Nebe Suresi (Amme Yetesaelune)
 
Nebe Suresi (Amme Yetesaelune)

Nebe Suresi 31-40

Nebe Suresi (Amme Yetesaelune)

Nebe Suresi (Arapēa: سورة النبأ) Kurān-ı Kerīm'in 78. suresidir. Mekke'de Me'aric Suresi'nden sonra nazil olmuştur. Sure 40 ayetten oluşur. Sure ismini haber verme anlamına gelen nebe kelimesinden alır.

Nebe' Suresi'nde Allah’ın kudretinden, yer yüzündeki tabiat olaylarından, kıyamet gününden, Allah’ı inkar edenlerin cezalandırılacağından, Allah’ın emirlerine uyanların ise iēinde türlü nimetlerin bulunduğu cennete gideceklerinden bahsedilir.

Okunuşu

Bismillāhirrahmānirrahīm

(1) Amme yetesāelūn (yetesāelūne) anin nebeil azīm (azīmi) ellezī hum fīhi muhtelifūn (muhtelifūne) kellā seya’lemūn (seya’lemūne) summe kellā seya’lemūn (seya’lemūne) e lem nec’alil arda mihādā(mihāden) vel cibāle evtādā(evtāden) (8) ve halaknākum ezvācā(ezvācen) ve cealnā nevmekum subātā(subāten) ve cealnāl leyle libāsā(libāsen) ve cealnān nehāra meāşā(meāşen) ve beneynā fevkakum seb’an şidādā(şidāden) ve cealnā sirācen vehhācā(vehhācen) ve enzelnā minel mu’sırāti māen seccācā(seccācen) li nuhrice bihī habben ve nebātā(nebāten) ve cennātin elfāfā(elfāfen) inne yevmel faslı kāne mīkātā(mīkāten) (18) yevme yunfehu fīs sūri fe te’tūne efvācā(efvācen) ve futihatis semāu fe kānet ebvābā(ebvāben) ve suyyiratil cibālu fe kānet serābā(serāben) inne cehenneme kānet mirsādā(mirsāden) litāgīne meābā(meāben) lābisīne fīhā ahkābā(ahkāben) lā yezūkūne fīhā berden ve lā şerābā(şerāben) illā hamīmen ve gassākā(gassākan) cezāen vifākā(vifākan) innehum kānū lā yercūne hisābā(hisāben) (28) ve kezzebū bi āyātinā kizzābā(kizzāben) ve kulle şey’in ahsaynāhu kitābā(kitāben) fe zūkū fe len nezīdekum illā azābā (azāben) inne lil muttekīne mefāzā (mefāzen) hadāika ve a’nābā(a’nāben) ve kevāibe etrābā(etrāben) ve ke’sen dihākā(dihākan) lā yesmeūne fīhā lagven ve lā kizzābā(kizzāben) cezāen mir-rabbike atāen hisābā(hisāben) rabbis semāvāti vel ardı ve mā beynehumār rahmāni lā yemlikūne minhu hitābā(hitāben) (38) yevme yekūmur rūhu vel melāiketu saffā(saffen), lā yetekellemūne illā men ezine lehur rahmānu ve kāle savābā(savāben) zālikel yevmul hakk (hakku), fe men şāettehaze ilā rabbihi meābā(meāben) innā enzernākum azāben karībā(karīben), yevme yenzurul mer’u mā kaddemet yedāhu ve yekūlul kāfiru yā leytenī kuntu turābā(turāben).

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

l. Birbirlerine neyi soruyorlar?
2. O büyük haberden mi?
3. (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.
4. Hayır! Anlayacaklar!
5. Yine hayır! Onlar anlayacaklar!
6. Biz yeryüzünü bir döşek, yapmadık mı?
7. Dağları da birer kazık.
8. Sizi ēifter ēifter yarattık.
9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
10. Geceyi bir örtü yaptık.
11. Gündüzü de ēalışıp kazanma zamanı kıldık.
12. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
13. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.
14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
15. Size tohumlar, bitkiler, yetiştirmek iēin
16 ve ağaēları(birbirine) sarmaş dolaş bahēeler.
17. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
18. Sūr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.
19. Gökyüzü aēılır ve orada pek ēok kapılar oluşur;
20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
21. Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.
22. Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).
23. (Azgınlar) orada ēağlar boyu kalacaklar,
24. Orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir iēecek tatmazlar,
25. Kaynar su ve irin (tadarlar).
26. Ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak.
27. Ēünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.
28. Bizim āyetlerimizi yalanladıkēa yalanlamışlardı.
29. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
30. Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
31. Şüphesiz takvā sahipleri iēin de başarı ödülü vardır.
32. Bahēeler, bağlar,
33. Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,
34 ve iēki dolu kāse (ler) .
35. Onlar orada ne boş bir lākırdı ne de yalan işitirler.
36. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükāfatıdır.
37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmāndır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
38. Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmān'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
39. İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
40. Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkārcı kişi: "Keşke toprak olsaydım!" diyecektir.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Ahmet, 28.12.2019, 01:13 (UTC):
"Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar" çevirisini Arapçası ve itikadı düzgün bir alimle ilmi görüş alışverişinde bulunarak yeniden çevirmenizi öneririm

Yorumu gönderen: Sacit, 01.11.2019, 13:46 (UTC):
Allah razı olsun

Yorumu gönderen: İMAM ALİ, 09.10.2017, 08:32 (UTC):
HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER.ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: Gökay, 03.12.2016, 04:44 (UTC):
Net ifade edilmiş. Rabbim(c.c) razı olsun inşallah

Yorumu gönderen: YILDIRAY, 03.11.2016, 12:58 (UTC):
herşeyin sahibi olan Allah'tan başka ilah olmadığını amenna her kimse bir noktada anlayacak. velev ki bu dünyada idrak edebilseler.

Yorumu gönderen: zeynep, 20.12.2015, 12:31 (UTC):
Cok guzel ve yararli oldu hazirlayanlardan ALLAH razi olsun rabbim sayinizi artirsin

Yorumu gönderen: Ömer, 28.10.2015, 15:09 (UTC):
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz.
(1)Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "İkindi namazından sonra Nebe suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala o kimsenin rızkını artırır (kazancına bereket ihsan eder), Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cenneteki makamını görmeden de çıkmaz."
(2)Kutbuddin İzniki (Rahimehullah) buyurdu ki: "Nebe suresini güneş doğarken okuyan kimse, bütün afetlerden emin olur. Onu sabahın herhangi bir saatinde okuyan kimse için 70.000 melek istiğfarda bulunur."Rivayet Edildi ki:Nebe suresini ikindiden sonra okuyan, dünya ve ahiret saadetine nail olur, kıyamet azabını hafifletir.Bu sureyi okuyan kişi, hırsız ve kötü insanların kötülüklerine karşı muhafaza edilir.
Nebe suresini öğreniniz. Eğer bu surede bulunan faziletleri bilseydiniz, meşgul olduğunuz işlerinizi bırakırdığınız da, sadece bununla meşgul olurdunuz. Ve bununla Allah’a (manen) yaklaşırdınız. Allah da şirk günahı dışında kalan günahlarınızı affeder, bağışlardı.

Yorumu gönderen: ali kundel, 04.09.2015, 14:17 (UTC):
rabbim bildiklerimizle amel etmeyi bilmediklerimizi öğremeyi nasip etsin İNŞAALLAH.04/09/2016

Yorumu gönderen: esra, 18.08.2015, 15:53 (UTC):
Anlamını yeni okudum ve çok etkilindm allahım TÖVBE YARABBIM

Yorumu gönderen: tarık dalkılıç, 09.12.2010, 09:42 (UTC):
Allahım dine ve mülümanlara hizmet eden herkesten razı olsun.Bende sitenizden amme suresini ezberlemek için faydalandım siteyi hazırlayan herkesten Allahım razı olsun .

Yorumu gönderen: Taha ÖZKIRIŞ, 25.11.2010, 20:00 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: mustafa , 23.11.2010, 14:20 (UTC):
Allah teala okutanıda okuyanıda kabir ve cehennem azabından korusun.

Yorumu gönderen: simge, 07.11.2010, 19:58 (UTC):
Allah Razı Olsun Bunun Sayesınde Cok Iyı Ezberliyorum Gercekten Cok Tsekkurler

Yorumu gönderen: bayram, 07.11.2010, 06:54 (UTC):
ALLAH İZDEN RAZI OLSUN BUNUN SAYASİNDE KOLAYCA EZBERLİYORUZ

Yorumu gönderen: tülay, 03.11.2010, 14:16 (UTC):
allah razı olsun hem arapçası hem türkçesini okuyabiliyoruz.

Yorumu gönderen: zeynep, 23.10.2010, 21:04 (UTC):
allah bin kere razi olsun

Yorumu gönderen: FATMA.19.10.2010, 18.10.2010, 22:49 (UTC):
ALLAH(CC)KURAN-I KERİMLE DOLU BİR YAŞAM NASİP ETSİN.

Yorumu gönderen: adnan iltuş, 14.10.2010, 13:37 (UTC):
ALLAH(cc)emeği geçemlerden ve cümle inanan kullarından razı olsun cümlemizi rabbim kıyamet sabahına kadar kurana hizmetçi eylesin

Yorumu gönderen: nuray, 24.09.2010, 11:57 (UTC):
hepinizden allah razı olsun

Yorumu gönderen: ismet, 06.09.2010, 13:56 (UTC):
ne güzel hem arapça hem türkçe okuyabiliyoruz ,anlamını da veriyorsunuz çok teşekkürle

Yorumu gönderen: aynur ekşi, 03.09.2010, 14:20 (UTC):
Allah(cc) ebeden razı olsunbizide ibadeti ve kulluğu kabul olal kulları arasına katsın

Yorumu gönderen: Elif, 02.09.2010, 22:45 (UTC):
Allah razi olsun!!

Yorumu gönderen: ahmet, 30.08.2010, 17:05 (UTC):
ALLAH sziden emegi geçenlerden razı olsun bizleride hidayete ve kurtulmuş olanlardan eylesin amin.

Yorumu gönderen: alı etı, 28.08.2010, 15:31 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: fatma, 10.08.2010, 14:55 (UTC):
Allah sizden razı olsun

Yorumu gönderen: ERDAL, 08.08.2010, 14:25 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: kübra, 26.07.2010, 18:55 (UTC):
Allah bizleri kuran yolundan ayırmasın

Yorumu gönderen: ahmet, 13.07.2010, 07:36 (UTC):
bu tercümeyi yazandan allah razı olsun.

Yorumu gönderen: sevil, 08.07.2010, 18:50 (UTC):
allah bu siteyi oluşturan müslüman kardeşimizden razı olsun

Yorumu gönderen: fakirullah, 12.06.2010, 16:28 (UTC):
elhamdulillah

Yorumu gönderen: dilek koyuncu , 03.06.2010, 16:05 (UTC):
Allah razı olsun çok güzel oluyor dinleyip talip etmek

Yorumu gönderen: ahmet , 20.05.2010, 00:59 (UTC):
ALLAH razi olsun kardeş harika bir çalışma olmuş RAABİ-TAALA gayretlerini artırsın inşlh.bislerede dua edin

Yorumu gönderen: Akhenaton, 06.05.2010, 13:57 (UTC):
Ve eklenmiştir de...

Yorumu gönderen: Akhenaton (site sahibi), 06.05.2010, 13:49 (UTC):
Aslında eksik. üstteki arapça metin, 30. ayete kadar. Diğer 10 ayetin de olduğu sayfayı (sayfa 582) ekleyeceğim inş.

Yorumu gönderen: Abdullah, 06.05.2010, 12:36 (UTC):
Allah Razı Olsun Çıktısını Aldım Ezberleceğim İnşaalah. Syn BY de 10 aye eksi demiş.Ama Açıklama Yok 40 Ayet Tam.Neyi Eksik.Çamur At Tutmazsa İzi Kalır.

Yorumu gönderen: hatice, 05.03.2010, 10:49 (UTC):
surenin 2.sayfasını açamadım

Yorumu gönderen: fatıma, 01.03.2010, 14:10 (UTC):
allah razı olsun çok güzel okuyor ben tecvitli okuyamıyorum bu ımkandan yararlanarak tecvitlı okumaya çalışıyorum

Yorumu gönderen: Mehmet, 25.02.2010, 22:18 (UTC):
Allah okuma imkanı sağlayanlardan razı olsun.Mevlid Kandilimiz mübarek olsun...

Yorumu gönderen: by, 17.01.2010, 20:20 (UTC):
10 ayet eksik

Yorumu gönderen: halil, 06.01.2010, 06:10 (UTC):
ALLAH razı olsun bugüne kadar hep manasını merak etmiştim şimdi ögrendim. ALLAH bizleri cennet ehlinden eylesin amin.

Yorumu gönderen: sırran, 26.10.2009, 18:07 (UTC):
içim coşarak dinledim,allah razı olsun,sağolun.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687494 ziyaretçi (144483326 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)