Nefesler Kitabi
 
Nefesler Kitabı

Nefesler Kitabı

Ölüler kitabını temsil eden çalışmaların en eski olanlarından biri de "Shai en Sensen", diğer bir adıyla "Nefesler Kitabı'dır. Bu yapıtın birkaç kopyası, cenaze papirüslerinde mevcuttur. British Museum'da bulunan bir papirüsten yapılan aşağıdaki alıntılar, kitabın karakteri hakkında bir fikir verebilir:

Selam sana Osiris Kersher, Tashenatit'in oğlu! Saf yüreği arı. Bedenin ön kısmındaki bütün uzuvların temiz, arkandakiler arınık; için tütsü ve natronla temizlenir ve organlarından hiçbiri, asla zarar görmez.

Kersher, Grasshoppers Diyarı'nın kuzeyine doğru uzanan Adaklar Diyarı'nın sularında yıkanır. Tanrıça Uatchet ve Nekhebet, seni gece saat sekizde arındırırlar. Daha sonra gel ve Hakikatin Salonu'na gir. Çünkü sen, artık bütün günahlardan ve kusurlardan arındın.

Bundan böyle "Hakikat Taşı" senin adın. Tuat'a (Ötedünya) tamamen saf olarak girebilirsin. Büyük Salon'da Hakikatin Tanrıçaları tarafından arındırıldın. Keb'in Salonu'nda (Yeryüzünde) üzerine kutsanmış su döküldü ve Shu'nun Salonu'nda (Cennette) bedenin temizlendi.

Akşam vakti Ra Tem sûretinde ortaya çıktığında sen ona bakarsın. Amen, sana yaklaşır ve sana hava verir ve senin için uzuvlarını tasarlayan Ptah da aynı şekilde yaklaşır ve hava verir. Sen, Ra ile birlikte ufka girersin. Rûhum, Osiris'in Gemisi Neshem'e kabul edilir. Rûhun Keb'in sarayında kutsal kılınır ve seni sonsuza dek muzaffer olursun!

Selam sana Osiris Kersher! Adın, büyük gelişir, dünyevî bedenine biçim verilir. Ruhsal bedenin filizlenir ve sen ne cennetten ne de yeryüzünden kovulursun. Rüzün, Ra'nın önünde parlar. Rûhun, Amen'in huzurunda yaşar ve fani bedenin Osiris önünde yenilenir.

Sen, sonsuza dek yaşam nefesini soluyacaksın. Rûhun her gün gün boyunca adakların sana gelmesini sağlar. Etin, kemiklerinin üzerini kaplar ve sûretin tıpkı yeryüzündekiler gibidir.

İçkini bedeninin içine içersin. Ağzınla yersin ve tanrıların ruhlarıyla seni korur. O, senin koruyucun ve Tuat'ın Kapısı'ndan geriye döndürülemezsin.

Thoth, en büyük tanrı, Khemenu'nun Efendisi, yanına gelir ve o kendi parmaklarıyla Nefesler Kitabı'nı yazar. Sonrasında rûhun ebediyen ve daima nefes alır ve biçimin yeryüzünde yaşamla yenilenir.

Sen, tanrıların ruhlarıyla birlikte kutsandın. Kalbin, Ra'nın kalbidir ve dudakların, büyük tanrının dudaklarıdır. Amen, seni yeniden yaşatmak için yaklaşır. Upuat, sana ferah bir yol açar.

Sen, gözlerinle görür, kulaklarınla duyar, ağzınla konuşur, bacaklarınla yürürsün. Rûhun Tuat'ta kutsandığından istediği şekli alabilir. Anu'nun kutsal akasyalarının kokusunu dilediğin gibi içine çekebilirsin.

Sen, her gün uyanır ve Ra'nın ışığını görürsün. Sen, her gün dünya üzerinde belirirsin ve Thoth'un "Nefesler Kitabı" senin koruyucun. Çünkü onun sayesinde sen her gün nefes alırsın. Onun sayesinde gözlerin Güneş Tanrısı Aten'in etrafa saçtığı ışığı seyredebilir.

Hakikat Tanrıçası olan senin Osiris huzurunda suçsuzluğunu kanıtlar ve yazıları, senin dilinin üzerindedir. Ra, rûhuna canlılık verir. Shu'nun Rûhu, senin burun deliklerindendir.

Sen, tıpkı Osiris gibisin ve "Osiris Khenti Amenti", senin adındır. Bedenin Tatu'da rûhun cennette yaşa. Kokun, Amentet'teki kutlu tanrılarınkindedir ve adın cennetin ruhlarının adları gibi yüceltilir. Rûhun "Nefesler Kitabı" ile beaber yaşar ve o bedenine "Nefesler Kitabı" ile yeniden eklenir.

British Museum Papirüsü'ndeki bu mükemmel alıntıları adaklar için tanrıların Kersher'e övgüleri, Kersher'in kendi duası ve daha önceden bahsi geçen "Negative Confession'dan bir alıntı takip eder. Metin, tanrılara hitap ederek kapanır. Bu göndermelerde Kersher'in günahsızlığından, hakikate dayalı bir yaşam sürdüğünden, doğruyu beslediğinden, yaptığı işlerin tanrıları memnun ettiğinden, açları doyurduğundan, susuza su, çıplağa giyecek verdiğinden bahsedilir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52746407 ziyaretçi (134056518 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler