Oral Seks
 

Oral Seks

Kategori: İslam'da Evlilik ve Cinsel Hayat

Oral ilişkinin olabileceği ya da olamayacağı konusunda Kurân-ı Kerîm'de ve sünnette açık bir delil yoktur.

Buradan hareketle bazı fıkıhçılar ve tefsirciler; madem ki karı kocanın her yerleri birbirlerine helaldir ve madem ki, eşyada aslolan mubah/helal olmaklıktır; çünkü her şey insan için yaratılmıştır, öyleyse karı kocanın oral ilişkileri de helal olmalıdır, diye bir sonuç çıkarmışlardır.

Bunu çeşitli tefsir ve fıkıh kitaplarında bulmak mümkündür. Bunun yanlış olduğunu söyleyecek değiliz, ancak bunun hem dinen hem tıbben birtakım çekincelerini olduğunu da bilmeliyiz.

Öncelikle böyle bir davranış onurlu ve kişilikli olmaya aykırı bir davranıştır, tiksindiricidir. İkinci olarak, cinsel organlardan sürekli olarak birtakım maddeler çıkmaktadır ve bunlar pis olan akıntılardır. Böyle bir durumda kişi, Hz. Muhammed'in (sav): “Ağızlarınızı tertemiz yapın. Çünkü onlar Kuran yoludur.” diye nitelendirdiği ağzına pis maddeler almış olacaktır. 3. olarak, İslam'ın insan sağlığına ne kadar değer verdiğini herkes bilmektedir. Oysa bu yolla insan bir sürü mikrobu ağzına almış ve kendisini tehlikeye atmış olacaktır. (Prof. Dr. Faruk Beşer)

Ağız da cinsel temas için değil, başka işler için var edilmiştir; oradan cinsel temas yaratılış amacına da, fıtrata da ters düşer, fıtratları bozulmamış olanlar bundan nefret ederler. (Prof. Dr. Hayrettin Karaman)

Tabi bir sevişme tarzı olmadığı için, oral ilişkinin bir süre sonra nefretimsi duygulara sebep olabileceği ve dolaylı olarak cinsel mutluluğu olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğini de hatırlatarak, kaçınılmasını öğütleriz.[1]

Soru ve Cevaplar

Sual: Bazıları, “Oral sex (seks) caizdir. Çünkü oral seksi yasaklayan âyet ve hadis yoktur. Hatta, Bekara suresinde, "Tarlanız olan kadınlara istediğiniz gibi yaklaşın" deniliyor. Sonra hadis-i şerife göre, meni temizdir. Kadının erkeğin menisini yutmasında mahzur olmaz” diyorlar. Bunlar caiz midir?

CEVAP: Bir şeyin haram olması için edille-i erbaada bir delilinin bulunması lazımdır. Ancak, meşhur olan şeyler için hüküm böyle değildir. Mesela Kurân-ı Kerîm’de tuvaletteki necaset yenmez, idrar içilmez diye yazmıyor, (Tayyib olanı, temiz olanı, helal olanı yiyip için) buyruluyor. (Bekara 168 )

Ana babanızı dövmeyin denmiyor, “Öf demeyin” deniyor. (İsra 23) Öf demek yasaklanınca, dövmek elbette günah olur. (Kurânda ana babayı dövmeyin diye bir âyet yok, öf demeden dövmenin mahzuru olmaz) demek elbette yanlıştır.

Peygamber efendimiz buyuruyor ki: “Cima esnasında ferce (avret yerine) bakmayın, körlüğe sebep olur.” (Deylemi, İ. Adiy) Bakmak men edilince, ağza almak, yalamak elbette caiz olmaz.

Kadınla her türlü ilişki caiz değildir. Bildirilen âyetin meali şöyledir:

“Kadınlarınız (çocuk yetiştiren) tarlanızdır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın.” (Bakara 223)

Buradan livatanın da caiz olduğunu çıkaranlar vardır. Halbuki önceki âyetin meali şöyledir:

“Kadınlar hayzdan temizlendikten sonra, Allah'ın size emrettiği (izin verdiği) yerden onlara yaklaşın.” (Bakara 222)

Emredilmeyen yerden, dübürden, yani arkadan yanaşmak, livatadır, büyük günahtır. Çünkü İslam âlimleri buyuruyor ki:

“Livata, zinadan daha şiddetli haramdır.” (Bahr-ür raık, Redd-ül Muhtar)

Üç hadis-i şerif meali de şöyledir:

“Hanımı ile livata eden melundur.” (Şir'a) (Livata = homoseksüellik)

“Hanımına dübüründen yaklaşan Allah'ın rahmetinden kovulur.” (Sünen sahipleri)

“Hanımına dübüründen yaklaşana Allah rahmetle nazar etmez.” (Tirmizi)

İslam âlimleri bir Müslümanın ağzına sövenin, bilmem ne yaparım diyenin imanı gider buyuruyorlar. Çünkü ağız, Kurân okuma yoludur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

“Ağzınızı temizleyin; çünkü ağzınız Kurân yoludur.” (Ebu Nuaym)

Ağza sövmek günah olunca, yani senin ağzına pislik koyarım demek, imanı götüren, insanı kâfir eden bir günah olunca, bizzat ağza meni akıtmak, idrar çıkan yeri Müslümanın ağzına sokmak caiz olur mu? Erkeğin de idrar ve kan çıkan yeri yalaması asla caiz olmaz. Gayri Müslimlerin çirkin bir âdeti olan oral sekse özenmekten uzak durmalıdır.

Meni, Hanefi mezhebine göre necistir. İdrar kanalından çıkmaktadır. Şafii'de ise temizdir. Temiz olması yenir, içilir anlamında değildir. Çamaşıra bulaşırsa namaza mani olmaz demektir. Başkasının sümüğünü bile, necis olmadığı halde, yani namaza mani olmadığı halde alıp yutmak uygun olur mu?

Sual: Fetavayı Hindiyye kitabının Türkçe tercümesinin 12. cildinin 177. sayfasında oral seksin cevazı bildirilmektedir. Buna rağmen nasıl olur da, oral sekse caiz değil denebilir?

CEVAP: Ne Hindiyye'de, ne de başka kitapta oral seksin caiz olduğu bildirilmiyor. Önce oral seks nedir? Birincisi erkeğin menisini hanımının ağzına akıtması, ikincisi de erkeğin kan ve idrar çıkan yeri yalayarak orgazma ulaşmak demektir. Hiçbir din kitabında böyle bir sekse dinimiz cevaz vermemektedir. Kurân okuyan müslüman, ağzına pis meniyi alabilir mi hiç? Müslümanın ağzına sövmek küfür iken, bizzat pisliği, meniyi ağza akıtmak nasıl caiz olabilir?

Hindiyye'de deniyor ki: (Nevazil kitabında bildiriliyor ki: Bir erkek, zekerini hanımının ağzına koysa, bu mekruh olur; bunun hilafını söyleyenler de olmuştur. Zahire'de de böyledir.)

Burada oral seksten hiç bahsedilmiyor. Üstelik “ağza zekeri koymak bile mekruh” buyuruluyor. Mekruh denince, tahrimen mekruh anlaşılır, harama yakın bir iştir. Bu sadece ağza almaktır, yoksa oral sekse asla cevaz yoktur.[3]

Oral seks (cinsel organın ağza alınması, öpülmesi vs,) konusuna gelince, bu konuda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi, ayrıca cinsel organlar necaset mahalli olduğundan bu tür ilişkilerden kaçınılması gerekir. Çünkü her Müslüman'ın kesin olarak haram olan hususlardan kaçındığı gibi haram şüphesi olan konulardan da uzak durması gerekir.

Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar, dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arâzinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu arâziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arâzisi vardır. Unutmayın ki, Allah'ın yasak arâzisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalbdir.”

(Buhârî, Îmân 39, Büyû' 2; Müslim, Müsâkat 107, 108. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Büyû' 3; Tirmizî, Büyû' 1; Nesâî, Büyû' 2, Kudât 11; İbni Mâce, Fiten 14).[2]

Oral Seks ve Ağız Kanseri

Oral seks, ağız tümörlerine yol açabiliyor. Son yapılan bir araştırmaya göre insan papilom (meme başı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler) virüsü ağız kanserine yol açabiliyor. Bilim insanları uzun süredir papilom virüsünün ağız kanserine neden olduğundan kuşkulanıyordu. İyi haber bu riskin çok küçük olması. Ağız tümörü her yıl 10.000 kişiden birinde görülüyor ve bu vakaların pek çoğu sigara ve içkiye bağlı olarak ortaya çıkıyor.

İnsan papilom virüsü (HPV) cinsel yolla geçen virüslerin en yaygını. Bu virüsün servikal kansere (rahim boynu kanseri) yol açtığı biliniyor. Bazı araştırmalar bu virüsün ayrıca ağız ve anal kanserlerine de neden olabileceğine işaret ediyor.

Fransa, Lyon'daki Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu'nda çalışan bilim insanları ağız kanserine yakalanmış l670 deneği, l732 sağlıklı denekle karşılaştırdı. Hastalar Avrupa, Kanada, Avustralya, Küba ve Sudan'da yaşıyordu. Servikal kanserlerde görülen HPV-l6 olarak bilinen virüs, ağız kanserlerinde de tespit edildi.

HPV-16 virüsü taşıyan ağız kanserli hastaların arasında oral seks yaptığını açıklayanların sayısı, tümörlerinde HPV-16 virüsü bulunmayan hastalara oranla 3 misliydi. Virüsün kanserlere nasıl yol açtığı konusunda kadın ve erkekler arasında bir fark saptanmadı.

Söz konusu araştırmanın sonuçları "Journal of the National Cancer Institute" isimli bilim dergisinin aralık sayısında yayınlandı. Bu sonuçlar HPV ile ağız kanseri arasındaki ilişkiyi kesinleştirdi.

Jenital (cinsel organ) HPV enfeksiyonu çok yaygındır. ABD'deki 25 yaşındaki kadınların yaklaşık üçte birinde bu virüs mevcuttur. Bu enfeksiyonların yalnızca yüzde 10'u kansere yol açan türdendir. Bu virüsü taşıyan kadınların yüzde 95'i bu enfeksiyondan bir yıl içinde kurtulur. Ancak bu bile niçin bu kadar az sayıda insanda kanserin geliştiğini açıklayamıyor.

Bu son bulgular ağız kanseri tedavisini de kolaylaştıracak. Dolayısıyla virüs kaynaklı ağız kanserli hastalara antiviral ilaçlar vermek iyileşme olasılığını artırabilir. Bu arada önlem olarak aşı üzerinde çalışmalar yapılıyor. Aşıların ağız enfeksiyonunun yanı sıra jenital enfeksiyonlara da iyi geleceği umut ediliyor.[1]

Kaynaklar

[1] www.biriz.biz/mahrem/cns15.htm
[2] www.islamiyet.gen.tr/news.php?readmore=20
[3] www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1276

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: muhammed, 06.05.2017, 11:54 (UTC):
kadının ve erkeğin cinsel organı ağzımızdan bile çok daha sterildir yani temizdir. gelelim kadınların cinsel organlarına. bir erkek hanımına oral ilişki yaptığında da hiçbir sağlık riski ile karşılaşmaz. çünkü kadınların cinsel organı dışardan gelebilecek mikroplara karşı koruyucu salgılara sahiptir. erkeğin cinsel organı kadının cinsel organına girdiğinde elbette cinsel yolla bulaşan hastalık son derece rahat bulaşır ama dışardan havadan iç çamaşırdan gelen bir bakteri kolay kolay o organdan içeri giremez. tabi bu organ temiz tutulduğu sürece bu organ üzerinde yaşayan bakteri sayısı ağzımızda yaşayan bakteri sayısından çok daha azdır. haliyle bakteri sayısıyla bakarsak öpüşmek eşimize oral ilişki ile mutluluk vermekten daha riskli. o halde öpüşmeyelim!!! ne kadar bilimdışı! unutmayın helalinizle oral ilişki yaşarsanız hastalık riskiniz yok. eşiniz regl halinde iken yani âdetliyken eşinize oral yapmazsanız eşinizin cinsel organında kan bile göremezsiniz. yazmışsınız ki kan ve idrar çıkıyor :) kan adet dönemine mahsus sadece. idrar desen kadın orayı yıkıyor temizliyor zaten. Yahudilerde cinsel organ kötüdür pistir.. ama islama göre cinsel organ pis değildir. Yahudiler kadınlarının cinsel organlarına bakmazdı.. bizim toplumumuz Yahudilerden nefret eder sözde ama Yahudileri baya örnek almışız.. eşinin cinsel organından iğrenen biri evlenmesin arkadaş.

Yorumu gönderen: muhammed, 06.05.2017, 11:42 (UTC):
Allah sizi affetsin.. zorlama yorumlarla yasaktır diyorsunuz.. bi kere hakkında ihtilaf olan bir konuda hüküm verilmez. Nevazil kitabında bildiriliyor ki: Bir erkek, zekerini hanımının ağzına koysa, bu mekruh olur; bunun hilafını söyleyenler de olmuştur. Zahire'de de böyledir. yazmışsınız. biri mekruh demiş ama diğerleri dememiş. yani kesin mekruh da denilmemiş. zorlama bir yorumla milletin cinsel hayatını baltalama amaçlı kasıtlı bir plan bence. bu konu ihtilaflı bu durumda temizlik ve helallik baz alınmalı. demişsiniz ki oral ilişki hastalık sebebi diye. eğer cinsel yolla bulaşan bir hastalık varsa normal cinsel birleşmede bu hastalığın bulaşma ihtimali çok daha yüksektir, çünkü cinsel organlarda koruyucu bir katman olmadan meni kadın bedeninde ilerler.. ama kadın meni yuttu diyelim.. mide asidi menideki virüsleri bakterileri öldürür. sağlıklı bir insanın idrarında menisinde miktop bakteri olmaz. eğer olsaydı zaten idrar tahlili diye bir şey olmazdı. idrarın temiz olduğu bugün tıbben sabit. hatta deve idrarını kanser tedavisinde kullanıyorlar. son derece maksatlı bir yazı olmuş

Yorumu gönderen: mahsunn, 22.06.2016, 06:29 (UTC):
Yasaktır diye bişey yok bu sadece sizin düşünceniz

Yorumu gönderen: azeri, 18.12.2015, 18:20 (UTC):
Allah sizden razi olsun,Rabbimiz bizleri haram ve gunahlardan qorusun .Amin!

Yorumu gönderen: tusem, 11.12.2010, 16:45 (UTC):
allah razı olsun

Yorumu gönderen: mirza, 20.11.2010, 10:07 (UTC):
allah bizi affetsin gençlik bu konularda uyarılmalı bence en çokta genç turizm vb.yerlerde yaşayıp çalışanlar oral anal her türlü ilişkiyi yapıyorlar..

Yorumu gönderen: uğur, 16.11.2010, 22:02 (UTC):
elinize sağlık

Yorumu gönderen: sema, 20.08.2010, 07:24 (UTC):
Oral ilişki hakkında yasaklayıcı hiç bir nas yoktur. Yasak diyenler sadece kendi yorumlarını yapmaktadırlar.

Yorumu gönderen: asım, 19.08.2010, 14:25 (UTC):
kurduğunuz site çok güzel herşey icin teşekkürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56244604 ziyaretçi (143294268 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)