Papaz Büyüsü
 
Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü

Hayız kanı ile yapılan ve pagan dönemlerden kalan en etkili büyü çeşitlerinden birisidir. Genellikle Süryani Kadîm dili ile okunan dualar kullanıldığı için papaz büyüsü adını alır. Kadının hayız günü başlangıcındaki ilk kan ile yapılır. Sıcak ve soğuk şekli vardır. Bir çok amaç için yapılır (bağlama, muhabbet, kısırlık, soğutma ve cinsel tercih değişikliği için.) Bazı ünlü bayanların genç erkekler üzerinde uygulattığı gibi bir rivayet de vardır.

İslam, büyüyü ve büyücülüğü kesin bir dille yasaklamıştır: Kurân-ı Kerîm büyücülerin iflah olmayacağını belirtmiştir (Tâhâ, 20/69). “Bir düğüme üfüren sihir yapmış olur; sihir yapan da şirke girmiş sayılır” buyuran Resulullah Efendimiz (sav) sihrin büyük günahlardan ve helak edici yedi cürümden biri olduğunu beyan etmiştir. Bir hadis-i şerifte eşlerin arasını açmak için efsuna başvurmanın, ipliğe okumanın ve büyü yapmanın şirk olduğunu söyleyen Peygamber Efendimiz, başka bir hadiste de, “Her kim falcıya, gaipten haber verene ve sihirbaza giderek onlardan bir şey sorar, söylediklerine inanır ve tasdik ederse küfre girmiş olur.” buyurmuştur. Bu hadisleri delil olarak getiren bazı alimler, sihirbazın kâfir olduğuna hükmetmişlerdir.

Evet, göz boyama ve el çabukluğuyla insanları aldatma şeklindeki bazı türleri göz önünde bulundurulunca büyü yapan herkes hakkında “küfre girmiş olur” hükmü verilemezse de büyünün her çeşidinin haram olduğunda şüphe yoktur. Allah Rasulü'nün (sav) büyüde bir tesir-i hakiki olduğuna inanıp Allah’ın güç ve kuvvetini görmezlikten gelmeye, büyüyü ticarî bir iş edinmeye ve insanların maneviyat boşluklarını onunla doldurmaya çalışmaya küfür nazarıyla baktığı da aşikardır.

Hususiyle bazı çevreler, bu türlü metafizik mülahazaları dinin yerine koymaktadırlar. Yogayı, meditasyonu, illüzyonu ve fizik ötesiyle alakalı ruhî tecrübeleri dine karşı bir alternatif olarak takdim etmektedirler. Din sayesinde ulaşılabilen huzura, saadete ve bir kısım olağanüstüliklere, bu yollarla da ulaşılabileceğini iddia ve ilan ederek, insanları dinden soğutup yogaya, meditasyona ve hiçbir sağlam temele dayanmayan ruhî tecrübelere sevk etmekte ve dinin yerine başka metafizik mülahazaları ikame etmeye çalışmaktadırlar. Şayet, insanların nazarında farklılık arz eden ve onlara ilk bakışta harikulâde gibi görünen bazı hal ve hareketlere ulaşabilirlerse, onlarla caka yapmakta, fevkalâdeden varlıklar gibi arz-ı endam etmekte ve -açıktan açığa söylemeseler bile– kendilerini peygamber yerine koymaktadırlar. Yogizm'den mistisizme, meditasyondan bir kısım batıl tarikatlerin ayinlerine kadar çok geniş bir alanda bu türlü sapıklıkları görmek mümkündür.

Maalesef, bizim ülkemizde o türlü inhiraflara girenlerin sayısı da az değildir. “Namaz, oruç, hac çok önemli değil, bunların hepsi şeklî şeyler. Asıl mesele şudur.” diyerek füruâta dair bir hususu öne çıkaran, dinde her meselenin kendine göre bir konumu olduğunu göz ardı ederek Cenâb-ı Hakk'ın büyük gördüğünü küçük kabul eden, O'nun indinde çok küçük olan bir meseleye de aslan payı veren, dolayısıyla Allah'a karşı saygısız davranan ve ciddi bir inhiraf yaşayan bu kimseler, insanların gönlünde din ve diyanetle doldurulabilecek boşlukları o türlü bâtıl şeylerle kapatmaya çabalıyorlar. Diğer taraftan da, din ile Allah'a yaklaşabilecek, diyanetle kendi ruhî boşluklarını doldurarak tatmine ulaşabilecek ve Hak nezdinde hoşnut olunan birer kul haline gelebilecek insanları o türlü fantezilerle değişik bir aleme çekerek meşgul ediyor, Allah'tan uzaklaştırıyor ve dolayısıyla küfre giriyorlar.

Büyüyü ya da büyü kategorisine dahil edilen el çabukluğuna dayalı bazı oyunları böyle büyük bir tahripte kullanmayanlar kâfir olmayabilir; hadis şerhlerinde görüldüğü gibi belki günah-ı kebâir işlemiş olurlar. Fakat, genelde Peygamber Efendimiz büyüye ve büyücülüğe küfür nazarıyla bakmıştır. Netice itibarıyla, sihrin bazı çeşitleri insanı küfre götürüyorsa, ondan tamamen uzak durmak her zaman daha sağlam bir yoldur. Nasıl ki, gıybetin bir çeşidi zinadan daha tehlikelidir. Evet, bir ferdin gıybetini yapmak günahtır; fakat, bir topluluğun ya da o topluluğu temsil eden bir şahsın gıybetini yapmak sıradan bir gıybet gibi değildir; o zinadan daha tehlikeli ve öldürücü bir günahtır. Aynen öyle de, büyünün bazı türleri ve onların sebep olduğu bir kısım sapık inançlar vardır ki, onlarla meşgul olmak ve onlara inanmak da küfürdür. Öyle ise, ondan bütün bütün uzak durmak gerekir. Dolayısıyla, o meseleyi ifade ederken Allah Rasûlü, hikmetle hüküm vermiş ve “Sihir küfürdür” buyurmuştur.

Meseleye bu zaviyeden bakılınca görülecektir ki, kimisi büyüyü meslek edinmiş, sihir yapıyor ve küfre giriyor; kimisi de farkına varmadan -hâşâ ve kellâ- Allah'ın gücü ve kuvveti yerine farklı güçler ve kuvvetler farz ediyor, büyü yaptırmak ya da bozdurmak için kapı kapı dolaşıyor ve küfürle karşı karşıya geliyor. Sanki –hâşâ- Allah onların yapacağı sihrin önünü alamazmış gibi düşünüyor. Dolayısıyla, Cenâb-ı Hakk'a teveccüh edeceğine bir büyücüden başka bir büyücüye, ondan da bir başkasına koşuyor. Böylece, kesret-i kıble (aynı anda pek çok kapıya yönelme) fâsid dairesi içine düşüyor. Bir ona bir buna yöneliyor ve itikadı tamamen sarsıldığı için de hiç kimse onun derdine derman olamıyor.

İşin vahim bir yanı da, büyü vasıtasıyla insanların korkutulması ve üzerlerinde psikolojik baskı kurulmasıdır. Yüzyıllar önce Firavunların müracaat ettiği ve Kabalistlerin de çokça kullandığı bu metodla adeta iradeler felç edilmekte; insanlar hem o türlü şeylerle oyalanarak hayır yollarından uzaklaştırılmakta hem de sömürülmektedirler. Mesela, "papaz büyüsü" olarak bilinen meşhur sihir çeşidi böyle bir psikolojik silah ve propaganda vasıtasıdır. En tehlikeli büyü çeşidi olarak anlatılan, sonu gelmeyen mübalağalarla çok korkunç gösterilen ve çoğu zaman ancak bir papaz tarafından çözülebileceği iddia edilen "papaz büyüsü" günümüzde de câhil insanları psikolojik baskı altına alan korku faktörlerinden biridir. Dilden dile aktarılırken bir heyulaya dönüşen ve bir yönüyle "Aman o adamlarla iyi geçinin, sakın onları kızdırmayın; papaz büyüsü yaparlarsa bir daha kolunuzu bile kaldıramazsınız" manasına da gelen söylentiler sinsi bir oyunun parçasıdır. Maalesef, sayıları az da olsa, cami gölgesinde büyüyen fakat kilise çatısı altında papazdan medet uman ve ona büyü çözdürmek için sıra bekleyen kimselerin varlığı da –şerirlerin lehine– bu oyunun tuttuğunu göstermektedir.

Milletin akîdesiyle nasıl oynandığını, dinin hüviyet-i asliyesinin bozulması için ne denli gayret edildiğini ve hurafelerin ne şekilde inanç yerine konduğunu görmek için medyumlara ve onlara rağbet edenlere bakmak da yeterli olsa gerek. Öyle insanlar var ki, Allah'a, Peygamber'e, dine ve diyanete inanmıyorlar; fakat, bir genel müdürlüğe gelip gelemeyeceklerini, bir koltuk kapıp kapamayacaklarını öğrenme ümidiyle medyumlara danışıyorlar. Ülkemiz ve milletimiz için hayatî önemi olan bir kurumun üst seviyedeki bir temsilcisi bile daha yukarıdaki bir basamağa çıkıp çıkamayacağını öğrenme niyetiyle medyumun huzuruna (!) koşuyor ve zannediyorum bu insanlar, hayatlarında bir kere olsun, kâinatta en büyük hakikat olan "Lâilâhe illallah Muhammedun Resulullah" hakikatine kendi azameti ölçüsünde inanmamışlar. Medyuma inandıkları kadar dahi Allah'a inanmamış zavallı insanlar.

Meselenin çok acı ve pek acayip bir yanı da şudur ki; bir yerde din ve diyanet kendi çerçevesinde doğru bir şekilde anlatılınca, ona "dinî propaganda" diyorlar ve mani olmaya çalışıyorlar. Fakat, medyumundan müneccimine, büyücüsünden üfürükçüsüne kadar bir sürü hîlebâz için her türlü imkanı seferber ediyor; televizyon kanallarını onlara açıyor, gazete sayfalarını onların haberleriyle dolduruyor ve o türlü insanları birer meşhur yıldız haline getirerek herkesin onlara koşup müracaat etmesine zemin hazırlıyorlar ve böylece, koskocaman bir millet ateşe koşan pervaneler gibi kendini alevlerin içine atıyor.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Cngz, 27.04.2017, 10:47 (UTC):
Eşim bana boşnmadavası açmış bizim 4 kızımız 2 torunumuz var ben ayleme düşkünüm ne olur bana yardımcı olun

Yorumu gönderen: Ouroboros, 07.10.2016, 00:53 (UTC):
Ben burada ne sorunumla alakalı bir sorunu olana rastladım ne de çözümünün olduğu bir açıklamaya rastladım, hiç bir şey anlamadım :(

Yorumu gönderen: asi, 25.09.2015, 21:02 (UTC):
Merhaba bende bir papaz ariyorum istanbulda c7nki ortada kaldim aylem herseyi oyrendi karnimda bebeyi var kabul etmiyo napacami bilmiyorum

Yorumu gönderen: bahars, 24.07.2015, 07:19 (UTC):
kolay gelsin scamp herkese cevap vermişsiniz. . çok cok yakınım ... başka bir kadına aldanıp bir anda karısını boşadı. cocuklarını ve ailesini terketti. adam kadına tapıyor. papaz büyüsü olduğunu söylüyorlar. ama yaklaşık bir yıldır kimse çözememiş ...adamın öleceğini söylüyorlar..bunun nasıl bir çaresi olabilir ...nasıl düzelebilir..kim düzeltebilir...hicbir alim bulamadık bu konuda ..havas kitabı alıp okusam ben düzeltemem mi ..

Yorumu gönderen: Hasan, 17.01.2015, 06:59 (UTC):
slm arkadaslar sizlere bazi bilgiler vercem iyi dinleyin ben almanyadan katiliyom ask büyüsü icin burdan bir kac medyum buldum biri kesira kesira medyumu aradaim her seyi yaparim ederim bende okey dedim istanbula gittim inanin Allaha tele bile korkudan cikmiyorlar istanbulda kesirayi aradim sandilar polisim dikkat edin burda ne kadar medyum varsa hepsi sahtedirler yemin billah olsun hepsi yalanci sahtekardirlar ikinci medyum olcay medyum ask büyüsü icin 500 TL gönderdim bir bucuk ay oldu cevap bile yazmiyo telede cikmiyo ben bunlari yasadim arkadaslar dikkat edin hepsi sahte Ben bunu yaparim bunu ederim hepsi dolandirici benden sölemesi saygilar hasan

Yorumu gönderen: Aci ceken, 03.12.2014, 13:12 (UTC):
Papaz büyüsü gercekten sevdigin insani tekrar sana baglar ve döndürür mü ? Inanmak güc !!

Yorumu gönderen: Serhad, 01.10.2014, 23:46 (UTC):
Yüce Allahu Teala c.c sığının arapça bilmeyenler Türkçe Allahım beni her türlü kötülükten koru deyin sana sığınırım rabbim deyin .Bismillah çekin Fatiha İhlas felak nas fil suresi özellikle ayetel kürsi ve Taha suresini okuyun Kuran okuyun Kurandan ayetler okuyun hem Türkçesini Hem arapçasını okuyun. öğrenin öğretin
Namaza başlayın
Subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi verruh ve inne lillahi ve inne ileyhi raciun amin

Hayırlara vesile olur inşallah .Her şeyin en iyisini Allah bilir

Yorumu gönderen: kul, 22.09.2014, 00:41 (UTC):
Nekadar uzakız dinimizden Namaz kılınmayan evde kuran okunmayan evde zaten huzur olmaz.... herseyi bırakın Rabbim bizi neden dünyaya yolladı diye bi sorun kendinize neden varım neden dünyadayım ben kimim nereden geldim benim dünyaya geliş sebebim ne nereye gidiyorum.. hep bunları soralım kendimize çünkü HAKLA DOLU OLMAYANI BATIL İSTİLA EDER..... selam ve dualarla

Yorumu gönderen: scarlet, 11.08.2014, 19:01 (UTC):
Yahu Allah(cc) için tanrı sıfatını kullanmaya insanin dili varirmi hic.birçoğunun öyle yapmissiniz.lütfen yahu biraz bu konuda duyarlı olalım.her kez birbirinin kuyusunu kazıyor en ufak rahatsızlıkta büyüye başvuruyor anlamam o insanlari .hic kendini yakmaya değeri yahu.evet vardır buyu ama çözüm neden yine büyüde araniyor?Allah'el açıp dua etmek bu kadar mi zor.en ufak psikolojik sıkıntıda hop bana buyu yaptılar bu iste cinlerin isi.ahirette cinler sormazmi sana neden benim günahını aldın diye.neden herkes en ufak sucu ona atmaya megilli.sacmalamayalim yahu.Allah icin
..huzurlu mutlu hoş sade yasamak gunahmi ki kaciniyoruz

Yorumu gönderen: ayse, 30.07.2014, 03:16 (UTC):
Babannem sabah namazından sonra evde sert adımlarla dolasiyor sordugumuzda da spor yaptigini belirtiyor birkac hocaya gittik ve belirtiler papaz büyüsü oldugunu soyledi bizim üst katimizda oturuyor bir kac defa yakaladik hocaya giderken 3aylara girdigimizde birakmisti yapmiyordu ama bu sabah tekrar ayni sekilde sabah namazindan sonra yukarda evin icinde sert adimlar atarak odalarda dolasiyor.bide tekrar yapmaya baslamadan once annemin elbisesini begenip istedi annemdeverdi bir kac gundur annem cok sinirli ortada birsey yokkn bagirmaya baslayip sinirleniyor.rica etsembir aciklama yapar misiniz.buarda annem tarikatta namazini kiliyor kur anokuyor devamli ders yyapiyorgeceleri.bide gittigimiz hocalar papaz buyusunun annemi oldurmek icin yapildigi gbi brkc brsy sylediler....

Yorumu gönderen: yslkardelen, 02.12.2010, 03:22 (UTC):
Biri bana kulak verecekmi.Eşim ortada bişi yokken öldürünceye kadar dövdü bıraktı gitti ,ve en son boşanma davası açtı evliliğimiz bitti durduk yerde.bir kızım ve oğlum var adam onları ble görmüyo.derim bu değil rahatsızlandım gitmdiğim doktor kalmadı tıbben hiç bir şeyim olmadığına.psikiytid dhil karar verildi,aksine çokta sağlıklıymışım buna rağmen kilo kaybediyorum yaklaşık 20 kiloya ulaştı.kalp rahatsızlığna bnzeyen sıkışmalar,elimde kolumda uyuşmalar,midmde ağrılar,uyuduğum zaman kalkamıyorum,kalktığım zamanda uyuyamıyorum,çocuklarımla alakadar olamıyorum sürekli hasta vaziyette gezinip duruyorum bir erkekle görüşebildiğim toplam süre 10 dakika kardeşimde olsabu erkek.bi insan için en kolay olan bir iş bile benim olunca imkansıza ulaşıyo.hocadır hacıdır gezdim elimde ne varsa yediler bitirdiler ama çare olmadı.rahatızlıklarım hala devam eiyor oturdum allah dilim döndüğünce dua ediyorum,param olmazsa yada doğru hocayı bulamazsm ölümemi terk edileceğim kafama takıldı kaldı,kızım ve oğlum için ,ALLAH AŞKINA BİRİ BANA YARDIM ETSİN ARTIKKKKK

Yorumu gönderen: sinem, 17.11.2010, 20:47 (UTC):
merhaba ben büyüyü nasıl yapıldını biliyorum.. izledim ve gerçekten çok iğrenç her yer kan oldu bunu sadece çok iiler yapabilir yoksa tutmaz yani merak etmeyin türkiyede yapılan büyülerin etkisi çok azdır

Yorumu gönderen: federal, 08.11.2010, 18:36 (UTC):
arkadaşlar eşimin ailesi eşime papaz buyusu yapmıs bızı ayırmak ıcın başardılarda fakat eşimle aramızda hıc bı sorun yoktu durup dururken esşim bosanma davası actı şimdi eşimi geri getırmek ıcın ne yapmalıyım bendemı buyu yapmalıyım oyleyse kıme yaptıracam veya ne yapacam bılgılendırırsenız sevınırım

Yorumu gönderen: ali, 28.10.2010, 20:40 (UTC):
bana bak seni tanimiyorum ben bulgaristandan mehmed hoca hakiki ilim bende benimle karsilasmak istersen bana msn burak ilim kaybolmasin

Yorumu gönderen: ezgi, 28.10.2010, 12:43 (UTC):
ben birisini çok seviyorum oda beni çok seviyor fakat benim annem istemiyor engel oluyor onun aileside engel oluyor 2arada kaldık onların aramızı bozmaması ve kabullenmesini sağlıycak bi büyü varmı

Yorumu gönderen: CANDY, 15.10.2010, 16:08 (UTC):
ya bende birine yıllardır asigım bana baglanması için yapsam allah günah yazarmı ve bu büyü nasıl yapiliıyor :(

Yorumu gönderen: Işık, 13.10.2010, 20:23 (UTC):
Herkese merhabalar. Birisi tarafından bana papaz büyüsü tavsiye edildi. Eşimin üzerine yapılan, kötülüğümüze olan büyüyü bozmak anlamında bu papaz büyüsü tavsiye edildi.Çok inançlı bir insanım. İster istemez korkuyorum bu tarz şeylerden. Diğer yandan da büyü var ve inanıyorum. Peygamberimize büyüden sonra gelmedi mi NAS ve FELAK.. Yorumlarınıza gerçekten ihtiyacım var.

Yorumu gönderen: asiya, 28.09.2010, 09:25 (UTC):
SLm herkese,sizinle birsey paylasmak istiyorum okudugum kadariyla ya buyuden supheleniyorsunuz yada buyu nasil bozulur yapilir diye konusunu merak ediyorsunuz.Ilk Once Rabbimden dilerim sizi korusun ve asla buyuyle isiniz olmazsin ben de suanda 5 sene evliyim ve evde olsun yada bize olsun cok buyu yapildi bozmak icin bir defa gittim hocaya ve hatta cok zor oldugunu dedi esimle aram bazen cok kotu olurdu ikimizde cok gergin uykularda sicramak kokrutulmak vs vs cok seyler oldu hatta beni o kadarina sey ettiler sesler birseyler gormeye basladim ama bir hocaya gittiktikten sonra bana dediki namaz ve dualar senin anahtarindir bende oyle yaptim kendimi dualarima rabbime odaklandim ve allaha sukur cevapsiz birakmadi ve suanda cok iyiyiz hatta bir zaman oyle gecti ve bir gece hayirli bir ruya gordukten sonra ondan sonra hersey duzelmeye basladi onun icin sizede tavsiyem rabbimden uzaklasmayin hoca hoca gezmeyin namazinizi eksik etmeyin ve dualari okuyun allah rizasi icin namaz kilin ve rabbim elbet size yardim edecektir.Allaha emanet olun musluman kardeslerim ve gunahlarinizi affetsin sevaplarinizi kabul etsin Er Rahman.

Yorumu gönderen: SCAMP, 01.09.2010, 14:22 (UTC):
S.A.Arkadaşlar hani derler yaa ben derdimi kimseye anlatamadım anlattıysamda dinliyen olmadı.dinliyen olduysada görüntüden oldu. herkes kafasına göre birşeyler yazıyorlar buraya sanki yolgelen gecen hanı gibi oldu burası.
...Bakın ben bu papas buyusu konusun da defalarca açıklama ve yorumlarım derin derin yazdım allah aşkına bu siteye ye yazmadan hiç mi okumuyorsunuz.?
Bakın tekrar diyorum papas büyüsün den çok ama çok uzakdurun çözümü hemen hemen yokgibi birşeydir herkes yapamaz herkezde bilemez.bir ömür boyu pişmanlık duymaktansa en iyisi uzakdurun bu işe bulaşın ca çıkışı yoktur bunu bilin.
bazı arkadaşlar nasıl öğreniyorlarsa sanki adres sorarar gibi ortodox mezarlıgına yumurta konulmuş diyor falan filan bunu sana söyliyene sor madem sana tam adres versin mezarın da adını söylesin.olurmu böyle saçmalık yaaaa
Papas büyüsünün analizi çok zordur herkes kolay kolay bilemes ama bazı şeyleri hissedersin o da okadarla kalır.yukarda serap kardeşin yazdıklarını çok ıyı okuyun lütfen
saygılar
Rabbim herkesin yardımcısı olsun.
SCAMP

Yorumu gönderen: serap, 27.08.2010, 22:21 (UTC):
arkadaslar hepinizin yorumlari hemen hemen aynidir aranizda büyü yapmak istiyen arkdaslar var size sesleniyorum cenabi haktan baska güc ne varkii eyer cenabi allah size sevdiginizi bagislamiyorsa ve hep bi engel cikiyorsa bunu büyülerle sihirlerle degil yine cenabi hakka siginarak gidermelisiniz bide söyle düsünün eyer allah birseyi nasip etmiyorsa demekki bu sizin icin hayirli olanidir sen sevdigini büyüyle kendi bagladginda ne olucak hep icinde bi pismanlik olmicakmi her ona baktiginda ben naptim demicekmisin ve ölüm geldiignde ne olucak cenabi hakkin huzuruna nasil cikicaksiniz oki herseyi bize nasip eden cogu insanlarin yemeye ekmeyi icmeye suyu yokken siz hala nasi büyülerden bahsedebiliyosunuz su ramazan ayninin yüzü gözü hürmedine allah bu büyüleri yapanlari ve yapmak istiyenleri yola ize getirsin akil versin nasil siz böyle seylere inanip da sigiyorsunuz bunlara siginip inanicaginize cenabi hakka biraz saga SIKI SARILSANZ BÖYLE MI olur güzel kardeslerim hersey allahtan gelip allahtan gider bunu unutmayin allah hic bir kuluna kaldiramicagi yük vermez papaz büyüsüymüs o büyüymüs allah hepimizi korusun yolundan izinden ayirmasin bu yazilarimi icinizden birisi bile okuyup dogru diyorsa bilinki gercek budur inancinizi koruyun arkdaslar

Yorumu gönderen: amenu, 11.08.2010, 01:33 (UTC):
kardeş yanıt verecek misiniz? siteye gelmiyorsunuz galiba fikrinizi söylerseniz sevinirim teşekkürler

Yorumu gönderen: amenu, 06.08.2010, 01:32 (UTC):
merhaba size birsey danismak istiyorum,sevdigim erkege ortodox mezarina papaza okutulmus yumurta gomulerek baglama buyusu yapılmıs,hangı mezarlıga gomuldugunu bılıyoruz- kabri bilmiyoruz gitmeye de korkuyoruz acaba bu yumurtaya sadece papaz birseyler mı okumustur yoksa icine doldurma da yapılmısmıdır bunu nasıl bozabılırız-kanla degil yumurta ıle yapılmıs. her ay tekrarlattıklarını duyduk, sevdigim cocugun o buyuyu yaptıran kısı ıle arası ne var ne yok, kedi kopek gibiler, ama ayrılmıyor ondan ne saygı ne sevgi fakat o kısının yanında. bunu mutlaka bozucam kafaya koydum lutfen yardım edin annesı teyzesı kendısı papazlara gıdıp buyu yaptırıyor Allahlarından bulsunlar

Yorumu gönderen: can, 29.07.2010, 17:34 (UTC):
ya halen su papaz buyusu nasıl yada ne yaparız bır duzgun acıklama yapamadın kendı bıldıgını okuyosun hep

Yorumu gönderen: DERİNÖZLEM, 12.07.2010, 13:28 (UTC):
S.A..Arkadaşlar.
Ya bu pazazlar nerelerde bulunur nasıl ulaşa biliriz. yada Bu papaz büyüsünün çözümü nasıl olacak.Bilenler varsa paylaşırsa duacı olurum
saygılar.

Yorumu gönderen: Adil, 30.06.2010, 16:01 (UTC):
Merhaba Scamp

Öncelikle cevap verdiğin için teşekkür ederim.Ben görüşümü sadece sana değil genele sormuştum.Cevap vermek zorunda bırakmış olduysam beni affediniz.
İnançsız biri değilim lakin herkes gibi benim de kafama takılan sorular oluyor.Senin de yazdığın gibi bu sadece bana özgü değil.Evet Halt kelimesi uygun olmadı lakin bu kelimenin bile bu işi yapanlara az geldiğini sağduyulu insanlar gibi senin de mağlumundur.

Şunu eklememe izin verin.Büyü incilden önce Hz Musa zamanında da vardı.

Bunları yazarken seni cevap vermek zorunda bırakmayım.Sadece ben bu işin adalet kısmını anlayamadım.Biliyorum benim gibi inançlı insanlar Tanrıya karşı gelmek durumuna düşmemek için bazı şeyleri düşünemiyor,soramıyor.

Büyü çeşitlerini vb bilmem.Ama okuyup üfleyip,yedirip içirip bir insanı kötü duruma düşürmek isteyen milyarlarca insan vardır.(Belki benim görüşümü tanrıya karşı gelmek gibi algılamayın).Ama Tanrı bu kapıyı insanlara hiç açmamalıydı.Şu internet sitelerine bakın herkes büyü yapmak için ya yöntem ya da hoca istiyor.Onlara bu işlere girmeyin.Neyle uğraştığınızı bilmiyorsunuz desen seni kaçkişi dinler ki.-Sen derken seni kastetmiyorum.-

Ben sanırım biraz felsefik düşünüyorum.Bunları yazarken insanların imanına zarar vermekten Allaha sığınırım.Sorularım düşüncelerim sanırım herkesin cevap veremeyeceği türden.Belki birileri bana cevap verebilir diye yazdım.Cevap vermişsin sağol.

Yorumu gönderen: SCAMP, 27.06.2010, 22:37 (UTC):
SCAMP tan ADİL e
DEVAMI..
yoksa tuvaletin deliğine atarım diyor bu arada bizim gariban allahın sevgili melekleri kitabımızı kurtarmaya çalışırken şeytan diyer taraftan atat diye büyücüye teşvikte bulunuyor.Kitap büyücünün elinde bağlı yoksa melekler kitabı alıp büyücü yüde çarpacaklar ama arada kitabımız olduğu için büyücüye hiçbir şey yapamıyorlar.Bu arada büyücü tarafından verilen bütün melekler hemen uygulamaytalimatlar emire dönüşyor sonuçta sevenler birbirinden ayrılır yuvalar yıkılıyor işleri ters gidiyor vs olan sevenlere oluyor.ADİL kardeş sen olsaydın neyapardın?işte büyücülük böyle o yüzden günahların en büyüğü büyücülüktür.Tanrı izin vermesede melekler izin veriyor mecburen.Bu arada kitabımızın nekadar önem taşıdığını sen anla artık bu olay tanrı elinde deyildir.bunu da bilin lütfen.Aslın da daha detaylı açıklardım ama burada olmaz.Senin gibi ne adiller var biliyormusun hak adaletini burada birtek kendini düşün me neleri var kimleri var biliyormusun?Sen buna okuyup üflemeye veya yedirmeye halt diyorsan yanılıyorsun bu tamamen günahtır kötülüktür başkalarının kaderini değiştirmektir hayatlarını ve sevdiklerini yaşamlarını talan etmektir kardeş.sence bu bir halt olabilirmi?Bu bir adalet şekli deyildir adalet sonra belli olacak ölümden sonra.
Adil kardeş allahın imtihanı böyle basit olamaz bu bir imtihan değil intihardır.
son satırın açıklamasını yapayım.Buna ilahi adalet dersek doru olmaz herşey yeryüzünde ki yapılanlar doğumla yeryüzünde başlar ölümlede yeryüzünde biter ve kalır.Ölürken yanın da tek götüreceğin şey dünyada yaptıklarındır.neyaptıysan onu götürürsün iyi ise iyilikleri kötü ise kötülükleri götürürsün sonrasın biliyorsun açıklamama gerek yok.
Arkadaşlar bildiklerimi bildiğim kadar açıkladım umarım azda olsa sorularınıza cevab bulmakta yardımcı olmuşumdur.
Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın ,Allaha hepimizin yardımcısı olsun Amin
Ateşe Dayana bildiğin kadar günah işe.

Yorumu gönderen: SCAMP, 27.06.2010, 22:24 (UTC):
SCAMP tan ADİL e..
Kardeş iyisin güzelsin gercekten çok ciddi ve güzel bir konuya değinmişşin.
Öncelikle sana şöyle açıklıyayım.Yazdıklarını satır satır açıklıyorum lütfen okuyun.
Tanrı Büyüye izin verseydi 7 büyük günahtan biri olmazdı.Büyü tamamen dinimiz de günahların en büyüklerinden birisidir.(Tanrıya şirk koşmaktır) Tanrı kimseye büyü yapın diye birşey dememiş veya izin de vermemiştir.Yazılı bir emirde göndermemiştir yada ayet veya dua yoktur.Ama Büyünün var olduğunu kitabımızkurandanda bulup okuyabilirsin.Büyü aslın da kuran da yok idi Neden dersen büyü aslın da incille beraber inmiştir.Şuanki yapılan büyüler tamamen incilden dir.Daha sonra tevrat ve zebur son olarak kitabımız Kuran inmiştir.Ama o dönemde bunlar incilden nasıl alındı nasıl saklandı günümüze kadar orasını ben de tam olarak bilmiyorum.
Büyü ye kesinlikle tanrı izin vermiyor Ama adam büyüyü yaparken neler yaptığını biliyormusunuz?
Sanırım içimiz de fazla bir bilen yoktur.Adam yani Büyü yapan yaratık önce allaha fili küfür ve hakaretlerde bulunuyor bunu gören şeytan da ona eşlik edip pazarlık yaparak yardımcı oluyor daha sonra şeytan büyücüden daha fazlasını istiyor Nasıl mı? şeydan diyorki kitabın üzerine oturacaksın yada abdestsiz büyü yapacaksın diyor daha sonra bu arada büyücünün yaptığı her büyü tutuyor ve oluyor.Daha sonra büyücü kuranıkerimi eline sıkı bir şekilde deve yününden yapılmış bir iple eline sıkı bir şekilde bağlar ve tuvalete gider orada fili küfer ve hakarete başlar o arada hemen tuvalete Melekler gelir Büyücü atıyorum,atıyorum yok sa dediklerimi yapacakmısınız attım derken melekler hemen büyücüye sorarlar isteğin nedir?isteğim Filan bin filanı karısından yada kocasın da vs ayıracaksın diyor.

Yorumu gönderen: SCAMP, 27.06.2010, 20:55 (UTC):
Eylül kardeş Lütfen beni günahına ortak etme.Ben papas değilim ayrıca tanıdığım papas falan yok olsada önermem.kusura bakma Her büyü de papas çare değil çare olsaydı bütün müslümanlar yahudi olurdu.
Biraz önce de yazdım Yapılan butun pislikler Pisliklerle temizlenmez,Pislikler ancak temizlikle temizlenir Dua etmek te bir temizliktir.Ne istersen ondan iste alan da O veren de O(Allah)Herşeyin çözümü Yüce kkitabımız Hz Kuranı Kerimde var Birdefacık zahmet olmassa aç oku faydasını bulacaksın.
NOT:Nişanlın kaderin de varsa fizan da da olsan sana döner gelir ayrıca çekeceğin ve göreceğin varsa buna kimse mani olamaz ya cekersin ya görürsün. Engüzeli allaha du a et kardeş.Allaha yardımcımız olsun

Yorumu gönderen: SCAMP, 27.06.2010, 20:44 (UTC):
Arkadaşlar kime nasıl cevap vereceğimi yada yazacağımı inanın çok şaşırdım ben gercekten buradaki herkese aklımın yettiğnce yardım etmiye calışıyorum fakat yazdıklarımın sonuna kadar okumadan soru soranlar var lutfen buraya yazdıklarımı tekrar tekrar okuyun kelime yada harf hatası olabilir kusura da bakmayın yazdıklarımdan anlamadığınız yada kafanıza takılan bir konu olursa lütfen yazın bilgim doğrultusun da elimden geldiği kadar açıklama bulmaya çalışırım ayrıca ben siteye eskisi kadar girmiyorum sebebi ise yazmış olduğum cevaplar ve yorumlar dan sonra güvenlik kodunu girmekte çok zorluk çekiyorum sanki internetten banka işlemleri yapıyormusum gibi zırtbırt güvenlik kodu soruyor bukadar da olmazki yani.kise gücenmesin ben yaşadıklarımı ve bildiklerimi yazıyorum. site yönetimi bunada bir çare bulrsa çok sevinirim ve siteye daha çok giriş yapılır herkezde faydalanır allah yardımcımız olsun.
SCAMP

Yorumu gönderen: SCAMP, 27.06.2010, 20:26 (UTC):
SCAMP TAN SONBAHARA..
Sonbahar kardeş ben asla çok bildiği ve boy ölçüştürmesi yapmıya yada gösteriş yapmaya çıkmadım.Ukala asla değilim sözkonubile olamaz ama siz oraya ukalaca yazmışsınız.hem bana 5 yıldır seviyorum diyorsunuz hemde bunun duası yok mu diyorsunuz inanmıyorsanız allah inancınız yoksa ben neyapayım.Allahın kitabına inanıyorsan içindekilere neden inanmıyorsun.???Senin dini inancın yarım ve çok zayıf bunu braya açıkca yazıyorum zoruna gitmesin.Anlamadığım birşeydaha var inancın yoksa bu site nearıyorsun burada ne işin var burada inanmıyanlara yer yok.
İkinci madde bana yok rüyamda gördüm yok annem görmüş yengem görmüş dedm görmüş ben bunları kabullenmem ben gercekleri kabullenen biriyim.
Sen siteyi iyice okusaydın cevabıda bulurdun ama sen hazır istiyorsun inanmadıgın gibi..
Bundan nasıl emin olupta buraya bunu yazabiliyorsun ben bunu anlıyamıyorum.ben rüyatabiri değilimki sana a dan z ye açıklama yapayım.
Hocaya gittim desen inanacam ama inanmıyorum.ben yinede sana kısaca yazayım Hayız kanı ile yapılan büyü ve o hays kanı kimden alındıysa ancak onun kanınla bozula bilinir.(Çözümü gercekten zordur ve imkansız gibibirşeydir.)Bozulsanada mutlaka izi ve etkileri kalır.
Sana burada söylüyorum yalansa yalan de o sevdiğin kız sana katşı çok akrasif ve sinirli davranıyordur.Sürekli hakaretler bağırmalar çağırmalr ve hatta senden uzaklaşmaya çalışıyordur.
En önemlisi okız günden güne kilo kaybediyordur ve içten içe kendini bitiriyordur.Ağlama ve aşırı sinirlilik en önemli belirtileri bunlardır.

Allah yardımcınız olsun

Yorumu gönderen: SCAMP, 27.06.2010, 19:57 (UTC):
Sakallı kardeş sen benim le özele gel özelde konuşalım çok tehlikelive boyunuzdan buyuk işere kalkışıyorsunuz onu bulsanız bile ömrünüz uzun sürmez sürsede sürünürsünüz bukadar yeterlimi?yetmese bana yaz açıklıyayım.

Yorumu gönderen: SCAMP, 27.06.2010, 19:46 (UTC):
SCAMP tan ÇELİK e Kardeş..
Öncelikle şunu söyliyeyim lütfen kafanızı ve kalbinizi fazla bulandırmayın bu olay gercekten derin bir mesele.
FALCIYA GELELİM..
Ben de asla falcıya inanmam kesinlikle inanmam falcı ozaman benim şifrelerimide sana söylesin sen de bana söyle olur mu yaaaa..
KEL İLACI BULSA kendibaşına sürer deyilmi? Bana ben hocaya yada büyücü gittim desem ona bir şekil de inanırım yıldıznam varken gercekler varken ben neden falcıya gideyim bunu aklım ve mantığım almıyor.şimdi diceksin falcı senden bir sürüde para almıştır seni güzelce soymuştur sen gidince enayiler inandı bana para verdiler demiştir.Lütfen arkadaşlar falcılardan ve paracılardan uzakdurun.
Çelikkardeş falcı size imkansız ve zor oluğu için kafadan atmış ben papas büyüsünle ilgili bütün açıklamaları bu sayfaya fazlasınla yazdım lütfen üşenmeden gücenmeden okuyun.
sizede tekrar yazayım size kim yaptırmış niçin yaptırmış hayatınız da negibi olumsuzluklar oluyor belirtileriniz nedir .Bu sorular ve cevabları çok önemli bunu da kendinize yada o falcıya sorun öyle demesi kolay neden kim yaptırmış hadi söylesin de göreyim.Boşuna falcılara gidipte paranızı çarcur etmeyin para kolay kazanılmıyor boşuna savurmayın paralarınızı yazık.
Papaz buyusü hayız kanı ile yapılır yapılın ca kesin olur çözümü gercekte çok ama çok imkansız gibi birşeydir.Çözülsede bozulsada mutlaka izi ve etkileri kalır.hayz kanıyla yapılan buyuler aynı hayz kanıyla bozulabilinir ama çok güz diyorum ya birdefa o kimin kanı nereden nasıl bulacaksın başka birinin kanı olmaz neyapacaksın ozaman.?orasını doğru söylemek gerekirse ben de onun üzerin de çalışmalar yapıyorum ben bulunca siteye yazarım zaten.
Ama şunu asla unutmayın pislik pislikle temizlenmez yapılan butun pislikler temizlikle temizlenir bunu unutmayın.Siz yinede allaha dua etmekten vazgecmeyin doğruyu iyi ve güzeli allah bilir.Bol bol dua edin buda bir temizliktir.
Şimdiden allah yardımcımız olsun.sorunuz olursay yazın ben bir şekilde cevaplarım
saygılar
SCAMP

Yorumu gönderen: SCAMP, 27.06.2010, 19:08 (UTC):
Eff, 24.06.2010 00:02:47:
lütfen sorumu yanıtlayın .... ben büyü olduğunu bilmeden muhabbet-celb duasını okudum .sonradan bunun büyüye girdiğini öğrendim..Napıcağım bilmiorm Allah u Teala beni affededr insallah ama bunun kesin büyü olup olmadığını öğrenebilirmiyim celp için bir dua okumak yada uyku bağlama büyü müdür....
SCAMP
Kardeş önce sana şunu açıklıyayım kaç yaşındasın bilmiyorum ama dinimiz islamiyette bilmiyordum bilmiyorum gibi bahaneler yer yoktur dinimiz böyle bir cevabı kabul etmez bunu bilmiyorsan bil ben kabul etsem rabbim kabul edecek mi? orası da ona kalmış hatta o senin le rabbimin arasın daki bir dava.Onu rabbim bilir.
Ama bana sorarsan islamiyette celp günah deyildir ama haklıysan (uzun acıklama)
Celb yapmakla allaha ricada bulunmanın bir farkı yoktur.
Celbe kim günah dediyse ona söyle islamiyeti ve islam kitamlarını iyi okusun.
bence için rahat olsun halen istiyorsan celp yapmaya devam et.
saygılar
SCAMP

Yorumu gönderen: SCAMP, 27.06.2010, 18:56 (UTC):
Neslihan hanım herkes herseyi der bu önce kafana koy.öncelikle bundan emin olman gerekir sen kaç kişiye gittin?hemen biri papas büyüsü vardemekle o kiside papas büyü olmaz ve okide de bazı belirtiler olması lazım ve bunu sadece siz ve bunu gercekten anlıyan ve bilen hatta yapan kişi bilebilir.
Kardeş piyasada sahte hacı hoca çok amaç para deyil mi? lütfen herkesin herdediğine inan ma...
Günümüz de Papas büyüsü yapan çok az ve nadir herkes istediği zaman istediği yerde bulamaz.Birdefa papaz büyüsünün yöntemleri çok değişik ve ve halen bunun üzerine büyü tarifi yok.
ayrıca sana burada büyk bir görev düşüyor önce kimin ve ne amaçla yaptırdığını öğren neden yaptırmış.sana bunu söyliyen vatandaş benim sana saydıklarımı da söylemesi gerekir yoksa inan ma lütfen.
Eğer gercekten emin sen bozdura biliyorsan bozdur ama asla papas büyüsü yaptırma...tavsiyem olsun yan etkisi çok ve tehlikelidir.Şunu da şimdiden bil papas büyüsü kolay kolay bozulmaz bozulsada azda olsa izi ve belirtileri kalır bunu şimd,den kabullen lütfen ve olaqbildiğince eşine sakin davran ona şuan için sana kızmasına fırsat verme sakın onu kızdırırsan çok kötü şeyler olabilir o nederse tamam de olur de taki sen bozduruncaya kadar ve bundan da emin ol Şimdiden allah yardımcınız olsun

Yorumu gönderen: neslihan, 25.06.2010, 10:15 (UTC):
ben kocamdan ayrıyım papaz büyügü var diyolar nasıl cöze bilirim

Yorumu gönderen: SCAMP, 25.06.2010, 00:46 (UTC):
Papas buyusu HAYIS KANI ile yapılan ve pagan dönemlerden kalan en ve kesin etkili büyü çeşitlerinden birisidir.
genellikle kadim süryani dili ile okunan dualar ayrıca ibranice harf ve sayılar tek sembolden oluşan vebirçok anlam taşıyan yazılar ve şekiller kullanıldığı için papaz büyüsü adını alır.
-kadının regl günü başlangıcın daki ilk kan ile yapılır...
-sıcak ve soğuk şekli vardır...
-bir çok amaç için yapılır (bağlama,muhabbet,kısırlık,soğutma ve cinsel tercih değişikliği için)
-ayni kadının hayz günü sonundaki kan ile bozulabilinir ama çok ama çok zor hatta imkansız gibi birşeydir bozma işlemi.
nerede ise imkansız gibi birşeydir.herkes bozamas.sadece yapan kişi bozabilir oda %15ni belki.
NOT bana sorarsanıs asla ve asla bu dönüşü olmayan yola girmeyin ayrıca allah katında affı olmayan kesin 7 şarttan birtanesi budur.
Papas buyusu kesin ve etkili olduğu kadarıylada yan etkisi çok şiddetli olabiliyor bunuda bilmeniz de fayda var veüzrini onaylıyorum ben sözümün arkasındayım bunu da böyle söylüyorum papas buyusunden kesinlikle uzakdurun...
Benden uyarması
saygılar
SCAMP...

Yorumu gönderen: Eff, 23.06.2010, 22:02 (UTC):
lütfen sorumu yanıtlayın ....

ben büyü olduğunu bilmeden muhabbet-celb duasını okudum .sonradan bunun büyüye girdiğini öğrendim..Napıcağım bilmiorm Allah u Teala beni affededr insallah ama bunun kesin büyü olup olmadığını öğrenebilirmiyim celp için bir dua okumak yada uyku bağlama büyü müdür....

Yorumu gönderen: çelik, 03.06.2010, 13:32 (UTC):
slm SCAMP benim eşim ilk sefer bir falcıya gitmiş falcı buna sana papas büyüsü yapılmış demiş o gunden bu güne kafamıza takılıyor bunu nasıl boza biliriz yada esastan böyle bisey varmı yokmu bilmek isteriz bize ne önerebilirsin. teşekürler

Yorumu gönderen: nisan, 01.06.2010, 15:15 (UTC):
papaz buyusu yapildigini nasil anlariz, yani iliskilerimizde sorunlar yasadigimizda heran buna buyu demek dogru olur mu?

Yorumu gönderen: eylul, 23.05.2010, 17:10 (UTC):
scamp kardeş bana bir papaz önerebilirmisin beni nişanlımdan ayırmak için bir kadın yaptı ve benimde nişanlımında durumu çok kötü bunu bozdurmamız lazım ama kime gideceğimizi bilmiyoruz lütfen bize yardımcı ol

Yorumu gönderen: saklı, 08.05.2010, 23:22 (UTC):
scamp arkadasim bu konuyla ilgili az cok bilgiye sahipsiniz sanirim bende size sunu sorucam ben defineciyim ve soyle bir sey duydum papazin iki kizi var kizlar turke asik oluyo ve papaz kesinlikle olmaz diyor kizlarina soyle bir teklifte bulunuyor siz turkten vazgecin ikinizede 1'er kazan altin vericem diyor ama kizlar yine kabul etmiyor papaz kizlarinu oldurup altinlarida uzerine gommus ve o bolgede arkadaslarim calisma yapmis cok garip seylerden bahsettiler duyduklarima hala inanamiyorum gercekten dogrumudur diye dusunuyorum eger dogruysa boyle bir buyuyu nasil bozulabilir ??? fikri olan biri varsa lutfen bana yazsin

Yorumu gönderen: nazlı ege, 28.04.2010, 17:58 (UTC):
çok güzelsiniz ben günde 50 kitap okuyorum siz kaç kitap okuyorsunuz

Yorumu gönderen: Adil, 16.04.2010, 08:45 (UTC):
Bu büyüye hem Tanrı izin veriyor hem bozuyor.Bunu niye indirmiş.Hem bize kötülük yapmaayın diyor.Bunun adalet kısmını hiç düşünüp taşınan olmuş mu benden başka.Çünkü insan sonunda bişey okuyor bişey yediriyor.yani bi halt yaptığı yok işin büyük kısmı başkalarının elinde. Bu nasıl Adalettir biri bunu bana açıklasın.Ama imtihandır vs deyip çıkmayın işin içinden.Görünmez bir şeyle mücadele ediyorsunuz.kimin ne hakkı vardır böyle insanı etkilemeye.sizi bilmem ama ben bu ilahi adalet kısmını anlayamadım bana bilen biri açıklar mı acaba.

Yorumu gönderen: Manisalı45, 23.03.2010, 21:15 (UTC):
Neden yarınını ve öbür tarafı geçici hevesler için kaybediyorsun ki. Seninkiler geçicidir. Yalnız o kalıcıdır yani Baki.
NE İSTEYECEKSEN ALLAH (C.C.) tan İSTE. VEREN DE O ALANDA O.

Yorumu gönderen: sonbahar, 23.03.2010, 18:44 (UTC):
herkese selamlar..scamp kardeş çok şey bildiğini söylüyorsun senden bir ricam var ben 5 yıldır birini seviyorum şuan görüşüyoruz ama bir kız var ona hayız kanı ile büyü yapmış bunu rüyalarımda görüyorum geçen gün annemde görmüş ben büyücülere falan inanmam gitmem bana yardımcı olabilirmisin bunun duası falan yokmu çok çaresizim sevdiğim insanda delirmek üzere bunalımda kızla halaa görüşüyor ama ben ondan ayrıldığım zamanda duramıyor neolur yardım edin

Yorumu gönderen: uyaniş, 18.03.2010, 23:32 (UTC):
ben bu buyuye ikikere maruz kaldım ilkinde eşimden ayrıldım.ama allah bana daha iyi bir eş ve imkanlar verdi.bir süresonra yine ayın şeyler oldu ama allah bizi ayırmadı. neler yaşadıgınızı iyi biliyorum. yanliş yolar tercih etim. dahacok carpıldım sonuda kuran beni kurtardı bunu yapanlar farklı kişilerdi benim başıma bunun iki defa gelmesine allahın izin vermesin nedeni hak yolunu görmemi saglamakdı.ben bunu zor yoldan ögrendim size kestirmeyı gösleriyorum.hiçbirsey allahtan ve onun gönderdigi kurandan kuvetli deyil yeterki kapten inanın

Yorumu gönderen: uyaniş, 18.03.2010, 22:38 (UTC):
arkadaşlar size inanamıyorum allah kuranı duvara asın diyemi indirdi.ankebutsuresi 2ve3 ayet inandıkdemeleriyle kendihallerinemibırakılaçaklarını ve hiç imtahana çekilmeyeceklerini sandılar yemin olsunki biz onlardan öncekileride fitne yolu ile denemiştik . bu buyuye magruz kalanlar neden bunun başina geldini bir düşünsün acaba bu kulunu imtahanmı ediyor hak yolumu seytanın yolumu görüyorumki herkez seytandanyana arapca türkce kuran cd var al ve dinle 100 lercekez dinle sende bazı seyleri farkedeceksin allah kalbindeki inançı gördügü zaman bu sıkıntıdan kurtaracaktır

Yorumu gönderen: Hammolla, 19.02.2010, 22:57 (UTC):
SEVGILI ARKADASIM JALE yorumunu okudum,papasbuyusunden daha tesirli olan mazlumun ahidir.ZALIMIN ZULMÜ VARSA MAZLUMUNDA ALLAHI VAR.ALLAHU EKBER

Yorumu gönderen: kadersizim, 11.02.2010, 09:42 (UTC):
eşimin babası bana büyü yapmış ve bi hocaya gittik bana üzerimde büyü olduğunu söyledi erkekliğimi bağlamış aynı zamanda eşimlede arama soğukluk koymuş şimdi ayrı yaşıyoruz ben bu büyüleri nasıl bozdura bilirim ve bize büyü yapanlara nası yaptıklarını geri göndertire bilirim

Yorumu gönderen: scamp, 14.01.2010, 20:21 (UTC):
Gamze kardeş yuvanı yıkmamak için doğru ve dürüst karşılığında maddi çıkarları olmayan kişilere yaptırabilirsin.
Fakat burçlarınız tutuyorsa buda çok önemli.
saygılarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55912057 ziyaretçi (142448320 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)