Piri Reis'in Kayip Hazinesi
 
Piri Reis'in Kayıp Hazinesi, piri reis's lost treasure

Piri Reis'in Kayıp Hazinesi

“Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışının ardından genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumları yenilenmekte, her yer didik didik edilmektedir. Cumhuriyet'in ilânının üstünden sadece 6 yıl geçmiştir. İstanbul'un Sarayburnu denilen en güzel yerinde kurulan Osmanlı Padişahları'na ait Topkapı Sarayı binaları da düzenlenmektedir. Milli Müzeler Müdürü Halil Ethem Eldem, Topkapı Sarayı'nda (Harem Dairesi'nde, bir rivayete göre de depolarda) coğrafya ilminin o zamana kadar tanımadığı bir harita bulur. Bulunan harita, yüzyıllar önce çizilen bir dünya haritasıdır.” (Prof. Dr. Afet İnan)

Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan, Piri Reis'in görenleri şaşırtan, çok hassas çizimlerinin yer aldığı dünya haritasının yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkışını bu sözlerle anlatır. Amerika'yı gösteren en eski haritanın bulunduğu haberini alan Mustafa Kemal Atatürk, onu Ankara'ya getirterek bizzat kendisi inceler. Sonra haritanın çoğaltılarak üzerinde ilmî incelemeler yapılmasını emreder. Topkapı Sarayı'ndan çıkan bu harita daha sonra Afet İnan'ın da kurucuları arasında yer alacağı Türk Tarih Kurumu bilim heyetlerince tetkik edilir.

Afet İnan, Cenevre Üniversitesi'nde okurken haritayı ilk kez Batılı bilim insanlarının dikkatini çekecek şekilde tartışmaya açar. Haritanın bir kopyası, 1953'te incelenmek üzere ABD'ye gönderilir. Antik haritalar uzmanı M. I. Walter ile Arlington Humphrey Mallery'nin incelemelerinde sonuç şaşırtıcıdır. Yüzyıllar önce ceylan derisine çizilmiş haritada ‘izdüşüm yöntemi' kullanılmıştır. Bir küre üzerine konulduğunda haritanın günümüzdekilerle birebir aynı olduğu tespit edilir. Mallery'e göre çizim için havadan ölçüm yapılması gerekmektedir. Peki, 500 yıl önce kim yeryüzünü haritalamak için bir uçak kullanmış olabilir ki?

Sorunun cevabı, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sinde saklıdır:

“Çünkü bildün pusulanun halini
Dinle hartının (harita) dahi ahvalini
Hartıyı hem pusulayı bil sahih
Ta Süleymanu'n-nebi itdi tashih.”

Piri Reis, "Der Beyan-ı Hartı" başlığıyla eserinin birinci cildindeki yazılarında haritanın çizilişini anlatmaktadır. Pusuladan, Hz. Süleyman'ın haritayı düzeltip doğruladığından, hayvanların ilmiyle tasdik ettiğinden ve deniz ilminin onun emrinde olduğundan bahseder. Harita, 500 yıl öncesinin bilim ve teknoloji imkânlarına sığmayacak kadar hatasızdır. Üstelik Piri Reis, Amerika kıtasını görmeden çizmiş, bitki ve hayvan figürleri, rüzgâr yönlerini de içine alan detayları aktarmıştır.

Orijinal baskılı Kitab-ı Bahriye'yi (كتاب بحرية) 7 yıl önce İstanbul Sahaflar Çarşısı'ndan temin eden araştırmacı-yazar Metin Soylu, Piri Reis'in harita ve kitabının sırlarını hâlâ koruduğuna inanıyor. Soylu'ya göre Gelibolu'da dünyaya gelen ve ömrünü 14 yaşından itibaren denizcilik yaparak geçiren Kaptan-ı Derya, sırlarının büyük çoğunu yine bu yarımadada bıraktı. Hatta Akdeniz ve Hint Denizi seferlerinden sonra elde ettiği kalyonlara sığmayacak hazineleri de şimdi bulunmayı bekliyor. Üstelik bunların farkında olanlar, Piri Reis'in ayak izlerinin kaldığı kalelerde cirit atıyor.

HAZİNE VE HARİTALAR KALE MAHZENLERİNDE Mİ?

Dünyanın en kıymetli altın yüküne sahip tarihî Truva hazineleri 1873'te Çanakkale'den Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından kaçırılmıştı. Maddî değeri milyar dolarla ifade edilen hazine, savaş borcu olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'ya verildi. Hazine bir daha geri dönmedi, diplomatik talepler hep geri çevrildi. Şimdi onlar Moskova'daki bir müzede sergileniyor.

Metin Soylu aynı beldede bir başka hazine savaşının yaşandığına dikkat çekiyor. Ona göre, Çanakkale, Kaptan-ı Derya'nın hazinesini de sakladığı yer. Kitab-ı Bahriye'sini yonca yaprağı şeklindeki Kilitbahir Kalesi'nde yazan Piri Reis, elde ettiği ganimetleri bu kalenin altına ya da mahzenlerine sakladı. Aynı mahzenler sadece bir parçası bulunan Piri Reis haritasının diğer parçalarını ya da müsveddelerini de barındırıyor.

Temmuz 2005'te Piri Reis Haritası'nın Şifresi adlı kitabı yayımlanan Soylu'nun hazine iddialarının arkasında ilginç bir hikâye var. Kitabı basıldıktan sonra yapımcı bir firmayla anlaşan genç yazar, soluğu Çanakkale'de alır. Niyeti Piri Reis'in haritayı çizdiği, kitabını yazdığı Kilitbahir ve Sultanbahir (Çimenli) kalelerini görüntülemek, belgesel nitelikli incelemeler yapmaktır. Bir tesadüf eseri eski Eceabat Kaymakamı Yaşar Karadeniz'le tanışır. Kalede çekim izni ister. Kaymakamın verdiği kaleyle ilgili bir restorasyon ihalesi olacağı bilgisi ve davetiyle bir hafta sonra Eceabat'ta gerçekleştirilen bu ihaleye tanık olur. Nik İnşaat isimli bir firma, Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh Tabyaları'nın restorasyonuna talip olmuştur. Restorasyon sunumlarında kalede kazı yapılacağını öğrenen Soylu çok şaşırır. Tarihî kalenin iç kulesinin neden kazılmak istendiğine bir türlü anlam veremez ve oracıkta itiraz eder: “Vali, ihaleye katılan şirket yetkilileri ve gazeteciler vardı. Bir anda bütün kameralar bana döndü. Ben de Piri Reis'in haritasını bu kalede çizdiğini, kitabını burada yazdığını anlattım. Müsveddeleri, hatta hazinelerinin kalenin altındaki mahzenlerde ve odalarda gizli olduğunu söyledim. Onlar kalenin iç kulesi altına 3 boyutlu müze yapacaklarmış. Kalenin kazılmasının mantıksız olduğunu, yapılacaksa bunun polis ve jandarmanın denetimi altında gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledim. Sonra oradan zorla çıkarıldım. Kimilerine göre meczup durumuna düşürülmüştüm.”

KİLİTBAHİR NEDEN KAZILMAK İSTENDİ?

O günden sonra Soylu'nun merakı bir kat daha artar. Kitab-ı Bahriye ve Piri Reis haritasını tekrar gözden geçirir. Bölgede yaptığı araştırmaları bilim insanları ve devletin üst düzey yöneticileriyle paylaşır. Restorasyon hikâyesi hiç de göründüğü kadar masum değildir. Üstelik Kaptan-ı Derya, Kanuni Sultan Süleyman'a takdim ettiği Kitab-ı Bahriye'sinin 4. cildinin 1783. sayfasında hazinelerinden de söz etmektedir: “Denizin bütün durumu açık olmuş/ Hiçbir yeri kalbinde gizli kalmamış/ Dileğim tamamını açıklayasın/ Onunla kıyamete kadar anılasın/ Düzenle bu kitabı güzelce tam/ Bulsun çok yarar kim olsa okuyan/ Ve hem bu kitap çok gerektir/ Hazinelerin de bulunması gerekir.”

SON SEFERİNDE ÜÇ GEMİ HAZİNESİ VARDI

Soylu, yazılı delillerle sınırlı kalmaz. Tekrar kalenin yolunu tutar. Kitabında bile yazmadığı sırrını Aksiyon'a anlatan Soylu, hazine ve şahsî eşyaların bulunduğuna inandığı Kilitbahir Kalesi iç kule etrafı ve içinde bir pusulayla bazı denemeler yapar. Pusula iç kule mevkiine yaklaştığında ibrenin ve mıknatısın dengesi ortadan kalkmaktadır. Pusula ibreleri ancak altlarında ya da yakınlarında yoğun metal bulunduğu hallerde devre dışı kalmaktadır. Tabii bu da delil olarak yetmez. İlgili şirketin internet kayıtlarından daha çok uzaydan görüntüleme, maden arama konularında uzman olması soru işaretlerini artırır. Çünkü Avustralya devlet nişanı alan şirketin ana ihtisas alanı uydu görüntüleme sistemleri ve maden aramadır.

Peki, gerçekten Piri Reis'in hazineleri var mıydı? Tarihî kayıtlar Piri Reis'in 1553 Hürmüz Seferi dönüşünden yaklaşık bir yıl sonra Mısır'da (iftira ve haksızlıkla) kellesinin uçurulduğunu yazıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz Kaptan-ı Deryası iken Piri Reis de Hint Kaptan-ı Deryası olarak görevlendirilir. Tabii Hint Kaptan-ı Deryası'nın son seferinde üç gemi ganimetinin bulunduğu da kayıt altında. Soylu'nun iddiasına göre Piri Reis idamından önceki bir yıllık süreçte hazinelerini de adeta ‘ofis' olarak kullandığı Kilitbahir'e getirdi. Üstelik o, amcası Kemal Reis'le birlikte denizlere açıldığı ilk günden beri ganimet ve hazinelerle birlikte büyümüştü. Osmanlı Devleti'nin donanma komutanlığına davet aldığında, ‘ganimetlerin kendisine, toprak ve vilayet yönetimlerinin Devlet-i Aliye'ye bağlanacağı' meyanında anlaşma yaptığı da biliniyordu. Soylu'nun ifadesiyle Piri Reis'in sırları da, hazineleri de Çanakkale'de saklı: “Bahriye kitabı orijinali 2.000 sayfa ve 4 ciltten oluşuyor. Hem dünya haritası, hem de kitabın yazımı Piri Reis'in bu iki kalede uzun süre kalmasını gerektirmiştir. Araç gereç, gözlem odası, eşya ve eserleri hep bu merkezdeydi. Burası Piri Reis'in kara kutusuydu. Büyük servetlere sahip Kaptan-ı Derya'nın miras bırakacağı vârisi de yoktu.”

HARİTADA SAHTEKÂRLIK MI YAPILDI?

Bütün bunları delil olarak gösteren Soylu'nun bir de uyarısı var: “Kilitbahir gibi önemli bir yerde yapılan restorasyon bu yüzden başı boş bırakılamaz. Denetim altında yapılmalı, hazineler, harita ve kitap müsveddeleri bulunmalı. İkinci bir Truva hazineleri olayı yaşanmamalı.” Araştırma ve iddialarını Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Türk Tarih Kurumu, Çanakkale Valiliği ve Eceabat Kaymakamlığı ile de paylaşmış. Kültür Bakanlığı iddialar üzerine bir yazıyla Çanakkale Valiliği'ni uyarmış.

Eceabat'taki yetkililerin verdiği bilgiye göre, restorasyonun kaleyle ilgili olan kısmı bitti. Ancak Namazgâh tabyalarındaki çalışmalar sürüyor. Bu bölgede şarapnel, mermi, top gibi harp malzemeleri bulunmuş. Ancak bunlar bugüne kadar kamuoyuna gösterilmedi. Çanakkale İl Turizm Müdürlüğü yetkilileri Kilitbahir Kalesi'ndeki restorasyonun geçen sene başladığını, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle istenen seviyeye gelmeden bitirildiğini söylüyor. Kazı yapılıp yapılmadığı, hazine iddiaları ise “gülünüp geçilecek kadar komik” bulunuyor. Nik İnşaat'ın bölgedeki restorasyonla ilgili sadece proje çizimi yaptığını belirten bir yetkili, Delta İnşaat ile yapılan restorasyon ve tabya onarım-arama işlerinin sürdüğünü ifade ediyor.

Hazinelerinin yanında tartışmaları süren konulardan biri de Piri Reis'in haritası. Amerika'nın kaşifi olarak bilinen Kristof Kolomb ile seyyah Toscanalli'nin haritalarının Piri Reis Haritası'yla aynı devirlerde yapılmış olması yıllardır gündemde. Batılı bilim çevreleri ile bir kısım Türk aydınları Piri Reis'i ‘hırsız ve sahtekâr' noktasına getirecek derecede iftiraya varan yorumlar yapmıştı. Araştırmalarında delil olarak Piri Reis'in eserlerini temel alan genç araştırmacı Metin Soylu, ünlü Hattat Fuat Başar'ın bilirkişi raporuyla bir başka tarihî gerçeğe daha ışık tutuyor. Başar'ın, Metin Soylu'nun talebiyle Piri Reis Haritası ve Kitab-ı Bahriye üstünde yaptığı incelemeler bu tartışmalara yeni bir boyut kattı. Başar, öncelikle denizcilik kitabı ile haritadaki yazıların aynı elden ‘Talik Kırması' şeklinde yazıldığını tespit etti. Eserler aynı kalemden çıkmıştı. Ancak çok önemli bir ayrıntı tarihin tozlu rafları arasında bugüne kadar gizli kalmıştı. O da haritaya ün veren Amerika kıtasının yanı başındaydı.

Haritanın Güney Amerika'yı gösteren kısmından başlayan metinlerde kullanılan Osmanlıca yazı karakteri ile haritanın diğer kısımları ve denizcilik kitabındaki yazılar uyumlu değildi. Haritanın solundaki bir bölüm güzel yazı üstatlarının ‘Nesih Kırması' adını verdikleri hatla yazılmıştı. Yani haritaya ikinci bir el değmiş, tahrifat yapılmış ya da yazılar sonradan eklenmişti. Fuat Başar bilirkişi raporuna bu tespitlerini aynen yansıtır: “Kitab-ı Bahriye adlı eserin sayfaları ve ciltleri arasında çapraz kıyaslamalar yaptım. Tüm Osmanlıca yazılar aynı kalemden çıkmıştır ve yazılar Talik Kırması'dır. Yine Piri Reis'in 1513 tarihli haritasındaki yazılar da Talik Kırması'dır. Her iki eser de aynı kalemden çıkmıştır. Ancak haritada Güney Amerika hattı üstündeki bir kısım yazılar Nesih Kırması'dır. Harflerin uzantı ve çıkıntıları bile farklıdır. Bir hattatın anlayabileceği bu fark haritanın tahrif edildiğine ya da haritaya ekleme yapıldığına işarettir.”

Peki, neden haritanın sol tarafındaki yazılar farklıdır? Yazıların içeriği nedir? Hattat Başar ve Soylu'yu şaşırtan da burası olur. Çünkü farklı üslupla yazılan kısım, Avrupa denizcilerini öne çıkaran, Kristof Kolomb'u anlatan övgü ifadeleriyle dolu. Topkapı'daki orijinal harita üstünde de inceleme yapmak istediğini söyleyen Fuat Başar, ekleme olduğunu söylediği yazının bir telaş havasında kaleme alındığına dikkat çekiyor.

Başar, Kitab-ı Bahriye'nin içeriğindeki ‘hazine' meselesiyle ilgili de ilginç değerlendirmeler yapıyor: “Hazine konusunda iki ihtimal var. Bir kitapta deniz ve harita ilmine atıf yapılmış. Hazineden kasıt ilim olabilir. İkincisi ise mecaz sanatıyla gerçekten kendi hazinesini anlatmış olabilir. Her iki ihtimal de var. Üslubun rahatlığı ve dil bunu veriyor. Ganimet ve taltiflerle dolu bir ömürden sonra mirası olmayan hazine ve birikimlerin bir adresi de Kilitbahir olabilir.”

Başar'ın Ocak 2006'da yaptığı bu tespitler Soylu'ya yeni bir kapı daha açar. Harita üstündeki yazı farklarını ortaya çıkarmak için Kitab-ı Bahriye'yi kriminal incelemeye sokmaya karar verir. Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner'in izniyle İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler istenen sonucu vermez. Çünkü grafolojik incelemelerin belgenin aslı üzerinden yapılması gerekmektedir. Ekspertiz raporunda da Piri Reis haritasının Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki orijinali üzerinden tetkik yapılması halinde tahrifat ya da farkların ortaya konabileceği belirtilir. Soylu, aynı talebi Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı'na da iletir. Eserlerin orijinali üstünden, Osmanlıca bilen hattat personelce yapılması gerektiği belirtilen cevabî yazıda, Harita Genel Komutanlığı kadrosunda ‘bu vasıfta uzman personel' olmadığı için çalışmanın yapılamayacağı iletilir.

Haritadaki değişiklik ve tahrifatla ilgili Hattat Başar ve Soylu'nun iki tahmini var. Biri haritanın 1929'da ortaya çıkarılmasında Alman Prof. Kahle'nin de katıldığı Cumhuriyet dönemi ilk incelemeleri sırasında değişiklik-ekleme yapılmış olabilir. Diğer ihtimale göre ise Kanuni Sultan Süleyman devrinde Hürrem Sultan'ın da dâhil olduğu, haritanın ilk hediye edildiği dönemde bu değişiklikler yapılmıştır.

Bütün bu iddialar tartışmalara konu Çanakkale ve Eceabat'ta da yankı buluyor. Çanakkale Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Kaşıkçı, kalenin eklenti ve çevresinde kazı yapıldığını ancak hazine arandığı yorumlarının çok iddialı olduğunu söylüyor. Piri Reis'in haritasını Kilitbahir'de çizmesi nedeniyle bulunabilecek müsvedde ve kişisel eşyaların ise, daha önce salname, ruzname ve Sicil-i Osmaniyelerin naklinin yapıldığı dönemde Konya ya da İstanbul'a götürülmüş olabileceğine dikkat çekiyor.

Piri Reis Denizcilik ve Deniz Kaynaklarını Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Erol Dizdar ise, araştırmaların objektif olması için hem harita hem denizcilik kitabı üstünde hassas bir çalışma yapılmasını öneriyor. Topkapı Müzesi'ndeki harita üzerinde inceleme yapılmadan değişiklik ya da müdahale yapıldığının tespit edilemeyeceğini vurguluyor.

TURGUT ÖZAL, HARİTA VE KİTAB-I BAHRİYE'Yİ AMERİKAN BAŞKANI BUSH'A HEDİYE ETMİŞ

Mayıs ayı içinde doğum yeri Gelibolu'da kendi adını taşıyan bir ulusal konferans düzenlenecek olan Piri Reis'in haritası ve Kitab-ı Bahriye isimli denizcilik kitabı aslında bundan 18 yıl önce merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından da dikkatle incelenmiş. Sonra Osmanlıca-Türkçe-İngilizce çeviri yapabilecek bir isim olduğu için Dr. Vahit Çabuk'a Kitab-ı Bahriye'nin çevrilip yeniden basılması talimatı (1987-88) vermiş. Denizcilik kitabını önce Osmanlıca okunuşu, sonra Türkçe anlamı ve İngilizce'siyle birlikte tamamlayan Çabuk'un ortaya çıkardığı eser, haritayla birlikte ABD eski Başkanı baba George Bush'a Özal tarafından hediye edilmiş. Dönemin diplomatlarının tabiriyle Özal, ABD'ye ‘Bizim kıta demeye' getirmiş.

Özal'ın tavrı aslında bugünün siyasetçileri ve araştırmacılarına da ışık tutuyor. Bir taraftan tartışmalar sürse de, Piri Reis'in haritasının gerçek bir hazine olduğu apaçık ortada.

PİRİ REİS KİMDİR?

Asıl adı Muhiddin Piri'dir. Karamanlı Hacı Ali Mehmed'in oğlu Osmanlı'nın nam salmış denizcilerinden Kemal Reis'in yeğeniydi. Kaptan-ı Deryalık yapan, Kitab-ı Bahriye'sinde Ege ve Akdeniz'e ilişkin eşsiz bilgiler veren Piri Reis, 80'li yaşlarında Hürmüz Adası halkının malını yağmaya sebebiyet vermek ve askerlerini Basra'da bırakmak suçlamasıyla Mısır'da idama mahkum edildi. Çizdiği kusursuz Amerika haritası yıllardır tartışılıyor.

PİRİ REİS HARİTASI'NIN DÜNYAYA SUNDUĞU YENİLİKLER

Harita adeta mucizelerle dolu. 1800'lerde keşfedilen Antarktika kıtası 1513'te zirveleri ve sıradağları bile şaşılmayacak şekilde çizilmiştir.

Arjantin'le başlayan Güney Amerika kıtasının Antarktika'nın bir uzantısı olduğu ortaya konulmuştur.

Arjantin uzaydan bakıldığında 47 derece sağa kıvrık gözükür. Piri Reis bugün bile haritalarda dik olarak (yanlış) çizilen Arjantin'i bu açıyla birebir çizmiştir.

Cebelitarık Boğazı adeta uzaydan görülür gibi verilmiştir.

Harita 22,.5 derece eğim verilerek çizilmiştir. Dünyanın jeoid (sonsuzgen) ya da geoid (yuvarlak) olmadığını 16 parçalı haritasıyla ispatlamıştır. NASA'nın yayınladığı son dünya fotoğrafları da yerkürenin 16 genliğine atıf yapmıştır.

Atlas Okyanusu'ndaki adaların çoğu isabetle doğru şekilde çizilmiş, yıldız koordinatları işlenmiştir.

Okyanus rüzgârları bugünkü ana hava akımlarıyla örtüşür şekilde haritaya işlenmiştir. Rüzgâr alınan yönler bile gemi maketleriyle şekillendirilmiştir

İlk kez haritada hayvan, bitki figürleri kullanılmış. O coğrafyaların özellikleri belirtilmiştir. Soylu, bu figürlerin Süleyman Peygamberin işaretçileri olduğuna inanıyor.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: tarih seven, 02.12.2017, 14:02 (UTC):
Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği de olmaz. Osmanlının geçmişinde utanılacak ne bir soykırım ne de bir asimilasyon bulabilirsiniz. ilim tasavvufla birleşirse zirveye çıkar. Osmanlı son zamanlarında bu dengeyi kuramadığına bocaladı. Bakın Osmanlının bıraktığı hangi yerde huzur ve barış var? Mısırda mı balkanlarda mı orta doğuda mı? hiç bir yerde ben geçmişimle gurur duyuyorum. ALLAH er yada geç nurunu tamamlayacaktır. buna kimse mani olamayacak.

Yorumu gönderen: Hermes, 17.11.2016, 23:34 (UTC):
Oncelikle bu yazida hatalar var. Truva Hazinelerini Almanlar Rusya'ya savas tazminati olarak vermediler! Hazineler savas esnasında Berlin'deki hayvanat bahcesinde idi. Ruslar Berlin'i ele gecirince, bu hazineleri buldular sonra da Rusya'ya goturduler. Ancak bir kismini gectigimiz yillarda iade ettiler. Bizzat kendim gidip gordum bir yil once. Hazinelerin bir kismi su an kesinlikle Berlin'de!

Piri Reis mevzusuna geline, Soylu son donem bilimsel literatürü ne kadar takip ediyor emin degilim. Mesela, Gregory McIntosh'un, Karen Pinto'nun, Fuat Sezgin'in son donem calismalarini okudu mu acaba? Cunku boyle iddialar ortaya atarken, Bati karsisindaki asagilik kompleksinin yarattigi duyguyla basa cikmak icin gecmiste neler basardigimizi bilme ihtiyaciyla gercek disi yorumlar yapmaya meyyal olabiliriz. Soylu'nun kitabini yillar once okudum, biraz cabuk yargiya kapilmis izlenimi edindim. Ancak kendisinin iddialari bilim dunyasinda kabul gormuyor, neden acaba? Neyse konuya doneyim. Canakkale'liyim, 1513 haritasinin eski dunyayi gosteren kismi, 1528 haritasininsa sadece dortte biri elimizde. Kitab-ı Bahriye'nin bildigim kadariyla orjinali elimizde yok. Nerde haci bu orjinaller..? Elimizdeki parca haritalarla bu kadar buyuk sonuclara varmak ne kadar dogru? Eger Reis bu haritalari Kalelerde cizmisse dendigi gibi, kayip parcalar buralara saklanmis olabilir mi? Ama her iki haritada Osmanlı sultanlarına sunulmus, ne olmus, sultan bir kismini yırtıp, diger kisimlari sende mi kalsin demis? Reis de kolunun altına sikistirip, Kilitbahir'e geri getirip kaleye mi saklamis? Simdi boyle bir film yapilsa, oturup izleriz, cok da guzel olur, ama tarih bir bilim beyler, bizim hayal gücümüzden daha derin, onun hakkinda atip tutarken cok dikkatli olmaliyiz.

Yorumu gönderen: YUHU, 10.06.2016, 08:32 (UTC):
ANLAMADIM

Yorumu gönderen: anti kamal, 03.06.2016, 08:51 (UTC):
->yigit: hür iradenle tam bir kölesin fakat farkinda bile degilsin. Dini vecibelerini yerine getiriyormussun, atanin sayesinde ne okudugunu anlamiyorsun. Siz kamalcilar hep böylesiniz: Osmanli maresalinin mucize haritasi basligi altinda, Osmanli geriydi caldi cirpti diyorsun. Hürsün ya, hangi konuda ne dediginin bile farkinda degilsin.

Yorumu gönderen: yiğit, 19.01.2016, 09:10 (UTC):

Hayati:Cumhuriyet sayesinde hür irademle yaşıyorum çok şükür dini vecibelerimide yerine getiriyorum.
Eminim ki bu yazıyı okumadın eminim ki Osmanlı hakkında bilgin yok.
ne meraklısınız karınızı kızınızı cariye olarak verip, padişah buyruğunda ayak dibinde oturmaya ee balıkta baştan kokuyor senin suçun değil.

Hadi okumuyorsun Şunu da bil bari Osmanlı saniyeye ayak uyduramadı neden mi gelen çaldı giden çaldı tıpkı 17 aralık gibi..Uyuyun kardeşim okumayın kardeşim düzgün yazmayın kardeşim ama benim oksijenimi solumayın..

Yorumu gönderen: Sabrik, 01.10.2010, 18:07 (UTC):
Cumhuriyet safsatası ve batı hayranlığı mı?. Hayati uşağum çok komiksuun.
Biraz bilgilendireyim seni. Bedava hem de. :-) Batı hayranlığı diye bir şey kalmadı artık. Günümüzde ona globalleşme deniyor artık. Ve bu batı hayranlığı geçmişte gericiler tarafından çok güzel uygulanmışken günümüz gericileri de artık onu globalleşme adıyla devam ettiriyorlar.
Mustafa Kemal Atatürk asla bunları kabul etmemiştir. Ne batıcılığı kabul etmiştir ne gericiliği. O yüzden gericiler sadece ve sadece ona saldırıp yalanlarıyla insanların beyinlerini yıkamışlardır.
Latin harfleri seni geçmişinden koparmadı. Aksine seni geçmişine kavuşturdu. Latin harfleri sayesinde insanlar artık okuma yazma ayrıcalığına kavuştu. Sorun şu ki insanlar latin harfleri sayesinde okuyabilmekte ama maalesef gericiler yüzünden hiç bir şey okumamaktadır. Ülkemizde okuyabilme oranı latin harfleri sayesinde çok yüksektir ama okuma oranı çooook düşüktür. Sen latin harflerine kızmakla meşgul olana kadar kendini ve etrafındaki insanları okumaya yönlendir. Ayda ortalama bir kitap okuma seviyesine ulaşma konusunda gayret sarfet. Bakarsın Cenab-ı Allah bir kaç sevap yazar sana.

Yorumu gönderen: hayati, 16.08.2010, 10:58 (UTC):
şursı gercekki osmanlı arşivlerinin bir çogu osmanlı dagılırken kütüphanelerimizden yagmalandı latin alfabesiyle beraber bizi tarihe gömdüler ve batı hayranlıgı uyandırıldı bu sebeble cumhuriyet safsatasıyla köleleştik selam olsun ne diyeyeim dilimizi dinizi kim oldugumuzu bilemez olduk ülkemde bilim adamaı namına birşey yok sanayileşmek yüzyıllar evel başlamış biz ayak uyduramayınca osmanlının hali meydanda atalarımızın kemikleri incildi inşallah birgün uyanırız

Yorumu gönderen: osmanlı, 10.06.2010, 12:36 (UTC):
evet bu millete kendi tarihi okutulmadı ve halende okutulmuyor ali yat yat uyu artık uyanma vaktidir vesselam

Yorumu gönderen: bahattin solmaz, 01.04.2010, 20:50 (UTC):
herkes okumalı

Yorumu gönderen: Zafer, 18.03.2010, 14:41 (UTC):
Piri Reise üzülmemek elde değil, keşke bundan sonra bari akıllansak ama nerdeee

Yorumu gönderen: naf naf., 18.01.2010, 22:26 (UTC):
can can kardesim dogru soyliyorsun bizim toplum yabancilarin oretigi ile yasamaya calisiyor.ama kendimiz zahmet edip arastirmaci olmuyoruz ogrenmiyoruz hep haziri bekliyoruz onun icin yabancilar her herseyimizi bizden bir kac kurusa temin ediyorlar,uyaniklarda kendilerini karli bir is yaptiklarini saniyor ama ulkemize cok buyuk zara verdiklerinden haberleri yok,bir vatandas olarak cok üzülüyorum,allah ülkemizi bu satilmislardan korusun.bence toplumun DNTestini cikarmak lazim kotuler meydana ciksin ancak bu sahte simalar ortaya cikar o zaman ulkemiz toplumu temiz olur.(miliyetcilikle alakasi yok)yanlis anlasilma olmasin.cunki ben yugoslavya dan osmanli torunuyum.

Yorumu gönderen: can can, 26.07.2009, 02:21 (UTC):
Yabancılar hakkımızda her türlü hayınlığı yapsınlar anlarım. ama içimizde gezen hayınların yatacak toprağı yok. böyle hazineler üzerinde tahrifat yapmak hazineyi arayıp yabancılara satmak şerfsizce bir davranış o define avcılığı yapıp tarihi eserleri yabancılara satan insanları devlet cezalandırmıyor ama Allah belalarını versin.

Yorumu gönderen: hamza, 17.07.2009, 01:48 (UTC):
super baska birsey demeye gerek yok ama daima hep bir yabancilara verme aliskanligimiz var nedense denamizdami yok sa kanimizdami anlamadimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56067945 ziyaretçi (142836088 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)