Ra Sheeba
 
Ra Sheeba

Ra Sheeba

Wangaratta, AVUSTRALYA

Başlangıçta, bir dizi şaşırtıcı olaylar "RA SHEEBA"nın doğmasına sebep oldu.

Her şey, “esas oyuncular”dan biri olan Michael'in 1982 yılında Broken Hill'deki Barrier Tanges eteklerindeyken bir “Merkez” vizyonu almasıyla başladı. Ruhsal serüveni, Peter ve Elieen Caddy- Findhorn- öğretisinden esinlenen bir öğretini ardından aşağıda belirtilen inisiyasyonu almasıyla başladı. 1991 yılında Michael ve ailesi, kendisine vizyonun gösterildiği yer olan malikaneye taşındılar.

Mart 1998'de, Adelaide'de İngiltere'den gelen bir çiftle tanıştım. Ruh tarafından kendilerine Glastonbury- İngiltere'de Tanrıça enerjisini çapalamak üzere bir ritüel yapmaları söylenmişti ve bu töreni yaptılar.

Sonra 25 Eylül 1998'de aynı töreni yapmak için Avustralya'daki “Alice Springs”e gitmeleri bildirildi.

Önce Adelaide'ye gittiler ve sonra Alice Springs'e gitmeyi planladılar, ama belirtilen tarihte Alice Springs'te olamadılar. Ruh kendilerine üzülmemelerini, birinin onları evine davet edeceğini ve gitmek durumunda olacaklarını söyledi.

Onları Barrier Ranges eteklerinde “The Springs” denen yerde bulunan evimize davet ettik.

Kabul ettiler ve Tanrıça enerjisini çapalamak üzere bir tören yapıp yapamayacaklarını sordular. David'in yıldızı 12 feet yüksekliğinde kuvars kristalinden yapılmıştı ve tören yapıldı. Enerji harikuladeydi.

Tanrıça enerjisi “The Springs”'de ikamet eden kişilerle çalışmaya ve her birinin rolünü “hatrılamasına” sebep olmaya başladı. Peter Johanson sembollere ve kelimelere kanal olmaya başladı. Ben RA SHEEBA ~formatını ve bir inisiyasyon işlemini almaya başladım ve Michael de herkesin dünyaya bağlantısı kuruyordu.

Yaşadığımız geçmiş yaşamları “hatırlamak” ve RA SHEEBA'nın Pharaoh ve eşi aracılığıyla Mısır'a ilk getirilme dönemini tekrar izlemek ilginçti.

Ruh tarafından bunun adına "RA SHEEBA" denmemiz istendi. (okunuşu raa şiba) İngiltere'den gelen çift, Alan ve Shirley de (semboller ve format olmadan) gelen enerjiyle çalışıyorlardı ve onlara da bunu "RA SHEEBA" diye adlandırmaları söylenmişti.

Allan, Shirley ve Tina bir kere daha İngiltere'den geldiler ve biz ilk RA SHEEBA workshop'umuzu yaptık and 8 “esas oyuncu” inisiye edildi ve RA SHEEBA mastır'ı oldular.

Şu anda Avustralya, İngiltere, Alaska, Yunanistan, Kanada, ABD, Türkiye, New Mexico, Ekvator, İsviçre, İsrail, Lübnan, Mısır ve Hollanda'da RA SHEEBA Masterları bulunmaktadır.

Peter ve ben onu Victoria/ Avustralya'ya getirdik ve şimdi internette , ve Ruh'un istediği şekilde dünyayı sarıp sarmalamaya devam ediyor.

"RA SHEEBA” NEDİR?

RA SHEEBA, Evrensel Yaşam Enerjisi'nin çok kuvvetli bir bölümüdür.

İnsanlığın toplam titreşimi, istenen titreşim seviyesine ulaştı, ve bilgi ve enerji girdapları süzülmeye başlandı. Bu seviyeye son olarak Mısır'da, “Gözetleyiciler”in titreşimi en sonunda bu seviyeye ulaştığında erişilmişti. Esas oyuncular hazırdı ve insanlara bunu aktaracak olan Pharaoh'tu. Pharaoh öldükten sonra hepsi kayboldu.

Şimdi bu esas oyuncular tekrar “oyun tahtasında”, bu enerjiye sahip çıkmak için yerlerini aldılar. Bu sefer birçokları tarafından sahip çıkılacak ve yükseliş statüsünde çok değerli bir katkısı olacak. Bu sefer, suiistimal edilmeyecek! Edilemez, çünkü bunu tek bir grup ya da kişi elinde tutmayacak. Birçok kişi sahip çıktığında ve bütünlük gösterdiğinde, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir enerji akmaya başlayacak. Bu “RA” enerjisinin “SHEEBA” enerjisi ile ilk defa birleşmesidir.

"SHEEBA" – SEVGİ nin cinsel, yaratıcı, neşeli ifadesi, ve kaynağa direkt bağlı olan Evrensel Şifa Enerjisinin “dişi” kısmıdır.

"RA" – Kaynağı, Büyük Merkezi Güneş'tir.

“Sheeba”, "Ra" ya giden yolu gösterir. Sadece Sheeba aracılığıyla “Ra”ya erişebilir ve Yuva'ya giden doğru yolu bulabiliriz.

RA SHEEBA şifası doğrudan Çakralar üzerinde çalışır. DNA'mızı ve elektromanyetik alanımızı değişime uğratır. Bu şekilde bize SEVGİ'yi öğretir ve onunla bağlantımızı kurar. Sevgi her seviyede ilerlememize yardımcı olan şeydir. Enerjiye sahip çıkmalı ve titreşimin bizi değiştirmesine izin vermeliyiz. Işığa sahip çıkın. Işığımızı herkese gösterelim ve Işığı kimlerin fark ettiğini görelim.

İnisiyasyon neler yapar?

* Titreşiminizi değiştirir, ruh renklerinizi değiştirir ve sevginin benliğinizin içinden akması için yolu açar.

RA SHEEBA'ya uyumlanmaya hazır olduğumuzu nasıl bileceğiz?

* Titreşimin rezonansını hissedeceksiniz. Şu anda kontratında tekrar “Gözletleyici” olmayı seçenler ve Ra enerjisine sahip çıkanlar inisiyedir.

RA SHEEBA'nın NÜMEROLOJİSİ

R=9, A=1: Toplam=10 S=1, H=8, E=5, E=5, B=2, A=1: Toplam -= 22

RA=10 ve SHEEBA=22 toplamları 32'dir. Bu toplam Kader Yolunun Sayısı'dır.

RA = 1 'daki ünlülerin ve SHEEBA = 11 'deki ünlülerin toplamı 12 eder ve buda 3'e indirgenir. Bu, Ruhun Sayısıdır.

RA =9'daki ünsüzlerin ve SHEEBA=11'daki ünsüzlerin toplamı 20 eder ve bu da 2 ye indirgenir. Bu, Görünen Kişilik Sayısıdır.

Doğum tarihinin toplamı Yaşam Yolunun sayısıdır.

Aşağıda açıklanan geçici titreşim bir alt çevrim titreşimidir. Ruh, Görünen Kişilik ve Kader Yolu sayıları ise yaşam boyu çevrimin titreşimleridir. Bu an titreşimlerin içinde, bir kaç ay ya da yıl sürebilecek olan minör ya da alt çevrimler vardır. Tüm titreşimin tanımlanmasında rolleri olduğu için bunları da kapsama aldım.

RUH SAYISI :

Ruh Sayısı '12/3'tür ve bu, yüksek tinsel titreşimi belirtir, Tanrı/Tanrıçayla olan Ruhsal İlişkinin özünün farkında olunması ve diğerlerini desteklemek için büyük bir istek duyulmasıdır. '12/3'ayrıca, daha yüksek bir düzenin zevklerine erişme, yani gerçek Ben'in doğmasına izin verme arzusudur.

Geçici bir titreşim olarak da, BEKLEME DÖNEMİ, BAKIŞ AÇISININ, TALİHSİZLİĞİN ve BOYUN EĞMENİN DEĞİŞMESİ'dir.

TAROT

Tarot sembolizmi Asılı Adam dır. Anahtar kelime ters çevrildiğinde vahayı, deniz ya da suyu ve aynı zamanda ilahi gücün ilk suyunu temsil eder. Bu kart, olayların her zaman göründükleri gibi olmadığına işaret eder. (Yuvaya Yolculuk'ta bu sık sık belirtilmektedir.) Gerçek anlayış için yüzeyin derinlerine bakmayı, ve sayı ve farkındalık hakimiyeti mükemmel olan bir kişiyi temsil eder. Bu kişi dünyanın sorunlarını görür ve bunun dünyayı baş aşağı gördükleri için olduğunu bilir ama yine de onlar ona bakar ve deli olanın o olduğunu düşünürler.

ASTROLOJİK OLARAK

Astrolojik açıdan, '3'ü yöneten Jüpiter'dir. Sagittarius ve dokuzuncu ev, yüksek eğitim ve derin felsefe ile açılmayı ve bu zihinsel açılımın amacının yaşamın soyut sırlarına haiz bir aydınlanma olduğunu temsil eder.

GÖRÜNEN KİŞİLİK

Görünen kişiliğin sayısı olan '20/2', anlayışı, adaptasyonu ve yenilenmeyi temsil eder. Bu çevrimsel süreç uyanmış insan kişiliğini yaratır çünkü yargı süreci ile farkındalık an'ı aynı şeydir.

Geçici titreşim olarak, bu – DÖNÜM NOKTALARI, KARARLAR, FARKINDALIK, ADAPTASYON ve YENİDEN YAPILANMA'dır.

Bu bir gelişim sürecidir. Gelecek gerçekleri şimdi germinate olmaktadır. Değişim ihtiyacına karşına direnç göstermemelidir.

TAROT

Tarot kartı Yargıya Varmaktır ve kilit semboller diş, yılanın zehirli dişi ve yılandır. (!!!). Ve eski usta bir yılan olarak anılmıştır ve sessizliği çağırmak için bu kilit harfi kullanırız... Shhhhh. Bu bilgenin sessizliğini belirtir. “Yılanlar gibi bilge olunuz” (Matta 10:16). Sessiz bilgelik dış dünyanın şekillerini yıkar ve nesnelerin gerçek doğasını ortaya çıkarır, böylece ruhsal özlerinin anlayabilirsiniz. Kobra, Mısır ve Hindistan'ın kutsal sembolüydü. Zehiri tüm hücrelere anında yayılır. Yılanın dişi zehri barındırır. Buradaki benzetmenin anlamı, bilgelik yanlış olan her şeyi anında yiyip bitiren bir asit gibi olabilir şeklindedir. Bu nedenle bu kart için kilit kelime gerçekleştirme'dir.

ASTROLOJİK OLARAK Astrolojik açıdan Vulcan'ın etkisi altındadır. Ruhsal şeylerin gerçekleşmesini idrak ettiğimizde kişisel farkındalığımız evrensel farkındalıkla birleşmeye hazırdır. Ancak o zaman Tanrı/Tanrıça ile bir'liğimizi ve tüm insanlıkla olan bütünlüğümüzü fark edebiliriz. Farkındalığın bu seviyesi, kendimizi Tek Gerçeklikle tanıladığımız için, çoğu insanınkinden farklı bir tutum sergilediğimiz gerçek dünyayı zihinsellikle kavramamızla başlar. Bilinçaltımızda gerçek niyet baskındır. Bu, bir Usta Zanaatkar'ın sayısıdır. '20'sayısında , Tanrı/Tanrıça gücü olan '0'Vulcan aracığıyla çalışır, '2'ise fiziki dünyada ruh ve madde şeklinde ayrı olarak görünenin birliğini getirir.

