Muska ve Tilsimlarin Mensei
 
menşei, muska, tılsımların, ve

Muska ve Tılsımların Menşei

Muska ve tılsımların menşe-i putperestliğin en ilkel şekli olan "FETİŞ'tir. Bu inançta olanlar bazı nesnelerde uğur ya da uğursuzluk bulunduğuna inanırlar. Kişi, uğurlu saydığı nesneyi boynuna asar ya da yanında taşır. Bu nesne bir bitki, kurt dişi, ayı tırnağı, leylek kemiği, kartal tırnağı olduğu gibi, bazen kurumuş bir böcek hatta bazı taş parçalan v.b. Olabilir. Bu nesneleri taşıyanlar, çeşitli hastalıklardan, belâ ve kazalardan korunacaklarına inanırlar. Hâlâ bazı nesneleri "uğur getiriyor" inancıyla boynunda ya da yanında taşıyanlar bulunmaktadır. Daha sonraki dönemlerde kağıt parçalan üzerine yazılmış dinî formüller ya da acayip işaretlerle çizilmiş muska ve tılsımlar fetişlerin yerini aldı.

Muska ve tılsımların en eski şeklinin Mısır'da bulunduğu rivayet edilir. Eski Romalılarda hastalıklardan ve zehirlenmeden korunmak için acayip işaretlerle yazılmış ya da çizilmiş muska tılsımları kullanmışlardır. İsrail Peygamberleri, fetiş ve tılsımları yasaklamışlardı. Buna dair eski Ahit'te (Tevrat'ta) rivayetler vardır. Mesela Hz. Yakub'la ilgili olarak şöyle söyleniyor; "Yakup evine ve kendisiyle beraber olanların hepsine dedi: Aranızda olan yabancı ilahları atın, kendinizi tathir (temiz) edip elbiselerinizi değiştirin ve ellerinde olan bütün yabancı ilahları (fetişleri) ve kulaklarındaki küpeleri Yakup'a verdiler. Yakup onları şekemin yayında olan meşe ağacı altına gömdü."

Hıristiyanlıkta muska ve tılsımlara inanmak yaygındı. Hıristiyan din adamları muska taşıma âdetleriyle mücadele etmişlerdir. Hatta Miladî 366 yılında toplanan "LAODİCE" dinî kurultayı, muska-tılsım taşımayı yasak eden bir karar çıkartıp ilân etmiştir. Fakat Hıristiyanlar bunları taşımaktan bir türlü vazgeçememişlerdir. 8. yüzyılda Papa 2. Gregoare bu bâtıl inançlara karşı şiddetle karşı koydu. Ancak halk bildiğinden ve gördüğünden şaşmadı. Sonuçta Hıristiyan din adamları bu hurafeye taviz vermeye mecbur kaldılar. Muskaların yerine "HAÇ", Hıristiyanlık sembolü olan balık resmi, "AGNUS DEİ" yazılı levhacıkları taşımayı tavsiye ettiler, giderek halkı buna alıştırdılar.

İslâm'ı kabulden evvel yaşamış Türk boylarında da muska-tılsım kullanma âdeti vardı. Sekiz ve dokuzuncu yüzyıllarda Budist ve Manihaist Türklerin yaşamış olduğu Doğu Türkistan'da yapılan arkeolojik araştırmalarda elde edilen malzemeler arasında "tılsım-muskalar", çeşitli dini formüller yazılı levhalar, tahtalar v.s. Eşya bulunmuştur.

Budist Uygurların dini kitaplarında da tılsım şekillerine rastlanmıştır. Bunlardan üç şekil Alman Türkoloğu F.W.K. Müller tarafından neşredilen eski Türkçe Uygur metinlerinden birinde açıklamalarıyla gösterilmiştir. İşte adı geçen üç şekil.

1. Şekil:

menşei, muska, tılsımların, ve

2. Şekil:

menşei, muska, tılsımların, ve

3. Şekil

menşei, muska, tılsımların, ve

Günümüzde muska, tılsım ve sihir yapma işleriyle uğraşan bazı inanç sömürücüsü kişilerin ellerinde bulunan kitaplar, eski Babil, Asur, Mısır müşriklerinin, eski Budist ve Şamanist Türklerin kullandıkları kitaplardan yararlanılarak yazılmıştır. Bu kitaplara inandırıcılığı kuvvetlendirmek için Kur'ân-ı Kerîm'den ayetler, Esma-i Hüsna ve bazı dualar da ilave edilmiştir.

Muska-tılsım üzerine yazılan kitapların en meşhurlarından biri Mısır'da basılan "Şems'ül-Maarif'ül Kübra" adlı kitaptır. Kitabın yazan 7. Hicri asır şeyhlerinden Ahmet b. Ali el-Buni'dir. Bu kitapta dörtyüze yakın tılsım şekilleri bulunur. Yine böyle ünlü muska-tılsım kitaplarından biri de "Kenzü'l Havas Keyfiyet-i Celb ve Teshir'dir. Bu kitap, "Süleyman El Hüseyni" tarafından yazılmıştır. Türkçe olup dört cilttir. Bu kitap daha çok Şems'ül-Maarif'in bir çevirisidir. Ancak El-Hüseyni bu kitaba başka kitaplardan ve kendinden bazı dualar da ilave etmiştir. Bu tür kitaplarda yazılan muska ve efsunlar incelendiğinde görülüyor ki, bir çoğunda bazı ayet ve dualarla beraber, hiçbir dile benzemeyen kelimeler de bulunmaktadır. Şems'ül-Maarif yazarı bu efsunlarda geçen kelimelere "NURANÎ İSİMLER" demiştir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: huma kuşu, 09.04.2019, 19:45 (UTC):
bu verilen bilgilere tamamen katılıyorum. havas ilmi altında yapılanlat maalesef burada bahsedilen hususlardır. çok dikkatli davranmak gerekemektedir.

Yorumu gönderen: Akhenaton, 29.03.2018, 12:58 (UTC):
Bu kitap'tan kastın Şems'ül-Maarif mi? Hayır. Şems'ül-Maarif'in çevirmeni, A. Nebil Fazıl Aslan. Bende Mustafa Varlı'nın çevirisini yaptığı Kenzü'l-Havas ve 4.444 Dua Budur gibi kitaplar var. Sizin kastettiğiniz farklı ise bilmiyorum...

Yorumu gönderen: fatih, 27.12.2017, 23:01 (UTC):
admine ! mustafa varlının tercümesini yaptığı kitap bu mudur ? saygılarımla

Yorumu gönderen: koyulhisarlımurat, 16.04.2016, 23:10 (UTC):
ele geçirilmiş cinlerin uyguladığı baskı unsurudur allah koruusun

Yorumu gönderen: erkan türkan , 12.08.2010, 11:51 (UTC):
bütün büyüleri tılsımları kaldıracak ayet veya tılsım nedirBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56738650 ziyaretçi (144616916 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)