Rüyada Bir Hayvan Görmek 3
 

Rüyada Bir Hayvan Görmek, III

Köstebek

Köstebek, zillete, buğuz ve düşmanlığa, duvar delen hırsıza, meşakkat ve eziyete, Köstebek eti yemek fasık birinin gıybetini yapmaya ya da haram mala, Köstebeğin yanına girdiğini ya da köstebek aldığını görmek bulunduğu yerden göç etmeye ya da mülkünü satmaya; Eve köstebek girmesi hırsıza delalet eder.[2] Bir köstebek aldığını ya da köstebeğin kendi yanına geldiğini gören kimse göç eder. Eğer mülkü varsa satar. Kendi evi ya da başkasının evinde bir köstebeğin olduğunu görse, o yerin hırsızlardan muhafaza edilmesi ya da ev sahibinin, kendisiyle beraber bulunanlardan kaçınması lazımdır. Köstebek etini yiyen kimse fasık birinin gıybetini yapar. Köstebek, duvar delen hırsıza işarettir. Bu hayvanı görmek, günah, eziyet, toplantı, zevce ve evlada işarettir. Eğer rüya sahibinin borçlusu kaçmışsa onu yakalar. Köstebek görmek, zillete, buğuz ve adavete bazen de aksaklığa işarettir. Köstebek etini yemek, haram rızka nail olmaya işarettir.[1]

Kurbağa

Kulluk görevlerini yerine getiren kimseye; kimseye zararı dokunmayan, temiz ve mütevazi bir kadına; kurbağa topluluğu hilekar kavimlere, açıktan zikir yapan yoksullara, züht ve takva ehli insanlara ya da bekçilere, Kurbağalarla beraber olduğunu görmek komşu ve yakınlarıyla güzel sohbet etmeye, Kurbağa eti akraba ve yakınlarından az bir menfaate ya da mülke nail olmaya, Kurbağa avlamak akranlarını alt etmeye, Kurbağaların bir yere ya da yerleşim alanına topluca girmeleri azaba, çıkmaları -dua ve niyaz, namaz ve sadaka ile- azabın kaldırılmasına, Kurbağaya rastlamak faziletli, salih bir kimse ile anlaşmaya delalet eder.[2]

Kurt

Rüyada görülen kurt. Zalim bir düşman ve yalancı bir hırsızdır. Kendi evinde bir kurt olduğunu gören kimsenin evine bir hırsız girer.[1] Kurt görmek suçsuz bir kimseyi suçlamaya, amir ya da büyüğünden hoş bir söz işitmeye, senenin aylarına, Kurt avlamak ferahlık ve sevince, Kurdun deri ve kemiği mala, sütü ve eti korkuya ya da bir işin yoluna girmesine, Kurt başı makam ve itibara, Kurdun ısırması zarara, Kurt zalim düşmana, işini gizlemeyen mahir hırsıza, Kurdun koyunla dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka, Kurdun evcil bir hayvana dönüşmesi hırsızın tövbekar olmasına; Solucan türü kurtçuk mal ve menfaate, Vücudundan kurtların dökülmesi evlat ve hizmetlilerin çoğalmasına, Kurtların insanın etinden yediğini görmek, eş ve yakınlarının kendi kazancından geçinmelerine, Çok iri kurtçuk büyük bir göreve, şeref ve itibara; yeşil kurtçuk saliha bir kadınla evlenmeye delalet eder.[2]

Kuzu

Rüyada görülen kuzu ana ve babasına itaat eden bir çocuktur, Hanımı gebe olan kimse rüyada bir kuzu bağışlandığını görse, itaatli bir erkek çocuğu ile müjdelenir. Hayvanların bütün küçük yavruları rüyada onlara sahip olanlar için üzüntüdür. Ancak İnsanların küçük kız çocuklan bu tabirden başka olarak, dünyalığa işarettir. Bir kuzu kestiğini gören kimsenin kendi çocuğu ya da ailesinden bazılarının çocuğu ölür.[2]

Kurtçuk

Rüyada görülen küçük kurtçuk, kız; kurtçuklar da kızlardır. Rüya sahibinin karnında hissettiği küçük kurtlar, onun malından yiyen aile ve akrabasından olan kimselerin üzüntü ve kederidir. Et yiyen ya da yemeyen kurtlar, rüya sahibinin başkasının malından yiyen altesidir. Bir kimse arkasından çıktığını gördüğü kurtlar, o kimsenin torunlarıdır. Kurtların kendi ağzından çıktığını gören kimsenin ailesi kendisine hile yapmak isterler, fakat onların hilesinden kurtulur. Kendisinin müdahalesi olmaksızın karnından kurtların çıktığını gören kimse, şerli bir kavimden uzak olur ve bu hal de kendisi için şeref ve temizliktir. Rüyada vücuttan kurtların çıkması, üzüntü, keder ve zararın gitmesine işarettir. Kurt, akrabadan bir düşmandır, ipek kurdunu görmek, onlardan menfaatin gelmesine işarettir. Bir kimse ipek kurtlarından bir şey görse, mala nail olur. Bazı tabirciler ipek kurdu haram mala ve korunulacak kuvvetli olan şeylerin elde edilmesine işarettir, dediler.[2]

Kuş

Türü bilinmeyen ve tanınmayan kuş Azrail Aleyhisselama; nasihat ve öğüde, rızka, Tanınmayan kuşun, hasta bulunan evden bir şey alıp götürmesi hastanın vefatına, Büyük kuş zengin kimseye, tahsildara, alime, tüccara, başkan ve yöneticiye, Yırtıcı kuş yerdeki haşerelere, evcilleştirilmiş yabani kuş ve diğer eti yenen kuşlar rızık ve menfaate, Güzel kuş güzel ve sevindirici habere, çirkin kuş kötü ve üzücü habere, Su kuşları riyasete, özel vazifeye, deniz ve kara yolculuğuna, Kuşun insanın üzerine düşmesi misafir gelmesine, Kuşun baş, omuz ve diğer azaların üzerinde görülmesi kişinin ameline; beyaz kuş iyi ve temiz işe, alaca ve külrengi kuş karışık işe, siyah kuş kötü işe, Eşi hamile olan adamın üzerine konan kuşun kanadını kırması doğacak çocuğun uzun ömürlü olmasına, kuşun uçup gitmesi çocuğun kısa ömürlü olmasına, Güzel sesli kuşlar ses sanatkarlarına, normal kuş sesi sesli olarak ağlamaya, Kuş kümeleri saltanata, altın ve gümüşe, Başın üzerinde kuşların uçması reislik yöneticiliğe, Gökten bir kuşun inerek insanın yanına gelmesi sevinçli haber ya da müjdeye, Kuşun gagası yaygın şöhrete, Kuş kanadı mala, kıymetli şeye, makam ve mevkiye, elbiseye, kılıca, bıçak ve süngüye, Üzerine kuşun pislemesi elbiseye, Akbaba ve diğer büyük kuşların bir kimsenin üzerine pislemesi meliklerin ve devlet adamlarının düşmesine, Kuş tuzağı yitiğin bulunmasına, ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine, kaçak kimsenin yakalanmasına, Kuşun, yavrusuna ağzıyla yem vermesi kötü işlere, darlığa ve zina yapmaya işarettir.[2]

Kümes Hayvanı

Rüyada kümes hayvanı görmek, hanım ve hizmetçiye işarettir. Bir kümes hayvanı boğazladığını gören kimse evlenir.[1]

Leopar

Bir kimsenin rüyasında bir leopar görmesi; o kimsenin etrafında birtakım azılı düşmanlarının bulunduğuna, işinde ve gücün de onların gözleri olduğuna işaret eder.[2]

Leylek

Rüyada leylek görmek, toplantı ve ortaklığı seven kimselere işarettir. Rüyada leylek kuşlarının kışın bir yerde toplanmış görülmeleri, hırsızlara, yol kesicilere, düşmanla harp edenlere ve havanın soğuk ve sıkıcı olmasına işarettir. Leylek kuşlarının dağınık olduklarını görse, bu rüya yolculuk yapmak isteyen ya da yolculuk halinde bulunan kimse için, hayırdır. Bazen de leylek kuşunu görmek, misafirin yolculuktan gelmesine işarettir.[1]

Leylek, bir yere giden kimsenin geri gelmesine, Ortaklığı ve toplu hareket etmeyi seven kimselere, Leylekleri havada dağınık vaziyette görmek yola çıkacak ya da yolda olan kimseler için hayra, diğerleri için sevindirici gelişmelere, Leylekleri kışın toplu halde görmek kışın çetin geçmesine delalet eder. Rüyada leylek görülmesi yolculuğa işarettir. Bir başka tabire göre rüyada leylek görülmesi; dindar, geleceği düşünen ve çok sabırlı bir adama yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir leylek yakaladığını ya da kendisine hediye edildiğini görmesi; o kimsenin yukarıda vasıfları anlatılan birisi ile dostluk kuracağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir leyleği öldürdüğünü görmesi; o kimsenin kendi eliyle büyük bir düşmanını ortadan kaldıracağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir leyleğin kendisiyle konuştuğunu görmesi; o kimsenin herkes tarafından hayretle karşılanacak bir işi yapacağına ya da çok iyi bir insandan hayır ve menfaat göreceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin damında bir leyleğin durduğunu görmesi; o kimsenin evine misafir gideceğine işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada leylek görülmesi dört Şekilde tabir olunur. Bunlar da: Rüya sahibinin kurtuluşa ereceğine, Çiftçilikle iştigal edeceğine, küçük ve zayıf bir bekçi olabileceğine, fakir ve garip bir kimse olmasının muhtemel olduğuna delalet eder. Bazı tabircîlere göre: Rüyada leylek görülmesi eşle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir leylek yakalayıp evine götürdüğünü görmesi; o kimsenin güzel, akıllı ve kocasının hakkını daima gözeten bir hanımla evleneceğine yorumlanır.[2]

Manda

Rüyada manda görmek, takatinin üstünde halkın eziyetine tahammül eden ve hiçbir kimseden korkuşu olmayan heybetli ve şecaatli bir kimse ile tabir edilir. Bir kadın rüyasında manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görse, amir olur. Manda, heybetli, hileli söz söyleyen, kara ve denizde çok yolculuk yapan, haris ve düşmana saldıran bir kimsedir. Bazen de manda, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet çekmeye, çalışmaya ve darlığa işarettir. Görülen manda ziraatta çalıştırılıyorsa, fakirlik ve ihtiyaca işarettir. Birçok mandalara sahip olduğunu gören kimse, vali tayin edilir. Mandaya binmek ya da onunla bir iş yapmak için uğraşmak öküzde görülen tabir gibidir. Dişi mandalar bütün hallerde sığır gibi tabir edilir.[1]

Manda, gözü pek, heybetli ve tahammüllü bidat reisine, hırslı ve saldırgan kimseye, Kadının manda boynuzu gibi boynuzları olduğunu görmesi, eğer ehil ise velayete ya da melik ve yönetici yakınları ile evlenmesine; ehil değilse, velisinin yönetici olmasına, Çiftçinin ziraatta kullandığı manda ihtiyaç ve yoksulluğa delalet eder. Rüyanızda birçok mandalarınızın olduğunu görmeniz; cesaret sahibi ve kuvvetli bir topluma başkan olacağınıza, eğer bu kabiliyetiniz yok ise, böyle bir rüyanın görülmesi yine hayra işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada manda görülmesi; sığır görülmesi gibi yorumlanır.[2]

Mayıs Böceği

Rüyada görülen mayıs böceği, sinirli ve ailesinin nafakasını sıkan kimsedir. Mayıs böceğinin erkeği, şerli hizmetçiye, dişisi de, loğusa kadının ölmesine işarettir. Mayıs böceği hayırsız ve inatçı bir kadındır. Bundan dolayı mayıs böceğine rast geldiğini gören kimse inatçı bir kadınla karşılaşır. Mayıs böceğinin akrebe dönüştüğünü görmek, kendisinde düşmanlığı yok zannolunan düşmana işarettir. Rüyada görülen mayıs böceği, haram mal sahibi bir düşmandır. Bazen de mayıs böceği, yolculuk yapan ve malı bir şehirden diğer bir şehre nakleden kinli, bir kimseye işarettir. Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplı ve ailesinin nafakasını sıkan kimsedir. Mayıs böceğinin erkeği, şerli hizmetçiye, dişisi de, loğusa kadının ölmesine işarettir. Mayıs böceği hayırsız ve inatçı bir kadındır. Bundan dolayı Mayıs böceğine rast geldiğini gören kimse inatçı bir kadınla karşılaşır. Mayıs böceğinin akrebe dönüştüğünü görmek, kendisinde düşmanlığı yok zannolunan düşmana işarettir.[1]

