Rüyada Bir Hayvan Görmek 1
 

Rüyada Bir Hayvan Görmek, I

Ağustos Böceği

Rüyada ağustos böceği görmek, gönül ferahlığına işaret eder.[1]

Akbaba

Akbaba Kuşunu gece uyurken rüyada görmek, ahmak ve anlayışsız bir insana, gündüz uyurken görmek ise hastalıklara işaret eder. Bir kimse rüyada akbaba kuşunu tuttuğunu görürse, çok kanlı bir kavga ya da savaşta bulunur ya da şiddetli bir hastalığa yakalanır. Hasta bir kimsenin rüyada kendi evinde bir Akbaba Kuşunu görmesi, ölümüne işarettir. Akbaba kuşları, işsiz kimselere, haram kazanç ile meşgul olan hırsızlara, ya da kötü söz işitmeye işaret eder. Rüyada görülen Akbaba, rüya sahibinin erişeceği korku ve vahşete işaret eder.[1]

Akrep

Rüyada akrep görmek dinsiz, muzip ve zayıf bir düşmanla tabir olunur. Rüyada elinde bir akrep olduğu halde halkı korkuttuğunu gören, herkesi arkasından çekiştirir ve haklarında olmadık şeyler söyler. Ağzından akrep çıktığını ya da akrebin elbisesi arasına girdiğini görenin, düşmanıyla birlikte ikamet ettiğine işarettir. Paltolunun içinde akrep olduğunu gören, kansından düşmanlık görür. Gömleği içinde akrep olduğunu gören, ev halkından birinin düşmanlığına uğrar. Akrebin sokması rüya sahibinin eline geçecek ve devamı olmayan bir maldır. Eğer rüyada bir akrebi yutsa o kimsenin düşmanı onun sırlarına vakıf olur. Gömleğinde ya da dükkanında akrep görse, o akrep onun kazananda ona üzüntü ve keder veren düşmanıdır. Akrebi gördüğünü ancak kendisini sokmadığını ve akrepten de korktuğunu görse, düşmanı o kimseyi gıybet eder. Rüyada bir akrep öldürdüğünü gören kimse düşmanına karşı zafer kazanır. Bir kimse rüyada elinde bir akrebin olduğunu ve insanları soktuğunu görse, o kimsenin insanları gıybet eden ve insanlar arasında söz götürüp getirmek suretiyle onları tahrik eden bir adam olduğuna işaret eder.[1]

Rüyada görülen akrep, inançsız, zararlı, külfeti çok, bozuk ağızlı fakat zayıf bir düşmandır. Akrep sokması düşmandan zarar görmeye, Akrep sokması düşmandan zarar görmeye, Elbisesinde akrep görmek çoluk çocuğundan zarar görmeye, Bir şeyi akrep olmadığı halde akrep sanmak, kendine dost ve zararsız olan birini düşman zannetmeye, Akrep tutup bunu bir kadının üzerine koymak onunla münasebet kurmaya delalet eder.[2]

Alabalık

Rüyada alabalık ile ilgili herhangi bir şey görmek, beklenmedik bir maddi ya da manevi kazancı belirtir.

Rüyada alabalık ile ilgili herhangi bir şey görmek, hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkan maddi ya da manevi kazançları belirtir. Kısmet ve toplu para anlamına gelir.
[3]

Rüyada alabalık avladığını gören kimsenin sarışın bir kimse ile evlenerek yuva kurmasına işaret eder. Alabalık yemek ise, çok kısmetli bir işe başlamaya işaret eder.[1]

Arı

Rüyada arı görmek rızkla yorumlanır. Rüyada bir arı kovanının başında bulunduğunu ve arıların kovana girip çıktıklarını gören kimsenin, geçim sıkıntısı çekmeyeceğine rızkının bol olduğuna işaret eder. Kendisini bir arının soktuğunu görmek, kazancını kıskanan kimselerin bulunduğuna işaret eder.[2]

Aslan

Rüyada aslan görülmesi değişik şekillerde yorumlanmıştır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında dişi aslan görmesi; kötü fikirli, zalim ve çocuğuna beddua eden bir kadına yo­rumlanır. Bir dişi aslanın sütünü içtiğini gören kimse; düşmanına galip gelir. Etinden yediğini gören kimse de güç kazanır ve büyük bir mülk elde eder. Rüyada aslan görülmesi; kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında aslanla dövüştüğünü görmesi; o kimsenin düşmanla mücadele edeceğine, aslana karşı çıktığını ve aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören kimse; devletten ya da devlet ricalinden herhangi bir zarar göreceğine, aslandan kaçtığını ve aslanın da kendisini kovaladığını gören kimse; korku ve endişelerinden kurtulacağına, düşmanlarına galip geleceğine, kendisine aslan eti getirildiğini gören kimsenin; eline mal geçeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde aslan görmesi; hayra, güce ve uzun ömre, aslanın kendisini ısırdığını gören; ısırdığı miktar düşmanından bir şeye erişeceği ile tabir edilir. Rüyasında aslanın derisinden ya da kılından bir şey aldığını gören kimsenin; eline düşman malından bir şeyler geçeceğine ve bir başka yoruma göre de böyle bir rüyanın görülmesi; rüya sahibinin mirasa konacağına işaretle tabir edilir. Aslan, devlet başkanı ile tabir edilir. Arslan başı bulmak ya da aslan eti yemek valiliğe, mertebeye, makam ve mala, Birine aslan ısırması maldan ya da dünyalıktan görülecek zararla, aslanın birini kovalaması korkuyla, aslana binme güçlü bir düşmana galip gelmeye, Uzaktan aslan görmek ecelin yaklaşmasına, Evde aslan görmek sağlıklı kimse için uzun ömre, hasta için vefat etmeye delalet eder.[2]

At

Rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına ya da bir ev sahibi olacağına işarettir. Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına, beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı işlerin peşinden koşmaya, koyu kırmızı ya da kül renginde yaşlı bir at görmek ise, işlerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder. Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibarı, mevkisi yükselir. Kır ata bindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir. Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir. Huysuz ve azgın ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına ve bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder. Eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder. Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür. Ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur. At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir. Attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder ya da aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir kadındır. Bir kısrağa bindiğini ya da satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder. Takım atların evler arasında koşturmaları ve böylece bir yere ya da bir mahalleye girmeleri, o yere isabet edecek yağmur ve sellere işaret eder.[1]

At, makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. At, güzel evdir. Beyaz at düşmana galip gelmeye, Siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, Bekarın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye ya da asil bir evlada delalet eder. Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir.

Rüyada at görülmesi hakkında tabirciler atın rengine ve şekline göre çeşitli şekillerde yorumlar yapmışlardır. Rüyada siyah at görülmesi; büyüklüğe ve zenginliğe, iyi bir cins at görülmesi; rızkın artmasına ve gücün çoğalmasına, beyazımsı bir at görülmesi; kazançlı işler peşinde koşulacağına, kırmızı ya da kül renginde bir at görülmesi; işlerin bozulacağına, boz renkli bir ata binildiğinin görülmesi; düşmanlara galip gelineceğine işaret eder. Siyah bir ata binildiğinin görülmesi; şeref ve saygınlığın artacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin kısa süre sonra evleneceğine bir taya (at yavrusuna) bindiğini görmesi; eğer bekâr ise zengin iyi bir hanımla evleneceğine ya da bir ev satın alacağına, rüyasında ata bindiğini gören gerçekten ata binen birisi ise; değerli bir makama yükseleceğine ya da bir seyahate çıkacağına, rüyasında gemsiz bir ata bindiğini gören kimsenin; istemediği bir kimsenin emrine girerek onun emrinde çalışacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında huysuz bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin yalancı ve hilekâr birisiyle karşılaşacağına ve ondan zarar göreceğine, rüyasında eğersiz bir ata bindiğini gören kimsenin; işlerinin ters gideceğine ve olumlu netice alamayacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir at öldürdüğünü görmesi; mal ve paraya kavuşacağına, bir at tarafından ısırıldığını gören kimsenin; herkes tarafından saygı ve hürmet göreceğine delalet eder. Kişinin rüyasında at eti yediğini ve attan düştüğünü görmesi iyi yorumlanmaz. Attan düştüğünü gören kimsenin; ya para kaybedeceğine ya da sağlığının bozulacağına yorumlanır Bir kimsenin rüyasında at sattığını görmesi iyiye yorumlanmaz. Böyle bir rüya gören kimse ya birisiyle kavga eder, ya da aile hayatında geçimsizlik baş gösterir. Rüyasında pazardan bir at satın aldığını gören kimse; eğer görevli ise kısa zamanda terfi edeceğine delil sayılır. Bir kimsenin rüyasında erkek at görmesi; iktidar ve güç sahibi olacağına işarettir. Kişinin rüyasında bir dişi ata bindiğini ya da satın aldığını görmesi; şeref ve saygın bir hanımla evleneceğine, eğer rüya sahibi evli ise o takdirde büyük bir arazi alacağına delalet eder. Rüyada sokak aralarında grup halinde dolaşan atların görülmesi o yerlere yağmur yağacağına ve sellerin olacağına işaretle tabir edilir. Rüyanızda bir attan inip başka bir ata bindiğinizi görmeniz; eğer memur iseniz; memuriyetinizi ya da işinizi değiştireceğinize delalet eder. Rüyada bağlı bir at görülmesi; gecikmiş bir mutluluğa, silâhlı olarak bir ata bindiğinizi görmeniz; yüksek bir memuriyete, başarılı ve güçlü olmaya, atın çalındığını görmeniz; işinizi kaybedeceğinize ya da hasta iseniz öleceğinize, rüyanızda bindiğiniz attan indiğinizi görmeniz; işinizden çıkarılacağınıza, itibardan ve gözden düşeceğinize yorumlanır.[2]

Atmaca

Atmaca, zalim, cahil, bir devlet adamına işaret eder. Rüyada bir atmaca gören, günahkar ve acımasız bir kimse görür, atmacanın yavrusunu bulan kimsenin bir erkek çocuğu dünyaya gelir.[1]

Atmaca, zulmü cehaletiyle iç içe bir yöneticiye delalet eder. Elinde atmaca kuşu olduğun gören, kendisi tutuklu iken bir hırsız yakalar. Eli üzerine atmaca konan kimse insanların zavallılarıyla uğraşır. Sidik deliğinden bir atmaca çıktığını gören kimsenin kıt akıllı ama yiğit bir oğlu olur. Kendi doğal ortamında atmaca yavrusu bulan kimsenin bir oğul evladı olur.

Bir kimsenin rüyasında atmaca görmesi; geçimsiz bir insan olacağına, insanların nefretini kazanacak bir tutum sergileyeceğine bazı haddini bilmezlerin sözlerine uyarak kötü yola düşeceğine ve bu yüzden de geçimsizliğinin artacağına delalet eder.[2]

Av Köpeği

Rüyada av köpeği görmek, teşebbüs ettiğiniz bir iş varsa pek yakında tahakkuk edeceğine ve arzularınızın yerine geleceğine işarettir.[1]

Ayı

Rüyada ayı görmek, bela ve fitne sahibine. Bazen de hilekar, ya da kötü bir kadına bazen de hapse işaret eder. Bir kimse bir ayıya binse, eğer ehilse dince velayete nail olur. Eğer ehil ve layık değilse, üzüntü ve korkuya maruz kalır, ancak sonra bu durumdan kurtulur.[1]

Rüyada görülen ayı, hilekar, kötü huylu kadına, namert insana, ayıyı avlamak ya da ayı avcısı görmek söz ve işinde hile ve haram yolunu tutan, cahil insanlar nazarında değerli kabul edilen düşük yaratılıştı insana, Ayı ya da herhangi bir vahşi hayvana binmek, ehil kimse için velayete, değilse zina yatmaya delalet eder.[2]

Balık

Balıkları ırmak ya da denizden çıkarmak ganimetle, canlı ve taze balık bakire kadınla, suda balık avlamak sevinçli haberle, taze balık avlamak hayır ve fayda, küçük ve çok balık avlamak elden çabuk çıkacak dünyalıkla, ölmüş deniz balığı ham hayallerle tabir edilir.

Bulanık suda ve kuyudan balık avlamak üzüntü ve günaha, su üzerinde çalışan kimsenin yatağında balık görmesi suda boğulmasına, tatlı suda avladığı balığın tuzlu olması keder ve sıkıntıya, balığı canlı canlı yemek mülk edinmeye, tuzlu balık yemek şiddet ve zahmete, tuzlanmış balık faydası sürekli olan mala, kızartılmış balık genç için okuma amaçlı yolculuğa, diğerleri için davete icabet etmeye, balıkçıdan balık almak evlenmeye, taze yemek olduğu halde kokmuş balık yemek kötü ahlaklı kadınla evlenmeye, yapay göl ya da havuzda yakaladığı balığı kaçırmak borçlunun borcunu inkar etmesine, balığın karnında yüzük bulmak devlet, şeref ve izzete, karada balık avlamak sevinçli habere, denizdeki balıkların yer değiştirmesi askerler arasındaki ihtilafa, su yüzüne çıkan balık uzak ihtimallerin gerçekleşmesine, işlerin kolaylaşmasına, miras malına ve gizli şeylerin aşikar olmasına, büyük ve küçük balıkların bir arada görülmesi sevinç ve üzüntüleri iç içe yaşamaya, denizin yarılıp oradan inci bulmak ledün ilmi edinmeye, denizin yarılarak kişinin oradan geçmesi olmaz sanılanın gerçekleşmesine, içi temizlenmemiş balığı yemek iftira yapmaya, hile ve entrikaya, Yunus balığı yoksul için fakirlikten kurtulmaya, bir şeyden çekinen için emniyete işaret eder.[2]

Rüyada sayısı bilinen balık, kadınlara, sayısı bilinmeyip çok olan balıklar ise ganimetten elde edilen mala işaret eder. Bir kimse, rüyada deniz ve nehirde toplanmış büyük ve taze balıkları istediği gibi çıkardığını ya da yediğini ya da taksim ettiğini görse, denizden çıkardığı balıkların miktarı kadar ganimet malına kavuşur. Nasıl görülürse görülsün bulanık suda balık avlamayı görmede hayır yoktur. Suda balık avladığını gören kimse, ferahlanacağı bir sözü işitir. Büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını gören kimsenin de zevk ve menfaatinin gitmesine işaret eder. Sazan balığını görmek, evlenmek isteyen ve birisiyle şirket kurmayı düşünen kimse için hayra işaret eder. Derisiz ve bu cinsten gelmeyen ümit ve arzulara işaret eder. Kaynak sularında görülen balık, kolay olan hayra işaret eder.

Rüyada denizde ölmüş balık görmek, kötü ve çirkin şeylere ve bilhassa bitmeyen ve mey dana gelmeyen ümit ve arzulara işaret eder. Bir kimse rüyada canlı olan bir baliği su ya da başka bir yerden tuttuğunu ve onu yediğini görse, menfaate kavuşur. Rüyada yatağında balık görmek, deniz yolculuğunda bulunan ve hasta olanlar için durumlarının bozulmasına işaret eder. Deniz yolculuğunda bulunan bir kimsenin yatağında balık görmesi, sıkıntıya düşmesinden ve boğulmasından korkulur. Tuzlu balık hayırlı ve devamlı olan mala işaret eder. Cinsiyet organından balık çıktığını gören kimsenin hanimi hamile ise, bir kız doğurur. Kızartılmış balık, davete icabet etmeye işaret eder. Bazı tabirciler, kızartılmış balık, ilim öğrenmek için yapılacak yolculuktur, dediler.

Büyük balıklar mal ve ganimettir. Küçükleri üzüntü ve kederdir. Bir kimse büyük bir balığın tutulduğunu görse, İslamiyet'e muhalefette bulunan, isyankar ve zalim bir kimsenin helak olmasına işaret eder. Balıkçıdan bir balık satın aldığını gören kimse, evlenir. Yanında bulunan güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir baliği yediğini gören kimse zina yapar. Rüyada havuz içerisinde ya da su biriken bir yerde büyük bir balık aradığını, balığın kurtularak kaçtığını gören kimsenin borçlusu, alacağını inkar eder ve o borcu zorla ondan alır.

Rüyada karada balık avlamak, fuhuş islemektir. Bazı tabirciler, bu rüya sevinilecek bir haberdir, dediler. Bir kimse kılçıklı bir balık avladığını görse, sağlam bir yerde muhafaza edilen ve zekatı verilmemiş gümüş ya da altına işaret eder. Rüyada silahlı balık görmek, düşmana yardım etmeye, bazen de rüyayı görenin serli kimselere rast gelmesine işaret eder.

Rüyada tatlı deniz balığının tuzlu deniz, tuzlu deniz balığının da tatlı denize geçtiklerini görse, askerler arasında çıkacak isyana ya da alışılagelmiş bir zulmün, ya da bir bidatin çıkmasıyla bütün insanlar arasında meydana gelecek ihtilafa işaret eder. Balığın su üzerine çıktığının görülmesi, islerin kolaylaşmasına, uzak olan şeylerin yaklaşmasına, sırları ve gizli şeyleri çıkarmaya ya da mirastan olan bir mala işaret eder. Balığın insana ve kusa benzemesinde, benzeri, tabirce muteber tutulur. Eğer benzer iyi bir şey olursa, rüya sahibinin ahlaki iyi olur. Eğer benzeri kötü bir şey olursa rüya sahibinin ahlaki da kötüdür.

Rüyada denizin derin yerlerinden balık tuttuğunu gören kimsenin, meslekçe şöhreti artar ve faydalı bir rızık eline geçer. Eğer deniz açılsa ve oradan bir balık alarak yese ya da bir cevher bulsa, o kimse Ledünni ilme muttali olarak doğru yola girer. Bu durumda onun akıbeti iyi olur. Eğer balık onun dinden çıkarak tekrar denize girse o şahıs ve illerle sohbet ve arkadaşlık eder. Eğer o kimse yolculuk yapmak arzu ederse arkadaş bulur, sonra yerine salimen döner. Rüyada temizlemeksizin balıktan bir şey yediğini gören kimse, insanların ırz ve namusu hakkında söz söyler.

Haksız olarak halkın malinin almak için hile yapar. Bazen de bu rüyayı görmek, zinaya ve felç hastalığına işaret eder. Rüyada baliği karada bulan kimsenin deniz yolculuğundan olan kazancının, karada yapılacak kazanca dönmesine işaret eder. Eğer tüccar ise, aile ve akrabalarını bir araya toplar. Bazen balık görmek, sucular, gemiciler, dalgıçlar ve yüzücüler gibi geçimleri sudan olan maişet sahiplerini görmeye işaret eder. Bir kimseye rüyada gökten kızartılmış balık inse, o kimsenin duasının kabul edilmesiyle müjdeye, düşmanına zafer bulmasına, kader ve şanının yüce olmasına işaret eder. Bazen de balık görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, şiddetli haberlere ve bulunduğu yerde öleceğine işaret eder.

Rüyada büyük balık görmek, yemine işaret eder. Bazen büyük balık, Salihlerin mabedine ve abidlerin mescidine işaret eder. Bazen de büyük baliği görmek, üzüntü ve şiddete rütbenin gitmesine ve gazabın gelmesine işaret eder. Rüyada yunus baliğini görmek, korkan kimse için eminliğe, fakir için zenginliğe, şiddet halinde olan kimse için de mülke işaret eder.[1]

Rüyada sayıları belli miktarda balık görülmesi; kadına, rüyada sayıları belli olmayan miktarda balık görülmesi; ganimetten mal alınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında denizin dibinde büyük ve taze balıkları bir arada toplanmış olarak görmesi; rüya sahibi eğer onları denizden teker teker çıkarıp yiyorsa; o kimsenin denizden çıkardığı balık nispetinde ganimetten hissesine mal düşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında büyük balık görmesi; devlet başkanına, küçük balık devletin askerlerine ve deniz de devletin kendisine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında suda balık avladığını görmesi; o kimsenin hoşuna gitmeyecek bir haber işiteceğine, büyük balık avladığını görmesi; menfaat ve hayır göreceğine, küçük balık avladığını görmesi; gelirinin kesileceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sazan balığı görmesi; eğer evlenmek istiyorsa evleneceğine ya da başkası ile bir iş konusunda ortaklık kuracağına ve iyiliğe işaret sayılır. Kişinin rüyasında yatağında balık görmesi; deniz yolculuğu yapan kimse için hastalanmaya, bulanık suda balık avladığını gören kimsenin; tasa, kaygı ve sıkıntıya maruz kalacağına, balığı canlı olarak yediğini görenin mülk sahibi olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında balık pişirdiğini görmesi; o kimsenin rızık elde edeceği ve kazanç sağlayacağı ile yorumlanır.

Rüyada havuzda balık görülmesi; hem iş yönünden ve hem de davranış yönünden kötü bir kimseye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında balık sattığını görmesi; faydalanmak ile, rüyasında tuzlu balık görmesi; keder ve üzüntü ile tabir edilir. Rüyanızda tuzlu balık pişirdiğinizi görmeniz; yolculuğa çıkacağınıza, bir kadının ağzından balık çıktığını görmeniz; o kadının kız çocuğu doğuracağına, rüyanızda karada balık avladığınızı görmeniz; kötülük yapacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yunus balığı görmesi; korkan bir kimse için korkusunun geçeceğine, fakir bir kimse için zengin olacağına, endişe ve sıkıntı içinde olan için mala kavuşacağına ve dolayısıyla sıkıntısının geçeceğine delalet eder.[2]

Balina

Rüyada balina görmek, rüya sahibinin büyük bir iş teklifi almasına işaret eder. Eğer balinayı yakalarsa, teklif aldığı işi almaya muvaffak olur.[1]

Bir kimsenin rüyasında balina görmesi; o kimsenin o sene içinde büyük zorluklarla karşılaşacağına, işlerinin ters gideceğine, rakiplerinin onun hakkında tasarladıkları kötülükler nedeniyle zarara uğrayacağına, gurbette herhangi bir kimsesi varsa uzun süre onun yanına dönemeyeceğine delalet eder. Rüyanızda balina avladığınızı görmeniz; başkalarının yardımı ile işlerinizi düzene koyacağınıza, balina yağı içtiğinizi ya da kullandığınızı görmeniz; kuvvetli bir bünyenizin olduğuna ve dolayısıyla içinde bulunduğunuz sene hastalıktan uzak yaşayacağınıza işaret eder. Rüyanızda kendinizin bizzat balina avladığınızı görmeniz; uzun süredir göremediğiniz bir akrabanızı göreceğinize, sizi bir balinanın yuttuğunu görmeniz; uzun zamandır içinde bulunduğunuz sıkıcı durumunuzdan kurtulacağınıza işaretle tabir edilir Bir başka yoruma göre: Rüyada balina görülmesi ya da avlanması; büyük bir iş için atılım yapılacağına ya da büyük bir iş teklifi alınacağına delalet eder.[2]

Baykuş

Rüyada baykuş görmek, zalim bir devlet adamına işaret eder. Baykuş, işte olan tembelliğe, korkunun gitmesine işaret eder. Dişi baykuş, kendisinde hayır olmayan hain ve hilekar bir insandır. Dişi bir baykuşun evine düştüğünü gören kimseye, bir ölüm haberi gelir. Baykuş, kapı aralarında gezen ve haram mal kazanan hırsızlara işaret eder. Baykuş ayrılığa, vahşete, mamur yerlerin harap olmasına ve kötü söz söylemeye işaret eder. Bazı tabirciler, rüyada baykuş görmek, onu gören kimse için ahlaksız bir kadına işaret eder, demişlerdir.[1]

Baykuş, despot yöneticiye, işi pişkinliğe vuran hırsıza, tembelliğe, hilekar insana delalet eder. Baykuş, onu gören kimse için hayasız kadına, kötü söze delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında öten bir baykuş görmesi; çekemeyen meslek arkadaşlarının onu kötülemeye çalıştıklarına yorumlanır. Bir yerde süs olarak kullanılan ve içi doldurulmuş cansız bir baykuş görmek; gerek oturduğunuz muhitte ve gerek işyerinizde çok daha parlak bir istikbâle aday olduğunuza işaretle tabir edilir. Bir başka yoruma göre: Rüyada baykuş görülmesi; inatçı ve uğursuz bir kişi olarak tefsir edilir. Hangi şekilde olursa olsun rüyada baykuş görülmesi ya da tutulması ya da satın alınması pek hayra yorumlanmaz.[2]

Beygir

Rüyada görülen beygir insanın çalışması ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlemin fazilet] isidir. Rüyada beygirinin konuştuğunu görse, hanımı tarafından mala nail olur ve şanı yücelir. Bazı tabirciler de, beygir, yolculuktur, demişlerdir. Bundan dolayı bir kimse beygirinin sırtında gittiğini görse uzak bir yere yolculuk yapar ve hanımı kendisine iyilikte bulunur. Beygirinin toprakta ve çöplükte yuvarlandığını görse o kimsenin çalışma ve gayreti fazla olur ve malı da ziyadeleşir. Beygirinin kendisini ısırdığını görse, hanımı kendisine hainlik eder ve hakkında riayetsizlik göstermeğe devam eder. Beygirinin suda boğulduğunu gören kimse ölür ve onun üzerine gelecek bir beladan korkulur. Bir kimsenin beygiri çalınsa, o adam hanımım boşar. Yele ve kuyruğu kızı v.s. Renkli olan beygir, sahibine üzüntüdür. Bir beygire sahip olup, onu bağladığını gören kimse bir hizmetçiye sahip olur. İyi huylu ve çabuk giden bir beygire bindiğini gören, hayır ve saadete erişir. Ata binme adeti olan bir kimsenin beygire binmesi. Rütbenin düşmesine kıymetinin noksanlaşmasına alamettir, denilmiştir. Eşeğe binmek adeti olan birisi beygire binse, ö kimsenin ismi yüce, kar ve kazancı çok olur. Beygirin takımsız, çıplak olarak bir şehre girmesi o şehre bir yabancının girmesi ile tabir edilir.[1]

Beygir, kişinin hayatını idame ettirmek için sarf ettiği gayrete, Beygirin suda boğulması görenin vefatına, başka türlü ölümü eşinin vefatına, Dişi beygir kadına, onda görülen güzellik kadının güzelliğine, gençlik de onun gençliğine, diğer özellikler de kadının özelliklerine, Erkek ve dişi tay kişinin çocuklarına delalet eder.[2]

Bıldırcın

Rüyada görülen bıldırcın, güzel rızka işaret eder. Bazı tabirciler bıldırcın kuşu iki yüzlü bir adam olarak kabul ediyorlar. Rüyada görülen bıldırcın kuşu, üzüntü, keder ve sıkıntıyı def etmeğe, düşmandan kurtulmaya ve vaadini yerine getirmeye işaret eder. Bıldırcın kuşu görmek, bazen de rütbenin elden gitmesine ve geçimin darlığına işaret eder.[1]

Bit

Rüyada bit görülmesi mal ve ev halkı ile yorumlanır. Kişinin rüyasında üzerinde bitlerin gezdiğini görmesi; eline çok mal geçeceği-ne ya da ev halkının çoğalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında üzerine bit düştüğünü görmesi; birçok insanın ondan faydalanacağına, rüyasında üzerinden bitlerin yere döküldüklerini görmesi; o kimsenin kazancının artacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında yerde ya da üzerinde birçok bitlerin dolaştıklarını görmesi; öyle pek hayırla tabir edilmez. Rüyanızda yeni diktirdiğiniz elbisenizin üzerinde bit görmeniz; malınızın artacağına, rüyanızda eski elbiselerinizin üzerinde bit görmeniz; oldukça borç batağına saplanacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bitlerin vücudunu ısırdığını ve dolayısıyla ışınlan yeri kaşıdığını görmesi; o kimsenin çevresinde bulunan zayıf karakterli insanların yüzünden onun da her gün biraz daha gerilemekte olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir büyük bitin vücudundan çıkıp gittiğini görmesi; o kimsenin elinden mal ve para çıkacağına ya da tamiri imkânsız olan bir hata işleyeceğine ve bundan dolayı da vicdan azabı çekeceğine yorumlanır. Rüyanızda bit yakalayıp öldürmeden yere attığınızı görmeniz; Hz. Peygamber (as)'in sünnetlerine ters düşen bir harekette bulunacağınıza işaret eder. Rüyanızda birçok bit öldürdüğünüzü görmeniz; üzüntü ve kederlerinizden kurtularak huzura kavuşacağınıza yorumlanır.

Yeni ve temiz elbisede görülen bit mal ve dünyalığa, Eski ve kirli elbisede görülen bit borç ve zillete, Yerde görülen bitler zayıf ve aciz insanlara, onların insanı ısırması bu çeşit insanların kötülemesine, Büyük bir bitin vücuttan çıkıp gitmesi vefata, Çok bit kedere, koğucu insanlara; elbisede olursa dünyalığa ya da müzmin hastalığa, Biti canlı olarak yere atmak sünnete aykırı bir iş işlemeye, öldürmek kederin gitmesine, Bitleri üzerinden tek tek toplamak abartılı yalana, Biti yemek birinin gıybetini yapmaya ya da düşmanı kahretmeye, İnsanı olağanüstü rahatsız eden bitler tasa, hapis ya da üzüntüye, Bit yumurtası ya da yavrusu fesatçı topluluğa, namus ve şeref simsarı aşağılık insanlara, Tahıl biti görmek, birinin zengin bir kimseyle arasını açmak isteyen hasetçiye, hastalığa, çok çocuk ve az dünyalığa, aile fertlerinden olan düşmana, hastanın bu biti görmesi vefatına, Buğday biti bazen azabı gerektiren amele ya da dünyada görülecek bir cezaya delalet eder.[2]

Boğa

Bir kimsenin rüyasında boğa görmesi; her yönden varlıklı ve kuvvetli olan insanlarla dostluk kurarak bunlardan fayda göreceğine kişinin rüyasında iki boğanın birbiriyle boğuştuğunu görmesi; rüya sahibinin hayatında önemli değişiklikler meydana geleceğine ve hayat seviyesinin beklemediği bir seviyeye yükseleceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda bir boğanın hücumuna uğradığınızı görmeniz; kötülük yapmalarından çekindiğiniz kimselerden artık korkmanıza bir neden almadığına, rüyanızda kızgın bir boğa görmeniz; yakında başınıza ü bir iş geleceğine delalet eder.[2]

Böcek

Rüyada böcek görülmesi hayra yorumlanır. Bir kimsenin elinde ya da vücudunun herhangi bir yerinde bir böceğin dolaştığını görmesi; o kimsenin yakın bir zamanda sevindirici bir haber alacağına, kişinin rüyasında herhangi bir böcek tarafından ısırıldığını görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına ya da beklemekte olduğu bir haberin ya da mektubun biraz daha gecikeceğine ya da uzun süredir takip ettiği hükümet çevrelerindeki bir işini daha bir müddet neticelendirmeye muvaffak olamayacağına delalet eder. Rüyanızda bir böceği öldürdüğünüzü görmeniz; halen yapmakta olduğunuz işinizin başkaları tarafından elinizden alınacağına, rüyanızda pislik böceği görmeniz; haram mal yiyeceğinize ya da bir düşmanlığa maruz kalarak eğer memur iseniz, görevinize son verileceğine, eğer başka iş yapmakta iseniz; işinizi bulunduğunuz yerden başka bir yere nakletmek zorunda kalacağınıza yorumlanır.[2]

Buzağı

Rüyada görülen buzağı, eğer rüya sahibinin kendi hayvanından doğmuş ya da kendisine bağışlanmış ise, erkek çocuğa delalet eder Kendisine bağışlanan ya da kendi hayvanından doğan kuş yavrusu ve her hayvan yavrusunu görmek de böyledir. Pişirilmiş buzağı Hz. İbrahim (AS)"in kıssasına binaen korkudan kurtulmaktır. Buzağı hayra kabiliyeti olan çocuktur Bazen buzağı, üzüntü, keder, sıkıntı, masiyet ve Allah (cc)"a itaat etmemeye delalet eder. Bir kadın rüyada buzağıyı altından ya da elbiseyle bezendiğini görse, ferahlık ve sevince delalet eder Bazen de buzağı fitneye delalet eder Etli ve yağlı olan buzağı erkek bir çocukla müjde ve düşmanına galip gelmektir. Bir kimse rüyada erkek ya da dişi buzağı etini yediğini görse, o kimseye bir erkek ya da bir kadından mal isabet eder. Bir kimse rüyada erkek ya da dişi bir buzağıyı sırtına alıp kendi evine götürdüğünü görse, o kimseye galebe çalacak bir üzüntüye delalet eder.[1]

Kişinin kendi ineğinden doğan ya da ona başkasının hediye ettiği buzağı erkek çocuğa, Haşarı buzağı fitne ve üzüntüye, Buzağı eti yemek kişinin eline geçecek mala delalet eder.[2]

Bülbül

Rüyada bülbül görmek, türkü ve şarki söyleyen ya da çalgı çalan adama ya da sakacı ve güzel konuşan bir kadına işaret eder. Rüyada bülbül görmek, düzgün konuşan zeki ya da okulda okuyan bir çocuğa işaret eder.[1]

Bülbül, varlıklı, hayat dolu kadına, zengin erkeğe; hitabeti düzgün insana; güzel Kuran okuyan kimseye; Kötü ortamda görülen bülbül şarkıcı kadın ve erkeklere, Kafes ya da sıkıntılı mahalde görülen bülbül, dili yüzünden sıkıntıya düşen insana delalet eder.

Sözlük 3: Bir kimsenin rüyasında bülbül görmesi; yeni bir aşk hayatına başlayarak çok güzel günler geçireceğine, kişinin rüyasında mehtaplı bir gecede sevgilisi ile birlikte bülbül sesi dinlediğini görmesi- evleneceği eşinde her saâdeti bulacağına ve çevresindeki bütün insanları kıskandıracak bir hayat süreceğine yorumlanır. Bazı yorumculara göre: Rüyada bülbül görülmesi; Kuran okuyan bir çocuk ya da bir oğlan çocuğu ile tabir edilmiştir.[2]

Ceylan

Rüyada ceylan görmek, rüya sahibinin hiç ummadığı bir kimseyle evleneceğine işarettir. Rüyada ceylan avladığını görmek, rüya sahibinin mesut günlerinin sona ermesine delildir. Rüyada ceylan eti yemek, rüya sahibinin üzüntü ve sıkıntılı hayatının bir süre daha devam edeceğine işarettir. Rüyada ceylanı canlı olarak yakaladığını gören, güzel bir kimseyle evlenir.[1]

Geyik, güzel kadına, cariyeye, çocuğa ve güzel bir kadından mala delalet eder.

Rüyada ceylan görülmesi ünlü rüya tabircileri tarafından değişik şekillerde yorumlanmıştır. Şimdi biz bunları ayrı ayrı ele alarak okuyucularımıza sunmaya çalışacağız. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında güzel bir ceylan yakaladığını görmesi; o kimsenin oldukça güzel bir cariyeye sahip olacağına, bir genç erkeğin rüyasında bir ceylan kestiğini görmesi; o gencin bir genç kızla evleneceğine yorumlanır. Kişinin rüyasında ceylan eti yediğini görmesi; o kimsenin bir kadın yüzünden üzüleceğine, kişinin rüyasında bir ceylan yavrusu yakaladığını görmesi; bir çocuğunun olacağına delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada ceylan görülmesi güzel bir hizmetçi ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ceylan avına çıktığını görmesi; hizmetçisini aldatarak onunla evleneceğine, yine bir kimsenin rüyasında bir ceylana taş attığını görmesi; o kimsenin eşini boşayacağına işaret eder. Câfer-î Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada ceylan görülmesi dört şekilde tabir edilir. Bunlar da: Bir ceylan görenin bir eş alacağına, bir hizmetçiye sahip olacağına, bir evlâda ve kadın sebebiyle mala kavuşacağına yorumlanır. Bazı yorumculara göre: Rüyada ceylan görülmesi; sevgiliye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir ceylan görmesi; bir yakını ile tartışıp onu suçlayacağına, sonra da haksız olduğunu anlayıp ondan özür dileyeceğine, neticede de ondan büyük iyilik göreceğine, rüyanızda avcılar tarafından bir ceylanın vurulduğunu görmeniz; bir yakınınızın tehlikeli bir hastalık geçireceğine işaretle tabir edilir. Rüyanızda canlı olarak bir ceylan avladığınızı görmeniz; güzel bir hanımla (erkekle) evleneceğinize, fakat bu evlilikte beklediğiniz mutluluğu asla bulamayacağınıza, rüyanızda sürü halinde ceylanlar görmeniz birçok yeni iş ve mesleklerle karşılaşacağınıza ve bunların halli konusunda bir hayli zorluk çekeceğinize işaret eder.[3]

Civciv

Rüyada civciv görmek çok çocuk sahibi olmaya işarettir.[1]

Civciv, zahmetsizce meydana gelecek rızık ve işe delalet eder. Bir kimsenin rüyasında civciv görmesi; sevinçle tabir edilir. Rüyanızda civcivlere yem verdiğinizi görmeniz; aileniz içinde sevinç verici bir toplantının yapılacağına, kişinin rüyasında civcivleri eline alıp sevdiğini görmesi, o kişinin bir çocuğunun olacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre: Rüyanızda yumurtadan yeni çıkmış birtakım civcivler görmeniz; en kısa zamanda bir evlilik yaparak çok çocuklarınızın olacağına ve hayatınızın mesut ve bahtiyar bir şekilde geçeceğine yorumlanır.[2]

Çakal

Rüyada çakal görmek, rüya sahibinin zalim bir kimsenin hilesine kanarak sıkıntıya düşeceğine işarettir.[1]

Bir şahsın rüyasında çakal görmesi; rüya tabircilerine göre değişik şekillerde yorumlanmaktadır. İbn-i Sîrin'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında çakal ile dövüştüğünü görmesi; o kimsenin bir akrabası ile mahkemelik olacağına, kişinin rüyasında bir çakalı kovaladığını ve onu tutmak istediğini, fakat tutamadığını görmesi; o kimsenin romatizma hastalığına yakalanacağına delalet eder. Kişinin rüyasında bir çakalın kendisiyle oynadığını görmesi; o kimsenin hanımının kendisine âşık olduğuna, bir kimsenin rüyasında bir çakalın kendisinden uzaklaştığını görmesi; o kimsenin bir kefaletten dolayı zarar edeceğine yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında çakal görmesi; o kimsenin akrabasından bir düşmana ya da bir bilgine işaret eder. Kişinin rüyasında bir çakal bulduğunu ya da yakaladığını ya da bir başkasının kendisine verdiğini görmesi; o kimsenin akrabasından akıllı bir düşmanla karşılaşacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir çakalın kendisinden kaçtığını görmesi; o kimsenin borçlusunun kendisinden kaçacağına, kişinin rüyasında bir aslanın bir çakalı parçalayıp yediğini görmesi; eğer o kimse hasta ise şifa bulacağına, sıkıntılı ve kederli ise; bundan kurtulacağına, eğer borçlu ise; borcunu ödeme imkânı bulacağına böyle bir rüyanın görülmesi delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında çakal görmesi; o kimsenin toplumun hakkına tecâvüz edeceğine, kişinin rüyasında evine bir çakalın girdiğini görmesi; o eve çakal huylu bir kimsenin geleceğine, bir kimsenin rüyasında bir çakalı öptüğünü görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine yorumlanır.[2]

Çekirge

Gökyüzünde görülen ve bulut halinde uçan çekirge sürüsü, o bölgeye gelecek azap ve isabet edecek üzüntüye, Yeryüzünde görülen, yürüyen ve fakat uçamayan çekirge, zarar verme fırsatı bulamayan düşmana, Zararsız olarak görülen çekirgeler korku ve sıkıntıdan kurtulmaya, Çekirge yemek rızka, Onları bir kap içinde görmek nakit paraya, Güneş ışığına engel olmayan ve siyah bir bulut kümesi oluşturmayan çekirge sürüleri yağmura delalet eder.

Rüyada çekirge görülmesi çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Çekirge Allah'ın askerlerine ve azaba delalet eder. Ayrıca çekirge Hz. Mûsâ (as)'ın mucizelerindendir. Bir kimsenin rüyasında bir yerden çekirge çıktığını ya da havada uçtuğunu görmesi; o yere inecek kötü bir askere ya da zarar verecek bir yağmurun yağacağına yorumlanır. Bazen de rüyada çekirge görülmesi; yeryüzünün nebatattan mahrum olmasına işarettir. Rüyanızda çekirgenin geldiğini görmeniz, Allah'ın azabının geleceğine, rüyanızda bir yerde çekirge yenildiğini ya da çekirgeden bir şey alındığını görmeniz; sizin rızıklanacağınıza, rüyanızda çekirgeleri bir çanak içine dökülmüş halde görmeniz; altın ve gümüşe, rüyada etrafta dolaşan zararsız çekirgeler görmeniz ise; keder ve üzüntüye maruz kalacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında üzerine altın çekirge yağdığını görmesi; Allah'ın o kimseye zayi olmuş malının bedelini vereceğine ve keder ve üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder. Bazı yorumculara göre: Rüyada çekirge görülmesi; ekmek pişiren fırıncının halkın yiyeceği ekmeğe hile yapacağına ya da bir fitne çıkacağına işaret eder. Rüyanızda karada ya da buğdayda gördüğünüz çekirge; helak olmaya, zorluğa ve işsizliğe yorumlanır. Rüyada çekirge görülmesi bazen de iri taneli yağmura işaret eder. Bir rivayete göre de: Rüyada çekirge görülmesi; sebatsızlıkla tabir edilir. Rüyanızda bir tarlaya çekirge sürüsü konduğunu görmeniz; halen yapmakta olduğunuz işinizden ayrılacağınıza, eğer tüccar iseniz ticâretinizi bırakacağınıza, eğer evli iseniz eşinizden ayrılacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir çekirgeyi elinize aldığınızı görmeniz; sizin başka bir işe gireceğinize ya da yeniden ticârete başlayacağınıza işaretle tabir olunur. Bir rivayete göre: Rüyada çekirge görmeniz, gerçekleşmesini ümit ettiğiniz bir işinizin sonuçsuz kalacağına, bir yalanla karşılaşacağınıza, fakat daha sonra gönül rahatlığına kavuşacağınıza işaret şeklinde yorumlanır.

Dağ Keçisi

Rüyada dağ keçisi görülmesi; haddini bilmeyen bir kişi ile yorumlanır. Bir kişinin rüyasında bir dağ keçisine ya da bir koça rast geldiğini görmesi; o kimsenin büyük bir devlet adamından ganimet alacağına, kişinin rüyasında dağda bir koç görmesi; o kişinin devlet başkanının yanında olan bir kimseye iftira edeceğine, kişinin rüyasında dağ keçisinin etini yediğini görmesi; o adamdan yardım göreceğine yorumlanır.[1]

Bir kimse bir dağ keçisine, keçiye ya da koça rast geldiğini görse, ganimet alır. Vahşi hayvanları avlamak ise, ganimettir. Dağ keçisine rastladığını gören kimse, bir zarara uğrar. Onun etini yediğini görse, eline mal geçer.[2]

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: tuba, 15.08.2010, 04:42 (UTC):
ben baykuş gördüm ama burda yook
olmasını isterim...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52728412 ziyaretçi (133990109 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler