Nazi Sembolleri
 

Nazi Sembolleri

Algiz, symbol, sembol, nazi

Algiz

Fonetik olarak okunuşunun kabaca “z” sesine geldiği tahmin edilen Algiz, ya da diğer adıyla Elhaz rününün gerçek ismi tam olarak bilinmemektedir, fakat Wilhelm Grimm’in kendisine verdiği “elk” sesinden yola çıkılır. Genel olarak bu sesten dolayı Z ya da X seslerine benzetildiği olmuştur. Spesifik olarak bir anlama sahip değildir.

Guido von List’in ve sonrasında gelen Karl Maria Willigut’un yorumları şekli yüzünden “insan rünü” de denilen Algiz’i çok garip bir yere koyar. Bu rün yaşamı ve hayatı sembolize eder ve adına da “Lebensrune” denilir. Naziler tarafından çok büyük ölçekte kullanılır. Sadece Strumabteilung gibi birliklerde değil, aynı zamanda Nazi askerlerinin ve vatandaşlarının mezar taşlarında doğum tarihini belirtmek için de kullanılmaya başlar. Hatta Nazi Almanyasının eczanelerinde dahi bu rüne rastlamak mümkündür.

odal, symbol, sembol, nazi

Odal

En eski Germen rünik alfabesi Elder Futhark’ta Odal olarak geçen ve kabaca Yunan alfabesindeki Omega’ya tekabül ettiğini söyleyebileceğimiz Odal’in kökeni konusunda ciddi tartışmalar döner, fakat genel kullanımı itibariyle “aile, soy, ecdad, miras” gibi anlamlarıvardır. Ekseriyetle üçüncü ve sekizinci yüzyıl arası İskandinav mülkiyet yasalarıyla eşleştirilir ve kullanımı buralarda sıkça gözükür.

Naziler Odal rününe “kanatlar” ya da “ayaklar” diyebileceğiniz eklentiler yapmış ve askeri operasyonlarında kullanmışlardır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi destekli Hırvatistan’da çarpışan 7. SS Gönüllü Dağ Birliği’nin logosu olmasıyla bilinir, aynı zamanda 23. SS Hollanda Gönüllü Panzer Bombacı Birliği’nin de logosu olarak kullanılmıştır.

Reichsadler, symbol, sembol, nazi

Reichsadler

Avrupa’nın hemen hemen tüm Roma sonrası devletleri bir ya da öteki şekilde Roma hükmünü konsolide etmek için o imparatorluğun sembollerini ve terimlerini kullanmaya çalışmışlardır, bu yüzden zaten Rusya’dan (Çar), Almanya’ya (Kaiser) kadar Sezar kelimesinin varyasyonlarını imparatorluk ilan etmek için kullanılırken görürüz. Aynısı Roma kartalının da başına gelmiştir. Roma Kartalı özellikle çift başlıdır, bir başı Doğu’ya, bir başı da Batı’ya bakar, kanatları gergindir. Bu Roma’nın tüm dünya üzerindeki tartışılmaz hükmüne işaret eder.

Hitler her ne kadar kendisine Kaiser demese de Roma sembollerini çok sık kullanmıştır, ama burada ödünç aldığı şey daha çok Kutsal Roma Germen imparatorluğunun sembolüdür. Kartal Nazi sembolleri arasına özellikle Hitler’in emriyle 1935’de dahil edilir, bu versiyonda Swastika’yı pençeleriyle tutmaktadır. İlginç bir şekilde Nazi partisinin sembolü olan Kartal Doğu’ya bakar, milli birliğin sembolü olması planlanan Reichsadler ise Batı’ya bakar. Kartal sembolü geniş tarihine rağmen bugün hâlâ sık sık Nazilerle bu yüzden özdeşleştirilir.

Siegrune, SS, symbol, sembol, nazi

Siegrune

Sowilo, ya da Sawelo, S rününden gelir. Hem Antik Kuzey alfabelerinde, hem de Eski İngilizce’de sık sık karşınıza çıkabilecek bir semboldür. Çok basit bir anlamı vardır: Güneş. Bu yüzden sık sık pagan topluluklarda da karşınıza çıkabilir zira güneşe tapmak paganizmin temel ögelerinden biridir.

Fakat bu sembol artık bu anlamı ifade etmiyor. Artık biri s rününü iki kere yan yana gördüğünde aklına güneşi ya da paganizmi getirmiyor. O sadece Hitler’in en sadık ve en vahşi askerlerinin toplandığı SS birliğinin semboli. Walter Heck tarafından Schtuzstaffel’in sembolü olan S rününün güneş anlamı da von List tarafından “zafer” olarak değiştiriliyor, yani Almanca’daki “sieg” kelimesi, hani o sıklıkla “Heil”’dan önce söylenen.

Swastika, symbol, sembol, nazi

Swastika

Swastika neolitik dönemden beri kullanılan bir sembol. Özellikle Hint dinlerinde ve eski Aryan topraklarında (Aryan derken, sarışın mavi gözlü demiyoruz, tarihi Aryanlar) çok karşınıza çıkacaktır. Hatta bulmak için çok uzağa gitmeniz gerekmez, eğer yerel halk tarafından hâlâ tahrip edilmemiş bir yeri kaldıysa Kars’taki Ani Harabelerinin girişinde de koskocaman bir Swastika bulabilirsiniz. Peki nedir anlamı? Çok basit, Swastika kelimesinin Sanskritçedeki orijinal anlamı “hayırlı, uğurlu” demektir. Binalara oraya uğur getirsin, şans getirsin diye oyulur.

Swastika Batı ülkelerinde 20. yüzyılda çok fazla kullanılan bir semboldür aslında. Rudyard Kipling’den tutun da, Navajo kabilesine, Finlandiya ordusuna kadar. Fakat her şey Hitler’in tasarladığı Nazi bayrağına sembol olarak Swastika’yı seçmesiyle değişir. Swastika Hitler için Aryan adamın mücadelesini ve yaratmanın, hayat değiştirmenin sembolüdür. Bunun mazisi de değişmez bir şekilde Aryan halkarının Hindistan’dan çıkıp Avrupa’ya işgale geldiği teorisine bağlıdır. Hitler sembole öyle bir mühür koyar ki, Swastika tek tek her yerden silinmekle kalmaz, bazı ülkelerde toptan yasaklanır…

Wolfsangel, symbol, sembol, nazi

Wolfsangel

Wolfsangel aslında isminden de çıkarabileceğiniz gibi bir kurt tuzağını sembolize eder. Buradaki angel kelimesi “anker” olarak da kullanılır ki, bu da İngilizce’deki “anchor” kelimesi gibi çapa anlamı taşır. Baya gördüğünüzde hayal ettiğiniz neyse odur, sivri kısımlara bir yem takılır ve kurt bu yemle yakalanır. Fakat önemli olmasının sebebi 13. yüzyılda gerçekleşen bir köylü isyanında Alman prensleri ve paralı askerlerine karşı direnişin semboli hâline gelmesidir. Böylelikle o tarihten sonra Alman halk kültüründe özgürlük vebağımsızlığı sembolize etmeye başlar.

Naziler Wolfsangel’i çok ağır bir şekilde kullanmışlardır. Özellikle Fransa’nın işgali sırasında çok önemli bir yer tutan ve Doğu Cephesinde de çok önemli muharebelerde bulunan 2. SS Panzer Birliği Das Reich’ın logosu olarak kullanılmıştır. Nazilerin bu Alman halk sembolünü daha çok “Aryan halka karşı mücadele edenlere” karşı bir direniş sembolü gördüğünü söylemek mümkün. Wolfsangel sonrasında da pek çok Neo-Nazi gruba ilham olmuş, onların sembolü hâline de gelmiştir.

Kaynaklar

[1] 3 Nisan 2015 tarihli Radikal Gazetesi.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: aleyna, 24.01.2016, 16:50 (UTC):
aleynaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757455 ziyaretçi (134091207 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler