Muta Nikahi
 

Muta Nikâhı

Muta nikâhı, cahiliyet devrinden kalan bir nikâh şeklidir. İslam'ın ilk yıllarında, özellikle harp zamanlarında, uzun zaman kadınlardan uzak kalan as­kerler için muta nikâhına izin verilmiş, Hayber savaşına kadar mübah olan bu muvakkat nikâh, Peygamberimizin sünnetiyle yasaklanıp haram kılınmıştır.

Muta nikâhı, ücret karşılığında belli bir vakit için kadınla evlenmektir. Muta'nın en az müddeti bir cinsel ilişki geçecek zaman parçasıdır. En çok ise 99 senedir.[1]

Erkek kadına hitaben "Beni beş aylık bir zaman için mutalandır." ya da "Şu kadar para karşılığında seninle mutalandım." deyip kadın da kabul ederse muta olur. Halk dilinde "acem nikâhı" denen bu iş, fuhuştan başka bir şey değildir. Allah Resûlü, kesin olarak bunu yasaklamıştır. Ashab'dan, tabiinden ve müçtehitlerden, bu tür nikâhı kabul eden kimse yoktur. [2] Böyle bir akit, ne kadını helal kılar, ne boşama, hükmüne kapı açar, ne zihar, ne de mirastan yararlanma hakkını verir.

Muta nikâhı ile evlenen kadın, erkeğe; erkek de kadına varis olamaz [3]. Muta nikâhının müddetinin az ya da çok olması arasında hiçbir fark yoktur. Ancak,"Kıyamet kopuncaya kadar, Deccal çıkıncaya kadar seni nikâhlıyorum." şeklinde bir ifade kullanılırsa, muvakkatlık şartı da hükümsüz kalır. Nikâhın diğer şartlarını da yerine getirirse nikâh sahih olur. [4] Çünkü o zamana kadar yaşamaları imkansızdır.

Hz. Ali'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Hz. Ali, İbn-i Abbas'ya şöyle demişti.

"Resûllullah, muta nikâhından ve ehil eşeklerin etlerini yemekten Hayber'in fetih günü bizleri men etti." [5]

Resûllullah, "Evtas" (Mekke fethi) yılında muta nikâhına üç defa ruhsat vermiş, sonra yasaklamıştı. [6]

Allah Resûlu, buyuruyor:

"Ey insanlar, ben muta ni­kahı ile kadınlardan faydalanmanız için izin vermiştim. Şüphe yok ki Allah, kıyamete kadar bunu muhakkak haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onu serbest bıraksın, onlara verdiği şeylerden hiçbir şeyi geri almasın." [7]

Dört mezhebe göre böyle bir akit yapmak, bâtıldır. Şiiler ve Râfizîler hariç bütün İslam alimleri, bu nikâhın haram olduğunu kabul etmişlerdir. [8] Hatta Şia'nın önemli kollarından biri olan Zeydiye bile, muta nikâhının batıl olduğuna inanır ve bu konuda Hanefî âlimleri ile hareket eder.

Ehli sünnet mezheplerinin delilleri, Kurân ve sünnettir:

1. Kurân'daki nikâh, boşanma; iddet ve miras hakkındaki hükümler bu tür evlilikle ilgili değildir. Dolayısıyla bu evlenme şekli diğer evlenme şekilleri gibi batıldır. Şiiler muta nikâhına Nisâ sûresinin 24. âyetini delil getiriyorlar. Ayet şöyledir: "Onlardan hangisiyle evlenip temas etseniz ücretlerini (mehirlerini) takdir edildiği şekilde veriniz."[9] Büyük müfessir İbn-i Cerir-i Taberi, bu ayeti tefsir ederken diyor ki, ayetin manası: Onlardan hangisi ile evlenirseniz mehrini veriniz demektir. Çünkü muta, peygamberimizin sünnetiyle ebediyen yasaklanmıştır. İbn-i Veki, babasından, o da dedesi Sebre'den rivayet ediyor:

Resûllullah, "Bu kadınlardan faydalanın." buyurmuştur. Bu faydalanma ifâdesi, Resûlullah zamanında evlenmek manasına geliyordu.[10] Dolayısıyla âyet-i celîle de geçen bu "İstemta'tum", yani faydalanma, evlenme manasına "ucur" yani ücret kelimesi ise "mehir" anlamına gelir: [11]

2. Hâdis-i şerîfler, bu şekil nikâhın haram kılındığını açıkça belirtmişlerdir. [12] Muhammed bin Hanefiyye, Hz. Ali'den rivayet ediyor; Hayber günü, Resûllullah'ın tellalı şöyle bağırdı:" Dikkat edin, Allah ve Resûlü, sizi muvakkat nikâhtan menediyorlar." [13]

Hadislerin çoğu Hz. Ali'den rivayet olunduğu halde bağlılık iddiasında bulunan Şia ve Râfızilerin bu nikâhı yürürlükte tutması, ilim ve akılla bağdaştırılacak şey değildir.[14]

Kaynaklar

[1] İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme:36
[2] Fethu'l Kadir: 2/384
[3] Fetava-i Kadıhan :1/330 [Hindiyye kenan]
[4] Fetava-i Hindiyye:I/330
[5] Buhari:6/129 Nesai:2190 Müslim:4/134
[6] Müslim:4/131
[7] el-Hidaye:1/I95
[8] el-Mebsul:5/152 Fethu'l Kadir:21384 Bidayetü'l Müctehit:2/43
[9] Nisa Suresi:24 [96] Tefsir-i Taberi:5130
[10] Tefsir-i Taberi:5/30
[11] Tefsir-i Taberi:5/30
[12] Buharı:6/129 Muslim:41132 [99] EI-Mebsut 5/153
[13] El-Mebsut 5/153
[14] Rauf Pehlivan, "Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali", s.277-278, Gonca Yayınevi, İstanbul 1993,

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Azeri, 18.11.2015, 22:26 (UTC):
Biz doğruları Hz. Ali ve onun devamçılarından Hz. Mehdi imamlarımızdan ögrendik.

İyi düşünün ve karar verin!
Allah hepimizi doğrularla müjdelesin!

Yorumu gönderen: Azeri, 18.11.2015, 22:19 (UTC):
Sünnü kardeşlerim Hiç kendinize sordunuz mu neden, Şiaların 12. imamı Hz.Muhammed Mehdi için Allah Teâlâ “Gaybet”i karar kıldı ve halkın gözünden uzak bir şekilde yaşamasını irade buyurdu.


Yorumu gönderen: Azeri, 18.11.2015, 20:58 (UTC):
(Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla hakkınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı. Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim doğru, kim yalnış .... Şialar Allahın hükmünden dönmezler.
Hz. Ali`ni önderi görən kimsə yalnış yola girmez.

Hz.Peygamberimiz (sav)'in şöyle buyurmuş: "Ben Kimin Mevlası İsem, Ali de Onun Mevlasıdır."

Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer, Hz.Ali'yi (a.s) ilk kutlayanlardandılar. Kutlarken şöyle dediler:
"Ne mutlu sana ya Ali! Benim ve erkek-kadın inanan herkesin mevlâsı oldun."

Yorumu gönderen: talhaemre, 13.11.2010, 05:56 (UTC):
öncelikle yazıyı okudum ve çok beğendim.çünkü ifadeleri,dayanağı kur'an ve sünnet olduğu için.yorumları okuyunca tepkilerden hangi zihniyetli kişiler olduklarını anladım hememn hemen.muta evliliği türkiyede ben duymadım .bildiğim kadarı ile iran da var,yani yapan kesimler var.arkadaşın biri yazmış muta olsaydı bugün zina olmazdı diyor. ya zaten zina edecek adam her koşulda eder.bence muta evliliği olsaydı çok az kişi evlendiği kadın ile uzun süre beraber yaşardı.kafama uymadı sendne ayrılıyorum hadi başka kadına muta yapmaya.çocuk olursa ne olacak bunlar hiç düşünmeden konuşuyorsunuz. oysaki islami evlilikte evliliğin bütün kuralları bellidir.erkeğin kadın üzerindeki kadının erkek üzerindeki hakları bellidir ve sınırı çizilmiştir.fazla uzatmanın anlamı yok muta evliliği sapık şia mezheplerinin savunduğu bir evlilik türüdür.bir arkadaşımız da aklı sıra mezhepleri sorgulamış kendisi herhalde alim zannediyor iki kitap okumuştur bütün herşeyi bildiğini zannediyor.senin beğenmediğin 4 mezhep alimi bütün ömrünü islam ilmine harcamışlar.bütün dayanakları kur-an ve sünnettir kutubu sitte yi en ince ayrıntılarına kadar incelemiştirler.

Yorumu gönderen: seyit , 16.10.2010, 21:23 (UTC):
peki bu kuranda neden geçiyor ozaman sen kurana allaha pegambere yalancı diyorsun hem senin dediğin gibi bir nikah değilidr nikah allahın ayetidir allahın ayetine zina diyorsan sen nasıl müslümasın senin imam dediğin kişi ömer bunu yasaklayan insanlar zina yapsın diye ve günümüz gördügün gibi her taraf fuhuş yuvası inanki bu nikah günümüzde olsaydı fuhuş olmazdı asıl cahil müta nikahı yok diyenler allaın ayetini allahtan başka yasaklıyamazdır bu ayet peygamberden sonra bütün insalıga gönderilmiştir mantıklı düşünelim

Yorumu gönderen: abdullah, 27.06.2010, 15:47 (UTC):
olurmu olmaz bizim işimiz değil hz ömer bu nikahı nasıl kaldıra bilir sadece tavsiye eder bence dinde hüküm veremez olan bir hükmü kaldıramaz

Yorumu gönderen: siradan biri..., 23.03.2010, 07:32 (UTC):
S.a...
Konuyu okudum ve bazi eklemeler yapma gereyini duydum. ONcelikle, asala tartisma yaratma gibi bir niyetimin olmadigini bastan soyleme gereyini hissediyorum ki, dini konularda ne kadar hassas oldugumuz, en temel konularda bile bilgimiz olmadigi halde is lafa gelince nasil herbirimizin birez feyva mercii oldugumuzu bildigimden bu acilmayai yapma gereyini hissetttim.

Muta nikahini cahiliyye adeti adlandirmissiniz. Olabilir. Ama cahiliyye donemindede insanlar ekmek yer, su icerlerdi. Yani sirf o donemin ismi cahiliyye diye onlarin yaptiklarinin tumunun yasaklandigi manasini cikarmak ne derece dogru olur, yorum sizin...

Efendim arkadasimiz demiski: Insanlari islama isindirmak icin bazi seylere baslarda izin verilmis.
Bunu derken acaba islamin bir rüsvet dini oldugunu demis olmuyormuyuz? Tipki mükellef-ül kulub gibi. Yani para ile insanlari islama kazandirma. Bu sizce bu güzel dine ve onun aziz peygamberine atilan bir iftira olmazmi?..

Efendim mut-a nikahi peygamber zamaninda yasaklanmismis. Deyil. Mut-a, ömer zamaninda yasaklanmistir. Ve su hadis meshurdur: Eger omer mutayi yasaklamasaydi, sapik olandan baska kimse zina yapmazdi.
Islam egerki her caga ve kosula uygunsa, su icinde yasadigimiz cagi bir goz onune getirin ve gereklerini ihtiyaclarini dusunun. talha ve zübeyrden birisi tam olarak hangisi su an hatirlayamadim boylebir nikahin meyvesidir...

Nisa suresi 24-25. Ayetlerde acik acik deniyorken''Onlardan hangisiyle evlenip temas etseniz ücretlerini [mehirlerini] takdir edildiği şekilde veriniz.'' Ayeti varken, bunu nasil olurda eyib bukersiniz?
Eger bu ayeti nesh eden bir ayet varsa onu yaziniz, onu delil ediniz. Yoksa Ayetleri eyib bukmeyiniz...

Son cumleme gecmeden bir sey daha demek gerekliligini hiss ediyorum. SUrekli bir, 4 hakk mezheb diyorsunuz. Hakk olduguna delil nedir? Siiligin batil olduguna kim karar vermis? Peygamber zamaninda varmiydi bu hakk mezhep(!) olgusu? Yokidise nereden cikti?
Bugunku islam aleminin icinde bulundugu karmasanin sebeplerinden buyuk payida budur iste. Bizzat ömer hazretleri dememismi: Ali (a.s) olmasaydi ömer helak olurdu?
Bunu neden demis olabilir acaba?

Ve son olarak sozlerimi: Müminler ancak kardestir. cumlesiyle bitiriyorum. Ve ayrim yapmaksizin butun musluman kardeslerimi sevgi ve saygiyla selamliyorum. ALLAHIN lutf ve bereketi uzeerimizde olsun inshALLAH...

Yorumu gönderen: İlimdar, 04.03.2010, 22:24 (UTC):
Arkadaşım, cehaletini her yerde belli etme. Cahiliye döneminden kalan sözüyle sen Hz. Muhammed'i anlıyosan, işte sen de o Cahiliyye döneminden kalanlardan birisin; yani cahilsin. Belki de Ebu Cehil'sin.

Yorumu gönderen: akilyus, 24.01.2010, 17:35 (UTC):
arkadaşlar bu muta ve cariyelerden faydalanma hükümlerine başlarda izin verilmesinin nedeni açıkça şudur ki cahiliye devrini yaşayan insanların islamiyete kazandırılması için cinsellik gibi bir ihtiyacdan dolayı islamiyetten soğumasının engellenmesi, bu ve diğer benzeri ihtiyacların frenlenmesinin islamiyete uyarlanmasının ancak aşamayla o devrin insanları tarafından yaşanabileceğinin bi göstergesidir

Yorumu gönderen: bedirzanla, 14.01.2010, 11:53 (UTC):
s.a. allah razı olsun bu bilgileri paylaşanlardan

Yorumu gönderen: ammar yazgan, 16.11.2009, 00:51 (UTC):
s.a
yazıyı hiç okumadım çünkü baştan belliydi devamı ''cahiliyet devrinden kalan'' diyen bi adamı ciddiye bile almam Peygamberimizin yaşadığı bi döneme cahil diyen adama diyecek bişi bulamıyorm cahiliye devri demeklle zaten direk olarak kime cahil denildiği anlaşlmştr...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56244539 ziyaretçi (143293970 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)