Nusayri Inanci
 
Nusayrilik İnancı, Hz. Ali

Nusayri İnancı

İrfan Nusayri

“Bu yazı, websitemizdeki Nusayrilik adlı makaleye eleştiri olarak yazılmıştır. Sitemizdeki tüm makalelerin eleştirisine kapımız her zaman açıktır.”

Can dostlar. Nusayri namazı ve Arap Alevî şeyhleri için yazışmalar olmuş. Bir kısmını okudum; hepsini okuyamadım. Herkeste "Ehl-i Beyt" sevgisine bir susuzluk gördüm; ama yazılanlar, yalnız sohbet. Yetkililer tarafından yazılmamış. Yazanlar, duyduklarını yazmışlar ve bazıları, hadlerini aşmışlar bilgeler. Oruç tutmuş, oruçlarını bozamıyorlar. Orucun nedeni ise Kurân diyor ki; “Allah, bir şey dilerse, 'ol' der; o da olur.”

Kurân Arapçasında (İze rade gala şey yekul lehü kün fa yekün) ve yine Allah, Kur'ân'da; “Dileseydim, sizi bir taife yaratırdım. Sizi kabileler ve uluslar olarak yarattım, tanışıp anlaşasınız diye.” Onun için Alevi Nusayri, Allah'ın tüm yarattıklarını yaratandan ötürü sever Allah; sevmiş, yaratmış, onları olduğu gibi sever. Onları olduklarından ve yaratılışlarından dolayı onları değiştirmeye kalkmaz ve Alevî yapmaya uğraşmaz. Öyle bir şeye kalktığı zaman, Allah'a karşı isyan ve savaş demektir.

Herkes, nasibini bu dünyada alacak. Onun için kimseyi kazanmak istemediği için bildiklerine oruçlu. Arap Alevî şeyhleri, devletten maaş almıyorlar. Devlet, verse bile almazlar ve bir cenaze olduğu vakit, Hz. Muhammed'in yaptığını yaparlar; cenazeyi yıkarlar, cenaze namazını kılarlar, defin olurken Kuran okurlar ve talkımını verirler. Akşam, cenâze evine giderler, Kurân okurlar, dua ederler. Ertesi gün, sabah erkenden mezara yine ölü yakınları tarafından götürülürler. Kurân okurlar. Akşam, yine gelirler. Evde Kurân okurlar.

Eskiden, bu, 7 gün devam ederdi. Şimdi, 3 güne indirmişler ve bütün bunlar için hiç para almazlar. Cami imamı gibi sigortalı ve maaşlı değiller. Bir de cami imamına git Kurân okutacam de bakim, duyuyoruz 100 YTL peşin almadan gelmiyor.

Alevî imamlar, peygamberlerin bâkiyesi ve mirasçılarıdır. Kurân, onlar; onlar, Kurân. Birbirlerinden havuza kadar ayrılmazlar ve ellerini gökyüzüne açarlar ve Allah'a böyle nidâ ederler; “Allah’ım, bana bu makâmı nasip et; ama beni ona muhtaç etme.”

Onun için Tevrat ve Kuran emri olan zekatı sağ eli ile alırlar. Ne olduğunu bilmeden; sağ el, sol ele verir. Sol el, zekatı fakirlere sadaka diye verir ve bunlardan Kur'ân, böyle zikir ediyor; "Ellezine yüvresüne elgılm" ve çoğu işadamı, esnaf, sanatkar, çiftçi ve de işçi. Hepsinin başka işleri var ve inançlarında samimidirler. Onun için yüzyıllarca süren baskı, tehdit ve rüşvetlere rağmen; bugüne kadar dimdik gelmişler.

Anadolu Bektaşi Alevileri de Nusayri'dir. En büyük ozanların şiirlerine bakın; kaç tanesinde; "Nusayri'yem Nusayri." diyor. Bektaşiliğin kökeni, Ahmet Yesevî dergâhıdır. Ahmet Yesevi, Halep'ten Horasan'a giden Yusuf El-Hamadânî'den el almış. O da Nusayrî idi ve de bakın, ulu ozan, bilge Virânî, ne diyor (Allah sırrını kutsasın.)

Virâne'den.

“Gel istersen saadet sonu hayrı
Nazar kıl can gözüyle gör bu sırrı
Gözün aç bak ne var alemde ayrı
Hemen-dem Şah'ı gör, hiç görme gayrı

Nusayri'yem Nusayri'yem Nusayri
Ne ölmüşem ve ne sağım ne sayrı

Virani'yem, bu yolda can nisarem
Ali'ye aşk ile akl ile yârem
Nusayri'yim ki bu kula uyarem
Gerek zerre vü zerre olsa parem

Nusayri'yem, Nusayri'yem Nusayri
Ne ölmüşem ve ne sağım ne sayrı”

Bir de ismini hatırlamayacağımi, 1600 yıllarında yaşamış bir Bektâşî ünlü ozan, böyle diyor “19 yaşında filandan, yine ünlü bir Bektâşî bilgeden ruhtan doğdum.” diyor.

Ey Nusayriler, hanginiz 15 yaşından sonra 2. doğumunu ruhtan ve nurdan yapmamış? Hz. İsa, diyor; “Topraktan doğan, toprağındır. Ana ve babadan (biyolojik doğumdan) sonra 2. kez nurdan doğmadan, Allah'ın melakütüne giremezsin.” diyor. Düşünün, bu nedir?

Hz. Cafer El Sâdık'dan; "lâ tısbekuhun tıhlekün la tıtehellıfu enhüm tıhlekün " Yani; onları geçmeyin helak olursunuz onlara muhalif olmayın helak olursunuz ve bunlar ilmi miras yolu ile alanlardan bahsediyor

Bugünlerde (Allah varlığını daim etsin) Cem TV sayesinde perşembe günü, cuma akşamında ibadet yapıyorlar. Zevkle seyrediyorum. İşte Alevî namazı budur. Kıyam, rükû ve secdeleri ile ehlibeyt namazını icrâ ediyorlar. Allah, kabul etsin VE BU BUZDAĞININ SU YÜZÜNDEKİ KISMIDIR. Bu, görgü cemidir. Bir de buzdağının görünmeyen kısmı var. Umûma kapalı cemleri de varmış, yeni öğrendik. O da bizim ikrar cemimiz olsa gerek. Bektaşiler'de Saz, Söz ve Semah var. Sözler, Ehl-i Beyt'i temcit, tesbih, tezkir ediyor ve ne güzel; Türkçe Kurân okuyorlar.

Nusayrîler de aynı şekilde namaz kılar. Yalnız saz ve semah yok. Yalnız söz var. Namazlarında % Ehl-i Beyt'i tesbih, tezkir, temcid var. Diğer u, Ehl-i Beyt'i işaret eden Kurân okurlar, tabii Arapça bildikleri için Arapça ibadet ederler. Anadolu Aleviliği ile hiçbir fark yok. Saz ve semahın dışında Hz. Davud da sazla ibadet ederdi.

Nusayri namazı Kuran'ın 28 ayetinde zikir edilmiştir ve Kur'ân'da Nusayri namazından başka hiçbir namaz zikredilmemiştir. Kur'ân'dan (Ellezini yikumo elsalat ve yü'tü el zekat ve mimme rezeknehüm yınfikun) Bu âyet, Kuran'da 28 yerde var. Anlamı, namazı kılarlar, zekatı verirler ve vermiş olduğumuz rızklardan nifak ederler.

Nusayriler, bunu icrâ ediyorlar. Namaz kılarken, secdede iken, din adamlarına Kuran'ın emri olarak zekatı veriyorlar ve sadakayı aynı şekilde varsa isteyene veriyorlar ve cem dağılırken Allah'ın vermiş olduğu nimeti lokmayı fakir zengin demeden dağıtıyorlar ve bu dağıtımda benlik kibirlik yok. Tıpkı ölüm gibi, bu dağıtımda herkes eşittir. Kerbela gâzisi dördüncü imam, bâtın aleminin padişahı iki boyutun efendisi Hz. Ali Zeynel Abidin'den zâhiri bir şiir. Arapça bilenlere ithafımdır. Bilmeyenlere elimden geldiğince tercüme etmeye çalışacağım.

Bu şiir, İmam Ali Zeynel Abidin'e aittir:

اني لاكتم من علمي جواهره
كي لايرى العلم ذو جهلا فيفتننا
وقدتقدم في هذ بوالحسن
على الحسين ووصى من قبله الحسنا

ياربي جوهر علمي لو ابوح به
يقال لي انت ممن يعبد الوثنا
ولاستحلوا رجالا مسلمون دمي
يرون اقبح مايئتونه حسنا

Muhakkak ilmimin cevherlerini saklıyacağım
Eğer ilmimi câhil görürse fitne yapar
Ve bunda daha evvel Ebu'l hasan (Hz. Ali)
Hüseyin'e vasiyet etti ve daha evvel hasana

Ya Rabbi, eğer ilmimin cevherini açarsam
Bana, "sen putlara tapanlardansın." derler
Ve Müslümanlar, kanımı helal ederlerdi
Ve yapacakları en büyük çirkinlik, kendilerine güzel olurdu

Bakınız, Hz. Muhammed evladı 4. imam ne diyor. Kendisinin sırrı olduğunu ve babasının amcasının ve iki dedesinin yani Hz. Ali ve Hz. Muhammed'in sırlarının olduğunu söylüyor. Bu sır yüzünden mi Alevilerin yakılmasına kadar varan bu fitne, bu şiirde saklı olabilir mi?

Bugün Irak'a bakın. Samara'da Müslümanlar, 10-11-12- imamların makamlarını yıkmışlar, 4. İmam diyor, Müslümanlar'ın bana yapacakları kötülük, güzel görünürdü onlara. S.Arabistan'da 2'inci İmam Hz. Hasan, El-Müctebe, 4. İmam Hz. Ali Zeynel Abidin, 5'inci imam Hz. İmam Muhammed bakır, 6'ıncı İmam Cafer El-Sâdık'ın makamları yerle bir edilmiş yıkılmış Müslümanlar'ın peygamberlerinin çocuklarına yaptıklarına bakın. Bu kin, neden Ehli Beyt'e ve dostlarına bu kadar. Hz. Muhammed'den hâdis; "Ehl-i Beytim'e; yâni mâsum imamlara ve mirasçılarına ancak veled-i zina hakaret eder." Ebu Müslim, Sahih-i Buhârî'de bu hadis var.

Pir sultandan bakın ne diyor

Allah bir Muhammet Alidir Ali
Gel Muhammet Ali katarına gel
İsmin bu cihanda doludur dolu
Gel Muhammet Ali katarına gel

Serseriye sır kapısı açılmaz
Mürşit olmayınca müşkül seçilmez
Kılavuzsuz yedi derya geçilmez
Gel Muhammet Ali katarına gel

Gizlidir gizliden haber alınmaz
Gönle girmeyince sırlar bilinmez
Benlik ile Hakka kulluk olunmaz
Gel Muhammet Ali katarına gel

Dökme bir su ile g6nül alınmaz
Faraş ile süpürgesi görünmez
Kul olmayınca sultanlık bilinmez
Gel Muhammet Ali katarına gel

Pir Sultan'ım münkir yola gelir mi?
Kaplumbağa uçup menzil alır mı?
Hiç mürşitsiz kişi Hakkı bilir mi?
Gel Muhammet Ali katarına gel

Bu Nusayri felsefesi değil mi Can dostlar

Muhabbet kapısın açayım dersen
Açan da açtıran Ali'dir Ali
Hakkın cemalini göreyim dersen
Gören de gösteren Ali'dir Ali

Muhammet Mustafa cihan serveri
Miraçta açıldı bu yolun sırrı
Kimse bilmez idi Ali'den gayrı
Bilen de bildiren Ali'dir Ali

BOSNAVİ'DEN

Muhabbet kapısın açayım dersen
Açan da açtıran Ali'dir Ali
Hakkın cemalini göreyim dersen
Gören de gösteren Ali'dir Ali

Muhammet Mustafa cihan serveri
Miraçta açıldı bu yolun sırrı
Kimse bilmez idi Ali'den gayrı
Bilen de bildiren Ali'dir Ali

Derviş ol hey kardeş düşme inada
Safi kıl gönlünü olasın sade
Benliği terk edip eriş murada
Eren de erdiren Ali'dir Ali

Münkirin askeri Şam'a dizildi
Mümin olanlara name yazıldı
Kırkların ceminde engür ezildi
Ezen de ezdiren Ali'dir Ali

Muhammet Ali'dir kırkların başı
Onu bilmeyenin nic'olur hali
Bosnavi akıttı gözünden yaşı
Akıp akıttıran Ali'dir Ali

4 Kitap, onlar için haktır ve ayrım yoktur. Kurân, tüm kainatı içene alan kutsal kitaptır. 4 kitabı ilim olarak derinliğine inerek kainatı kavrarlar zahirde ki ilim amel etmek içindir. Asıl olan, Batıniliktir. Batınilik, kainatı kavramak için gerekli olan anlayıştır. Nitekim, USUL-Ü DİN'DE CAFER-İ SADIK (as), şöyle buyuruyorlar: “Dinde derinliğe inmeyenleri elime bir kırbaç alıp kırbaçlamak isterdim.”

HZ ALİ-M, der ki “Herkesin nefsi, kendine yeterdir.” Bu, ne demek? Herkesin içinde bir cevher var. Yaradılışta ALLAH'IN vermiş olduğu cevher; fakat bu zahiri şeylerle anlanmaz. Kuran, zahirde sadece olayları anlatan bir roman gibidir. Batıni ilmi ne girdiğinizde olaylar ve hikmetler değişir. İste o zaman ilim kapısından girebilirsin. Hz. Ali; Bu kapıdır, o kapıya girmek içinde bir kapı lazımdır. O kapı, sırdır o kapı içinde hikmet ilmi lazımdır. Kısacası sır içinde sır, sır içinde sır, sır içinde sır, sır içinde sır. O sırrın içinde nûr, nur içinde nur, nur içinde nur, nur içinde nur. O nurun içinde nur ala nur, onun içinde El-Alim, El-Alim, içinde Aliyyü Azim, onun içinde Er-Rahman, onun içinde Er-Rahim, onun içinde El Meliku, onunda içinde El-Zahir, El-Batın ve esmaül hüsna. YA ALLAH

BU SİTEDE, HZ ALİ'YE YER VERMİŞSİNİZ. HÜDDAM DENEN ŞEYİN KÖTÜLÜĞÜNÜ YAZMIŞSINIZ. HELAL OLSUN! BUNU BİZ ANLATAMIYORUZ KİMSEYE, İLİM SANIYORLAR, HAVAS İLMİ SANILIYOR VE HZ ALİ'Yİ DE KARIŞTIRIYORLAR İLİM DİYE; HALBUKİ ALAKASI YOK, EBCED VE CİFİR VARDIR.

Ebced, sünnettir. Cifiri kimse çözemez. İstese de çözemez. 1000 çeşit hesabı vardır. Arapça değil, bir çok dili iyi bilmek gerekir.

BU ARADA EBCED TABLOSUNDAKİ SAYI DEĞERLERİNDE HATA OLABİLİR BENİM HESAPLAMAMDA YAY ÇIKIYOR AKREP ÇIKMASI GEREKİYORDU. ŞÜPHELENDİM, HESAPLADIM, EVET HATALI. DOĞRUSUNU BULURSAM YOLLARIM.

iyi çalışmalar

Nusayri yazınızı düzeltin lütfen

İrfan Nusayri

Benzer Eleştiri:
"Nuseyrilik" ve "Alevilik" Makalelerine Eleştiri

Akhenaton'un Notu (gizliilimler.tr.gg Admin)

Öncelikle yazınız için teşekkür ederim. Bu sitedeki yazılara katılmadığınızı düşünüyorsanız; katılmadığınız noktalarla ilgili yazınızı yazıp bana gönderebilirsiniz. Hangi dinden, hangi inançtan olursanız olun, bu; benim garanti ettiğim SAKLI hakkınızdır. Ama lütfen, X yazısını B yazısını düzeltin türünden isteklerde bulunmayın. Tabii o yazıda bir inancı KÜÇÜMSEME, bir dine ve o dinin mensuplarına HAKARET ETME gibi gözümden kaçmış olabilecek istisnalar dışında.

Bu sitenin retoriği şudur: Ali Şeriati'nin dediği gibi; GERÇEK DAVA ADAMI, KARŞISINDAKİ İNSANIN ZIT FİKİRDE YA DA FARKLI İNANIŞTA OLSALAR BİLE FİKİRLERİNİ ÖZGÜRCE SÖYLEMESİNE ZEMİN HAZIRLAYAN İNSANDIR. Fikirsel kabilecilik (A kabilesi, B kabilesi vs) ayrımına girişmeden, her fikir ve her fikrin mensubu; Türkiye Cumhuriyeti anayasasına uygun olmak koşuluyla burada düşüncelerini özgürce belirtebilir; ya da Dinler Tarihi kategorisinde inancıyla ilgili YANLIŞ BİLİNENLER hakkında kendi bakış açılarını yansıtan yazılarını bu sitede paylaşabilir. Ama diğer ziyaretçiler tarafından da ELEŞTİRİLEBİLME unsuruna da saygı duyarak.

Elbetteki eleştiri, fikirlere ve akıl yürütmeye değil; metoda dayanmalıdır. Yoksa, şu fikir çok saçma; şu inanca nasıl oluyor da inanabilenler var gibi kısır döngüden başka hiçbir şeye yaramayan mesajlara asla müsamaha göstermeyeceğim.

Sağlıcakla kalın.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: ALİ, 11.03.2017, 20:18 (UTC):
YÜREĞİNİZE SAĞLIK ÇOK FAYDALI BİR YAZI

Yorumu gönderen: Ilhan kaya, 01.12.2016, 11:04 (UTC):
Bir nusayri olarak yaziyorum.artik aleviligin islamin ozu.islamin bir mezhebi oldugu fikrinden vaz gecin.alevilik islamin ozu degil.kendine ozgu bir felsefesi ve yasam tarzi olan esitlikci devrimci ilerici kadini kutsayan kadin erkek esitligine dayanan.dini inancini insan temeline oturtan tanri ve kabesi insan olan humanist bir dindir.bu inancin islamla hicbir baglantisi ve ortak degerleri yoktur olamazda.islam erkek egemenligine dayanan kadinin toplumsal hayatta hicbir degeri olmayan muhafazekar ve temeli sadece sunni inanc uzerine kurulmus ve dger inanc ve dusenceye dusman olan humanist olmayan ve tamamen muhammedin kendi cikarlari ugrunda sekillenmis bir dindir yani alevilikle zit bir yapisi vardir.ayrica islam suan suriyede ve irakta tecelli etmis olan bu inancla aleviligi ozdeslestirmek aleviligin ozune saygisizlik edilmis olur.aleviligi islamin ozu saymak tamemen alevili asimile etmek icin soylenmistir ve alevilerin bu soylemden uzak durmalari gerekmektedir.aksi bir durum osmanlida baslayan cumhuriyetle devam eden asimilestirme politikalarina hizmet edilmis olur

Yorumu gönderen: Ali kaplan, 16.09.2016, 16:16 (UTC):
Can dostlar,irfan kardesim dogru söylüyor. Pek az kisi bu fani dünyada Ali'nin sirrina erer.Ben söyliyebilirimki men aref ilmine erenim ve ve ögrendim cok sükür olsun rabbime ,kura'nin batin anlamda anladim ve kavradim.biziz Ehli-Beyt,biziz Ehli-Sünnet,biziz Ayetül Kürsi,biziz IsmiAzam ve biziz Yediyullah ve bizizBismillahirahmanirahim.biziz Alevi ,biziz Nusayri.La feta Ali la Seyfe ills Zülfikar.Sagilsrimla 6

Yorumu gönderen: bir insan, 03.02.2016, 15:40 (UTC):
Efendim birakın artık sırmış bunu kimse bilmezmiş diye oyunları sır diye birsey kalmadı ortada adamlar Devletin gizli oturumunu dinliyor ,sözde gizli dediğinizin nedeni sadece Islam Alemiyle tartışmaktan kaçmak başka bir sey deyil tartışıldımıydı doğru ortaya çıkacak zaten geçmişte her taraf hata yapmışdır mesela Haçlıseferinde Nusayrilerin haçlıların yanında yer almış gibi mesela tabi Müslümanlarda hata yapdı artık Meshepciliği bir yere birakıp Hepimizin Vatanı olan Türkiye için çalışalım Saygılarla

Yorumu gönderen: CerenK, 02.02.2016, 08:52 (UTC):
Ben bişey sormak istiyorum nusayri alevisi olan arkadaşlar benim erkek arkadaşım bir nusayri alevisi ve ailesi benle olmasını istemiyor ben sünniyim ve biz evlenmek istiyoruz bir yol bulmaya çalışıyoruz sizce ailesini ikna etmek için ne yapabiliriz bide sır dediğiniz şey nedir ?

Yorumu gönderen: çerkez, 21.01.2016, 09:28 (UTC):
Uydurma bir saçmalık sadece.

Yorumu gönderen: Ender Bayram, 13.12.2010, 17:03 (UTC):
Ey insanlar baskalarinin diniyle ugrasacaginiza birazda kendi mezhebinizle ugrasin.nusayrili olan herkezede sesleniyorum kimseye aciklama yapmak zorunda degilsiniz...ey kendini müslüman zaneden insanlar öncelikle kendi mezhebinizin nereye dayandigini ögrenin sonrada nusayrilerin inancini arastirin,atalariniz emevileri arastirin öncelikle sonra biz size gerekeni aciklariz,,

Yorumu gönderen: bircan, 31.10.2010, 20:34 (UTC):
adı üstünde kayıp sır bunu herkes bilemez

Yorumu gönderen: Mekzun Sincari, 08.10.2010, 15:41 (UTC):
Şunu bilmek gerekir ki, Aleviler Müslüman’dır. Alevilikleri ise Hz. Ali’ye yandaşlıkları, taraftarlıkları ve sevgileridir. İmam Hz. Ali, Hz. Peygamberin amcasının oğlu, damadı ve vasisidir. İlk iman eden ve Müslüman olan kişidir.
Rabbimiz Allah’tır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. İmamımız Emiyrül Müminin Ali Bin Ebi Talip’tir. İslam dinine zıt olan bütün dinlerden aklanırız. Dini hükümleri İslam Dini Anayasa’sı olan Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim, sünneti nebevi ve Ehlibeyt imamlarının rehberliğinde öğrenir ve uygularız.
Alevi kardeşimiz bu bilgiler ışığında büyümüştür. Bizleri daha farklı görenlerin basiretleri bizleri bu şekilde görmekle açılacak ve bizi yanlış tanıyan gözlerin önünden bizi kapatan perdeler açılacaktır.
Bin dört yüz yıldır doğrularla haykıran bu Alevilerin sesi duyulmadı. Kendilerini tanıttılarsa da onları duymak istemeyenler duymadı.
“İnsanlar bilmediklerinin düşmanıdır.” hadis-i şerifi insanların birbirlerini anlayamadıkları ve tanıyamadıkları için söylendiğine işarettir.
Yüce Allah bizleri en doğru ve gerçek yola hidayet etmiştir. Bu doğru yolda dünyanın en kutsal inancına, İslam’ın özüne sahip olmakla onurlandırıldık. Çünkü İnsanlığın en kutsal inancını en yüce kaynaklardan öğrendik. Yüce Allah’ın hidayetiyle Hz. Muhammed’in sünnetiyle, Ehlibeytin rehberliğiyle, Müslümanlığın temelinde Aleviliğimizle ne kadar övünsek azdır. Bu kutsal inanca mensup olmakla dünyanın en mesut ve huzurlu kulları olarak ahirette sevinecek ve bahtiyar olacağız.
Yüce Allah’ın ve Peygamberinin emrettiği şekliyle Ehlibeyt ipine sımsıkı tutunmaya ve Aleviliğimizin gereklerini yerine getirmeye yüce Allah bizi muvaffak etsin.

Yorumu gönderen: Mekzun sincari, 08.10.2010, 15:20 (UTC):
Ben Arap Alevisiyim (Nusayriyim).

Alevilik; Kaynağını Kur’an’dan alan, Hz. Muhammed’in (s.a.a.v.) hadisleri ve Ehlibeyt imamlarının (a.s.) öğretileriyle şekillenen İslam’ın özüdür, sırat-ı müstakimdir. Yani doğru ve hak olan yoldur.

Alevilik, Hz. Ali’nin (a.s.) taraftarı (Şiası) olmak demektir. Onun taraftarı olmak demek Hz. Muhammed’in (s.a.a.v.) taraftarı olmak demektir; yani Allah’ın taraftarı olmak demektir. Hz. Muhammed (s.a.a.v.) hadis-i şerifte “Her kim Ali’yi severse, beni sevmiş olur; beni seven de Allah’ı sevmiş olur. Ali’ye kim düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş olur.” diye buyurmaktadır. Kur’an, Allah’ın (c.c.) kelamı; Hz. Muhammed (s.a.a.v.) Kuran’ın dili, Hz. Ali (a.s.) de konuşan Kur’an’dır. Hadis-i şerifte “Kuran Ali’yle, Ali de Kur’an’la beraberdir. Kıyamet Günü’ne kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır.” diye buyrulmaktadır. Hz. Ali (a.s.) Sıffin’de bir hutbesinde “Konuşan Kur’an benim.” diye buyurmuştur. Kısaca Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.a.v.) ve Hz. Ali (Ehlibeyt) (a.s) birbirini destekleyen, insanın doğru yolda yürümesini sağlayan ana kaynaklardır. Alevilik bu kaynaklara dayandığından hak yoldur.

Yorumu gönderen: volkan , 28.09.2010, 01:16 (UTC):
ben arap alevısıyım allah sıze cennet vadetmeseydı ona tapmazdınız ama alevıler beklentısız tapıyoruz sevıyor ınannıyoruz ama bı beklentımız olmadan ben oldummu mekanım ıster cennet olsun ıster cehennem o allahın bıleceyı bısey tutturmusunuz bı turku namaz namaz barı sız kılında adam gıbı ben yurt dısında musluman bır ulkede yasıyorum adamlar namaz kılıyor oruc tutuyor ve sonra gıdıp erkek cocuklarla aynı cıns olarak ılıskıye gırıyor faız verıyor ırza gecıyor haram ıyor alkol ve uyusturucu kullanıyor gelın musluman gorun tek yol alının yoludur alıyı sevmıyen ınsan dıyıldır ben aslında cok sey yazcam ama uykum var sızınlede ugrasamam

Yorumu gönderen: irfan nusayri, 07.08.2010, 11:37 (UTC):
HZ ALi hakkında yorum yazan ABDULSAMEDyazıyı tam okusaydı o lafı kullanmazdı çünki beyittede dedigi gibi ALLAH BiR muhammed alidir ali diyor.iLMi yetmeyen idrak gücü olmayanlar için elbette tehlikeli o yüzden ZEYNEL ABiDiN a.s mın beyitini koyduum ilmimi CAHiL DUYARSA FITNE CIKARIR....iYi okursanız yazıyı yanlış anlammazssınız

Yorumu gönderen: abdussamed, 28.06.2010, 12:00 (UTC):
serdar kardeşim çok haklısın kimse anne babasını değiştirebilecek bir şansa sahip değil..ilimde dediğin gibi bir derya... mesele şundan ibaret.. kur an ı kerimin bize verdiği önceliklii mesajları ile hareket edersek bu dünyada yaşantımız sonucu bize verilecek ödül ve ceza olacak.. bu yüzden bişeye inanacaksak çelişkili ve ispatı belirsiz kaynaklar yerine kur anı kerim ile hareket edelim diyorum..

Yorumu gönderen: sedat, 27.06.2010, 15:23 (UTC):
hiç kimsenin anne veya babasını değiştirme veya seçme şansı yok her dine her dile saygılı bir toplum kendine saygılıdır ilminde son kapısı yok sonu yok

Yorumu gönderen: ali köse, 25.06.2010, 13:47 (UTC):
abdussamed kardeşime katılıyorum.. allah hiçbir insanı diğerinden üstün yaratmamıştır.. her insan 1 olan allah ın sahip olduğu islam fıtratı ile doğar.. daha sonra ailesi opnu yahudi hiristyan veya mecusi yapar.. allah cennete giden kapıyıda göstermiş cehenneme giden kapıyıda..kur anın zahiri kısmına veya batıni kısmına kafa yormamızı allah bizden istememiş zaten ... ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. demiş.. biz üzerimize düşen görevleri yapalım...eşi ve benzeri olmayan 1 olan allah a inanalım kazananlardan oluruz inşallah.. aslında bizi şüpheye düşüren kuran dan başka okuduğumuz yayın ve kitaplar ve aramıza hüsumet sokmak isteyen şeytan niyetli insanlardan başkası değil...teşekkürederim

Yorumu gönderen: abdussamed, 25.06.2010, 13:28 (UTC):
ne olursa olsun .... meseleyi çok fazla kurcalamaya gerek yok... asıl olan islam düşüncesi ve mantığı zaten kur an ı kerim de verilmiş... şirk içeren düşüncelerin hiç biri kabul edilemez... zahirde olsa batında olsa hz ali allah olamaz.böyle bir şüphesi olan hz ali nin hayatrını okusun.. ama öncelikle kulaktan duyma bilgilere değil.. hiç değiştirilmeyen kuran ı kerimin mealini tüm kelimelerini anlayabileceği dilde okusun

Yorumu gönderen: serdar01, 22.02.2010, 11:53 (UTC):
yazilarin en gercek sekliyle okunmasi daha ayri .... emeklerinize saglikBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52996140 ziyaretçi (134790857 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler