Nefilimler (Gözcüler)
 
gözcüler, nefilimler, nephilim

Nefilimler (Gözcüler)

İbrani folklorunda adları "Nefilim". Eski Mısır'da "Neter" olarak adlandırılıyorlar. Sümer, ilk kez adlarının duyulduğu yer. Bütün bu kültürlerde ortak olan ve "Gözcü" olarak nitelenen bu "sıra dışı" varlıklar birer mit mi, yoksa gerçek mi?

gözcüler, nefilimler

Kim Bu "Gözcü'ler?

İbrani mitlerinde ve Tevrat'ta onlara "Nefilim" diyorlar. Eski Mısır'da adları, "Neter". Sümer mitlerinde "Anunnaki" diye geçiyorlar. Diğer yandan "Sümer" sözcüğü, "Gözcü'lerin ülkesi" anlamına sahip. Hangi adla anılırlarsa anılsınlar, bütün eski kültürlerde ve bu kültlere ilişkin mitlerde başrol onların. Eski diller uzmanları, Antik Çağ kültürlerine şaşılacak biçimde net biçimde damgasını vurmuş bu esrarengiz varlıkların, neredeyse bütün eski uygarlıklarda "gözcüler" olarak adlandırıldıklarını söylüyorlar. Sözünü ettiğimiz dönem, İsa'dan en az 3000 yıl öncesi. İyi ama, "geç neolitik" olarak adlandırılan dönemin bütün uygarlıklarının literatürlerine benzer ifadeler ve anlatılarla girmiş bu "Gözcü'ler kimler? Neyi ya da kimi "gözlüyorlar"? Bütün bunlar yalnızca antik Çağ insanlarının düş güçlerinin bir ürünü mü, yoksa gerçekten bugün anıları silinmiş, izleri bulunamayan, haklarında hiçbir şey bilmediğimiz birileri, bu gezegende yaşamışlar mı?

gözcüler, nefilimler

Mitler ve Gerçekler

Sürekli vurguladığımız gibi, bilginin az olduğu ya da bazen üzerinin örtüldüğü yerlerde, spekülasyonların başını alıp gitmesini engellemek mümkün değildir. Bilimsel yöntemlerden, bilimsel şüphecilikten (scepticism) ve somut bulgulardan başkasına güvenmemekten söz ederken, aynı şüpheciliği şu anda bildiğimizi varsaydığımız alanlara uygulamamak, bazen spekülasyonlardan da olumsuz sonuç verir. Bilim, eğer "gerçeği aramak" amacını içeriyorsa bizler için, bu aynı zamanda kurumlaşmaya, bilimsel otokrasiye de karşı çıkmamızı da gerektirir. Herhangi bir alanın "spekülasyona açık" olması bizi ürkütmemeli; verileri doğru okumak, burada anahtar sözcük niteliğine sahip. Ortodoks bilim ve akademisyenler, çoğu kez içinde bulundukları "bilimsel bürokrasi'nin ellerini kollarını bağlayıcı hantallığı ve "ağaçlardan ormanı görememe" alışkanlığı nedeniyle; yeni ve sarsıcı düşüncelere baştan olumsuz tepki vermeye eğilimlidirler. Hele bu, onların "Akademisyenler Olimpos'u'nun dışından geliyorsa. Arkeoloji ve arkeoastronomi, 21. yüzyılın başlarından bu yana bu sorunu yoğun biçimde yaşıyor. Sıra dışı olduğu varsayılan düşünce ve teoriler yalnızca dışlanmakla kalmıyor, bir de aşağılanıyor kendilerini "bilimsel şüpheci" diye adlandıran Ortodoks çevrelerde. Oysa tarih, uzun ve yavaş bir yürüyüş. Geniş dilimler halinde onu incelediğimizde, her aşamasında Ortodoksinin engellemelerini ve inanılmaz tutuculuğunu fark ediyor, ama uzun vadede "sıra dışı" varsayılan fikirlerin yaşadığını görüyoruz.

"Neter'ler ya da "Gözcüler" sorunu da yirminci yüzyılın bitmeyen tartışmalarından biri. Dogmalarla gözünü bağlamayan ve açık fikirli olmaya çaba gösterenler, bugün "mitler" deyip geçtiğimiz anlatıların bu denli geniş bir coğrafyada ve neredeyse birbirinin aynı ayrıntılarla varolmasından yola çıkarak, bu metinlere daha farklı bakmamız gerektiğine işaret ediyorlar. Oysa Ortodoks bilim akademisyenlerinin yaklaşımı, oldukça farklı. Onlar, eski toplumları bütünüyle çözümlediklerine inanıyor ve ekliyorlar: "Din dindir, mitoloji de mitoloji. Bunları gerçek tarihsel olgularla karıştırmayın." Bunu söylerken de, bilerek ya da bilmeyerek, bugünün egemen dinlerinin yörüngesinde duruyorlar. Eşine az rastlanır bir ikiyüzlülük ve çifte standart uygulaması bu. Bir yandan somut bilimsel bulgular dışında hiçbir şeye prim vermemekten söz ediyorlar, bir yandan da yaşadıkları çevrenin egemen diniyle sürtüşmemeye çaba gösteriyorlar. Bunun kendilerine göre "etik" bir yolunu da bulmuşlar: "Bilim ayrıdır, din ve inanç ayrı." Oysa "inanmak ve inanç" sözcüklerinin egemen olduğu bir kültürde bilim ve bilginin her zaman bu çifte standardın gölgesinde kalacağını bilmezden geliyorlar. Ama ne gam; "bilimsel" kurumların birçoğunun bütçesini, Kilise'yi destekleyen holdingler, hatta bazen bizzat dini vakıflar sağlıyor. Çoğu üniversitede kürsü başkanları arasında en az bir Musevi var. Bilimin "beşiği" olduğu varsayılan ABD'de halkın ezici bir çoğunluğu İncil'e bütün kalbiyle inanıyor. Ortalığı bulandırmanın anlamı var mı şimdi?

"Gözcüler" sorunu, Antik Çağ tarihi ve modern arkeolojiye ilişkin en kilit noktalardan biri. Bir biçimiyle, felsefe ve ilahiyat akademisyenlerini, hatta dilbilimcileri de bu tartışma çemberi içinde düşünebiliriz. Şimdi, bu uzun girizgahtan sonra meseleyi olabildiğince yalın biçimde ortaya koyalım:

gözcüler, nefilimler

Eski Mısır'ın "Neter'leri

Bütün Antik Çağ metinlerinde, kendi tarihlerini derleyen toplumlardan kalmış belgeler, geriye doğru giden kronolojilerinin sıfır noktasına, net olarak çözümlenemeyen bir tür "başlangıç dönemi" yerleştiriyorlar. Bu, onların tarihlerinde, "yönetimin tanrılardan insanlara geçmekte olduğu" bir ara dönemi belgeliyor. Belirsiz bir başlangıç döneminden beri bizzat "tanrılar" tarafından yönetildiğini söyledikleri ülkelerinin, bu ara dönemde "Gözcüler" adı verilen üstün yaratıklarca yönetildiğini ve sonuçta krallığın insanlığa devredildiğini anlatıyorlar. Eski Mısır'da bunların adı, "Neter'ler. Son olarak Osiris'in oğlu Horus tarafından yönetilen ülke, belli bir dönem sonrasında, bir "Kral yaratma" (Kingmaker) töreninden sonra insanlara bırakılıyor ve Neterler geri plana çekiliyorlar - sonra da, izleri siliniyor. Bu ilk "insan kral", bugün arkeolojinin değişmez bir gerçek biçiminde kabul ettiği, Firavun Menes. Bildiğimiz, yazılı tarihe göre M.Ö. 3100 dolaylarında Yukarı ve Aşağı Mısır'ı bir tek ülke halinde birleştiren Menes, Mısır tarihinde "Hanedanlar Dönemi" denen bir evrenin de başlatıcısı.

Mısır kronolojisi üzerine bildiklerimiz, iki ana belgeye dayanıyor: Bunlar Mısırlı tarihçi Manetho'nun yazdığı krallar listesi ve bugün "Torino Papirüsü" olarak bilinen bir yazıt. Her iki belge de birbiriyle uyumlu. Bu sayede arkeologlar ve ejiptologlar, Mısır'ın kronolojik gelişimini formüle edebiliyorlar. Buna göre, Firavun Menes'le başlayan Hanedanlar Dönemi, alt evrelere ayrılıyor: Eski Krallık, 1. Ara Dönem, Orta Krallık, 2. Ara Dönem (Hiksoslar Devri) ve Yeni Krallık. Bugün okutulan tarih kitaplarında da bu kronolojik düzen aynen böyle. Süreç içindeki arkeolojik bulguların Manetho'yu ve Torino Papirüsü'nü doğrulaması sayesinde, Yeni Krallık ve sonrası, neredeyse bütünüyle tarihlenebilmiş durumda. Eski Krallık'ta, en fazla 150 yıl yanılma payıyla arkeologlar hanedan listesini ve Kralları sıralayabiliyorlar. Yani bu iki belge, doğruluğu desteklenmiş veriler içeriyor. Bütün sorun da aslında burada: Çünkü Manetho'nun listesi ve Torino Papirüsü, yalnızca hanedanlar dönemi Mısır'ını değil, ondan çok daha öncesini de kronolojik sıra içinde sunuyor. Yalnız burada yöneticiler insanlar değil, Neterler. Normal insanlara göre çok daha uzun yaşayan, ülkeyi binlerce yıl yöneten, esrarengiz varlıklar. Ejiptoloji ve modern arkeoloji bunun üzerine ne yapıyor? "Alt paragraflarını" tartışmasız biçimde kabul ettiği ve bulgularla doğrulanan bir tarihi yazıtın "üst paragraflarını" ya yok sayıyor, ya da "Bunlar mitoloji" deyip işin içinden çıkıyor. Neden? Çünkü hayranlıkla benimsediği alt paragraflarda "normal insan'lar krallık yapıyor; üstteyse, kim oldukları anlaşılamayan üstün yaratıklar. Böylece bilimsel ortodoksi, aynı belge üzerinde işine gelen bölümü "olgu" diye benimseyip dosyalarken, işine gelmeyen; çünkü anlayamadığı, işin gerçeği "dini inanışlarına aykırı düşen" bölümleri "mitolojik" bulup ayıklıyor!

Mezopotamya'da aynı şeyle karşılaşıyoruz: Layard ve Wooley'nin yaptığı araştırmalarda, son derece değerli ve ilgi çekici kil tabletler ele geçiyor. Bunlar, Sümer Kral Listeleri olarak adlandırılıyor. Aynı Mısır'da olduğu gibi, listenin en üst sırasında, yani "normal krallar'dan önce, her biri neredeyse 10.000 yıl, 15.000 yıl yaşayan yöneticiler var. Bunlar, "Tufan'dan önce" uzun süre ülkeyi yönetmişler, sonra insanlara devretmişler. Babil metinleri bu olayı "Krallık gökten indiğinde" gibi bir deyişle açıklıyor. Bütün Mezopotamya'da aynı kült var aşağı yukarı. Bulunan belgeler, "en eski metin" olduğuna inanılan Tevrat'ın, Tufan başta olmak üzere bir sürü temayı Sümer ve Babil anlatılarından ödünç aldığını ortaya koyarak Kilise'de ve dini çevrelerde buz gibi rüzgarlar esmesine neden oluyor. Üstelik, Tufan öncesi ülkeyi yöneten "tanrılar'dan söz ediliyor, tek bir tanrıdan değil!

Bu durumda Ortodoks arkeoloji ne yapıyor? Mısır'da yaptığının aynısını. Yani Sümer Krallar Listesi'nin "normal insan ömrüne sahip" kralları doğru kabul ediliyor ve belgenin bu bölümü "somut bulgu" sınıfına sokuluyor ama Tufan öncesi ülkeyi yönettiği anlatılan, 200.000 yıl hüküm sürmüş "tanrılar" ve onların sonrasında, "ara dönem'de insanlara yönetimin geçişini üstlenen ve denetleyen "Gözcü'ler, "mantıksız" bulunarak "mitoloji" sınıfına sokuluyor yine. Aynı belgenin alt kısmı doğru, üst kısmı "masal"!

gözcüler, nefilimler

Enoch'un Şaşırtıcı Hikâyesi

Benzeri durum, Tevrat'la ilgili incelemelerde de söz konusu. Mezopotamya bulgularından sonra, çok daha eski metinlerden esinlendiği belli olan Tevrat, bütün o eski metinlerdeki "Tanrılar" sözcüğünü tek bir "Tanrı" olarak düzeltmiş. Bu arada, Tanrı'ya verilen sıfat ve onun genel adı, "Efendi" ya da "Sahip" anlamına gelen "Lord" sözcüğünde somutlaşıyor. Yahudi toplumunun mesken tuttuğu bölgenin eski mitleri, büyük tanrı Baal'dan söz ediyor. "Baal'in sözlük anlamı da "Efendi" ve "Sahip". Aynı sıfatların, daha sonraki yıllarda bütün Batı toplumlarında yöneticiler için kullanılması ilginç. Ama daha ilginç olan, bütün o eski anlatıları ayıklayarak "Tanrılar" sözcüğünü "Tanrı" olarak tashih eden Tevrat'ın, birkaç yerde bunu unutması. "Elohim" sözcüğü, Tevrat'ta birkaç kez geçiyor. İbranicedeki anlamı, "ilahlar"; yani, "çoğul" bir sözcük. İlahiyatçılar bunun tartışma konusu yapılmasına bile karşı çıkıyorlar - arkeologlarsa, sessiz. Ama bundan daha kafa karıştırıcı olanı var: Yaratılış (Genesis) bölümünün 6. Bab'ında "O günlerde ve sonrasında da, dünyada Nefilimler vardı." diye bir ifadeye rastlıyoruz. Sözü edilen zaman, Tufan'dan öncesi. "Nefilim" sözcüğü, İngilizce'ye "devler" diye çevriliyor. Oysa İbranicedeki fiil yapısına göre tam ifadesi, "yukarıdan aşağıya inmiş olanlar". Yaradılış'taki hikayede "devler'in hiçbir anlamı yok - daha sonra da Nefilim sözcüğüne rastlanmıyor zaten. Sanki "araya yanlışlıkla girmiş" gibi bir sözcük. İğreti duran, ne anlatmak istediği belli olmayan bir ifade. Oysa aradan yıllar geçip 1947'de Ölü Deniz yakınındaki bir mağarada orijinal el yazmaları bulunduğunda, "Nefilim'in aslında son derece önemli, neredeyse kilit denebilecek bir kavram olduğu çıkıyor ortaya. Bunun yanı sıra, Tevrat'ın din adamlarınca "edit edildiği" (değiştirildiği) de anlaşılıyor. Çünkü M.Ö. 4. yüzyıldan kalma yazıtlar arasında yer alan ve daha önce Etiyopya'daki Kutsal Kitap'ta rastlanmış olan kopyası "sahte" sanılan "Enoch'un Kitabı'nın orijinal nüshası da bulunuyor Ölü Deniz mağaralarında.

Yaradılış'ta yalnız birkaç satırda adı geçen ve "Tanrı'yla birlikte yürüdüğü" söylenen Enoch'un, aslında son derece ilginç bir hikayesinin olduğunu ve Tevrat'tan çıkarılan bu parçaların "Nefilim" sözcüğüne de açıklık getirdiğini fark ediyoruz. Boşluklar Enoch'un Kitabı'nda yazanlarla doldurulduğunda, Bap 6'nın aynı satırında sözü edilen "..ve Tanrı'nın oğullarını insanın kızlarını gördüler ve onlar güzeldi. Onları kendilerine eş seçip onlardan çocuk sahibi oldular." ifadesi de anlamlı hale geliyor. İlahiyatçıları, dilbilimcileri ve tarihçileri yıllardır uğraştıran "Tanrı'nın oğulları" ile insanın kızları arasındaki ilişki, Tevrat'ta yalnızca o cümlede geçiyor ve bir daha sözü edilmiyor. Ama Enoch'un Kitabı'nı okuduğumuzda, bunun müthiş sonuçlar doğuran bir olay olduğu çıkıyor ortaya. Evinden, ailesinden ayrılan ve "Tanrı katında" yaşamını sürdüren Enoch, "Gözcülerden" söz ediyor anlatısında. Bunlar, Tanrı ile insanlar arasındaki ilişkinin bazen "ara halkası" olma görevini üstlenen, insanlara nezaret eden, üstün varlıklar. Ama hepsi, "emir kulu" sonuçta. Enoch'un ayrıntılı olarak anlattığı hikayede, bir gün bunlardan birinin dünya üzerindeki "gözcülük" görevi sırasında "insan kızları'nı arzuladığı ve bu fikrini diğer "gözcü'lere de söylediği belirtiliyor. Bir grup Gözcü (ya da Nefilim - "yukarıdan inen") aralarında karar alıyor ve yemin ediyorlar: Hepsi insan kızlarıyla sevişip onlardan birer karı alacak ve bu bir sır olarak kalacak. Çünkü öğreniyoruz ki, yapılan aslında "yasak". Sonuçta bu birleşmeden "melez" çocuklar doğuyor ve genetik sorunlar yüzünden bu çocuklar sağlıksız, vahşi, garip yaratıklar oluyorlar. Diğer yandan, "insan kızlarıyla" birlikte oldukları süre boyunca Nefilimler, onlara bilgi aktarıyor, bir şeyler öğretiyorlar ki, bu da çok büyük bir yasağı çiğnemek anlamına geliyor. Sonuçta Tanrı hem Nefilimleri cezalandırıyor, hem de yarattığı Tufan'la insanları.

Sümer ve Babil metinlerini bulmuş olmamız, Enoch'un kitabının da, Tevrat'ın diğer bölümleri gibi Mezopotamya anlatılarından esinlenilerek, daha doğru bir deyişle bunlar "revize edilerek" yeniden yazıldığını anlıyoruz. Ama bu, bir garip durumu fark etmemize engel değil: Çok eski zamanlarda "Gözcü'ler denen birilerinin dünya üzerinde dolaştığı ve yaptıklarıyla dünyadaki hayatı derinden etkilediğine ilişkin en az on toplumun kültüründen gelen tanıklıklar var elimizde. İşin en kafa bulandırıcı yanı, çok benzeyen anlatılara, Antik Yakın Doğu'yla fiziksel teması hiç bulunmadığı varsayılan eski İnka ve Maya folklorunda da rastlıyoruz! Şimdi, bütün bunlara "Mitoloji işte canım" deyip, elimizin tersiyle bir yana mı itmemiz gerekiyor, "bilimsel tavır" sergilemiş olmamız için. Yoksa eski metinleri farklı bir bakışla bir daha inceleyip, "Kim bu Gözcüler?" diye sormak mı daha mantıklı bir davranış?

Alıntı

[1] https://mrt2130.wordpress.com/2017/03/20/anunnakiler-anunnaku/

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: yardım , 04.02.2019, 13:59 (UTC):
arkadaslar bunun hakkında daha cok bılgı bilen kısı bana ulassın acıll ıhtıyacım var ınstegram @batudlks00

Yorumu gönderen: Braking bag, 22.08.2018, 10:04 (UTC):
Sumer tabletlerını okuyun arkadaslar nefılımlerın meleklerle alakası yok bunlar nirubu gezegenınden gelıp dunyada altın arayan işçi olsun diye ınsanı(adamu=adem) ureten sonra kendı ıcınde savasan medeniyetımızın temelı tarım muhendıslık takvım kuran zamanla ilahlastırdıgımız uzaylı yasam formları 12.gezegen ismınde bır kıtap (Zecheria Stich) bu konuya bılımsel arkeolojık belgelerle acıklık getırıyor ınanması cok guc ama medenıyetımızı uzaylılara borcluyuz

Yorumu gönderen: Mikato, 03.05.2018, 18:41 (UTC):
Arkadaşlar 3-5 yıl içinde bir kitap yazıcam geçmiş ile alakalı dinler eski antik yaşamlar ile alakalı bir çok yerde geçmez bu yazıcaklarım ama nefilimler hiçte düşünüldüğü gibi önemsiz değil bu arada nefilimler insanlara öncülük etmek ve onlara bilgi vermek için Tanrı tarafından gönderilmiş meleklerdir kitabımda birçok medeniyetten mahvetmek istesemde 1000 sayfalık bir kitap bile yetmez oyüzden Kısa koşa anlatmaya çalışıcam şimdi askere gidiyorum 3 yıl eğer ölmezsem fantastik katögorisinde yayınlıcam ama bilin ki hepsi gerçek olacak ve nefilimleri gördüğünüzde nefilim olup olmadıklarını anlamanız için ne yapmanız gerektiğini yazıcam şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen: GJ Jacques, 07.01.2018, 19:37 (UTC):
Enok'un kitabını yakın zamanda okumayı düşünüyorum. Bence bu konulara ilgi duyan herkesin okuması gerek.

Yorumu gönderen: Ne deriz... , 07.01.2018, 12:41 (UTC):
En iyisini Allah cc bilir! Biz Allah'ın cc habibi Hz. Muhammed'in (Sav) dinine tabiyiz!

Yorumu gönderen: Gözeten/Nefilim, 27.11.2017, 17:49 (UTC):
Ne Tevrat ne de Kur!an da evrenin yaratılışı anlatılmaz. Sadece Dünyanın yaratılışı anlatılır ama ne yazık ki dünya düzdür bu kitaplarda. Dünya dönmez. Güneş her akşam bir bataklıkta batırılır ve her sabah yeniden yaratılır. Yani Güneş diye bir yıldız aslında yoktur. Allah'tan ya da Tanrı'dan böyle bir kitap geldiğine nasıl inanayım. Şunu da söyleyeyim ben ateist değilim. Ben Yunus Emre'nin dinindenim. O din ki Şeriatı insanların ayaklarına bağlanmış zincir olarak görür ve insanı, insan değil sadece kul yapar. İnsanın İnsan olabilmesi ve Tanrıyla bütünleşebilmesi için şeriattan yani bağnazlıktan kurtulması gerekir. Her şeyi sorgulaması gerekir. Son bir söz, neden Kuran da Elohim ya da Yahve adı bir kere bile geçmez, Madem ki Musa'ya Tevratı indiren Allah'tır, O halde İsraildeki adını bilmezmiydi? Ne dersiniz...

Yorumu gönderen: Niribu, 22.09.2017, 11:59 (UTC):
Nefilimler cinlerin erkeklerinin insan kızlarıyla birleşmesinden doğan dev insanlardır.Zekaları az oldugu söylenir ve belki bu yüzden sadece gözcülük görevi verilmiş olabilir.Kayıp kıta Mu da yaşamış ve Mu kıtası yok olunca onlarda suların altında kalmışlar. Nefilimlerin alınlarında tek gözleri varmış. Türk kültüründede Dedekorkut masallarında Tepegöz diye geçer. Efsanemidir gerçekmidir bilimem ama pek çok medeniyette bu dev insanlar kaya duvarlarına yada taş tabletlere resmedilmiştir.Ayrıca mitoloji ve masallardada birçok halk devlerden bahseder. Yok olmaları hiç yaşamamış olmaları manasına gelmez. Ne sebeple yok oldukları ise muammadır.Belki cinlerin ve insanların birleşmesi Allah tarafından hoş karşılanmadığı için,belki dinazorlar gibi büyük bir doğa olayına maruz kaldıkları için,belkide yiyecek olarak insan eti yedikleri için

Yorumu gönderen: Agarta, 07.05.2017, 02:49 (UTC):
(Not:kurban edilmek istenen İbrahimin eşi Sara'dan olan oğlu İshak'tır) diye bitirmişsin yazıyı....CC, 21.11.2016, 23:40:

Yahudi inancı sana böyle söylüyor......
İbrahim peygamber ilk doğan oğlunu Allah'a kurban etmek istiyor....
İlk doğan da İsmail dir....
Hiç uzatmaya gerek yok....
İshak 2. doğandır....
İbrahim ilk doğacak oğlunu Allaha kurban olarak adamıştır.....
Sen Yahudi olduğun için ya da inanmak istediğin için böyle diyor olabilirsin......
Ama şunu da bilki Yahudilik dini ilk doğana çok büyük bir önem atfeder.....
Sırf İshak peygamberi İsmail peygamberden daha önemli gibi göstermek için(ki İsmail peygamber anne tarafından Mısırlıdır-yani yahudilere göre saf ırk değildir) böyle bir girişimde bulunup gerçeği saptırmaya çalışıyor....
İsmail ilk doğandır ve İbrahim tarafından Allaha adanan kurbandır....
İshak'ın Yakub un (Yakup=Jakob=İsrail) babası olması bu gerçeği değiştirmez.......

Yorumu gönderen: Günay, 26.04.2017, 22:49 (UTC):
Makale baştan sona bilimi karalamak için yazılmış. Önce bilimin nasıl çalıştığını anlamak gerek. Diyorsunuz ki "alt tarafı görüyor, üst tarafı reddediyor." İyi de alt tarafın bilgisine ulaşabilmişler. Yukarıya ait bilgiler sadece mitolojiden ibaret. Bilim elle tutulur şeyler ister. Deneylemeden "evet, bu var" demez. Gelişimin başka çaresi yok. Ama eğer üst tarafa dair bir bulguya ulaşılırsa bunu bulacak ve açıkça varlığını ilan edecek de yine bilimdir. Komplo teorisyenler değil...

Yorumu gönderen: Ashemez, 11.01.2017, 20:24 (UTC):
Çerkes mitolojisini (Abhaz mitolojisi de benzer motifler içerir) incelediniz mi bilmiyorum. Çerkes mitolojisinde kahramanların özel bir ismi var; Nart. Çerkesçe dili etimolojik olarak incelendiğinde dilin bir sıradışı bir özelliği var; kelimeleri oluşturan her sesin (yani her harfin) temel düzeyde anlamları var. Demek istediğimi tam anlatmak için bunu ifade etmem gerekiyor. Nart kelimesini Çerkesçe etimolojik olarak incelersek Ne-r-t yani belirteçsiz olarak Ne-t kökünden geldiğini görürüz. Aslında kök olarak her ses köktür Çerkesçede. O açıdan Ne ve t ayrı anlamlara sahip. Ne Çerkesçe'de göz demek. -t eki aynı zamanda fiili anlamda vermek anlamında. Yani Ne-t göz verme, göz veren şeklinde anlamları var. Mısır mitolojisindeki gözcü Neter'lerle çok benzeşiyor. Nart kelimesindeki r nedir diye soracak olursanız r belirteçtir. Arkaik dönemde belirteçsi kullanım daha sık veya o şekilde başladığından Nat-Net şeklinde olabilir, sonradan Nart şeklinde belirteçli kullanılmaya başlanmış. Yani Ne-r belirli bir şahsa-şeye ait gözü ifade eder.

Yorumu gönderen: Farklı düşünen, 25.12.2016, 19:02 (UTC):
İster nefilim densin ister başka bişe Kuran'da Harut ve marut indirilen meleklerden bahsedilir bunlar dünyada büyüyü öğrettiler bunların soyunun büyük ihtimalle ve bence kesin nefilim olma ihtimali vardır

Yorumu gönderen: Trance Mission, 28.11.2016, 14:40 (UTC):
CC arkadaşımız haklı olabilir. Ama birazda sakin olması gerek.
Yazdıkları tevrata göre var evet.

Ama şunuda sormak gerekir:

Yahve kadar feci bir tanrı var mı?

Bunu bir yahudiye sorun. Onun dediklerini yapmak zorundalar.
Sevdikleri için değil korktukları için.
Neredeyse temellerinde bu var.
Kızmamak gerekir ;)

Yorumu gönderen: CC, 21.11.2016, 21:40 (UTC):
sayfayı yazan kişi tevratı sümerden (ç)alıntı yapmakla suçluyor.............
kimisi ayetleri sakız gibi her yöne çekilebilen kuranı övüp milleti kuranı kılavuz almamakla itham ediyor.......
kimisi onca görsel kanıta rağmen halen düşmüş meleklerden olan melez:hybrid yartıklar devlerden şüphe ediyor............
TEVRAT'TA DEV KABİLELERİNDEN VE İSRAİLOĞULLARININ BU DEVLERİN YANINDA ÇEKİRGE KADAR KALDIKLARINDAN BİZZAT KENDİLERİ BAHSEDİYOR...DAVUT'UN 3.5 MT LİK GOLYATLA KAVGASI ANLATILIYOR...TEVRAT DAHA NE ANLATSIN.
O DEVİRDE TEK BİLİNMEYEN ŞEY BİR TANRININ OLDUĞU...HERKES SORUYOR BİRBİRİNE SEN HANGİ TANRILARA TAPIYORSUN DİYE.....ELOHİM DİYEREK ÇOK TANRILAR VARMIŞ İSRAİLİYATTA DİYE SAÇMALAMAYIN......
ŞÖYLE BİR BAKIYORUM BU TÜR KONULAR İÇEREN TÜRKÇE SAYFALARDA Kİ YAZILANLARA : TEK KELİMEYLE : İFTİRA,EMEK HIRSIZLIĞI,BAŞKASININ BAŞARISINDAN ROL ÇALMA,İŞİNE GELDİĞİ GİBİ SAPTIRMA VE YORUMLAMAK...
SONUÇ : İSLAM DÜNYASI HELAK OLUYOR...VE BU DURUM GERÇEĞİ MANİPLE EDEREK DÜZELMİYOR...!!!

Tevratta Muhammetle alakalı olabilecek tek ayet budur TEVRAT/Yaratılış: 16:11-12
Hacer ile İsmail(araplar)
11))“İşte hamilesin, bir oğlun olacak,
Adını İsmail koyacaksın.
Çünkü RAB sıkıntı içindeki yakarışını işitti.
12))Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak,
O herkese, herkes de ona karşı çıkacak.
Kardeşlerinin(araplar) hepsiyle çekişme içinde yaşayacak''(((((muhammetin ümmetinin bugünkü halini Yüce RAB 4000 sene önce bildirmiş,daha doğrusu alınyazısını belirlemiş)))))
(Not:kurban edilmek istenen İbrahimin eşi Sara'dan olan oğlu İshak'tır)

Yorumu gönderen: prince of persia, 22.10.2016, 18:18 (UTC):
Ana akım tarih eleştiriniz çok sorunlu. Tarihçiler eski metinleri ipucu olarak görür. Nihai yargı MADDİ BULUNTU ile verilir. Örnek: Tarihçiler uzun yıllar exodus'a dair izler aradı ve bulamayınca 1960'tan itibaren metni mitolojik olarak sınıflandırdı. Nefilim ile krallar arasındaki fark şu: Krallara ait metinler dışında yığınla arkeolojik buluntu var. Nefilim ile ilgili buluntu yok.

Yorumu gönderen: bir arkadaş, 07.10.2016, 12:35 (UTC):
İlk ayet oku!!! Okuyan var mı,? Yok... Tabi insanoğlu yaradılışı gereği aidiyat hissiyatıyla doğduğu için mutlak bir merak içerisinde olacak bu çok normal. Maalesef okumadığı için de eksik sandığı Kur'an ın bunların hepsini öncesi ve sonrasıyla anlattığını da anlayamıyor doğal olarak. Sonra çıkar biri uçmuş kafasıyla yazar çizer zırvalarını, siz gibi cahillerde tuzluğu kaptığınız gibi koşarsınız peşinden saf saf. Fetoş denilen lavukta sizin gibi cahiller sayesinde kendini bir halt zanneti işte. Allah'ın tek olmadığını savunan ve ona inanalar!... Sabır eyleyin merakınız ruhunuz teslim edildiğinde giderilecektir. Nefilimleri merak adan dostlar Kur'an ilmini merak etseler başka arayış içinde olmayacaklar ama nerdeeee. Kimse Allah'tan korkmuyor Allah demekten korkuyor mesele bu. Kendiyle yüzleşme er geç olacak kaçış yok. Kafaları kuma gömmek iş değil. Sevgilerimle

Yorumu gönderen: gabs, 28.04.2016, 08:57 (UTC):
yunan mitolojisindeki zeus ve benzeri tanrılarda nefilim olabilir o zaman

Yorumu gönderen: uyarı, 22.07.2014, 21:13 (UTC):
nefilimler hala dünyada varlar zaten

Yorumu gönderen: doğru, 07.06.2014, 20:54 (UTC):
ben bu görüşü çok uzun zamandır savunuyorum kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum.insanlar bilmedikleri şeylerden korkuyorlar.düşününce tüm taşların yerine oturduğu belli oluyor zaten.yazmaklada çok iyi yspmışsınız.saolun.

Yorumu gönderen: 118 faith, 07.05.2014, 17:38 (UTC):
masaonlar ve gözcüler

Yorumu gönderen: Biri'si, 23.04.2014, 16:24 (UTC):
Acaba nefilimler başka bir kaynakta duyduğum kadarıyla kovulmuş meleklerle insanların çiftleşmesinden oluşan canlılar olarak da tanımlanır mı ? Bu düşünceye pek uymuyor ama doğru da olabilir fakat gerçek konu: Bu düşünce bir alternatif olarak sayılabilir mi ?

Yorumu gönderen: Galadriel, 11.05.2010, 10:42 (UTC):
fringe dizisinde de gözcüler var,dünyadaki önemli olayları gözleyip rapor ediyorlar,görüntü itibariyle duygusuz ve mimiksizler,insanlardan daha ileri bir teknolojiye sahip oldukları kullandıkları tabanca görünümlü aletlerden ve gözlem yaptıkları küçük aletlerden belli.ve hepsinin görüntüsü de birbirine benziyor.acaba dizideki gözcülerde nefilimlere bi gönderme mi yoksa gerçekten bu varlıklar var mı

Yorumu gönderen: ta2vw, 18.04.2010, 00:47 (UTC):
haklı olabilirsin biz allaha inanan insanlarız geçmişte yaşananları kuran tam detaylı vermez diğer kitaplarda vermez insanlık tarihi ne zaman başladı bilinmez adem havva ne zaman yaratıldı belli değil.onlardan önce ne tür canlılar dünyada ne kadar zaman yaşadı veya hüküm sürdü belli değil.belki bunlar uzay denilen yıldız veya gezegenlerden belli bir maksat için geldiler ve sürelerini doldurdular yok oldular kuranı inceledinizmi bilmem cin vardır ne olduğunu kimse bilmez iblis vardır yine aynı meleklerde öyle kuran genelde gökler ve arasında olanlardan bahseder aydınlatılmamış bilgiler içerir.doğrudur sana katılıyorum resullaha indirilen kuran yeteri kadar aydınlatıcı değil bence kuranda çok teknik konular vardır bunları kimse açıklayamaz sonuç olarak bu nefilimler veya sıra dışı yaratıklar olması mümkündürben zannetmiyorum sadece insan yaratılmış olsun yine kafir olarak yorumlanan yaratıklar var ne oldukları belli değil neyse mutlaka bunları yaratan bir yaratıcı var biz ona inanırız yecüc mecüc daha neler neler.rüzgarlara hüküm eden peygamberler.hızır .3 dört kanatlı melekler kimse ne olduğunu bilmiyor yazınızı ilgiyle okudum. ve düşündüm. aysberkin görünen yüzü sadece insanlar ve bilinen tarihi ya diğer bilinmeyen tarih.çalışmalarınızda başarılarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56272317 ziyaretçi (143371988 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)