Maymun

Maymun, mağlup düşmana, hilekar ve sihirbaza, her türlü ayıbı bulunan adama, zulme ve haddi aşmaya, isyan ve bununla birlikte gelecek gazaba, büyük günah işleyerek elindeki nimetleri yitirmiş adama; Maymun bazen Yahudiye ya da Yahudi tıynetinde olan kimseye; Maymun eti yemek yoksulluk ve ihtiyaca ya da yeni bir elbise edinmeye, Maymunla kavga etmek hastalanmaya, ona galip gelmek hastalıktan iyileşmeye, Maymunla cinsi münasebette bulunmak günah işlemeye, Maymunun yanından uzaklaşıp gitmesi düşmana galip gelmeye, Maymunun ısırması bir kimseyle aralarına husumet girmesine, Maymuna binmek düşmanı kahretmeye, Maymunu omzuna ya da kucağına almak şerre, hile ve hırsızlık yapmaya, İri cüsseli büyük maymun kendini halka sevdirmeye, çıkar için halka yaltaklık etmeye; yanılma ya da unutmaya, Maymuna dönüştüğünü görmek günah işlemeye, zina yapmaya; Maymun oynatıcısı hilebaza, şerli oyunlara delalet eder. Rüyada maymun görülmesi; hilekâr, gaddar ve alçak bir düşmanla tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir maymuna bindiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine, kişinin rüyasında bir maymunla güreşerek onu yendiğini görmesi; o kimsenin hasta olacağına, fakat neticede iyileşeceğine işaret eder. Danyal (as)'ın yorumuna göre: Rüyada erkek maymun görülmesi; gaddar, müfsit ve aldatıcı bir erkeğe, dişi maymun görülmesi ise; aynı özellikleri taşıyan bir kadına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine bir maymunun bir şey verdiğini görmesi; o kimsenin ailesi için mal ve para biriktireceğine işaret şeklinde tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada maymun görülmesi; büyük günah işleyen bir kimseye yorumlanır. Kirmâni'nîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisine bir başkası tarafından bir maymun hediye edildiğini görmesi; o kimsenin hırsızlık yapacağına ya da rüşvet alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında arkasında ya da omzunda bir maymun olduğunu görmesi; o kimsenin evinden bir şey çalınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir maymun satın aldığını görmesi; o kimsenin bir dostunun bir muzipliği ile karşılaşacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında maymun eti yediğini görmesi; o kimsenin geçim sıkıntısı çektiğinden dolayı hayatından bezeceğine işaretle tabir olunmaktadır. Rüyada maymun görülmesi; kurnaz bir kişinin rüya sahibini aldatmak için fırsat gözlediğine yorumlanır.[2]

Oğlak

Rüyanızda bir oğlak görmeniz; oğlunuzun ailenizin adını sürdüreceğine ve soyunuzun devam edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında oğlak kestiğini görmesi hayırsızlığa, etini yemesi; o kimsenin hastalığa yakalanacağına yorumlanır. Bir kimsenin kendisine bir oğlak hediye edildiğini görmesi; o kişinin bir oğlu olacağına, kişinin rüyasında kendisinin bir başkasına bir oğlak hediye ettiğini görmesi; o kimsenin oğlak hediye ettiği kişi ile bir akrabalık kuracağına delalet eder. Boğazlanmış oğlak görmek çocuk ölümüne, Oğlak ve kuzu boğazlamak ya da onlara binmek çocuklarla oyun oynamaya ve eğlenmeye, Oğlak eti çocuk tarafından gelecek az mala delalet eder.[3]

Ördek

Rüyada ördek görmek, güzel, mal sahibi, şerefli bir kadın ile tabir edilir. Bir yerde ördeklerin sesli olarak Ötüşmeleri, kadınların sesli ve feryat edercesine ağlaşmaları ile tabir edilir. Ördekleri otlattığını gören kimse, şanlı ve büyük bir kavmin yüksek mevkilerinde bulunur ve onlar tarafından çokça mala nail olur. Bazı tabirciler, ördek görmeyi üzüntü ve keder sahibi bir sultan ile tabir ederler ki, bu sultan, deniz ve karaya hakim bir insandır. Yabani ördekleri görmek, kara ve denizde ticaretle yolculuk yapan kimselere üzerine işarettir. Evcil olanları görmek ise aile, üzüntü, zevce, mülk, cariye, köle ya da bekçilere işarettir. Ördek görmek, bazen çok güzel ya da şişman bir kadına, bazen de bir yerde bağırmaları ise yangın, boğulma ve ölümden dolayı üzüntü ve kedere işarettir. Beyaz ördek aldığını gören kimsenin eline çok mal mülk geçer.[1]

Öküz, mal sahibi, güzel ve muhterem bir kadına, Beyaz ördek almak eline çokça mal ve mülk geçmesine, Ördeklerin ötüşmesi kadınların ağlaşmalarına; yangın, su baskını vb. üzüntülü durumlara, Ördek otlatmak soylu ve büyük bir kavmin başına geçip onları yönetmeye ve bol dünyalık elde etmeye, Yabanördeği ticaret maksadı ile yolculuk yapan kimselere, evcil ördekler eşe, hizmetçiye, bekçiye, mülke, aileye ve bazen üzüntüye delalet eder. Rüyada beyaz ördek görülmesi mala ve zenginliğe, siya ördek görülmesi hizmetçiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ördek keserek etinden yediğini görmesi o kimsenin eşinden çok miras alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ördekleri otlattığını görmesi; o kimsenin şerefli bir toplumun yüksek mevkilerinde bulunduğuna ve onlar tarafından çokça sevildiğine yorumlanır.[2]

Papağan

Papağan, Alımlı ve düzgün konuşan kadın ya da çocuğa, aşırı derecede mağrur ve zinaya düşkün erkeğe ya da yabancı bir kadına; Papağan bazen kadın ticareti yapan, yalancı ve zalim kimseye, Papağan filozofa ve onun çocuğuna da delalet eder. Rüyada papağan kuşu. Cariye alıp-satan çok yalancı ve zalim bir kimseye işarettir. Bazı tabirciler, papağan kuşunu, filozofla; papağanın yavrusunu da filozofun çocuğu ile tabir etmişlerdir. Papağan, güzel hareket ve düzgün konuşan güzel bir kadın ya da böyle bir çocuğa, bazen de yabancı bir kadına işarettir. Papağan haddinden fazla kibredici ya da çok zina eden bir erkeğe de işarettir.

Bir kimsenin rüyasında bir papağan görmesi; o kişinin kısa süre sonra bir ahbabından ya da sevdiği bir hanımdan (erkekten) sevindirici bir haber alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında konuşan bir papağan görmesi; o kimsenin sevmekte olduğu genç bir kızdan (genç bir delikanlıdan) cesaret ve ümit verici mektuplar alacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir papağan satın aldığını görmesi; o kimsenin güzel bir hanımla (erkekle) arkadaşlık kuracağına, kişinin Ayasında bir papağanı azâd ettiğini görmesi; o kimsenin yakınlarından büyük bir yardım görerek, sarsık olan maddî durumunu düzelteceğine eder. Rüyanızda bir papağanı öldürdüğünüzü görmeniz; telâfi edilmesi mümkün olmayan bir kayba uğrayacağınıza ki, bu da muhtemelen ya evladınızı ya da yakınlarınızdan birisini ebediyen kaybedeceğinize delaletle tabir olunur.[2]

Pars

Rüyada pars görmek, izzet ve yüceliğe ve simsarlık etmeye işarettir. Pars, düşmanlığı ve sadakatini açığa vurmayan tereddütlü bir düşmandır. Rüyada parsla mücadele ettiğini gören kimse, öyle bir insanla mücadele eder. Bir kimse bir parsı olduğunu ve onunla av avladığını görse, rızık elde eder, aziz ve şerefli olur.[1]

Sadakat ve düşmanlığını açığa vurmaktan sakınan düşmana, Parsla mücadele etmek, böyle bir kimseyle mücadele etmeye, Pars görmek bazen şeref ve yüceliğe, parsla av avladığını ya da sadece bir parsı olduğunu görmek rızka, şeref ve itibar sahibi kimse olmaya delalet eder.[2]

Saksağan

Rüyanızda saksağan kuşu görmeniz; çene düşüklüğü yapıp çok konuştuğunuza, dolayısıyla herkesi kendinizden usandırdığınıza ve belki de kendinize güldürdüğünüze yorumlanır.[1]

Servet sahibi, stokçu, ihtikar yapan, kendisine güven duyulmayan melun adama, Bu kuşla konuşmak, kaybolan birinden haber gelmesine, saksağanla uğraşmak sonu gelmez bir işe bulaşmaya delalet eder.[2]

Samur

Rüyada samur görmek, halka karışmayarak sahrada oturan, çok mal biriktirdiği halde hiçbir kimsenin onun malından istifade edemediği ancak ölümünden sonra faydalanılacak zalim ve kafir bir hırsıza işarettir. Çünkü samur öldükten sonra ancak ele geçer.[1]

Samur, mal biriktiren ve insanlardan uzak yaşayan ve dünyalığından anca o ölünce faydalanılan zalim ve kafir bir kimseye delalet eder.[2]

Sansar

Rüyada sansar görmek, zina etmeye işarettir. Rüyada sansar ile mücadele ettiğini gören kimse, zina eden bir insan ile münakaşa yapar.[1]

Sansar, zina yapmaya, onunla mücadele etmek zina eden biriyle tartışmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sansar görmesi; sizin bir dostunuzun hilesi yüzünden büyük bir zarara uğrayacağınıza, işlerinizin ve planlarınızın alt üstü olacağına delalet eder.[2]

Serçe

Rüyada serçe görmek, oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir amigoya işarettir. Serçe kuşu, erkek çocuğa da işarettir. Bundan dolayı bir kimse serçe kuşunu kestiğini görse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir ve onun öleceğinden korkulur. Bazı tabirciler zengin, otoriter, işleri konusunda hilekar, kin tutmayı ve münakaşa yapmayı seven bir kimsedir, dediler. Serçe kuşu güzel olan kadına da işarettir. Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya işarettir. Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için meşakkatsiz elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tabir edilir. Elinde bir serçe olduğunu gören kimse, on altına nail olur. Serçe kıymeti büyük bir kimsedir. Binaenaleyh rüyada bir serçeye rastladığını ya da sahip olduğunu gören kimse, büyük bir kimseden yardıma nail olur. Serçe kuşu avlamanın tabiri de böyledir. Serçeyi kestiğini gören kimse, galip gelmeye arzu ettiği güçlü bir kimseye zafer bulur. Serçenin tüyünü yolduğunu ya da etinden yediğini gören kimse, kadir ve şanlı kimsenin malından servet sahibi olur. Eğer serçe dişi olursa, bir kadına işarettir. Bir serçeye sahip olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar arasına geçer. Bir kimse, elinde ya da kafesinde bir serçe olduğunu, fakat sonra uçtuğunu ve tekrar geldiğini görse, o kimsenin hasta bir çocuğu varsa, vefat eder. Rüyada serçelerin gözlerini oyduğunu ve onları kör ettiğini gören kimse, çocuklara hile yaparak onları aldatmaya çalışır. Serçelerin yavrularına rastladığını gören kimsenin, eğer küçük bir çocuğu varsa kuyuya düşer. Rüyada serçelere sahip olduğunu gören kimse zenginleşir ve olgun bir topluma vali olur. Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye işarettir. Bazen de serçe kuşları günah ve masiyette toplanmaya, tefrika (ayrılık) ve hezimete uğramaya işarettir.[1]

Serçe, güzel kadına, erkek çocuğa, Birçok serçe kuşu zahmetsizce elde edilecek rızka, Elinde serçe görmek on altına, serçe görmek ve onu avlamak kadri ve kıymeti yüksek bir kimseden yardım görmeye, Serçe kesmek arzu ettiği bir şeyde muvaffakiyete, Serçenin tüyünü yolmak ya da onun etini yemek itibar sahibi birinden mal ve servete kavuşmaya, bu kuş dişi ise varlıklı bir kadından böyle bir nimete ermeye, Serçeler aile ve akrabaların bir araya gelerek ülfet ve muhabbet etmelerine, Serçe yavrularına rastlamak, bir çocuğu varsa kuyuya düşmesine, Serçeler bazen günah ve masiyette toplanmaya, tefrikaya ve hezimete uğramaya delalet eder.

Rüyada bir serçe kuşu görülmesi; asaletli bir erkeğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir serçe kuşu tuttuğunu görmesi; o kimsenin asil bir erkekle arkadaş olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir dişi serçe kuşu bulduğunu ya da satın aldığını görmesi; o kimsenin asil bir aileye mensup bir hanımla evleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir serçe yavrusu bulduğu¬nu görmesi; o kimsenin çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında elinde bulunan bir serçenin uçtuğunu ve bir daha geriye dönmediğim görmesi; o kimsenin bir çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında birçok serçelerinin olduğunu görmesi; o kimsenin bir toplumun başına reis olacağına yorumlanır.[2]

Sığır

Bulunduğu durumdan terakki etmeye, mala, şerefe; Semiz ve besili sığır takva sahibi kadına, ucuzluk ve bolluğa; sıska ve zayıf sığır kıtlık ve sıkıntıya; Semiz sığır eti aldığını görmek zengin bir kadınla evlenmeye ya da eşinden dünyalık elde etmeye, Yüklü inek görmek eşinin hamile kalmasına ya da bolluk ve ucuzluğun hüküm sürdüğü bir seneye, İneğin sütünü sağmak ve bunu içmek zenginliğe, malın ziyadeleşmesine, izzet ve şerefe, İneği sadece sağmak mal biriktirip bundan sarf etmemeye, İneğin kendine doğru gelmesi kutlu seneye, ondan uzaklaşması iyi olmayacak bir seneye, Öküz ya da ineğin tırmalaması hastalığa, onlardan birinin üzerine sıçraması şiddet ve üzüntüye, ısırıp boynuzları ile vurması ev halkından görülecek hıyanet ve eziyete, Sığır ve öküz boynuzu görmek çok mala nail olmaya, durumunun düzelmesine ve güzel isimle anılmaya, Sığır ya da öküzü bir ağaçta görmek ya da bunların ısırması çok günah işlediğine, Sığırın eve girip kendisini boynuzladığını görmek zarar ve ziyana uğramaya, ehli ve akrabası arasında güven içinde olmamaya, Sığırın eti ve sütü mal ve devlete, dince güzelliğe ve hastalıktan şifa bulmaya, Sığırın iç yağı ucuzluğa, bolluk ve mala, derisi mala, Sığır, çok verimli sürülmüş araziye, Semiz bir ineğe bindiğini görmek zenginliğe, zayıfına binmek yoksulluğa; ineğe binmek bazen evlenmeye ya da hanımının vefat etmesine, İnekle cinsi münasebette bulunduğunu görmek, inanılmayacak derecede bolluk yaşanacak bir seneye işaret eder.[2]

Sincap

Rüyada sincap görmek, zalim ve hırsız birisine işarettir. Bazı tabirciler sincap görmek, halkın arasına girip çıkmayan zengin bir adama işarettir demişlerdir.[1]

Sinek

Rüyada görülen sinek, çok sövmeye, zayıf, miskin ve alçak bir kimseye işarettir. Rüyada bir kimseye bir sinekten bir fayda dokunsa, o kimseye, mezkur insanlar tarafından bir fayda erişir. Sineği yediğini gören kimse, kötü bir rızka nail olur. Sineğin kanında olan şey, alçak bir kimseden maldır. Sineğin karnına girdiğini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur-kalkar ve arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir. Sineğin büyüğü, halka zarar veren ve malı ifsat eden bir düşmandır. Baş uçunda bir sineğin uçtuğunu görse, o kimseyi herhangi bir hususla tehdit eden zayıf bir düşmana işarettir. Yolculuğa çıkmak isteyen kimsenin rüyada üzerine bir sineğin konuştuğunu görmesi, yolunun kesileceğinden korkulduğundan dolayı yolculuğa çıkmasın ve bundan sakınsın. Kulağına bir sinek girdiğini gören kimse hayra ve berekete nail olur. Sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücut sağlığına nail olur. Sineklerin evinde toplandıklarını gören kimsenin düşmanlarının kendisinin kötü gördüğü bir şeyi işlemelerine işarettir. Misafir olan kimsenin basma sineğin konması, malının gitmesine işarettir. Sineği malından bir şey üzerine konduğunu görse, o kimsenin malının çalınmasına, hırsızların saldırısına uğramasından korkulur. Sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir. Bazen de sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka işarettir. Bazen de kendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilaca işarettir. Bazen de kara sineni görmek, kötü amele ve kötü görülüp zemmedilmeyi icap ettiren bir işte bulunmaya işarettir.[1]

Ağzı pis, miskin ve alçak bir kimseye, Sinek görmek, halka zarar veren kimseye, Yolculuğa çıkacak kimsenin üzerine sinek konması, bu yolculuktan vazgeçerse hakkında iyi olacağına, Mala sinek konması ona gelecek zarara, Sinek öldürmek sağlığa ve rahata, kulağına sinek gittiğini görmek hayra ve berekete nail olmaya, Sineklerin bir yere toplanması, orada tekiz ve güzel bir rızkın meydana gelmesine; Kulağa kaçan türden küçük sinek görmek, devlet başkanına düşman olan bir kimseye; Sivrisinek kan dökücü ve işkencesi düşmana ya da kişinin saygınlığına ve namusuna dair üzüntülü bir durumun meydana gelmesine delalet eder.

Rüyada sinek görülmesi insanı rahatsız eden zayıf bir düşmana işaret eder. Bir yoruma göre de rüyada sinek görülmesi inatçı bir düşmana yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında boğazına bir sinek kaçtığını görmesi; o kimsenin bu gibi insanlarla konuşarak onlardan çok az bir menfaat göreceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında boğazına, burnuna ve gözüne sinek kaçtığını görmesi; o kimsenin ahlâk düşkünü birisinden biraz faydalanacağına, kişinin rüyasında kulağına sinek kaçtığını görmesi; o kişinin kötü bir kimsenin aleyhinde söylemiş olduğu bir sözü işiterek üzüleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sineklerin kendisini ısırdıklarını görmesi; o kimsenin evi ve eşinin birtakım alçak kimselerin basit bir saldırılarına uğrayacaklarına, kişinin rüyasında sinek yediğini görmesi; o kimsenin istemeyerek de olsa düşmanının malını alacağına işaretle yorumlanır.[2]

Sivrisinek

Rüyada sivrisinek, kan döken ve bedeni çirkinleştiren düşmanla tabir edilir. Sivrisinek, bazen de namus ve hürmete ve makam sahibi olan kimse üzerine yeis ve şiddetin gelmesine işarettir.[1]

Rüyada sivrisinek görülmesi; insanlara zarar veren, alçak ve zayıf bir kimseye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evine sivrisineklerin girdiğini görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya maruz kalacağına işaret eder. Rüyanızda burnunuza bir sivrisineğin girdiğini ve çıkmadığını görmeniz; sizin belâ ve eziyete maruz kalacağınıza, rüyanızda burnunuzdan sivrisineğin çıktığını görmeniz; sizin belâ ve eziyetten kurtulacağınıza delalet eder.[1]

Solucan

Solucan, insan ile beraber sofrasından yemek yiyen akraba ve ailesine işarettir. Bundan dolayı solucandan nefret edilen bir şeyi görse, birlikte yemek yediği birisinden ayrılır.[1]

Solucan ve bu türden diğer canlılar mala, menfaate, insanın geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere ya da nefret edilen bir şeye delalet eder. Rüyanızda elbiseniz üzerinde bir solucan görmeniz; elinize bir mal geçeceğine yorumlanır. Rüyanızda bir yerde irice bir solucan görmeniz; sizin büyük bir itibar ve şeref göreceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında yeşil bir solucan görmesi; o kimsenin dürüst ve temiz bir hanımla evleneceğine işaret eder. Rüyanızda ağzınızdan ya da gerinizden solucan çıktığını görmenizi yaptığınız fena bir işten dolayı zarar göreceğinize, rüyanızda ilaç içerek solucan düşürdüğünüzü görmeniz; sizin ev halkından bir kaçını kaybedeceğinize yorumlanır.[2]

Sülük

Rüyada görülen sülükler, insanın vücudunu yiyen kurt mesabesindedir. Kurtlar ise, kişinin çoluk ve çocuğudur. Bir kimse rüyada burnundan ya da tenasül uzvundan ya da kamından ve ağzından bir sülük çıktığını görse, o kimsenin hanımı bir çocuk düşürür. Sülükler alçak ve adi düşmana işarettir.[1]

Sülük, çoluk çocuğa, alçak ve adi düşmana, Bir yerinden sülük çıktığını görmek hanımının çocuk düşürmesine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sülük görmesi; o kimsenin etrafındaki birtakım kimselerin onun adını kullanarak kendilerine haksız menfaat sağladıklarına ve onun adını lekelediklerine, eğer o kişi gözünü açmazsa çok kötü bir duruma düşeceğine yorumlanır.[2]

Sümüklü Böcek

Rüyada sümüklü böceği görmek, bir yerden diğer bir yere göç etmeye işarettir.[1]

Bir kimsenin rüyasında sümüklü böcek görmesi; o kimsenin bir yerden diğer bir başka yere göç edeceğine yorumlanır.[2]

Tahta Kurusu

Rüyanızda ağzınıza ya da kulağınıza bir tahta kurusu girdiğini görmeniz; elinize haram yollardan mal geçeceğine ya da kötü bir haber işiteceğinize delalet eder. Rüyanızda bir tahtakurusu öldürdüğünüzü ve kokusunun etrafa yayıldığını, görmeniz; düşmanlarınıza üstün geleceğinize, rüyanızda üzerinizde birçok tahtakurusu olduğunu görmeniz; sizin düşmanlarınıza galip geleceğinize ya da haram yollardan mal elde edeceğinize ya da bir darlığa düşeceğinize yorumlanır.[3]

Tavşan

Rüyada tavşan, kadındır. Tavşan tuttuğunu gören kimse evlenir. Tavşan kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün az olacağına işarettir. Bazı tabirciler, tavşan görmek, korkak bir insana bazı tabirciler ise, tavşan kötü huylu bir kadına işarettir, dediler. Eline tavşan geçtiğini gören kimse ahlaksız bir hanım alır. Tavşanın etinden, derisinden bir şey aldığını gören kimseye hanımı tarafından az bir hayır isabet eder. Eline tavşan yavrusu geçtiğini gören kimseye üzüntü, keder ve musibet erişir.[1]

Tavşan, zevceye delalet eder. Beyaz tavşan ağırbaşlı ve sakin bir kadına, Siyah ve çirkin tavşan kötü huylu kadına, Sahip olduğu tavşanın ölmesi çocuklardan gelecek sıkıntıya, Tavşan kesmek eşinden ayrılmaya, Tavşanın kendisiyle konuştuğunu görmek halkın hoş iyi görmediği bir kadınla arkadaşlığa, Tavşanı tutmak ya da avlamak evlenmeye delalet eder. Rüyanızda bir tavşan görmeniz; sizin bir kadınla (bir erkekle) samimiyet kurarak hatırasını uzun zaman muhafaza edeceğiniz tatlı anlar yaşayacağınıza, rüyanızda kaçmakta olan bir tavşana silâh attığınızı görmeniz; çok güvendiğiniz kişiler tarafından kötü bir şekilde aldatacağınıza delalet eder. Rüyanızda ava giderek bir tavşan vurduğunuzu görmeniz; sevinçli günlerden sonra kederli ve sıkıntılı günler yaşayacağınıza, rüyanızda tavşan eti yediğinizi görmeniz; kısa süreli, gelip geçici bir aşka tutulacağınıza, rüyanızda ay ışığı altında oynaşan tavşanlar görmeniz; büyük bir korkuya kapılacağınıza işaret eder.[2]

Tavuk

Rüyada tavuk görmek, ahmak ve güzel bir kadındır. Bazı tabirciler de, tavuk, hizmetçidir, dediler. Bir tavuk boğazladığını gören kimse evlenir. Tavuk avladığını gören kimse hazmı kolay olan helal rızka nail olur. Tavuk etini yediğini gören kimse mal elde eder. Bir kimse rüyada tavuğu evinde ötüyor görse, o kimse belalı ve isyankar ve yalan söyleyen birisi olduğuna işarettir. Bir kimse rüyada siyah bir tavuk boğazladığını görse, bekar bir kızla evlenir. Bazen de, tavuk yetimleri terbiye eden ve onlara sadaka toplamak süprüntüleri açan menfaati! bir kadına işarettir. Tavuklar, zelil ve hakir kadınlardır. Rüyada görülen tavuk, neşeli ve asil bir kadındır. Çöplükte eşinen tavuk, asaletsiz ve alçak bir kadındır. Bazen de tavuk, çocuk sahibi bir kadındır. Rüyada tavuğun, hasta plan kimsenin yanına girmesi afiyettir. Piliçlerinin görmesi hakkındaki tabir de böyledir. Tavuğun sağ adamın yanına girmesi ya da tavuğuna sahip elması, üzüntü ve kederin gitmesine ve sevinç ve refaha ve nimetler ile yardım görmeye işarettir. Piliçler, rahatlatıcı elbise; şiddet halinde bulunan kimse için şiddet ve gamdan kurtulmaktır. Evinde sayılmayacak derecede çok tavuk olduğunu gören kimsenin amir olmasına, zenginliğine ve korkusunun gitmesine işarettir.

Tavuk, güzel ama ahmak kadına, kadın hizmetçiye. Tavuk kanı akıtmak bir cariyeyle cinsi münasebette bulunmaya. Kadının kavuk kanı akıtması misafir gelmesine; Tavuk bazen asil ve neşeli ya da çocuk sahibi bir kadına ya da hazmı kolay rızka. Tavuk eti şifaya, kanadı ve yelesi mala, Siyah tavuk bekar cariyeye, beyaz tavuk hayırlı bir kadına, Toplu gezinen ya da çöplükte görülen kavuklar düşük ahlaklı kadınlara, Sağlıklı birinin yanına tavuğun girmesi hastalanmasına, hastanın yanına girmesi şifa bulmasına, Tavuğun ezan okuması hayırsızlık, ölüm ve şerre ya da ayak takımının söz sahibi olmasına; Tavuğun yumurtladığını görmek bir çocuğunun olmasına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir tavuk görmesi; o kimsenin sempatik, bir hanımla (bir erkekle) tanışıp dost olacağına, kişinin kuluçkaya yatmış ya da civciv çıkarmış bir tavuk görmesi; o kimseni mesut ve bahtiyar günler geçireceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında tavuk eti yediğini görmesi; o kimsenin malının ve parasının artacağına, kişinin rüyasında bir tavuk tarafında gagalandığını görmesi; o kimsenin tiksindiği ve sevmediği bir erkeği (bir kadının) yardımına muhtaç olacağına, kişinin rüyasında bir tavuk kestiğini görmesi; o kimsenin sevdiği insanlardan ayrı düşeceğine v uzun süre onların hasretini çekeceğine delalet eder.[2]

Tavus Kuşu

Rüyada tavus kuşu görmek, güzel ve mal sahibi uğursuz bir kadına işarettir. Tavus kuşunun güzelliği, o kadının siması, tüyü onun malı, kesilmesi ise, o kadının ölümüdür. Tavus kuşunun etini yemek, o kadının malına varis olmaya işarettir. Tavus kuşu, kibirlenmeye ve güzelliği ile böbürlenmeye işarettir. Bazen de tavus kuşunu görmek, koğuculuğa, yalana, kibirlenmeye, düşmanlara meyletmeye, nimetlerin gitmesine, saadetten şekavete ve genişlikten darlığa düşmeye işarettir. Tavus kuşunu görmek, ziynetlere, taca, güzel kadınlara ve sevimli çocuklara işarettir. Rüyada tavus kuşunun etini yediğini gören kimsenin, hanımı ölür ve onun mirasına konar. Tavus kuşuna rast geldiğini gören kimseye, bir kadından ya da bir kadın vasıtasıyla eline mal geçer. Tavus kuşunun yavrulama rast geldiğini gören kimseye, o kadının çocuklarından mal düşer. Bazı tabirciler de, tavus kuşunun yavrularından birine rast geldiğini gören kimsenin, erkek bir çocuğu olur, dediler.[1]

Bir kimsenin gece rüyasında kendisinin bir tavus kuşu olduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir devlet adamının himayesine gireceğine, kişinin rüyasında dişi bir tavusu olduğunu görmesi o kimsenin zengin bir hanımla (bir erkekle) evlenip mutlu bir hayat yaşayacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir tavı ile bir güvercinin yan yana gezdiklerini görmesi, o kimsenin kötü huylu bir kadınla (bir erkekle) birleşeceklerine işaret eder. Kişinin rüyasında bir dişi tavusun etini yediğini görmesi; o kimsenin ahlâksız bir kadın yüzünden para kazanacağına, kişinin rüyasında bir tavusu kendisiyle konuştuğunu görmesi; o kimsenin herkesin şaşıracağı bir mevkiye getirileceğine yorumlanır. Câbirul-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda evinizde bir dişi tavusun uçtuğunu görmeniz; karınızı boşayacağınıza ve kendinizin de öleceğinize, rüyanızda bir tavus kestiğinizi görmeniz; evinize bir genç kızı hizmetçi olarak alacağınıza, rüyanızda evinizde bir erkek tavusun uçtuğunu görmeniz; sizin işinizden ya da memuriyetinizden ayrılacağınıza işaret eder.[2]

Tay

Rüyada bir tay görülmesi hayra ve müjdeye işarettir. Bir kimsenin rüyasında evine bir tay aldığını görmesi; o kimsenin evine çok beğeneceği bir hediyenin geleceğine yorumlanır.[2] Rüyada kır renkli tay, şöhrete; siyah tay, izzet ve mala; dor tay, kuvvet ve ferahlığa; al tay. Dini bütünlüğe; kula tay ise hastalığa işarettir.[1]

Tilki

Rüyada tilki, çok katil, yalancı ihtilaf çıkaran ve muamelelerinde hilekar bir düşmana işarettir. Rüyada tilkiyi öldürdüğünü gören kimse cin taifesinden biri dokunur. Bir kimse bir tilki alsa, o kimseye borçlusu ya da bir düşmanı gelir. Tilkiyi öldürse borcundan kurtulur. Tilki ile oynaştığını gören kimse, birbirlerini sevecekleri bir kadınla evlenir ve Allah onları birbirleriyle mesrur eder. Tilki, müneccim, doktor, idareci ve hakir insanla tabir edilir. Bu tilkiyi öldürdüğünü gören kimse, şerefli ve izzetli bir hanıma sahip olur. Tilkiyi görse, şerefli bir erkeği ve şerefli bir kadını görür. Yahut dessas ve hilekar bir erkek ona yaltaklık yapar. Kendisine bir tilkinin yönelip teveccüh ettiğini görse, o kimsenin sözüne de şerefli bir erkek ya da şerefli bir kadın yönelir. Yahut hilekar birisine yaltaklık yapar. Tilki, çok hileli, bilinmeyen bir düşmana işarettir. Tilki, hileli kadınlara işarettir. Bir kimse tilkiyle hile yaptığını görse, o kimsenin yalancı ve şair olmasına işarettir. Tilkiyi mükafatlandırdığını görenin rüyası da böyle tabir edilir. Tilkinin kendisinden kaçtığını gören kimsenin, o tilkinin hilesinde bulunacak bir borçlusu ile tabir edilir. Tilki derisinden eline bir şey geçtiğini görenin, kuvvet ve zaferi ile tabir edilir. Bazen de, hanımı tarafından eline geçecek mirasa işarettir. Tilki sütü içtiğini gören kimse hasta ise hastalığından, hasta değilse, üzüntü ve kederinden kurtulur. Bazıları da, tilki görene nefsinde zillet ve malında noksanlık olur, dediler. Tilki eti yiyen, hasta ise hastalığından çabucak sıhhat ve afiyete kavuşur. Tilki görmek, menfaate, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye işarettir.[1]

Tilki, hilekar, yalancı, bozguncu ve katil bir düşmana, Tilki öldürmek cin tayfasından biri rahatsızlık sonucu bağırıp çağırmaya ya da şeref ve varlık sahibi bir kadına sahip olmaya, Tilki görmek bazen şerefli erkek ya da kadın görmeye, Tilkinin derisi mala, süttü şifaya ya da üzüntüden kurtulmaya, Tilkinin etini yemek ya da onu öldürmeyi tasarlamak yel ağrısına tutulup kurtulmaya, Tilki menfaate, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye delalet eder. Rüyada tilki görülmesi hilekâr bir erkeğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir tilki ile mücadele ettiğini görmesi; o kimsenin yakınları ile düşmanca kavga edeceğine delalet eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir tilkinin kendisine sürtündüğünü görmesi; yalancı ve gaddar bir kocaya işaret eder. Bir kimsenin evinde bir tilki görmesi; o kimsenin sevdiği bir hanımla evleneceğine, kişinin rüyasında elinde bulunan tilkinin kaçtığını görmesi; o kimsenin bir borç altına gireceğine işaretle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyanızda bir tilki ile uğraştığınızı görmeniz; hileci bir kimse ile kavga edeceğinize, rüyanızda bir tilki aradığınızı görmeniz; sizin adına bel soğukluğu denilen bir hastalığa yakalanacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir tilki edindiğini görmesi; o kimsenin sevdiği ve memnun olacağı bir hanımla evleneceğine, kişinin rüyasında bir tilkinin kendisinden kaçtığını görmesi; o kimsenin kendisine borçlu olan bir kişinin ondan kaçacağına yorumlanır.[2]

Timsah

Timsah görmek, polise işarettir. Timsah, hain bir hırsızdır. Zalim ve hain tüccara da işarettir. Timsahın, kendisini denize çekerek boğduğunu gören kimse, bir polisin eline düşer ve polis onun zulmen malını alarak öldürür. Eğer timsahtan kurtulmuş ise mezkur polisten de kurtulur. Rüyada timsah, fişka (günaha), harama, korkuya ve haram kazanca, rüzgarın esmesi ve yol kesicilerden korkmaya işarettir. Bazen timsahı görmek, boğulmak sebebiyle ömrün tükenmesine işarettir. Timsah görmekte hayır yoktur. Bazen timsah, alçak ve hakir düşmana işarettir. Timsahı karada da görmede hayır yoktur. Timsahı sudan karaya çektiğini gören kimse, düşmanına ve borçlusuna galip gelerek istediğini alır. Timsahın etinden, derisinden ve yağından bir şeye malik olduğunu görse, malik olduğu miktarca düşmanının malından eline geçer.[1]

Timsah, Alçak ve hakir düşmana, hain hırsıza, zalim tüccara ve polise delalet eder. Rüyanızda bir timsah görmeniz; sert ve aksi bir kişi ile tartışarak neticede onunla mahkemelik olacağınıza işaret şeklinde tabir olunur.[2]

Yarasa

Rüyada yarasa görmek, hırsızlık gibi kötü bir işten dolayı gizlenmeye ve haberleri dinlemeye işarettir. Bazen de, nimetlerin elden gitmesine ve alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, bazı kere de Sünnet-i Seniyyeyi icra etmeye ve delilleri açıklamaya işarettir. Rüyada görülen yarasa, ibadet sahibi bir kimsedir. Yarasa, işsizlik tembellik ve korkunun gitmesine işarettir. Rüyada yarasa görmek, gebe kadınlar için hayırdır. Kara ve deniz yolcusu için yarasa iyi değildir. Yarasa girdiği görülen yerin harap olmasına işarettir. Yarasa, ne yapacağını şaşırmış zalim bir adama işarettir. Yarasa kuşu görmek zina mahsulü çocuğa, gizlice söz dinlemeye, hırsızlıktan dolayı gizlenmeye; alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, nimetlerin elden gitmesine; Salih bir kimsenin yarasa görmesi - bu kuş İsa Aleyhisselamın mucizelerinden olduğu için- sünneti yaşamaya ve yaşamaya, gerçeği bildiren delileri açıklamaya, Yarasa ibadet ehli kimseye, işsizlik ve tembelliğin gitmesine, Bir yere yarasanın girmesi oranın harap olmasına; Yarasa bazen ne yapacağını şaşırmış zalim bir adama ya da sihirbaz kadınlara delalet eder.[2]

Yengeç

Yengeç, ulaşılması zor, dostluğu çetin kimseye, Yengeç yemek, uzak bir yerden hayra erişmeye delalet eder. Rüyada yengeç görmek, korkunç, hilesi anlaşılmaz ve arkadaşlığı çetin bir adama işarettir. Rüyada yengeç yiyen kimse uzak bir yerden hayra erişir. Bazı tabirciler de, rüyada yengeç yiyen kimse, haram mala kavuşur.[2]

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: azra, 19.04.2015, 06:22 (UTC):
rüyada maymun görmek hırsızlık yapdın demekBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52760831 ziyaretçi (134100381 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler