Nafile Namazlar
 
namaz, ibadet, secde, nafile, islam, Allah, din, dini, müslüman, hz. Muhammed

Nafile Namazlar

1. Abdest ve guslü müteakip kılınan 2 rek'at namazdır. Mendubdur.

2. Berat Gecesi Namazı: Şaban ayının 15. gecesi kılınır. Bir senelik hâdisât takdîr edilir.

3. Duhâ (Kuşluk) Namazı: Hündüzün dörtte biri geçtikten sonra kılınır. 2, 4, 8, 12 rek'at kılmak evlâdır. En evlâsı, 8 rek'attır. Peygamber Efendimiz, bu namazı kılmışlardır, mendubdur.

4. Hac İçin İhram Namazı: 2 rek'attir. İstediği sûreyi okur ve istediği duayı okuyarak bu namaz kılınır.

5. Hâcet Namazı: Dünya ve âhiret hâceti isteyen kimse, yatsı namazından sonra 2, 4 veyâ 12 rek'at namaz kılar. Birinci rek'atte Fatiha'dan sonra 3 Ayet'el Kürsi, diğer rek'atlerde Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunacak. Hacet Duası yapılıp salat ve selam verilecek. (Ayrıntılı bilgi için bknz. Hacet DuasıHacet DuasıHacet Namazı ve Duası)

6. İstihâre Namazı: Hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığını görebilmek için kılınan namazdır. 2 rek'at namaz kılınır. Birinci rek'atte Kâfirûn, ikinci rek'atte İhlas sûreleri okunur. 7 gece (ardarda) yapılır. İstihare duasını okur ve yatar. Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayır; siyah ve kırmızı görülmesi ise şerre delalet eder. (Ayrıntılı bilgi için bknz. İstihare Namazı (İstihareye Yatmak), İstihare ve Rüya ve İstiharede Görülenin Gereğini Yapmak Mecburi midir? adlı makaleler.)

7. İstiskâ Namazı: Yağmurlar kesildiği zaman, Müslümanlar yağmur duasına çıkarlar. İmam-ı Azam'a göre duadan ibarettir. İmameyne göre ise 2 rekat namaz kılınır ve hutbe okunur.

8. Kadir Gecesi Namazı: Ramazan ayının 27. gecesidir. Kur'ân, bu geceden itibaren Peygamberimize inmeye başlamıştır. 2, 100, 1000 rek'attır deniliyor; fakat delili zayıftır.

9. Kâtil Namazı: Her nasılsa kısasa, katle mahkum olan kimse, infazdan evvel 2 rek'at namaz kıalr. Bu, müstahsen görülmüştür, belki Yüce Allah affeder.

10. Küsuf Namazı: Ay tutulduğu zaman okunur. 2 ya da 4 rek'attır. Mendupdur. Bu namazın İmam-ı Azam'a göre camide kılınması câizdir. Şiddetli rüzgâr, fazla karanlık, fazla ışıklık, yer sarsıntıları, umumi hastalıkla ve korkunç hallerde (bela ve afetlerde) hüsuf ve küsuf namazı kılmak câizdir, müstahsendir.

11. Mîraç Gecesi Namazı: Receb-i Şerîf'in 27. gecesidir. Bu gecede 12 rek'at namaz kılmak müstehabdır.

12. Regâib Gecesi Namazı: Receb-i Şerîf'in ilk Cuma gecesi, bazı zâtların beyânına göre Peygamber Efendimiz, bu gecede tecelli ef'ale nâil olup nur-u ef'ale müstağrak olmakla Allah'a şükür için 12 rek'at namaz kılmıştır. Bazıları da Peygamberimizin ana rahmine bu geceden itibaren düştüğünü söylerler; fakat kuvvetli bir delil değildir.

13. Sefer Namazları

14. Teheccüd Namazı (Salat-ı Leyl): Gece namazı da denilir. Biraz uyuduktan sonra 2 ya da 8 re'kat namaz kılınır.

15. Tehiyyatü'l Mesvit: Müstehabdır, bir camiye girildiğinde oturulmadan (önce) kılınan 2 rek'at namazdır.

16. Teravih Namazı: 20 rek'attir, sünnet-i müekkededir. Cemaatle kılınması sünnet-i kifâyedir. Teravih namazı, vaktin sünnetidir; orucun değil. Oruç tutmayan da kılabilir.

17. Tesbih Namazı: 4 rek'attır. 300 tesbihle kılınır. Hiç olmazsa insanın ömründe bir defa kılması gerekir.

18. Tevbe Namazı: Bir Müslüman, günah işledikten sonra nedametle (pişmanlıkla) mağfiret (bağışlanma) dilemesi için kılınan namazdır.

19. Vitir Namazı: Yapılması farz, inanması vacib, sabit olması sünnettir.

20. Yolculuk Namazı: Giderken evde, gelirken mescitte kılınır. 2 rek'attır. Mendubdur, çok sevaptır.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: İşrak Namazı, 08.02.2017, 01:06 (UTC):
İşrak Namazı : "Bir kimse sabah namazını cemâatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da ( 30 dakika sonra) iki rekat (İşrak) namazı kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur." (İhyâ, I. 336)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52993758 ziyaretçi (134784658 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler