Piramitlerin ve Stonehenge'nin Sirri
 
Stonehenge, Piramit, Pyramids, Pyramid

Piramitlerin ve Stonehenge’nin Sırrı

Günümüzde hâlâ piramitlerin ve Stonehenge’nin nasıl ve ne amaçla yapıldıkları hakkında bir sürü soru işareti var. Bu sorunsalın tek nedeni, milattan birkaç bin yıl önce, azımsanmayacak kadar çok sayıda insanın sahip olduğu psişik güçlerin anlaşılamamasıdır. Bu antik teknolojilerin şaşkınlık uyandırmasının 2 nedeni var.

1.) İnsanlık tarihinin tahminen M.Ö. son 1000 yılına kadar, çok fazla sayıda psişik insanın yaşamış olması ve bu psişik yeteneği olan insanların bu yeteneklerinin genetik yolla edindikleri gerçeği.

2.) Psişiklerin zamanla azalmasının bir kısım nedeninin yanında, olası en kuvvetli ihtimal, neden oldukları korku sonucu normal insanlar tarafından öldürülmeleri. (Orta çağdaki cadı avı benzeri)

Psişik güce örnek verecek olursak; bugün basit illüzyonistlerin algı yanılsamalarını kullanarak yaptıkları şovlarla açıklanamayacak güçler sergileyen Uri Geller, David Copperfield ve Andrija Puharich gibi güçlerini sayısız telekinezi deneyinde ispat etmiş insanlar bulunmaktadır. Bu tür insanların sayısının geçmişte çok çok daha fazla olduğunu, mitolojik ya da dinî verileri antik tarihin en önemli kaynağı oldukları gerçeğinden yola çıkarak anlayabiliyoruz.

Sümer ve Antik Mısır metinlerindeki örnekleri ya da Yunan mitolojisindeki Titan-Tanrı savaşları hikâyelerini es geçerek, herkesin bildiği daha yakın örnekleri şunlardır:

Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i yarması ve diğer paranormal olayları, Davut’un zihin kontrolü ve metalleri dans ettirecek kadar eğip bükmesi, Süleyman’ın uçması ve gözle görünmeyen enerji canlılara dev büyüklükteki inşaatlar yaptırması.

(Belki cinleri göremiyorlardı fakat havada uçuşan inşaat malzemeleri ve aletlerini bina inşâ ederken görüyorlardı.)

Bu gibi örnekler, yine aynı verilerden anlaşıldığı kadarıyla, birçok insanı o kadar da etkilemiyordu. Çünkü o dönemde elini sallasan büyücüye ya da psişiğe çarpıyordu. Ayrıca verdiğimiz örnekteki dolaylı ya da direkt paranormal güçlerini iyi yönde kullanan insan sayısı, ne yazık ki hep azınlıkta kalmış. Bugün de öyle aslında, son yüzyılın en güçlü psişiği olan Wolf Messing örneğin… Messing, konuya hâkim olanlar tarafından, "2. Dünya Savaşı’nın bilinmeyen gizli gücü" diye anılmakta…

Hitler’in, Stalin’in ve Hirohito’nun zihnine etki ettiğine ya da kontrol ettiğine dair birçok iddia ortaya atılmıştır. Bence halefi olan Uri Geller de bugün benzeri bir karanlık projenin baş mimarıdır… Piramitlere gelecek olursak;

✔ Bu psişikler güçlerinin dönemsel olarak arttığını ya da azaldığını fark ettiler. O nedenle bu dönemleri takvimsel haritalandırma yoluna gittiler.[1] Bu astrofizik haritalandırmayı doğru yapabilmek için Zigguratlar inşâ ettirdiler.

✔ Sonra bu zigguratları piramide dönüştürüp [2] bir kısım büyü ya da telekinetik güçlerini arttırıcı yapılara dönüştürdüler.

Hatta Mısır-Gize (Orion takım yıldızı) ve Kamboçya-Angkor Vat [3] örneklerinde olduğu gibi, piramitleri yıldız haritası şeklinde inşâ ettiler.

Ayrıca bu piramitler, bu psişikler için birer telekinetik gövde gösterisi idi. Çünkü yüzlerce kilometre öteden tren vagonları gibi yeryüzünün manyetik alanını kullanarak getirilen kayalar, bu kayaların düzgün kesilmesinde ve inşâsında kullanılan aklını yitirmişçesine çalıştırılan insan ya da enerji canlılar, yapılan illüstrasyon içerikli şovların korkutucu atmosferini tamamlıyordu… Bu tür insanları emrinde çalıştıran krallar, böylelikle "tanrıkral" olarak anılıyordu.

Bugün adını Tevrat ve Kurân’da "Ad" ve "Semud" olarak bildiğimiz ve mitolojik verilerde Atlantis (Atlantik’te bugünkü Bermuda üçgeninde) ve Mu (Pasifik Japon Dragon denizinin derinliklerinde şehir kalıntıları bulunan) bu psişik güçlerin zirve yaptığı batık uygarlıklar olarak anılıyorlar.[4]

Kaynaklar

[1] O dönemden günümüze sağlam kalan zodyak/horoskop yapılara en ünlü örnekse Stonhenge’dir.
[2] Zaten piramidin inşâ edilmesi önce ziggurat şeklinde olur, sonra kapatılıp dörtgen ile sekizgen tabanlı değişik piramitlere dönüştürülürdü.
[3] Dragon takım yıldızı/Ursa Major ve Ursa Minor/Büyük Ayı ve Küçük Ayı takım yıldızı
[4] Cebel Toruk, "Piramitlerin ve Stonehenge’nin Sırrı", Omnbiscience, Mart 2012, sayı: 1, s. 20-21.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: bülent, 16.03.2015, 19:38 (UTC):
Stonhenge mısırlılar yapmıştır. En büyük delil 91 ve 93 nolu taşlardır. taşlar büyük piramiti hatasız gösteriyor. Birisi avrupa ve akdeniz üzeründen diğeri amerika üzerinden. Zaten güneş nedir bilmeyen ingilizlerin güneşle büyük piramitle ne işleri olurki.
google eart dende bakabilirsiniz.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52993796 ziyaretçi (134784783 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler