Rüyada Ölü ya da Ölüm Görmek
 

Rüyada Ölü ya da Ölüm Görmek

Rüyada Birini Öldürmek

Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye işarettir.

Bir kimse, rüyada kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse, öldürülene hayır ve mal isabet eder. Rüyada boğazlamak (boğazını sıkarak öldürmek), zulümdür.

Rüyada bir adamı öldürdüğünü gören kimse, "Sen, bir adam öldürmüştün de biz, seni o kandan kurtarmıştık." (Tâhâ Sûresi, 40) meâlindeki âyet gereğince korku ve kederden kurtulur.

Bir kimse, rüyada bir adamı öldürdüğünü ve şah damarından kan aktığını görse, maktûlun (öldürdüğü kimsenin) kâtilin (rüyayı görenin) dilinden hoşlanmayacağı bir şeye düşmesine işarettir. Bazı tâbirciler de maktûl'e (öldürülene), kâtil (öldüren) tarafından bir hayır ve menfaat gelir dediler.

Bir kimse, rüyada kasten ve haksız olarak bir kimseyi öldürdüğünü görse, rüyâyı gören kişinin günahkâr olduğuna işârettir. Bazı tabirciler de; "Birisini öldürdüğünü gören kimse, namazın fazîletini inkâr eder ya da onu (namazı) terk eder." demişlerdir.

Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kimse, rızka erişir.

Bir kimse, rüyada (örneğin) 200 kişiyi öldürdüğünü görse, o kimsenin 200 dirhem borcu ödenir. Üzüntü ve kederi giderilir.[1]

Rüyada Kendi Kendini Öldürmek

Rüyada kendi kendisini öldürdüğünü gören kimse, "tövbe-i nasuh" ile tövbe eder. Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse, hayra erişir. Rüyada başka bir insanı öldürdüğünü gören kimse, büyük bir günah işler.[1]

Rüyada kendi kendini öldürdüğünü gören kimse, geçerli ve Allah katında kabul edilecek bir tövbe ile tövbe eder. Öyle bir tövbe ki, bir daha tövbesini bozmayacak bir şekilde makbul bir tövbe eder şeklinde yorumlanır.[2]

Rüyada Öldürülmek

Bir kimse, rüyada öldürüldüğünü görürse, o kimsenin ömrünün uzun olmasına ve çeşitli kabilelerden çok hayra ve mala nâil olmasına işarettir.

Bir kimse, rüyada öldüreni bilmediği halde öldürüldüğünü görse, dinini ihmal ettiğine / edeceğine işarettir. Eğer katilini bilirse, düşmanına gâlip gelir ve intikâmını alır.

Savaşta öldürüldüğünü gören kimse, şâhitlik yapmak arzusunda ise, şâhitliği kabul edilir. Bâzen de o kimse, birçok dünyalığa ve zâhirî nimetlere kavuşur.[1]

Rüyada kendisinin başkası tarafından öldürüldüğünü gören kimsenin bu rüyası, kendisinin uzun ömürlü olacağına, hayır ve bereket içinde, bol para ile ömür geçireceğine işarettir.[2]

Rüyada Ölü Gömmek

Rüyada ölü gömmek, hapislik, fakirlik, sıkıntı ve işlerin bozulmasına işarettir.[1] Rüyasında bir ölüyü gömdüğünü gören kimse, hapislik gibi, fakirlik ve sıkıntı çekmek gibi ve işlerin bozulması gibi kötü ve sevilmeyen bir durumla karşılaşacağına işarettir.[2]

Rüyada Ölü Üzerine Ağlamak ya da Ölü Üzerine Ağlayan Birini İşitmek

Rüyada ölü üzerine feryat ederek ağlamak, vaaza işarettir. Bu ağlamayı dinlemek, kötü ve çok çirkin bir koku çıkan pis bir yeri açmaya işarettir. Bazen de feryat ederek ağlayan bir kadının sesini dinlemek, tambur, zurna ve çalgı aletleriyle yapılacak bir düğün cemiyetine işarettir.

Erkeklik ve dişiliği belli olmayan kadının ağlamasını işitmek, hiçbir halde iyi değildir.[1]

Ölü üzerine bağırıp çağırarak ağladığını görmek, iyiye ve hayra yorulmaz. Ama sessizce üzülerek ağladığını görmek, iyidir. Bu rüya, iyi olarak yorumlanır.[2]

Rüyada Ölü Yıkamak

Rüyada ölü yıkadığını görmek, onun (yıkadığı ölünün) borcunu ödemeye işarettir. Ölünün kendi kendini yıkadığını görmesi, o ölünün geride bıraktığı aile efrâdının üzüntü ve kederden kurtulmalarına işarettir.[2]

Rüyada Ölü Yıkayıcı Görmek

Rüyada ölü yıkayıcı görmek, iyi değildir. Hastalık ve üzüntü ile yorumlanır.[2]

Ölüm ve Ölülerle İlgili Diğer Rüyalar

Rüyada ölüm, yolculuk ile, bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur. Öldüğünü ve mezara götürüldüğünü gören, uzak bir yolculuğa çıkar, ölüp kefenlendiğini gören, bekar ise evlenir. Ölüp gömüldüğünü gören, tövbe etmeden vefat eder. Gömüldükten sonra mezarından çıkarsa, tövbeye kavuşur, ölüp halkın omuzları üzerinde götürüldüğünü gören, halk arasında şeref ve itibar kazanır, ölümünden sonra tekrar dirildiğini gören, fakirse zengin olur, eğer rüya sahibi yolculukta ise ya da gurbette bulunuyorsa selametle vatanına döner.

Tanınmamış bir kadının ölümünü görmek, yağmurun azlığına; bu kadının tekrar dirildiğini görmek, yağmurun geleceğine, birçok kadınların öldüklerini görmek, çocuklar arasında ölüm olacağına; ölülerin mezarlarından çıktıklarını ve bütün yiyecekleri bitirip geriye bir şey bırakmadıklarını görmek kıtlığa; kuyulardaki tatlı suları tamamen içtiklerini görmek, büyük bir hastalık çıkacağına; bir ölüyü arkasında beyaz ya da yeşil elbise olduğunu ve yüzü güldüğü halde görmek, gufrana erişmiş bulunduğuna; aksini görmek de bunun aksine; karısının öldüğünü ve sonra dirildiğini görmek, eşinden faydalanmaya; uykusunun içinde hasta olmayarak öylece öldüğünü görmek, uzun ömre delalet eder.

Bir dostunun ölümünü görmek, rüya sahibinin ölmesine ya da dostunu kaybetmesine delalet eder.

Vahşi bir hayvanın ölmüş ve katılmış olduğunu görmek, düşmana karşı zafere ve selamete işarettir. Evcil hayvanlardan birinin öldüğünü görmek hayırlı değildir. Bazı tabircilere göre; rüyada tanınmamış bir ihtiyarın öldüğünü görmek, arzu ettiği şeyden bir sonuç almamaya; tanınmamış bir kadının öldüğünü görmek, dünya işlerinin askıda kalmasına, bir aslan ya da filin öldüğünü görmek, o memlekette büyük bir kişinin ölümüne delalet eder.

İbn-i Kesîr'e göre; oğlunun ölümü, düşmandan kurtulmak ve mirastır. Kızının ölümü, sevinç ve bir istekten vazgeçmektir. Babanın ölümü, geçim sebebiyle; annenin ölümü, maksada ulaşmaktır ve hüzündür. Akrabalarından birinin öldüğünü görenin, kuvvetinde noksanlık hasıl olur. Karısının ölümü, iyidir. Hamile kadının ölümü daha kutlu ve kurtuluştur.

Abdülgani Nablusiye göre; rüyada ölüm, dinde noksanlığa ve fesada, dünyada ise şerefe işarettir. Ev halkından bir ölünün kendisi ile düşmanlık yaptığını görmek, dostunun kendisine darılacağına; bir ölünün hiddet ettiğini görmek, vasiyetinin yapılmadığına; bir ölünün güler ve sevinir olduğunu görmek, ona kabul edilen bir, dua ve sadakanın ulaştığına. Bir ölüyü güzel elbisesi içinde görmek, onun iyi bir akıbeti olduğuna ve iman ile öldüğüne; bir ölünün bir mescitte dirildiğini görmek, onun azaptan uzak olduğuna delalet eder.

Rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu gören, uzak bir yolculuğa gider. Ölünün güldüğünü ve sonra ağladığını görmek, onun İslam dininin dışında ölümüne işarettir.

Bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmek, onun dinsiz olarak öldüğüne delildir. İsmail el-Esas'a göre; rüyasında bir ölünün namazda ayakta durduğunu görmek, onun yaşadığı zaman çok ibadet etmiş olduğuna, bir ölünün dirilerek sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmek, onun iyi bir halde olduğuna delalet eder. Ebu Sait el-Vaiz'e göre; bir ölünün dirildiğini gören, iyiliğe ulaşır. ümit etmediği bir yerden sevinç duyar.

Bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmek, o şeyin aynen çıkacağına işarettir.

Bir ölünün üzerinde taç ve mühürler ve buna benzer şeyler olduğunu, ya da yüksek bir yer üzerinde oturduğunu görmek, onun ahrette iyi halde olduğuna; bir ölünün arkasında yeşil elbise görmek, onun şehit olarak öldüğüne; bir ölüyü güler yüzlü ve fakat sessiz ve sakin görmek, o ölünün kendisine dualar gönderildiğinden dolayı hayır içinde olduğuna; bir ölünün kendisi ile ağız kavgası ettiğini görmek, günaha girdiğine; bir ölünün kötü sözlerle kendisine nasihat ettiğini görmek, rüya sahibinin günah işlediğine; bir ölünün kendisini dövdüğünü görmek, günahkar olduğuna; bir rivayete göre, yolculuktan habere, borcunu ödemeye, ya da elinden çıkmış bir şeyi tekrar elde edeceğine işarettir.

Bir ölünün zengin olduğunu görmek, Allah (cc) indinde iyiliğe bir ölünün fakir olduğunu görmek, bu rüyanın aksine; eğer ölü dindar bir kişi ise, ahrette rahatına; birçok tanınmış ölünün, mezarlarından kalkıp, sevinçli bir halde olduklarını görmek, ölmüş sandığı islerinin yeniden düzelip bundan hayır ve menfaat geleceğine ve şansının yenileşeceğine; o ölüyü kederli ye elbiseleri eski ve yırtık görmek eğer evladı ve akrabaları varsa, fakirliğe düşeceklerine ve günahkar olacaklarına; birçok tanınmamış ölüyü mezarlarının üzerinde ayakta durduklarını görmek, o yer halkının şiddete kapılacaklarına ve içlerinden kötü insanlar çıkacağına delalet eder.

Rüyada ceddi ya da ceddinin ceddi veyahut cet dedesinin dirildiğini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacağına, içlerinde doğruluğuna ve dünyada iyilik göreceğine işarettir.

Rüyada anne ve babasının dirildiğini görmek iyidir. Oğlunun dirildiğini görene, beklemediği bir yerden bir düşman çıkar.

İnsanın bildiği bir ölüyü görmesi, sevinçtir, insanın gördüğü rüyaların en iyisi babası ve annesini ya da ceddini ya da akrabasından birini görmesidir. Ne suretle olursa olsun, babasının öldüğünü görmek, eğer rüya sahibi muhtaç biri ise Allah (cc) ona rızık ihsan eder. Gurbette bir kimsesi varsa gelir. Hasta ise iyileşir. Keder ve derdi varsa kurtulur. Bildiği bir ölüyü ve onun kendine selam verdiğini gören, o yıl ölmez. Kendinin ve ölünün salahına da delalet eder.

Caferi-i Sadık'a göre; rüyasında bir ölüye yol gösterdiğini gören, ilim ve hikmete kavuşarak, kötü yolda olan bir topluma yardım eder. Ölüyü dirilttiğini gören, çok yaşar.

Bir ölü ile minder üzerinde oturup kucaklaştığını gören, sağlıklı yaşar. Bir ölünün kendi mekanına oturduğunu görmek, hayır değildir. Eğer memur ise işinden çıkar veyahut ölür.

Bir ölünün bir kadın ile evlendiğini görmek, o kadının ölümüne işarettir.

Danyal aleyhisselama göre; rüyasında ölüp ailesinin etrafında ağladıklarını ve onu yıkayıp kefenlediklerini ve tabuta koyduklarını görmek, rüya sahibinin dininin fesadına, eğer gömülmezse iyiliğine delalet eder, ölmüş ve tabuta konularak kaldırılmış ve herkesin onun cenazesinde arkasından üzülmekte olduklarını gören, şeref san ve büyüklüğe nail olur. Fakat dininde fesat bulunur. Çünkü ölüm hayrat ve ibadetten kopmaktır. Eğer gömülmediğini görürse sonradan bunlar düzelmiş olur, öldüğünü ve tekrar dirildiğini gören günah isler ve sonra tövbe eder.

Bir rivayete göre, ölüm ömürdür. Rüyada birinin “sen hiç ölmeyeceksin” dediğini gören şehit olarak ölür.

Öldüğünü fakat üzerine de kefenin olmadığını, arkasından kimsenin ağlamadığını gasil ve kefenlenmediğini görenin evinin bir tarafı ya da emlakının bir kısmı yıkılır.

Rüyasında öldüğünü ve cenazesi yıkanmayarak ve kimse tarafından uğurlanmayarak gömüldüğünü görmek yıkık olan; evinin tamir edilmeyeceğine işarettir. Kendisini mezarlıkla ölü gören ve eskiden beri ölmüş olduğunu sanan, uzak bir yola gider ve cahillerle ve fesatlarla arkadaşlık eder.

Cabirü'l-Mağribî'ye göre; ansızın, vefat, dindarlar için rahat, kafirler için azaptır. Rüyada ölümün sekli güç olursa, gazaba, delalet eder. öldüğünü ve kendisini yıkayanı öptüğünü gören günahlarından tövbe eder. Ölüp teneşir ya da tabuta konulduğunu gören, bir devlet başkanının ya da onun yardımcılarının hizmetine girer ve ondan hayır ve menfaat görür. Bir alimin öldüğünü görmek o yerde onun ve şeriatın itibardan düştüğüne işarettir. Bekçinin öldüğünü görmek, adaletin olmayacağına; sanatçı birinin öldüğünü görmek, o sanatın azalacağına işarettir.

İbn-i Şirin'e göre; bir memleket başkanının rüyada öldüğünü görmek o memleketin yıkılmasına delalet eder. Rüyada ölüm görmek, fukaralıktır. Rüyasında öldüğünü ve yüzü buruşuk ve hiddetli olduğunu gören, dünyada darlığa ve ahrette de kötü bir hale düşer. Eğer yüzü gülüyorsa hayra işarettir.

Kirmanî'ye göre; kendisinin ölüm halinde zahmet çektiğini gören, kendi nefsine zulüm eder. Bir rivayete göre, bu rüya sahibi borçlu ise borcundan kurtulur. Yolculuk etmek istiyorsa gider. Diğer bir görüşe göre de elinden mal çıkar, evi yıkılır ve oturduğu yer değişir.

Öldüğünü ve kefenlendiğini ve gömüldüğünü ve sonradan kabirden çıktığını gören günahlarına tövbe eder ve iyi insan olur. Öldüğünü fakat ölüler gibi kefenlenmediğini görenin evi yıkılır ve oradan çıkar. Öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini gören, uzun bir yolculuğa gider ve döner, öldüğünü ve bir takim adamların omuzlarında götürüldüğünü görmek, yüksek bir rütbeye ulaşarak mevki sahibi olmaya ve fakat dininde azalma olduğuna, gömülmediği halde sonradan durumunun düzeleceğine, öldüğünü fakat ne kefen, ne tabut ne kabir ve ne de göz yaşı olmadığını görmek, rüya sahibi için içinde bulunduğu kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya. Ölü gibi kefene sarili olduğunu görmek, ölümüne, sağ iken öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini görmek, dininden dönmesine delalet eder.

Bir memur, kendini ölüm döşeğinde ve ölüm halinde olduğunu görse isinden atılır.

Anne ve babasından birinin öldüğünü görenin evinden dünya nimeti çıkar ve hali kötüleşir. Kardeşinin öldüğünü gören, eğer hasta ise ölür ya da akrabasından biri ölür. Bir rivayete göre iki gözünden ya da ellerinden birini kaybeder. Esinin öldüğünü görmek, geçimine yardımcı olanın artik bulunmadığına delalet eder.

Rüyada ölüm görmek, büyük bir işten dolayı pişmanlıktır, ölüp sonra dirildiğini gören, günah isler ve sonra tövbe etmesi gerekir. Hasta olmadan ve üzerinde ölüm hali bulunmadan öldüğünü gören uzun bir ömür yaşar. Bir kimsenin kendisine sen artık ölmeyeceksin dediğini gören, sahiden ölür. Ölmüş olup elbisesinden sıyrılarak çıplak bulunduğunu gören, şiddetli bir fakirliğe düşer; ölüp yüksek bir yere konulduğunu gören, rahata erişir. Bir rivayete göre eşinden hayır görür.

Kimsenin bulunmadığı ve geçmediği bir yerde yalnız olarak ölmüş olduğunu görmek, hayır değildir. Eğer gurbette bir akrabası varsa, onun felakete uğradığına dair haberi gelir.

Bazılarına göre; rüyada ölüm görmek boşanmaya delalet eder. Kendisinin ölüp, karısının matem içinde olduğunu görmek, aralarında boşanmaya delalet eder. Bekar bir adamın öldüğünü görmesi, evlenmeye; kendisinin ya da ortağının öldüğünü ve kendisinin ağladığını görmek, her ikisi için musibete; birinin ölüp halkın onu hayır ile andıklarını görmek, işlediği islerle makbul olacağına; bir toplumda öldüğünü görmek, onların isleri üzerinde çalışmağa; bir rivayete göre, uzak bir yolculuğa gidip, dönmemeğe, bir ölüyü sırtına yüklediğini görmek, haram mal kazanmaya delalet eder.

Bir ölüyü yerde sürüklediğini gören, günaha girer. Bir ölüyü kabre götürdüğünü gören, sevap isler; bir ölüyü çarşıya taşıdığını gören, muradına erişir ve ticareti genişler; bir ölüyü musallaya götürdüğünü gören, fesat bir kimseye haber verir, ölmüş olduğunu ve toprak üzerinde yattığını gören mal sahibi olur.

HZ. ÖMER; Rüyada Ömer ül-Faruk Hazretlerini görmek, İbn-i Şirin'e göre, uzun bir ömre, faziletli olmaya, doğru sözlü, doğru özlü olmaya. Hayra, batıldan kaçınmaya işarettir. Hz. Ömer'in kendisine, helal olan şeylerden bir şey ikram ettiğini görmek, nimet ve bolluğa, memuriyet ve makama, sağlık ve selamete işaret olduğu gibi, verdiği şey helal olmayan şeylerden ise, rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekeceğine günaha gireceğine delalet eder: Rüyasında Hz. Ömer ile konuştuğunu gören, adalet içinde yasar, Halifenin kendisine hiddetle bağırarak, söylendiğini gören kedere düşer, memur ve isçi ise isinden atılır. Fakir ise daha çok fakirleşir. Zengin ise fakir olur.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ölen ve defnedilen kimse, tövbe etmeksizin ölür. Eğer kabrinden çıksa ona tövbe etmek nasip olur. Bazı tabirciler ölmek, evlenmeye işarettir. Çünkü ölü, evlenecek şahıs gibi hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler.

Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanım kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur.

Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten zengin olur ya da günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner.

Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (cc)'ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine işarettir.

Bir kimse rüyada tanıdığı bir ölünün yeniden öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine işarettir. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine işarettir.

Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde ya da beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güler yüzlü ve sevinçli olarak görse. O ölünün görüldüğü gibi ahrette nimetler içinde bulunduğuna işarettir. Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu ya da ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna işarettir.

Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir.

Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır. Rüyada ölülerin götürüldüğü seklin dışında bir ölüyü yüklendiğini Gören kimse, haram mala sahip olur.

Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini gören kimse, idareciye hizmet eder.

Bir kimse rüyada bir ölünün hasta olduğunu görse, dini bir isten dolayı mesul tutulacağına işarettir. Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirilerek yasadığını gören kimse, ziraat ve harmanından fayda görür.

Rüyada ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur.

Rüyada ölünün arkasından gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder.

İmamın öldüğünü görmek, şehrin harap olması ile tabir edilir.

Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur.

Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati ya da baskılan için zalim olur.

Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe nail olur.

Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde olusunun haberi gelir.

Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından dolayı ümitsiz olur. Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi, öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından ya da ortağından ya da erkek kardeşinden ya da dostlarından ayrılır. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk-çocuğunun yanına dönmesine işarettir. Hasta adamın öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine işarettir.

Rüyada erkek kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne işarettir.

Rüyasında birtakım ölüler arasında bulunduğunu gören bir kimsenin, (dindar görünen) münafık bir kavim arasında bulunduğuna işarettir.

Rüyada ölü ile arkadaşlık yaptığını gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar (örneğin Hacc'a gider) ve o yolculuktan menfaat elde eder.

Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin ömrü uzun olur.

Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir.

Ölünün bir şey yemesi, o yediği şeyin pahalanacağına işarettir.

Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin işleri ilerler; günah, üzüntü ve borçtan kurtulur.

Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin doğru bir iş yaptığına işarettir. Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse ise, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır.

Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir. Eğer tanıdığı ölüleri ev ya da şehir ya da mahallenin bir yerinde durduklarını görse, rüya sahibinin ya da o ölülerin evlat ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları işleri meydana gelir (hallolur).

Ölülerin meşgul ya da yorgun ve zahmet içinde ya da şekil, sima ve elbisesinde bir fenalık, çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mesul tutulacaklarına işarettir. Ölünün üstündeki kirli ve paslı elbisenin tabiri de böyledir.

Rüya sahibi, ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü, şaka devresini bitirmiştir.

Korku halinde bulunan bir kimse, rüyada özellikle anasının ve babasının sağ olduğu görse, korkudan emin olur, üzüntü ve kederi gider.

Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimsenin eliyle (vesilesiyle) bir Yahudi ya da bir Hıristiyan, Müslüman olur, hidayete erer. Ya da vesilesiyle günahkar biri, tövbe eder. Ölüleri (birden çok ölüyü) dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan ve bidat içinde bulunan bir kavmi Allah'ın izniyle hidayete kavuşturur. Yahut günah işlemekte ısrar eden birisi, onun vasıtasıyla tövbe eder.

Bir kimse, rüyada bir ölünün başından şikayet ettiğini görse, o ölünün ana-babasına yaptığı kusurlardan dolayı mesul tutulduğunu. Eğer (ölü,) boynundan şikayet ederse, hanımının nikâhından veyâ vasiyetinden ya da zâyi ettiği (yitirdiği, kaybettiği) emanetinden sorumlu tutulduğuna. Eğer sol elinden şikayet ederse erkek ya da kız kardeşi ya da çocuğu ya da iş ortağı ya da yalan yere yaptığı bir yeminden dolayı sorumlu tutulduğuna. Eğer yan tarafından şikayet ederse, o ölünün akrabalarını ziyaret etmediği için mesul tutulduğuna. Eğer baldırlarından şikayet ederse, o ölünün hayatını bâtıl ve Allah (cc)'ın emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı mesul tutulduğuna. Eğer ayaklarından şikayet ederse, o ölünün bâtıl yere ve Allah (cc)'ın emri dışında malını sarf ettiğinden mesul tutulduğuna işarettir. Kadının durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi tâbir edilir.

Rüyada ölüye yiyilen ve içilen şeylerden ya da giyilecek bir şey verdiğini gören kimsenin malına bir zarar gelir. Sağ olan bir kimse, giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur.

Rüyada bir ölünün kendisine elbise ya da gömlek ya da (örn.) sarık verdiğini gören kimse, o ölünün hayattaki yaşayışı gibi yaşar.

Ölünün kendisine bir yemek (yiyecek, içecek) verdiğini gören kimseye ümit etmediği bir yerden iyi bir rızık gelir. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse, ümidini kestiği bir yerden eline mal geçer.

Rüyada ölü ile konuşmak, uzun ömürdür. Ölüden bir şey almak, rızıktır. Ölü ile konuştuğunu gören kimse ile insanlar arasında bir anlaşmazlık çıkar; ancak barış ile neticelenir.

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser ve malıyla faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir. Eğer tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü ya da onun vârisleri tarafından hayra kavuşur. Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek bir hayrı kabul edeceğine işarettir. Bazı tâbirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine; sağlam ise, konuştuğu sözün bâtıl olduğuna işarettir demişlerdir.

Rüyada kendisine mahrem olan bir ölüyle cinsî münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yâd ve dua eder ya da o ölünün evlat ve torunları için faydalı bir iş yapar ya da o kimse, haram olan olan bir şeyi yapar.

Rüyada ölü bir kadınla evlenip evine gittiğini ve ona dokunmadığını gören kimsenin bu rüya, rüya sahibinin yakın zamanda öleceğine işarettir. Ölü olan bir erkekle evlenip evine geldiğini ve evinin o ölünün evine dönüştüğünü gören bir kadın da yakın bir zamanda öleceğine işarettir.

Hayatta olan bir şahıs, rüyada bir ölünün ardına düşerek tanımadığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görse o kimsenin öleceğine işarettir. Eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçirir ama onu atlatır.

Rüyada bir ölünün kendisine eski ya da kirli ve paslı bir gömlek verdiğini gören kimse, fakirleşir.

Bir kimse, rüyasında ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdüğünü ya da sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görse, hayatta olan o şahsın dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine işarettir. Çünkü ölü, Hakk'ın evinde olduğundan ancak Allah'ın razı olduğu şeylerden memnun kalır.

Bir kimse, rüyasında hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de buna razı olup ibadet etiğini görse, döven şahsın mütedeyyin ve ölünün rûhu için sadaka verdiğine ve duâ ettiğine ya da o ölünün yaptığı vasiyeti yerine getirdiğine işarettir.

Bir kimse, rüyada bir ölünün makbul ve istenen işlerle meşgul olduğunu görmesi, o kimsenin o işle emretmesine işarettir. Eğer ölünün yaptığı iş kötüyse, o kimsenin o işi terk etmesi için emir vermesine işarettir.

Bir kimse, rüyada hayatta olan bir şahsın ölünün ardından gittiğini ve bir yere girip çıkarken ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna işarettir.

Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yaptığı yolculukta hayra nâil olur ve kaybettiği şeyi bulur. Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi, onun borcunu ödemesine işarettir.

Bir kimsenin bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlığına ve iyi halliliğine işarettir. Ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de aynıdır.

Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, rüyayı gören kimsenin ömrünün uzun olduğuna işarettir.

Rüyada bir ölünün yiyecek, içecek ya da bir eşya satın aldığını görmesi, o aldıkları şeylerin pahalaşacağına ya da bozulmasına işarettir. Ölülerin yiyecek-içecek ya da bir eşya sattıklarının görülmesi, o sattıkları şeylerin rağbet görmemesine işarettir.

Yahudi ya da Hıristiyan ya da Mecûsî olan birinin kendi ölüleri üzerinde yeşil bir elbise ve başında da bir taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün geriye terk ettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nâil olacakları hayır ve sevince işarettir.

Bir kimse, rüyada kendisini ebedî bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlendirilmesine işarettir.

Hayatta olan birisine rüyada tanıdığı bir ölünün filan güne ya da filan aya ya da filan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse; gün, ay ile; ay, sene ile ve sene de on sene ile tabir edilir.

Rüyada annesinin öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir.

Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldüğünü gören kimse, onun öleceğine; eğer kardeşi hasta değilse kardeşi gibi konuştuğu ve yardım istediği bir kimsenin öleceğine işarettir. Rüyada hanımının öldüğünü gören kimsenin geçimini sağladığı sanatın geçersiz olmasına işarettir.

Bir kimse, rüyada ölmüş bir âlimi ya da sâlih ya da fâkih olan bir şahsı bir şehirde olduklarını görse ve şehir halkı da savaş, kıtlık ve korku içindeyseler, o bulundukları halden kurtulurlar ve liderlerinin tutumu güzelleşir.

Bir kimse, firavunlardan (ya da diktatörlerden) birisinin bir şehirde olduğunu ve o şehrin vâlisi ya da yöneticisi olduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir.

Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder.

Bir ölünün kendisine görmediği bir yerden seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, yakın bir zamanda ölür.

Bir kimse, rüyasında bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde boğulduğuna işarettir.

Bir kimse, rüyasında ölülerin kabirlerinden çıkıp evlerine gittiklerini görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına ya da kurumuş bitkilerini Allah (cc)'ın yeniden ihya etmesine işarettir.

Ölüm, mümin için bazen şeref, bazen de uzlete çekilmeye işarettir. Aniden ölüm; fakir için zenginliğe, zengin için de fakirliğe işarettir. Bazen âlimin ölmesi, dinde bir bidatin meydana çıkmasına, bir âbidin (çok ibadet eden birinin) ölmesi ise rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibâdet yapmasına, zanaatkarın ölümü o zanaatin ve sanatın artık geçersiz olmasına, vâlinin ölümü geçim darlığına, rüya sahibinin eşinin ölümü menfaatinin elden gitmesine, çocuğunun ölümü, isminin anılmamasına işarettir.

Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, bâtıl amellere işarettir. Çünkü onların her ikisinden de amel yapma mecbûriyeti kalkmıştır. Ya da bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına işarettir.

Rüyada ölüden bir şey almak, hayra ve rızkın artmasına işarettir.

Bekâr bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya. Evliler içinse boşanmaya işarettir. Bâzen de onun ölüyle evlenmesi, Allah'ın katında iyi halli oluşuna işarettir.

Rüyada kâfirlerin ölülerini görmek, düşmana. Hıristiyan ve Yahudi ölülerini görmek de dinde haddi aşmaya, üzüntü ve şiddeti yenilemeye işarettir.[1]

Rüyada kendinizi ölmüş görmek, ömrünüzü uzun olmasına işarettir. Tanıdıklarınızdan birini ölmüş görmek, ölünün görünüşüne göre yorumlanır. Gülüyor görmek iyidir.

Kaçan ölü görmek, uzun ömre işarettir.

Kendi ölünüzü kendi evinizde görmek, dileklerinizin gerçekleşeceğine işarettir.[2]

Rüyada Ölüm Anı

Rüyada ölüm anını görmek, dinde münakaşaya ya da Kurân hakkında şüphe etmeye işarettir. Bâzen ölüm anını görmek, borç ödemeye, haklardan istifade etmeye ya da eşini boşamaya işarettir.[1]

Kaynaklar

[1] Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, s.572-578.
[2] Yusuf Tavaslı, Açıklamalı Ansiklopedik Büyük Rüya Tabirleri, s. 423-424.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Bahar, 23.08.2017, 15:34 (UTC):
Ben rüyamda çok değişik mezarlık gördüm koskocaman bir delik gibi bişey vardı apartman gibi mezarlık vardı kat kat asansöre binip o çukura indik asansör in her tarafı açıktı asansör durdukça normal mezarlık gibi görünüyordu kalabalık ile birlikte bir aşağı bir yukarı çıktım ama asansör den hiç inmedim mezarlari kazılan birçok ölü vardı kefenle yanına koymuşlar hemen gömülmek üzere bekleniyordu çocuk olulerde vardı ve ben kendi kendime Allah Allah yakında çok toplu ölüm olacak heralde diye konuşuyordum sonra o ilginç mezarlık tan çıktım indim asansörden ve issiz bir yolda yakinlarimin gelmesini bekliyordum yorumlarınızı bekliyorum

Yorumu gönderen: elif, 14.07.2017, 12:09 (UTC):
ruyada ölmüş kardeşimi görüyorum her gördüğümde konuşmuyor ses vermiyor ne anlama geliyor annemde aynı rüyayı görüyor annemede ses vermiyor ne anlama geldiğini yazarmisiniz

Yorumu gönderen: Beyza, 11.08.2016, 23:02 (UTC):
Rüyamda birileri beni kovalıyordu bende binanın girişindeki merdiven altına saklandım ama orası gizli bir yer sonra giysi gibi bir şey var onu giydim insanlar ben onu giydikten sonra öldüm olarak biliyor beni ama ben yaşıyorum sonradan bişey farkediyorum aslında ben o giysiyi giydiğimde insanlar bilerek beni görmüyomuş numarası yapıyorlar ama aslında ben varım.O kadar değişik bir rüyadı ki yani sanki ölümle hayat arasında sıkışmış gibi hissediyordum ve bunu araştırdım ama ne anlama geldiğini bulamadım.Biriniz cevaplarsa sevinirim.

Yorumu gönderen: hamza güner , 15.06.2016, 10:19 (UTC):
Selamunaleyküm, ben rüyamda rahmetli ablamın kabrinin açıldığını,yerini değiştirilmek üzere gördüm,kalabalıktı,ben tam ablamın yanındaydım,birden kafasını sağa ve sola çevirdi,rüyamın tabirini bulamadım tabiri varsa cevaplarsanız sevinirim

Yorumu gönderen: rabianur, 21.03.2015, 19:03 (UTC):
rüyamda ölü yıkanıyodu kimdi hatırlamıyorum ama çok pis kokuyodu ya bunun yorumu nedir? :(

Yorumu gönderen: ayse, 27.12.2014, 08:41 (UTC):
Rüyamda anneannemin öldügünü gördüm ,anneannem 10senedir bizimle kaliyo ve 84 yasinda ,anneanneminde kiz kardesi var hasta 6 ay ömrü kalmıs,onuda anneannemin pesine öldü gördüm bana bu ruyayi aciklarmisiniz

Yorumu gönderen: İpek, 28.05.2014, 04:04 (UTC):
Ben bugün kayıp çocuk Pamir'i rüyamda gördüm.Önünde kırmızı abaküs vardı onunla oynuyordu.Morali de bozuktu.Sesini duyduğumu hatırlıyor gibiyim.Oradaki insanlara "Siz beni göle attınız yine mi atacaksınız dedi.

Yorumu gönderen: albina, 24.08.2010, 15:02 (UTC):
ölüyü eve alıp konusmak...

Yorumu gönderen: ali murtaza koç, 18.08.2010, 12:42 (UTC):
bunlar çokfaydalıBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757454 ziyaretçi (134091187 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler