Muallak Tasi Nedir?
 
Muallak Taşı

Muallak Taşı

Muallak Taşı

Muallak Taşı

Muallak Taşı

Muallak Taşı

Muallak Taşı

Muallak Taşı

MUALLAK TAŞI NEDİR?

Mirâcın başlama noktası

Not: Gerçek Muallak taşı, üsteki resimlerdeki taştır. En altta photoshop'la yapılmış resimlerin Muallak taşıyla ilgisi yoktur. (Akhenaton)

Hacer-i Muallak'ın kuzey-güney çapı 18 metre, doğu-batı çapı 13.5 metre uzunluğunda. Mübârek taşın en yüksek yeriyse yerden 2 metre, en alçak yeri yerden 1.25 metre yüksekliğinde. Üstündeki görkemli kubbenin dışı kurşun üstüne altın kaplanmış. Çapı 20.2, yüksekliği 20, en tepe noktası ise 35 metre olan kubbenin iç kısmında bulunan nakış ve motiflerin güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez.

1099'da Haçlı orduları Kudüs'ü ele geçirince, Kubbetü's-Sahrâ'yı saray haline getirmişler. Ancak 1187'de Selahaddin Eyyûbî, Kudüs'ü tekrar fethedince, sarayı bozarak tekrar cami haline getirdi. Osmanlı İmparatorluğu devrinde, Kânûnî Sultan Süleyman Han döneminde 2 defa, daha sonra da İstanbul'dan giden Mimar Kemalettin Bey tarafından1920 yılında 3. defa tamir edilmiş. Hacer-i Muallak'ın güneydoğu tarafında 11 basamaklı dar bir merdivenden boşluğa ya da bir çeşit küçük bir mağaraya iniliyor. Kubbetü's-Sahrâ, sekizgen şeklindedir. Her bir kenarın uzunluğu 20 metredir. Dört kapısı vardır. Kubbetü's-Sahrâ'nın içinde mübârek emanetlerin muhafaza edildiği sandıklar mevcut. Hz. Muhammed'in ve Hz. Hamza'nın sancakları, buradaki mübârek emanetlerin en önemlilerinden. Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahrâ Camileri'nin bulundukları avluda, tek şerefeli bir minare bulunuyor.

Evliya Çelebi "Seyahatname'de Muallak Taşı'nın miraç gecesindeki rolünü hikaye eder. Evliya Çelebi Hz. Muhammed'in Muallak Taşı'nın üzerinden rniraca yükseldiğini, hatta yükselirken Muallak Taşı'nın da Allah'a kavuşmak arzusuyla onun arkasından gitmek istediğini ve Hz. Muhammed'in "Dur!" sözüyle durduğunu, hala boşlukta olduğunu belirtir. Hamile kadınlar çocuklarını düşürmesinler diye bunun altına beton atılmış olmasına rağmen, o beton ile taş arasında bir karış mesafe kaldığını ifade eder.
Yunus'un Miraciye'sinde bu taş şöyle geçer:

"Kadem bir taşa basdı taş kopdı bile vardı!
Kaf ya mübârek didi şöyle kaldı muallak"

Bu taş, bütün dinlerce kutsal sayılan bir taştır. Gökte asılı gibi durduğu için boşlukta olan anlamında, muallak taşı adını almıştır. Bu taşın hikayesi Garibname'den özetle şöyledir: peygamber o taşa ayak basınca taşta güzel bir iz olmuştur. Gökten Burak oraya inmiştir. O zaman bu taş da beraber gitmek istemiştir ve bu yüzden bir köşesi yukarı kalkmıştır. Peygamber ona kıf (dur) ve kal deyince olduğu yerde durmuştur. O zaman taştan bir dil çıkmış ağlamış ve peygambere bize dua et demiştir.

Muallak Taşı'nın önce Yahudiler, sonra Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından peygamberlerin baz ı hareketlerinde hat ıra durumunda kalışıyla özel bir mevkie yükseltildiği, taşın boşlukta durmadığı, esasen Yahudiler tarafından çok önemli olan bu taş hakkında onların başka söylentilere inandıkları, halkın ise çocukluktan beri alınan telkinleri ve söylentileri büyülterek belirten kitapların etkisinde kaldıkları anlaşılıyor.

Muallak Taşı Hakkındaki Rivayetler

1. Rivayet: İslâmî inanışa göre, Miraç Gecesi, Hz. Muhammed Göğe yükselirken ayaklarının altındaki kaya parçası da onunla birlikte kopmuş ve yükselmeye başlamış. Hz. Muhammed, bunu fark edince kayaya, "Dur!" diyor, bu noktada kaya havada asılı kalıyor. Onu havaya kaldıran kudretle, dur diyen güç arasında kalıyor. Bu yüzden, bu kayaya "Muallak Taşı" adı verilmiş. Kaya, bir süre sonra tekrar yere düşüyor ve düştüğü yerin çevresine altın kubbeli camii inşâ ediliyor. Camiinin içinde dev bir kaya var, üstteki fotoğraflarda görebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise, bu kayanın altında bulunan oyukta, Hz. Muhammed'in ilk kez Hz. Adem'den kendisine kadar insanlara gönderilmiş tüm Peygamberlerle beraber namaz kıldığına inanılıyor.

2. Rivayet: Hz. Süleyman âsasına dayanıp bir noktaya baktığında aslında ölmüştür. Cinler onun öldüğünü anlamadan harıl harıl çalışır. Fakat âsasına giren bir kurt, âsayı kemirince âsa kırılır ve Hz. Süleyman yere düşer. O zaman cinler, “Peygamber ölmüş” diye bağırınca, hepsi işi bırakıp kaçarlar. Tam taşı yerine koyarlarken bırakıp kaçtıkları için taşın havada kaldığı rivayet edilir.

3. Rivayet: Ortaçağlarda Araplar ve Yahudiler arasında Kuruluş Kayası'nın yerinden oynayıp havalarda dolaştığı hakkında inanışlar yaygındı. 1496'da Kudüs'le alakalı bir kitap yazan Kadı Mucireddin, 11. yüzyılın sonunda bir Kudüslü Arabın taşı havalanmış olarak gördüğünü kaydeder. 1641'de Kudüs'ü gezen Karait gezgini Samuel ebn Davud, taşın sık sık yerinden oynadığını ve hamile kadınlar onu gördüklerinde korkup düşük yaptıklarından insanların etrafına duvarlar yaptıklarını anlatır.

1847'de Kudüs'ü ziyaret eden Binyamin Lilienthal isimli bir Yahudi hahamı, Yahudiler arasında Muallak Taşıyla alakalı o dönemlerdeki bir inancı şöyle aktarır: "Allah, bu taşı Mesih'in geleceği zamanı insanlara bildirmek için bir işaret olarak havada sarkıtmıştır. Taş yere düştüğünde İsrailoğullarının Mesihi gelecek ve İsrailoğulları yeryüzüne hakim olacaklardır. Türkler, bu taşın neden havada durduğunu öğrendiklerinde, Mesih'in gelmesinden korkarak taşın altına destekler koymuşlar ve etrafını doldurmuşlardır. Bu şekilde İsrailoğullarının Mesih'inin gelmesini engellemeye çalışmışlardır.

4. Rivayet: Hz. İbrahim'in, oğlu İsmail'i kurban etmek için yatırdığı taş olduğuna inanılır.

5. Rivayet: Peygamberimiz, amcasının kızı Ümmü Hani'nin evinde bulunurken Cebrail, yanında cennet bineği olan Burak ile gelir. Önce peygamberin göğsünü yardıktan sonra içini zeınzem suyu ile yıkar. Sonra hikmet ve iman ile dolu altın bir leğen getirip içindekini göğsünün içine boşaltır ve göğsünü kapar. Sonra Hz. Muhammet ve Cebrail, katırdan küçük merkepten biraz büyük beyaz bir binit olan Burak'a binip önce Mescid-i Aksa'ya gider. Burak adındaki binit, burada Cebrail'in parmağıyla deldiği bir taşın halkasına bağlanır. Bu taşın adı bazı Miraciyelerde Salha taşı iken, Yunus'un şiirlerinde de muallak taşı olarak geçer.

Sahte Muallak Taşı Resimleri

UYARI: Aşağıdaki resimlerde bulunan ve çoğu sitelerde Muallak Taşı olarak sözü edilen taş, Photoshop'ta yapılmış fake (sahte) bir resimden başka bir şey değildir.

Sahte Muallak Taşı

Sahte Muallak Taşı

Sahte Muallak TaşıBu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: erol-erbaalı, 11.11.2015, 18:12 (UTC):
sayın admin,bu tür konulardaki bilgilendirmelere bağlı bulundukları inanç ve mezheb guruplarının ileri gelen fetva makamlarının isimlerini de yazabilirsen, vermiş olduğun bilgi bazılarından hem tepki almaz ve hemde gerçek bilgi olma özelliği kazanır. sevgi ve saygıyla kal .kolay gelsin..

Yorumu gönderen: bulent akbas, 15.11.2014, 20:26 (UTC):
un bulent diyorki bugun kudus israil israil israilogullari o insanlarin canina kiyorlar onlarin olduyor
allahtan korkusu olmayan insanlardir
iyi uykular turkiye
bugun kerdesim dunya turuna cikti
akbas ailesi size tesekkur eder.
Savaslar dunyanin sonu demektir.
hayirli sabahlar dilerim.

Yorumu gönderen: Halit, 27.01.2014, 20:35 (UTC):
Yukarıdaki bilgiler için teşekkürler Admin. Allahın takdiridirki biz kulları için herşeyi bilen yaratan O'dur. Allah'ın kudretiyle olmayacak şey yok.

Yorumu gönderen: allahın bir kulu, 01.12.2010, 06:32 (UTC):
insanoğlu bu kadar mı aptaldır. duyduğu her saçma yalana rivayete tanrıdandır deyince inanır...

Yorumu gönderen: Mertali, 14.11.2010, 23:11 (UTC):
Allah ıslaheylesin..mümin kardeşlerimizde akıl, fikir ihsan etsin. Bakara suresi 44.ayet de..."Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" diyerek kullarını ikaz ediyor.

Yorumu gönderen: şimal, 22.10.2010, 09:26 (UTC):
en doğrusu 1.rivayet gbi geldi..

Yorumu gönderen: sowalye, 17.10.2010, 05:06 (UTC):
kudret,inanç,ilahi güç ve ibret hepsi bir kayada ise söyleyecek söz bulamıyorum..!

Yorumu gönderen: büşra, 08.07.2010, 16:20 (UTC):
gerçekten bu olaylar akıl almaz olağan üstü şeyler. ben miraç gecesine inanıyorum ama bu resimlere pek inanmıyorum. çünkü hepsi birbirinden farklı

Yorumu gönderen: Akhenaton, 01.07.2010, 08:27 (UTC):
Gerçeği, yazının en üstündeki resimdekiler. Sahtesi ise yazının altındaki resimdekiler...

Yorumu gönderen: sunay, 30.06.2010, 12:57 (UTC):
mullak taşı o 3ü değilse hangisi ben o resimlerde
taş göremedim acaba mullak taşı nasıl birşeye benziyor
ben resimlerde bulamadım çünkü orda muallak taşına benzer birşey yoktu yani

Yorumu gönderen: ahmet asma, 14.06.2010, 18:04 (UTC):
3.rivayetin son kısmına inanmıyorum Türkler Allahtan gelen mesih ve peygamberlere inanaırlar gelecek peygamberden de çekinmezler çünkü Türkler tarih boyunca gelen gelen peygamberlerle ters düşmemiş dolayısıyla geleceklerinden de korkmamışlardır

Yorumu gönderen: Şeyda, 10.06.2010, 18:41 (UTC):
Bence en doğru şeyi Allah bilir. Ben böyle şeylere fazla inanmıyorum yinede en doğrusunu Allah bilir.

Yorumu gönderen: elazığlı, 24.03.2010, 19:51 (UTC):
işittik ve itaat ettik...! sadece yapman gerekeni yap bunlar senin işin değil... bunlar bizi aşar... sen sana veriilen görevi yap.. ha illa Allah'ın mucizelerini gösterceksen, Allah'ın en büyük mucizesi iyiliktir, sevgidir, paylaşımdır... sen bunları yap... paylaştığın şey buda olabilir ama önce hadisleri ayetleri paylaş zaman yeterse bunları anlat... tavsiyem.. ALLAHU EKBER...!

Yorumu gönderen: memiş, 15.03.2010, 07:41 (UTC):
buna bizim yorum bile yapmamız kifayetsiz kalır ALLAH cc u n kudreti.

Yorumu gönderen: enes, 02.01.2010, 21:28 (UTC):
alla hute ala nin mucizeleri

Yorumu gönderen: adanalı, 14.12.2009, 14:49 (UTC):
şimdi soruyorum türkıyedeki islamcı guplara: sızler ıslamın özünü gercegını bu ınsanlardan saklıyorsunuz bu taş gercektende tüylerimi ürpertti. neden ınsanlara bu tası yada fireun nun resımlerını gosermıyorlar . gostermek bı yada tasın uzerını kapamıslar araplar . sızler dıyorsunuz kı ınsanlar bıze tapsın allaha degıl amac bu heralde .. yazık be yazık

Yorumu gönderen: Akhenaton (Admin), 12.10.2009, 17:32 (UTC):
Fake avcısı :) O dediğin gösterge, Bedava-sitem.c o m'un kendi trend istatistiği... Yani o dediğin şeyin fake olması için bunu benim değil; webme şirketinin programcılarının yapabilmesi gerek. Kaldı ki bu sayaç, fazla değil eksik gösteriyor; saat gece 1-2 arasıki ziyaretçi girişini saymıyor bile...

Yorumu gönderen: fake avcısı, 12.10.2009, 17:21 (UTC):
sizinde alttaki trend göstergeniz sahte onu napıcaz ?

Yorumu gönderen: KENAN VANLI, 06.10.2009, 14:25 (UTC):
bunlar sahte ama gerçeğinden ibret al insan oğlu

Yorumu gönderen: ayşe , 23.07.2009, 20:37 (UTC):
insan oğlu ibret almalıBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966938 ziyaretçi (134702638 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler