Obsession
 
obsession

Obsession

Spiritizm'in kurucusu, Fransız bilim insanı Hippolyte Leon Rivail'dir. Belki bu isim sizde bir çağrışım yapmayabilir. Ancak Allan KARDEC olarak ifade ettiğimizde anımsayanlarınız olacaktır. "Ruhların Kitabı, Medyomların Kitabı, Ruhçuluğa Göre İncil" gibi bir çok eser vermiş ve tüm dünyada Ruhçuluk Hakikatinin bilimsel bir sentezini kurmuştur. Ben, burada Allan Kardec'in, L'OBSESSİON adlı eserinin, MTİA tarafından yapılmış ve Sayın Yavuz KESKİN'e ait çevirisinden, Ergün ARIKDAL önsözünü alıntılayacağım. Deneysel Ruhçuluk için bilinmesi gereken tekniğin, edinilmesi gereken kudretin, obsesyon hakkında sağlam bilgi ve görgü olmadan kullanılmasının ne kadar hatalı ve ıstıraplı sonuçlar verdiğini çok müşahede ettik ve kısaca şu hususların obsesyona iyi bir zemin hazırladığını saptadık:

1. Bilgisizlik: Bilimin, akıl-mantık ve deney verilerinin sonuçlarından yoksun olarak boş inanç ve itikatlar ile deneylere girişmek.

2. Eleştiri, tartışma, kıyas ve realiteler bilgisinden yoksun bulunarak sadece manevî bir itiliş altında inanç ve dayanaksız güven duyguları altında bulunarak deney yapmak ve içe doğanları şaşmaz bilgiler olarak benimsemek.

3. İçinde insanlara karşı üstünlük duygusu beslemek: Şuuraltlarına doldurulan ve zamanla şuur yüzeyine çıkan yabancı fikirleri, kendi duygu ve isteklerine uygun buldukça savunmaya geçen kimselerin benliklerindeki gelişme eksikliği obsesyon'a yol açar.

4. Hür düşünce ve vicdana sahip olmayanlar, sağ duyudan yoksun olanlar, nefsini kontrol edemeyenler ya da kendini denetleyemeyenler; harika'ya düşkünlük, tevazudan yoksunluk, şöhrete itibar ve kendine tapınma obsesyona yakalanmaya müsait hallerdir.

Obsesyonlar bazen geçici bir psişik rahatsızlık bazen de mukadder bir yaşam şeklidir. Bu son durumda obsesyon olayları "Ruhsal İdareci Varlıkların, Rehberlerin" kontrolü altındadır. İkili-asalak bir tekâmül sürecinin tüm ıstıraplı ve çetin halleri yaşanır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55886455 ziyaretçi (142390375 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)