Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar 5
 

Nefis Mertebesine Göre Görülen Rüyalar

5. Bölüm

5. Nefs-i Râziye Dairesi'ndekilerin Sıklıkla Gördükleri Rüyalar

Nefs-i Râziye öyle bir nefistir ki, Yüce Allah, o nefis basamağına yükselen kimseden râzı olur. Bu nefis basamağı, Allah dostlarının üzerinde bulunduğu yüce bir makamdır. Bu makamda bulunan kimselerde şu sıfatlar bulunur:

  1. İhlas: Tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın rızasını gözetme, özün söze, sözün de öze uyması, riyâkar ve iki yüzlü olmama hâli.
  2. Malâyâni: anlamsız, faydasız ve gereksiz şeyleri terk etmek.
  3. Zikir: Allah yolunda bulunan kimselerim başta Allah'ın güzel isimleri olmak üzere belli kelime ve ibâreleri belli zamanlarda belli sayıda ve belli edep dâhilinde her gün düzenli olarak söylemeleridir.
  4. Zühd: Ahirete yönelmek için dünyadan el-etek çekme hâli.
  5. Vera': Dinde haram ve mekruh olan şeyleri terk ettikten sonra, haram ve mekruh oluşları şüpheli olan konuları helal ve mübahların ihtiyaçtan fazlasını da terk etme hâli.
  6. Keramet: Peygamberlik iddiasıyla ilgisi olmaksızın bir kişide hârikûlâde bir halin zuhur etmesi. Eğer kendisinden bu hal zuhur eden kimse amel-i sâlih sahibi değilse, o hârikul)de hal, "istidrac" adını alır.

Bu altı sıfat ve benzerlerini şahsında tamamlayan kimse, Allah'ın lütuf ve keremi ile bu basamaktan daha yukarı basamak olan Nefs-i Marziyye basamağına yükselir.

Bu basamakta bulunan sâlike mürşid, "el-Hayy" ism-i şerîfini zikir olarak tavsiye ve telkin eder.

Nefsin bu mertebesinde görülen rüyaların sembolik anlamları şöyledir:

Rüyada melekler, İslam askerleri, vildan, gılman ve cennet hurileri, burak, hulleler, Kevser şarabı ve akıl görmek, Allah'ın rızasına yakınlık ve marifetlerin tahsil edildiğini gösteren işaretlerdir.

Rüyada suları yüzüp geçmek, havada uçmak, gemiye binip geçmek, ateşte yanmaktan zevk almak, ahirette verilecek yüce mertebelerin müjdecisidir. Nefs-i Râziye basamağına yükselen zâtın bedeni nurlanır ve bu hal, rüyalarına da yansır.

Bu dereceye yükselen zâtın kalbi nurlandığı için içine ilim ve marifet dolar. Kalp aynası pırıl pırıl hale gelir.

Gönderen: Özlem

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm5. Bölüm6. Bölüm7. Bölüm


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757332 ziyaretçi (134090765 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler