Oglak Erkegi
 
oğlak burcu, oğlak erkeği, oğlak erkeğinin yıldıznamesi, yıldızname, fal, burçlar, burç, astroloji

Oğlak Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: erkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesierkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesierkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesierkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesierkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesierkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesierkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesierkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesierkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesierkeği'nin, oğlak, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burç ve tali'de doğan umumiyet itibariyle cömert, sabırlı, işlerinde mesut, herkes indinde makbul, azim ve sebat sahibi, dost ve düşmanı çok, mudarayı sever bir zâttır. Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa beyaz benizli, güzel yüzlü, uzun boylu ve uzun kollu, kumral saçlı ve sakallı, şehveti aşırı olup kadınlarca muteber biri olur. Eğer doğumunda Müşteri mesut ise âlim, hâkim, kadı ya da kâtip olur.

Emir ve behy eder. Hüküm ve nüfuzu câridir. Mal ve mülkü çok, erkek ve kız evlâdı sayıca fazla, yüzünde iki alâmet, başında ben, ayaklarında iz olur. Ümerâ ve hâkimlerden korkulur.

Malında zarara uğrar. Ölüm derecesinde hasta olup kurtulur. Akıbeti iyi ve sevinilecek bir durumdadır. Eğer Müşteri nahs ise çulha, terzi, tâcir, esnâf gibi bir şey olur.

2. Vecih: Merih'e mütenâzır olursa beyaz, daha ziyâde sarı benizli, kırmızıya meyyâl sarı saçlı, geniş alınlı, nârin vücutlu, gazabı şiddetli, çok bağırır, izzet-i nefis sahibi, ince ve kırmızı dudaklı, ince kaşlı, hile ve hud'aya kabiliyetli, fikri keskin bir zattır. Büyük yerlerden evlenir. Ekser evlâdı erkek olur. Yüzünde bir yara yeri vardır.

Bâzen de siyah bir ben bulunur. Göz ağrısına düşmesinden korkulur. Sık sık baş ağrısından şikâyet eder. Kadınları kıskanır. Kimi çok sürer. Hükümetten zahmet görür. Nazara uğramak, suya düşmek tehlikesi var ise de akıbeti iyidir.

3. Vecih: Şems'e mütenâzır olursa az sarıya meyyâl beyaz benizli, seyrek sakallı, güzel kaş ve gözlü, latif burunlu, uzunca boylu bir zattır. Yüzünde ve göğsünde veyahut karnında bir alamet vardır.

Kollarından birinde yara yeri mevcuttur. Gazabı şiddetli olup tahammül edilmez. Ekser hastalığı safradan ve baş dönmesinden olur. Ekser evlâdı erkektir. Eğer Şems mesut ise mülkü ve hükmü çok, eğer menhus ise bunun aksi olur.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hayatı, refah içinde geçer. İyi yer ve yaşar. Akıbeti selim, rızkı bol olup nimet ve saadet içinde vefât eder.

Kesbi ve Malı Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Küçük yaşında iken malı az, zaruret içinde olursa da yaşı arttıkça mal ve rızkı artar. Servet ve mülk sahiplerinden olur. Kıymetini bilmeyen ve şükretmeyen kimselere para verir ve iyilik eder.

Kardeşi ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Kardeşlerinde ekseriyet kızlarda olur. Birader ve hemşireleriyle uyuşamaz. Sık sık niza (kavga) ederler. Biriyle dava ve muhasemeye düşer ve galip gelir. Biraderlerinden biri ve hemşirelerinden ekserisi kendisinden evvel vefât eder.

Peder ve Vâlidesi Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Ebeveynine sevimli ve itaatkâr olduğundan ana ve babası kendisini kardeşlerinden ziyâde severler. Pederi vâlidesinden evvel vefât eder. Baba ve anasından miras yer ise de bundan fayda görmez, geldiği gibi sarf olunur. Elinde bundan bir şey kalmaz.

Evlat ve Torunları Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Biri erkek, ikisi kız olmak üzere üç evlâdı olur. Bunlar, yaşarlar. Cenin hâlinde zayi olan evlâdı birkaç tanedir. Ahir ömründe oğlundan hayır ve bereket görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cevzâ ve talii Utarid'dir. Safrası gâlip olduğundan sık sık başı döner. Vücudu kırık ve hastalıklı olur. Tereyağı, bal, süt, yoğurt ile ekmek yemek faydalı olur. Bilhassa kuzu ve sığır etlerinden sakınmalıdır. Çünkü bunların çok yenilmesi, safrasını ziyâdeleştirir. Hamama her girdiğinde vücuduna kuyruk yağı sürer ve yıkanır ise ağrı ve sızısı kalmaz, kesiklik zâil olur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Emel ve arzu eylediği şeye nâil olur. Akıbeti övülür, arzusu husule gelir. Yaşı arttıkça kadri artar. Bir şeyden meyus olması nâdirdir.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Ekser düşmanları erbâb-ı kalemden, esmer benizli kadınlardır. Yanancı, ona akrabasından daha hayırlıdır. Beyaz benizli ve yüzünde bir alamet olan erkekten korkulur.

Böylelerinden sakınsın. Zevc ve arkadaş olarak Sevr ve Cedy gibi türâbi tali'li olanlar uygun olup Cevza, Mizan ve Delv gibi hevai tali'li olanlardan çekinmelidir.

Kır ve kısrak ata binmek, açık renkli keten giymek, üzerinde bir parça kurşun bulundurmak hayırlıdır. Yeni ay gördüğü zaman kadın yüzüne bakar ise o ay kendi içim kutlu olur.

Kan galeyan eylerse kolundan kan aldırmalı, sık sık hamama girmelidir. Birinden haceti varsa cumartesi günü müracaat eder ise arzusu hasıl olur.

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey tali' sahibi, sıkıntı ve kederden sonra ferahlamakla seni tebşir ederim (müjdelerim). Bu tali' ki sendedir, son derece mesuddur. Bunun zuhuru, borçlunun borcunu ödemesine, mahpusun kurtulmasına, kederli kimsenin ferahlığa kavuşmasına delalet eder. Yakın bir zamanda Allah sürur ve ferahlık verir. Elinde birçok mal ve servet geçer. Me'yus olma, Allah büyük; tali'in Sa'd, ikbâlin parlak ve yolun açıktır. Muvaffak olursun, korkma! Düşünüp kendini yorma!"

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindrarı; ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: ercan , 17.03.2014, 21:14 (UTC):
teşekkür ederim bizi aydınlattığınız için

Yorumu gönderen: serhat, 24.05.2010, 11:45 (UTC):
babammı ölecek olamz

Yorumu gönderen: orhan , 10.02.2010, 14:16 (UTC):
arkadaşlar ben pek aldırmam bu tür konulara ama yinede meraklıyım....yazılarınızı begendim. birde olak erkeği hangi burçun kadınlarıyla iyi geçinir bularıda ekleyin tşkrlerrrr...

Yorumu gönderen: xxxx, 27.01.2010, 16:12 (UTC):
koc kadını ve oglak erkegi anlasır mı

Yorumu gönderen: SEVİM, 14.10.2009, 14:35 (UTC):
BEN ÖYRENMEK İSTİYOM

Yorumu gönderen: osman , 07.08.2009, 19:11 (UTC):
ey kardeşlerim sizlerki allah yolunda denenmek için geldiniz diyelimki yıldızmaneniz size olmuyo bundan sıkılmayın sizler allah yolunda çalışmanıza devam edin o nur ki sizleri her konuda denemek için vardır bence denemeyi ğeçin herşey kalbinizce olsun allah istediklerinizi nasip ve münessir eylesin..aminnnn

Yorumu gönderen: gamze, 05.08.2009, 01:11 (UTC):
yaw bu sayfa çok uzun ben bunu okuyorken uykum geliyor onun için bu sayfayı biraz kısaltabilme şansımız var mı

Yorumu gönderen: Osman, 21.07.2009, 18:44 (UTC):
Yapmış olduğunuz bilgilendirmelerden dolayı Rabbim sizden razı bütün kullarıda memnun olsun.Allah [c.c.] sizi iki cihanda aziz eylesin çok teşekkür ederim .

Yorumu gönderen: mrv, 03.07.2009, 20:42 (UTC):
peki oğlak kadını ve erkeği iyi anlaşır mı eş olarak

Yorumu gönderen: zeki bey , 01.07.2009, 21:03 (UTC):
allah razı olsun

Yorumu gönderen: kılıç, 17.06.2009, 05:48 (UTC):
öncelikle stenize hayran kaldım birçok bilgi edindim tesadüf girdim gerçekten çok güzel çalışma yapmışsınız ellerinize aklınıza bilginize sağlık allah daim etsin işinizi mükemmel olmuş rabbim sizleri hep korusunki sizlerde cahil insanlara yol gösterin dileğim saygılarımlaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966808 ziyaretçi (134702124 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler