Niyet Hayirli Mi Degil Mi?
 

Niyet Hayırlı mı, Değil mi?

Kategori: Yıldızname

Bu materyalin güvenliği: değil, hayırlı, mi, mı, niyetdeğil, hayırlı, mi, mı, niyetdeğil, hayırlı, mi, mı, niyetdeğil, hayırlı, mi, mı, niyetdeğil, hayırlı, mi, mı, niyetdeğil, hayırlı, mi, mı, niyetdeğil, hayırlı, mi, mı, niyetdeğil, hayırlı, mi, mı, niyetdeğil, hayırlı, mi, mı, niyetdeğil, hayırlı, mi, mı, niyet (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.)

Arapça'dan Tükçe'ye çevrilmiş tefâülnâmaeden alınmıştır.

Emirel müminin ol şâh-ı merdân
Arapça bir tefeül etmiş asân
Dilersen kılasın bir niyet işe
Ki maksudun senin andan irişe
Oku bir Fâtihâ sonra üç İhlâs
Senin kalbinde olsun çokça ihlâs
Kalem, kağıt veyâ bir levhâ olsun
Anın üstünde yalnız nokta kalsun
Dök âna noktadan bir satır muhkem
İkinci satırı kıl ândan biraz kem

3. satırı ândan da az et
Bu iş bittiğinde satır-ı evvel'i al
Sayıp soldan nokta itme ihmâl
İkinci ve üçüncü satırı da say
Sekiz sekiz edip de cümlesini yay
Ne bâki kalırsa dikkât et âna
Cevap verir o kalan nokta sana
Eğer bir kalsa bahtın Zühre'dir bil
Murâdın maksadın bi-şüphe hâsıl
İki kalsa Merih'tir talih eyyâr
Irak ol, böyle niyet itme zinhâr
Eğer üç kalsan bahtın bil ki o Arz'dır
Sözümü dinlemek sana da farzdır
Bu falında bulasın nihâyet gerçi nimet
Evvelce çok çekersin renc-i mihnet
Eğer dört kalsa şöyle böyle mergup
Zühâl'dir taliin eyyâr-ı matlub
Bu niyetten murâdın ola hâsıl
Veli sabır eylemektir kâr'ı akıl
Eğer beş kalsa bil kim Müşteri'dir
Sana devlet hem işe müşteridir
Gelür haktan sana bisyâr ni'met
Gider senden gamm-u gussâ, nedâmet.
Eğer altı kalsa o Kamer'dir
Sana Hak Hazreti'nden çok nazardır
Saadet birle devlet bulasın sen
Olursun gün gibi âlemde ruşen
Utarid'dir yedi kaldıysa bâki
Sana baht-ı saadet ola sâki
Hüdâ'dan her ne istersen bulursun
Cihânda sâhib-i devlet olursun
Sekiz bâki kalursa itme zinhâr
Bu niyette sebât ey tatlı dildâr
Bu işde hayır yoktur sana aslâ
Belâ-ü renç vardır ânda zirâ.

Şiirin İzâhı

Hz. Ali, bir tefeül etmek, yani talihine, niyetine bakmak usulü göstermiş. Bir niyete bakmak isteyen şâhıs, b, r kâğıt alacak. Üç Kulhüvallah> bir Elhâm okuyup bunu ehl-i beytin ruhuna hediye edecek ve kalemi eline alıp; "Yarabbi, şu işim nasıl olacaksa bana bildir." üç sıra sayısız olarak noktalayacak. (yani saymadan lâ-lettâyin noktalayacak.

........................................
........................ (ikinci satır, birinciden daha kısa)
........... (üçüncü satır, ikinciden daha kısa)

Yukarıda gösterildiği üzere sağdan başlayıp birinci, ikinci ve üçüncü sıralar daha az olmak üzere noktaladıktan sonra 8 nokta sayıp ayıracak. (8'er 8'er)

........ / ........ / ...

Sonra (örneğin geriye) 5 nokta kaldı. 5 numaraya bakacak.

Yukarıdaki yazıya göre her yıldızın tâlihi:

1. O niyet sâhibinin yıldızı tâlihi Zühre'dir. Murâd ve maksadı şüphesiz hâsıl olacak.

2. Tâlihi Merih'tir. Bunda (bu niyette) hayır yoktur. Bu işi yapmasın; (çünkü) zarâr görüküyor.

3. Yıldızı Arz (Dünyâ) dır. Bu tâlih sonunda işi olacaktır. Fakat evvelâ çok zahmet çekecektir.

4. Zühâl'e mensuptur. Hem iyi ve hem fenâdır. Bu işte sabır etmesi lâzımdır.

5. Müşteri yıldızı âhkâmına tabiidir. Saadet görünüyor yolu. İşi açıktır. Sıkıntı ve kederden kurtulacak, birçok nimete kavuşacak.

6. Kamer, yani Ay'dır. Cenab-ı hak, ona yardım edecek, işlerin düzelecek ve güzelleşecek.

7. Utarid yıldızına tabii olan bu tâlih, sana müjde diyor. Allah'tan ne dilersen bulacaksın. Hayırlıdır.

8. Sekiz kalırsa bu işi sakın yapma. Şer gözüküyor. Bu işi yaparsan iyi gelmeyecek.

Yukarıda bahsettiğimiz bu tefaül usulü, birkaç kez yapılacak ve ona göre hüküm verilecek.

Tefâülnâmeler, tùlihe, istikbâle bakmak öteden beri insanların zihnini meşgul etmiştir. (İnsanlar,) bazı rakamların iyi ya da kötü olduğu düşüncesine kapılmışlardı. Bugün bile Batı'da 13 sayısının uğursuz bir rakam olduğuna inanırlar.

Bir de rakamlarla insanların tâlihini ve vefâtını hesaplıyorlar. Şöyle ki:

Bir şahsın tâlihini anlamak için doğrum tarihini, evlenme gibi veyâ en mesut olduğu, yüksek bir mevkiye çıktığı tarihi ilâve ederek onun düşüş ve ölümünü buluyorlarmış. Misâl verelim; Kral Lui Philip, 1773 tarihinde doğmuş ve 1830'da tahta çıkmıştı.

1 + 7 + 7 + 3 + 1830 = 1848

Gerçekten de 1848 tarihinde tahttan indirildi. Yani düşüş tarihidir.

1830 rakamına 1848 rakamını şu şekilde ekleyelim:

1830 1 8 4 8
+
—-------
1851 (Ölüm tarihidir.)

2. bir misâl, (Fransa Kralı) 3. Napolyon, 1808'de doğdu. 1853'te evlendi.

1 8 0 8 1853
+
—-------
1870 (Düşüş tarihidir)

1870 1 8 0 8
+
—-------
1887 (ölüm tarihidir)

Kaynaklar

[1] "Kenzü'l Dua-ı Fethiyye Fi Esrâr'ül Hurufiyye"





Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Selma , 16.06.2022, 20:36 (UTC):
25.05.1993 evlilik yaşım nedir

Yorumu gönderen: Zekai, 18.11.2021, 00:56 (UTC):
Neden üç satır yani her satıra ayrı mi bakılacak yoksa her satırda kalanlar toplanıp tekrar 8 e ayrılıp son kalana mi bakılacak yoksa sadece ilk satır mi

Yorumu gönderen: hakan , 15.05.2017, 08:49 (UTC):
sonuç sıfır çikarsa yorum nedir



Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56076013 ziyaretçi (142859119 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)