Oglak Kadini
 
oğlak burcu, oğlak kadını, oğlak kadınının yıldıznamesi, kadın, kadınlar, burç, burçlar, fal, asroloji, yıldızname

Oğlak Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: kadını'nın, oğlak, yıldıznâmesikadını'nın, oğlak, yıldıznâmesikadını'nın, oğlak, yıldıznâmesikadını'nın, oğlak, yıldıznâmesikadını'nın, oğlak, yıldıznâmesikadını'nın, oğlak, yıldıznâmesikadını'nın, oğlak, yıldıznâmesikadını'nın, oğlak, yıldıznâmesikadını'nın, oğlak, yıldıznâmesikadını'nın, oğlak, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burcun ve yıldızın tesiri altında doğan kadınlarda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Müşteriye mütenâzır olursa sarıya meyyal beyaz benizli, güzel yüzlü, ince dudaklı, uzun boylu, kumral saç ve gözlü, ince ve zarif kaşlı, geniş göğüslü, büyükçe ayaklı, tatlı bakışlı, yüksek boyunlu, mütenâsip endamlı bir kadın olup izzet-i nefsine mağlup, şehveti çok, cinsi mukarenete aşırı meyyâldir. Ekseri evlâdı kız olur. Gazabı şiddetli, mekr ve hileye kabiliyetlidir. Yaşı kemâle ulaşmasında fevkalâde iyi hâl ve takva elde eder.

2. Vecih: Merih'e mütenâzır olursa; yanakları kırmızı beyaz benizli, ince bedenli, çatık kaşlı, orta boylu, güzel yüzlü, güzel yüz ve gözlü, gazaplı ve sert mizaçlı, sarı ve gür saçlı bir kadın olup büyük bir aileye mensup bir adamla izdivaç eder. Yüzünde ya da karnında ya da sol kolunda ya da göbeği altında bir alamet vardır. Şehveti çok ve tab'ı ateşin olup zevci münâsebetleri sever. Onunla münasebette bulunan pek hoşnut olur. Erkek cihetinden bahtı vardır. Hakkını istemek ve almakta sebatkâr ve inatçıdır.

3. Vecih: Şemse mütenâzır olursa, Güneş renginde sarıya meyyal beyaz, bazen altın gibi buğday benizli, siyah saçlı, ortadan uzun boylu, yüzü ve gözü güzel, lisânı ve sözü tatlı, mütenâsip endâmlı, ağzı-burnu yerinde, fevkalâde hüsn-ü cemâle sahip, olmamakla beraber, pek ziyâde sevimli bir kadındır. Tab'ı (yaratılışı) zarif, akıllı ve bilgilidir. Mizacı hararetli ve şehveti aşırı olduğundan erkeği sever. Büyüklerden bahtı açıktır. Yüzünde ya da göğsünde bir alamet, yanağında siyah bir ben vardır. Evlâdı, erkek ve kız olur. Bazen de hiç evlâdı olmaz. Epeyce felâket görür. Beri olduğu (yapmadığı) bir şeyle ithâm edilir. Mal sahibi ise de lüzumsuz yerlere ve kadrini bilmeyenlere sarf eder.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hayatı ve iyi geçinmesi yolunda olur. Kalbi temiz ve eli açıktır. Emindir. Lisânı tatlı, sözü düzgün olduğundan sevgiye mazhâr olarak yaşar. Eğlenceyi, zevk ve sefayı, bilhassa bağ ve bahçelerde tenezzühü sever.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Genç iken malı az ve büyük yaşında çok zengin olur. 30 yaşından sonra serveti artmaya başlar. Kadrini bilmeyen, hamd ve şükür etmeyen kimselere sarf eyler. Bir miras ya da define yüzünden eline büyük bir servet geçer. Ömrünün sonuna kadar refâh ve sürur içinde hayat geçirir.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Kardeşlerinin çoğu kız olur. Onlarla güzel bir şekilde geçinemez. Uzak bulunması hayırlıdır. Eğer Müşteri'ye mütenâzırlardan ise vâlidesi, eğer Merih'e mütenâzırlardan ise pederi evvel vefât eder. Bunlardan büyük mirâs yer ise de faydası olmaz, geldiği gibi gider.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Zühre'dir. Ekseri evlâdı kız olur. Bunlar yüzünden çok meşakkat çeker. Ekserisini kendi eliyle defneder. Sonradan Cenâb-ı Hak ona bir evlâd ihsân eyler ki bundan hayır görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ekseri hastalığı yelden, soğuktan, göz ağrısından ve başındandır. Bal, zeytinyağı, tereyağı gibi hararetli şeyleri yemek, demirhindi şerbeti ve şurup içmek faydalıdır. Hamama sık sık gider. Ara sıra hafif müshil alıp tabiatı tanzim ederse, çok şekilde istifâde eder. Perhiz tutmak, sabahleyin aç karnına bal şerbeti içmek, sakız çiğnemek faydalıdır.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Beyaz benizli erkekler münâsiptir. İki nikâh vardır. Birinci zevcinden vefât ile ayrılır. İkinci kocasıyla ölünceye kadar yaşar. Genç iken çok talibi zuhur ederse de bunların ekserisi bozulur. 25 yaşından sonra evlenmeye muvaffak olur.

