Mevlüt ve Kuran Duasi
 

Mevlüt ve Kuran Duası

Amin. Euzu billāhi mineş'şeytānirracim. Bismillāhirrahmānirrahim. Elhamdu lillāhi Rabbi'l-ālemin. Vesselātü vesselāmu alā seyyidinā Muhammedin ve ehli beytini ve eshābihi ve ezvecihi ve ümmetihi ecmain.

Cenāb-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak, habibi ekremi hürmetine, okunan ve dinlenen Kurān-ı Mübin'i ve Mevlut-u Şerif'i dergāh-ı izzetinde ināyeten keremen kabul eyleye. Hāsıl olan ecr-ü sevābı, ācizāne, fākirane evvelā huzur-u celil-i Cenab-ı Fahri Alem Efendimizne takdim eyledik. Rabbim Teala ve Tekaddes, vāsıl eyleye. Ehl-i beyt-i Resulillah, evlād-ı Resulillah, ezvāc-ı Resulillah, eshāb-ı resulillah, şühedā-yı din, ulemā-yı müslimin, pirān-ı azizān, derviş'n, āşıkān, sādıkān ve ahirete intikāl etmiş olan üstadlarımızın, meşayhilerimizin, babalarımızın, analarımızın, ecdat ve ecdādımızın, zevc ve zevcelerimizin, ahirete giden evlād ve ahfādımızın, akrabā ve taallukātımızın ve cami-i mü'minin ve mü'minātın ruh-u şeriflerine hediye eyledik.

Cenāb-ı Hak, bu zātların ruhlarını şād, makamlarını cennāt-ı āliyāt eyleye. Onların ve bizlerin kusurlarımızı aff-ü mağfiret buyura. Şimdilik bu muvakkat ālemde yaşayan biz āciz kullarına Cenāb-ı Hak, sıhhat, selāmet, saādet ihsān eyleye. Allah, itikadımızı fesaddan, yurdumuzu - yuvalarımızı āfāttan muhafaza buyura. Dinimizi, nāmusumuzu ihlāle teşebbüs edenleri Rabbim mahv-ü perişān eyleye. Cenāb-ı Hak, hastalarımıza şifālar, dertlilerimize devālar, borēlularımıza edālar, kār ve kesbimize bereketle ihsan buyura. Ömrümüz āhir oldukta (Allah Allah - Lā ilāhe illallah, Muhammed'ün Resulullah) kelām-ı şerifini okuyarak dünyadanāhirete göē eylemekliğimizi nasip eyleye. Cümlemizi cennet ve cemāliyle şād-u handān eyleye. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdu lillāhi rabbil ālemin.Fatiha nāaselevāt.

Kaynaklar

[1] Havas Dua Hazinesi, s.474.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: burcu, 13.12.2010, 12:40 (UTC):
arkadaşlar ya bi yardımcı olursanız sewincem yaaa allahın bir kulunda mewlüt duası yok mu jaaa hadiiii
sıkıldımmmmm jaaaaaaaaaaaaaaaa rabbim sen yardım ettt A M İ N

Yorumu gönderen: mustafa, 25.02.2010, 18:29 (UTC):
önce slm abiler ablalar ben mevlüt duaları istiyorum

Yorumu gönderen: ibrahim, 25.02.2010, 18:06 (UTC):
benmevlüt kandili için ayet istiyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 54129301 ziyaretçi (137982220 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)