Mevlüt ve Kuran Duasi
 

Mevlüt ve Kuran Duası

Amin. Euzu billâhi mineş'şeytânirracim. Bismillâhirrahmânirrahim. Elhamdu lillâhi Rabbi'l-âlemin. Vesselâtü vesselâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ehli beytini ve eshâbihi ve ezvecihi ve ümmetihi ecmain.

Cenâb-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak, habibi ekremi hürmetine, okunan ve dinlenen Kurân-ı Mübin'i ve Mevlut-u Şerif'i dergâh-ı izzetinde inâyeten keremen kabul eyleye. Hâsıl olan ecr-ü sevâbı, âcizâne, fâkirane evvelâ huzur-u celil-i Cenab-ı Fahri Alem Efendimizne takdim eyledik. Rabbim Teala ve Tekaddes, vâsıl eyleye. Ehl-i beyt-i Resulillah, evlâd-ı Resulillah, ezvâc-ı Resulillah, eshâb-ı resulillah, şühedâ-yı din, ulemâ-yı müslimin, pirân-ı azizân, derviş'n, âşıkân, sâdıkân ve ahirete intikâl etmiş olan üstadlarımızın, meşayhilerimizin, babalarımızın, analarımızın, ecdat ve ecdâdımızın, zevc ve zevcelerimizin, ahirete giden evlâd ve ahfâdımızın, akrabâ ve taallukâtımızın ve cami-i mü'minin ve mü'minâtın ruh-u şeriflerine hediye eyledik.

Cenâb-ı Hak, bu zâtların ruhlarını şâd, makamlarını cennât-ı âliyât eyleye. Onların ve bizlerin kusurlarımızı aff-ü mağfiret buyura. Şimdilik bu muvakkat âlemde yaşayan biz âciz kullarına Cenâb-ı Hak, sıhhat, selâmet, saâdet ihsân eyleye. Allah, itikadımızı fesaddan, yurdumuzu - yuvalarımızı âfâttan muhafaza buyura. Dinimizi, nâmusumuzu ihlâle teşebbüs edenleri Rabbim mahv-ü perişân eyleye. Cenâb-ı Hak, hastalarımıza şifâlar, dertlilerimize devâlar, borçlularımıza edâlar, kâr ve kesbimize bereketle ihsan buyura. Ömrümüz âhir oldukta (Allah Allah - Lâ ilâhe illallah, Muhammed'ün Resulullah) kelâm-ı şerifini okuyarak dünyadanâhirete göç eylemekliğimizi nasip eyleye. Cümlemizi cennet ve cemâliyle şâd-u handân eyleye. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdu lillâhi rabbil âlemin.Fatiha nâaselevât.

Kaynaklar

[1] Havas Dua Hazinesi, s.474.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: burcu, 13.12.2010, 12:40 (UTC):
arkadaşlar ya bi yardımcı olursanız sewincem yaaa allahın bir kulunda mewlüt duası yok mu jaaa hadiiii
sıkıldımmmmm jaaaaaaaaaaaaaaaa rabbim sen yardım ettt A M İ N

Yorumu gönderen: mustafa, 25.02.2010, 18:29 (UTC):
önce slm abiler ablalar ben mevlüt duaları istiyorum

Yorumu gönderen: ibrahim, 25.02.2010, 18:06 (UTC):
benmevlüt kandili için ayet istiyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53386735 ziyaretçi (135899680 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler