Mescid-i Aksa Diye Kubbetü's-Sahra'ya Mi Bakiyoruz
 
İsrail, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Kubbet'üs-Sahra

Gerçek Mescidi Aksa Resmi

Mescid-i Aksa Diye Kubbetü's-Sahra'ya mı Bakıyoruz

Pek çok Müslüman, Mescid-i Aksa'yı o resimlerde hep gördüğümüz "altın sarı kubbeli" olan yer olarak biliyor. Halbuki Mescid-i Aksa, o sarı kubbeli olan mescit değil! Altın sarı kubbeli olan mescid, Mescid-i Aksa'nın hemen yanındaki "Kubbetü's-Sahra" mescidi. Mescid-i Aksa, Kubbetü's-Sahra'ya nazaran çok daha gösterişsiz, gri kubbeli bir yapıdır.

kubbetus sahra
Bir çok Müslümanın evine Mescid-i Aksa diye asılan Kubbetü's-Sahra resmi.
mescidi aksa
Gerçek Mescid-i Aksa resmi.

Kubbetü's-Sahra, diğer adıyla Hz. Ömer Camisi, Hz. Muhammed'in mirâca çıkarken bastığına inanılan kayanın [2] üzerine inşa edilmiştir; "Sahra" kelimesi de kaya anlamına gelir ve Kubbetü's-Sahra isimlendirmesi, bu kayaya binâen verilmiştir. Ancak dünyada hâlâ birçokları tarafından Mescid-i Aksa olarak bilinen sarı kubbeli mabet, işte bu mabettir. Gerçekte Mescid-i Aksa, Kubbetü's-Sahra'nın kıble tarafında bulunan daha büyük ve geniş bir mabettir. Peki, çoğumuz neden bu gerçeği bilmiyoruz; ya da neden bu iki mescidi ayırt etmiyoruz? Belki de doğru soru, birbirine bu kadar yakın iki "farklı" mescidin varlığından haberimiz var mı ve biz neden bu iki farklı mescidi "aynı yer" olarak algılıyoruz? Bu tamamen bir aldatmacanın arka planı. Yani aslında biz, bize ne gösteriliyorsa ona inanıyoruz. Kim bize Mescid-i Aksa fotoğrafları diye sarı kubbeli Kubbetü's-Sahra'yı ezberletiyor? Medya. Peki, bu işin arkasında kim var? Mescid-i Aksa diye Kubbetü's-Sahra resimlerinin ezberletilmesi kimin işine gelir? E, tabii ki Kubbetü's-Sahra'yı ön plana çıkarıp, Müslümanların değer verdikleri Mescid-i Aksa'yı arka plana itip şaşırtmacayla sanki hiç yokmuş gibi göstermek isteyenin isine gelir. Bunu yapan kim olabilir? Tabii ki Siyonistler! Siyonistler, Müslümanların Mescid-i Aksa'sını, kendilerinin yani Yahudilerin mescidi olarak lanse ettikleri Kubbetü's-Sahra olarak gösteriyorlar. Bunu ne için yapıyorlar? Çünkü, Müslümanların Mescid-i Aksa'sını yıkmak, Filistin ya da daha doğrusu "Vaadedilmis Kutsal Topraklar'a [3] olan hâkimiyetlerini tamamlamak, Müslümanlara ait en ufak bir iz bırakmamak ve de en önemlisi, Mescid-i Aksa'yı yıkarken Müslümanlardan çok fazla tepki almamak için. Biliyorsunuz; İsrail, Mescid-i Aksa'nın altında tünel kazıyor. Sebep? Mescid-i Aksa'yı normal yollarla yıkamadıkları için, alttan kazıyorlar ki kendi kendine yıkılsın. İsrail, bu yıkımla neyi hedefliyor? Bu sorunun cevabı Kuran'ın Bakara Suresi'nde saklı: "Peygamber onlara şunu da söylemişti: - Talut’un, Musa’ya verilen Tabut’u/sandığı getirmesi padişahlığın alametidir. O Tabut'ta, Rabbiniz tarafından size manevi bir kuvvet ve Musa ailesiyle Harun ailesinin arkaya bıraktıkları Tevrat levhalarından arta kalanlar vardır. Melekler onu taşıyacaktır. Şüphesiz ki bu Tabut’un size gelmesi, peygamberin sözünün doğruluğuna delildir, eğer iman getirenlerdensiniz.” Daha açık olmak gerekirse, Mescid-i Aksa'nın altında inanılmaz ve paha biçilmez bir mânevî hazine saklı. “Mehdi. Beytü'l-Mukaddes'in hazinelerini, - Tabut-u Sekine'yi, Ben-i İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hz. Adem'in cübbesini, Hz. Süleyman'ın minberinin asasını ve Allah'ın Ben-i İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenlerini - çıkaracaktır.[4] İşte Yahudiler, bu hazineleri elde etmek için çirkin bir yolla Mescid-i Aksa'yı yıkıyorlar; ama her şeyin bir sahibi var ve Mescid-i Aksa da sahipsiz değildir. Elbette, onu koruyan Allah'tır! Simdi, neden Siyonistlerin Mescid-i Aksa diye kendi mescitleri olarak lanse ettikleri Kubbetü's-Sahra'yı bize gösterip ezberlettiklerini daha iyi anlıyoruz.

Tüm Müslümanlar, bu çarpıtmalardan haberdar olmalı ve diğer insanları Mescid-i Aksa hakkında bilgilendirmelidir. Ne yapabiliriz? Bu bilgileri diğer bütün Müslüman kardeşlerimizle paylaşıp onları bilgilendirebiliriz.

Alternatif Makale

Bugün pek çok kişin aslında Mescid-i Aksa sandığı yer aslında Kubbetü's-Sahra'dır. Üstü altın kaplamalı sekiz köşeli yapı Kubbetü's-Sahradır. Hz. Ömer'den sonra 687 yılında Kudüs'ü tekrar fetheden 9.halife Abdülmelik'in bölgede İslamiyet'in yeniden doğuşu ve egemenliğini göstermek için Kubbetü's-Sahra'yı inşâ ettirmeye başladığı söylenir. El Aksa Camii ile aynı alanın içerisindedir. Tepesindeki küçük altın hilal Mekke'yi işaret etmektedir. Hz. Muhammed'in Mirac'a yükselirken üstünde durduğu taşın (Hacerü'l-Muallak Muallak) üzerine inşâ edilmiştir. Bir önemli ayrıntıda Süleyman mabedinin kalıntılarının üzerinde yer alması dolayısı ile İSRAİL devletinin yıkım teşebbüsleri ya da buna sebep olabilecek arazi çalışmaları ile karşı karşıya kalmasıdır. Bilindiği üzere İsrail devleti Süleyman mabedini orijinal temellerinin üzerine yeniden yapılandırmak istemektedir. MİRAÇ hadisesinden dolayı Kubbetü's-Sahra, İslam için üçüncü önemli nokta haline gelmiştir. Hz. Muhammed, Mirac'a oradan yükselerek bu mucizevi yolculuğuna başlamıştır. Bir rivayete göre Hz. Muhammed, "Burak" adındaki seyahat aracına binmek için -ki bunun bir at, bir merdiven ya da asansörvârî bir şey olduğu gibi değişik söylentiler vardır - bir kayanın üstüne çıkar kayada onunla beraber yükselmeye başlar, peygamber efendimiz de ona durmasını emredince havada asılı kalır. İşte bu taş, HACER'ÜL MUALLAK [2] olup Kubbetü's-Sahra'nın içinde bulunmaktadır. Hz. Muhammed'in Mirac'a çıktığı kabul edilen kaya'nın en geniş yeri 18 metre, en darı yeri ise 13.5 metredir. Kayanın iç kısmı, yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde ve 4.5 x 4.5 metre boyutlarında boş bir mekandır, içerden tavana bakıldığında havada asılı izlenimi vardır, bundan dolayı Hacerü'l Muallak [2] olarak anılır.bir dönem Kubbetü's-Sahra'yı ele geçiren haçlılar, burayı kiliseye çevirmişlerdir. Daha sonra Selahaddin-i Eyyûbî, Kudüs'ü fethettikten sonra tekrar camii olarak kullanıma açmıştır. Ayrıca Kudüs'te Hz. Ömer isimli bir camii vardır ve genellikle Kubbetü's-Sahra ile karıştırılır, oysaki bu mescis Harem'i Şerif'in 500 metre dışındadır. Kubbetü's-Sahra bugünkü görümüne, Osmanlı zamanında pek çok kez yapılan tamirat ve eklemelerle kavuşturulmuştur.[5]

İsrail'in Mescid-i Aksa Planı

Dipnotlar

[1] Kurân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, Ayet 248.
[2] Bknz. Muallak Taşı
[3] Bknz. Arz-ı Mev'ûd.
[4] El-Kavlü'l Muhtasar Fî Alamâti'l-Mehdiyy'il-Muntazar, s.35.
[5] www.bilkurdu.com

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 07.03.2018, 09:14 (UTC):
Eleştirileriniz için teşekkür ederim. Yazı, bana ait değil; ziyaretçilerimizin gönderdiği bir yazı. Okuyucular, yazılar kadar emiim yazılara yapılan yorumları da diikkate alıyordur.

Yorumu gönderen: Nihat Demirel, 22.12.2017, 05:45 (UTC):
======= PEYGAMBER ÇOCUKLARININ MİRAS KAVGASI====== Hz. İbrahim savaşlarla el değiştitiren bu toprakta eşi sara adına burada kayalıklardan oluşan ibadet yeri yaptırdı. oğulları İsmail ve İshak. Hicaz bölgesine yerleşti İshak'ın filistinde on iki oğlu oldu. Oğullarından Yakubun soyundan gelenlere İsrailoğulları dendi. Bunlar israilde ağlama duvarı yaptırdı.. Diğer onbir çocuktanda, araplar türedi..Yani Hz. İbrahim, hem kureşli Araplarının hem de İsrailoğullarının atasıdır. Araplarla yahudiler kardeştirler.
İsmail köle bir kadından olmuştu ama ishakın üvey kardeşiydi anaları ayrı babaları birdi.. İshak İbrahim’in mirasını ortak olacağı için, iki oğul arasında düşmanlık oluşur. İsmail’in İshak’la alay etmesi sonucu, Sara eşi haz. İbrahimi ikna ederek, Hacer ve İsmail’i evden uzaklaştırmıştır.. Bu nedenle İsmail’in yüreğinde İshak’a karşı daha büyük bir küçümseme oluştu. O zamandan bu zamana kadar zıtlaşma devam etti.. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler, Arapların ve Filistinlilerin oturduğu topraklarının bir kısmını Yahudi halkına verdiği için, arap ülkeleri İsrail’i oradan çıkartmak için birleştiler ve İsrail’e saldırdılar ama yenilgiye uğradılar. O gün bu gündür İsrail halkı, Allahın yarattığı bütün insanlardan kendilerini üstün görürler.. Yahudiler işçi olarak çalışmaz, çalıştırırlar. Kısacası peygamberlerin çocukları arasındakı miras kavgası sonucu çıkan zıtlaşma, hala günümüze kadar devam etmektedir.

Yorumu gönderen: Murat , 07.12.2017, 08:05 (UTC):
Hz. Peygamber miraç için yükselirken bu yapıların hiçbiri yoktu, eski mabedin yıkıntıları vardı. Bu alanın adıdır Mescidi Aksa.

Yorumu gönderen: Ali, 23.07.2017, 18:23 (UTC):
Yaziklar olsun ki bu güne kadar müslümanlar ilk kibleni tartisiyor onun nerde oldugu bilmiyor bu bir cahilliktir bunun arkasinda bir ihanet yatiyor bence bireyleri bir aldatmaca oynuyor, Bunu mutlaka diyanet tarafindan osmanli ve islami tarihi acip tam manasiylan aydinlatilmalidir

Yorumu gönderen: Joe, 17.05.2017, 12:31 (UTC):
Verdiğiniz bilgiler cok hatalı.Mescidi Aksa sözünü ettiğiniz yapılarında içinde oldugu bir toprak parcasının adı.Gri kubbeli olan Kıble Camı diğeri Kubbetus Sahra dır.

Yorumu gönderen: mustafa, 04.03.2017, 13:09 (UTC):
Mecid-i aksa ne sarı kubbeli Kubbetü's Sahra ne de Kurşuni Kubbeli Kıble Mescididir. kurşuni olan mescidin yapım emrini Hz. Ömer vermiş ve Emeviler döneminde de Abdulmelik Bin Mervan tarafından genişlettirilmiş ve hemen hemen bugün ki halini almıştır. Mescid- Aksa dediğimiz yer. içine Kıble Mescidi'ni ve Kubbetü's Sahra'yı da alan 144 bin metre karelik alanın tamamıdır!

Yorumu gönderen: Şerif, 20.02.2016, 19:51 (UTC):
Cidden öğrendiğim iyi oldu su yasıma kadar cahildim

Yorumu gönderen: Üzgünüm, 27.02.2015, 16:54 (UTC):
İnsanlara Mescid-i Aksa'yı tanıtma gayretinizi tebrik ediyorum. Maalesef bu konuda bilhassa internette pek çok yanlış bilgi dolaşmaktadır.
Sizin verdiğiniz bilgilerde de şöyle bir düzeltme yapılması isabetli olur.
Bildiğiniz gibi Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir alanın adı olup içinde Kıble Cami (siz ona Mescid-i Aksa demişsiniz), Kubbetüssahra, Kadim Mescit, Mervan Mescidi ve daha pek çok eseri barındırmaktadır.
Yani Mescid-i Aksa bir mescid değil bütün bu eserleri içinde barındıran bir haremi- şeriftir.
Gerekli düzeltmeyei yapacağınızı umuyor sizleri Allaha emanet ediyorum.

Yorumu gönderen: Can, 26.06.2014, 09:10 (UTC):
Allah CC izniyle Kudüs tekrar müslüman beldesi olacaktır.Rabbim o günleri görmeyi nasip etsin inşaallah.

Yorumu gönderen: abdülrahman, 17.12.2013, 17:09 (UTC):
iyiymiş ama aradığım yok be argadaş

Yorumu gönderen: hızır reis, 05.07.2009, 14:46 (UTC):
kudüsün gerçek ismi ve orda yatan kimin olduğunu biliyorum imam_ı_rabbani hazretleriBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52746447 ziyaretçi (134057011 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler