Mehdi ve Mesih Inancinin Tarihi Kökenleri
 

Mehdî ve Mesih İnancının Tarihi Kökenleri

Mehdi ve mesih kavramları, âhir zamanda ortaya çıkacak kurtarıcıları tanımlamak için kullanılan kavramlardır. Mehdi kavramı, Arapça; mesih kavramı ise İbrânice kökenlidir. Mehdi - mesih inancına zamanımızın ve geçmişin hemen hemen tüm dinlerinde rastlanmaktadır. Bu inanç, tarihin çeşitli dönemlerinde pek çok dinî ve siyâsî nitelikli hareketlerin beslenme kaynağı olmuştur. Bu bakımdan mehdi-mesih inancının diğer inançlar arasında ayrı bir yeri bulunmaktadır.

Mehdi-mesih inancı, en ilkelinden en gelişmişine kadar hemen hemen tüm dinlerde bulunan bir inançtır. Eski Amerika yerlilerinden Aztekler, müstakbel kurtarıcıya "Quetzalcoatl" adını vermişlerdi. Mayalar ise bu kurtarıcıya "Kukulkan" diyorlardı. Her iki kavim de bu kurtarıcıların âhir zamanda (dünyanın sonu geldiğinde) geleceğine ve kendilerini düşmanlardan kurtararak ilâhî adâleti hâkim kılacağına inanıyorlardı.

Günümüzün tarih bakımından en eski dini olan Hinduizm'de, âhir zamanda geleceğine inanılan kurtarıcı hükümdara "Kalki" denmektedir. Hindu inancına göre Kalki, dünyaya kötülüğün hâkim olduğu dönemde gelecek ve dünyayı kötülüklerden arındıracak.

Yine başka bir Hint kökenli din olan Budizm'de âhir zamanda geleceğine inanılan kurtarıcıya "Maitreya" denmektedir. Maitreya, Buda'nın tamamlayamadığı dini tamamlayacak ve böylece âlemlere rahmet olacaktır. Maitreya inancı, Budizm'in yaygın olduğu ülkelerin bazılarında etkin bir inan. Durumundadır.

İran dinlerinden Zerdüştlüğe göre âhir zamanda geleceğine inanılan kurtarıcı, "Saoşyant'tır. Zerdüştlüğün kurucusu Zerdüst'ün soyundan olan Saoşyant, dünyanın belirlenen ömrü tamamlandıktan sonra gelecek ve bin yıllık bir çalışmadan sonra kötülüğü yenip Tanrı Ahura Mazda'yı hakim kılacaktır.

Yahudilik'te gelmesi beklenen kurtarıcı mesih, Yahudilere göre, bir kral olan Hz. Davut'un soyundan olacaktır. Mesih geldiği zaman, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Yahudileri (Türkiye sınırlarını da içeren. Akhenaton Notu) kendilerine vaadedilen topraklara toplayacak ve orada ilâhî bir imparatorluk kuracaktır. Yahudiler, onun zamanında mutlu bir yaşam süreceklerdir. (Bugün yaprıkları tüm melânetler, Mescid-i Aksa'nın altını oyup yaptıkları tüneller, Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa ettirmek ve böylece bekledikleri Mesih'in gelişini hızlandırmak içindir. Akhenaton notu)

Hıristiyanlara göre Yahudilerin beklediği bu mesih, Hz. İsa'dır. Hz. İsa, (Hıristiyanlara göre) Tanrı'nın evrensel kurtuluş planı gereğince (Bknz. George Bristow, "Vaat: Eski Antlaşma'da Tanrı'nın Değişmez Amacı", Akhenaton Notu), (Yahudilerce) haça gerilerek ölmüş ve sonra göğe yükselmiştir. (Yine Hıristiyan inancına göre) o, belirlenen vakitte tekrar yeryüzüne inecek ve Tanrı'nın Krallığı'nı tekrar kuracaktır ve burada Hz. İsa'ya inanalar, sonsuza kadar mutlu olarak yaşayacaklardır.

İslam İnancının esaslarında mehdi-mesih inancı bulunmamakla birlikte, Müslümanlar arasında bu inanç, yaygınlaşmıştır. Özellikle Şiîlerde mehdi inancı, baskındır. Şiîler, on ikinci imam olan Mehdi'nin ölmeyip saklandığına ve birgün geri gelip Müslümanların başına geçerek onları yöneteceğine inanırlar. Sünnî Müslümanların bâzıları da Hz. Muhammed'in soyundan, Adı Muhammed olan bir mehdinin geleceğine inanırlar. Bundan başka yine bâzı Müslümanlar, Hz. İsa'nın mesih olarak dünyaya geri döneceğini kabul ederler.

Hıristiyanlığın temelini kurtarıcı mesih inancı oluşturduğu için, bu inancın kökleri ve gelişmesi, batılı araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmüştür. Bazı bilim insanları, bu inancın eski kültürlerden Yahudilik aracılığıyla Hıristiyanlığa geçtiğini ileri sürmüşlerdir. Bu bilim insanlarına göre mehdi-mesih inancı, lk defa Sümerler'de doğmuş, Babilliler'de ve Mısırlılar'da gelişmeye devam etmiş ve bu iki kanaldan dünyaya yayılmıştır.

Yaygın olarak kabul eden diğer görüş ise; mehdi-mesih inancı, her dinin kendi içinde târihî, psikolojik ve sosyolojik şartlardan doğmuştur. (Bu görüşe göre) Bu inancın ortaya çıkmasında dinlerin birbirlerine etkileri söz konusu değildir. Örneğin Müslümanlardaki mehdi inancı, dört halife sonrasında ortaya çıkan iç çatışmalardan doğmuştur. Bu görüş, daha bilimsel niteliktedir. Bununla birlikte mehdi-mesih inancının şekillenmesinde ve gelişmesinde dinler ve kültürlerarası etkileşimin varlığı da tamamen yok sayılamaz.[1]

Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Baki Adam, "İmam Hatip Liseleri İçin karşılaştırmalı Dinler Tarihi", M.E.B., İstanbul 2008, ISBN 975-11-2261-9, s.77-79.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Umut Ülke, 30.09.2016, 00:58 (UTC):
Mesih-Mehdi konusunda enteresan bir yazı dizisi buldum.
İlginizi çekebilir.
"HZ. İSA MUAMMASI VE MESİH-MEHDİ MESELESİ"
başlığı altında bulabilirsiniz.

Yorumu gönderen: bayram, 10.02.2016, 19:46 (UTC):
bu adamın anlattıklarına göre bizim köye mehdi ugradı sordum, gelecek olan mehdi senmisin yoksa geldinmi dedim. adam köylü garibanın teki, şöyle döndü dediki, kuranda en son peygamber muhammet olduğuna göre ondan sonra gelecek dedikleri mehdi veya mesih incilde yazıyor. eğer bunun gelecegine inanırsak kurana ters düşer inkar ederiz. bunu söyleyen yayan insanlardan uzak durun onlar müslüman değil incili size veya cahillere böyle satarak kandırıyorlar, bunu diyende dinden çıkar dene bir köylünün ufkunun ne kdar geniş olduğuna bakın birde böyle okumuş cahillere bakın aradaki farkı görürsünüz. meğer bu adamın adı mehmetmiş mehdi diye takılıyorlarmış bilgi açısından. demekki mesih gelecek diyerek bizleri kandırmaya çalışanlar islama bir takım yanlış inançları monte ederek bizleri kandırmaya çalışan islam düşmanı şarlatan yada gönüllü misyonerlerdir. bunlara asla inanmayın, islama göre böyle bir şey yok kuranda buna ait aytler mevcut açın mealini okuyun hiç olmazsa..

Yorumu gönderen: Emre, 02.12.2015, 21:01 (UTC):
Hasan bey bu bilgileri nerden bildiğnizi merak ediyorum ve bir sorum var bunları nerden nasıl biliyorsun?.cevaplarsan sevinirim.

Yorumu gönderen: yaşar yaşamaz, 22.07.2015, 11:57 (UTC):
o bir dagın tam üstünde tam ortasındadır ne sagında ne solundadır göklerin ve yerin nurudur o onun nuru şöyle bir misalle anlatıla bilir içinde lamba bulunan bir fanus lamba kırıstal bir cam içinde kırıstalde sanki inciden bir yıldız lamba doguyada batıyada ait olmayan bir kutlu pek bereketli bir zeytin agacından yakılıyor öyleki yagı daha ateş deymeden hemen ışık verecek nur yine nur ALLAHcc kimi dilerse onu nuruna iletir
ALLAH cc gerçegi anlamaları için böyle misaller verir ALLAHcc herşeyi hakkıyla bilendir.

Yorumu gönderen: kral ruh, 08.05.2015, 12:18 (UTC):
mehdi istan buldan çıkacak isayla beraber islamı dünyaya hakim kılıcak yahudi ve hiristiyan ehli kitap olan lar kurtulucak iyi ve kötünün savaşı armegedon altın çah debbatul arz da isa ve mehdiye destek verecek ve kıyamet kopacak

Yorumu gönderen: sofi, 05.07.2014, 08:21 (UTC):
hasan kardeş senle irtibata geçmek isterim biraz bilgilendir doğru olabilir çünki evliyalar Bursa ya çok önem vermişler ve Osmanlı imparatorluğu Bursayı özellikle başkent yapmış toprakları büyümesine rağmen...vs vs geniş düşünülürse ALLAH cc Bursa dan ayağı kaldırdı Osmanlıyı İslam Halifeliğini ve 600 kök söktürdü milletlere...

Yorumu gönderen: ismi lazım değil..., 30.04.2014, 12:18 (UTC):
Hasan kardeş daha neler biliyorsun mehdi a.s hakkında

Yorumu gönderen: sirius, 27.11.2010, 20:20 (UTC):
hasan uçuyooor göklerde süzülüyoor. açılın kaçılın hasan geliiiyooor .yüüürüüü bee hasan kooş beee hasan bastır be hasan. laan hasan sen neymişin be. ne sallıyon öyle hemde helal olsun. gözlerinden öptüm hasan .durmak yook yola devam

Yorumu gönderen: Misafir, 27.11.2010, 18:29 (UTC):
Arkadaşlar kafanıza göre millete yanlış bilgi vermeyin sizin söyledikleriniz alimler bile söylemiyor...

Yorumu gönderen: Deniz, 01.09.2010, 12:44 (UTC):
Hasan seninle tanışmak isterdim :D,Söylediklerin dikkatimi çekti,sen birşeyler biliyorsun belli,bu insanlara aldırma,ama senin bildiğin şeyleri bende biliyorum.

Yorumu gönderen: boşver, 18.06.2010, 19:15 (UTC):
hasana vurun :) milliyetçilik güzel birşeydir ama bunlar cılığını çıkardı.bu kadar da ırkçı olunmaz be kardeşim günaha girmeyin bilmeden konuşanlara melekler lanet edermiş senelerdir okuduğumuza mı yoksa sana mı inanalım.o kadar millet yalan konuştu dimi.kimin eğri kimin doğru olduğunu çok şükür biliyoz evvelallah...Önce İSLAM sonra türk

Yorumu gönderen: Akhenaton, 06.06.2010, 18:05 (UTC):
Hasan adlı arkadaş, saçmalamayı ve kendini daha fazla küçük düşürmeyi bırakırsa sanırım, daha fazla kendini rezil etmemiş olacak. Derler ya, "Biliyorsan konuş ibret alsınlar. Bilmiyorsan sus, adam sansınlar" Kendi kendini tek bir konuda ilmin olmadan cehaletinle saçmalayıp rezil etmek istiyorsan; devam et buyur. Kendinden başka hiç kimse, küçük düşmüyor nasılsa...

Yorumu gönderen: şakird, 06.06.2010, 17:06 (UTC):
hasan ben bir müslümanım ve bir türküm sana neden bunları dediğime gelirsek eğer. Senin yazdığın şeyler aşırılık dan başka bir şey değildir. Yazdıklarını hiç tasvib etmiyorum mehdi (ra) Türktür peygamberimiz (sav)türktür diyon sonra nerden çıkacağı hakkında bilgide veriyorsun inan burda eksik olan ne biliyon mu tarih aslında sen tarihide biliyorsun da ama bizden saklıyon seni gidi :)

Yorumu gönderen: hasan hüseyin, 06.06.2010, 16:31 (UTC):
dünyaya türkler değil doğruluk ve islamiyet hakim olacak.ayrıca peygamberimiz arap tır.peygamberimizin torunları,atası bellidir.hiçbir osmanlı padişahı ben hz.muhammed (sav)akrabasıyım dememiş. ümmetiyim demiştir. hz. mehdi a.s.dünyaya geldiğinde kavmiyetçilik değil ümmetçilik hakim olacaktır.yani hasan kardeşim mehdi a.s.mın yanında ingiliz,italyan,amerikalı,kızılderili müslüman görebilirsin ama kayı boyundan gelen müslüman olmayan birtane bile türk bulamazsın....

Yorumu gönderen: hasan, 06.06.2010, 14:37 (UTC):
şakird bildiğim bilgileri,insanlar bilsin diye yazdım,seni bu kadar geren ne anlayamdım,Tüklerle bir sorunun mu var?Türkler dünyay hakim olacak diyorum,varsa bilgin aksini yaz sende,biraz araştır,bu konuları,işine gelmeyen ne onu pek anlamadım.

Yorumu gönderen: hasan, 06.06.2010, 14:28 (UTC):
arkadaş bana ,karşıt görüş yaz,eğer yazacak bir şeylerin varsa.

Yorumu gönderen: sofimuhammet , 06.06.2010, 09:16 (UTC):
oha ammada attın şimdi

hasan ageş din sallama dini değil fıtrat dini akıl dini delil dini hasan uydurduğuna anca şeytanlar inanır

Yorumu gönderen: şakird, 06.06.2010, 07:49 (UTC):
hasan bildiklerini kendine sakla hangi kaynaktan alıntı yapıyorsan artık ve o kaynağa ne kadar güveniyorsan güven ama şunu unutma verdiğin bilgilerin vebali çok büyük olur şunlar türk işte burdan çıkacak tüm dünyaya savaş açacak belli ki bu konulara çok meraklısın sağdan soldan okuduğun şeyleri kabul etme hemen edeceksende bu bilgileri eminmiş gibi anlatma sadece kendine sakla

Yorumu gönderen: hasan, 05.06.2010, 18:01 (UTC):
hz.mehdi var ve yakında ortaya çıkması bekleniyor,bursa dan çıkacak,bursa nın radyasyon oranına baktığınızda,diğer şehirlerden daha fazla olduğu görülür,bursa şu an dünyanın enerji merkezidir,bu özellik ,hz.mehdi den kaynaklanmaktadır.Bursa ,hz .mehdi gelince islam imparatorluğunun başkenti olacaktır.bütün dünyaya savaş açacaktır,büyük kıyımlardan sonra ,dünya üzerinde 2 milyar insan sağ kalacak,bunlar altın çağ denen,sorunsuz ve uzun dünya hayatı yaşayacaktır,Türkiye den de 40 milyon civarı insan öldürecektir,bunların en başında tabiki büyü yapanlar ve yaptıranlar,kamu yöneticileri,kamu memurlarından rüşvetçiler,ülkeyi blmye çalışıp ayrı devlet isteyen insanlar,(bu saydığım sınıfatkilerde yaş sınırına bakılmayacaktır),her türlü hırsızlar,vs. vs. sakın ortalığı boş sanmayın,her şeyin hesabı sorulacak,depremde bursa ya bir şey olmamasının sebebi de,onun bursa daki varlığıdır.Kendisi her ünlü ve büyük TÜRK gibi KAYI boyundandır.Peygamberimizin akrabasıdır.Bu arada peygamberimiz TÜRK tür.Ehli beyti de türktür,kesinlikle arap değildir.Atatürk,Osnangazi hepsi KAYI bouyndanadır.Bursa daki ulu cami 5. makam diye geçer,ama 92 yılından beri 1.makamdır,halada 1.makamdır.İster inanın,ister inanmayın :)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52741077 ziyaretçi (134030512 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler