Melek
 
melek, agnel

Melek

Melek, dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri ALLAH'a hizmet ve yardım etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır.

Bu makalede bir dini terim olan Melek genel bir biçimde incelenmiştir. Herhangi bir din ya da inancın konu üzerine detaylı görüşü için o dine bağlı maddeye göz atınız.

İslam'da Melek

İslam dininde melek konusu hakkında daha fazla bilgi için İslam'da melek maddesine bakınız.

Meleklere inanmak, İslam dini akidesinin bir parçasıdır, yani iman esaslarındandır. Buna göre İslam dininde meleklerin varlığına ve İslam dininin melek görüşüne inanmayan kişi iman etmiş olmaz. Konuya Kurân'da 2/285 ve 2/177'de değinilmiştir.

İslâm dininde melekler, yemeyen, içmeyen, erkeklik ve dişiliği olmayan, uyumayan, günah işlemeyen, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren ve gözle görülmeyen varlıklar olarak nitelenmiştir. Ayrıca İslam inancında meleklerin Nur'dan yaratıldığına inanılır.

İslam dininde meleklerin iradeleri yoktur. Eylemlerini, kendi iradeleri, istekleri doğrultusunda yapmazlar. Günahsız olmalarının nedeni bu sayılmaktadır (istekleri ve iradeleri yoktur).

İslam dininde, Kurân'da ya da hadislerde meleklerin sayıları ve çeşitleri tam olarak belirtilmemiştir. Yine de bazı melek çeşitleri ve görevleri gerek Kurân'da, gerekse hadislerde belirtilmiştir. İslam dininde özellikle dört büyük melek olarak anılan dört baş melek vardır. Bunlar: Cebrâil, Mîkâîl, İsrâfil ve Azrâîl'dir.

İslam'da Melek kavramı hakkında daha fazla bilgi için; Bknz. Melek, Melekler ve Melekût Alemi >>

Hıristiyanlıkta Melek

Melekler Kutsal Kitap'ta çok faaldirler ve Tanrı tarafından haberci, savaşçı ve hizmetçi olarak kullanılırlar. Melek sözcüğünün aslı, "Haberci" anlamında gelen Yunanca "Angelos" kelimesinden gelmektedir.

Melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal varlıklar olmalarına rağmen, anladığımız kadarıyla insan biçiminde gözükebiliyorlar (Yaratılış 19:1-22). Meleklerin birçok görevleri vardır. Tanrı'ya övgüler sundular (Mezmur 103:20), Dünya'ya haberci olarak hizmet ettiler (Luka 1:11-30, 26-38; Luka 2:9-14), Tanrı'ya ait insanları korudular (Mezmur 91:11-12) ve bazen de Tanrı'nın yargısında aracı olarak kullanıldılar (Matta 13:49-50).

Kutsal Kitap bize, melekleri Tanrı'nın yarattığını söyler ve geçmişte bazı meleklerin, cennette Tanrı'ya isyan etmeleri sonucu birçoğunun düştüğü görüyoruz. Düşmeyen melekler, anlaşıldığına göre seçilmiş meleklerdi (1. Timoteos 5:21). Kutsal Kitap meleklerin Mesih'in kendisi tarafından yaratıldığını söyler (Koloseliler 1:16), Tanrı’nın isteğini yerine getirirler (Mezmur 103:20; Matta 6:10), onlar Baba'ya ve Mesih'e tapınırlar (Filipililer 2:9-11; İbraniler 1:6), bilgedirler (2. Samuel 14:20), güçlüdürler (Mezmur 103:20), kutsaldırlar (Matta 25:31) ve sayısızdırlar (İbraniler 12:22). Buna rağmen, onlarda yaratık olduklarından dolayı kesinlikle tapınılmamalıdır (Koloseliler 2:18; Esinleme 19:10; 22:9).

Musevilik'de Melek

Musevilik'de İbranice'si Malah olan melek, Tanrı tarafından belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla yaratılan, günahsız yaratıklardır.

Museviliğe göre meleklerin cinsiyeti olmaz ve yemek içmek gibi ihtiyaçları da yoktur ancak, görevleri icabı insan kılığına büründüklerinde bir cinsiyete sahip gibi görünebilirler ve bu durumdayken yiyip içebilirler.

Melekler doğrudan Tanrı'nın direktiflerine göre hareket ederler ve insiyatif kullanamazlar. Musevilikte başlıca büyük melekler şunlardır.

Mihael, Gavriel, Rafael, Uriel ve Ölüm meleği (Azrail) olan Malah HaMavet.

Talmud'un Bava Batra 16a bölümüne göre:

" (הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות הוא שטן דכתיב)

Şeytan, Kötü dürtüler ve Ölüm meleği aynı şahsiyetlerdir. "

Talmud Bava Batra Daf 16a
ai:ki.do

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: mustafa, 04.11.2010, 19:10 (UTC):
ınsanlarınınançlarınasaygıduyulmalı


Yorumu gönderen: azazil, 07.09.2010, 00:26 (UTC):
mrhba birazda teknik olarak yorumunuz dikkatimi çekti düşüncenize karşı saygı duyuyorum ama ben islamiyete inanan olarak meleklerin bir enerji olarak değerlendirilmesine karşıyım.benim anlamadığım bizim inancımızda bu melekler Allah'a kulluk eder peki snein düşüncende bu enerji akımları hangi büyük enerjiye göre hareket ederler?

Yorumu gönderen: reyhan, 21.09.2009, 10:12 (UTC):
her satırını okudukça içime su serpildi.hazırlayanlara şükranlarımı sunarım.Allah her kesin ve benim dualarımı kabul etsin.Amin.teşekkürler.

Yorumu gönderen: birazda teknik olarak, 29.06.2009, 19:17 (UTC):
..Anladığım kadarıyla islami usüllere göre sırasıyla gidip saygısızlık yapmak istemem ama, melekleri kişiliklerden çıkarıp, teknik anlamdaki güçlerine ve görevlerine bakmak icap etmekte bu noktada.. Başlıyorum..

CEBRAİL: insanoğlunun duygu ve rahmaniyetini kontrol altında tutan, sadece peygamberler değil tüm duygusal iletişimin gerçekleşmesini sağlayan kurallar bütünü..

AZRAİL: ruhların bedenlere girmesi ve bu bedenlerden çıkmasını sağlayan kurallar bütünü..

MİKAİL: evren de dahil olmak üzere, hayat için gerekli olan bütün fizik kuralları..

İSRAFİL: diğer kuralları kullanılmaz hale getiren ve tekrar kullanılabilir hale getiren enerji kuralı..

kişileştirmeden böylece kabul edilirse gerçek yerlerine yakışırlar.. sevgiyle kalın..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56252014 ziyaretçi (143315522 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)