Rüyada Bir Peygamber Görmek
 

Rüyada Bir Peygamber Görmek

Peygamberlerle İlgili Rüyâlar

Rüyâda bir peygamber görmek;

 1. Rahmet ve nimete, hürmet ve itibâra, devlet ve saadete, muvaffakiyet ve zafer bulmaya, öncü ve liderliğe, dinde kuvvete, dünya ve âhirette esenlik ve hayra;
 2. Gerek yaşıyor, gerekse vefat ettiği halde bir peygamberi ziyâret ettiğini görmek, sâlih kimseler için ziyâde (daha fazla) takvâya, fâsık ve günâhkâr için bereket ve hayra, af ve bağışlanmaya;
 3. Peygamberi sevinç ve tebessüm eder halde görmek, izzete, üstün gayrete ve zafer bulmaya;
 4. Üzüntülü ve gazaplı görmek, sonu sevinç ve sürur olan üzüntü ve hastalığa;
 5. Peygamber görmek, hikmet ve feyze, cennet ehlinden olmaya;
 6. Rüyâda peygamber olduğunu görmek musibetlere tahammül etmeye, işlerinin sonunun iyi olmasına ya da şehit olarak ölmeye;
 7. Peygamberlerden birinin kendisini dövdüğünü gören kimse, sâlih biri ise ahirette arzularına kavuşmasına;
 8. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini görmek, büyük hayır ve insanlara;
 9. Bir peygamberin kabrini kazdığını görmek, onun sünnetine ve sanatına uymaya;
 10. Peygamberde görülen nâkıslık ve çirkinlik, kişinin dinindeki eksiklik ve noksanlığa;
 11. Bir peygamberin şeriat dışı bir emir vermesi, rüyâ sahibinin dini emirlere muhalefet yapmaması yönünde uyarılmasına delalet eder.

Peygamber Efendimiz'le İlgili Rüyâlar

Rüyâda Peygamber Efendimiz'in görülmesi, her türlü dert ve sıkıntılardan kurtulmakla yorumlanır. Bir kimsenin rüyâsında Peygamber Efendimiz'i görmesi ve O'nunla sohbet etmesi; o kimsenin doğru bir yolda olduğuna işaret eder.

Bir kimsenin rüyâsında Peygamber Efendimiz'i arkası dönük olarak yürürken görmesi, o kimsenin hayırlı bir yolculuk yapacağına; Peygamber Efendimiz'in kendisine doğru geldiğini görmesi ise, o kimsenin yapacağı işten ya da yolculuktan hayır göreceğine yorumlanır.

Rüyânızda Peygamber Efendimiz ile bir sofrada yemek yediğinizi görmeniz; sizin cennet yemeklerinden yiyeceğinize, dünya nimetlerinizin de çoğalacağına ve O'nun (sav) şefaatine nail olacağınıza işaretle tabir olunur.

Rüyânızda Hz. Muhammed ile bir deve üzerinde yolculuk yaptığınızı ve devenizin, Peygamber Efendimiz'in devesinden her zaman geride kaldığını ve bir türlü de ona yetişemediğinizi görmeniz; sizin O'nun arzusu hilâfına (aksine) hareket ettiğinize ve bu tutumunuzdan dolayı da tövbe etmeniz gerektiğine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyâsında Peygamber Efendimiz ile birlikte bir camide namaz kıldığını görmesi, o kimsenin dünya ve âhirette başına hiçbir musîbetin gelmeyeceğine, işlerinin dâimâ iyi gideceğine ve âhiretteki makâmının da cennet olacağına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Muhammed ile yolculuk yaptığını görmesi, o kimsenin ibâdetlerinin kabul edildiğine, onunla bir yerde oturup sohbet ettiğini görmesi ise, o kimsenin eğer hasta ise şifâ bulacağına, eğer tutuklu ise serbest kalacağına, eğer büyük bir günah işlemişse, tövbe ettiği takdirde, onun şefaatine nâil olarak günah kirlerinden temizleneceğine, Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin cennetle müjdelendiğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Muhammed'in kabrinden kalkıp yürüdüğünü görmesi; o kimsenin âhiretinin selâmetine ve ecelinin yaklaştığına, kişinin rüyâsında Hz. Muhammed'in kabrini içeriye girmeden dışarıdan ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin Hz. Muhammed'in şefaatine nail olmak için ibâdetlerine biraz daha özen göstermesi gerektiğine ve muhtaçlara da yardım yapması lazım geldiğine yorumlanır.

Peygamber Efendimiz'in Kabriyle İlgili Rüyâlar

Peygamber Efendimiz'in kabrinin bulunduğu Medine-i Münevvere'yi rüyâda görmek, her zaman için hayra vesiledir. Bir kimsenin rüyâsında Medine-i Münevvere'nin kapılarının birisi önünde ya da Hücre-i Saadet'in kapısı önünde durup tövbe ettiğini görmesi; o kimsenin tövbesinin kabul edileceğine delaletle tabir olunur.

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Muhammed'in kabrinden nur çıktığını görmesi; o kimsenin dini yönden şerefinin artacağına, kişinin rüyâsında Kabr-i Şerif ile Minber-i Şerif arasında bulunduğunu görmesi; o kimsenin cennet ehlinden olacağına işaret eder.

Bir kimsenin rüyâsında Kabr-i Şerifi kendi evinde görmesi; o kişinin Hz. Muhammed'in şefaatine nail olacağına, kişinin rüyâda Hücre-i Şerifi süpürdüğünü görmesi; o kimsenin dünya ve âhirette mutlu olacağına, kişinin rüyâsında Hücre-i Şerifi yıkadığını görmesi o kimsenin bütün dualarının kabul olacağına, kişinin rüyâsında Hücre-i Saadet'e arkasını dönerek oturduğunu görmesi; o kimsenin sünneti terk ettiğine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyâsında Medine-i Münevvere'ye doğru gittiğini görmesi; o kimsenin hidayete doğru yol aldığına, kişinin rüyâsında haremin minberinde hutbe okuduğunu ya da orada okunan hutbeyi dinlediğini görmesi; o kimsenin Hz. Muhammed'in sünnetlerine ve vasiyetlerine uyduğuna işaret eder. Rüyânızda haremde namaz kıldığınızı görmeniz; sevabınızın çokluğuna ve cennet kapılarının size açılacağına yorumlanır.

Peygamber Efendimiz'in Ailesi'yle İlgili Rüyâlar

Rüyada Peygamber Efendimiz'in tertemiz ve pak zevcelerinden birini görmek hayır ve hasenata, iffet ve ismete, saygı ve itibâra, şüpheli ve haram olan şeylerden kaçınmaya, bereketli rızka ve aile mutluluğuna; bazen bu rüyâ kişinin kendi anne ve ninesine; bekar bir erkeğin Peygamber Efendimiz'in hanımlarından birini görmesi temiz bir kadınla evlenmeye, genç bir kızın görmesi ise, kendi durumuna uygun, temiz bir erkekle evlenmesine delalet eder.

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'yı görmesi; o kimsenin hanımının, ana ve babasının kaybolmasına ve tereddütlü bir durumda kalmasına delalet eder.

Peygamber Efendimiz'in ilk eşi Hz. Hatice'yi gören kimse yüksek mutluluğa ve hayırlı zürriyete nail olur. Bir kimsenin rüyâsında mü'minlerin annesi Hz. Hatice (r.ah.)'ı görmesi; o kimsenin sâlih nesle, saadet ve sevince kavuşacağına işaret eder.

Hz. Aişe'yi gören hayır ve berekete nail olur. Bir kadın, rüyâsıda Peygamber Efendimiz'in eşi olan Hz. Aişe'yi görse, iyi bir mevkie ve güzel bir şöhrete kavuşur.

Rüyânızda Hz. Muhammed'in hanımlarından Hz. Ömer'in kızı Hz. Hafsa'yı görmeniz; iyiye yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyâsında Hz. Muhammed'in hanımlarından birisini görmesi; o kimsenin sâliha bir hanımla evleneceğine, bir kadının rüyâsında Hz. Muhammed'in hanımlarından birini görmesi; o kadının sâlih bir koca ile evleneceğine yorumlanır.

Rüyanızda Peygamber Efendimiz'in torunu Hz. Hasan'ı görmek, kadir ve kıymet bilir kimselerden hayra ve rahata nailiyete, çok kadın ve evlada, Onun iltifatına nail olmak mal ve nimete, hürmet ve tazime, yoksulları ve kimsesizleri gözetmeye delalet eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin'i görmek akranı içinde seçilmeye, yardım, hürmet ve saygı görmeye, mal ve nimete ermeye, çok kadınla evlenmeye, bir haksızlığa uğramaya, gurbette ölmeye delalet eder.

Hasan ve Hüseyin görmek hayır ve ihsana nail olmaya, onların iltifat ve ihsanlarına muhatap olduğunu görmek mal ve nimete, yoksulları gözetmeye, refah ve mutluluğa delalet eder.

Peygamber Efendimiz'in Ashabıyla İlgili Rüyâlar

Rüyâda sahabeyi görmek, bahtiyarlığına ermiş olan tabiinden birini bir yerde görmek, orada yaşayanlar için zorluk ve sıkıntıların geçmesine, yöneticilerinin hal ve hareketlerinin ve icraatlarının iyi olmasına; Onlardan birini görmek, onlara yakın olmaya, aydınlılık yollarından yürümeye ve diğer din ve dünya hayırlarına delâlet eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarını topluca bir yerde görmek salih kimselerden olmaya, dünyada mütevazı yaşamaya, Efendimizin arkadaşlarından birini görmek iyi geçinmeye, sevgilerde samimiyete, din kardeşliğine önem vermeye; iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya, bazen de bu rüyâ ilahi yardıma, sahabenin iltifatı sağlam itikada, onların gücenikliği inanç zayıflığına; sahabenin yaşadığını görmek ise Müslümanların ve İslamiyet'in kuvvet bulmasına delalet eder.

Bir kimsenin rüyâsında dört halifeyi görmesi; o kimsenin şehit olarak öleceğine yorumlanır. Rüyâsında dört halifeyi görmek şehit olmaya, onların aydınlık yolundan giderek dünya ve ahiret saadetini gerçekleştirmeye, İslam toplumunun güç ve kuvvet bulmasına işarettir.

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Ebu Bekir'i yüzü güler bir halde görmesi; İbn-i Sîrîn'in sözüne göre; sevince, nimete kavuşmaya, huzura ermeye, darlıktan kurtulma ya, hasta için şifa bulmaya, ilim ve bilgiye işarettir. Hz. Ebu Bekir'i yukarıda anlatıldığı üzere belli bir yerde görebilmek; o yerin insanları için hayır ve bereketle yorumlanır. Hz. Ebu Bekir'i dargın ve kızgın görmek; keder ve üzüntüye, hastalık ve belâya ve günaha girme ile yorumlanır. Hz. Ebu Bekir ile konuştuğunu ya da rüyâ sahibi kendisine bir şey verdiğini görmesi; hayır ve iyiliklere muvaffak olmaya ve sözünde durmaya işaret eder.

Hz. Ebu Bekir;

 1. Yaşıtları arasında yüceliğe, değerli insanlar nezdinde itibar görmeye;
 2. ehil olanlar için hilafet ve önderliğe,
 3. Onu görmek hayır ve iyilikte öne geçmeye, cömertliğe, erkek evladına, her türlü hayrın meydana gelmesine, insanlar için hayırhah olmaya,
 4. Hz. Ebu Bekir'i görmek bazen çocuklar cihetinden gelecek sıkıntılara yâhut hak yolda çekilecek mihnet ve sıkıntılara,
 5. Onunla oturmak, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymaya, insanlara öğüt vermeye; hacca gitmeye; şehit olarak ölmeye;
 6. O'nu görmek Allah yolunda savaşarak galip gelmeye delalet eder.

Yine İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Hz. Ömer'i görmesi; güzel yüze, ömrün uzun olmasına, fazilete, doğru söylemeye, hayra, iyiliğe ve batıl şeylerden yüz çevirmeye delalet eder. Hz. Ömer'in kendisine mubah olan bir şeyi verdiğini görmesi; nimet ve refaha, memuriyete atanmaya, makam sahibi olmaya, sıhhat ve selâmete delalet eder. Hz. Ömer'in kendisiyle konuştuğunu görmesi; o kimsenin adaletli olacağına yorumlanır. Hz. Ömer'i konuşma esnasında kendisine hiddetle bakıp bağırarak söz söylediğini gören kimsenin; keder ve üzüntüye maruz kalacağına, memur ise görevinden alınacağına, fakir ise daha da fakir olacağına ve zengin ise zenginliği elinden giderek fakirleşeceğine işaret eder.

Hz. Ömer

 1. uzun ömre, hakkı ve gerçeği çekinmeden söylemeye ve onu cesaretle savunmaya, iş ve gayretin makbul olmasına, umreye gitmeye, adaletle iş görmeye, hak ve batılın arasını ayırmaya, bolluk ve berekete, düzenin adil ve ahenkli olmasına,
 2. Onun elbisesini giymek yolunu izlemeye ya da şehadete, Onunla el sıkışmak himayeye, anlayış ve ferasete, dünyada genişliğe ve takvaya,
 3. Bir yöneticinin onu görmesi ülkeler fethetmeye, adalet ve dosdoğru istikamet tutturmaya, yönetimde otorite ve halka merhamet ölçüsünü iyi kurmaya delalet eder.

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Osman'ı görmesi; o kimsenin takva sahibi, edepli, hayır ve hasenata meyilli olduğuna bu rüyâ işaret eder. Hz. Osman'ı rüyâda yatar bir vaziyette görmek; rüyâ sahibinin bir zalim tarafından öldürüleceğine yorumlanır. Hz. Osman'ı rüyâda kendisine iltifat eylediğini gören kimsenin bu rüyâsı; o kimsenin bu dünyada mesut, âhirette şehitlerle beraber olacağına, hiddetli ve dargın olduğunu görmek ise; bir zalimin zul­müne maruz kalacağına işaret eder.

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Ali'yi görmesi; yüksek mevkie, cesarete, kalbin kuvvetli oluşuna yorumlanır. Hz. Ali'yi güler yüzlü görmek, ilim sahibi olmaya, cesarete, kuvvete ve kurtuluşa delildir. Başka bir yoruma göre: Hz. Ali'yi rüyâda gören kimsenin; esir olmasından ve yüzüstü bir yerden diğer bir yere nakledilmesinden korkulur. Bir kimse rüyâsında Hz. Ali'yi yaşlı ve silâhlı bir vaziyette görse; o kimsenin devlet başkanına yaklaşacağına ya da menfaat göreceğine ya da büyük bir rütbeye erişeceğine yorumlanır. Bir kimse rüyâsında Hz. Ali'nin saç ve sakalının beyaz olduğunu görse; eğer rüyâ gören kimse fakih ise; o şahsın fıkıh bilgisi zayıflar. Bir kimse, Hz. Ali'yi bir yerde görse, o yerde fitne çıkar. Bir kimsenin rüyâsında Hz. Ali'nin kullandığı rivayet edilen Zülfıkâr adındaki kılıcı görmesi; o kimsenin eğer mahkemede görülmekte olan bir davası varsa o davasını kazanacağına, eğer devlet dairelerinden birisinde bir işi varsa o işinin görüleceğine ve düşmanlarına da galip geleceğine yorumlanır.

Rüyâda Hz. Hüzeyl'in görülmesi; malı az, aile fertleri çok fakir, şahsiyetli, hoş ve şen bir kimseye, kişinin rüyâsında Hz. Hüzeyl'in öldüğünü işitmesi; o kişinin ilim ve fıkıh öğreneceğine işaretle yorumlanır.

Hz. Adem'le İlgili Rüyâlar

Rüyâda ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'i görmek, değişik şekillerde tabir edilir. O'nu görmek günah işleyip sonra tövbe etmeye, bir büyüğüne karşı gelmeye, O'nunla konuşmak ilim sahibi olmaya, düşmanının sözüne kanarak aldanmaya ve zarara uğramaya, dünyada ilk rüyâ gören ve bunu ilk defa yorumlayan o olduğu için tabir ilminde başarılı olmaya, hacca gitmeye ve dostları ile bir araya gelmeye, uzak yerlere yolculuk yapmaya delalet eder.

Rüyâda Hz. Adem'in görülmesi; günah işlenmiş olabileceğine ve tövbe edilmesi gerektiğine işarettir. Çoğu zaman rüyâda Hz. Adem'in görülmesi; baba, padişah ve ilim ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyâsında Hz. Adem'i kendi suretinde görmesi; eğer ehli ise valiliğe yükselir. Rüyâsında Hz. Adem'in kendisiyle konuştuğunu görmesi; o kimsenin ilim sahibi olacağına işaret eder.

Hz. Adem'i rüyâda görmek; uzun sürecek keder ve üzüntüden sonra büyük bir sevinçle karşılaşılacağına delil sayıldığı gibi, çok sayıda çocuk sahibi olunacağı ve hacca gidileceği ile de yorumlanır. Bazı tabircilere göre: Rüyâda Hz. Adem'i görmek; başka uzak ülkelere yolculuk yapılacağına, bazen de hata ve unutmaya, hileye ve doktorlarla iyi geçinmeye yorumlanır. Yine Hz. Adem'i görmek; rüyâ sahibinin rüyâ yorumcusu olacağına bir delildir. Çünkü yeryüzünde ilk rüyâ gören ve gördüğü rüyâyı ilk tabir eden Hz. Adem'dir. Rüyâsında Hz. Adem'i noksan gören kimsenin; büyük işlerinden birisi noksan kalır, kazancı ve mesleği değişir. Hz. Adem'i iyi halde gören kimse büyük hayırlara kavuşur.

Hz. Danyal'la İlgili Rüyâlar

Rüyâda Hz. Danyal'ı gören kimse rüyâ tabirinde imam olur. Bazıları da, emir ve vezir olur, ilme nail olur ve zalim meliklerden o kimseye bir eza ve cefa erişir, sonra ondan istikrar ve kudrete ulaşır, dediler. Rüyâda Hz. Danyal'ı boynuna alıp bir duvarın üzerine koyduğunu ya da Hz. Danyal'ın kendisiyle konuştuğunu ya da herhangi bir şeyle müjdelediğini ya da ağzına Hz. Danyal'm bal sürdüğünü görse, o kimse tabir imamlarından birisi olur.

Hz. Davud'la İlgili Rüyâlar

Rüyâda Hz. Davud'u görmek, sanat ve beceriye, kendi elinin emeğini yemeye, adil yargıca ya da kimseye, harp araç ve gereçlerine, sâlih ameller işleyerek iyilerden olmaya delalet eder.

Hz. Ermiya'yla İlgili Rüyâlar

Rüyânızda Hz. Ermiya'yı görmeniz; evinizde, bulunduğunuz şehirde ya da memleketinizde çıkması muhtemel bir yangına işaret eder.

Hz. Eyyub'la İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Eyyûb'u görmesi; o kimsenin birtakım belâlara ve musibete maruz kalacağına, malının, ehlinin, hanımın ve çocuklarının kaybolacağına ve buna da sabır ve tahammül göstereceğine yorumlanır. Rüyâda Hz. Eyyûb'u görmek, bâzen rüyâ sahibinin bir yemin konusunda fetva almak için bir âlime müracaat edeceğine işaret eder.

Hasta bir kimsenin rüyâsında Hz. Eyyûb'ı görmesi; hastalığından şifa bulacağına ve bazen de duasının kabul olacağına delalet seklinde tabir olunur. Bir kimsenin rüyâsında Hz. Eyyûb'ın elbisesini giydiğini görmesi; o kimseye birtakım belâ ve uğursuzlukların isabet edeceğine dostların ayrılıp hasta olacağına, sonra da bunların hepsinden kurtulacağına işaret eder.

Bir kadının rüyâsında Hz. Eyyûb'un hanımını görmesi; o kadının malının elinden gitmesine ve sırlarının açığa çıkmasına ya da sonunun hayır olacağına, hasta bir kimsenin rüyâsında Hz. Eyyûb'un hanımını görmesi; o hastanın öleceğine ve Allah katında iyi bir kimse olduğuna, ya da da Allah'ın o kimseye merhamet edeceğine, hastalığından şifa bulacağına yorumlanır.

Rüyâda Hz. Eyyub'u görmek, mihnet ve çileye, hayatta çetin imtihanlara tabi tutularak bunu başarmaya ve sonunda rahmet-i Rahman'a ulaşmaya, Hz. Eyyüb'un eşini görmek rahmete nail olmaya, iman üzere dünyadan ayrılmaya delalet eder.

Hz. Harun'la İlgili Rüyâlar

Rüyada Hz. Harun'u görmek, önemli ve hayırlı bir işte yardımcılığa, imamete, düşmanı kahretmeye, rtkili söz söylemeye, görevinden dolayı halkın gadrine uğramaya, muvaffakiyete delalet eder. Bir kimsenin rüyâsında Hz. Harun'ı görmesi, o kimsenin halkın önderi olacağına ve ihtiyaçlarını göreceğine, bazen de bu rüyâ, düşmanı helak etmeye delalet eder.

Hz. Hızır'la İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hz. ızır'ı görmesi; o kimsenin çok sıkıldığına ve ne yapacağını bilmediğine yorumlanır.

Hz. Hud'la İlgili Rüyâlar

Hz. Hud'u rüyâda görmek, söz dinlemez, rezil ve aşağılık bir toplumla mücadele etmeye, onlara galip gelerek, hakkı ve hayırlı olanı onlara göstermeye delalet eder.

Hz. İbrahim'le İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hz. İbrahim'ı görmesi; o kimsenin derecesiz bir bahtiyarlığa, hayır ve berekete, hidâyete erişmeye ve hayırlı evlatlara sahip olacağına, eğer rüyâ sahibi sıkıntılı bir hayat yaşıyorsa; o kimsenin refah dolu günlere ve mutluluğa erişeceğine yorumlanır.

Hz. İbrahim'i rüyada görmek, Allah yolunda hicret etmeye, iyiliği emir ve kötülükten alıkoymak için her türlü sıkıntıya göğüs germeye, feragat ve fedakarlığa, cömertlik ve alicenaplığa, asalet ve dirayete, bereket ve bolluğa, İslam ahlak ve faziletine, uzun ömür ve hayırlı nesle, sâlihâ bir kadınla nikahlanmaya ve düşmana galip gelmeye, hak yoldan ayrılan kimseleri dinlememeye ve her türlü batıl düşünce ve putçuluğa karşı direnmeye ve insanları 'Hanif Dini' olan İslam'a davet etmeye delalet eder.

Hz. İdris'le İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hz. İdris'ı görmesi; o kişinin kendisini ibâdete vereceğine ve maneviyâtının kuvvetleneceğine, kişinin rüyâsında Hz. İdris'la sohbet ettiğini görmesi; o kimsenin ilmini ve görgüsünü artırarak yüksek mevki ve mertebelere nail olacağına ya da büyük bir kişiyle yakınlık kurarak bu yolla sosyal durumunu yükseltme imkânını elde edeceğine işaret eder.

Rüyada Hz. İdris'i görmek, günahtan sakınmaya; inanç ve amelde şuurlu olmaya, kadri yüce insanlara yaklaşmaya, ilim ve hikmetten bol nasibe delalet eder. Bir kimsenin rüyâsında Hz. İdris'i görmesi; o kişinin kendisini ibâdete vereceğine ve maneviyâtının kuvvetleneceğine, kişinin rüyâsında Hz. İdris'le sohbet ettiğini görmesi; o kimsenin ilmini ve görgüsünü artırarak yüksek mevki ve mertebelere nail olacağına ya da büyük bir kişiyle yakınlık kurarak bu yolla sosyal durumunu yükseltme imkânını elde edeceğine işaret eder.

Hz. İlyas'la İlgili Rüyâlar

Rüyânızda Hz. İlyas'ı görmeniz; huzur ve mutluluğunuzun son derece artacağına, aile saadeti ve huzuru göreceğinize, din ve dünya işlerinizi ayırt edebileceğinize, bolluk ve refah bulacağınıza böyle bir rüyânın görülmesi işaret eder. Hz. İlyas'ı rüyada görmek, isteklerin gerçekleşmesine, sevinçli haber ve gelişmelere, hasta kimsenin iyileşmesine delalet eder.

Hz. İsa'yla İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hz. İsa'yı görmesi; o kimsenin Allah'ın rızasını kazanacağına, çok yolculuk yapacağına, ibâdet ehlinden olacağına ve değerli bir şahsiyet olduğuna yorumlanır. Kişinin rüyâsında Hz. İsa'yı görmesi; o kişinin tıp ilminde marifet sahibi olacağına ve ona hile dahi yapılamayacağına işaret eder.

Tıp ilmini arzu eden bir kimsenin Hz. İsa'yı rüyâsında görmesi; o kimsenin bütün arzu ve isteklerinin hasıl olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyâsında her nerede olursa olsun Hz. İsa'yı görmesi; o kimsenin izzete ve berekete nail olacağına, hastalığından şifa bulacağına ve ucuzluk olacağına işaret eder. Gebe bir kadının rüyâsında İsa'ı görmesi; o kadının güzel bir erkek çocuk dünyaya getireceğine yorumlanır.

Hz. İsa'yı rüyada görmek, züht ve takvaya, Allah yolunda çile ve sıkıntı çekmeye, tıp ilmini öğrenmeye, kanaatkar olmaya, müjde ve sevince, duaların kabul olunmasına, Hz. İsa'yı bir topluluğun içinde görmek bela ve musibetlerden kurtulmaya, Hz. Meryem ve Hz. İsa'yı bir arada görmek, orada meydana gelecek bir alamete, O'nu gökten bir yere inmiş görmek o yerde adaletin tecelli etmesine, kafirlerin helak olup, Müslümanların galip gelmesine delalet eder.

Rüyâda Hz. İsâ'nın annesi Hz. Meryem'in görülmesi ise; rüyânın görüldüğü mıntıkada büyük bir ibretin ortaya çıkacağına ve sabra yorumlanır.

Hz. İshak'la İlgili Rüyâlar

Rüyâda Hz. İshak'ın görülmesi, üzüntü ve hayırsızlığa yorumlanır. Asi bir çocuğu olan kimsenin rüyâsında Hz. İshak'ı görmesi; o çocuğun itaatkâr olacağına, bazen de İshak'ı rüyâda görmek; sevinmeye ve korkudan emin olmaya delalet eder.

Rüyada Hz. Ishak'ı görmek, müjde ve sevince, büyüklerden ve akrabalardan gelecek bela ve sıkıntılara katlanarak şeref, itibar ve rızka nail olmaya delalet eder.

Hz. İsmail'le İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hz. İsmail'i görmesi; o kimsenin fesahat (güzel konuşma) ve başkanlığa nail olur. Allah için cami ve mescit yaptırır, bazen de rüyâda Hz. İsmail'i görmek; verilen sözün yerine getirileceğine, bazı tabircilere göre de kişinin rüyâda Hz. İsmail'i görmesi; o kimsenin siyasete atılacağına işaret şeklinde tabir olunur.

Hz. Ismail'i rüyada görmek, insanların dünya ve ahiret işlerini üstlenmek gayesiyle hakkı tutan bir siyaset izlemeye ve bu amaç için öne geçmeye, reislik ve etkili söz söylemeye; cami, mescit ve benzeri dini kurumların yapımına yardımcı olmaya, Allah'a güzel bir teslimiyetle kulluk yapmaya, Onu görmek, babasına kefil ve yardımcı bir oğul evladına delalet eder.

Hz. Lut'la İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Lût'u görmesi; o kimsenin evlilik hayatında beklediği neticeleri alamayacağına ve hanımından da çok çekeceğine delalet eder. Bir kadının rüyâsında Hz. Lût'un hanımını görmesi; o kadının kocasına itaat etmeyeceğine ve kocasının durumunu bozmaya çalışacağına delalet eder. Bir yoruma göre de o kadının helak olacağına yorumlanır.

Hz. Lut'u görmek, eşinden, kavim ve kabilesinden dolayı üzüntü ve sıkıntı çekmeye; düşmana galip gelmeye, Lutiliğin (livata ve homoseksüellik) yaygın olduğu bir yerde Hz. Lut'u görmek ilahi gazap ve musibete delalet eder.

Hz. Musa'yla İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Musa'yı görmesi; Allah Teâlâ'nın o kimsenin vasıtasıyla zalim birisini helak edeceğine ve ondan sonra da o kimsenin izzet ve şerefe nail olacağına, kişinin rüyâsında Hz. Musa'yı görmesi; haklı kişilerin kuvvetli olacağına, sapık ve zalimlerin de zelil ve hakir olacaklarına işaret eder. Düşmanı olan bir devlet başkanının rüyâsında kendisinin Hz. Musa'nın suretine girdiğini ve onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve arzusunun tahakkuk edeceğine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Musa'ı görmesi; o kimsenin bir işinde mağlup olacağına, yakınları tarafından üzüntüye maruz kalacağına, sonunda da muzaffer olacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyâsında Hz. Musa'yı görmesi; o kimsenin bir deniz yolculuğu yapacağına ve sonunun da ticâretle noktalanacağına yorumlanır.

Rüyada Hz. Musa'yı görmek, mağlup durumda bulunduğu düşmanlarına karşı kahredici bir üstünlük sağlamaya, yolculukta esenlik ve güvene; izzet, şeref ve yüceliğe, hakkın ve haklıların şartlar ne olursa olsun galip gelmesine, Kendisine Hz. Musa'nın asasının verildiğini görmek, korkudan kurtulmaya, ilim ve hikmete delalet eder.

Hz. Nuh'la İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Nuh'u görmesi; o kişinin uzun ömürlü olacağına, ona büyük bir sıkıntı ve halk tarafından da bir eziyet isabet edeceğine ve sonra da onlara üstün geleceğine yorumlanır. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyâsında Hz. Nuh'u görmesi; o kimsenin keder, üzüntü ve sıkıntılarından kurtulacağına, çocuklarının kendisine karşı muhalif olmalarından dolayı zahmet ve sıkıntı çekeceğine işaret eder.

Rüyâda Hz. Nuh'u görmek Allah'a itaatle geçecek uzun ömre, aile fertlerinden ve halktan gelecek sıkıntılara, sonra da bunlara galip gelmeye; kâfirlerin helâkine ve Müslümanların sevincine; çok yağmura, kuraklıktan kurtulmaya; üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya; sanata, ticarete, ziraata ve yolculuğa; bazen bidat ehlinin ve günahkarların güç bulmasına, Müslümanların ise zayıflamasına; Hz. Nuh'un tandırını görmek yoksul için zenginliğe, şiddet halinde olan kimse için mülke, bir şeyden korkan kimse için emniyete delalet eder.

Hz. Salih'le İlgili Rüyâlar

Hz. Salih'i rüyada görmek, akılsız ve ve rezil bir topluluktan üzüntü ve keder isabet etmesine, sonuçta onlara galip gelmeye delalet eder.

Hz. Süleyman'la İlgili Rüyâlar

Rüyada Hz. Süleyman'ı görmek, ehli olan için mülk ve saltanata, kadılığa; diğerleri için varlık ve dirliğe; kadınlardan sıkıntı çekmeye, yüksek mevkilere, zenginlik ve şerefe, yabancı dilleri bilmeye, ecnebilerle konuşmaya, çok seyahat yapmaya delalet eder.

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Süleyman'ı görmesi; özellikle, Hz. Süleyman'ın tacıyla ona yönelmiş ya da yüzüğün ona takmış ya da onu tahtına oturtmuş ise, o kimse eğer lâyık ise mülke kavuşacağına ve fetva vermeye ehil olan kimse için de o kimseni â makamına oturacağına yorumlanır. Vali olan bir kimsenin rüyâsında Hz. Süleyman'ı görmesi; o ki senin valilikten azledileceğine ve sonradan yine aynı görevine iade edileceğine işaret eder. Bir yoruma göre de o kimsenin hile ile zengin o muş şerefli bir hanımla evleneceğine delalet eder.

Hz. Şit'le İlgili, Rüyâlar

Hz. Şit'i rüyada görmek, güzel yaşamaya ve hoş geçime, evlat ve nimete, sevinç ve mutluluğa delalet eder. Bir kimsenin rüyâsında Hz. Şit'i görmesi; o kişinin Allah'ın izniyle nimete kavuşacağına, sevince ereceğine ve güzel bir geçiminin olacağına, ya da şerefli bir kimseye vâsî tayin edileceğine işaret eder.

Hz. Şuayb'la İlgili Rüyâlar

Rüyada Hz. Şuayb'ı görmek, bir toplulukla yapacağı alışverişten zarar etmeye ve kandırılmaya, sonda hakkını geri almaya, kız evladı ile mutluluk bulmaya delalet eder. Rüyânızda Şuayb'ı görmeniz; gerek memuriyet hayatınızda ve gerekse iş hayatınızda birtakım engellerle karşılaşarak herhangi bir ilerleme kaydedemeyeceğinize, fakat gelecekte bir kız çocuğunun sayesinde rahat bir hayata kavuşma imkânını elde edeceğinize işaret eder.

Hz. Üzeyir'le İlgili Rüyâlar

Rüyada Hz. Üzeyir'i görmek, tabiat (doğa) bilimlerine vakıf olmaya, ilimde ilerlemeye ya da reisliğe (yöneticiliğe) delalet eder.

Hz. Yahya'yla İlgili Rüyâlar

Hz. Yahya'yı rüyada görmek, devlet ve müjdeye, takvâ ve itibâra delâlet eder.

Hz. Yakup'la İlgili Rüyâlar

Rızka, nimete, eş ve çocuklara, bir çocuğundan dolayı bir süre üzüntü çekmeye, rüyâ tabircisine, çok mala, yolculuğa, yitiğin bulunmasına, piyasanın pahalılaşmasına delalet eder.

Hz. Yusuf'la İlgili Rüyâlar

Rüyada Hz. Yusuf'u görmek, mülk ve saltanata, aile fertlerinden ayrı kalmaya, kıtlık görmeye, kendine hile yapılmasına ve bütün bunlardan sonra hayırlı ve saadetli döneme girmeye, kadınlardan aşırı ilgi görmeye ve bir kadınla imtihana tabi tutularak, bundan yüz akıyla çıkmaya delalet eder.

Hz. Yunus'la İlgili Rüyâlar

Hz. Yunus'û rüyada görmek, bir işte acele etmeye, bununu sonucu üzüntü ve sıkıntıya düşmeye, nihayet bundan kurtulup iyi bir hayat yaşamaya, çabuk gücenip tez razı olmaya delâlet eder.

Hz. Zekeriya'yla İlgili Rüyâlar

Rüyada Hz. Zekeriya'yı görmek, hanımının ıslah olmasına, huyunun güzelleşmesine ve geç yaşta müttaki bir evladı olmasına delalet eder. Bir kimsenin rüyâsında Hz. Zekeriyyâ'yı görmesi; o kimsenin doğacak çocuğunun sâlih bir kimse olarak yetişeceğine ya da yaşayacağına, bol rızık ve ilim sahibi olacağına, sıkıntı ve kederlerden selâmete çıkacağına, Resulullah’ın sünnetini yerine getireceğine, duâ ve niyazlarının Allah katında kabul olacağına yorumlanır.

Hz. Zülkarneyn İle İlgili Rüyâlar

Bir kimseye himmet ve yardım ederek onun ihtiyaçlarını gidermeye delâlet eder.

Hz. Zülkifl'le İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hz. Zülkifl'ü görmesi; o kimsenin üzerine bir emanet alacağına ve birisine kefil olacağına delalet eder.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Filiz, 06.07.2017, 04:49 (UTC):
Ruyamda peygambeer efendimizin sacini gordum dusmanlardan koruyorum elimden dusurdum hemen hizlica aldim coktu saci kizillik vardi

Yorumu gönderen: Yasin, 21.12.2015, 19:51 (UTC):
Cümleten selamın aleykum. Rüyamızda peygamber efendimizi bir kızı istemeye giderken görmek nasıl açıklanıyor kızın kim olduğuda biliniyor.

Yorumu gönderen: canan, 20.11.2015, 03:25 (UTC):
Ruyamda hz. Suleyman pesime dusmus canimi almak icin beni kovaliyodu bende korkup kaciyodm sizce anlami ne olabilir yardimci olursanz cok sevinirim simdiden cok tskkr edyrm

Yorumu gönderen: Gulnar, 07.01.2015, 15:08 (UTC):
Ruyamda guzel eski buyuk evlerden birindeyim.sanki bana kimse biri seni oldurmeye geliyor bende gorunmez olub ordan kacarken kara renk basdan ayaga giyinmis birinin ora girerken yanimdan geciyor beni gormuyor diye arkasindan gidib ne yapmak istediyini gormek icin arkasindan gidiyorum eve girince odada benim yerime kiminse oldugunu goruyorum. sadece arkasini goruyorum bende kendi kendime icimde ben burdayim ama orda nasil duruyorum benim yerime basqasini oldursunler diye birini koymuslar kara giyimle oldurmeye gelen insan kiliginda amma yuzu basqa sekilde kilic cikarib arkadan vurmaq isteyince ben hayir diyene kadar karsisindaki yuzunu ceviriyor o taraf cevirince kara rengli varliq diyelim cunki insan deyildi sen secilmislerdensin besincisin Hudsun sen diyor donen kadindi karsisindakina bi seyler soyleyib gozlerinden kan akiyordu.kadini taniyorum adi vahide gercek hayatta.tesekurler.basqa ruyamda insanlar kabeye dokunub ona yalvararaq bagislanma istiyorlar bende kabenin tam yanindayim insalara bakib dogru dua etmiyorlar kabe sadece Allaha yakin olan yer orda olub Allaha dua edilmeli Allahdan istenilmeli bagislanma diyerek elimi gok yuzune kakdirib Allahdan bagislanma istiyorum yuksek sesle etrafdaki her kes bana bakib gok yuzune bakiyorlar.diger ruyada kabenin oldugu gok yuzundeyim amma dunyanin ustunde beyaz oda gibi bi yerdeyim.biri bana kizildan zincir hemde duyumlu zinzir kilinc verib karsimda buyuk kapi amma kilitli eger o kapinin acilmasini istiyorsan kilincla zinciri kirmalisin diyib guzelce kenara cekiliyor bende icimde insan demirle yapilan zinciri zor kiriyor ben nasil altindan olan zinciri kira bilirim diyorum Allahim yardim et Allah diyib kilinci vurunca zincir aciliyor kapida aciliyor bosluk yildizlar ve tuman gece gok yuzu nasil olur oyle bana Allahin oldugu yer diye kullagima ses geliyo. bende boslukda havada duruyorum amma dusmuyorum sanki hava yer gibi ayagimin altinda serilib.bende eger bura Allahin oldugu yer burasiysa neden Allahi gormuyorum sonra Kurani Kerimden aklima geliyor burasi yokluk Allah yokdan var olandir o gozle gorunmezdir ben onu gormuyorum amma Allah beni goruyor diyib gulumsenince gok yarilib beyaz isiq beni cekiyor icine orda ruya bitiyor.tesekurler

Yorumu gönderen: Selma .D, 06.11.2010, 10:45 (UTC):
Hayatım boyunca bir defa gördüm peygamber efendimizi rüyamda yüzünü göremedim.bir gurup kalabalıkla yürüyordu arkasından koştum görmeye çalıştım ama yetişemedim.hiç unutmadım bu rüyayı tekrar görmek nasip olur işallah rabbimin izniyleBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757470 ziyaretçi (134091323 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler