Orion Takim Yildizi
 
Orion

Orion

Orion Takım Yıldızı

Yusuf Koç & Özer Metin

İNSANLIĞIN ORİON TAKIMYILDIZIYLA KESİŞEN TARİHİ

Orion Takımyıldızı, Ekvator bölgesinde, çıplak gözle bakıldığında dört tanesi dörtgen, Orion kuşağı denilen üç tanesi de bu dörtgen içinde eğik bir çizgi üzerine sıralanmış toplam yedi yıldızdan oluşur. İnsanlık tarihinin yolu, bu takımyıldızı ile bir çok kez kesişmiştir. Neredeyse ilk çağlardan beri her zaman Güneş, Ay, Merkür ya da Venüs gibi gözümüzün önündeki gök cisimleri kadar insanlığın dikkatini çekmiştir.

Örneğin neden yapıldığı hala gizemini koruyan ve pek çok spekülasyona konu olan Güney Amerika'da ki Nazca çölünde yere kazınmış çok çeşitli dev figürlerden biri olan örümcek motifinin Orion Takımyıldızının yer küredeki temsili olduğu iddia edilmektedir. Antik Yunan mitolojisine göre Orion, Poseidon'un oğludur. Her zaman köpeği ile gezen büyük bir avcıdır. Yakışıklılığı ve kadınlara düşkünlüğü ile ün salmıştır. Hera'yı kıskandıracak kadar güzel karısını kaybettikten sonra, misafir olduğu Oinopion'un kızı Merope'yi baştan çıkarmaya kalkışmıştı, Oinopion da bunun üzerine onu kör etti. Daha sonra Eos tarafından kaçırılan Orion'u, bakire tanrıça Artemis bir akrebe sokturarak öldürdü. Akrep, ödül olarak burçlar arasında yerini aldı. Orion'a gelince, o da gökyüzünün karşı yanında birtakım yıldız haline gelmiş; köpeği ise Sirius yıldızı olmuştur. Sirius'un aynı zamanda Köpek Yıldızı olarak da anılması bu sebepledir.

Bir başka coğrafya, Hindistan'da ise Orion Takımyıldızı Zaman-Adamı anlamına gelen Kal-Purush olarak bilinir.

Bu yıldız kümesinin en güçlü motif olarak kullanıldığı kültür, eski Mısır medeniyetidir. İnanışa göre Gök Tanrıçası Nut, Osiris ile Seth adlı iki erkek tanrıyla, İsis ve Nephthys adlı iki kardeşi dünyaya getirir. Osiris, hem tanrı hem de insan olduğu için Mısır'ın ilk kralı olmuş, kız kardeşi İsis de onun eşi olmuştur. Osiris iyi bir yönetimle, insanlara dini ve uygarlığın sanatlarını öğretmiş, Mısır'ı zenginleştirmiştir. Ancak, kralın kardeşi Seth bir komplo kurarak, onu öldürür. Vücudunu parça parça doğrar ve Mısır'ın dört bir yanına saçar. Bu sırada Osiris ve İsis'in tahta geçecek bir veliahtları yoktu. Ancak İsis kendi sihir gücüyle kocasının vücudunun parçalarını gizlice toplar; bir araya getirip Osiris'in vücudunu yeniden oluşturur, böylece ilk mumyayı yapmış olur. Mısırlıların mumya kültürünün kaynağının bu olay olduğu bilim insanlarınca kabul edilir. İsis, yeniden hayata dönen Osiris ile cinsel ilişkiye girerek hamile kalır. Osiris, kendisi için geçici ve kısa süreli bu olaydan sonra, bir yıldız varlık haline dönüşür. İnanışa göre, Orion Takımyıldızı böyle oluşur.

Eski Mısırlıların Orion ile ilişkileri bununla sınırlı değildir. Örneğin Keops ve Kefren isimli dev piramitleri ile beraber bu piramitlerin tepe noktalarından geçen eksenden az kaçık şekilde inşa edilmiş küçük Mikerinos piramitleri de bu takımyıldız ile ilişkilendirilmektedir. Bilindiği gibi en başta yer alan en büyük piramit Keops hakkındaki iddialar pek çoktur. Yüzlerinin dört ana yönü göstermesi, üzerinden geçen meridyenin dünya kara parçalarını tam ikiye ayırması, bunlardan yalnızca ikisidir. Fakat bu üç piramide topluca bakılınca bu güne kadar gözden kaçan bir başka anlam ortaya çıkmıştır. Bunun için en sonda duran en küçük cüsseli Mikerinos piramidi yol göstermiştir. Antik Mısır tarihçilerinin, Mikerinos piramidini inşa eden firavunun bu piramidi başka bir yerde yapmak yerine neden bu iki dev piramidin yanında yaptırdığı konusundaki açıklamaları, soru işaretlerini kaldırmamaktadır. Çünkü bu piramit kendi başına alındığında hiç de küçük değildir, fakat diğer iki dev piramidin yanında cüceleşmektedir. Ayrıca inşa edilen zeminde hiçbir problem olmamasına rağmen, neden bu piramidin Keops ve Kefren piramitlerinin tepe noktalarından geçen eksenden az kaçık inşa edilmiş olması da karanlıkta kalan diğer bir konudur.

Belki de açıklama Orion takımyıldızının kendisidir. Orion takımyıldızı kuşağında iki tane parlak yıldız, bu iki yıldızı kesen eksenden az kaçık ve çok daha az parlak bir üçüncü yıldız yer alır. Piramitlerin yerleşim planı ile bu yıldızların yerleşimi tamamen aynıdır. Ayrıca Mısır'ı ortadan ikiye bölen Nil Nehri ile gökyüzünü aynı şekilde ortadan ayıran Samanyolu, eski Mısır Gök dininde birbirleriyle ilişkilendirilmişlerdir. Ne ilginçtir ki Nil Nehri'nin bu piramitlere göre yeri ile Samanyolu'nun Orion takımyıldızına göre yeri aynı şekildedir. Giza'da bulunan bu üç piramit dışındaki bölgeler de yer alan diğer bazı piramitler ile takımyıldızın diğer üyelerinin yeryüzündeki temsilcileri tamamlanmaktadır. Abu Ruwash'taki Nebka piramidi Orion'un sol ayağı olarak adlandırılan yıldızı, Zawyat Al Aryan'daki piramit ise Orion'un sağ omzunu simgelemektedir. Mısırlıların, bu takımyıldıza verdikleri önem rahatça görülebiliyor.

Ancak, Dünya ve Ay gibi gökyüzünde daha kolay izlenebilecek ve devirleri bir yıl ya da bir ay gibi kısa dönmelerde ölçülebilen gök cisimleri varken neden antik uygarlıkların bu takım yıldıza merak sardıkları ve onun ile ilgili detaylı takvimler yaptıkları hakkında doyurucu bir cevap yoktur. Ancak, bu takım yıldızın, Antik medeniyetlerde bıraktığı izlerle ilgili bu yazıyı hazırlamak için arşiv karıştırırken, bir gazete kupürü dikkatimi çekti. Milliyet gazetesinin 1 Ağustos 1998 sayılı nüshasından kesilmişti. Bu kupürde; bilim insanlarının, hayatın temel taşlarını oluşturan moleküllerin Dünya'ya Orion nebulasından ulaştığına dair bir haber yer alıyordu. Bu haber, sizi bilmem ama antik uygarlıkların bu takım yıldıza neden merak sardıkları konusunda benim aklımı daha da karıştırdı.

gizli

orion, takım, yıldızı

GÖKYÜZÜNDE BİR AVCI: ORİON

Yılın bu mevsiminde gökyüzünde en göze çarpan yıldız grubu Orion ya da Avcı'dır. Uzun kış gecelerini aydınlatan, her zaman gökyüzünün en üstüne karşılık gelen başucu noktasına doğru (Zenit) olan yolun yaklaşık yarısında, düşey bir dikdörtgen şeklinde geniş bir yıldız kümesi olan Orion; hem astronomlar için doyurucu bir göz zevki sunmakta hem de astronomiye yeni başlayanlar için kolay bir hedef tahtası, diğer yıldızların ayırt edilmesi ve tanınması için yol gösterici bir harita niteliği taşımaktadır. Bu dikdörtgen 20 derece uzunlukta ve 12 derece genişliktedir. Merkez bölgesinde köşegensel bir çizgi üzerinde çok düzgün dizilmiş üç parlak yıldız bulunur. Sırasıyla soldan sağa Alnitak, Alninam ve Mintaka adını alan bu üç yıldız İnci dizisi olarak da bilinir. Mitolojide avcının belini ve kuşağını oluşturur.

Grek-Roma mitolojisinde, Orion çok tanınmış bir avcıdır ve kendisini öldüremeyeceği başka bir varlık olamayacağını iddia etmeye başlar. Buna çok kızan tanrıça Hera, onu sokması için bir akrep gönderir. Orion akrebi sopasıyla ezer, ama akrep, ölmeden önce Orion'u ısırmayı başarır ve tabiî ki akrebin öldürücü zehrine fazla uzun süre dayanamaz ve ölür. Bu olaya çok üzülen yedi kız kardeşler ağlamaya başlarlar. Bu haykırışlara fazla dayanamayan büyük tanrı Zeus Orion'u ve Akrebi gökyüzüne yerleştirir. Fakat Orion akrebin iğnesinin tadını unutamamış olacak ki gökyüzünde sürekli ondan kaçar: Birisi doğarken diğeri batmaktadır. Orion'un diğer önemli özelliği ise bize kış takımyıldızlarının yerlerini ve sınırlarını bulmamıza yardımcı olmasıdır. Orion'u bir bütün olarak düşünürsek kuşağı oluşturan bir çizgi, bizi gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius'sa ulaştırır. Kuzey batıya yapacağımız uzatma, bizi Boğa takım yıldızının en parlak yıldızı Aldebaran'a götürür. Omzundaki iki yıldızın doğrultusunda doğuya uzandığımızda ise Küçük köpek takım yıldızının en parlak yıldızı Prokyon'a erişiriz.

Orion'un en parlak yıldızı olan Rigel, 3'lü kuşak ve Betelgeus'tan geçen hat ise bizi İkizler burcunun parlak yıldızları Castor ve Pollux'a götürür. Görüldüğü gibi Avcı takım yıldızı bize diğer Önemli yıldızları bulmada bir pusula gibi yol göstericidir. Avcı, Ülker'le birlikte dünya edebiyatçılarının en çok iltifat ettikleri takım yıldızlardır. Mesela, Homeros'un Odysseia'sında Orion sık sık geçer. Mitoloji dışında da bir çok hikaye, roman, şiir ve diğer edebi ve sanatsal şekillerde, bu takım yıldızlara atıflarda bulunulur. Ayrıca, Avcı gök ekvatoruna yakım konumu nedeniyle iki yarım küreden de görülür. Şimdi ise biraz takım yıldızın yıldızlarını tanımaya çalışalım. Kadın savaşçı, Amazon yıldızı olarak bilinen Belatriks Avcının bize göre sol omzunu oluşturur. Aynı yıldız Arapçada Al-Cabbar olarak bilinir ve ikinci kadirden bir yıldızdır. Bellatrix'in sağında sönük yıldızların oluşturduğu bir eğri vardır. Bu eğri kuzey güney yönünde uzanır. Avcı'nın kalkanı olarak adlandırılmışlardır. Sağ omzundaki yıldız olan kırmızı renkli Betelgeus, gökyüzündeki yaşlı, kızıldev türü yıldızlara verilebilecek en güzel örnektir. Diğer taraftan Bettelgeus, oldukça yakın bir yıldız olup bizden yaklaşık 500 ışık yılı uzaklıktadır.

Bugün gördüğümüz ışığı, ondan 500 yıl önce ayrılmıştır diyebiliriz. Bu güneşe çok yakın kızıldev, öylesine büyük bir yıldızdır ki, Güneşin yerin e koyarsak, Dünya dahil Mars'a kadar olan bütün gezegenleri içine alabilecektir. Şimdi Avcının belinde duran ve onun kılıcını temsil eden diğer üç yıldıza dikkat edelim. Kılıç'ın ortasındaki ışıltı aslında bir yıldız olmayıp. Samanyolu içerisindeki muhteşem gaz ve toz bulutlarında biridir. İlk kez Hollandalı fizikçi olan Huygens tarafın dan keşfedilen bu bulutsu bizden yaklaşık 1500 ışık yılı uzaktadır. Devasa bir hidrojen bulutunun merkez bölgesinde oluşmuş yıldızlarca ısıtılması ve aydınlatılması ile görünür hale gelen bulutsunun 30 ışık yılı genişlikte olduğu, bazı yıldızların 2 milyon yıldan daha genç olduğu hesaplanmaktadır. Takımyıldız bölgesindeki diğer ilginç bir bulutsuda, kuşağın hemen solundaki Zeta Ori (Ori) ve alnitak'ın hemen yanında en meşhur karanlık bulutsu olan Atbaşı bulutsusu (IC434) bulunmakta. Orion'un dörtgenin'nin sağ alt köşesinde parlak mavi bir yıldız olan Rigel Avcı'nın dizini oluşturur yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta olup ışıması çok güçlüdür. Her saniyede güneşin 50 000 katı daha fazla ışık yayar. Rigel çok genç ve sıcak bir yıldızdır. Sıcaklığı 15 000 K olup yaydığı ışın mavi renk ağırlıklıdır. Avcının sol alt köşesinde ise Saif (Arapça kılç anlamına gelir) bulunur.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Oğuzhan , 15.01.2022, 21:50 (UTC):
Aynısı banada oldu kolumda tamı tamına Orion şeklinde benler mevcut psikolojikmi bilmiyorum ve hiçte zannetmiyorum ama benimle iletişime geçmeye çalışan bişeyler hissettim ama emin değilim belkide psikolojiktir

Yorumu gönderen: M . Güler, 05.03.2018, 23:41 (UTC):
Serkan Aydın
Çok güzel yorum
Tşk

Yorumu gönderen: ayhan, 24.02.2018, 09:21 (UTC):
procyon yıldızından neden söz edilmiyor? iki parlak yıldızı var biri sirius...öteki procyon bonlardanda söz edin lütfen...bu arada amatör bir astrononomum...herşeyi paylaşabiririz üstelik çok yıldızı araplar ve türkler bulmuştur isimleri kontrol ederseniz bunu anlarsınız...

Yorumu gönderen: Melek, 03.02.2018, 00:33 (UTC):
Yanyana carpraz bir sekilde dizili 3 yıldız ve bu 3 yıldıza 1 birleşen yıldızda benim sağ omuzumda var

Yorumu gönderen: esrada1985, 18.01.2018, 21:27 (UTC):
küçüklüğümden beri kolumda 3 adet yanyana ben var hep dikkatimi ceker. ne yani bende mi orion a yorayım bu benleri şimdi ne alaka (duruş acıları aynı yalnız enteresan)

Yorumu gönderen: serkan aydin, 06.01.2018, 21:30 (UTC):
aşağıdaki yorumları okuyunca şaşırdım diyebilirim..kimi orion takım yıldızını islama atfetmis kimi vücudunda bu yıldızın tasvirleri olduğundan dem vurmus kimi insanlığın kökeni bu yıldız toplulugudur demiş..bu sitenin ismi gizli ilimler ve ezoterik konular işleniyor..ezoterik literatürde takım yıldızlarının cok buyuk yeri vardır kabul..bu tamamen eski antik insanların kozmoza uzaya baktıklarında kainat hakkinda hiç bir bilgileri olmadığından ötürü kendi anlayışlarına kendi kafalarına göre anlam yuklemelerinden kaynaklanan hezeyanlarıdir.antik insanlar tarim toplumu olduğu için güneşe gerektiginden fazla anlam atfetmis ve yaratici yerine koymustur..gunes onlar için yapısını mahiyetini özelliğini bilmedikleri bir yaratıcı dir..yasamdir hayattır..yildizlarda böyledir onlar için ve bu taptıkları gok çizimlerini kendi epik hikayeleriyle senaryolastirarak bir kalıba sokup bir literature
dönusturmuslerdir..daha çok pagan toplumlarin panteist/panantaist inançlarında görülür ki paganizmde kainatın kendisi zaten tanrının ta kendisidir içindeki herşeyde tanrının tezahürü ve tecellisidir..islamda bu sirktir ve yeri yoktur..islama bu anlayis pantaizm islama sentezlenmeye calisilmasinda bir kilif rolu oynayan tasavvuf yoluyla girmistir..yani vahdet i vücut anlayışıyla..vahdeti vücut tam bir panteist inanc dir islamda yeri yoktur.ama malesef tasavvuf adi altinda girmiştir. tasavvufcu muhittin ibni arabi bir sözünde insanlığın kaynağı kokeni sirious yildizindadir der..oysa kuran ayetlerde eski insanların cogu yildizlara ve cinlere tapmistir der..baska bir ayettede "o şira (sirios) yıldızının da rabbidir der..yani taptiginiz yıldızlarında sahibi allahtır der..yine ezotrik anlayışta orion takım yıldızlarıyla sirious yıldızları arasındaki bir savaştan bir düzenden bahseder..kozmik konseyden bahsedilir.tabi bunlar safsatadir..yildizlarla konuştugunu soyleyen insanlar coktur sirios yildizindan irtibata gectigini o yıldızın sistemine tabi olduğunu o yıldızın misyoncusu olduğunu söyleyen de çoktur..bu psikolojik bir vakadır..burdan bakınca 3 tane yıldız yanyana duruyormuş gbi gözükür halbuki yıldızlar arasında muazzam aralık vardır ve yanyana durdukları falanda yok..kisaca bilim artik ilerledi uzayda veyahut o yıldız sistemlerinde zaten birşeyler olsa çoktan keşfedilirdi..

Yorumu gönderen: İsimsiz, 22.12.2017, 06:59 (UTC):
Bu takım yıldızı şeklinin kolunda ve yanağında oldugunu söyleyen arkadaslar hangi gün ay doğumlular

Yorumu gönderen: S.G, 10.12.2017, 05:10 (UTC):
Çok güzel bir yazı olmuş. Emeğinize sağlık..

Yorumu gönderen: Avcı, 08.12.2017, 21:23 (UTC):
Peki Türkiye üzerinde “2017 dışında” en son ne zaman görülmüş ?

Yorumu gönderen: M.A.E., 30.10.2017, 22:10 (UTC):
Bu takım yıldızı bundan 40 yıl önce görmüş ve eksiksiz algılamış ve bunlar benim yıldızlarım olmuştu.Yıllarca yaşadığım her yerde onu görürdüm.Bazen konuştuğum bile olmuştur.

Yıllar sonra ( 30 yıl ) bu yıldızların Orion olarak adlandırıldığını tesadüfen öğrendim.Şaşırmıştım.Belki de DNA larımıza kayıtlıydı.

Yorumu gönderen: Engn, 21.12.2016, 19:08 (UTC):
Jesus adlı kullanıcının islam dininin bilime katkıda bulunmadığını iddia etmesi cahillikten başka bir şekilde ifade edilemez.Biraz tarih okuyun kendiniz göreceksiniz ki İslam dini günümüz biliminin çıkış ve yayılış kaynağıdır.

Yorumu gönderen: görkem, 08.12.2016, 22:17 (UTC):
şuan bu yıldızların aynısı esenler istanbul da

Yorumu gönderen: Jesus, 24.10.2016, 21:28 (UTC):
Tüm islam alemi icinde öyle demek ne demek?;)Eski Misir'dan beri var olan yildizlar tanri"lar" olarak tanimlama yapilan yildizlar;ne gerek var ki simdi Islam alemini yazmaya.Kaldi ki son 500 yilda bilime ne gibi katki sagladiklari ya da hic bir katki saglamadiklari da dusunulunce cok anlamsiz gercekten...

Yorumu gönderen: orion ra, 23.09.2016, 18:33 (UTC):
mitoloji
uzak diyarlardan bir gezgin yaşamı yanıtlayabileceği bir gezegen arıyordu türü çoktan yok olmanın eşiğindeydi kendi vücudundanda hayat çekiliyordu derken yaşam olan dünyayı keşfetti ilkel bir ırkla karşılaştı insanla gökyüzünden ışıkları gören yerliler kaçarken biri korkusuzca ışığa yaklaştı derken ra onu aldı tıpkı içinde yaşayabileceği bir parazit gibi ve ve oriondaki mineralleri kullanarak ebedi hayatı keşfetti ve mineral çıkarması için yerliler köle gibi çalıştırılmaya başlandı ve ra kendini tek tanrı ilan etti yıldız kapısından oriona köleleri geçirdi derken dünyada bir isyan bir kargaşa çıktı ra dünya ile orion arasındaski yıldız kapısını kapattı oriondaki yerlilerin tanrı olmadığı gerçeği bilmesini istemiyordu mısır kitabeleri

Yorumu gönderen: seda bereketoğlu, 10.05.2016, 13:06 (UTC):
arkadaşlar bu takım yıldızının tamamı aynı araştırdıgım fotolar gibi sağ yuzumde mevcut.ve ben bunu anlamadan once süreklı gokyüzünden bu yıldızları seyreder dururdum,çokta severdim.acaba bunun anlamı nedir??

Yorumu gönderen: ali, 26.03.2016, 20:57 (UTC):
Benimde kolumda olduğunu farkettim. Araştırdım ve gözlemledim. Çok özel bir takım yıldızı

Yorumu gönderen: baliklardauçar, 15.02.2016, 19:52 (UTC):
en sevdiğim yıldız. ben ona ok atan adam diyordum ve bazen bazı geceler onu gökte göremeyince ''Nerde bu adam'' diyorum. severim. severiz. sevilesi; Orion <3 :)

Yorumu gönderen: Gizli, 08.01.2016, 18:57 (UTC):
Küçüklüğümden bu yana hep yıldızları sevmişimdir
Sevdiğim Yıldız'ın şeklini kolumda görene kadar ismini bilmiyordum
Kolumda aynı motiflerde simgesi var
Küçükken severdim
Yıllar sonra kolumda fark ettim aynısını
Bende merak ediyorum gizemini

Yorumu gönderen: Gizli, 02.01.2016, 15:49 (UTC):
Küçüklüğümden bu yana hep yıldızları sevmişimdir
Sevdiğim Yıldız'ın şeklini kolumda görene kadar ismini bilmiyordum
Kolumda aynı motiflerde simgesi var
Küçükken severdim
Yıllar sonra kolumda fark ettim aynısını
Bende merak ediyorum gizemini

Yorumu gönderen: C.I, 30.08.2015, 11:07 (UTC):
İnanın ki çok özel bir takım yıldızı ve Tüm islam Alemi için de öyle.

Yorumu gönderen: i.k., 03.12.2014, 16:03 (UTC):
ORİON takım yıldızı hakkında hala çalışmalar yapıyorum gökyüzünden teleskoplarla bakıyorum ama orion takım yıldızının içinde bir gizem olduğunu düşünüyorum.

Yorumu gönderen: gökçe, 12.06.2010, 13:15 (UTC):
bunu okumayı tercih ederimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073216 ziyaretçi (142850279 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)