Rüyada Kuran'dan Bir Sure Ya Da Ayet Görmek 2
 

Rüyada Kurân'dan Bir Sure Ya Da Ayet Görmek

2. Bölüm

Karia Sûresi

Rüyada Karia süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sevinç ve müjdeye, takva ve ibadet sahibi olmaya işarettir.

Rüyanızda Kâria Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; kıyamet gününde sevabınızın tartıda ağır geleceğine, akıbetinizin hayır olacağına, toplum içinde n bir kişi durumuna geleceğinize, dinî yönünüzün çok kuvvetli olduğuna ve Allah katında sevildiğinize delalet eder.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, bu sûreyi rüyasında okuyan ya da okunduğunu görenin sevabı, mizanda () ağır gelir.
Kirmanı diyor ki; işlerinde şaşkınlık gösterirse de sonu hayırlı olur. Selamet bulur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki; Halkın yanında itibarlı olur.
Abdulgâni'ye göre, rüya sahibi dindar, itikatlı bir insan olur.

Kehf Sûresi

Rüyasında Kehf süresini okuduğunu görmek, uzun ömre, güzel hâle, bol rızka işarettir.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, Kehf Sûresi'ni rüyasında okuyan ya da okunduğunu işiten, her türlü felaketten muhafaza olur. Dinde ihlaslı bir insan olmayı başarır.
Kirmani diyor ki: Rüya sahibi, uzun bir ömür sürer. Ahirette saadete kavuşur. Allah'ın izniyle düşmanının şer ve hilesinden kurtulur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Sonunda arzusuna kavuşur. Hayatı istediği gibi olur.
Nafi ve İbn-i Kesir şöyle diyorlar. Rüya sahibi, çok yaşar. Hali güzel olur. Dünyada bol rızka kavuşur. Allah onun kısmetini açık eder.
Abdulgâni'ye göre, rüyayı gören; hayatından bıkacak kadar çok yaşar. Büyük servet sahibi olur. Muradına kavuşur. Dini sağlam olur. Düşman şerrinden korunur.

Kevser Sûresi

Rüyada Kevser süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, çok kurban kesmeye, zenginliğe ve her 2 dünyada da çok hayra nail olmaya işarettir.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, bu sûreyi rüyasında okuyan, mal ve nimete kavuşur. Fakat çocuğu olmaz ya da çocuklarının sayısı az olur.
Kirmani diyor ki: Büyüklerden nimet görür. Düşmanına galip gelir. Sevap kazanır.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Hayır işleyip, sevap kazanır. Ahiret ehliyle görüşür.
Abdülgâni şöyle diyor. Zengin olur. Bir belaya uğrar karşılığında ecir (sevap) kazanır. 2 cihanda hayra erer.

Kıyâme Sûresi

Rüyada Kıyâme Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; iyilik ve hayır sahibi olmaya, fakir ve fukaraya bol yemek yedirmeye, yemin etmekten kaçınmaya işarettir.

İbn-i Şirin'in sözüne göre bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, şehit olarak vefât eder.
Kirmani diyor ki: İlahi Azaptan korkar. Birinden zulüm görür. Fakat, sonu hayırlı olur. Zafer bulur.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Rüya sahibi cömert olup fakirleri doyurur.
Abdulgâni'ye göre, doğru sözlü olur. Hiçbir zaman yemin etmez. Kesâî'nin de yorumu böyledir.
İbn-i Kesir ve Nafi şöyle diyorlar: Halkın zulmüne uğrar. Sonunda selamete çıkar.

Kureyş Sûresi

Rüyada Kureyş Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; halkın arasını ıslah etmeye, kolay nzka, muhtaçları gözetip yedirmeye ve sefer ettiğinde çok menfaatli şeylere sahip olmaya işarettir.

İbn-i Şirin demiştir ki: Bu sûreyi rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören, korkudan, kötülükten ve düşmandan muhafaza olur.
Kirmani diyor ki: Hayra rağbet eder, dine yönelir. Sefere gider ve buradan büyük hayır temin eder.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Herkese iyilik etmek ister, bu sayede halkın sevgisini ve hürmetini kazanır.
Abdulgâni'ye göre, hacca gider. Muhtaçlara yardım eder. Kolaylıkla mal kazanır.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören; düşmanını çok kısa zamanda yener.
Kirmani diyor ki: Güç işleri kolaylaşır. Dinde şüpheden kurtulur, sevap işlemeye yönelir.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Kendisine büyü yapılır. Fakat, bundan zarar görmez.
Abdülgâni diyor ki; Rüya sahibi hapse girer ve çıkar. Allah kendisini " ehl-i Şirk" (Şirk Ehli) şerrinden muhafaza eder. Yüzü kıyamet gününde dolunay gibi parlak olur.

Maide Sûresi

Rüyada Maide Sûresi'ni ya da ondan bir parçasını okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek; iyilik etmeye ve hayır yapmayı sevmeye işarettir. Bazen de rüyada bu süreyi okumak; güzel itikat, ibadet ve huşu sahibi olmaya işarettir.

Rüyada Mâide Sûresi'nin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda Mâide Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan bir başkasından dinlediğinizi görmeniz; milletiniz arasında sevginiz ve saygınlığınız olduğuna işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: O kimsenin çok mala ve berekete nail olacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: O kimsenin dinin yönünün kuvvetli olduğuna ve muradına ereceğine yorumlanır. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: O kimsenin duasının kabul edildiğine, kısmeti açık ve ömrünün uzun olduğuna işaretle tabir olunmaktadır.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören; halk arasında saygıdeğer olur.
Kirmani diyor ki: Mala ve hayra nail olur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dininde kuvvetli olur ve muradına erer.
Nafi ve İbn-i Kesir şöyle diyorlar: Cömert olur, ibadetle iştigal eder. Ehl-i yakindendir.
Abdulgâni'den Nablusî demiştir ki: Şanı yüce, imanı sağlam olur. Duası kabul edilir. Kısmeti bol olur.

Maun Sûresi

Rüyada Maun süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; komşusu, arkadaşı ve herkesi faydalı ve razı kılmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Mâûn Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin namazı terk ettiğine, inancının zayıf olduğuna, dini ifsat eden kişilerle düşüp kalktığına, iyilik ve hayır yapmaktan daima uzak olduğuna işaret eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören, Namazdan uzaklaşır, ara sıra ve vakitsiz olarak kılar. Îtikadı zayıf olur.
Kirmani şöyle diyor: Dini bozan bir toplulukla arkadaş olur. Namaz kılmakta tembellik eder. Rüya sahibi ve halk birbirlerinden karşılıklı olarak fayda sağlarlar.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Din ve mezhepten uzak olur. Düşmanına galip gelir.
Abdulgâni'ye göre; inancı bozuk olur, iyilik etmez, zekat vermez. Muhaliflerine galip gelir. Komşuları ondan menfaat görür.

Meâric Sûresi

Rüyada Meâric Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmesi, ömrünün sonunda takva sahibi olmaya, çok oruca, her işinde galibiyete işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Meâric Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah rızası için hayır işleyeceğine, fakirlere ve düşkünlere yardımda bulunacağına, ölüm korkusundan emin olacağına ve ömrü huzur içinde geçip çok oruç tutacağına delalet eder.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, ancak Allah'ın rızası için hayır işler.
Kirmani diyor ki: Fakirlere devamlı sadaka verir, iyilikten geri kalmaz. Rüyayı gören günahkârlardan ise, hem kendine hem de başkalarına zararlı olur, tövbe etmesi lazımdır.
Cafer-i Sadık demiştir ki: Korkudan, cezadan helakten, kötülükten muhafaza olur.
Abdülgâni buyuruyor ki: Ömrünün ilk safhasında rahat yaşar. Ahir ömründe uzak görülen şeyler ona yakın olur. Takvaya yönelir.
İbn-i Kesir diyor ki, çok oruç tutar, ailesine ve kendi nefsine zarar verir.

Meryem Sûresi

Rüyada Meryem süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, salihleri sevmeye, kuvvete ve mala işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Meryem Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kışının eğer sıkıntıdaysa bu sıkıntısından kurtulacağına, dolayısıyla feraha çıkacağına, eğer hasta ise; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine ve kıyamet gününde Allah'ın azabından da kurtulacağına işaretle tabir olunur.

Aişe validemizin beyanına göre, bu sûreyi rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören, her türlü sıkıntıdan kurtulur.
İbn-i Şirin diyor ki: Kıyamet günü azaptan muhafaza olur.
Kirmani şöyle diyor: Rüya sahibi hayır işler. Sünnet-i Seniye'yi yerine getirir. Kendisine iftira edilip, zamanla temize çıkar.
Cafer-i Sadık'ın yorumu Kirmani'ninki gibidir.
Abdülgâni buyuruyor ki: Surede geçen sâlih peygamberler zümresiyle diriltilir. İftiraya uğrar fakat bundan kurtulur, kuvveti artar.

Mutaffifîn Sûresi

Rüyada Mutaffifîn Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; adalet ve insafla ölçü ve tartım yapmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Mutaffîfın Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah'tan korkup doğru yolda yürüdüğüne, güvenilir bir kişi olduğuna, kendisine verilen emanete ihanet etmediğine ve hiçbir kişinin hakkına tecavüzde bulunmadığına işaret eder.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, bu sûreyi kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, Allah'tan korkar, muhafaza olur. Doğru yoldan ayrılmaz.
Kirmani diyor ki: Adil ve güvenilir bir insan olup emaneti ehline verir. Kimsenin hakkına tecavüz etmez.
Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor: Herkese insaf ile muamele eder. Kendisine karşı da aynı ölçüyü korur.
Abdulgâni'den Nablusî demiştir ki: İmanında eksik olur. Halkın mallarını değerinden düşük fiyatla alır.
İbn-i Kesir ve Nâfî'yse bu rüyayı şöyle yorumluyorlar: Terazide hile yapar. Bundan tövbe etmelidir

Mücadele Sûresi

Rüyada bu süreyi ya da ondan bir âyeti okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, küfür ve batılla mücadele etmeye işarettir.

Nafi ve İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Mücâdele Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin eşiyle, kız kardeşiyle ya da komşularıyla geçinemediğine, herkesle dinî konularda tartışmaya girdiğine ve onlara doğru yolu gösterdiğine işaretle yorumlanır.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, karısıyla, kız kardeşiyle, komşu hanımlarıyla vb. Kadınlarla mücadele eder.
Kirmani diyor ki: Herkesle dinî konularda tartışır. Bu münazaralardan galip çıkar.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Aile fertleri ve diğer akrabalarıyla tartışır. Onları susturur. Aralarında sevgi oluşturmayı başarır.
İbn-i Kesir ve Nafi şöyle diyorlar. Dindar insanlarla devamlı arkadaşlık eder.
İbn-i Fuzale demiştir ki: İlmi bahislerde daima galip gelir. Zarara uğramaz.
Abdulgânî'yse şöyle diyor: Batıl dinlerin mensuplarıyla mücadele eder. Onlara deliller gösterir.
İbn-i Musib'e göre, duası kabul, sözü kuvvetli olur. Korktuğu şeyden korunur.

Müddessir Sûresi

Rüyada Müddessir Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okuduğunu görmek, çok oruç tutmaya, sırra, sabır ehli olmaya, iyilikle emretmeye ve kötülükten nehyetmeye işarettir.

Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Müddessir Sûresi'ni okuması ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin iyi işlerle uğraşacağına ve herhangi bir kimseye de fenalığı dokunmayacağına, sözünün güzel ve kendisinin ahlâklı olacağına işaretle tabir olunur.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, bu sûrenin tamamını ya da bir kısmını rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören, iyi işlerle meşgul olur, kimseye fenalık yapılmasına razı gelmez.
Kirmani diyor ki: Allah'ın emirlerini halka duyurur. Doğru yol üstünde olup, yasaklara uyar.
Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor: Kelamı makbul olur. Güzel davranışlarda bulunur.
Abdulgâni'ye göre, çok oruç tutar. Güzel ahlâklı cesur bir insan olur.
İbn-i Kesir şöyle diyor: Rızkı dar olur. Zor geçinir.

Mülk Sûresi (Teberake)

Bir kimsenin rüyasında Mülk Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; ö kimsemi Allah'ın izniyle kabir azabından kurtulacağına, sonunun iyi olacağına, can verirken azap çekmeyeceğine, hayır ve berekete kavuşacağınıza halk içinde itibarının bulunacağına ve âhirette günahlarının bağışlanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Mü'minûn Sûresi'ni baştan sona kadar okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin mü'minler arasında büyük bir mevkisinin bulunduğuna, öldüğü zaman Allah'ın lütfuna mazhar olacağına ve kıyamet gününde müminlerle beraber diriltileceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, bu Sure-i Şerîfe'yi rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, kimse kabir azabından ve "azâb-ı haşr'dan yani kıyamet gününün dehşetinden kurtulur.
Kirmani demiştir ki: Rüya sahibinin sonu güzel olur. Kolay can verir. Hayır ve bereket nail olur.
Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor: Halk arasında kıymeti ve şanı yüce olur. Ahirette gufrana erişir.
Abdulgâni'den Nablusî diyor ki: Fayda göreceği bir devlet hizmetinde bulunur.
Nafi ve İbn-i Kesir ise şöyle diyorlar: Malı mülkü çok olur. Allah ı tefekkür eder.

Mümin Sûresi

İbn-i Şirin diyor ki: Mü'min Sûresi'ni rüyada kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, daima tevazu içinde Allah'ı tefekkür eder. Allah katında halis ve makbul bir mü'min olur.
Kirmani demiştir ki; ahlâkı güzel olup dinde doğru yola yönelir ve mağfiretle müjdelenir. Günahları bağışlanır. Müşkülattan, sıkıntıdan kurtulur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki; makam ve itibar sahibi olup kendisine rahmet ve mağfiret oluşur.
Abdülgâni Nablûsî'yse şöyle diyor: Hakkıyla mü'min olur. Birçok hayır işler. Dünya ve ahirette güzel bir mertebeye kavuşur.

Mümtehine Sûresi

Bir kimsenin rüyasında Mümtehine Sûresi'ni baştan sona kadar okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin aşk ve sevgiye kapılarak ölüme kadar sürükleneceğine, son günlerinde günahlarından tövbe edeceğine ve doğru yolu seçeceğine, Allah tarafından imtihan edilerek günahlarının affedileceğine ve neticede her türlü kötülüklerden kurtulacağına işaretle tabir olunur.

İbn-i Şirin'in yorumuna göre, bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören; doğru yol üstünde olur. Kimi işlerinde imtihana tabi tutulur ve bunda başarılı olur.
Kirmani diyor ki: Dindar, salih insanlar arkadaşlık eder. Kendi de iyilerden olur. Dilini tutar.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Çok büyük bir aşka düşer. Bu yüzden helak olma derecesine gelir. Ömrünün sonunda tövbekar olup, halini düzeltir.
Abdülgâni buyuruyor ki: Allah tarafından imtihana tabi tutulur. İmtihanı kazanıp, mükafatı hak eder. Her türlü şerden kurtulur.
İbn-i Kesir ve Nafi diyorlar ki: İhlas sahibi olup, ibadetine devam eder.

Münâfikûn Sûresi

Rüyada Münâfikûn süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kendi itikadından olmayan kimselerle düşüp kalkmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Münâfikûn Sûresi'nin tamamını okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin ikiyüzlülere meyledeceğine, eğer dinine bağlı birisi ise; ikiyüzlülerle çatışacağına, sonra yine dine karşı kayıtsız kalacağına, yoldan çıkacağına ve sonradan hak yolu bulup kendisini kandıranların elinden kurtulacağına yorumlanır.

İbn-i Şirin demiştir ki: Münâfikûn Sûresi'ni rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören kimseden sırran nifak zuhur eder. Dinde bozgunculuk çıkarır.
Kirmani şöyle diyor: Münafıklara meyilli olur. Onları sever. Rüya sahibi takva ehli, dindar bir insan ise, münafık ve hilekar bir düşmana çatar.
Cafer-i Sadık buyuruyor: Münafıklardan uzaklaşıp kurtulur. Karısının ortakları olur ve bunlarla geçinemez.
Abdülgâni diyor ki: Kendisi şüpheye düşer. Münafık olur. Hile ve gadre uğrar.
İbn-i Kesir'e göre rüya sahibi itikadı kendisine benzemeyen, başka mesleklerden ikiyüzlülerle görüşür. Onlarla güzel anlaşır.

Mürselat Sûresi

Rüyada Mürselat Sûresi'ni ya da ondan bir âyeti okuduğunu görmek, korkudan emin olmaya, genişlik ve rahmetle rızıklanmaya, aile fertleri hakkında cömert davranmaya işarettir.

İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Mürselât Sûresi'nin tamamını okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin yalan söylemeye tövbe edeceğine, Batılı terk edeceğine, din yolunda giderek herkese kendisini sevdireceğine, bol rızka ve rahmete kavuşacağına ve âhirette bütün korkulardan emin olacağına işaret eder.

İbn-i Şirin'e göre Mürselat Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, yalana tövbe eder. Batılı terk eder.
Kirmani diyor ki: Hep iyi huylu dindar, din yolunda bir insan olmayı arzu eder. İyi amelleri dolayısıyla halk tarafından sevilir.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Rızkı geniş olur. Mal kazanır.
Abdülgâni diyor ki: Ailesi için gayret eder. Hem onlara hem halka karşı cömert olur.
İbn-i Kesir ve Nafi'ye göre, Allah ona bol rızk ihsan eder. Geçimi rahat olur. Korku ve endişeden muhafaza edilir.

Nahl Sûresi

Rüyada Nahl Sûresi'nin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bu sûreyi okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin helal rızıkla rızıklanacağına ve Müslümanlar tarafında da çok sevileceğine delalet eder. Hz. Ömer'in yorumuna göre: O kimsenin mal ve rızkı Allah tarafından saklı tutulur. O kimsenin dünyada sıkıntı yüzü görmeyeceğine, âfet ve musibetlerden emin olacağına, halinin güzel ve vücudunun sağlıklı olacağına işaret eder. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Rüyasında bu sûreyi okuyan kimsenin âlim olacağına, hastaysa şifa bulacağına ve helal rızka kavuşacağına yorumlanır.

Ömer İbn-i Hattab'ın sözüne göre bu sûreyi tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu görenin rızkını ve malını Allah muhafaza eder.
İbn-i Şirin diyor ki: Helal rızıkla rızıklanır. Dindar insanlar tarafından sevilir.
Kirmani'ye göre, felaketten muhafaza olur. Dindar, iyi bir insan olup sağlık ve afiyetle yaşar.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Allah ona ilim ve hikmet nasip eder. Hasta ise, şifaya kavuşur.
Abdulgâni'den Nablusî demiştir ki: Ulemadan (alimler-den) olur. Hastaysa, sıhhat bulur. Helal rızkla rızıklanır.

Nas Sûresi

Rüyada Nas Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin arzu ve isteklerinin gerçekleşmesine, düşmana galibiyete, şeytanın kötülüklerinden emin olmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Nâs Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; Allah'ın o kimseyi hasetlerin ve kötülerin şerrinden koruyacağına, o kimsenin halkın ve halkın da onun şerrinden emin olacaklarına ve işlerinin de yolunda gidip düş ananlarına galip geleceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu göreni, Allah nazardan, şer ve zarardan muhafaza eder.
Kirmani demiştir ki: O halkın, halk onun şerrinden korunur.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Allah-ü onu halkın ve şeytanın şerrinden kurtarır.
Abdulgâni'ye göre işleri yolunda gider, düşmanına galip gelir. Büyü ve onun zararından, şeytanın şer ve vesvesesinden uzak olur.
İbn-i Kesir ve Nâfî'yse şöyle söylüyorlar: Vesveseye düşer ama, bundan kurtulur. Ailesi de Allah'ın koruması altında olur.

Nasr Sûresi (İzâce)

Bir devlet başkanının rüyasında Nasr Sûresi'ni tamamını ya da bir kısmını okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin birçok fetihler yapacağına, eğer rüya sahibi devlet başkanı değilse; vefât edeceğine işaret eder. Kimi tabircilere göre: Rüyasında Nasr Sûresi'ni okuduğunu gören kimsenin düşmanlarına galip geleceğine, kıyamet gününde şehitler ve Hz. Peygamberle beraber olacağına ya da o kimsenin sevdiği bir kişinin vefât edeceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, bu sûreyi rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, düşmanına galip gelir.
Kirmani diyor ki: Her türlü sıkıntı ve darlıktan kurtulur. Halk arasında itibarlı sayılan bir kişi vefât eder.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Rüya sahibinin eceli yaklaşmıştır. Îmanla göçer.
Abdülgâni demiştir ki: Rüya sahibi sultan ise; fetihte bulunur, zafere nail olur. Halktan biriyse, şehit olarak vefât eder.

Nâziat Sûresi

Bir kimsenin rüyasında Nâziat Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin ölürken imanını muhafaza edemeyeceğinden korkulur. Bu kimsenin korkarak tövbe ve istiğfarda bulunması gerektiğine böyle bir rüyanın görülmesi delalet eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu görenin, imansız ölmesinden korkulur.
Kirmani'ye göre, tövbe etmesi lazımdır. Eceli yaklaşmıştır. Vasiyet etsin.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Kalbini şüphe pisliklerinden arıtmak için tövbe etmelidir.
Abdülgâni buyuruyor ki: Sanayiden çıkarları olur. Kabindeki şüpheler silinir.
İbn-i Kesir ise, rüya sahibinin ölümünün yakın olduğunu söylüyor.

Necm Sûresi

Rüyada Necm Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, Allah yolunda cenk edecek ve o mübârek yolda ölecek bir evlada sahip olmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Necm Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına karşı üstün geleceğine ve onları kahredeceğine, Allah'ın kendisine sâlih bir evlat vereceğine ve gurbette bir yakını varsa sılaya döneceğine delaletle tabir olunur.

İbn-i Şirin diyor ki: Sure-i Necm'i rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu görenin yüzüne hayır, rahmet ve mağfiret kapıları açılır.
Kirmani diyor ki: Düşmanını kahreder. Allah ona sevimli ve salih bir evlat ihsan eder.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Düşmanlarını yener. İyi, dindar bir evlada sahip olur.
Abdulgâni'ye göre, gurbetteyse ailesine kavuşur. Bir evladı olup vefât eder.

Nisa Sûresi

Rüyada Nisa Sûresi'ni ya da ondan bir parça okumak, rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemeyeceği bir kadınla evlenmesine işarettir. Rüya sahibi talebe ise, ilminde mahir olmasına işarettir.

Rüyada Nisa Sûresi'nin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Nisa Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kişinin hiç beklemediği bir yerden bir mirasa konacağına ve akrabalarının da çoğalacağına işaret eder. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: O kişinin yönetilmesi çok zor olan bir hanımla evleneceğine, eğer ilim öğrenmek isteyen birisiyse, çalışıp başarıya ulaşacağına yorumlanır. Hz. Ali'nin yorumuna göre: O kimsenin güzel konuşan, insanlarla çok iyi anlaşan, onların söylediklerine inanan ve kendi fikirlerini de onlara kabul ettiren, mantık sahibi ve akıllı bir kimse olduğuna işaret eder. Kimi tabircilere göre: O kimsenin zengin hanımlarla evlenerek onların malından yer ve uzun bir ömürden sonra mirasını da o hanımlara bırakarak vefât edeceğine delalet eder.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, bu sûreyi rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören; miras yer, aile fertleri ve akrabaları çoğalır.
Kirmani diyor ki: Uzun ve hayırlı bir ömür sürer.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Halk arasında aziz olur. Doğru istikametiyle ve iffetiyle (namusuyla) tanınır.
Abdulgâni'ye göre, huysuz bir kadına müptela olur. İlim talep ediyorsa bunu başarır.
Hz. Ali ve Hz. Hamza'ya göre rüya sahibi kuvvetli, ikna edici bir konuşma yeteneğine sahip olur. Sohbetlerinde çok kanıtlar getirir.
İbn-i Fuzâle'yle Kesai'nin yorumları da böyle. Kimi tabircilere göre rüya sahibi; miras taksim eder. Uzun ömrünün ardından mirası kadınlara kalır. Zengin kadınlarla sohbet eder. Onlardan miras yer.

Nuh Sûresi

Rüyada Nuh Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; düşman üzerine galibiyete, ahlâksızlık ve kötülüğü iptal etmeye ve insafı meydana çıkarmaya işarettir.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, tövbe eder. Sonu güzel olur.
Kirmani demiştir ki: Halka hayır yapar. Ailesi kendisine asi olur. Seferde ise, dönüşü gecikir. İşleri yoluna girmez.
Cafer-i Sadık: buyuruyor ki: Allah'ın emirlerini tebliğ eder. Düşmanına galip gelir.
Abdulgâni'ye göre, fuhşu ve diğer kötülükleri yasaklar. İnsafı yayar. Hasmını (düşmanını) yener.
İbn-i Kesir şöyle diyor: Bir yere gönderdiği şahıs, geç gelir.

Nur Sûresi

Rüyada Nur süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye Allah için sevmeye ve Allah için düşmanlığa işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Nûr Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah'ın emirlerinden bir saniye bile ayrılmayacağına, hasta olacağına fakat çabuk şifa bulup iyileşeceğine, kalbinin nûr ile dolacağına, herkesin sevgisini ve itibarını kazanacağına yorumlanır.

İbn-i Şirin'in görüşüne göre, bu sûreyi tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, ilim ve hikmete nail olur.
Kirmani diyor ki: İnsanlara karşı cömert olur. Kabri nur ile dolar.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Allah-ü, rüya sahibinin içini imanın nuruyla doldurur. Herkes ona hürmet eder.
Abdulgâni'ye göre, Allah için sever ve Allah için buğzeder. Kabri ve kalbi nur ile dolar.
Nafi diyor ki: Hasta olur, şifaya kavuşur. Allah'ın mükafatına hak kazanır.
İbn-i Kesir demiştir ki: Îman ve takva sahibi olur. Karısı ya vefât eder ya da ayrılırlar.

Rad Sûresi

Rüyada Rad Sûresi'nin okunduğunun görülmesi; değişik şekillerde yorumlanır. Ebûbekir'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Rad Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin ölümünün yaklaştığına işaret eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Rad Sûresi'ni okuduğunu görmesi; eğer ehil ise o kimsenin ilim tahsilinde ve Kurban okumada 1. olacağına, eğer ehil değilse kendisini ibâdete vereceğine delalet eder. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Rad Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimsenin korkudan emin olacağına, Allah tarafından muhafaza edileceğine ve müminlere karşı verdiği sözde duracağına yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Rad Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimsenin ecelinin yaklaştığına ve imanla dünyadan âhirete intikâl edeceğine işaret eder.

Hz. Ebûbekir Efendimiz buyuruyorlar ki: Bu sûreyi rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu görenin, eceli yakındır.
İbn-i Şirin diyor ki: Rüya sahibi ehilse, ilim ve kıraat-ı Kurân da eşsiz olur. Ehil değilse de ibadete devam eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyayı görenin, ibadeti ve hayrı çok olur. Korkularından kurtulur.
İbn-i Kesir şöyle diyor: Çabuk ihtiyarlar, Allah'a devamlı dua eder.
Abdulgâni'den Nablûsî'ye göre rüya sahibi, korkudan muhafaza olur. Allah'a ibadete devam eder.
Cafer-i Sadık diyor ki: Rüyayı görenin, eceli yakındır. Îmanla göçer.

Rahman Sûresi

İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Rahman Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin yalan söylemekten korktuğuna, sözüne sadık olduğuna, doğru yolu seçip ve o yolda yürüdüğüne, Kurân-ı Kerîm'i ezberleyeceğine ve herkese iyilik yapma niyetinde olduğuna işaret eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Rahman Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, yalan söylemekten kaçınır. Sözüne sadık olur.
Kirmani demiştir ki: Hep doğruyu seçer. Ahlakı güzel olur. Kurân-ı Kerîm-i hıfza başarılı olur. Halka faydası dokunur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dünyada nimeti bol olur. Ahirette Allah'ın rahmetine nail olur.
Abdülgâni şöyle diyor: Mekke'de ya da Medine'de vefât eder. Affa nail olur.
İbn-i Kesir'e göre, düşmanı kendisine zarar veremez. Dinine hizmet eder. Dinde bildiklerini tatbik eder.
İbn-i Musib diyor ki: Beyt-ül Mukaddes'e gider. Dünya malına malik olur.

Rum Sûresi

Rüyada Rum Sûresi'ni ya da ondan bir âyeti okuduğunu görmek, mal ve ilme nailiyete, kazanca, düşman üzerine galibiyete işarettir.

İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Rûm Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kişiden dinlediğini görmesi; o kimsenin arzusunun hemen yerine geleceğine ve düşmanlarına da üstünlük sağlayacağına delalet eder.

İbn-i Şirin buyuruyor ki: Bu sûrenin tamamını ya da bir kısmını rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören, gayr-ı müslim aracılığıyla arzusuna erişir.
Kirmani diyor ki: Rüya sahibi Allah için gayret eder, dilediği her şeye kavuşur. Düşmanına galip gelir.
Cafer Sadık: Düşmanını yener, amacı oluşur. Allah yolunda çok çalışır.
Nafi ve İbn-i Kesir şöyle diyorlar: Kalbinde nifak olur. İnancında şüpheye düşer.
İbn-i Fuzale'ye göre, hakimse zulmeder. Tüccarsa haramdan büyük kazanç sağlar. Hükümdar ya da kumandan ise, ülke fetheder. Rüya sahibi çok sayıda insanın hidayete ermesine vesile olur.
Abdülgâni buyuruyor ki: Arzu ettiği iş olur. Düşmanına karşı zafer kazanır. Harpteki Müslümanlara galibiyet nasip olur.

Sad Sûresi

Rüyada Sad Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin çok mala sahip olmasına ve mesleğinde mahir olmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Sâd Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin suçlarından dolayı Allah'a tövbe ve istiğfar edeceğine, toplumun güvenini kazanacağına işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: O kimsenin mal ve mülkünün artacağına ve bütün işlerinde başarılı olacağına delalet eder.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, tövbe eder. Halkın güvenini ve hürmetini kazanır.
Kirmani diyor ki: Rüya sahibi Allah'ın affını talep eder. Sözüne sadık olur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Malı çok, kısmeti bol, olur. İşlerinde zeki ve özenli davranır.
Abdülgâni diyor ki: Rızkı çok olur. İşinde maharet gösterir. Sözünde durur. Allah'ın affına layık olur.

Saff Sûresi

Rüyada Saff Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, sebat ve murakabeye, Allah yolunda şehit olarak hayatı kaybetmeye işarettir.

İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Saf Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin savaşa katılacağına ve şehit olarak öleceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, hayır işleriyle meşgul olur. Allah için gaza eder.
Kirmani şöyle diyor: Allah'ın rızasının kazanmak için, çok çalışır. Din yoluna yönelir. Harp edenlere katılır.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Bir toplulukla beraber gazaya gider ve şehitlik mertebesine erişir.
Abdulgâni'ye göre, dine hizmet eder. Sözünde durur. Sebatkar ve lisanına hafız olur.

Saffet Sûresi

Rüyada Saffet süresini okuduğunu görmek, düzgün itikada ve itaatkar evlada işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Saffât Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hidayete kavuşacağına, topluma hizmet etmekten zevk alacağına, günah işlemekten sakınacağına, Allah'tan korkacağına, kendisine itaat eden bir çocuğunun olacağına ve şeytanın şerrinden kaçınacağına işaret eder.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, Allah'ın yardımına mazhar olup, hidayete ulaşır.
Kirmani diyor ki: Allah-'dan korkar, günahlardan uzak durur. Halka hizmet etmek konusunda hırslı olur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Allah, rüya sahibine hayırlı, dindar bir erkek evlat ihsan eder.
Abdülgâni diyor ki: Allah'a itaat edecek bir evladı olur.
İbn-i Fuzale demiştir ki: Hayra ve dine nail olur. Şeytan şerrinden korunur. Allah'tan korkar ve günahtan uzak durur.

Sebe Sûresi

Rüyada Sebe Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, dünyada züht üzere yaşamaya, silah taşımayı sevmeye, şecaatli ve atılgan olmaya işarettir.

İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Sebe Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin elinden kaçırdığı bir nimetin hiç beklemediği bir anda gerisin geriye eline döneceğine, dünyada yalnız ibadetle meşgul olacağına ve daima tenha yerlerde dolaşıp gezeceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, âbid ve zâhid olur. Yani dünya zevklerine sırt çevirir.
Kirmani diyor ki: İbadete devam eder. Elinden çıkan bir nimete tekrar kavuşur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Din yolunda salihlerden olur.
Abdülgâni şöyle diyor: Dünyada zâhitlerden olup, yalnızlığı sever. Dağlarda ve ovalarda dolaşır.
İbn-i Kesir diyor ki: Elinden giden bir nimet, Mevla'nın lütfuyla tekrar eline geçer.
İbn-i Fuzale'ye göre, Cesur olur, silahı sever.

Secde Sûresi

Rüyada Secde süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, dünyada züht ve takvayla rızıklanmaya, Allah gözünde kurtuluşa erenlerden olmaya, kalbin nifaktan selametine ve tevhide işarettir.

İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Secde Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah gözünde değerli bir kul olduğuna, her zaman başını secdeden kaldırmadığına ve 2 âlemde aziz olduğuna delalet eder.

İbn-i Şirin demiştir ki: Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, çok ibadet eder. Allah'a secde etmekte çok gayretli olur.
Kirmani diyor ki: Allah-ne yakın ve O'nun gözünde saygıdeğer olur.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: İman, hayır ve selamet içinde yaşar, sonu iyi olur.
İbn-i Kesir diyor ki: İmanı sağlam, nefsi selim olur.
Nafi demiştir ki: Secdede iken vefât eder.
Abdulgâni'ye göre, dünyada rızıklandırılır. Züht ve takva sahibi olur.

Şems Sûresi

Rüyada bu Süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, zafer ve galibiyet elde etmeye, salih bir evlada, ahiret ve dünyada emin olmaya işarettir.

İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Şems Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin işlediği birtakım şeylere sonradan pişman olacağına ve bir daha işlememek için tövbe edeceğine ilim insanlarına sevgi ve saygısının büyük olacağına, kendisinin bilgili ve zeki bir kişi olduğuna, neye teşebbüs ederse başarı sağlayacağına ve ahlâkı güzel bir evladının dünyaya geleceğine işaret eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören kimse, yaptığı hatalardan dolayı pişman olup, tövbe eder.
Nafi ve İbn-i Kesir şöyle diyorlar: Adil bir devlet başkanıyla beraber bir memlekete girer. Teşebbüs ettiği işlerde kısmen başarılı olur.
Abdulgâni'den Nablusî diyor ki: Salih bir evlada kavuşur. Dünya ve ahirette muhafaza olur.
Kirmani diyor ki: Ulemaya (alimlere) muhabbet duyar.
Cafer-i Sadık demiştir ki: Bilgisi ve inancı doğrultusunda hareket eder. Zeka ve algı sahibi sadık bir insan olur.

Şûrâ Sûresi

Rüyada Şura Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek uzun ömre, çok istiğfarda bulunmaya, ilim ve amelde ziyadece, hastalıktan kurtulmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Şûra Sûresi'ni, okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına, her zaman sağlığının yerinde olup hastalık yüzü görmeyeceğine. Allah'ın makbul kullarından birisi olacağına ve kıyamet gününde hesabının kolay görüleceğine delalet eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, kıyamet gününde Cehennem azabından kurtulur.
Kirmani demiştir ki: Allah kıyamet gününde onun hesabını kolaylaştırır. Hasta ise, şifaya kavuşur.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Sağlık içinde uzun bir ömür sürer.
Abdulgâni'den Nablûsî'ye göre, ilim ve amel sahibi olup sağlıklı uzun bir hayat sürer. Hakk'ın yanında saygıdeğer olur.

Taha Sûresi

Rüyada Taha Sûresi'ni okuduğunu görmek, hayra işarettir. Rüyada Taha Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, çok sevaba, düşman üzerine galip gelmeye, hesabın kolaylaşacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Tâhâ Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin birtakım hayırlı işler yapmakla tanınacağına, din yolunda iyiliklere devam edeceğine, düşmanlarına üstün geleceğine, eğer gurbetteyse evine döneceğine delalet eder.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören; düşmanlarına galip gelir.
Kirmani diyor ki: Hayırseverliğiyle şöhret bulur. Her türlü kötülükten muhafaza olur. Dininde hatalı davranır, gaflet içinde kalır. Fakat, sonra bu halini düzeltir.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Halka arasında dindarlığıyla tanınır.
Nafi ve İbn-i Kesir diyorlar ki: Büyücülere düşman olur. Allah onun aracılığıyla bunların birçoğunu ortadan kaldırır.
İbn-i Fuzale'ye göre rüya sahibi, teheccüd namazını ve hayır yapmayı sever. Dini emirlere uymakta gafil davranır. Sonra tövbe eder. Allah'a tabi olur.
Abdülgâni diyor ki: Gurbette ise, ailesine kavuşur. Düşmanını yener ve müşriklerin (kafirlerin) helakine vesile olur.

Tahrim Sûresi

İbn-i Sîrîn'în yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Tahrîm Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinle­diğini görmesi; o kimsenin kendi evi içinde geçimsiz birisi olduğuna ve her zaman kalp kırıcı sözler sarf ettiğine, hiç beklemediği bir yerden yardım göreceğine, hakkında söylenen bir sözü işiterek üzüleceğine ve sonra da yaptıklarından pişman olup tövbe edeceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin'in görüşüne göre, Tahrim Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören kendi evinde nifak (iki yüzlülük, dinde bozgunculuk) üzere olur. Ev halkının arzusuna uyar.
Kirmani diyor ki: Haramdan çekinir, ümit etmediği yerden rızıklanır.
Cafer-i Sadık ta rüya sahibinin haramdan sakınacağını söylüyor.
Abdülgâni buyuruyor ki: Rüya sahibi karısı yüzünden çeşitli zararlara uğrar. Fakat, kadın zamanla pişman olarak bu kötü halini düzeltir. Kocasına eziyet etmekten vazgeçer.
İbn-i Kesir diyor ki: Hakkında söylenen bir söze çok üzülür. Tövbekar olur.

Talak Sûresi

Rüyada Talak Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, dost ve yaranı için üzüntüye düşmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Talak Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin bir ahbabından zarar görerek üzüleceğine ve bir borçtan dolayı da kadınlarla tartışacağına, eşiyle arasının açılacağına, birçok kadınla evleneceğine, malında ve mülkünde hanımı yüzünden zarara uğrayacağına işaret eder.

Ebûbekir Es Sıddık buyuruyorlar ki: Talak Sûresi'ni rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören kimse bir dostundan usanır. Melul olur.
İbn-i Şirin şöyle diyor: Borç nedeniyle kadınlarla tartışır.
Kirmani'ye göre rüya sahibinin, karısıyla arası bozulur.
Cafer-i Sadık diyor ki: Kadın yüzünden üzülür. Birçok kadından boşanır.
Abdulgânî'yse şöyle diyor: Karısıyla uyum sağlayamaz. Malında ve makamında karısı yüzünden zarara uğrar.

Târık Sûresi

Bir kimsenin rüyasında Târık Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hayırlı bir evladının olacağına, çocuklarından hayır ve menfaat göreceğine ve ibâdetle meşgul olacağına delalet eder.

İbn-i Şirin'in beyanına göre rüyasında Tarık Sûresi'nin tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, iyi bir evlada kavuşur.
Kirmani bu yoruma ilaveten, rüya sahibinin evine hırsız gireceğini ve eşyasının çalınacağını söylüyor.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Rüya sahibi; evladı sayesinde sevinir, menfaat görür.
Abdülgâni diyor ki: Kızı ve oğlu olur, bunlardan hayır görür.
İbn-i Fuzale'ye göre, İbadetle meşgul olup, hayır işler.

Tebbet Sûresi

Rüyada Tebbet sûresin ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; az çocukla rızıklanmaya ve uzun ömre işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Tebbet Sûresi'ni okuduğunu ya da dinlediğini görmesi; o kimsenin Allaha sığınarak günah işlemekten sakınması lazım geldiğine, kötü huylu bir hanımla evleneceğine ve malını Allah'ın rızasının hilafına harcayacağına delalet eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında Tebbet Sûresi'ni okuyan ya da okunduğunu gören kimse, hilekar olur. Rüya sahibi Allah'tan sakınmalıdır.
Kirmani şöyle diyor: Fena huylu dedikoducu bir kadınla evlenir. Malını kaybeder.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Birtakım kimseler, kendisine zarar vermek isteseler de buna başarılı olamazlar.
Abdulgâni'ye göre, rüyayı gören, malını kötü yerlere harcar. Fakirse, fitne çıkarır. Gıybet eder.
İbn-i Kesir ve Nafi diyorlar ki: Münafık biriyle arkadaş olur. Ailesi kendinden önce vefât eder.

Tegabün Sûresi

Rüyada Tegabün Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ölümün ve kıyametin şiddetinden emin olmaya işarettir.

Rüyanızda bu sûreyi okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; sizin zengin ve cömert birisi olduğunuza, muhtaçlara yardım edeceğinize, Allah yolunda daima sözünde duran sadık birisi olarak ün yapacağınıza ve kıyamet gününün azabından emin olacağınıza yorumlanır.

İbn-i Şirin'in beyanına göre Tegabün Sûresi'ni rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören kimse, zengin ve cömert olup fakirlere çok sadaka verir.
Kirmani diyor ki: Zayıflara karşı merhametli olur. Şayet rüya sahibi, farzları terk etmişse, bu sure kendisine bir ikazdır. Tövbe etmesi gerekir.
Cafer-i Sadık'a göre Hakk yolunda olup, halis ameller işler.
Abdülgâni buyuruyor ki: Hidayet yolunda olur.
İbn-i Kesir şöyle diyor: Ani ölümden ve kıyamet azabından emin olur.

Tekasür Sûresi

Rüyada Tekasür Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok mal ile rızıklanmaya ve dünya için mal biriktirmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyasında bu sûreyi okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin dinî itikadının oldukça kuvvetli olduğuna, dinî bir cemaati ziyaret ederek onlarla kaynaşacağına, eğer kendisine bir iftira edilirse buna aldırmayacağına, o kişinin dünya işlerinin düzenli olduğuna, rızkını biraz zorlanarak temin edeceğine, borca gireceğine ve âhireti sevip dünyayı unutacağına yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: Tekasür Sûresi'ni rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören, iyi insanları ziyaret edip, onlarla dost olur.
Kirmani şöyle söylüyor: Hakkında yapılan iftiraları duymaz. İşlerinde başarılı olur. Mal kazanır.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Bahtı açık olur. Fakat, o dünya nimetlerine itibar etmez. Dine yönelir.
Abdülgâni demiştir ki: Rızkını güçlükle kazanır. Borcu olur. Dünyayı unutur, ahireti ister.

Tekvir Sûresi

Rüyada bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sefere ve ele geçecek rızka, huşu ve tövbeye işarettir.

Bir kimsenin rüyasında bu sûreyi okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin bu rüyası iyiye yorumlanmaz. Böyle bir rüya gören kimsenin bir hastalığa tutulacağına, kendisinin hayır sahibi birisi olması nedeniyle duyanların üzüleceğine, şifa bulup iyileştiğinde doğu tarafına bir yolculuk yapacağına, dinî yönünün kuvvetli olmasından dolayı Allah'ın onu muhafaza edeceğine delalet eder.

İbn-i Şirin'in sözüne göre Tekvir Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören kimse, hasta olur. İyi ahlâklı hayırsever bir insan olduğu için, halk onun hastalığına üzülür.
Kirmani diyor ki: Doğu tarafına birçok kez yolculuk yapar. Ailesi ve komşuları kendisine pek değer vermez.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Korkularından kurtulur. Darlıktan sonra selamete çıkar.
Abdülgâni demiştir ki: Hırsızlıktan kazanır.
İbn-i Kesir ve Nâfî'yse bu rüyayı şöyle yorumluyorlar: Doğu tarafına gider ve oradan rızk temin eder. İstiğfarla meşgul olduğundan Allah onu hayasızlıktan muhafaza eder.

tövbe Sûresi

Rüyada Tövbe süresini ya da ondan bir âyeti okuduğunu, ya da üzerine okunduğunu görmek; salih kimseleri sevmeye, dinini ıslah etmeye ve fitneden uzak kalmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında bu sûreyi okuduğunu ve ya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin salih kişileri sevdiğine, kimi yorumculara göre o kimsenin tövbe etmeden ölmeyeceğin ve toplum içinde sevilen bir kişi olduğuna delaletle tabir olunur.

İbn-i Şirin'in sözüne göre tövbe Sûresi'ni rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, günahları Allah tarafından bağışlandıktan sonra ölür.
Kirmani, rüya sahibinin akıbetinin hayır olacağını söylüyor.
Cafer-i Sadık 'ya göre rüya sahibi, halk tarafından sevilir. Hayır yolunda olur.
Nafi ve İbn-i Kesir demişlerdir ki: Dindarları sever. Tövbekar olduktan sonra vefât eder. Rüya sahibi halk arasında sevilir.
Abdulgâni'den Nablusî diyor ki: Nifaktan (bozgunculuktan) uzak olur. Mükafata hak kazanarak Allah'a ulaşır. Rüya sahibi şefaate nail olur.

Tin Sûresi

Rüyada Tin süresini ya da ondan bir âyeti okuduğunu görmek, Hz. Muhammed'in ve salihlerin yolunda gitmeye, güzel ameller işlemeye işarettir.

Bir kimsenin rüyasında bu sûreyi okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin rızkının bol olacağına, yaptığı işlerin Allah gözünde geçerli sayılacağına, malının artarak halinin düzeleceğine, kısmetinin oldukça bol olacağına, uzun ömürlü olup dünya ve âhirette ne istekleri varsa hepsinin yerine geleceğine, güzel ve faydalı bilgiler öğreneceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: Tin Sûresi'ni rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu görenin, rızkı bol ahlâkı güzel, fiilleri makbul olur.
Kirmani şöyle diyor: Rüya sahibinin malı artar. Kısmeti gür, ömrü uzun olur. Hali düzelir.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dünya ve ahirette arzusuna nail olur.
Abdulgâni'ye göre, peygamberler ve evliyalar gibi ameller işlemeye başarılı olur. Bereketli rızka ve uzun ömre nail olur.
İbn-i Kesir ve Nafi bu rüyayı şöyle yorumluyorlar: Faydalı bir ilim öğrenir. Allah ona dünya ve ahirette afiyet ihsan eder.

Tur Sûresi

Rüyada Tur Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, salih amellere ve mübârek bir evlilik yapmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında bu sûreyi okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Haremeyn-i Şerîfeyn'de komşuluğa nail olacağına, yani Mekke ya da Medine'de ikâmet edeceğine, yıllarca orada kalıp nurlanacağına, iyi bir evlilik yapacağına, bir çocuğunun doğacağına fakat küçük yaştayken öleceğine ve çok hayırlı işlerde bulunacağına yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: Tur Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, Hakk'ın yardımıyla düşmanlarını yener.
Kirmani şöyle buyuruyor: Batıldan uzak olur. Gurbetteki kimsesi gelir. Hatasını hemen anlar ve doğruyu bulur. Hakk'a yardım eder.
Cafer-i Sadık'a göre rüya sahibi Haremeyn-i Şerîfeyn'de itikafa çekilir.
Abdülgâni diyor ki: Senelerce mübârek topraklarda kalır. Burada itikafa çekilir. (İ'tikaf, bir şeye devam etmektir. Dinimizde Özellikle Ramazan ayının son on gününü mescitlerde geçirip, ibadet etmeye de İ'tikaf denilir. Böyle kişiler Mu'tekif adını alırlar.)
İbn-i Kesir demiştir ki: Küçük çocuğu vefât eder.
İbn-i Fuzale'nin yorumu şöyle; mübârek bir evlilik yapar ve salih amellerde bulunur.

Vakıa Sûresi

Rüyada Vakıa Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu, ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, dünyada fakirlikten emin olmaya, ahirette iyi amelle rızıklanmaya ve Cennet’e ilk girenler grubuna dahil bulunmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Vakıa Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin dünyada fakirlik yüzü görmeyeceğine işaret eder. Çünkü Hz. Muhammed bu konuda " Kim her gece Vakıa Sûresi'ni okursa o kimseye fakirlik isabet etmez." buyurmuştur.

Ömer İbn-i Hattab buyuruyor ki: Vakıa Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, dünyada ihtiyaç ve sefalet çekmez. Ahirette zarar etmez. Cennete ilk girenlerden olur.
Abdülgâni buyuruyor ki: Korktuğu şeyden muhafaza olur. Rızkı ve refahı genişler.
İbn-i Şirin diyor ki: Ömrünün sonunda bütün günahlarına tövbe edip, ümmetin iyileri arasına girer.
Kirmani'ye göre rüya sahibi, ibadete başarılı olur ve kıyamet gününün şerrinden korunur. Dünyada şöhret ve servet kazanır.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Hz. Mevla'ya ibadet eder ve rahmetine nail olur.

Yasin Sûresi

İbn-i Şirin'in sözünce Yasin Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyanın ya da okunduğunu görenin sonu hayır olur, imanla göçer.
Kirmani diyor ki: Ömrü uzun, rızkı bol olur. Allah'ın rahmetine ve lütfuna nail olur. Hz. Muhammed'in muhabbeti kalbine yerleşir.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dünya ve ahirette muradı oluşur. Hayır ve selamet ile göçer.
Abdülgâni şöyle diyor: Allah, onu Hz. Muhammed'in zümresiyle diriltir. Dünyada nimetlere mazhar olup, bunlarla halka iyilik eder.
İbn-i Kesir'e göre rüya sahibi, temiz insanlardan olur. Dinde riyakar davranmaz, günahtan uzak durur.
Nafi'nin yorumuysa şöyle: Büyük sevap kazanır. Çeşitli nimetlere kavuşur.

Yunus Sûresi

Rüyada Yunus süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek; ilim ve güzel itikada, hilekarın hilesinden emin olmaya ve sihirbazın büyüsünü bozmaya işarettir.

İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında Yunus Sûresi'ni kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu görene, Allah-ü geniş rızk ihsan buyurur.
Ebûbekir Es Sıddık buyurmuştur ki: Malından bir kısmı belaya (felakete) uğrar.
Kirmani şöyle diyor: Hakk, rüya sahibini düşmanın ve sihirbazın yalanından muhafaza eder. Düşmanını helak eder. Rüya sahibi hapiste ise, özgürlüğüne kavuşur.
Cafer-i Sadık'a göre rüya sahibinin sözü ve ibadeti, güzel ve makbul olur.
Abdulgani'den Nablusî demiştir ki: İlim ve hüsn-i yakın ile rızıklanır. Büyü şerrinden muhafaza olur. Hasta ise, şifa bulur.

Zâriyât Sûresi

Rüyada Zâriyât Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, yeryüzündeki bitkilerden rızıklanmaya, yakınları ve komşularıyla iyi geçinmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Zâriyât Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah tarafından da doğru yola yönlendirildiğine delalet eder. O kimsenin zor olan işlerinin kolaylaşacağına, eğer bekâr ise evleneceğine, eğer çiftçiyse bol ürün alacağına işaret eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Zâriyât Sûresi'ni rüyasında tamamen ya da kısmen tilavet eden ya da tilavet olunduğunu gören, Allah'ın yardımıyla zahid olup, selamete ulaşır.
Kirmani şöyle diyor: Güç işleri kolaylaşır. Bekarsa, evlenir.
Cafer-i Sadık buyuruyor: Ziraatte ve çiftçilikte rızkı bol olur.
Abdülgâni diyor ki: Rızkını topraktaki mahsulden kazanır.
İbn-i Kesir'e göre rüya sahibi evlenir ve vaadinde durur.

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757268 ziyaretçi (134090549 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler