Profesör Hernandez'e Uzaylilar Hangi Inanilmaz Bilgileri Verdiler
 
, bilgileri, hangi, hernandez'e, inanılmaz, profesör, uzaylılar, verdiler

Uzaylılar, Profesör Hernandez'e Hangi İnanılmaz Bilgileri Verdiler?

Aşağıdaki metin hakkında ön bilgi:

UFO'larıyla dünyamızı ziyaret eden varlıklar 1972 yılında, bir üniversite profesörü, immünoloji araştırmacısı ve Meksika Atom Enerjisi Komisyonu'nun önde gelen üyesi olan dünyaca ünlü Meksikalı bir bilim insanı olan Prof. R. N. Hernandez ile temas kurdular. Temasçı genç bir kadın görünümündeydi. Kadın, ANDROMEDA Takımyıldızındaki (net görüntü ve resimleri son yıllarda Hubble teleskopundan sağlandı) INXTRIA gezegeninden geldiğini söylüyordu. Bu varlık, profesörle çok önemli bilimsel ve sosyolojik sorunları tartıştı ve ona son derece önemli bilgiler verdi; profesörü uzay gemisine götürerek dünyamızla ilgili pek çok ilginç şey gösterdi. Bu görüşme ile ilgili tüm bilgiler Profesör'ün "kaybolduğu" 1984 yılına dek yapılan temasların, yüzlerce sayfa günlük notları, steno ile kaydedilmiş konuşmalar, tanımlamalar vb'den oluşmaktadır. Orijinali İspanyolca'dır. Aşağıda bu belgelerden derlenen UFO isimli Yrb. Wendelle C. Stevens ve Zitha Rodriguez Montiel tarafından derlenen kitabin 156-170. sayfalarında geçen bir LYA (uzaylı kadın) ve Prof. Hernandez arasında konuşmaya yer verilmiştir.

"Zamanınızdan altı milyon yıl önce, kıtaların tümü tek bir kara parçası meydana getiriyordu. Bunun üzerinde yasayan uluslar birbirlerine oldukça yakındılar. Ancak, bir gece, deniz, Atlantis dediğiniz kenti tümüyle yutuverdi. Bu büyük karanın orta yerinde yasayanlar, kara ikiye bölününce boğuldular. Oldukça bilgiliydiler ancak daha çok bilgi toplamak istemeleri top yekun mahvolmalarına neden oldu."

"Orada o büyük kentte, Atlantisli bilim insanları, askeri üstünlük kazanabilmek için çabalıyorlardı. Bunu yapacak zihinsel kapasiteye ermemiş olmalarına karşın, tüm galaksiye hakim olmak istiyorlardı. Niyetleri, dünyanıza ve sistemin tümüne kayıtsız şartsız egemen olmaktı. "

"Atlantisliler, güneş sisteminin Maldek (Maldek=Marduk=Nibiru olmasın?) denen gezegeninden gelmişlerdi. (Bugün orası astroid kuşağı olarak biliniyor.) Bu gezegen, SİON'dan gelen ve bilimsel ilerlemeleri nedeniyle büyük güç kazanmış varlıkların sığınağı olmuştu. Neyse, günün birinde, bilim insanları kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler ve bazıları Dünya'ya göç ettiler. O zamanlar, dünya, güneş sisteminin dördüncü gezegeniydi. Bu sömürgeciler, dünyanın, burada eskiden beri oturan diğer sakinleri için çekilmez hale geldiler; çünkü, gelişmiş silahlarıyla onları tehdit ederek küçük uluslara boyun eğdiriyor., sapık amaçlarını ve egemenliklerini bu silahlarla gerçekleştiriyorlardı. Dünya, başka gezegenlerden gelenler için büyük bir sığınak olmuştu. Bunlar arasında, gerek örf ve adetler gerekse genetik olarak büyük farklılıklar vardı. Zengin minerallerden dolayı yeni bir yerleşim bölgesi oluşturan bu gezegen, birçok uygarlığı çekiyordu kendine. O zamanlar, sadece tek bir kara vardı. Gezegeniniz, Maldek gezegeninden büyük kuşkularla gözetlenen bir serayı andırıyordu. "

"Bu silah bir anti nükleer reaktöre ve anti enerjiye sahipti; böylece, aynı zamanda hem molekül parçalayıcı, hem manyetik denge bozucu, hem de güç nötralleştirici ve her çeşit enerjiye karşı alici gibi kullanılabiliyordu. Onunla hayati ve hareketi kontrol edebiliyorlardı."

"Sayesinde, o güne dek erişilmemiş bir güce sahip oldukları bu silaha anti madde cihazı adini verdiler. O devrin konvansiyonel silahları ile bu anti madde silahı arasındaki fark bir uçurum kadar derindi. Diğer silahlar, maddeyi yok edebiliyorlar, organik enerjiyi değil. Ama yeni ve onlara göre müthiş kesifleri, onlara insanoğlunun psişik ve spiritüel enerjisini yok etme olanağını sağlıyordu. Evet, bu silah, biri maddesel öteki de spiritüel olan her iki varlığı da yok edebiliyordu

" Pardon LYA, ' her iki varlık' sözüyle ne demek istediğinizi anlayamadım? "

" Evet, sizler, insanın psişik ve organik bileşim maddelerine, ruh ve madde diyorsunuz. Bunlar birer varlıktır. Sizin ruh dediğiniz varlık, konvansiyonel ölümle yok olmaz. Onun enerjisi ölümden sonra da devam eder. Ama bu silah, hareket halinde olsun olmasın, (yaşasın, yaşamasın) titreşimsel ya da psişik varlığı bütünüyle yok ediyordu. Bir kez hedefe doğru yönlendirildi mi, artık hedefinin sesini arayıp buluyordu. Bu, ses, o bölgede yasayan insanların soluk alıp vermeleri ya da bitkilerin solunumu olabiliyordu. Kentlerin ve ormanların enerjilerini tümüyle absorbe ederek onları yeryüzünden siliyordu. "

" Bu silah, ona karşı koyacak yolları arayıp bulamayan Maldek'lileri çok telaşlandırdı. Silahın gücü, nedenli küçük olurlarsa olsunlar, tüm canlı hücreleri yok edebiliyordu. Ne kadar büyük olurlarsa olsun, herhangi bir gezegenin yörüngesini değiştirebiliyor, anti manyetik bir vorteks meydana getirerek, yörüngedeki dünyaların çarpışmalarına neden olabiliyordu. "

" Bu korkunç silahın yapılması, Maldeklileri öylesine endişelendiriyordu ki, Dünya'da olup bitebilecek şeyler karşısında büyük bir sorumluluk duymaya başladılar. Sonunda, dünyanıza gelerek, Atlantislileri bu projelerinden vazgeçirmeye ve barış içinde yasamaya ikna etmeye karar verdiler. Ama, geç kalmışlardı. Dünyalılar, bu silahın onlara, gezegenler arası bilim insanları arasında büyük bir güç ve ayrıcalık kazandırdığının farkına varmışlardı. Dünyalıların sürekli karşı koymaları üzerine, Maldeklileri, dünyanın dengesini tehlikeye atma pahasına, silahı, kendileri etkisiz hale getirmeye karar verdiler.

Ancak, her şeye karşın niyetlerini gerçekleştiremediler. Dünyalılar bu silahı, gece gündüz koruma altında tuttukları, devasa bir piramidin içine sakladılar. Bunu gören Maldeklileri savaş ilan ettiler. Bu savaş bir yıl kadar sürdü. Bu, eşit iki güç arasında yapılan, zor ve güçlü bir karsılaşmaydı. Dünyalılar, gerektiğinde silahı kullanmaya karar verdiler. "

" Bütün bu kargaşa sürerken, Maldekli bilim insanları, son bir kez, Atlantislileri bu kararlarından vazgeçirmeye çalıştılar, ama güçlü bir direnişle karsılaştılar. Dünyalılar, yeni güçlerinin simgesi olan silahtan vazgeçmeye yanaşmıyorlardı. Doğrusu, hiç de sağduyu sahibi değillerdi; kozmik yasayı hiçe sayıyorlardı; zaten kendi uygarlıklarının yasalarını da sürekli ihlal ediyorlardı. Hücresel hayati sıfırlayan, teknolojiyi tehdit eden, tüm bio-genetik enerjiyi ve güneş sisteminin barışını mahvedecek olan bu silahlarını teslim etmeyi ya da etkisiz hale getirmeyi reddederek, kardeşlerine karşı savaşmayı sürdürdüler.

"Savaşın şiddeti içinde, dünyalılar toprak kaybettiler. Diğer güneş sistemlerinden gelen ileri uygarlıklar da Maldekliler'e yardım ediyorlar. O zaman, Dünyalılar, Maldek gezegeninin manyetik alanını kaybetmesine ve yakınındaki diğer gezegenlerle (en yakındaki Mars'tı) çarpışmasına neden olacak şekilde ayarladıkları silahlarını çalıştırdılar"

"Yörüngesinden çıkan Maldek gezegeni, çok enerji yitirdi. Bu enerji kaybının farkına varan bilim insanları, bir gece, Dünyalıların bu saldırganlığını ve gücünü oluşturan silahı yok etmeye karar verdiler. Maldek laboratuarlarından yayınlanan güçlü bir isin, o büyük kentin (Atlantis) üzerine düşerek, kıtayı ikiye böldü. Bu isin, dünyanın büyük bir bölümünün bir uçurum gibi açılmasına neden olmuştu ve ayni gece, tüm Atlantis kenti sulara gömüldü."

" diğer, daha küçük kentler, büyük bir su baskınının (tufanın, Nuh tufanı mı acaba?) karaları kaplayacağı konusunda uyarılmışlardı; bunların bazıları yine Maldek bilim insanlarının yardımıyla, insanların tahliyesiyle ilgili gerekli önlemleri alabildiler."

"ikiye bölünen büyük kara parçası parçalandı, yavaş yavaş sulara gömülen kısımlarında, birçok masum insan da öldü. Kalan parçaların biri batıya, biri de doğuya doğru savruldu. Dünyanın manyetik kutbu kayboldu. O zamandan beri de olması gereken yerde değildir."

"Dünyanız yörüngesini değiştirdi; bu çatışmalardan haberleri dahi olmayan suçsuz uluslar tufanda yok oldular."

"Bugün bile, karalar hareketlerine devam ediyor ve bu hareketleri, o gece sulara gömülmüş bazı kara parçalarının yeniden su yüzüne çıkmasına neden olacak. Dünyanız, o zamandan beri sürekli hareket halindedir. "

"Maldek gezegeni ise, bir süre, yörüngesel enerjisini yitirmeye devam etti; bu süre içinde Maldeklileri, kendilerine sığınma hakki tanıyan gezegenlere göç ettiler. Sonunda Maldek gezegeni, Mars ve Jüpiter ve hatta Dünya'nızla da çarpışmasını gerektiren bir yörüngeye girdi. (Sümer anlatısıyla örtüşmüyor mu? Ayrıntılar için bu sayfaları takip etmeye devam edin.) Yakın gezegenlere, yağmur gibi göktaşları yağdırdı. Bu kozmik toza Satürn halkalarında hala rastlanabilir. Bu parçaların diğerleri, halen astroid kuşağı adini verdiğiniz bölgede, bir düzene girmeye çalışıyorlar."

"anti madde silahı da, Florida açıklarında, BİMİNİ dediğiniz adacıklar arasına rastlayan bölgede, denizin dibine gömülmüş büyük piramidin içinde duruyor."

Büyük şaşkınlıkla ona baktım. Bu öyküye inanıp inanmamak konusunda ikircikli kaldığımı anladı. Kendimi aşağılanmış hissediyordum. Yavaşça sordum:

"Hala okyanusun dibinde mi yani?"

Evet, profesör." dedi, " Yıldızlararası topluluk, simdi eskisinden daha çok endişeleniyor. Çünkü, artık zayıflamış olmasına rağmen, eğer güneş ışınları tarafından aktive edilirse, dünyanızda manyetik değişikliklere ve molekül bozulmalarına neden olabilir. "

" Bu anti madde silahı, korkunç etkilerini, değişik şekillerde fakat sik sik gösteriyor. Bu da bilim insanlarınız dikkatini, o bölgede olup bitenlere çekiyor. O bölgede, pusulalar, iletişim ve deniz trafiği sik sik aksıyor. Hala, Solar güç tarafından uyarılıp aktive edildiği zaman, yasam enerjisini algıladığında, enerji vorteks (girdap)ini harekete geçiriyor. Ayrıca, çevresinde, tepkime ile çalışan herhangi bir alet algıladığında anti molekül alanının uyarıldığı kesindir. Aslında bir sesle hareket geçer. Hala, kullanılır durumda ve çok tehlikelidir. Sizin ona erişmeniz olanaksız; çünkü, gücü karşısında hemen yok olursunuz."

"Bunca yıldan sonra, hala dediğiniz kadar öldürücü mü?"

"Aslında profesör." dedi., heyecanlı bir duyarlılıkla, " onu ele geçirmek isteyen birçok yıldız toplumu var; ancak, dünyanıza gelip, araştırma ve analizler yaparak silahın yerini bulmaları ve onu çıkarmaları için gereken izin, üstün varlıklar tarafından onlara verilmiyor. Ne onlar ne de siz, anti enerjiyi ve anti maddeyi kontrol altında tutacak ve onu etkisizleştirecek kadar bilgiye sahipsizin. Bu bilgi sadece gelişmiş varlıklarda var"

"Bunu siz başarabilir misiniz LYA ?"

Tabii profesör. Unutmayın ki, biz bir bilim ve kesif grubuyuz. Ancak, bu dünyanızı anti madde güçlerine maruz bırakır. Biz hayata saygıyı esas alırız. Sadece maddesel değil, enerjik hayata da. Bizim prensiplerimiz, canlı türlerini yaşatmaya ve geliştirmeye çalışmaktır."

"Biz bir gün bu silahı kontrol etmeyi başarabilecek miyiz?"

"Bu koşullar altında, hayır. Şu andaki bilgileriniz, daha uzayda yolunuzu bulmak için gerekli olan üst uzay prensiplerini bile anlamaya yeterli değil. Bunu için, gemilerinizi yürütmek için çok büyük ölçüde enerjiye gereksinim duyuyorsunuz. Uzayın içerdiği tehlikeleri anlamak için milyonlarca saatlik uzay araştırmalarında bulunmanız gerekiyor. Bu yüzden, bu silahı, insanlarınızın korkunç genetik zararlara uğramayacakları bir biçimde kontrol ederek yüzeye çıkaracak yeterli bilgiye henüz sahip değilsiniz. Onu yüzeye çıkarırsanız, yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan kentler bir an içinde yok olabilirler. Tarihiniz boyunca böyle olaylara rastlanmıştır. Dünya dışı gemiler bunu yapabilir; fakat, enerjinin tahliyesi sırasında birçok insan ölebilir. Ancak çok ileri bir uygarlık bunu başarabilir. Aksi halde, dünyanızın manyetik alanı kuvvetli bir değişime uğrar.

Bugün BİMİNİ adası açıklarında deniz altında bulunulan tastan yola benzer yapılar ve ünlü Scott Taşları ile ilgili deniz dibi araştırmaları büyük bir heyecanla devam ettiriliyor. Ilgili araştırmacılar, bölgenin Atlantis'e ait olabileceği konusunda ciddi fikirlere sahipler.

Kaynaklar

[1] Prof. R. N. Hernandez, "Andromeda'dan gelen UFO" s: 156-170, Yrb. Wendelle C. Stevens & Zitha Rodrigues-Monteil.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: ask, 06.10.2018, 19:47 (UTC):
hareketli canli renkli renksiz ici dolu hologram gibi ruh gibi ilahi varliklar peri melek gibi bir haber insanliga cagri misir da yesil atli suvari gibi allah . islam
mesafe 10 metre karsimda bir peri yukseklikde sira sira melekler beyaz giysiler icinde ve iki tane aksakkalli sanki ruya gibi canli canli ilk yildiz yagmuru sonrasi hani derler ya ayakta uyuyorsun frequentileri vermem allah a sukur ler olsun amin .

Yorumu gönderen: zeypupa, 28.05.2017, 23:07 (UTC):
Değişim İçin hareket gerekli; doğru ve faydalı değişim için, doğru ve faydalı hareket gerekli. Insanlık oyalanıyor, tıpkı benim gibi.

Yorumu gönderen: Okylmz34, 09.04.2017, 23:00 (UTC):
Biri de çıkıp demiyor ki bu saçmalıklira inanıyor musunuz diye. Ben uzaylılar yoktur demiyorum. Ama buradaki yazan hikaye ye inanmıyorum. Bilim kurgu filminden çıkmış gibi uydurulmuş bir hikaye 6 milyon yıl önce öyle süper etkili bir silah yapılacak dünya yı tehlikeye düşürecek kadar güçlü bir silah olacak uzaylılar gelip dünyamızı kurtarmak için savaşacak saçmalığın daniskası

Yorumu gönderen: Warcraft, 15.03.2017, 16:19 (UTC):
Arkadaşlar bu kitabı ben okumuştum yıllar önce uzaylılardanda güçlü kertenkele gibi yaratıklar insanların içine sızarak ona köleleştireceklerinden bahsediyor..
bu kitapdaki ana fikir lyla bizleri uyarıyor..
bizler kendi halimizde savaşlarla oyalanırken onlar aramıza girecekler ve bütün dünyayı köleleştirecekler

Yorumu gönderen: İsmail Temizkan, 08.11.2016, 14:17 (UTC):
Kitabı okumuş olan arkadaşlara sormak isterim bir prof neden çağ sıçramalarına neden olmuş formulleri bilir de gelecek ve dünya için hayat meselesi olacak formul ve bilimsel verileri istemez ? Okumamış olan değerli arkadaşların da kesinlikle okumalarını öneririm.

Yorumu gönderen: Doğa, 23.09.2016, 20:58 (UTC):
Niçin Batılı insanlarla temas kurar demişsiniz.Bence yalnızca Batılı insanlarla temas kurmuyor olabilirler,belki iletişime geçtikleri hiç bir Türk bu teması kamuoyuna yaymıyordur.

Yorumu gönderen: Fatih, 19.04.2016, 05:47 (UTC):
Allah Kur'anda: “Biz Adomoğlunu yarattıklarımızın pek çoğunun üstüne geçirdik." diyor. Hepsinin üstüne geçirdik demiyor. Bu önemli bir vurgudur.

Yorumu gönderen: MUSTAFA KUŞCU, 15.12.2013, 20:55 (UTC):
dünya devletleri birbiriyle savaşmakda çok geri kalmış çağının taş devrinde yaşamakta bu dünya petrol denen ilkel yakıtı kullanmakta hala dünya sonsuz enerjiyi henüz keşvedemedi dünya bir gün tek devlet tek bayrak olacak sınırlar kalkacak dünyada konuşulan dillerden karma bir ortak dünya dili ortaya çıkacak bu olaylar uzaylılar dünyaya saldırınca olacak dünya uzaylıların saldırısı karşısında birleşip tek devlet olacak bizler göremeyeceğiz ama 1000 yıl ama 1milyon yıl sonra bu olacak allahın hikmetiyle olacak tabi kutsal kitabımız kurandan her geçen zamanda yeni şifreler ortaya çıkmakdadır sadece mezarda yatan ölüye okuma kitabı deyildir tam bir ilim ve teknolojik buluşlarıda işaret etmekdedir gelecekde anasından doğan çocuk okula eğitime gitmeyecek daha konuşmaya başladığında okuyup yazmaya ve yapacağı mesleği yapmaya başlayacak hani bi deyim vadır labunu ananın karnındamı öğrendig deye gelecekde çocuklar ana karnında öğrenecek çok şeyleri her şakanın altında bi gerçek yatar denir içinizden yorumumu okuyunca biliyorum la adam kafayı yemiş herhal dediğinizi duyar gibiyim hayal gününüzü kullanın bir insan birşeyi hayal edmişse bu gün mümkün olmayabilir bu dünyadaiken ölmeden öbür dünyaya gidip gelebilmek bu gün mümkün deyildir bigün gelir olabilir bizler göremeyiz

Yorumu gönderen: taner, 07.11.2010, 20:12 (UTC):
en üstün ve en mükemmel varlık adem oğullarıdır....başka tanımam ruhuna (ALLAH C.C.) tarafından üflenmiştir. artı ruh yok olamaz.. diyelimki ruh yok oldu yaratmak (ALLAH C.C.)'a mahsustur. onların ruhları yok olabilir. ama bizimkisi yok olamaz rabbim silmedikce ve insanın ruhu farlı bir yerden gelmekte onlar kainatın başlangıcında var edildi arabbimimn adaleti bu bizimde ruhumuza kendisi üfledi....

Yorumu gönderen: ceyda, 04.11.2010, 15:11 (UTC):
kitabı okudum.yaşayan bizden başka varlıklar olabilir.ama kitapta yazılanlar gerçekten çok saçma diğer varlıklar dünya mıza gelmiş hatta birileriyleiletişim kurmuş olabilirler fakat insanın bi aralar en üstün varlıklardan olduğu ve çok güçlü olduğu için kendi aralarında savaşlar yapmaya başladığı buna diğer güçlü carlıkların bi çözüm bularak insanların tüm bildiklerini yok ettiği fln yazıyo kitapta bence bunların olması mümkün değil

Yorumu gönderen: ceyda, 12.10.2010, 14:09 (UTC):
kitabı yeni okumaya başladım zaten uzaylıların olduğuna inanıyodum bence kitpta yazılanlar doğru sonuçta uzaylı varlıklar varsa biz nasıl onlara ulaşşmaya çalışıyoruz uzaya falan gidiyolar onlarda başka varlıkların yaşayıp yaşamadığını merak edicekler ve bence teknlojileri bizden daha çok gelişmiş olabilir ve böylece kitapta yazılanlar doğru olabilir ama bu bi ihtimal olmayadabilir kitabı tam okumadığım için kesin biyorum yapmıyorum

Yorumu gönderen: 123, 13.09.2010, 14:17 (UTC):
Lya madem başarabiliyorsanız niçin kemküm ediyorsunuz.haydi işe koyulun.

Yorumu gönderen: Sakaryalı, 05.09.2010, 05:22 (UTC):
lütfen bu şekilde kaçırılma olaylarını ve kaçırıldığını iddia eden kişilerin anlattıklarını Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ile karşılaştırın ve ona göre bilgi ve inanç süzgecinizden geçirin arkadaşlar.. Rabbimiz bizi bu ahir devirden kurtarsın inşallah..Türklere ve müslümanlara tarihte her daim Allah-u Teala bir silah üstünlüğü vermiştir.. (Çelik kılıçlar, Kur'an'da geçen zırhlar, gemi teknolojileri, 800 metre menzilli yaylar, Fatih'in topları, Abdulhamit'in kurtuluş savaşında kullanılan topları..vs) Bana göre son yıllarda ufoların özellikle Türkiye'de görünmesinin yegane nedeni de budur.. O, ne eylerse güzel eyler; inşallah hakkımızda hayırlısını eylesin.. amin

Yorumu gönderen: Hayrettin, 27.08.2010, 11:13 (UTC):
Dün gece bir rüya gördüm... Rüyamda dişi uzaylılarla dolu bir uzay gemisinin bizim evin semalarında dolaştığını şahit oluyorum... "Beni de alın, ne olur beni de alın" diye feryad ederken uyanmışım... Biraz düşünüyorumda sonuçta biz de uzayda yaşamıyoruz... Eee sonuçta bizde uzaylıyız işte... Kimden korkuyoruz ki?... )))))

Yorumu gönderen: tum yorumlara cevap, 23.08.2010, 16:43 (UTC):
b
yorumu yazan kisilere sesleniyorum cok bilgisizlikle dolu bir toplumla karsilasiyorum akilli arkadaslara burdan selam gondriyorum siz siz olun umutlu olun inanin bu profesor dogru soyluyor biz ona gore yasam kuramazsak sonumuz yok olmaya mahkumuz akilli olun yeni nesil insanimiza ihtiyasimiz var simdiki yasam cok berbat insanligimizi kaybetmiyelim

Yorumu gönderen: 123, 19.08.2010, 06:21 (UTC):
Niçin uzaylılar hep batılı insanlarla temas kurarlar buna bir anlam vermiş değilim.

Yorumu gönderen: nedim, 07.07.2010, 00:38 (UTC):
doğrusu ben bu olanlara inandim.YÜCE RABBİMİZ dahi 18000 alemin rabbi olduğunu
yani dünyadan başka 1000lerce alem yarattığını buyuruyorken. biim kalkıp inkar etmemiz doğru olmaz. ve emin olun ki LYA nın anlattığı gelişmiş varlıklar ta kendileri FENAFİLAHA ERMİŞ kainatın sır kapıları aşıp PEK ÇOK YÜCE SIRLAR SAHİBİ o mübarek evliyalardır.tin süresinde bahsedilen en üstün varlık olan insan hayvani nefsini yenip şeytanı yakıp. varlıkta fenaya yani yokluğa ulaşıp ALLAHA ermiş olan mübarek peygamber ve velilerdir.

Yorumu gönderen: can, 03.06.2010, 18:22 (UTC):
Acaba cern in antımadde deneylerı cok ütopık,kacık bır dusunce dıyebılırsınız ama boylesı bır sılahı meydana getırme faalıyetı olabılır mı.Bılım kısvesı altında boyle bır arastırmaya dahıl edılmıs olabılırler mı bılımadamları?

Yorumu gönderen: ahmet, 03.06.2010, 16:31 (UTC):
en üstü varlık insan .. tin suresin de Allah cc buyuruyor ... gerisi teferruaatn ibaret

Yorumu gönderen: Enes, 28.05.2010, 09:18 (UTC):
Yok onların derdi öyle savaş fln değil.sadece ebrende birlik olmak istedikleri için gelip duruyorlar keşif gezileri yapıyorlar.Birden ortaya çıkmamalarının sebebi insan ırkının savaşcı bir psikolojiğe sahip olmasıdır.İnsanlık daha buna hazır değil.İnsanlar kendi fiziki bedenlerinden başka bir canlı,yaşayan,Dünya dışı zeki yaşamla karşılaşmaya hazırdeğil.ama insanlarla irtibatları sürüyor.bağı koparmamamk için yqavaş yavaş insanlıkbuna hazırlanıyor.Sonrası Evrende birlik için çalışmak.

Yorumu gönderen: murat, 28.01.2010, 23:22 (UTC):
dünya sadece bir gezegen kainatta yüzlercesi var dua edeliki onlarda bizim gibi savaş delisi barbar bir topluluk olmasın

Yorumu gönderen: mehmet, 11.11.2009, 11:21 (UTC):
üstün varlıkmı varlıklarmı.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073073 ziyaretçi (142849935 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)