Korku ve mevti Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. 3 yaşında, 11 yaşında, 24 yaşında ve 36 yaşında ölüm tehlikesi vardır. Bunlardan kurtulur ise 70 sene yaşar. Evlâdının evlâdını görür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Sümbüle ve talii Utarid'dir. En hayırlı yolculuğu çarşamba günü sabahleyin başlayan ve kıble ya da şark tarafına olan seferdir. Çok yolculuk eder ve seferlerinden hayır görür. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan iyidir. Çok rüyâ görür ise de ekserisini unutur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Her nereye teveccüh ederse büyükler ve bilhassa erkekler indinde muazzez ve muhterem olur. Dostlarının ekserisi ekâbir ve makam sahiplerindendir. Kadri yüce bir adamdan çok hürmet ve hayır görür. Kendisini her gören sever. Talii yaverdir.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'!tir. Birçok şeyler emel eder ve ekserisine nâil olur. Niyet eylediği işi icrâ etmeden rücü etmez (o işten dönmez). İhtiyarlığında iyi hâle nâil olur. Saadet ve refâh içinde vefât eder.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteridir. Düşmanları kadınlardan ve kalem erbabındandır. Ona çok hile ve fesat yaparlar. Bunlardan çok zahmet ve meşakkate uğrar. Esmer benizli, orta boylu, yüzünde bir yara yeri olan bir kadından korku vardır. Bu, helâkine ve hanesini tahribe (yıkmaya) çalıştığından dolayı ondan sakınmalıdır.

Dost, ahbap ve şerik olmak üzere erkek - kadın talii türabi (toprak) olanlar muvafık (uygun) olup hevâi (hava) olanlardan sakınmak lazımdır.

Burçlardan ve kendi ailesinden hasetçileri ve düşmanları çoktur. Beyaz ve mavi renkli her elbise münâsiptir. Hayırlı günü cumartesi ve hayırsız günü ise pazardır. Pazar günü başlayan bir hastalıktan vefât eder. Salı gecesi, zevcesiyle mukarenet etmemelidir. Çünkü hayırsızdır.

En münâsip madeni kurşun ve gümüş, taşı yeşil ve mavi olanlardır. Yeni ay gördüğünde bir kadın yüzüne bakarsa (o ay) kutlu olur. Büyük ve küçük bir talebi hâlinde cumartesi sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur. Başını garba doğru koyduğu takdirde rahat uyur. Kanı galeyan ederse sol kolundan kan aldırmalı(dır).

Gebe kalmaz ise, bir parça natrun, yemen çayı, misk, karanfil alıp bir güzel dövdükten sonra bal ve yumurta akıyla hamur edip temiz bir bezde çıkın yaparak hayızdan temizlendikten sonra rahim yoluna koymayı müteakip zevciyle mukarenet ederse biiznillahi telala gebe kalır.

İns ve cin şerrinden, sihir ve nazar tesirinden mahfuz kalmak, herkes indinde makbul ve muazzez olmak isterse Kamer'in Cedy burcuna girdiği zaman, cumartesi günü sabah erkenden misk, safran ve gülsuyu ile şu duayı yazıp sakız, ud ağacı ve mey'a ile tütsüledikten sonra üzerinde taşısın:

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindrarı; ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: aslan, 28.12.2017, 19:40 (UTC):
Zeynep. Sen nerden biliyosun heepsinin doğru olduğunu...

Yorumu gönderen: Deniz solmaz, 02.10.2017, 07:46 (UTC):
Arkadaşlar.
Yıldızname burcunu hesaplamak için;

-Öncelikle ,anne ve kişinin ebced değerini (arapça olanını) doğrusunu bulacaksınız.
-sonra, doğum tarihinizi
Hicri takvime göre hesaplayacaksınız.

-hicri takvimdeki ayların adları arapçadır.hicri takvimde aylar muharremden başlar.

-atıyorum,10 muharrem 1435 çıktı.10-01-1435 diye düşüneceksiniz.

-en son, anne ve kişinin ebced değerine hicriye göre doğum tarihinizdeki rakamların toplamını da ekleyip 12 ye böleceksiniz.

Kalan rakam yıldızname burcunuzu gösterir.

Yorumu gönderen: ebru, 15.11.2016, 14:14 (UTC):
ismim ebru annemin makbule ebced hesabını yapabilir misiniz?

Yorumu gönderen: fundaa, 26.08.2010, 01:27 (UTC):
evet bende dua metnini görmek istiyorum

Yorumu gönderen: zeynep, 23.07.2010, 10:38 (UTC):
gökçenmisin nesin iyimisin sen ya şu telewizyondaki burçlara inanmıcaksınz yok gök tanrısı yer tanrısı gibi saçma sapan seyler uyduran qawur astrolglara inanmıcaksın.buradakı yazanlar tamamen doğrudur. eğer burclara ınanmıyorsan kur-an'ı kerim i aç we burç suresini oku.bilmediğin seylerle milletin kafasını karıstırma

Yorumu gönderen: gökçen, 16.06.2010, 15:21 (UTC):
ya arkadaşlar böyle şeylere sakın inanmayın derim ben bi psikolog olarak ya olacak iş mi geleceğini bi yıldız falıyla öğrenmek... eğer öyle birşey olmuş olsaydı allaha inanananlar azalırdı...bu yazdıklarımı ciddiye alırsanız ve yorum yazarsanız sevinirim...

Yorumu gönderen: hatice, 20.05.2010, 21:19 (UTC):
sa benim ismim hatice annemin kide keziban acaba birileri benim için bu ebced hesabını yapabilir mi ben galiba yanlış yaptım

Yorumu gönderen: arzu, 29.12.2009, 06:15 (UTC):
benım yorum ne

Yorumu gönderen: hale, 09.11.2009, 20:12 (UTC):
benim yıldıznameye bakarken burcum oglak. fakat ebcet hesabında yengec cıkıyor. hangisine bakmalıyım

Yorumu gönderen: hale, 10.09.2009, 19:20 (UTC):
admin teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: Admin, 09.09.2009, 19:49 (UTC):
Tam aksine inanmayın. Çünkü en üstte belirtildiği gibi, yıldıznameler, eski halk inanışlarıdır. İslamiyet'le bir alakası yoktur. Gaybı Allah'tan başkası bilemez...

Yorumu gönderen: hale, 09.09.2009, 19:41 (UTC):
yıldızname ile yıllardır ilgileniyorum.belirtilen yaslardaki ölüm tehlikelerini gecirdim ve atlattım.şimdi 36 yaımı korkuyla bekliyorum.yasamak istiyorum cünki 3 yasında ir oglum var. gercekten inanmalımıyım ama geneli cıkıyor

Yorumu gönderen: funda, 07.07.2009, 23:24 (UTC):
dua metinlerini nasıl görebilirizBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966886 ziyaretçi (134702410 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler