Rüyada Bir Hayvan Görmek 2
 

Rüyada Bir Hayvan Görmek, II

Deve

Yolculuğa, kadri yüce bir kimseye, Deveye binmek bekar kimse için evlenmeye, evli kimse için hacca ya da rızka; devenin kendine binmesi birinden eza ve cefa görmeye, Bir şehirdeki birçok deve sel baskınına, sahrada görülen birçok deve yağmura, Deve ile uğraşmak kavga etmeye, hastalığa, Evin önüne deve çökmesi, evde hasta varsa vefatına; Dişi devenin eti, kadın tarafından gelecek dünyalığa, onun sütü bolluk ve berekete, Develerin kavgası saltanat mücadelesine, Devenin dar bir yerden geçmesi bidat işlemeye, Deveci vali ya da komutana, kaptana ve araç sürücüsüne delalet eder. Deve pisliği mal, deve yavrusu çocuk, deve yünü helal maldır.[2]

Rüyada görülen deve, üzüntüdür. Bindiği deve saf Arap devesi ise hacca gider. Eğer yolda deveden inse hasta olur, ya da yolculuğu kendisi için çabuk olur. Sonra hastalığından kurtulur ve amacına kolaylıkla erişir. Devenin kendisine hamle yaptığını gören kimseye üzüntü ya da hastalık gelir, ya da akılsız bir adam tarafından düşmanlığa uğrar. Erkek bir devenin kendisine zahmet verdiğini gören kimse o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere girer. Bir takım develer satın aldığını gören kimse, kendisine itaat etmeleri için düşmanla iyi geçinir. Onlardan birisine bindiğini görse yolculuğa çıkar. Tüyleri dökülmüş bir erkek deveye bindiğini görse düşmanına galip gelir. Devenin yününü aldığını gören kimsenin eline devamlı olmayan bir mal geçer. Deveyi kendi bostan ve duvarında gören kimse için hayır, bereket ve sevince yorumlanır. Bir devenin arkasından düştüğünü gören kimse fakir olur. Erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini gören kimse rahata kavuşur ve düşmanını kahreder. Deveden düşen kimseye fakirlik gelir. Devenin bir kimseye ayağıyla vurduğunu gören, hasta olur. Rüyada bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimsenin sonu güzel olur, din ve dünyaca selamete erer. Bir takım erkek develere sahip olmak bazen çirkin emellere yorumlanır. Erkek deve kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve gayet sabırlı birisine yorumlanır. Bazen da erkek deve acele yapılması istenen bir şeyin gecikmesine işarettir. Kocası olmayan bir kadın deveye bindiğini görse evlenir, kocası kaybolmuşsa tekrar ona döner. Evinde boğazlanmış olan devenin eti ayrılmış ya da organları dağılmış ise bu deve ölenin mirası olur.

Eğer deve şehrin meydanlığında ya da insanlardan bir cemaatin arasında olursa bu adam hamle yapıp öldüren ya da ölen birisidir. Deve boğazlanmışsa mazlum birisidir. Sağ deveyi derisi yüzülmüş olarak gören, vazife ya da memuriyetinden azledilir. Yahut malı elinden alınır. Bir kimse rüyada devenin kendisini boğazladığını, bir yerini kırdığını yahut, yediğini görse, bu durum miktarınca, rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba yorumlanır. Dişi bir deveden süt sağdığını gören kimseye devlet tarafından mal isabet eder. Kan sağdığını gören haram mal isabet eder. Dişi bir deve ya da başka bir şeyin kendi ayağını çiğnediğini gören kimseye, güçlük ve korku erişir. O kimse işçi ve memur ise, onun bir şeyi zimmetine almasına yorumlanır. Dişi devenin derisinden bir şeye sahip olduğunu gören kimsenin eline mal geçer.
Rüyada erkek deve görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.[4]

Rüyada deve yavrusu görmek, şerefli bir çocuğa işarettir. Yanında deve yavrusu olduğunu gören kimsenin, erkek bir çocuğu olur. Bazı tabirciler, deve yavrusu ve bütün hayvan yavrularına dokunmak üzüntü, meşguliyet ve kedere işaret eder, dediler.[1] Rüyada deve yavrusu görülmesi; şerefli ve muhterem bir çocuğa yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yanında bir deve yavrusu olduğunu görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına işaret eder.[2]

Deve Kuşu

Rüyada görülen deve kuşu nimettir. Evinde bir deve kuşunu bulunduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Rüyada deve kuşuna bindiğini gören kimse, haram mal elde der. Yahut çöl olan bir yere yolculuk yapar. Rüyada bir deve kuşunu yüklendiğini gören kimse, bir hata işler. Deve kuşunun kanatlarına sahip olduğunu gören kimse, bir adamdan mal elde eder.[1]

Doğan

Doğan, izzete, otoriteye, düşmana galibiyete, arzu ve isteklere kavuşmaya, evlada, eslere, memleketlere, güzel mallara, sıhhate, gam ve kederden ferahlığa, gözlerin sağlamlığına ve çok yolculuğa işarettir. Doğan, avcılığından dolayı ölüme işarettir. Doğan, hapse girmeye, yiyecek ve içeceğin eksikliğine işarettir. Doğanın kendisinden gittiğini gören kimse otoritesini kaybeder. Bir kimse av için bir doğan satın aldığını görse, hizmetinde bir kimsenin bulunmasına ve bir takim kimseleri kendisine mal getirmek üzere sağa sola göndermesine işarettir. Bazı tabirciler, doğanların ölmesini, zalim kimselerin helak olmaları ile tabir etmişlerdir. Doğanların bir mahale gittiğini görmek, o yere doğanların sayısınca hırsız ve eşkıya olacağına işarettir.[1]

Doğan, rütbe sahibi, itibarı yanında despotluğu da olan birine, Doğan kuşunun kişiye itaat etmesi, çağırıldığı yere gelmesi bir yöneticiyle arkadaşlığa, Doğan kuşu oğul evladına, onun kesilmesi ya da ölümü yöneticinin ya da zalim birinin vefatına, etinden yemek devlet tarafından gelecek mala, Bir yerde görülen doğan kuşları hırsız ve yankesici takımına, Doğan kuşu bazen düşmana galip gelmeye, mal ve paraya, gam ve kederden kurtulmaya delalet eder.[2]

Domuz

Rüyada görülen domuz, düşmandır. Hanımıyla münakaşa halinde olan bir kimse rüyada erkek ya da dişi bir domuz görse hanımını boşar. Bazen domuz, Yahudi ve Hıristiyan olan bir adamla tabir edilir. Domuzu görmek, şer, şiddet, hayret, dehşet, ümitsizlik ve harama inanan kimse için haram mala, domuzun dişisi, neslin çokluğuna işarettir. Eğer, rüyada domuzu gören kimseye domuzdan bir zarar gelmişse, o kimse Hıristiyanlardan şiddet görür. Bir kimse domuza rast geldiğini görse, kuvvet ve kudret sahibi bir kimseden istikrara kavuşur. Bir takım domuzlara sahip olduğunu görse, birikmiş mala sahip olur. Kendisinin domuz olduğunu gören kimse dininde zillete düşmekle beraber, mal, ucuzluk ve bolluğa işarettir, Eğer görülen domuz semiz ise, dini bozuk ve kazancı çirkin bir kimseye ya da çok kuvvet ve kudretli bir Hıristiyan işarettir. Domuzun eti, yağı ya da kılı ya da derişi haram bir maldır. Domuzların sütunu içtiğini görmek malda ya da akılda musibettir. Bir kimse rüyada bir domuza binse o kimse kuvvet ve kudret sahibi olup düşmanına galip gelir. Domuz ile çekiştiğini gören kimse zalim düşmanım yener. Domuz eti yediğini gören kimse haram mal elde eder ya da bir günah işler. Rüyada görülen kara domuzu, yolcu ve denizde seyahat eden kimse için yağmur ve doluya, dava ve düşmanlıkta bulunan kimse hakkında da, düşmanının kuvvetli ve cahil bir kimse olduğunu İşarettir. Evlenmeyi arzu eden kimse hakkında, mizacına uygun olmayan biriyle evlenmesine işarettir. Domuz, kadınla da tabir edilir. Bazı tabirciler rüyada görülen domuz eti, umum insanlar için iyidir. Bir kimse kebap olmuş domuz etini yediğini görse, bu gerçekten iyidir ve çabuk hasıl olacak menfaate işaret eder demişlerdir.yatağında dişi domuz olduğunu gören kimse, Yahudi kadınla cinsi münasebette bulunur. Domuzların yavruları, onlara sahip olan Yahudi gören kimse için ucuzluk bolluk ve ihtiyacının görülmesi manasına gelir.[1]

Düşmanla tabir edilir: Vahşi domuz servet ve güç sahibi olduğu halde kendisinden hayır ve iyilik görülmeyen insana, Domuzla cebelleşmek düşmanla kavgaya, domuzu yenmek ya da onu öldürmek düşmanı alt etmeye, Bir yerdeki domuzları orada sürüp çıkarmak dünya hayatının güzelleşmesine, Bir domuza binerek onu istediği gibi sevk etmek düşmanı yenmeye, yetki ve makam ehli olmaya, Domuz eti yemek haram kazanca ya da kötü fiile delalet eder.

Kirmânî'nin yorumuna göre bir kimsenin rüyasında domuz görmesi; o kimsenin akılsız biri olduğuna delalet eder. Kişinin rüyasında domuz görmesi; o kimsenin mevki sahibi birisine söz geçireceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında domuza bindiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına karşı üstünlük sağlayacağına, bir kimsenin rüyasında bir domuz ile uğraştığını görmesi; o kimsenin alçak ve karaktersiz birisi ile dil münakaşası yapacağına yorumlanır. Rüyanızda bir domuzu öldürdüğünüzü görmeniz; düşmanlarınızdan kurtulacağınıza, rüyanızda birçok domuz bulduğunuzu ve onları bir yere sakladığınızı görmeniz; sizin haram yollardan mal kazanacağınıza, rüyanızda bir evden domuzları kovaladığınızı görmeniz; işinizden ayrılacağınıza, rüyanızda domuz otlattığınızı görmeniz; insanlar üzerine âmir olacağınıza delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada domuz görülmesi; düşmanla yorumlanır. Kişinin rüyasında vahşi bir domuz gömesi; o kişinin kuvvet ve mal sahibi olacağına ve faydasız bir erkek olacağına işaret eder. Kişinin rüyasında bir yerde birçok domuz olup onları kaçmalarından korkarak muhafaza etmek istediğini görmesi; o kişinin haram yollardan mal toplayıp saklayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında domuzları bir yerden bir başka yere sürüp götürdüğünü görmesi; o kimsenin dünyasının gayet mükemmel ve rahat olduğuna, kişinin rüyasında birtakım domuzların başıboş dolaştıklarını görmesi; o kimsenin bir yerden eline mal geçerek sevineceğine işaret eder. Rüyanızda bir domuza binip onu at gibi kullandığınızı görmeniz; düşmanlarınıza galip geleceğinize ve dünyada üstün bir mevkiye yükseleceğinize delalet eder. Bir başka yoruma göre rüyasında domuza bindiğini gören kimse; o kimsenin haramdan mal kazanacağına delaletle tabir olunur.[2]

Ejderha

Hastanın rüyada ejderha görmesi ölümüne işarettir. Bir kadın rüyada ejderha doğurduğunu görse, sakat bir çocuk doyurur. Ejderhanın kendisini suya çektiğini gören kimseye, devlet büyüğü tararından ya da Allah (cc) tarafından ya da amiri tarafından eziyet edilir. Kendisinin ejderha olduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Yahut güç ve otorite elde eder. Ejderhanın etini yediğini gören kimse, bir mala sahip olur. Zararsız olarak ejderhanın kendisine doğru geldiğini ya da kendisine bir şeyler verdiğini ya da kendisiyle konuştuğunu görse, o kimse için meydana çıkacak çok hayra işarettir. Ejderhanın adam olduğunu görmek, ordudan bir askere, ejderhanın kadın olduğunu görmek, kadın askerden bir askere işarettir. Ejderha, gözle görülen ve düşmanlığını gizleyen, her türlü şer ve kötülüklerin sahibi olan bir düşmana işarettir. Bir ejderhaya sahip olduğunu gören, akılsız bir kimseye zafer bulur.[1]

Bu efsanevi hayvan dehşet ve şiddet ehli yöneticiye, yakacı ateşe, Birkaç başlı ejderha kötülük ve zararda aşırı giden sultana, Ejderhanın kişiyi suya doğru çekmesi dünyevi ya da uhrevi azaba, Ejderha olduğunu ya da ona bindiğini görmek ehil olanlar için yöneticiliğe sultan tarafından gelecek dünyalığa ya da uzun ömre, Kadının ejder doğurduğunu görmesi sakat ve kötürüm bir çocuk dünyaya getirmesine, kadın takva ehli ise şerefli ve hatip bir oğlan çocuğu olmasına, Zararsız, insanla konuşan ya da ona bir şey veren ejderha hayra, Bu yaratık bazen düşmanlığını gizleyen kimseye, Çok başlı ejderha şerde ve kötülükte aşırı giden bir düşmana delalet eder.

Rüyada ejderha görülmesi galibiyetle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ejderha görmesi, o kimsenin düşmanlarına karşı zafer kazanacağına, rüyasında bir ejderha öldürdüğünü görmesi; o kimsenin rakiplerine üstün geleceğine yorumlanır. Rüyanızda bir ejderhanın size hücum ettiğini ve sizin de kaçtığınızı görmeniz; rakiplerinizin sözlerine inandığınıza, rüyanızda bir ejderhayı bir vuruşta ikiye bölerek öldürdüğünüzü görmeniz; beklenmedik bir yerden müjdeli bir haber alacağınıza işaret eder.[2]

Eşek

Merkep görmek ve ona binmek baht açıklığı, yüksek dereceye, Kendine ait bir eşeğe bindiğini görmek hayır ve iyilik kapılarının açılmasına, Çok eşek görmek mal ve nimete, Eşekten inip ona tekrar binmek işlerin bir ara durmasına, Eşekten düşmek bir sıkıntı yaşamaya, Eşeğin ölmesi işlerinin bozulmasına, Eşek eti az mala, onu yemek malından üzüntüye düşmeye, Merkep satın almak hayra, Eşeğin bir gözünün kör olması işlerin bozuk gitmesine, iki gözünün kör olması malın gitmesine, Merkebe bindiğini ve onun anırdığını görmek ev halkından birinin kötü ahlak ve işi yüzünden sıkıntıya düşmeye, Merkebin yüksek bir yerden düşmesi vefat etmeye, Dişi merkebe binmek bekar için evlenmeye, Eşek satıcısı, haram ve şüpheli kazanç sahibi birine delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında vahşi bir eşeğin kendisine yönelerek geldiğini görmesi; o kimsenin mal bulacağına, bir kişinin rüyasında vahşi bir merkebin arkasını dönüp uzaklaştığını görmesi; o kimsenin elinden mal çıkacağına, kişinin rüyasında vahşi bir merkebe bindiğini görmesi; o kimsenin büyük bir günah işleyip İslâm'dan uzaklaşacağına yorumlanır. Rüyanızda iki vahşi eşeğin birbirleriyle boğuşarak kavga ettiklerini görmeniz; iki kötü insanın birbiriyle kavga edeceklerine, rüyanızda evinize bir vahşi eşeğin girdiğini görmeniz; size kötü bir kimsenin geleceğine işaret şeklinde tabir edilir. Kîrmânî'nîn yorumuna göre: Rüyada vahşi bir merkebin görülmesi cahil ve ahmak bir insana yorumlanır. Kişinin rüyasında bir vahşi bir eşekten düştüğünü görmesi; o kimsenin isteklerine nail olamayacağına, bir kişinin rüyasında gözleri kör olan bir vahşi eşeğe bindiğini görmesi, o kimsenin çok mal elde edeceğine ya da iyi bir kimse ile dostluk kurarak ondan hayır göreceğine delalet eder. Kişinin rüyasında vahşi bir merkebin kendisinden kaçtığını görmesi o kimsenin kötü bir yola gideceğine yorumlanır.[2]

Eşek Arısı

Rüyada eşek arısı görmek, kötü nefse ve ahlaksız kimselere işarettir.[1]

Fare

Rüyada görülen fare, fesatçı bir kadına işaret eder. Çok fare, rızka işaret eder. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur. Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur. Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. Bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder. Bir kimse kendisini fare avladığını ya da ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder. Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler. Fareye ok ya da taş attığım gören kimse, kötü bir kadının gıybetini yapar ya da kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur. Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder ya da onunla bir yerde yatar. Bir kimse rüyada harap bir yerde ya da bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına işaret eder. Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse, o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınların girmesine işaret eder. Bir kimse kendi elbisesinde ya da yatağında bir fare görse, işlerine kansan hayırsız bir kadına işaret eder. Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse, o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.[1]

Fesatçı bir kadına ya da hırsıza, korkak ve aşağılık kimseye, Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa, Fare avlamak kötü huylu bir kadınla ilişki kurmaya, Farenin kediyle sıkı fıkı ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka, Fare deliği bidat işlemeye, insanı istikametten alıkoyan görüş ve düşüncelere rağbet etmeye delalet eder.

Rüyada fare görülmesi genel olarak kötü ahlâklı bir kadına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kapanda fare yakaladığını görmesi; o kimsenin hile ile bir kadını kandırarak onunla evleneceğine, kişinin rüyasında farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmesi; o kimsenin hem ömrünün ve hem de malının eksileceğine delaletle tabir olunur. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında burnundan fare çıktığını görmesi; o kimsenin ahlâksız bir kızının olacağına, bir yoruma göre de akrabasından bir kadının kötü yola düşeceğine yorumlanır. Rüyanızda boğazınızdan bir farenin çıktığını görmeniz; ahlâksız bir çocuğunuzun olacağına, rüyanızda kuyruğu kopmuş ya da kesilmiş bir fare görmeniz; ahlâksız bir kadına işaret eder. Rüyada görülen beyaz ve siyah fareler gündüz ve geceye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında farenin kendi elbisesini kestiğini görmesi; o kimsenin geçmiş ömrünü haber vermesine, bir kimsenin rüyasında bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi; ev soyan bir hırsıza yani rüya sahibinin evinin soyulmasının muhtemel olduğuna ve bundan dolayı da o kimsenin dikkatli olması gerektiğine işaret eder.[2]

Fil

Rüyada fil görülmesi değişik şekillerde tabir olunur. İbn-î Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında geceleyin bir file bindiğini görmesi; o kimsenin evleneceğine, gündüzleyin bindiğini görmesi; o kimsenin hanımını boşayacağına, bir başka tabire göre de her ne zaman olursa olsun, file binmek iyiye alâmettir. Bir kimsenin rüyasında bir fili yüklediğini görmesi; o kimsenin başına büyük bir iş geçeceğine, kişinin rüyasında bir filin ayağı ile o kimsenin başına basarak öldürdüğünü görmesi; o kimsenin bir musibete maruz kalacağına delalet eder. Rüyanızda iki başlı bir file bindiğinizi görmeniz; halen çalıştığınız işinizden çıkarak başka bir işe gireceğinize işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada fil görülmesi; devlet büyüğü ile, file binildiğinin görülmesi; mevki ile tabir olunur. Kişinin rüyasında bir savaş sırasında bir file bindiğini görmesi; o kimsenin çok kuvvetli ve büyük bir düşmanı ortadan kaldıracağına, rüyasında bir filden düştüğünü görmesi; o kimsenin belâ ve musibete maruz kalacağına yorumlanır. Câbirul-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında gezmek maksadıyla çıplak bir file bindiğini görmesi; o kimsenin bir kadınla evleneceğine, kişinin rüyasında bir filin bir mahalleden başka bir mahalleye gittiğini görmesi; o ülkede devlet yönetiminin değişeceğine, kişinin rüyasında bir filin kendisini ayağının altına aldığını görmesi; o kimsenin devlet başkanından bir kötülük göreceğine işaretle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyanızda bir file bindiğinizi görmeniz; sizin doğruluktan ayrıldığınıza, bir yoruma göre de kötü isim yaptığınıza delalet eder. Bir kişinin rüyasında üzerinde davul ve zurna bulunan bir filin kendisine doğru geldiğini ve ona bindiğini görmesi; o kimsenin büyük bir mevkiye geleceğine, kişinin rüyasında iki filin birbiri ile kavga ettiklerini görmesi; iki büyük devlet başkanının birbirleriyle vuruşacaklarına, kişinin rüyasında bir filin kendisiyle konuştuğunu görmesi kimsenin büyük birisiyle konuşacağına yorumlanır.

Dünyalığı ile mağrur, kaba yaratılışlı kimseye, Filin hortumuyla savrulduğunu görmek görevden uzaklaştırılmaya ya da vefata, Onun hortumundan bir şey çıkarma ya da onu sağmak, idare edenler tarafından gelecek helal kazanca, File binmek ehli olan için memuriyete, Çıplak file binmek evlenmeye, Fil yabancı devlet reisine, haset eden kimseye, düşmanlık ve nefrete, Fil terbiyecisi, gençlere her türlü bilgi ve beceri öğreten sanat ehli, usta bir kimseye delalet eder.[2]

Fino

Rüyada fino görmek, zevk ve sefaya düşkünlüğe işaret eder. Eğer fino ölürse o kimsenin tamahkar olduğuna işarettir. Rüyada kendisini bir fino ısırdığını görse düşmanından bir zarar erişir.[2]

Gergedan

Rüyada gergedan görmek, büyük bir devlet adamına işaret eder. Rüyada gergedan çektiğini gören kimse, zorba ve büyük bir devlet adamından haksız olarak mal elde eder. Rüyada gergedana bindiğini gören kimse, aynı aynı özelliklere sahip birisini yener.[1]

Gergedan, büyük bir melike, hal ve hareketi kaba olan adama delalet eder. Rüyada gergedan görülmesi hayra alâmet değildir. Bir kimsenin rüyasında bir yerde bir gergedanın hücumuna uğradığını görmesi; o kimseye düşmanlarından zarar geleceğine, kişinin rüyasında ölü bir gergedan görmesi; o kişinin düşmanlarının şerrinden kurtulacağına, rüyasında bir gergedanın ürkerek kendisinden kaçtığını görmesi; o kimsenin düşmanlarına galip geleceğine işaret şeklinde yorumlanır.[2]

Geyik

Kadınların rüyada gördükleri geyik, ister erkek ister kız olsun güzel evlada işaret eder. Bir kimse rüyada geyik yavrusunu avlasa ya da kendisine hediye olarak verilse ya da satın alsa, o kimse bir rızka erişir. Yahut bekarsa evlenir ya da bir çocuğu olur ya da borçlusuna galip gelir. Geyik aldığını gören kimse, mirasa kavuşur ve çok hayra erişir. Eğer annesi bir çocuk bekliyorsa erkek bir çocuk doğurur. Geyiği kendi evine soktuğunu gören kimse, oğlunu evlendirir. Geyiğin derisini yüzdüğünü gören kimse, terbiyeli bir kadına fenalık eder. Bir kimse geyiğin, üzerine sıçradığını görse, o kimsenin hanımı her şeyde ona isyan eder. Rüyada bir geyiğe malik olduğunu gören kimse, helal bir mala malik olur ya da hur ve iffetli bir kadınla evlenir. Rüyada geyik görmek, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil etmeye işaret eder. Bu rüyayı görenin yiyip içeceği helal maldan olur. Bir kimse başının geyik başı olduğunu görse vali ya da başkan olur.[1]

Kadının geyik görmesi çok sevimli ve güzel evlada, Geyik ve yavrusu mala, borçtan kurtulmaya, bekar için evlenmeye, Başının geyik başı olduğunu görmek reis ve yöneticiliğe delalet eder.

Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada geyik görmek; kötülük gelecek, gururlu bir eşe, güzel ve güzelliğine oldukça güvenen bir dosta yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir geyik yakaladığını ya da kendisine bir geyik verildiğini görmesi; az önce tarifi yapılan bir kadınla evleneceğine ya da öyle bir dostla tanışacağına işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında bir geyik tutup evine getirdiğini görmesi; o kişinin evine kötülük getirecek birisini soktuğuna, kişinin rüyasında geyik eti yediğini görmesi; o kişinin çok mal elde edeceğine işaret şeklinde yorumlanır.[2]

Güvercin

Güvercin, Vefakar ve cefakar kadına, güvenilir elçiye, sadık dost ve sevgiliye, Güvercini uçarken görmek uzaktan gelecek habere, isteklerinin Allah tarafından yerine getirilmesine, Hangi şekil ve durumda görülürse görülsün, güvercin sevinç ve mutluluğa delalet eder. Evinde güvercin gören bekar erkek, mizacına uygun, ahlaklı ve güzel bir kızla evlenir. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada güvercin görülmesi kadın olsun erkek olsun eşle yorumlanır. Bir kimseye rüyasında güvercin hediye edildiğini görmesi; o kimsenin uzak bir yerden iyi bir haber alacağına, kişinin rüyasında bir güvercine kurşun attığını görmesi; o kimsenin birisine iftira edeceğine, kişinin rüyasında birisine güvercin eti gönderdiğini görmesi; o kimsenin eline çok mal ve para geçeceğine yorumlanır. Rüyanızda size bir siyah güvercin geldiğini görmeniz; eğer gurbette adamınız varsa onun geleceğine ya da evinize bir misafirin şeref vereceğine, rüyanızda bir şehir güvercini avladığınızı görmeniz; bir kadın yüzünden dile düşeceğinize, rüyanızda bir beyaz güvercin avladığınızı görmeniz; mutlu olacağınıza, rüyanızda başınıza, omzunuza ya da ensenize bir güvercin konduğunu görmeniz; iyi ve bilgili bir kimse olduğunuza delalet eder. Kişinin rüyasında birçok güvercinleri olduğunu görmesi; bir kuruma başkan olacağına, kişinin rüyasında evinden bir güvercinin uçup gittiğini görmesi; o kimsenin karısından (kocasından) boşanacağına işaret eder.[2]

Horoz

Rüyada horoz, sevimli bir erkek çocuktur. Bir kimsenin rüyada aldığı horoz, onunla bir adamın arasını bulmaya işaret eder. Rüyada horoz gören kimsenin, hikmet sahibi bir kimse ya da alimlerin yanlarına gidip gelmekle onlardan çok menfaat görmesine işaret eder, denilmiştir. Kendisinin horoz olduğunu gören yakında vefat eder. Bir horozun gagasıyla kendisini bir ya da iki kere vurduğunu gören kimseyi öldürür. Horoz, müezzine, ya da hatibe ya da güzel okuyan kimseye işaret eder. Bazen de horoz kendisi yapmadığı halde iyilikle emreden bir kimseye tabir edilir. Bazen de horoz, çok evlenen adama ya da simsara ya da bekçiye işaret eder. Bazı kere horoz, muhtaç olduğu şeyi nefsi için tercih eden cömert bir erkeğe ya da bulduğuyla kanaat eden ve nasibi az, sıkıntısı çok olan kimseye tabir edilir. Bir kimse rüyada bir horoz aldığını görse, o kimsenin erkek bir çocuğu olur, ya da bir ev satın alır, ya da bir kaybı geri gelir ya da kaybından haber gelir. Civcivler, hizmetçilere işaret eder. Bir kimse rüyada kırmızı bir horoza rast geldiğini görse, bir hizmetçiden istifade eder. Bir horoz ile mücadele ettiğini gören kimse, bir kimseyle tartışır. Horozdan kendisine istenmeyen bir şey isabet etmişse, o kimseden de kendisine horozdan isabet eden şeyin miktarınca kötü gördüğü bir şey isabet eder.

Horoz, müezzine, güzel ve etkili söz söyleyen kimseye, yerli yersiz söz söylemeye, evin erkeğine ya da oğul evladına, Horoz ile mücadele etmek biriyle münakaşa etmeye, Horozun ibiği ile kişiye zarar vermesi yaralanmasına, Horoz kesmek namaza önem vermemeye, Horozun ölmesi müezzinin, hatibin ya da kişinin kendisinin vefatına, Horoz, bulduğu ile yetinen cömert bir kimseye, Kişinin kendini horoz olmuş görmesi vefat etmesine delalet eder. Rüyanızda bir horozunuzun olduğunu görmeniz; yabancı bir kimseye söz dinleteceğinize, rüyanızda horoz kestiğinizi görmeniz; düşmanlarınıza üstün geleceğinize, rüyanızda horoz sesi işittiğinizi görmeniz; hayır bir haber alacağınıza yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında elinde bir horoz olduğunu görmesi; o kimsenin bir çocuğu olacağına, kişinin rüyasında beyaz bir horoz görmesi; o kimsenin iyi ve emniyetli bir hizmetçi alacağına işaret eder. Rüyanızda bir horozla kavga ettiğinizi görmeniz; bir başkası tarafından bir felâkete maruz kalacağınıza, rüyanızda bir horoz kestiğinizi görmeniz; hizmetçinizin öleceğine, rüyanızda bir horozu tutup kucakladığınızı görmeniz; sizin iyi ahlâklı bir kimse ile dostluk kuracağınıza delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada horoz görülmesi; cesur ve kahraman bir erkeğe yorumlanır.[2]

İnek

Bir ineği sağdığını gören kimse, mal biriktirir. Bir inek bulup onu eve götürdüğünü gören kimse, hayra erişir. Câbirü'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda semiz bir inek satın aldığınızı görmeniz; sizin zengin bir kimse ile evleneceğinize, rüyanızda bir ineği sağdığınızı fakat sütün içmediğinizi görmeniz; biriktireceğinize, fakat bunu harcama imkânı bulamayacağınıza işaret eder. Rüyanızda bir ineğin sizinle konuştuğunu görmeniz; sizin herkesi şaşıracağı derecede zengin olacağınıza, bir kimsenin rüyasında bir sığırın kendisine arkasını dönüp gittiği görmesi; o yılın o kimse için iyi geçmeyeceğine, kişinin rüyasında bir sığır tarafından ısırıldığını ve boynuzlandığını görmesi; o kişinin eşinin kendisine ihanet ettiğine işaret eder. Sâlimî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir ineğin evinize girdiğini görmeniz; bir devlet büyüğünden elinize mal geçeceğine, rüyanızda bir inek bulduğunuzu ve bunu evinize götürdüğünüzü görmeniz; hayra erişeceğinize, rüyanızda bir ineğin yularından tutup götürdüğünüzü görmeniz; ahlâklı ve faziletli bir hanımla evleneceğinize, rüyanızda bir ineğin üzerine bindiğinizi görmeniz; hanımınızın vefat ederek onun mirasından istifade edeceğinize yorumlanır.[2]

Kaplan

Kaplan, zalim yöneticiye, düşmanlığını gizlemeyen şerli kimseye, şerrinden insanların çekindiği kişi ya da topluluğa, Kaplana binmek saltanata, etini yemek mal ve şerefe, onu öldürmek düşmanı kahretmeye, Kaplan avlamak fasık birinden menfaat elde etmeye, Kaplan görmek günahlardan tövbe etmeye, değişik alanlarda bilgi sahibi insana delalet eder. Rüyada kaplan zalim bir devlet reisi ya da güçlü bir düşmandır. Rüyada bir kaplan öldürdüğünü gören kimse, bir düşmanı kahreder. Kaplan eti yediğini gören kimse, mal ve şerefe nail olur. Kaplana bindiğini gören kimse, büyük saltanata nail olur. Kaplanın kendi üzerine bindiğini gören kimseye, amir tarafından bir zarar gelir. Kaplanla cima yaptığını gören kimse, zalim bir kavimden olan fasıka (günahkar) bir kadına musallat olur. Evinin içerisinde bir kaplan bulunduğunu gören kimsenin evine, fasık (günahkar) bir kimse hücum eder. Rüyada bir kaplan ya da pars avladığını gören kimse, fasık bir adamdan menfaat elde eder. Bir kaplanın kendisini ısırdığını gören kimseye, ısırdığı miktarda bir zarar isabet eder. Kaplan erkek bir adama işarettir. Kaplan kadına da işarettir. Kaplan hile sahibi bir kimsedir.[2]

Kedi

İnsanın hizmetçisi ya da koruyucusuna; insana hem zararı hem yararı dokunan kimseye, Dişi ve uslu usulü oturan ev kedisi rahatlık ve ferahlığa, dişi sokak kedisi kendisinde sıkıntı ve meşakkat bulunun şeylere, Dişi ev kedisinin tırmalaması ya da ısırması bir yıl devam edecek bolluk ve berekete, Dişi kedi bazen hilekar bir kadına; Erkek kedi dil şakasını seven kimseye, fırsat bulunca bozgunculuk yapan insana, eş ve çocuklar için cefa çekmeye; düşmanlık, hırsızlık, gizli söz dinleme, zina yapma, vefasızlık gösterme ve insanı arkasından çekiştirmek gibi çirkin işlere ya da gelir-gider defteri ve kitaba, Dişi sokak kedisinin, her çeşit erkek ya da yaban kedisinin ısırması zorluk ve çetinliğe, uzun süre hasta olmaya, Kedi satmak mal infak etmeye, Bilinmeyen kedi hırsıza, Kediyle farenin dost görünmeleri gösteriş ve nifaka, Kedinin fare tutması bir fesadın yok edilmesine, Kedi eti çalıntı mala ya da şüpheli kazanca, Misk kedisi, şerli ve kötü göründüğü halde iyi ve ahlaklı olan bir kimseye delalet eder.

Rüyada görülen kedi, hizmetçidir. Bazı tabirciler, kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler. Bazı tabirciler de kedinin dişisi hilekar kötü bir hizmetçi kadındır, dediler. Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumağa çalıştığı halde, o şahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan bir adama nispet edilir. Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa ya da tırmalasa o kimse hasta olur. Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise, onun rüyada ısırması daha şiddetlidir. Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye işarettir. Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malını infak eder. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir. Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir. Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür. Bir kediyi kestiğini ya da öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, bir hırsıza kavuşarak tutar ve ona galip gelir. Kedinin etinden ya da yağından bir şey aldığını gören kimse, bir hırsızın malından ya da çalınmış eşyadan bir şey alır. Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığım ya da ısırdığını gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır. Sonra o hastalıktan kurtulur ya da o şahsa şiddetli bir keder isabet eder. Sonra Allah (cc) onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinç ihsan eder. Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşada mağlup olan kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybolursa, hastalık ya da üzüntü ve kederi fazlasıyla artar. Bazen bu rüya halk hakkında adalete ya da dünyanın durumunun bozulmasına işarettir. Bu rüya bazen de düşmanları def etmeye, işarettir. Bazen de kedi, evladın terbiyesi konusunda çok hırslı olan kadına işarettir. Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması ya da kanım akıtması ya da gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmana işarettir. Rüyada Misk kedisini görmek, şekil ve siması şerli görünen ve ahlaki iyi olan bir adama işarettir. Bazen kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, kovuculuk yapmaya, feryat ve figan etmeye işarettir. Bazen de kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa işarettir. Bazen de kedi. Söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevindirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir. Kedinin fare ile ve kurdun koyunla ittifak halinde görülmeleri nifak ve riyaya işarettir. Eğer halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlar.[2]

Keçi

Rüyada keçi görmek, cahil, inatçı ve ahmak bir kimseye işarettir. Bazı tabirciler keçi dini bütün ve sağlam bir kimseye işarettir, demişlerdir. Dişi keçi kadına, çocuğa, emlake, tarımcılığa; Keçi sağmak rızık teminine, güzel ilişkiye, ilm-i siyasete, insanlara mudara yapmaya, Erkek keçi (teke) tedbir sahibi kimseye, şerefli ve muteber bir adama, Erkek oğlak evlada, onun eti mal ve dünyalığa, yemek maksadı dışında erkek oğlak kesmek çocuğun vefat etmesine, Erkek oğlağı kulağından tutarak eve götürmek ve orada kesip etinden yemek kırk yıl yoksulluk çekmemeye, Keçi tersi şerefli bir kimsenin malına, keçinin kılı mala, Dişi oğlak kız evladına, eti mal elde etmeye delalet eder.

Kelebek, görsel sanatlara düşkün olmaya, erkek ve kadınların rekabetine, düşmanlığı laftan öteye gitmeyen insana, kendini mahvedecek bir iş yapmaya, dostluk ve sevgiye, kısa ömürlü çocuğa ya da hayırsever kimseye, Geçimi topraktan olan kimselerin kelebek görmesi sıkıntı ve işsizliğe, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendi seviyesindeki kimselere meyletmelerine, Bir ışık çevresinde, belli bir mesafede dönen kelebek, ilahi ya da beşeri aşka delalet eder.[2]

Kelebek

Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin (Devlet Başkanının hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye işarettir. Bazen kelebek görmek, dostluk, sevgiye ve kendisini helak edecek bir şeye atmasına işarettir. Kelebek, ateşperestlere ya da korku ve feryat etmeye işarettir. Kelebek, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir düşmana işarettir. Ziraatçıların kelebek görmesi, işsizlik, sıkıntı, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendilerine meyletmelerine işarettir. Lamba, kandil ve mumdan uzakta görülen kelebekler, hayırlarını sarf eden ve serden çekinen kimselere ya da kısa ömürlü evlada işarettir. Bazen kelebek, ecelinin yaklaştırma ve amelinin nihayet bulmasına işarettir. Kelebek, erkek ve kadınların birbirleriyle yarış etmelerine ve resim sanatına düşkün olmalarına işarettir.[2]

Kirpi

Rüyada kirpi görmek, kalbi dar ve gönlü sıkıntılı şefkati az ve çabucak sinirlenen bir kimseye işarettir. Rüyada kirpiyi görmek, hileye, onun bunun ayıbını araştırmaya, gizlenmeye, şerre ve kişinin kendisi için sakladığı şeye işarettir.[1] Kirpi, hile yapmaya, insanların ayıbını araştırmaya, gizlenmeye, insanın kendisi için sakladığı şeye; dar gönülle, stresli, merhametsiz ve çabuk sinirlenen bir kimseye delalet eder.[2]

Koç

Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama işarettir. Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete malik olur. Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın işine ve malına malik olur ve ondan hayra erişir ya da işin sonunda o adama varis olur. Yahut o adamın kızım alır. Etini yeme kasti olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce bir kimseyi ya da düşmanı öldürmeye işarettir. Bu rüyayı harp zamanında görse, zafere erişir. Bir takım koçların rüyada bir yerde boğazlanmış görülmesi orada harp ya da kavga ile birtakım kimselerin öldürülmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada kasaptan bir koç almaşı, şerefli ve yüce bir adamın o kimseye muhtaç olduğuna ve o adam hakkında söz söyleyip kor, o adam hasta olup ölüme yaklaşmış bulunduğu halde ilaç yapmakla onu düştüğü hastalığından kurtarmasına işarettir. Eğer rüyada bir koç boğazlasa, büyük bir düşmanına galip gelir. Eğer hasta ise, hastalığından kurtulur. Bir koçu basma ve omzuna aldığını gören kimse, iri yan bir adamın idaresini üzerine alır. Bir koca bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ve inkiyat ettiğini gören kimse, iri yan bir adamı mağlup eder ve dilediği ve İstediği bir şekilde onu kullanır. Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kimse o adamı itaati altına alamaz. Bir kimse rüyada kendisine bir koçun bindiğini görse, iri yan bir adam şiddet ve zor kullanarak o kimsenin üzerine biner. Rüyada bir koçun boynuzlarını ya da birisini kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür ve onun kuvvet ve kudretim kırar. Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken galip gelir. Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazlandığını ve etinin taksim edildiğini görmesi büyük bir kimsenin ölmesine ve malının taksim edilmesine işarettir. Rüyada bir kurban ya da eti için bir koç boğazlandığını gören kimse esirse esaretten kurtulur. Korku halinde ise emin olur, borçlu ise borcu ödenir, hacca gitmemiş ise hacca gider. Hasta ise Allah (cc) ona şifa verir. Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanının malını alır. Eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malından yer. Bir kimse rüyada evinde yüzülmüş bir koç bulunduğunu görse o kimsenin ailesinden bazısı ve kendisine yakınlığı bulunan kimsesi ölür. Rüyada bir koçu kızarttığını gören kimse hasta olur ya da zindan ve hapse konur. Bazen de koç valiliğe işarettir. Bundan dolayı kendisine bir koç verildiğini gören kimse vali olur. Bir kimse kendisine koç başlan götürüldüğünü görse o kimseye düşmanın başları götürülür. Koçların yünleri maldır. Koç, müezzine ve çobana da işarettir. Koç askerin öncüsü ve kumandanıdır. Boynuzsuz koç görevinden alınmış ya da devlet ve rütbesinden düşmüş zata ya da hakir bir kimseye ya da buruk bir insana işarettir. Bir koçu kendi üzerine sıçradığını gören kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şeye erişir. Kendisini bir koçun boynuzladığını görse o kimseye bir ezave cefa isabet eder. Bir kimse rüyada kendisini bir koçla münasebette bulunduğunu görse büyük bir kimse, rüya sahibi ile malının arasını ayırır ve kendisini malından uzaklaştırır. Bir kimse rüyada dişi bir koyunun koç olduğunu görse o kimsenin hanımı hamile kalmaz. Eğer hanımı yoksa o kimse kuvvet, izzet ve düşmanı üzerine galip gelir. Rüyada görülen siyah koç tabirde siyah insana, beyaz koç da siyah olmayan kimseye nispet edilir.[1]

Koyun

Koyun, iffetli, şerefli ve saygıdeğer bir kadına; ganimete, çocuğa, hayırlı ve bereketli mala, Koyun peşinde gitmek, bir kadının ardı sıra gitmeye, Koyun sağmak ya da etini yemek hayra ermeye, rızık ve nimete, Koyun otlatmak yönetici olmaya, Derisi yüzülmüş koyun birinin vefat etmesine, Koyun sürüsü itaatli ve uysal halka, Kirli koyunlar pis ve haşarat taşıyan insanlara, Koyunun siyahı da, beyazı da hayra, onun baş ve bacakları ganimet malına, Koyunun kuyruğu kadın malına, bol nimete ya da yemin etmeye, Koyun sağmak insanlarla iyi geçinmeye, siyaset ilmini iyi bilmeye ve rızka, Koyun yüzücüsü halka zulmeden amir ya da memura, Koç, şerefli ve muteber bir kimseye, Koçun yünü ve kuyruğu şerefli bir kimseden mala ya da onun kızıyla evlenmeye, Kuzu, anne ve babasına itaat ve hürmette kusur etmeyen evlada, Hamile kadının kuzu görmesi oğlan doğurmasına delalet eder.[2]

Köpek

Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını ya da tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarar erişir.

Dişi köpek, inatçı ve kötü bir aileden kadındır. Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Eğer köpek beyaz olursa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, ailenin büyüğü olur.

Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine sahip olmak, rüya sahibinin bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir. Ev köpeği, düşmandır.

Köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir. Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.

Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hayırlıdır.

Av köpeklerinin avdan döndüklerini ya da şehre girdiklerini görmek, işsizliği işarettir.

Bir kimse kendisinin köpeğe dönüştüğünü görse, Allah o kimseye büyük bir ilim öğretim ve kibirlenmesinden dolayı, Allah elinden ilmini alır.

Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.

Köpek bekçiye ve biat sahibi bir kimseye yorumlanır.

Köpekler güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcılarıdır.

Rüyada görülen köpek, zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır.

Bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, cibilliyetsiz bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir. Köpeğin sizden kaçtığını görmek, düşmanı yenmeye yorulur.

Köpeğin ağzından üstünüze bulaşan salya, hakkınızda çıkan sözlere üzülmektir. Siyah bir köpeğin uluması, hastalığı ifade eder.

Köpek öldürmek, düşmanı yenmeye işarettir.

Bir ev köpeği olduğunu ve bahçesinde ya da caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder. Av köpeği beslen kimse, gösterişi seven bir kişi olarak tanımlanır. Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur.

Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karşı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir. Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allah'ın yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada bir köpeği keserek, onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer. Süs köpeği beslemek, eşiyle arasının iyi olmadığına işarettir.

Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, eşine ihanet ettiğine delalet eder. Rüyasında köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yardım için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.[1]

Köpek, zevk ve sefaya düşkün kimseye, insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime, Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insana, Köpek ısırması ya da tırmalaması düşmandan görülecek zarara ya da hastalanmaya, köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya, Köpek yavrusu sevimli bir çocuğa, ahmak bir kimsenin yitiğine, Ev köpeği zalim bir düşmana, Av köpeği elde edilecek menfaate, Tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya, Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye, köpeklerle birlikte havlamak maksadın hasıl olmasına, Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete ya da herkes için hayırlı gelişmelere, Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğe, Köpekler dünya ehli insanlara, güvenlik güçlerinin yardımcılarına, bekçiye ya da bidat sahibi kimseye, Köpek eti yemek düşmandan gelecek mala ya da ona galip gelmeye, Çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana, Köpeklerle sohbet etmek gizlenmeye, Ev köpeği, sadık olmakla birlikte alçak yaratılıştı bekçi ya da yardımcıya, Köpeğin yediği yalı görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimseye, Ashab-ı Kehf'in köpeğini görmek firar etmeye, korku ve hapse; bu köpeği kent içinde görmek vekilliğini yenilemeye delalet eder.[2]

Köpek Balığı

Rüyada köpek balığını görmek, himmet sahibi, şerefli ve soylu bir zata işarettir.[1]

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Dilek, 08.12.2017, 11:14 (UTC):
Ruyamda buzdolabinda iri vedonuk bakan bir kedi ve bir kutunun icinde dört beş tane sevimli küçük fere ile küçük bir kuş var.ben kedi bunlari yer diye korkarken kedi onlara hic aldirmadan arkasını dönüp gidiyor.

Yorumu gönderen: Liya, 12.01.2017, 13:49 (UTC):
Mrba bn rüyamda bir arkadaşmin evindeyim arkadşimin evi ile yan komşusu arasında bir geçit var bn oradan yan komşusuna geçiyrm onun kedi ve köpekleri var beni kprkptuyorlar normalde bn kedi köpeğe dokunamam çok biraz yaklaltiramam yanıma sonra sevgilim de yanıöda o gelio ev sahibi kızyor bana daha sonra arkadaşimin evinden o eve geçitten bir sürü fare geçip evi talan ediyo arkadşim askerleri gbi onları örgütlüyo bna kızdğı için eşyaların hepsni alip kaçiyolar arkdşmin evine getiriyolar sonra bn tek başimaevden çıkıp bi araba sürmeye çikiyrm araba normal giderken birden geri geri gidiyor ni yere çarpmadan son anda kurtarıyorum aslinda biirinden kaçiyormuşum onlar yanıma gelio ve arabayı tamir etmeye çalişiyorlöar o sirada biri yılana dikkat edin dio yanımda duran ama bn yılan görmüyorum

Yorumu gönderen: lee, 22.02.2015, 11:59 (UTC):
rüyamda birkaç koyun inek ve oğlak otlamaktan geliyor ama verecek su yoktur
bende yalaktaki çeşmeyi açıyorum ve bütün yalak birkaç saniye içinde doluyor
koyunlar ve inekler yalaktan hemen içiyor oğlaklarda hem içiyor hem suyla oynuyor ( suya dalıyor falan ) sonra onları oradan götürüyorum ama onları suya çağırdığımda ve sularını içtikten sonra beni gayet iyi dinleyip anlıyorlar ne desem yapıyorlar
yorumlar için şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen: zeynep, 14.10.2014, 21:03 (UTC):
rüyamda sevgilimle biryere gidiyoruz ben önden yürüyorum, sevgilim bana sağa dön sola dön gibi yönlendirme yapıyor. yürürken sağa dönüyorum ve karşıma koyu renkli bir horoz çıkıyor, birde beyaz tavuk gördüm. horozdan korktuğum için yoluma devam etmiyorum korkudan olduğum yere çöküyorum. sevgilim bana korkma yanından geç diyor ama ben korkudan gidemiyorum. horoz bana saldırmaya başlıyor, ellerimle gözlerime kapatıyorum gözüme birşey olmasın diye. sevgilim sakın horozun kafasını tutma diyor. horoz kafama gagasıyla vururken vururken ben ölmüşüm ve sevgilim beni kurtarmıyor hiçbişey yapmıyor. ölmüşüm ve kafamın arka tarafı hafif kanlı gördüm diye hatırlıyorum ama emin değilim. ben bu rüyadan çok korktum ve yorumunu çok merak ediyorum. internette bulamadım horozla ilgili hep başka konular var. bana bu rüyayı yorumlarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52760808 ziyaretçi (134100316 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler