Mitoloji ve Ikonografi Sözlügü 2
 

Mitoloji ve İkonografi Sözlüğü

2. Bölüm

L

Laokoon: Apollon mabedi rahibi. Troya'da rahiplik yaparmış. Antenor'un oğludur. Rivayet'e göre Laokoon Troyalılara tahta atı içeriye almamalarını söylemiş. Ama Troyalılar onu dinlememişler. Lakoon'un bu davranışı Tanrıları kızdırmış. Birgün Lakoon oğulları Antiphas ve Thymraos ile birlikte deniz kıyısındayken suları yararak Athena tarafından gönderilmiş kocaman bir yılan gelmiş ve üçünü de feci şekilde öldürmüş. Bu dramatik olay herkesi çok etkilemiş ve heykel, resim, şiirlerde yerini almıştır.

Lapith'ler: Thessalia'da yaşayan dev cüsseli insanlar.

Lara: Lauium ırmağının perisi. Zeus'un çapkınlıklarını Hera'ya ilettiği için Zeus onun dilini kesti ve yer altı dünyasına gönderdi. Yer altı dünyasına periyi götürecek olan Hermes'ti. Hermes yolda dilsiz periye aşık oldu ve onu cehenneme değil dünyaya götürdü ve onunla evlendi.

Larv'lar: Roma inançlarına göre tehlikeli ve insanlara bela olan ruhlar. Anlatılanlara göre, Larv'lar ellerinde uğursuzluğun sembolü olan birer baykuş taşırlardı.

Leda: Etolia kralı Thestios'un kızı. Sparta kralı Tyndaros'un karısı. Zeus ona aşık olur ve kuğu şeklinde ona görünür. Kastor, Polydeukes, Helen Leda'nın çocuklarıdır.

Lerna: (Lerne) Argolis ile Lakonia arasında bataklık kalan bir göl. Herakles'in ikinci görevi Lerna bataklığındaki ejderi yok etmekti. Bu ejder dokuz başlıdır, ortadaki başı ise ölümsüzdür. Herakles ejderi öldürmeyi başarır.

Lethaeus: Eros'un başka bir adı.

Leto: Apollon ile Artemis'in anneleri. Hera, Zeus'un ikincil ilahelere ve ölümlü kadınlara ilgi duymasını bir türlü içine sindiremez ve onları sürekli tehdit altında tutar. Leto çocuklarını doğurabilmek için Delos adasına sığınır. Hera onlara yılan Pifon'u gönderir ve bin bir türlü işkenceye maruz bırakır. Ama Leto'nun oğlu Apollon büyüdüğünde sihirli oku ile ejderhayı öldürür ve Olimpos Tanrıları içinde güzel sanatlar ve gün ışığının Tanrısı olarak saygınlığını kazanır. Olymposluları altın liriyle eğlendiren, çok uzaklara ok atabilen, hastaları iyileştiren, iğleştirme sanatını hastalara ilk öğreten gümüş yayın efendisi okçu Tanrı olarak Yunan şiirlerine geçmiştir. Kardeşi Artemis ise Av Tanrıçası oldu.

Liber: Dionysos'un adlarından biri. Şarabın ve esrikliğin Tanrısı olarak kabul edilir. Zeus ile Thebia kralı Kadmos'un kızı ölümlü Semele birleşmesinden oğulları Dionysos doğar. Hera, Zeus'u Semele'den kıskanır ve yaşlı bir kadın kılığına girerek Dionysos'un annesini kandırır. Semele ona kanarak Zeus'tan tüm ihtişamı ile ona görünmesini ister. Zeus onu kıramaz ve yıldırımlardan korkan Semela yedi aylık Dionysos'u düşürür. Zeus Semele'nin düşürdüğü ve sık yapraklı bir sarmaşığın yanmaktan koruduğu Dionysos'u baldırına kancalarla yerleştirir ve zamanı geldiğinde onu ikinci bir doğumla meydana getirir. Böylece Dionysos iki kez doğmuş olur. Nyssa dağındaki nymphaler Dionysos'u büyütüp eğitirler. Dionysos'a bazı mucizeler yaratmak gücü de verilmiştir. Örneğin topraktan süt ya da şarap çıkarabilir. O çok güçlüdür. Çıplak elleri ile keçi ya da boğayı parçalara ayırabilir. Dionysos tiyatro sanatının da kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Lita'lar: (Lites) Yalvarma, yakarma, dua Tanrıçaları. Lita'lar Zeus'un kızlarıdır.

Lotophag'lar: Mitolojik bir halk. Troya dönüşünde Odysseus'un uğradığı efsanevi bir ülkenin insanları.

Lukifer: (Lucifer) Sabah yıldızı olan Phosphoros'un diğer adı.

Luna: Romalıların Ay Tanrıçasına verdikleri ad. Yunanlar ona Selene derler.

Lyssa: Gecenin kızı. Hiddet ve kızgınlığı temsil eder.

M

Mars: Savaş Tanrısı Ares'e Romalıların verdikleri ad. Zeus ile Hera'nın oğlu. Homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir Tanrıdır. Arkadaşları olan Deimos 'korku', Enyo 'Felaket'; Phobos 'Dehşet'; Eris 'Kavga' ve ölüm Tanrıları Kerler ile Ares'in yanından hiç ayrılmazdı. Yunanlılar Ares'i pek sevmezlerdi ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır. Romalılara göre ise Mars üstün, soylu bir görünüşü olan hiç yenilmeyen bir Tanrıydı. Kuşlardan akbaba, hayvanlardan köpek Ares'e aitti.

Marsyas: Yunan mitolojisine göre Phyrgia'lı bir Satiros. Athena flütü icat eder ve sonra onu atar. Marsyas flütü bulur, bu müzik aletinde çalmayı öğrendikten sonra Apollon'u müzik yarışına çağırır ve yarışı kazanır.

Medusa: Phorkos'un kızı olup üç Gorgon'dan biri. Medusa ölümlü idi ve Perseus tarafından öldürüldü. Megaira: (Megaera) Uranos'un kanından yaratılmış olan Eriny'lerden biri. Nazar değdiren kin ve nefret Tanrıçasıdır.

Menelaos: Yunan mitolojisinde Sparta kralı. Agamemnon'un kardeşi; Helena'nın kocası. Menelaos Paris Helen'i kaçırınca Troya savaşını başlattı. O uzak görüşlü fikirleri ve savaşta kahramanlıkları ile ün kazanmıştır. Savaşı kazanıp Helen'i geri almayı başarır.

Mentor: Alkimos'un oğlu. Odysseus'un dostu. Troya savaşına giderken Odysseus oğlu Telemakhos'u arkadaşı Mentor'a bıraktı. Athena, Mentor kılığına girerek Telemakhos'a öğüt verirdi. Mentor ismi bilge emanetçi ve filozof olarak anılmaya başladı.

Merkur: (Mercurius) Hermes'in Latince ismi. Hermes rüzgar Tanrısıdır, babası Zeus annesi ise yağmur perilerinden biri olan Maia'dır. Kanatlı sandalları, başında kanatlı bir başlık, elinde de kanatlı bir asa olan Hermes aynı zamanda Tanrıların habercisidir. Hermes'in görevleri arasına ölenlerin ruhlarına Hades'in saltanatına kadar eşlik etmek de var. Apollon'un ölümsüzler arasında en sevdiği Tanrı rüzgar Tanrısı olan Hermes'tir.

Midas: Phrigia'nın meşhur efsanevi kralı. Zenginliği ile meşhurdur. Dionysos yaptığı bir iyiliğin karşılığı olarak Midas'a hediyesini kendisi seçmesini söylemiş. Kral Dionysos'tan bir dokunuşla her şeyi altına dönüştürme gücünü vermesini rica etmiş. İsteği yerine gelmiş. Ancak dokunduğu yiyecekler ve canlılar da altına dönüşmeye başlamış. O zaman Midas Dionysos'a bu gücünü geri alması için yalvarmış. Dionysos bu isteği yerine getirmiş. Patokles nehrinde yıkanan kral eski haline dönmüş. O zamandan beri nehrin zeminindeki kumlar altın rengini almışlar. Başka bir rivayete göre, Midas müzik yarışmasında Apollon'a oy vermediği için Apollon onu cezalandırmış, kulaklarını eşek kulağına çevirmiş.

Minerva: (Minerve) Romalıların Athena'ya verdikleri isim. Eski Yunanlara göre, Athena üretici zekanın ve adaletli savaşların Tanrıçasıdır. Ülkeyi saldırılardan koruyan bir Tanrıçaydı Athena. Bir başka özelliği, Şehir Tanrıçası olmasıydı; uygarlığın, el sanatlarının, tarımın koruyucusu, dizginin yaratıcısıydı; atları ilk ehlileştiren oydu. Onun şerefine şehirlerine Athena adını vermişler. Yılan ve baykuş Tanrıçanın sembolleridir. Bir adı da Pallas'tır.

Minos: Girit Kralı. Zeus'un oğludur.

Minotauros: Minos'un çocuğu, insan vücutlu ve boğa başlı bir canavara verilen isim.

Mnemosyne: Yunan mitolojisinde Hafıza Tanrıçasıdır. Uranos ile Gaia'nın kızı. Rivayete göre, güzel bir kız olan Mnemosyne'yi seven Zeus, onu elde etmek için yakışıklı bir çoban kılığına girmiş, onunla evlenmiş ve ondan dokuz Musa "İlham perileri" doğmuştur.

Moir'ler: Kader Tanrıçaları. Kaderi üç Moir yönetmektedir: Lakhesis insanların doğumundan önce kaderini belirler. Klotho insanların kader ağlarını örer. Atropos bu ağları yönlendirir.

Morpheus: Yunan mitolojisinde rüya Tanrısı. Uyku Tanrısı olan Hypnos'un ve gecenin oğludur.

Musa'lar: Yunan mitolojisinde müzik ve ilham perileri. İlk Musaların su perileri oldukları düşünülmektedir. Zeus ve Mnemosyne'nin kızlarıdır.

N

Naiadlar: Çeşmelerin kaynakların. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanlar gibi ölümlüydüler.

Napae: Çayırların perilerine verilen ad.

Nannakos: hrigia'nın en eski kralı. Tufanın olacağını önceden sezip halkıyla birlikte tanrılara dua edip kurban kesmişlerdi ve tanrılar onları tufandan korumuştu.

Narkissos: Aşktan kaçınan bir delikanlı. Nergis çiçeğine çevirildi.

Nauplios: Euboea adası kralı. Poseidon ile Amymone'nin oğlu. Klymene ile evlenip bir çok çocuk babası oldu.

Nausikaa: keria adasının kralı Alkinoos'un kızı. Odyseus'a yardım etmişti. Tanrıçalar kadar güzel olan bu prenses, asaletin sembolüdür.

Neanthos: Lesbos tiranı Pittakus'un oğlu

Nektar: İçenlerin ölümsüz olduğu tanrılara mahsus içki.

Neleus: Poseidon ile Tyro'nun oğlu. Karısı Khloris'ten Nestor adında bir oğlu oldu. Herakles ile girdiği bir çarpışma sırasında öldü.

Nemesis: Gece'nin kızı intikam tanrıçası. Aynı zamanda o, dünyada adaleti koruyan, haklıyı haksızdan ayırd eden bir ahlak tanrıçasıydı.

Neoptolemos: Akhilleus ile Lykomedes'in kızı Deidamie'nin oğlu. Çok cesur bir savaşçıydı ancak aynı zamanda acımasızdıda. Affetmek duygusundan yoksundu.

Nephele: Athomas'ın karısı, Helle ile Phriksos'un annesiydi.

Neptun: Romalıların Poseidon'a verdikleri ad.

Nereus: Denizler ihtiyarı olan Nereus Pontos (Deniz) ve Gaia (Toprak)nın oğlu. Okeanos'un kızı Doris ile evlendi ve bu evlilikten Nereid'ler oldu.

Nerio: Romalılarda harp tanrısının karısı olup, kahramanlığı temsil eder.

Nerites: Nereus ile Doris'in oğlu olup güzelliği ile Aphrodite'I kendine aşık etmişti. Aphrodite tanrılar dağı Olympos'a çıkarken onuda yanında götürmek istedi ancak

Nerites: anne ve babasının memleketi denizi tanılar dağına tercih etti. Buna çok sinirlenen Aphrodite onu kayaların üzerine yapışıp kalan hareket edemeyen kabuklu bir deniz hayvanına çevirdi.

Nereidler: Nereus ile Doris'in kızları olan deniz perileri. Birbirinden güzel olan bu kardeşler dalgaların sembolü

1. Bölüm2. Bölüm


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56244537 ziyaretçi (143293964 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)