Petrus Haci
 
Petrus haçı

Petrus Haçı

Hazırlayan: Akhenaton

Kategori: Gizli Semboller

Haçın çok sayıda çeşidi olduğunu ve bunlardan bazılarının özel formlu olduğunu söylemek mümkündür. Hıristiyanlar, yüzyıllardır haçı evlerine, kiliselerine ve işyerlerine koymakta, boyunlarına ve elbiselerine takmakta, bazen de haç formunu değişik materyallere kazımaktadırlar. Dikey ve yatay olmak üzere birbiriyle kesişen iki çizgiden oluşan bu geometrik biçim, Hıristiyan dünyasında çok geniş bir şekilde yayılmış, çok farklı anlamlar içeren bir simge haline dönüşmüştür. Nitekim bugün385'ten fazla değişik haç formundan bahsedilmektedir. Fakat bunlardan sadece birkaçı yaygınlaşmıştır.

Yaygın olarak kullanılan haçlardan en çok dikkat çekenler ise; Antonius Haçı, Andreas Haçı, Crux monogrammatica, Yunan/Ortodoks Haçı, Latin Haçı, Kulplu Haç, Yaba haç, Çapa Haç, Petrus Haçı, Patrik Haçı, Papa Haçı, Slav Haçı, Vaftiz Haçı, Gamalı Haç, Malta Haçı, Yeruşalem (Kudüs) Haçı, Staurogramm ve Potent Haçıdır.[1]

Aziz Petrus öldürüleceği zaman İsa'ya saygısından dolayı onun gerildiği haçın tam tersi bir haçı tercih etmiştir.[2] O, İsa ile aynı şekilde çarmıha gerilmek için fazla değersiz olduğunu düşünmüş ve bu nedenle ters biçimde çarmıha gerilmiştir.[3] Bu haç, ters çevrilmiş bir Latin Haçını andırmaktadır [2] ve Hıristiyanlıkta tevazu sembolü olarak bilinir.[1]

Petrus'un isteği üzerine baş aşağı çarmıha gerildiğini ilk bildiren kişi İskenderiyeli bilgin Origen'dir. Bazı Katolikler bu tür haçı, İsa ile karşılaştırıldığında değersizliğin bir sembolü olarak kullanmaktadırlar.[3]

Son dönemlerde Satanistler de bu haçı kullanmaya başlamışlardır. Çünkü Satanist akımların ayinlerinin bir çoğu, Katolik ayinlerinin alaya alınmış bir uygulamasıdır. Ters çevrilmiş haç, baş aşağı edilip hakarete uğratılmış İsa ve yakarışlarda Tanrı'nın yerine konmuş İblis bunun örneklerindendir.[4][5]

Petrus haçı, sıklıkla satanizm ile ilişkilendirilmiştir. Aleister Crowley sembolün lütfun tersi ya da İsa'nın lütfundan uzaklaşmak anlamına sahip olduğunu ileri sürmüştür.[3]

Bu simge, bir zamanlar Hıristiyanlığın en önemli simgelerinden biriyken, şimdi tüm dünyadaki en büyük anti-Hıristiyan simge olarak kabul görmektedir. Hala birkaç kilisede bu sembolü görmek mümkündür. Bu sembolü anti-Hıristiyan bir simge olarak görmeye yeni başladık sayılır. Özellikle "The Exocist" ve "Rosemary's Baby" filmlerinden sonra bu simgeye olan nefret artmıştır.[1]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] onedio.com/haber/orjinal-anlamlarini-kaybetmis-semboller-446541
[2] Tuğba Taş & Fikret Özcan, "M.S. 4-7. yüzyıllar Arasında Haç Motiflerinin Gelişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2015/1, Sayı:21, s.254, 256.
[3] Hasan Bardakçı, "Kültür ve Ticaret", Cinius Yayınları, İstanbul 2012, s.161.
[4] Yaşar Nuri Öztürk, "Kurân Açısından Şeytancılık", Yeni Boyut Yayınlan, İstanbul 2002, 26-27.
[5] Yrd. Doç. Dr. Kadir Albayrak, "Dinsel Bir Sembol Olarak Haç'ın Tarihi", Dini Araştırmalar; Cilt: 7, sayı: 19, s.128.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739697 ziyaretçi (134025242 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler