Orucu Bozan Bozmayan Seyler
 
bozan, bozmayan, orucu, şeyler

Orucu Bozan Bozmayan Şeyler

Soru: Orucu bozup bozmayan şeyler hakkında genel bilgi verir misiniz?

Cevap: kalp hastasının göğsüne sürdüğü ilaç, orucu bozmaz. Çünkü, sağlam deriye sürülen ilaç, deriden içeriye girse de orucu bozmaz. Dil altına konulup emilenler bozar. Kulağa konulan ilaç da bozar.

Morfinle dişini çektirdikten sonra, oruç bozulduğu için, yiyip içene kefaret gerekmez, kaza gerekir. Bir hastalık sebebiyle de iğne [enjeksiyon] yapılınca oruç bozulur ve kaza gerekir. Oruç bu şekilde bozulduktan sonra yiyip içmek, kefaret gerektirmez. Diş çektirmek orucu bozmaz. Dişten çıkan kan yutulursa oruç bozulur. Ramazan orucunu tutarken iğne vurduranın ya da dişinden çıkan kanı yutanın orucu bozulur, gününe gün kaza gerekir, kefaret gerekmez.

İstemeyerek ağız dolusu kusmak orucu bozmaz. İsteyerek, zorlayarak az bir kusma da orucu bozmaz ise de, ağız dolusu kusmak bozar. Hadis-i şerifte (Kendiliğinden ağız dolusu kusanın orucu bozulmaz. İsteyerek ağız dolusu kusanın orucu bozulur, kazası gerekir.) buyuruldu.

Tıraş olurken kanayan yere, kanın durması için kantaşı sürmek orucu bozmaz.

Gündüz uyurken ihtilam olunca oruç bozulmaz. Uyanınca ilk fırsatta gusledilir. Hadis-i şerifte, (İhtilam olmak orucu bozmaz.) buyuruldu. Gusletmekle de oruç bozulmaz. Guslederken vücudun içine su girmemesine dikkat etmelidir! İçeri su girerse oruç bozulur.

Basur dışarıda iken taharetlendikten sonra, yaş olarak içeri girerse oruç bozulur. Taharetlendikten sonra kurulanırsa bozulmaz.

Bir hasta, ilaç alarak, orucunu bozsa, kefaret gerekmez. Çünkü dinimizin bildirdiği bir özürle, yani zaruretle oruç bozulunca yalnız kaza gerekir. Fakat basit bir hastalık için oruç bozmamalıdır!

Abdest alırken hata ile boğazına su kaçan, orucu bozulduğu için yiyip içse, yalnız kaza gerekir.

Kulağa damlatılan ilaç orucu bozar. Göze damlatılan ilaç bozmaz. Dişe konulan ilaç, yutulmadığı müddetçe orucu bozmaz. Hatta ilacın tadı boğazda hissedilse de bozmaz. Ağızdaki yara, namazda okumaya mani değilse, ilaçla gargara mekruh olur. Okumaya mani olursa, ilaçla gargara etmek mekruh olmaz. Çünkü özür vardır.

Oruçlu iken dişleri macunla fırçalamak mekruhtur. Boğaza kaçarsa oruç bozulur.

Ramazan-ı şerifte gündüz muayyen hali sona eren kadın, bir şey yiyip içmeden oruçlu gibi durur. Fakat oruçlu iken muayyen hali zuhur eden kadının, oruçlu gibi durması gerekmez, yiyip içebilir.

Yaraya sürülen merhemin, sindirim yoluna ya da beyne gittiği bilinmiyorsa oruç bozulmaz.

Tozlu, dumanlı şey koklamak, başkasının içtiği sigara dumanı ya da tütsülerin dumanını çekmek orucu bozar. Fakat ağzından ya da burnundan boğazına toz, duman kaçsa, oksijen gazı tüpü ile sunî hava verilse, başkalarının içtiği sigaranın dumanı ağzına, burnuna girmesinden sakınmak mümkün olmasa, oruç bozulmuş olmaz. Unlu işlerde çalışanın sakındığı halde, ağzına burnuna giren un tozları orucu bozmaz. Kömür işinde çalışan kimsenin ağzına, burnuna kömür tozu girse, orucu bozulmuş olmaz. Çünkü bundan sakınma imkanı yoktur. Diğer toz ve dumanların hükmü de böyledir. (Dürer)

Soru: Damardan serum verilmesi, sadece imam-ı azama göre orucu bozduğu söyleniyor. Diğer mezheplere göre bozmuyor mu? Serumla gıda ve deva verilebiliyor. İhtiyacı olan suyu, gıdayı ve ilacı serumla alan kimsenin orucu bozulmaz mı? Oruçta gaye, yiyip içmeyi terk etmek olduğuna göre, ağız yolu ile değil de, damar yolu ile yiyip içenin orucu niçin bozulmaz?

Cevap: Dört mezhepte de, sağlam deriye konan ilaç, gıda ve deva, emilip içeriye nüfuz etse de oruç bozulmuş olmaz. Mesela kalp hastalığında, göğüs üzerine nitroderm ihtiva eden bir ilaç [TTN] konur. Bu deriden içeriye emilir. Sağlam deriden içeri girdiği için dört mezhepte de orucu bozmaz. Bunun gibi, sağlam deriye konan nikotin yakısı da, vücut tarafından emildiği halde, dört mezhepte de orucu bozmaz.
Tabiî menfezlerden [deliklerden] giren şeyler orucu bozar.
Şafiîde, kulak tabii menfezdir. Kulağa konan sıvı-katı her şey, mideye girmiş gibi orucu bozar. Şafiide idrar yolu da tabii menfezdir. Buraya ilaç, hatta pamuk konsa bile orucu bozar.
Dört mezhepte de ve bütün imamlara göre, yaraya konulan ilaç, cevfe [içeriye] giderse oruç bozulur. Şâfiî mezhebinde, dimağ [beyin], karın, bağırsak, mesane birer cevftir. Örneğin baştaki kemik yarılsa, buradaki yaraya konulan ilaç, cevfe, yani beyne gideceğinden oruç bozulmuş olur.
Şafiî’de karna bıçak saplansa, bıçağın ucu mideye, yani cevfe girdiği için oruç bozulur. Sağlam deriden bıçak cevfe girince oruç bozulduğu gibi, iğne ile adaleyi ya da damarı yırtarak verilen ilaç, cevfe ulaşınca oruç bozulmuş olur. Hanefi’de ise, bıçak tamamen midenin içine girerse oruç bozulur.
Bugün tıpta, serumun mesaneye, dimağa ve vücudun her yerine gittiği kesin olarak bilinmektedir. O hâlde serum, dört mezhepte de orucu bozar. Sadece kaza gerekir. (Serum ya da enjeksiyonla verilen ilaç, cevfe, [yani dimağ ve mesane gibi yerlere] gitmez) demek, çok yanlış olur, ilme ters olur.
Bütün doktorlar, damardan ya da adaleden verilen ilacın, dimağ ve mesaneye gittiğini bildiriyorlar. O halde, işin aslını bilmeyenlere kanıp da, enjeksiyonla orucu telef etmeyelim.
[Buradaki Hanefi mezhebi ile ilgili bilgiler, Tahtâvî, Mebsut, Bedayi ve benzeri kitaplardan, Şâfiilerle ilgili bilgiler ise, Mecmû, Muğnil muhtaç, Tuhfe, Envâr, Kummesrâ, Bâcuri, Şerh-i İbni Bâcuri gibi muteber eserlerden alınmıştır.]

Soru: Bir hoca, (Hanımı ile ilişkide bulunmak orucu bozmaz) dedi. İlişki orucu bozmaz mı?

Cevap: Bunu bir hocanın söylemesi mümkün değildir. Muhakkak bir yanlış anlama vardır. Cahil bir kimse bile böyle şey söylemez. İlişkide bulunmak orucu bozar ve kefaret gerekir. (Dürer)

Şâfiî mezhebinde, ilişkide bulunan erkeğe kefaret gerekir, hanıma ise kefaret gerekmez, fakat yine orucu bozulmuş olur, sadece kaza gerekir. (Tuhfe)
İlişkide kefaretin gerçekleşmesi için şu şartların bulunması gerekir:
1- Ramazan orucunu bozmuş olması gerekir. Ramazan orucunun kazasını tutarken ya da başka oruç tutarken, bozana kefaret gerekmez.
2- Ramazan orucuna imsakten önce niyet etmiş olmalıdır. İmsakten sonra oruca niyet ederse ya da hiç niyet etmeden ilişkide bulunursa, haram işlemiş olursa da, yalnız kaza gerekir.
3- Kasten ilişkide bulunmuş olmalıdır. Eğer unutarak ilişkide bulunmuşsa, kefaret gerekmediği gibi, oruç da bozulmuş olmaz, unutmak özür olur. Kefaret, orucu bozmanın değil, kutlu Ramazan-ı şerif ayının hürmet ve namus perdesini yırtmanın cezasıdır.
4- İlişki, imsak vaktinden sonra yani gündüz olmalıdır. Eğer imsak vaktine daha var zannı ile ilişkide bulunduktan sonra, imsak vaktinin geçmiş olduğunu anlarsa, kasten orucunu bozmadığı için sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez.
5- İlişkiden sonra oruç tutamayacak kadar hasta olan kimseye kefaret gerekmez. Bunun gibi bir kadın ilişkide bulunduktan sonra, hayız hali vuku bulursa, yine kefaret gerekmez.
6- Kefaret olması için, ikamet ettiği yerde orucunu kasten bozmuş olmalıdır. Eğer seferde iken bozarsa, kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir. Seferde oruç tutmayan, sonra kaza eder.
7- Karı-koca kendi arzuları ile ilişkide bulunmuş olmalıdır. Mülci ikrah ile zorlanırsa, kefaret gerekmez. İkrah, bir insanı, istemediği bir şeyi yapması için, haksız olarak zorlamak demektir. Birini zorlamanın ikrah olması için şu dört şart gerekir:
Zorlayan kimsenin, korkuttuğu şeyi yapabilecek kuvvette olması, zorlananın korkutulan şeyin muhakkak yapılacağını bilmesi, korkutulan şeyin, ölüm ya da bir uzvun kesilmesi ya da üzücü bir şey olması, zorlanan şeyin, yapılmaması gereken bir şey olması gerekir. (İbni Abidin, Dürer-ül-hükkâm)

Bazı kimseler de, mastürbasyonun orucu bozmadığını, bazıları da bozduğunu ve kefaret gerektiğini söylüyorlar. Bunların ikisi de yanlıştır. Mastürbasyonun orucu bozduğu, fakat sadece kaza gerektiği, Hindiyye, Bahr ve Dürr-ül-muhtâr ve diğer fıkıh kitaplarında yazılıdır. Bir Ramazan'da iki defa mastürbasyon yapana kefaret de gerekir. Çünkü Ramazanın bir gününde, kaza gereken bir şey yaparak orucunu bozan kimse, başka gününde de bu şeyi kasıtla yine yaparsa, kefaret de gerekir.

Soru: Sigara içilen bir kahvede oturmakla oruç bozulmuş olur mu?

Cevap: Kendi isteği ile içine ya da genzine duman çekmek orucu bozar. (N. İslâm)
Buradan anlaşılıyor ki, sigaradan nefret eden bir kimse de, kendi isteği ile, sigara içilmiş bir odaya girip dumanı teneffüs etse, orucu bozulur ve sadece kaza gerekir.
Dumandan sakındığı hâlde, ağzına ya da burnuna duman girse, orucu bozulmaz. İstemeyerek ağza, burna giren tozlar da bozmaz. Çünkü bundan sakınma imkânı yoktur.

Soru: Ventolin, Salbutol gibi ağza püskürtülen ilaçlar orucu bozar mı?

Cevap: Bahsettiğiniz ilaçları kullanınca oruç bozulur.

Soru: Erkeklerin idrar yoluna koyduğu pamuk, Şâfiî mezhebine göre orucu bozar mı?

Cevap: Pamuk tamamen kaybolmuşsa, Şâfiîde oruç bozulmuş olur.

Soru: Kadın ve erkeğin ilâç olarak kullandıkları fitil, orucu bozar mı ve guslü gerektirir mi?

Cevap: Gündüz kullanırsa oruç bozulur. Fakat guslü gerektirmez.

Soru: Burnum kanadı. Bu arada genzime giden kanı yuttum. Orucum bozuldu mu?

Cevap: Burundan genze giden kanı ya da dişi kanayan ağzındaki kanı yutunca, yanî kan mideye gidince oruç bozulur. Sadece kazâ gerekir. (Mevkûfât)

Soru: Buruna sıvı ilâç ya da tuzlu su çekmek orucu bozar mı?

Cevap: Beyne ya da boğaza giderse bozar.

Soru: Kulağı antiseptikli su ile yıkatmak orucu bozar mı?

Cevap: Bozar. İlâçsız su ile yıkamak bozmaz.

Soru: Hasta, su buharını teneffüs etse orucu bozulur mu?

Cevap: Ciğerlere giderse bozar.

Soru: kalp hastasıyım. Bazen çok ağrı oluyor. Hap alınca ağrı geçiyor. Ramazan'da oruçlu iken ağrı tuttuğunda ilâç alırsam, kazâ mı, kefâret mi icap eder?

Cevap: Zarûret olduğu için yalnız kazâ gerekir. Göğse sürülen ilâçları kullanmak iyi olur.

kalp hastasının göğsüne sürdüğü ilaç, orucu bozar mı?

Cevap: Sağlam deriye sürülen ilaç, içeriye gitse de orucu bozmaz. Dil altına konulup emilen bozar. (Tahtavî)

Soru: Diş çektirmek orucu bozar mı?

Cevap: Diş çektirmek orucu bozmaz. Eğer diş çektirilirken iğne vurulursa, oruç bozulur. Dişten çıkan kanı yutmakla da oruç bozulur. Ramazan orucunu tutarken iğne vurduranın ya da dişinden çıkan kanı yutanın orucu bozulur, gününe gün kaza gerekir, kefaret gerekmez. (M. Felâh)

Soru: Oruçlu iken namazda okumama mâni olacak ağızdaki yaralar için, yutmadan ilaçla gargara yapıyorum. Mekruh olur mu?

Cevap: Ağızdaki yara, okumaya mâni değilse, ilaçla gargara mekruh olur. Okumaya mâni olursa, ilaçla gargara etmek mekruh olmaz. Çünkü özür vardır. (Tahtâvî)

Soru: Ağrıyan dişe, göze ve kulağa ilaç konsa oruç bozulur mu?

Cevap: Kulağa damlatılan ilaç orucu bozar. Göze damlatılan ilaç bozmaz. Dişe konulan ilaç, yutulmazsa orucu bozmaz. Hatta ilâcın tadı boğazda hissedilse de bozmaz. (Mecmaul-fetâvâ)

Soru: Yaraya konan ilaç orucu bozar mı?

Cevap: Yaraya sürülen merhemin, sindirim yoluna gittiği bilinmezse oruç bozulmaz.

Soru: Epilasyon orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz.

Soru: Oruçlu iken çiçek, esans koklamak orucu bozar mı?

Cevap: Çiçek, esans koklamakla oruç bozulmaz, mekruh da değildir. (R. Muhtâr)

Soru: Ağızdaki az bir kanı yutanın namazı ve orucu bozulur mu?

Cevap: Az olduğu için bozulmaz.

Soru: Oruçlu iken gusletmek orucu bozar mı?

Cevap: Gusletmekle oruç bozulmaz. Ancak ağızdan, burundan içeri su kaçarsa ya da su içine oturulunca ya da taharetlenirken içeri su kaçarsa oruç bozulur. (Dürer)

Soru: Dudaktaki yaşlığı yutmak orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz.

Soru: İmsâk vakti sona ererken yaraya konan sıvı ilâç, sabah vakti girdikten sonra emilmeye başlasa oruç bozulmuş olur mu?

Cevap: İmsâkten önce konulduğu için bozulmaz.

Soru: Makata konan pamuğun bir kısmı dışarıda kalsa orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz, hepsi içeri girerse bozar.

Soru: Yalan, gıybet, harâma bakmak gibi günâhlar orucu bozar mı?

Cevap: Hadîs-i şerîfte, (Gıybet etmek, söz taşımak, yalan yere yemin etmek, nâmahreme şehvetle bakmak orucu bozar) buyuruldu. İmâm-ı A'zâm, bu hadîs-i şerîfi açıklıyor ve, (Bu günâhlar orucun sevâbını bozar, sıhhatini bozmaz, oruç mekrûh olur) buyuruyor. Yanî bu günâhları işleyen, oruç borcundan kurtulur ise de, oruca mahsûs büyük sevâba kavuşamaz. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Nice oruç tutan vardır ki, açlık ve susuzluktan başka bir şey elde etmez.) [I. Mâce]
Oruç, mü'minler için bir nimet ve emânettir. Emânete riâyet etmek lâzımdır. Onun zâyi' olmaması için şartlarını ve edeplerini gözetmek icap eder. Harâma bakmaktan sakınmalıdır! Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Harâma bakmak, şeytanın zehirli bir okudur. Allah'tan korkup bunu terk edene, Allah (cc) öyle bir îmân verir ki, tatlılığını kalbinde bulur.) [Hâkim]
Oruçlu, dilini de korumalıdır! Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(Oruç, ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur. Oruçlu câhillik edip de kötü söz söylemesin! Biri kendine sataşırsa, "ben oruçluyum" desin!) [Buhârî]
Gözü ve dili günâhlardan koruduğumuz gibi, kulağımızı da korumamız lâzımdır. Konuşulması harâm olan şeyi, dinlemek de harâmdır. El, ayak ve diğer uzuvları da harâmdan korumalıdır! Oruç tutup azâları ile günâh işleyen, ilâç yerine zehir içen hastaya benzer. Çünkü günâh zehirdir. İbâdetlerimizin sevâbını yok eder. Onun için oruçlarımızı ve diğer ibâdetlerimizi harâm işleyerek sevapsız hâle getirmemeliyiz!

Soru: Bir hasta, ilaç alarak, orucunu bozsa, kefaret gerekir mi?

Cevap: Dinin bildirdiği bir özürle, yani zaruretle oruç bozulunca, yalnız kaza gerekir.

Soru: Depresyon halinden şuursuz olarak oruç bozunca kefaret gerekir mi?

Cevap: İmsakten sonra, ezan okunurken, ne yaptığınızı bilmeden orucu bozmuşsanız kaza gerekir. Eğer orucu bozduğunu biliyorsanız, kefaret gerekir. Anlattığınız depresyon hâlinden sanki şuursuz olarak bozduğunuz anlaşılmaktadır. Şuursuz bozulunca da kaza gerekir.

Soru: Orucunu bir mazeretle bozan hastaya kefâret mi, yoksa kazâ mı gerekir?

Cevap: Dînimizin bildirdiği bir özürle orucunu bozan hasta, o gün yediği orucu daha sonra uygun bir günde kazâ eder. Kefâret lâzım olmaz. (Hindiyye)

Soru: Morfinle dişini çektirdikten sonra, "orucum bozuldu" diye yiyip içene kefâret mi gerekir?

Cevap: Hayır kefâret gerekmez, kazâ gerekir. Bir hastalık sebebiyle de iğne [enjeksiyon] yapılınca oruç bozulur ve kazâ lâzım gelir. Oruç bozulduktan sonra yiyip içmek, kefâret gerektirmez. (R.Muhtâr)

Soru: Abdest alırken hata ile boğazına su kaçan kimse, orucu bozulduğu için yiyip içse, kefaret mi gerekir?

Cevap: Orucu kasten bozmadığı için, yalnız kaza gerekir. (Hidâye)

Soru: Nisâiyeci bir kadın doktora muayene olanın, orucu bozulur mu? Bozulursa, kefaret mi gerekir?

Cevap: Doktor, eldivene herhangi bir ilaç, yağ sürerse, oruç bozulur, sadece kaza gerekir. (Dürer)

Soru: Oruçlu olduğunu unutarak yiyen, sonra bilerek yiyip içmeye devam ederse, kefâret gerekir mi?

Cevap: Oruçlu olduğunu unutarak yiyen kimse, orucunun bozulduğunu zannederek yiyip içmeye devam ederse kazâ lâzım olur, kefâret lâzım olmaz. Eğer oruçlu olduğunu unutarak yedikten sonra, unutarak yiyip içmenin orucu bozmadığını bildiği hâlde, kasten yiyip içmeye devam ederse, hem kazâ, hem de kefâret lâzım olur. (Nûr-ül-izâh)

Soru: Ramazan'da birkaç gün oruç tutmadım. Kefâret gerekir mi?

Cevap: Ramazan ayında mazeretsiz oruç tutmamak harâmdır, büyük günâhtır. Önce tutulmayan oruçlar için tövbe edilir. Sonra gününe gün yanî kaç gün tutulmamışsa o kadar gün kazâ orucu tutulur. Bir kimse, Ramazan ayında 30 gün oruç tutamasa, tutamadığı gün kadar kazâ orucu tutar. Bu oruçlara kefâret gerekmez. Kefâret, oruç tutmamanın değil, niyetli iken Ramazan orucunu mazeretsiz bozmanın cezâsıdır. (Hindiyye)

Soru: Omuzlarım ağrılar şiddetleşti. Doktor iğne yapılması gerektiğini söyledi. Yapılacak iğne orucu bozar mı? Bozarsa gününe gün mü tutulacak yoksa kefaret orucu mu tutulacak?

Cevap: İğne olmak (enjeksiyon) orucu bozar kaza gerekir, yani gününe gün tutulur, kefaret gerekmez.

Omuz ve sırt ağrılarından dolayı krem kullanıyorum. Bunun oruca bir zararı olur mu?

Cevap: Hiçbir krem orucu bozmaz.

Soru: Abdest alırken diş etlerinden kan gelirse abdest bozulur, oruç bozulur mu?

Cevap: Kan ağızdan dışarı çıkarsa bozulur. Yutulursa abdest bozulmaz, fakat bu sefer de oruç bozulur. Tükürükten az ise, oruç da abdest de bozulmaz.

Soru: Harama bakmak, gıybet etmek, kötü söz söylemek, caiz olmayan şeyleri dinlemek, bunların orucun faziletine bir mahzuru var mı?

Cevap: Dediğiniz şeylerin hepsi orucun sevabını azaltır, fakat orucu bozmaz. Akşam içki ile orucunu açsa, yine oruç tutmuş olur, oruç borcundan kurtulur, fakat orucuna sevap alamaz. Yalan söyleyen, harama bakan da öyle. Demek ki orucu bozan şeylerle, orucun sevabını gideren şeyler farklıdır.

Soru: mastürbasyon yapmak sadece kaza gerektiğini yazdınız. Benim aklıma göre
kasten orucu bozuyor, kefaret gerekir diyorum. Hangi kitapta kaza gerektiği yazılıdır?

Cevap: mastürbasyon, yalnız kaza lâzım olduğu, Fetavai- Hindiyye, Bahrürraik ve Dürr-ül-muhtâr kitaplarında yazılıdır. Kefaret gerekir diye hiçbir kitapta yoktur. Akıl ile din olmaz. Dinde nakil şarttır.

Soru: Porno film seyrederken cünüp oldum. Sadece baktım, başka şey yapmadım. Orucum bozuldu mu?

Cevap: Sadece bakarak cünüp olunca oruç bozulmaz. El ile ya da başka bir şeyle cünüp olmaya yardım edilmişse, o zaman kaza gerekir.

Soru: Nezle olduğum için burnumun içine gelen akıntıyı geri çekip yuttum, orucum bozuldu mu?

Cevap: Bozulmadı.

Soru: Gündüz uyurken ihtilam olmuşum, orucum bozuldu mu?

Cevap: Gündüz ihtilam olunca da oruç bozulmuş olmaz.

Soru: Oruçlu iken gusül ederken, gargara yapınca, mutlaka boğazıma su kaçtı gibi his ediyorum, belki vesvese de olabilir. Ama, bana, gargara yapınca kaçmaması imkansız gibi geliyor. Ne yapmam gerekir?

Cevap: Oruçlu iken gargara yapılmaz, yapma yani.

Daha önce sormuştum ama vesvese sebebiyle tekrar soruyorum: Maliki'yi taklit ediyorum. gusül ederken, ilk önce niyet edip, sonra avret yerlerini yıkayıp sonra kalan vücudu yıkasak, yeniden abdest almak gerekir mi?

Cevap: Gerekmez.

Yeniden abdest almamak için nasıl yapmak gerekir?

Cevap: Avret yerine bir daha dokunmaman gerekir.

Otobüste abdestli olarak gider iken, gözlerimiz kapanıyor, ama kapanmasıyla açılması bir oluyor. Belki de birkaç saniye uyuyup uyanıyoruz. Bu durum abdesti bozar mı?

Cevap: Koltukta oturuyorsan ve sırtını yaslanmışsan abdestin bozulur. Ayakta isen bozulmaz.

Soru: Dişim ağrıdı, ilaç koydum. Fakat ilacın tadını boğazımda duydum. Orucum bozuldu mu?

CEVAP:Bozulmadı.

Ağzıma balgam geliyor, yutuyorum, oruç bozuluyor mu?

Cevap: Balgamı yutmakla oruç bozulmaz

İmsak vakti çok yemek yiyorum. İmsak çıktıktan sonra yemek kaynarken ağzıma geliyor, yutuyorum. Orucum bozuluyor mu?

Cevap: Bozulmaz. Hatta ağzınıza gelen kusmuğun geri gitmesi de orucu bozmaz.

Oruçlu iken burnumuza su çektik ve genzimizden geçip ağzımızdan çıktı ama yutmadık, oruç bozuldu mu?

Cevap: Evet bozuldu. Buruna ilaç çekmek gibi su da çekip genze ulaşırsa oruç bozulur, kaza gerekir. Nimeti İslam'da orucu bozup kazayı gerektirenlerin 13.maddesinin dip notunda böyle yazıyor.

Abdest alınca ya da ağzımızı yıkayınca kalan yaşlığı yutmak orucu bozar mı?

Cevap: Ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürük ile yutmak orucu bozmaz.

Ağzımızdaki tükürük, dışarı çıksa, mesela dudağımızdan aşağı doğru sarksa, onu yalayıp yutsak orucumuz bozulur mu?

Cevap: Tükürüp tükürüğümüzü yalarsak oruç bozulur, kaza gerekir. Bahsettiğiniz şekilde olursa oruç bozulmamış olur. Sanki bir kısmı daha ağzımızda oluyor.

Soru: Hayızlı kadın o gün yiyip içebiliyor mu, sadece su içer gün boyu bir şey yemez diye bir söylenti var?

Cevap: Niye su içiyor da, Cola falan içmiyor, bir şeyler yemiyor. Bunların aslı yoktur. Her şey yiyip içebilir. Ama başkalarının gözü önünde yiyip içmemelidir.

Soru: Amerika'dan yola çıkıyorum. Gece yolculuğu yapacağım. Sahur vaktinde uçakta olacağım, hangi ülkeye göre imsak vaktini esas alacağım. Evim Hollanda'da. Eve dönünce Hollanda'nın iftar vaktini mi esas alacağım?

Cevap: Çıktığınız ülkenin yani Amerika'nın imsak vakti esas alınır. Gittiğiniz yerin de iftar vakti esas alınır. Yani Hollanda'nın. Güneş batmadan iftar edilmez.

Uçakta namazımı da normal namaz kılar gibi kılacağım, ama oturarak, değil mi?

Cevap: Namazı uçakta normal kılacaksınız. Ayakta kılacaksınız. Dört rekatlı farzları iki rekat olarak kılacaksınız. Ayakta kılma imkanı yoksa koltukta bağdaş kurup ya da diz üstü oturarak ima ile kılarsınız. Sandalyede oturur gibi kılınmaz.

Soru: Banyo yapınca, banyoda oluşan buharı teneffüs etmek oruca zarar verir mi ?

Cevap: Normal su buharı zarar vermez.

Soru: Ramazan ayı içerisinde bir insan yatsıdan sonra hanımıyla beraber olsa daha sonra geç vakitte uyuyup biraz sonra guslederiz deseler uyandıklarında da güneş doğmuş olsa 61 gün oruç tutmaları mı gerekir?

Cevap: Oruca zarar vermez. Akşama kadar cünüp durulsa yine oruca zarar vermez. [Yani oruçları devam eder, bozulmuş olmaz. İhtilam olanın da orucu bozulmuş olmaz.] Fakat namaz kılmak için ilk fırsatta yıkanmak gerekir.

Soru: Eldeki yarıklara krem sürmek, cildi yumuşatmak için krem sürmek orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz.

Soru: Şeker hastalarının iğne yaptırması orucu bozar mı?

Cevap: Hangi iğne olursa olsun, enjeksiyon yapmak orucu bozar.

Soru: Göz damlasının oruca zararı var mı? Lens te ıslakken (Kendi özel sıvısının ıslaklığı) göze takılıyor. Bir şey olur mu?

Cevap: Göz damlası orucu bozmaz.

Soru: Ramazan'da sahurda yatmadan önce dişlerimizi fırçalıyoruz. Ağzımızı yıkamamıza rağmen tadı ağzımızda hissediliyor bu durumun oruca zararı olur mu?

Cevap: Hayır olmaz.

Soru: Ciltte bulunan hastalığa örneğin mantara sürülen krem oruca zarar verir mi?

Cevap: Hayır vermez.

Soru: Erkeklerin damla gelip abdest bozulmasın diye idrar yoluna koyduğu pamuk orucu bozar mı?

Cevap: Orucu bozmaz.

Maliki mezhebini taklit edenlerini idrar yoluna koyduğu pamuk orucu bozar mı?

Cevap: Maliki'de pamuk koymak bozmaz. Fakat bozsa bile biz Maliki mezhebini oruçta taklit etmiyoruz ki. Şafiide pamuk koymak orucu bozar ama, Şafii'yi namazda taklit edenlerin orucu yine bozulmuş olmaz.

Soru: Hanefi mezhebine göre "tükürdüğümüz zaman tükürükte tükürükten az miktarda
kan olursa" abdest bozulur mu, yutunca oruç bozulur mu?

Cevap: Kan tükürükten az ise dışarı çıkmakla abdest bozulmaz, yutulunca da oruç bozulmaz.

Soru: Sigara tiryakisiyim, sigara içmezsem oruç tutmam çok zor. Sigara yakıları var. Bunları koluma koysam, deri nikotini emiyormuş. Orucum bozulur mu?

Cevap: Sağlam deriye konan hiçbir yakı, ilaç orucu bozmaz. Emilmesinin önemi yok.

Soru: Sinüzitten muzdarip bir hasta oruçlu iken burnuna ilaç koyabilir mi? (püskürtülen cinsinden bir ilaç)

Cevap: Oruç bozulur.

Soru: Oruçluyken kulaktan iltihap akması orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz.

Soru: Kan aldırınca oruç bozulur mu?

Cevap: Bozulmaz.

Soru: Çocuğunu emziren bir anne oruç tutabilir mi?

Cevap: Eğer çocuğa zarar verecekse. Kendine bir zararı dokunacaksa, tutmaz, iyi olduğu zaman kaza eder. Çocuğa zararı olmayacaksa tutar. Bunu da Müslüman namaz kılan bir doktor bilir. Yani o çocuğa zarar gelir oruç tutma derse tutulmaz, zararı olmaz tut derse tutulur.

Soru: Oruçlu iken gusül abdesti almak caiz midir? Orucu bozar mı?

Cevap: Guslederken su içine oturulmazsa zararı olmaz. Oruçlu iken yıkanmakta da mahzur yoktur.

Soru: Ramazan'da sabah kalktım işe gittim. Öğle namazı için mescide gitmeden evvel tuvalet ihtiyacımı gidermek için tuvalete girdim. İç çamaşırımda meni kalıntıları gördüm. Rüya gördüğümü kesinlikle hatırlamıyorum. Oruçlu idim. Ne yapacağımı bilemedim. Akşama kadar abdest alamadım. İşi bırakıp da eve gidemedim. Şimdi benim orucum zarara uğradı mı uğramadı mı? Kefaret mi yoksa kaza mı gerekiyor?

Cevap: Önce meni olup olmadığı önemli. Diyelim ki meni ise, yani rüyayı hatırlamasanız da şehvetle meni gelmişse, cünüp oldunuz. Cünüp durmak haram ise de, orucu bozmaz. Oruç bozulmadığına göre, siz orucu değil, namazı düşünmeniz gerekirdi. Namazlar ne oldu? Namaz kılmamak çok büyük günahtır.

Soru: Oruçlu iken dişleri macunlu macunsuz fırçalamak orucu bozar mı?

Cevap: Macunsuz fırçalamakta mahzur yoktur. Macunlu fırçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.

Soru: Oruçlu iken kulağa pamuklu çubuk sokmakta mahzur var mıdır?

Cevap: Şafiide orucu bozar, Hanefi'de bozmaz.

Soru: Buruna ilaç sürmek orucu bozar mı?

Cevap: Katı ilaç bozmaz, sıvı ilaç bozar.

Soru: Jöle, krem, deodorant orucu bozar mı?

Cevap: Hiç birisi bozmaz.

Soru: Dudaktaki teri ya da yaşlığı yalayıp yutmak orucu bozar mı?

Cevap: Dudaktaki yaşlığı yutmak orucu bozmaz. Abdest aldıktan sonra ağızdaki yaşlığı yutmak da bozmaz.

Soru: Bugünkü yazınızda, oksijen gazı tüpü ile suni hava verilince oruç bozulmaz diye yazdınız, bu nasıl oluyor, yani niye bozulmaz, bozulması gerekmez mi?

Cevap: Teneffüs ettiğimiz hava orucu bozmaz. Tüple verilen oksijen de temiz hava demektir, oksijeni bol hava demektir. İçinde ilaç olsa bozar.

Soru: Ön ve arkaya pamuk koymak orucu bozar mı?

Cevap: Erkeklerin idrar yoluna koyduğu pamuk tamamen kaybolsa da Hanefi'de bozulmaz. Makata konan pamuğun bir kısmı dışarıda kalsa orucu bozmaz, hepsi girerse bozar.

Soru: Fitil kullanmak orucu bozar mı?

Cevap: Kadın ya da erkeğin ilaç olarak kullandıkları fitil, orucu bozar, fakat guslü gerektirmez.

Soru: Hanımımı öptüm orucum bozuldu mu?

Cevap: Öpmek orucu bozmaz. Cünüp olma ihtimali varken öpüşmek mekruh olur. Öpüşürken meni gelirse cünüp olunur ve oruç bozulur. Meninin dışındaki akıntılar, mezi, vedi denilen akıntılar, erkeği de kadını da cünüp etmez. Cünüp etmeyince oruç da bozulmaz.

Soru: Yıkanırken kulağıma sabunlu su kaçtı, orucum bozuldu mu?

Cevap: Bozulmadı.

Soru: Denize girince oruç bozuluyor değil mi?

Cevap: Denize girdiği için değil, su girecek deliklerden içine su kaçtığı için oruç bozulur. Eğer su girmezse oruç bozulmaz.

Bir de, evde mecbur kaldığımızda alafranga tuvaleti kullanıyoruz. Taharet
suyu tazyiki ile eller kullanılmadan taharetlenme neticesinde oruç bozulmuş olur mu?

Cevap: İçeri su kaçarsa bozulur, kaçmazsa bozulmaz. Az tazyik yapıp el ile taharetlenme imkanı vardır. Öyle nasıl temizleniyorsunuz ki?

Soru: Dudağımda uçuk vardı ve ben de patlamasın diye krem sürmüştüm. Maalesef akşama doğru uçuk patladı. Orucumu buna rağmen bozmadım. Kabul oldu mu?

Cevap: Uçuk patlamasın diye krem sürmekle oruç bozulmuş olmaz.

İftar için yiyecek bir şeyler hazırlarken parmağımı kestim. Birkaç damla aktı. Orucum bozuldu mu?

Cevap: Hayır kan çıkmakla, kan aldırmakla oruç bozulmuş olmaz.

Şükür secdesi nasıl olur ?

Cevap: Kendisine nimet gelen ya da bir dertten kurtulan kimsenin, Allah (cc) için şükür secdesi yapması müstehaptır. Şükür secdesi, tilavet secdesi gibidir. Şükür secdesi yapacak olan, niyet edip, secdeye gidince, önce Elhamdülillah der. Sonra secde tesbihini okur. Sonra Allah-u Ekber der ve ayağa kalkar.

Soru: Bacağına ameliyatla protez takılan bir hastanın ramazan ayı içerisinde göründüğü kadarı ile bir ağrısı ve sızısı olmadığı takdirde namaz kılıp oruç tutmasına engel teşkil eder mi?

Cevap: Teşkil etmez. Ayakta kılamazsa oturarak kılar.

Soru: Tıraş olurken kanayan yere kan taşı sürmek orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz.

Soru: Sabah yatarken susadığımı hissettim ve saatime baktım saati 05.10 geçiyor olarak gördüm. Dikkatli olarak baktığıma eminim. Suyumu içtim ve gayri ihtiyari saate bir baktım ki saat 06.10 çok üzüldüm. Orucum bozuldu mu?

Cevap: Evet bozuldu. Sizin kastınız olmadığı için sadece kaza gerekir.

Soru: Astım hastası bir kimse hastalığından dolayı ilaç kullanma mecburiyeti doğunca ilacı kullanınca oruç bozuluyor mu? Kaza ya da kefaret gerekiyor mu?

Cevap: Evet bozuluyor. Sadece kaza gerekir.

Soru: Kadın hastalıklarında bir çubukla hap veriliyor, fitil veriliyor. Bunlar guslü gerektirir mi, orucu bozar mı?

Cevap: Genelde guslü gerektirmez. Çok hassas olanlarda zevk almaya sebep olursa gerektirebilir. Gündüz kullanılırsa oruç bozulur, kaza gerekir. Pamuk bile konsa, pamuk tamamen içeri girerse oruç bozulur. Yaş parmak girse oruç bozulur.

Soru: Gündüz taharet yapınca basurumu yıkayıp içeri sokuyorum. Orucum bozuluyor mu?

Cevap: Dışarıdan içeri su ya da herhangi bir şey girerse oruç bozulur. Eğer taharetlendikten sonra, bir havlu ile kurulanırsa basurun (hemoroitin) içeri girmesi orucu bozmaz.

Soru: Gece ihtilam olan bir kişi saat ona kadar uyusa, uyanınca oruca niyet edebilir mi?

Cevap: Edebilir.

Soru: Dirseğimde çıkan iltihaplanmadan dolayı dirseğimin üstünden ve altından birer cm uzunluğunda kestiler ve iltihabın akması için bir hortum sokup uçlarını dışarı çıkardılar. Dün yapılan muayenede bir merhemi üsten sıkıp alt uçtan dışarı akıttılar. Niyetli olduğumdan dolayı şüpheye düştüm acaba orucum bozuldu mu?

Cevap: Orucunuz bozulmadı.

Soru: Yanlış dolgudan dolayı diş etim hep kanıyor. Sahurdan sonra yatıyorum, sabah tekrar kalktığımda ağzımın içi kan dolu oluyor. Kanın bir çoğu boğazımdan geçmiş oluyor. Bazen uyku halinde değilken de fark ediyorum kan geldiğini. Tükürürsem abdest bozulacak. Tükürmesem yani yutsam oruç bozulacak? Haliyle illaki yutmuşumdur kan. Benim oruçlar bozulmuş mu?

Cevap: Kan yutmak orucu bozar. Oruçların Hanefi'ye göre bozuluyor. Onun için Hanbeli mezhebini taklit etmelisin. Orucu bozan şeyler, insanın elinde olmazsa; Hambeli'de orucu bozmuyor. Sen de elinde olmadan kan yuttuğuna göre orucun Hanbeli'ye göre bozulmuyor.

Soru: Karşı tarafın ağız salgısını yutmak orucu bozuyor mu?

Cevap: Karşı tarafın tükürüğünü, salgısını yutunca oruç bozulur. Eğer bu sevdiğimiz bir kimse ise sadece kaza değil, kefaret de gerekir.

Soru: Oruçlu iken alışkanlıktan dolayı rujumu yalıyorum, ufak parçaları yutuyorum oruç bozuluyor mu? Bozuluyorsa kefaret mi gerekir?

Cevap: Rujun oruca zararı olmaz. Fakat yenirse oruç bozulur. Kaza gerekir. Ruj yeme alışkanlığı olan oruçken ruj sürmemelidir.

Soru: Oruçlu olduğunu unutarak taharette mübalağa ederek içeriye su kaçmış olsa oruca zarar verir mi kaza mı gerekir?

Cevap: Unutulunca mahzuru olmaz. Unutarak yiyip içmek de orucu bozmaz. Oruçlu olduğunu bilerek taharette mübalağa eder ve içeri su kaçarsa oruç bozulur ve kaza gerekir.

Soru: Maliki mezhebini taklid ediyorum! (ilacımı yanlış kullanmamdan dolayı) 6 günlük hayzım bittikten sonra 14. gün leke geldi, 15, 16, 17.günlerde günde bir defa olarak yine geldi.(ilaçtan olduğunu öğrenip düzeltince kalmadı.) 23.gün hayız geldi 6 gün!

Bu durumda nasıl hareket etmem gerekiyordu? Leke gelen günler istihaza'dır diye namazımı kıldım ve oruç tuttum, orucum kabul oldu mu?

Cevap: Hanefi'de namaz ve oruçlarınız sahihtir; çünkü istihazadır. 23. gün gelen ise hayızdır. Ancak Maliki'yi taklit ettiğiniz için durum değişti. 14. gün gelen de hayız kabul edilir. 15. gün de hayızdır, 16 ve 17.günler istihazadır. Yani bu iki gün orucu kaza etmeniz gerekir.

Soru: Balıkların suyunu temizlerken boğazıma ister istemez su kaçtı orucum bozuldu mu?

Cevap: ağza kaçtı ise bozulmaz, boğazdan içeri girmişse oruç bozulur, kaza gerekir

Soru: Oruçluyken öğleden sonra rutubet yapacağı için misvak kullanmak mekruhtur diyorlar. Aslı nasıldır?

Cevap: Rutubet yapmak ne demek? Öğleden önce rutubet yapmaz mı? Misvak oruçlu iken her zaman kullanılır. Şafiide öğleden sonra kullanmamak iyi olur; çünkü ağızdaki kötü kokuyu giderdiği için, öğleden sonra misvaklanmayı mekruh sayarlar. Derler ki, (Oruçlunun ağız kokusu Allah için sevimlidir. Öyle ise Allah'a sevimli gelen bir şeyi biz niye yok edelim) derler. Rutubetle ilgisi yoktur.

Soru: Uyanık iken bakarak cünüp olmak orucu bozmaz deniyor. Bunu anlayamadım efendim, yani insan bakarak cünüp olması için şehvet duyacaktır, o şehvetle gelen meni orucu bozmuyor mu?

Cevap: Bozmaz. Bir insan bir kadına ya da çıplak bir kadına bakınca şehvetlense ve eliyle dokunmadan cünüp olsa, şehvetle meni gelse de oruç bozulmaz.

Soru: Salı günü kaza orucu tutmak için pazartesi akşamı saat 24.00 te kaza orucu niyeti ile yemek yedim ertesi gün niyet etmediğimi hatırladım bu kaza orucu sahih oldu mu?

Cevap: Kaza orucuna niyetin ilk vakti, akşam ezanından başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Siz gece niyet ettiğinize göre orucunuz sahihtir.

Soru: Kaza orucu tutarken en son tutamadığım ramazan orucuna diye niyetlenmem yeterli mi?

Cevap: Evet yeterlidir.

Soru: Ayak tırnağımda yara var ve bu yaradan gün içerisinde sarı su cerahat ve bazen de kan geliyor ve tırnak arasında birikiyor, bunlar tekrar içeri girer mi yani bu durum orucu bozar mı?

Cevap: Orucu bozmaz.

Soru: Sağlık ocağında kulak yıkatmak orucu bozar mı?

Cevap: Suyun içine bir ilaç konuyor, konmazsa orucu bozmaz. Konursa bozar.

Soru: Akşam yemek yerken yarın kaza orucu tutayım diye kalbinden geçirmiş hatta hanımına da söylemiş ama diliyle de niyet etmeyi unutmuş. Şimdi oruca devam mı edecek?

Cevap: Yarın tutmaya akşamdan karar vermişse, yani gece yemeğe kalksam da kalkmasam da yarın oruç tutacağım diye düşünmüşse, niyet etmiş olur. Yemek yemesi ya da gece kalkması şart değildir.

Birinci tahiyatta oturmayı unutan kimse, aklına gelir gelmez ne yapması lazımdır?

Cevap: Dizleri yerden kesilmişse artık oturmaz, sonunda secde-i sehv yapar.

Soru: Kaza orucuna niyet eden birisi öğleden önce isteyerek bozarsa bile kefaret gerekmez diye biliyorum. Hükmünü bildirir misiniz?

Cevap: Evet öyle. Fakat özürsüz bozunca günah işlemiş olur. Öğleden sonra da bozsa aynıdır.

Toplumda yaygın bir şekilde söylenen -özürlü, zihinsel özürlü vs gibi- sözlerin dinen bir sakıncası var mıdır? Özürlü demek uygun değil gibi geliyor.

Cevap: Sakata sakat demenin ne mahzuru olur ki? Hiçbir mahzuru yok. Deliye deli denir. Özürlüye özürlü denir.

Soru: Biz iki kardeşiz, annem bize hamileyken oruçlarını tutamamış. o zamanki ramazan imsakiyelerini saklayıp daha sonra (yıllar sonra) o imsakiyelere bakarak sırayla tutmuş. Niyet ederken bunlara göre niyet etmiş. Bunları tekrar tutması gerekiyor mu?

Cevap: Çok iyi olmuş. Tekrar tutması gerekmez. Fakat imsakiye saklamasa da ilk kazaya kalan diyerek de tutabilirdi. Namazları da öyle kaza etmek gerekir. İlk kılınan kılınınca ondan sonraki ilk olur.

Soru: İstemeyerek yağmur suyu ağzımıza kaçsa oruca zararı olur mu?

Cevap: Bozulur.

Soru: Hastanede test için kan verirken enjektörü sokmadan önce deriye alkol sürüyorlar ve çıkarttıktan sonra iğne deliğinin üzerine alkollü pamuk koyuyorlar. Bunun oruca bir zararı var mıdır?

Cevap: Hayır oruca zararı olmaz

Soru: Oruçlu iken kulaktan kulak damlası dökersek oruç bozulur mu?

Cevap: Evet bozulur, göze damla bozmaz da kulağa damla orucu bozar.

Soru: Ben diyabet hastasıyım ve oruç tutacağım inşallah. Benim sorum kan alıp ölçü aletine koyup şekerimi ölçmem orucu bozar mı? Yani kan dediğim şırınga filan değil belki 3 damla. Çünkü iş için yoldayım ve şekerimin düşmemesi icap ediyor.

Cevap: Kan aldırmak orucu bozmaz.

Soru: Arı sokarsa oruç bozulur mu?

Cevap: Bozulmaz.

Soru: Deriyi çizerek yapılan çiçek aşısı orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz. Tentürdiyot gibidir.

Soru: Sigara dumanı az da olsa, teneffüs edilince orucu bozar mı?

Cevap: Zaruretsiz teneffüs edilince bozar.

Soru: Bir odada ne kadar sigara dumanı olursa orucu bozar?

Cevap: Rahatsız edecek kadar duman varsa oruç bozulur.

Soru: Kadın geceden niyet ettiği orucu öğleyin bozsa, öğleden sonra da adet görse, kaza mı lazımdır?

Cevap: Kaza lazımdır.

Soru: Viks ve başka merhem sürmek orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz.

Soru: Astım tabletinin gazını teneffüs etmek orucu bozar mı?

Cevap: Sigara dumanı gibi orucu bozar.

Soru: Astımlıya kriz halinde verilen ilaç, kefareti gerektirir mi?

Cevap: Gerektirmez. Hastalık özrüdür.

Soru: Evi haşere için ilaçladım. Bu ilacı teneffüs orucu bozar mı?

Cevap: Az olursa bozmaz.

Soru: Namazda Şafii'yi taklitte, pamuk fitil orucu bozulur mu?

Cevap: Oruçta taklid etmediği için bozmaz.

Soru: Şekersiz çiklet çiğnemek orucu bozar mı?

Cevap: Mekruhtur. Çiğnememelidir.

Soru: Ele iğne batıp kırığı içinde kalsa orucu bozar mı?

Cevap: Hazım cihazına girmeyince bozmaz.

Soru: Oruçlu iken kalbim ağrıyınca trinitrin alsam kaza mı gerekir?

Cevap: Evet.

Soru: Bel gevşekliği sebebiyle meni gelse, oruç bozulur mu?

Cevap: Bozulmaz.

Soru: Burna tuzlu su çekmek, ilaç gibi orucu bozar mı?

Cevap: Evet. Beyne ya da boğaza kaçarsa bozar.

Soru: Kulağı antiseptikli su ile yıkatmak orucu bozar mı?

Cevap: Bozar.

Soru: İmsakte, yaraya konan ilaç, sabah emilse, orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz.

Soru: Kanayan yere kan taşı sürmek orucu bozar mı?

Cevap: İçeri girmeyen şey orucu bozmaz.

Soru: Makattaki pamuğun yarısı dışarıda kalsa oruç bozulmaz mı?

Cevap: Bozulmaz.

Soru: Mentollü mendili koklamak orucu bozar mı?

Cevap: Evet.

Soru: Mideye ucu dışarıda kalan alet sokulursa, oruç bozulur mu?

Cevap: Bozulmaz.

Soru: Taharetten sonra basuru içeri koysam, orucum bozulur mu?

Cevap: Kurulanıp konursa bozulmaz.

Soru: Burna katı ilaç mesela viks sürmek orucu bozar mı?

Cevap: Katı ilaç bozmaz.

Soru: Dudaktaki teri yalayıp yutmak orucu bozar mı?

Cevap: Dudaktaki yaşlığı yutmak orucu bozmaz.

Soru: Oksijen gazı, orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz

Soru: Türkiye Takvimine göre, sahuru yanlışlıkla 10 dakika geciktirdim. Orucum sahih oldu mu?

Cevap: Kaza gerekir.

Soru: Deri altına tüberküloz testi yapılıyor. Orucu bozar mı?

Cevap: Evet.

Soru: Dayanamayıp orucunu bozana kaza mı gerekir?

Cevap: Dayanamayana, kaza gerekir.

Soru: kalp için, dil altına konup, emilen hap, orucu bozar mı?

Cevap: Evet. Deri altına iğne ile ilaç zerki gibidir.

Soru: Oruç bozulunca (Benim oruca el-Fatiha) demek küfür mü?

Cevap: Evet. Fatihaya hakaret olur.

Soru: Hasta, ağzına sık sık su alsa orucu bozulur mu?

Cevap: Yutulmadıkça bozulmaz.

Soru: Hasta, su buharını teneffüs etse orucu bozulur mu?

Cevap: Ciğerlere giderse bozar.

Soru: Burnu kanayıp, genizden mideye giderse, oruç bozulur mu?

Cevap: Evet.

Soru: İğne vurmak Şafii'de de orucu bozar mı?

Cevap: Bozar.

Soru: Kulağı pamukla ya da su ile temizlemek, orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz.

Soru: Kulaktaki pamuk, delik zardan içeri girse, orucu bozar mı?

Cevap: Hayır.

Soru: Gırtlağa çıkan tükürüğü kusarak çıkarmak, orucu bozar mı?

Cevap: Hayır.

Soru: Kulağa kaçan sabunlu su, orucu bozar mı?

Cevap: Bozmaz.

Soru: Abdestte su kaçınca yiyip içse kaza mı, kefaret mi lazımdır?

Cevap: Kaza lazımdır.

Mahallî yazarın tenkitleri

Soru: Mahallî bir gazetede yazarın biri, ekteki makalesinde, Bir Bilene Soralım köşesindeki yazıları tenkit ediyor, (her sene aynı yazılar yazılıyor ve fitil ve benzeri şeylerin orucu bozup bozmayacağı husûsunun oruçla ne ilgisi var, İslâmiyet bu mudur?) deniyor. İslâmiyet'in ne olduğuna dâir bir alternatif söylemiyor. Tenkidinde haklılık payı var mıdır?

Cevap: Yazar, İslâmiyet'i bilmediği gibi, nelerin orucu bozacağını da bilmiyor. İslâmiyet her sene değişmez. Bu sene İslâm'ın şartı beş denmişse, gelecek sene bu altı olmaz. Azalmaz da, çoğalmaz da. Bu sene, (hastaya serum vermek orucu bozar) denmişse, gelecek sene (bozmaz) denilemez. Aslında değişik yazan varsa, o tenkit edilmelidir! Hep aynı şeyi yazan tenkit edilir mi? Şimdi mahallî yazara soruyoruz, İslâmiyet bu değilse nedir? Her sene değişmesi mi gerekir?

Yazar, orucun ne olduğunu, orucu nelerin bozduğunu bilmiyor ki, (vücuda giren şeylerin orucu bozup bozmayacağından bahsedilmez) diyebiliyor. Önce oruç nedir ve neler orucu bozar, kısaca bir tarîfini yapalım!

Oruç, fecrin ağarmasından, güneş batıncaya kadar, yiyip içmeyi ve orucu bozan diğer şeyleri terk etmektir. Diğer bozan şeyler nelerdir? Yaradılışta bulunan deliklerden içeri giren şeyler orucu bozduğu gibi, vücuttaki yaraya konulan ilâç, sindirim yollarına sızarsa, yine oruç bozulur. İğne [enjeksiyon], serum orucu bozar. Çünkü bunlar sindirim yoluna gider. (Tahtâvî)

Hastalık için kullanılan fitiller, tabiî deliklerden verilir. Ağrı kesici, ateş düşürücü fitiller olduğu gibi, romatizma, mantar, bulantı, hemoroit ve kabızlık önleyici fitiller de vardır. Serum yolu ile de ilâç ve gıda verilebilir. Tabiî deliklerden ilâç olmayan maddeler de girerse yine oruç bozulur. Bunları sormak ve bunlara cevap vermekten tabiî ne olabilir? Fakat yazar, (bunlar pis, anormal ve manyakça sorular) diyor. Acaba aynada kendini mi görüyor?

Reformcuların Yeni Oyunu

İstanbul'dan KBB mütehassısı bir doktor diyor ki:

Soru: Dinde reformcu bir grup, yeni bir kitap yazıp, âlimlerden farklı, yeni ictihadlar yapacaklarmış. Kulağa damlatılan ilacın orucu bozmayacağı yönünde bilgi istiyorlar. Hanefi ve Şafiîye göre, göze, kulağa ve burna damlatılan ilaç, orucu bozar mı, bozmaz mı?

Cevap: Fıkıh kitaplarındaki hüküm şöyle:

Hanefi'de göze damlatılan ya da diş çukuruna konan ilacın tadı boğazda hissedilse bile orucu bozmaz. Kulağa damlatılan ilaç, burna konan sıvı ilaç orucu bozar.

Şafiîde ise, göze damlatılan ilacın tadı boğazda hissedilse bile bozmaz. Fakat kulağa konan her şey orucu bozar. Burna konan sıvı ilaç da bozar.

Hanefi'de ve Şafiîde, sağlam deriye sürülen ilaç, emilip içeriye nüfuz etse de oruç bozulmuş olmaz. Mesela kalp hastalığında, göğüs üzerine nitroderm ihtiva eden bir ilaç [TTN] konur. Bu deriden içeriye emilir. Sağlam deriden içeri girdiği için Hanefi'de de, Şafiîde de orucu bozmaz.

Hadis-i şerifte (İçeri giren şeyler orucu bozar) buyruluyor. Şafiîde, kulak tabii menfezdir. Kulağa konan sıvı-katı her şey, mideye girmiş gibi orucu bozar. Hanefi'de, kulağa giren katı şey ve su orucu bozmaz. Fakat yağ ve ilaç bozar. Yağ ve ilaç emilse de, emilmese de, sindirim yoluna gitse de, gitmese de bozar.

Göz, menfez kabul edilmediği, aynen sağlam deri hükmünde olduğu için, göze konan ilaç, sağlam deriye sürülen ilaç gibi çeşitli kanallarla sindirim yoluna gitse de hiçbir mezhepte orucu bozmaz. Fakat boğaza, beyne ve mesaneye açılan yara yolu ile ilaç verilirse, Hanefi'de de, Şafiîde de oruç bozulur.

Reformcu grup ne yapmak istiyor? Kendileri müctehid olsalar bile, ictihadla ictihadın nakzedilemiyeceğini bilmeleri gerekir. Reformcuların, (Burada Hanefilerin kavli doğrudur. Kulağa kum koymak orucu bozmaz. Şafiî'nin ictihadı yanlıştır.) demeye hakları olmaz.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Zeynal, 13.02.2017, 21:29 (UTC):
Mrb ramazan orucunda oruçlu iken zorla bozdurdu; benim orucumu 61 gün orucu günahını ben mi çekecem yoksa benim orucumu bozan kişi mi

Yorumu gönderen: hasan , 26.08.2016, 07:16 (UTC):
sigara dumanını içimize çekmeden üflersek orucmuz bozulurmu

Yorumu gönderen: yağmur, 14.06.2016, 12:31 (UTC):
Tursilin köpüğü dudağıma geldi ve kokusunu hisetim oruç bozulurmu

Yorumu gönderen: can, 14.06.2016, 06:20 (UTC):
Haram resimlere baktim ama sonra pisman oldum tobe ettim orucum bozulurmu

Yorumu gönderen: Gülşen, 11.06.2016, 06:52 (UTC):
Tuvaleti temizlemek için tuz ruhu döktüm, çıkan gazlardan orucum bozulur mu?

Yorumu gönderen: Metin , 08.06.2016, 11:05 (UTC):
Sual:ramazan ayinda savurda ve iftarda esrar icenin orucu kabul olurmu

Yorumu gönderen: Suleyman, 10.07.2015, 17:01 (UTC):
Bir bayan arkadaş is dışında çıkarken evine bıraktım ancak ona baktığımda sehvetle di gi mi hissettim arabada elimi de tuttu ama ben tepkisi z kaldım çıkarken oruçlu olduğumu elini sikamayacagimi söyledim orucu m bozuldum u yada Fazileti gittimi

Yorumu gönderen: Elif, 28.06.2014, 06:29 (UTC):
Burnumuzu içne çektiğimizde oruc bozulurmu?

Yorumu gönderen: esra, 31.08.2010, 10:07 (UTC):
göbek cukuruna su kacmasi orucu bozar mi?

Yorumu gönderen: Ali, 26.08.2010, 07:48 (UTC):
Oruclu iken porno izledm bi anda kendi kaptırmısım ve elimlede yardm ettim ve cünüp oldum kefaret gerekir mi ?

Yorumu gönderen: ayşe, 19.08.2010, 06:31 (UTC):
adet olduktan sonra suyla karışık leke gelirse bozulur mu oruçBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56729894 ziyaretçi (144594600 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)