KADER YOLU Kader Yolu'nun sayısı '32'dir. Bu yapılması ve açıkça belirtilmesi gerekendir. '32/5'insanları ve ulusları yöneten sihirli bir sayıdır. Koruma sağlar ve Amerika, İsa, şan, güç ve daire gibi kelimelerin rezonansı bununla uyumludur. (Ek not : Belki de bu yüzden 'güce aç” olanların sembolü 5-köşeli pentagramdır.) Bu sayının etkisi altında olanlara 'Işığın Habercisi' denir, bilgiye haizdirler ve görevleri bunu ileriye taşımaktır. Görev ve sorumluluk duyguları gelişmiştir ve haklar uğruna savaşan birer savaşçıdırlar. Bu sayı muazzam bir kişisel güce ve adaletin yerine getirmesini görme arzusuna işaret eder.

Geçici titreşim olarak– İYİ HABERLER, ESPRİ ANLAYIŞI, ÖDÜLLER, ŞAN.

TAROT

Tarot kartı Değnek Altılısı'dır. Bir zaferin tipik resmidir. İçsel anlamı, hayvan doğası üzerinde ustalığa sahip olmak ve kontrollü ruhsal enerjidir.

ASTROLOJİK OLARAK

Astrolojik olarak, Zodyak'ın talihidir, gelişmeye genişlemeye çok açıktır. Bir Güneş yılındaki doruk noktası gibi. Kozmik rehberlik alma yolu olarak niteleyebileceğiniz seviyeye varacak kadar renkli rüyalar tecrübe edebilirsiniz. (Gezgin sembolünü kullanarak.)

Yukarıdakilere ek olarak, RA'nın olma titreşimi, başlangıçların sayısı olan '1'dir. RA'nın Görünen Kişilik sayısı ise tamamlanmanın sayısı olan '9'dur. Ancak o zaman, EGO'nun kontrolünü (Görünen Kişiliğimizi) dışarıda bırakarak çevrimi tamamlarız , ve Ruh'umuzun bizi yönlendirmesi çevirimine başlarız. Bu iki sayının toplamı '10'dur. '10'kontrol ve ustalık sayısıdır. Tam erişkinlik ve gerçekleştirme, üst bilinç ile uyumlanma ile mümkündür.

“SHEEBA”'nın RUH TİTREŞİMİ

SHEEBA'nın Ruh Titreşimi '11'dir. Görünen Kişilik sayısı da '11'dir. Bu dış ve iç dünyalar arasındaki dengeyi temsil eder. Yansıtma ve simetrinin sayısı olan '2'nin titreşimini vurgulayan '11'sayısı ise, belirgin sezgisel yeteneklerin ve Mastar'lerin sayısıdır. İki sayının toplamı ayrıca bilgeliğin ve pratik çalışmanın master sayısı olan '22'dir. '22', durağanlığın ve sağlamlığın sayısı olan '4'e indirgenebilir, yeryüzü üzerindeki iki dünya – insan ve ruh dünyaları- arasında gerçek anlamıyla yürümemize izin verir.

'22'ayrıca tamamlanma, doluluk ve çevrimsellik için kullanılan eski bir sayısal değerdir.

TAROT

Tarot Kartı Ahmak'tır ve bekleyen haliyle kendi Tanrı/Tanrıçasını temsil eder.

ODAYA VORTEKS AÇMAK ve RA SHEEBA'YA HAZIRLAMAK

Bu işlem ilk kez bir RA SHEEBA seansının ve/veya bir RA SHEEBA inisiyasyonunun yapılacağı ortamda bir kez yapılır. Girdap bir kez açıldığında siz özellikle kapatmadığınız sürece açık kalır ve bu kozmik enerjinin ortam üzerindeki yararlı etkilerinden dolayı faydalıdır. Bir girdabı bir kez açtıktan sonra burada ne zaman Ra-Sheeba uygulaması yaparsanız yapın tekrar açmaya ihtiyacınız olmayacaktır.

Bu gelecek olan enerjiye bir “Girdap” hazırlamak içindir. Elleriniz ve kollarınız ağırlaştıkça, girdabın açıldığını hissedeceksiniz.

Ellerinizi ve kollarınızı yukarı doğru kaldırıp Ra-Sheeba enerjisini davet edin ve sonra TÜM odada ÜÇ tur SAAT YÖNÜNE yürüyün. (Bu kısım orijinal İngilizce çalışma kitabında saat yönünün tersi olarak yer alır. Fakat Merilyn in Türkiye'de kendisinin tespit ettiği kuzey – güney yarım küre manyetik alan farklılığı dolayısıyla kuzey yarı kürede orijinaldeki daire dönüş ve çizimleri tam tersinedir. Biliyorsunuz onlar güney yarım kürede.

Odada daire yaparken RA SHEEBA mastarlarından ve Büyük Merkezi Güneş mastarlarından orada bulunmalarını talep edin. Ayrıca EJDER EŞLİKÇİLERİNİZİN yanı sıra, MELEKLERİNİZİN ve REHBERLERİNİZİN de orada bulunmalarını talep edin.

Not: Ortama girdap açılması, inisiyasyonların yapılması ve RA SHEEBA'nın verilmesi, SADECE bir RA SHEEBA MASTER tarafından yapılmalıdır.

RA SHEEBA SEMBOLLERİ ve KULLANIMLARI

Önemli Not: RA SHEEBA sembollerini kulanırken, SEMBOL kullanımının en önemli kısım olduğunu göreceksiniz.

Sembolleri sık kullandıkça, onları İÇGÜDÜSEL olarak çizmeye başladığınızı ve Örneğin bir dairenin saat yönüne mi yoksa tersine de mi çizildiği gibi detaylara daha az konsantre olduğunuzu göreceksiniz.

Kendinizi, yeteneğinizin ve iç sesinizin rehberliğine bırakın. Rehberlerinizin ve Ruhun rehberliğine. Hastanın ihtiyaçları size rehberlik etsin, çünkü hasta da size yol gösterecektir.

KA-TOTH - ANAHTAR

“Anathar” yolları, enerjileri ve “PATİKA” yı açmak için kullanılır. “Anahtar” ya da “Yaşamın Nefesi” anlamına gelir – tüm diğer sembolleri yönlendiren “anathar” semboldür.

Diğer herşeyde olduğu gibi bir başlangıç olmalıdır. “Anahtar” şifa için doğru çizgilerin uyandırılıp belli bir düzen içinde kullanılmasını, seyahati ve (Ruh olsun, insan olsun) diğerleri ile bağlantımızı sağlar. Bu sembol olmadan bir sonraki sembolün gücü varolmayacaktır.

“Ka-Toth” aracılığı ile diğerlerine yaşam nefesi üflenir. Bu sembol, yaşamın bizzat kendisinin başlangıcını temsil eder.

- Erkeğin Tohumu

- Dişinin Yumurtası

- Yaşamın başlangıcındaki bölünme

BAĞLANTI YOLU

YOL Sembolü güçlendirme sembolüdür. Bedene ve Ruh'a giden yoldur.

Bu enerjiyi kullanabileceğiniz konusunda kendinizden emin olun. Bu şekilde, sizin ve karşınızdakinin o an hissettikleri, aldıkları ve tecrübe ettiklerini anlama konusunda yardım gelecektir.

Diğerleri için dirayet ve enerji ölçülemeyecek kadar fazla olacaktır.

Sembolün kendisi Chi-Yolu'nu temsil eder, ve nihai amacının kökeninde ruhsal birlik yatar. Bizi beden ve ruh için gereken dengeye bir adım daha yaklaştırır.

Aynı zamanda “Yol” sembolünü zihinsel ya da fiziksel olarak stres altında hissettiğimiz zamanlarda kendimizi güçlendirmek için de kullanabiliriz.

SEPETH

Bu sembol tüm çakraları birleştirir, sonra hem içimizin derinliklerindeki bu güçleri hem de Toprak Anayı mühürler ve bağlar.

RA SHEEBA'nın yeni enerjisi ile bu BÜYÜK DÜZENLEYİCİ, yeni enerjilerin tutulmasına ve de toprak anaya yönlendirilmesine yardımcı olma amaçlı kullanılmalıdır.

En önemlisi Taç Çakranın merkezlenmesi ve sonra bunun Toprak Ana'ya yönlendirilmesidir.

Bu sembol TÜM çakralar üzerine çizilir.

Üçüncü göz ile BAŞLAYIN, sonra boğaz, kalp, mide, sakral ve sonra da kök.

Daha sonra aşağıya doğru devam edin. (ayağın altından 60 cm aşağıya) -“Aşağıda ne varsa”

Sonra yukarı, Taç Çakraya gelin. – “Yukarıda da o vardır. ”

ŞİMDİ … TÜM vücuda Sé-Peth çizerek her yönde mühürleme yapın ve tüm vücudu kuşatarak enerjiyi mühürleyin.

Önemli Not: Bu, vücudun çevresinde açık sarı bir kalkan olarak görünecektir.

ŞİFA YOLU

Bu, enerjinin izleyeceği yoldur.

Enerjinin bir bölgede diğerlerinden daha uzun çalıştığını görebilirsiniz. Bunun nedeni, o bölgede şifaya daha çok ihtiyaç duyulmasıdır. “Sıcak noktalar” sorunlu bölgeleri işaret edebilir ve bu bölgelerde biraz daha uzun çalışmak uygundur.

Devam etmeden önce bu enerjinin çalışmasına izin verin.

Kökten başlayın.

Kalçalara geçin.

Karaciğer ve Dalak üzerinden devam edin.

Akciğerlerin üst kısmına, boğaz ve timüse gelin.

Daha sonra 3. göz üzerinden Taç Çakraya ilerleyin.
İYİLİK PINARI

Bu sembol Timüs üzerine çizilir.

İyilik Pınarı, toprak anadan çıkan serin ve büyük bir kaynak / memba suyunu temsil eder.

“İyilik Pınarı” bedenin içindeki ve diğer yerlerdeki duygusal sistemlerin dengelenmesinde, sıfırlanmasında, rahatlatılmasında ve sakinleştirilmesinde kullanılır.

“İyilik Pınarı” enerji ile çalışma öncesi ve sonrasında kendinize odaklanmak için büyük yardım sağlar.

KANAL BİLGİSİ 2 MAYIS 1999

“İyilik Pınarı” Timüs bölgesine çizilir.
TON

Bu el pozisyonu RA SHEEBA enerjisinin yardımıyla işler ve çok yönlü bir işlevi vardır. RA SHEEBA enerjisinin duyargan ya da seksüel yanının üç kat artmasına sebep olur.

Daha yüksek bir titreşim seviyesindekiler için duygular çok yoğun ve fazla olacaktır. Bu zevkli dalgalarla birlikte büyük bir değişim gerçekleşecektir. Birçok seviyede ve birçok seviyeye kadar, alıcı için bu durum, varoluş planında değillermiş gibi bir duygu olacaktır.

Değişiklikler sonucunda bir çok şeyin tadı bir arada olacaktır: Aydınlanma, Diğer Boyutlar ve tabii ki Saf Özgürlük.

Alınan Sevgi ve Zevk ile yıkanma hissi, daha once hissedilen hiçbirşeyle kıyas edilmeyecek ölçüde olacaktır.

BUNU İYİ VE BİLGECE KULLANIN!

Eller aşağıdaki resimdeki gösterildiği şekilde Sakral Çakra noktası yakınlarında tutulur ve sonra yatay olarak “sonsuz” çizecek şekilde hareket ettirilir.
ÇEKİRDEK

Kullanımı, tıpkı “Ton” da olduğu gibi çok yönlüdür.

Sol el avuç yukarı bakacak şekilde, Sakral Çakranın üzerinde yukarı kaldırılır. Sağ el başınızın seviyesinde avuç aşağı bakacak şekilde tutulur.

Sağ el ile, saat yönünde yavaşça bir girdap (vortex) çizin. Girdabın sonundaki kuyruk kısmında aşağıya itin ve çekirdeği tutun / bekletin.

Bu güçlü ve yoğun duygular getirecektir. Bu aynı zamanda “Ton”da belirtilen değişiklikleri de getirecektir.

Bu sembolde de sorumluluk almaktayız.

BUNU İYİ VE BİLGECE KULLANIN!

“Ton” and “Çekirdek” istismar edilmemelidir.
DENE

Negatif Enerjinin Etkisini Boşaltmak (NEEB)

Tüm Beden

Negatif enerjinin sebep olduğu etkileri deşarj etmek ya da boşaltmak için çizilir. Sizi gözünüz kapalı düştüğünüz bu tuzaklardan özgürleştirir.

Ulaşılan aydınlanma ve özgürlük her yaptığınız şeyde sizi güçlendirecektir.

Yarattığı farkı farkedin. Ayrıca günlük uygulanan Süreklilik sembollerine de dahil edilebilir.

1nci ve 2nci çizgilerin 3 ile kesiştiği nokta kalp çakrasına denk gelir. 4 ile 5 in kesişme noktası ise 2nci yani sexüel çakradır.
POFCS

Kişinin Kendini Zararlı Kaynaklardan Koruması (KKZKK)

Tüm Beden

Bu sembol bir “koruma” sembolüdür ve insanlarda büyük bir saygı ile sunulmuştur.

Birçok kişi çeşitli kaynaklardan zarar (kontamine) görmüştür ve bu sembol 3 bedeninizi de koruma altına alır.

Lütfen bu sembolü bağlılık ile kullanın. Tüm beden üzerine çizilir.
MALA

Daima Aktif Sevgiyi Yansıtmak (DASY)

Kalp ve Boğaz

Kalp ve boğaz arasında, saf ışık ve titreşim yoluna ihtiyaç duyan bir bağlantı vardır.

Bu sembol, sadece iyi şeyler konuşulabilmesi için, bu yola girebilecek herhangi bir negativiteyi durduracaktır.

Başlangıçta bu sembol işlemiyor gibi görünebilir ancak daha olumlu ve iyi şeyler söylendikçe yol daha güçlenecektir.

Bunu gün içerisinde sıklıkla kullanın. Aktive olması için “Anahtar”a ihtiyaç duyacaktır.

Sembolü havaya çizin ve timüsü de kapasayacak şekilde sağ elinizle kalbinizin üzerine getirin – sol eliniz de boğazınızda olsun.

Bu sembolün adı “Dasy” dir. – Kalp ve Boğaz Sevgi Bağlantısı.
GERÇEK SEVGİSİ

GERÇEĞİN SEMBOLÜ

Tüm Beden

Gerçek daimi olmak zorundadır. Eğer herşeyin içinde gerçeği aramaya devam ederseniz, orada sevgiyi bulursunuz.

Sevginin bir parçası olun ve gerçeği her zaman onurlandırın.

Bu sembol tüm zamanlarda sevgiyi, gerçeğin aracılığıyla yaşamanıza yardım edecektir.

1nci ve 2nci çizgilerin 3 ile kesiştiği nokta timüse denk gelir. 4 ile 5 in kesişme noktası ise 2nci yani sexüel çakradır.
DENGE

RUHSAL VE MADDESEL KONULARI ÖNEMSEMEK

Tüm Beden

Bu sembol ruhsal ve maddesel konuların sorumluluğunu dengelemeye yardımcı olur.

Bu sembol, bu konularda denge bulmaya çalışan sevgili insanlar gördüğü için Ruh tarafından verilmiştir.

Bu kendisini aktive etmek için Ka-Toth ile birlikte tek başına ya da “Koruma seansının” son sembolü olarak kullanılabilir.
AKTİVASYON

Bu sembol, onların dünyada olmalarının amacını hatırlamak için tüm dahi ve Indigo çocuklar için çok zamanında verilmiş bir aktivasyon sembolü.

Bu çocukların bir çoğu farkındalar ama bir çoğu da henüz uyanmamış.

Bu sembol sadece çocuklar için ve 3. gözün üzerine çizip yerleştirilebilir. Belirli bir çocuk olmasa da, o ülkedeki tüm dahi ve Indigo çocuklara gönderilebilir.

Eğer bu bir ülkeye gönderiliyorsa bunu 7 gün yapmanız gerekir.

Eğer belirli bir çocuk için gönderiliyorsa, tek bir kişi için yapacaksanız bir defa yapmak yeterlidir.

Bu sembolün aktive olabilmesi için Ka-Toth un aktive edilmes lazımdır.
ÇAPA

Bu sembol kök çakradan başlayarak aşağı ayaklara doğru çizilir. 4. çizgi bacakların tepesine çizilir ve 5 ve 6 ise göbeğe gelir ve göbeğin içine bastırılır.

Bu Toprak Ana ile bağlarımızı tekrar güçledirmek içindir. Bir çapa şeklindedir.

Bu gezegende uzun zaman geçirmiş olan kimseler için bir semboldür. Doğduğumuzda yaşam gücümüz çok kuvvetlidir ve yıllar içerisinde bir çok şekilde enerji sarfettikçe, yaşam gücümüz solmaya başlar ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Herbiriniz Kristalin titreşimini taşıdığınıza göre, bu sembol kendisi de her daim değişiklikler gösteren Büyük Anne (toprak ana) ile bizi bağlar ve bu sembol bir kez aktive edildiğinde yeni Yaşam gücümüzle bağlantımızı kurar.
KAPI

Bu sembol Büyük Kapıyı / Pharaoh'un Mezarının mührünü temsil etmektedir. En altta “Ka” ya da Ruh vardır. Sonra Toprak Ana ve son olarak tüm bunların evi olarak da beden.

“KAPI” timüs üzerine çizilir.
İSİS'İN MÜHÜRÜ

Bu sembol TÜM vücuda çizilir. Seansların ve inisiyasyonların sonunda enerjiyi alıcıya bağlamak için kullanılmalıdır.
RA SHEEBA 1.SEVİYE ŞİFA PROSEDÜRÜ

- Odayı TEMİZLEYİN ve HAZIRLAYIN
— Hasta uygun bir sünger masada rahatça yatar ve gözleri kapalı pozisyonda olmalıdır. (bu uzaktan göndermede şart değildir)
— Hastanın BAŞ bölgesine gidin.
— Hastaya RA SHEEBA'nın başlamak üzere olduğunu bildirin.
— Taç Çakrasına “Ka Toth”u çizin
— Hastanın yan tarafında gidin.
— “Bağlantı Yolu”nu ayaktan başlayarak ve ayakta bitecek şekilde tüm vucüda çizin.
— 3. gözden başlayarak tüm bedene “Sé Peth”i çizin. Sonra tüm çakraların üzerine, ayağın 60 cm altına kadar çizin. Sonra tekrar Taç Çakraya ve enerjiyi mühürlemek için dairesel olarak tüm bedene çizerek bitirin.
— “Şifa Yolu”nu, kalçalarda, karaciğer/ dalakta, Boğaz/ Timüs/ Akciğerlerde ve 3. göz/ Taç çakrada daireselleri de çizerek tüm bedene çizin.
— “İyilik Pınarı” nı Timüs üzerine çizin.
— “Tone”u ve “Çekirdek”i 2nci çakraya çizin.
— DENE (NEEB)yi tüm bedene çizin.
— POFCS (K.K.Z.K.K. - KORUMA)yı tüm bedene çizin.
— MALA (DASY)yı Kalp ve Boğaz çakraları üzerine çizin.
— "GERÇEĞİN SEVGİSİ'ni tüm bedene çizin.
— "DENGE'yi tüm vücuda çizin.
— Çocuklar için “Aktivasyon” büyükler için “Çapa“ yı çizin
— “Kapı”yı çizin.
— Şifa seansını sonlandırmak için “ISIS'in Mühürü”nü çizin.
— Hastaya seansın bittiğini ve kendilerini hazır hissettiklerinde gözlerini açabileceklerini söyleyin.
RA SHEEBA UZAKTAN TEDAVİ

YALNIZ RA-SHEEBA MASTER'LERİ UYGULAYABİLİR.

RA SHEEBA şifası aynı zamanda uzaktan şifa için vekaleten de kullanılır. Bu, kişiyi imgeleyerek ya da uygulama masanıza temsili bir nesne (hatta bir yastık bile olur) koyarak yapılabilir.

Şifa yollamak için aşağıdaki basamakları takip edin.

— Ka Toth
— Bağlantı Yolu

— Hastanın (alıcının) ismini 3 kere ve adresini bir kere söyleyin. Eğer adresini bilmiyorsanız yaşadıkları Ülke/Eyalet ile İl/İlçeyi söyleyin.

— Sé Peth
— Şifa Yolu
— İyilik Pınarı
— Ton ya da Çekirdek
— DENE (NEEB)
— POFCS (K.K.Z.K.K.)
— MALA (DASY)
— GERÇEĞİN SEVGİSİ
— DENGE
— Çocuklar için “Aktivasyon” yetişkinler için “Çapa”
— Kapı
— ISIS'in Mühürü
— Şifayı bitirmek ve enerjiyi temizlemek için ellerinizi ymuşakça birbirine sürtün/çırpın.

Hatırlayın – Rehberler dağıtımı yapacaktır, siz sadece bir elçisiniz.
RA SHEEBA UYUMLAMA SÜRECİ

RA SHEEBA 1. AŞAMA UYUMLAMA PROSEDÜRÜ

SADECE RA SHEEBA MASTERLARI TARAFINDAN YAPILIR.

Eğer yapılmadıysa odayı ARINDIRIN ve HAZIRLAYIN

Öncelikler yapılması gereken bir “ARINDIRMA” vardır.

Arındırma aşağıdaki RA SHEEBA Sebollerinden oluşur.

— Ka-Toth (ANAHTAR)

— Ka-Set

— Ejderlerin Düzeni

— Rahiplik düzeni

— Ka-Toth (her zaman olduğu gibi) seansı AÇMAK için ANAHTAR olarak kullanılır. Ka-Set, Ejderlerin Düzeni ve Rahiplik Düzeni sembolleri ayrı ayrı ve birbirini takip edecek sıra ile Taç, 3. göz ve Kalp çakralarını kapsayacak şekilde çizilir.

— Şimdi alıcının yan tarafına geçin ve bu üç sembolü Mide, Sakral ve Kök çakraları kapsayacak şekilde - yine birer birer ve birbirini takip edecek sıra ile- çizin.

— Arındırma tamalanmışıtr ve şimdi alıcıya RA SHEEBA inisiyasyonunun başlamak üzere olduğunu bildirin.

( Arındırma İLK inisiyasyon sırasında yapılır. Gün içinde iki inisiyasyon daha olacaktır. )

— Alıcının baş bölgesinde durun, ellerinizi yukarı kaldırın ve ISIS'in enerjisinin sizinle olmasını talep edin.

— Ejderlerin Düzeni, Mısır'ın Düzeni, Pharaoh'un düzeni ve Rahiplik Düzeni ayrı ayrı ve birbirini takip edecek sıra ile Taç, 3. göz ve Kalp çakra kapsayacak şekilde çizilir.

— Şimdi alıcının yan tarafına geçin ve bu üç sembolü Mide, Sakral ve Kök çakraları kapsayacak şekilde - yine birer birer ve birbirini takip edecek sıra ile- çizin.

— Arındırma tamalanmışıtr ve şimdi alıcıya RA SHEEBA inisiyasyonunun başlamak üzere olduğunu bildirin.

( Arındırma İLK inisiyasyon sırasında yapılır. Gün içinde iki inisiyasyon daha olacaktır. )

— Alıcının baş bölgesinde durun, ellerinizi yukarı kaldırın ve ISIS'in enerjisinin sizinle olmasını talep edin.

— Ejderlerin Düzeni, Mısır'ın Düzeni, Pharaoh'un düzeni ve Rahiplik Düzeni ayrı ayrı ve birbirini takip edecek sıra ile Taç, 3. göz ve Kalp çakralarını kapsayacak şekilde çizilir.

— Yukarıda belirtilen çakralara aşağıya doğru Ejderin Nefesini üfleyin.

— Şimdi alıcının yan tarafına geçin ve bu dört sembolü tekrar Mide, Sakral ve Kök çakralarını kapsayacak şekilde çizin. Yine birer birer ve birbirini takip edecek sıra ile.

— Yukarıda belirtilen çakralara aşağıya doğru Ejderin Nefesini üfleyin.

— Alcının baş bölgesine geri gidin ve şimdi kollarınızı kaldırarak, RA Enerjisinin sizinle birlikte olmasını talep edin. Enerjiyi hissettiğinizde prosedürü ISIS enerjisi ile yaptığınız şekilde uygulayın.

— “Kapı” Sembolünü çizin.

— “ISIS'in Mühürü”nü çizin.

— Müziği yavaşça kısın ve KISIK BİR SES İLE alıcıya RA SHEEBA İnisiyasyonunun bittiğini ve istedikleri zaman gözlerini açabileceklerini söyleyin.

EĞER İKİ KİŞİ BİRLİKTE ÇALIŞIYORSA

Yukarıdakini, kişi değişimli olarak uygulayın.

Birin ISIS Enerjisinin talebindeki basamakları uygularken, diğeri enerjiyi ayaklarda (ayağın 60 cm altında) “TUTACAK”tır.

Sıra RA Enejisini çağırmaya geldiğinde kişi değiştirin.

ARINDIRMA SEMBOLLERİ
KATOTH
KASET
EJDERHALARIN SEMBOLÜ
RAHİPLİK SEMBOLÜ
UYUMLAMA SEMBOLLERİ
EJDERHALAR SEMBOLÜ
MISIR SEMBOLÜ
FİRAVUN SEMBOLÜ
RAHİPLİK SEMBOLÜ
KAPI
İSİS'İN MÜHÜRÜ
RA SHEBA MASTER SEMBOLLERİ


YALNIZCA RA-SHEEBA MASTERLERİ TARAFINDAN UYGULANIR

Bu semboller, sadece bir RA SHEEBA masterına RA SHEEBA uygularken kullanılır, hastalarınıza DEĞİL. Enerjinin girdabı, her seferinde içine sevgi konuldukça büyümekte ve güçlenmektedir.

RA SHEEBA Master sembolleri üç kısıma ayrılır.

1. BİYOLOJİK SİSTEM

Timüs bağışıklık sisteminden sorumludur. Tehlikeli virüsleri vb. Yi uzak tutar. Bu nedenle en yüksek performans ile çalışmasını sağlamak önemlidir. Zarar görmüş bir bağışıklık sisteminin metafiziksel sebebi “saldırıya uğramış hissetmek- beni yakaladılar” duygusudur.

— TAO (DAO diye okunur) – Kalp ve Bağışıklık sistemi (Timüs üzerine)

— MARA-KI – Karaciğer üzerine

— ARONA-KI – Böbreklerin üzerine

— HAR-SAN –Rahim/Genital organlar üzerine

2. ÇAKRALAR

— SHAR-LIN –Horus'un Gözü (3. Göz çakrası üzerine)

— KIVILCIM–ISIS'in Kalbi (Kalp çakrası üzerine)

— KAYNAK – Panterin Gücü (Mide Çakrası üzerine)

— KUCAKLAMA (SARMALAYAN) – Yılanın cinselliği (Sakral Çakra üzerine)

3. RUHSAL BEDEN (Astral Beden)

— DIA-MI – tüm beden üzerine

— AKH-BA – Taç çakrasından başlayarak tüm vücudu içine alacak şekilde dolanarak ve tekrar Taç üzerinde bitirerek.

— ANKH-HET – Ayaktan başlayarak ve Taç üzerinde bitirerek.

Her sembol çizilecek ve açıklaması sembole eşlik edecektir.
TAO (BİYOLOJİK SİSTEM)

TİMUS

TAO Timüs bölgesi üzerine çizilir ve saha sonra “vuruş”lar yapılır. Modern tıpta olduğu gibi, bir ayarlamaya ihtiyaç varsa, bunu takiben halsizlik ya da hastalık dönemi gelebilir.

Tao, Eski Çin inanç sistemini temsil eder. Tao, biyolojik bağışıklık sistemini toparlar, güçlendirir ve hızlandırır. Toprak Ana'nın toprağında zaruri yaşamsal elementlerin temininde eksiklik olursa, o topraktan yetişecek yiyecekler de öyle olur.

Tao, biyolojik kalkanın korunması ve sağlıklı tutulmasında çok önemlidir. Tao'yu kullandıktan sonra sistemin temizlenmesi zorunlu olacaktır; çünkü bir çok toksin bedeni sonsuza dek terkedecektir. Bu sembolün kullanımından sonraki bijolojik değişimde Ruhun kendisinin yardımcı olmak adına sağlam olması gerektiğini hatırlayın.

Bu sürece yardımcı olmak için, Tao sembolü günlük olarak uygulanmalıdır. Sembolü timüs üzerine yerleştirirken kullanılacak olumlama cümlesi:

KENDİMİ SEVGİ İLE İYİLEŞTİRİYORUM

Sabah – NİYET ile şifaya kavuşmak için. Gün içinde bilinçli düzeyde iyileşmek için. SEVGİ bilinçli ve biyolojik bir deneyim haline gelir.

Akşam – RUH düzeyinde şifaya kavuşmak için. Yarı bilinçlilik hali gece uygulamasında gerçekleşir ve bir sonraki günün olaylarına hazırlık sağlar. Gece boyunca biyoloji arınır.
MARA-KI (BİYOLOJİK SİSTEM)

KARACİĞER

Mara-Ki karaciğerin üzerine çizilir.

Mara-Ki karaciğeri ve ilgili sindirim bölgesini arındırır.

Karaciğer metafiziksel olarak sindirimi temsil eder. Yeni fikirleri özümseyememeyi ve eskilere tutunmayı temsil eder. Karaciğer kızgınlığı temsil eder- sevgiyi değil.

Mara-Ki bir kez uygulandığında, Sevgi için yolu açabilir ve korku ya da kızgınlığı uzak tutabilir. Kalan eski “şeyler” başlarda sıkıntı yaratsa da günlük olarak uygulanmaya devam edildiğinde sadece günlük gereksiz şeylerin salıverilmesi sağlanacaktır.

Bu sürece yardımcı olmak için, Mara-Ki Sembolü günlük uygulanmalıdır. Karaciğer üzerine yerleştirirken söylenecek olumlama cümlesi:

SEVGİ VE HUZUR VE NEŞE BENİMDİR.
ARONA-KI (BİYOLOJİK SİSTEM)

BÖBREKLER

Arona-Ki böbreklerin üzerine çizilir.

Arona-Ki toksinlerin atılmasını sağlayan böbrekler için kullanılır.

Böbrekler metafiziksel olarak: eleştri, hayal kırıklığı, başarısızlık ve utançtır. Utancı hissettiğiniz yer, olduğunuz kişiden memnun olmadığınız yer burasıdır.

Arona-Ki bu şekilde hissetmenizi sağlayan zehri atmanızı sağlayacaktır. Olduğunuz kişiden gurur duyarak güçlü bir hale geleceksiniz.

Bu sürece yardımcı olmak için, Arona-Ki Sembolü günlük olarak kullanılmalıdır. Böbrek üzerine yerleştirirken söylenecek olumlama cümlesi:

HER DENEYİMDEN SADECE YARARLI ŞEYLER ELDE EDİYORUM.
HAR-SAN (BİYOLOJİK SİSTEM)

RAHİM / GENİTAL ORGANLAR

Rahim / Cinsel organlar üzerine çizilir.

Birçok kişi bu kısımda rahat hissetmez. Cinsel organlarının özel olduğunu – kullanılmaması gerektiği kendilerine söylenmiştir!!! Hiçbir şekilde bunu onaylamazlar. Gerçeğin tam tersidir bu oysa!!!

Bu bölge ifade ve ruhun gücünün bölgesidir. Saygı ve sevgi duyulması gereken mabeddir.

Har-San kişilere, cinselliklerine değişik bir ışık altında bakma ve olmaları gereken yaratıcı insanlar haline gelme cesaretini verecektir. Bu içimizdeki Tanrı/Tanrıça'nın evidir.

Yüksek Benliğin/Ruhun bedendeki evinde olmasını sağlar. Yaşam kalitesinin tüm bedendeki en parlak ve en dolu kısmında oluşmasını sağlar.

Sembolü Rahim/Cinsel Organlar üzerine çizerken söylenecek olumlama:

RUHUM BENİM EVİMDİR
SHAR-LIN (ÇAKRA SİSTEMİ)

ÜÇÜNCÜ GÖZ

Shar-Lin doğrudan üçüncü göz üzerine çizilir.

Shar-Lin hem biyolojideki hem yüksek benlikteki tüm hisleri yükseltecektir.

Master alıcı bir anda neredeyse tüm görme, işitme, dokunma, tat alma ve koku alma duyularının değiştiğini farkedecektir.

Ayrıca daha üst seviyelerde, alıcı, muazzam bir şekilde gerçekleri hissettiğinin ve duyumsadığının farkına varır.

Bu ilk başta fazla endişe verici olabilir, ama kontrol kolaylıkla sağlanır.

Aslında bu bütünün toplam mükemmelliğine doğru alıcıyı değiştiren bir yardımdır.
KIVILCIM (ÇAKRA SİSTEMİ)

KALP ÇAKRASI

Kıvılcım doğrudan Kalp çakrası üzerine çizilir.

Kıvılcım BÜYÜK TONE'un başlangıcı ile alıcı masteri dolduracaktır. Bu gerçek titreşimdir.

Bu, çekimi ve hareketi en yüksek enerji değişimidir. Master gerçek anlamda Kalplerin Kalbi olacaktır, gerçekten bütünüyle ve biyolojik olarak tahayyül edilemeyecek bir seviyede sevgi duyacaktır.

Kıvılcım, Büyük Merkezi Güneş'in temsilcisidir ve ışınları herkesi koşulsuz sevgi ile kucaklamak ve sarmalamak içindir.

Kıvılcım, YUVAya giderken BÜYÜK DEĞİŞİMe yardımcı olacak master güç sembollerinin başlangıcıdır. Bunu alan ve kullanabilenler, geriye bakmayacak ya da herşeyi tekrar aynı ışık altında göremeyeceklerdir.
KAYNAK (ÇAKRA SİSTEMİ)

3. ÇAKRA

Kaynak, Mide çakrası üzerine çizilir.

Kaynak YATAY düzlemde çizilmeli ve daha sonra çakra noktasına doğru BASTIRILMALIDIR.

Kaynak, hemen her kültürün yazınlarında ve literatürlerinde adı geçen Gücün Büyük Tekerleğini sembolize eder.

Bu sembol Mide Çakrasını kendi mükemmel yeri ve rotasına getirirken, bütünü daha güçlü, daha parlak ve hiç olmadığı kadar uyumlu hale getirecektir.

Kaynak sembolünün ardından kullanılan tüm diğer sembollerin kulanımı yüz kat artacaktır.

Bu sefer biyolojide olabileceğinden çok fazlası mümkün olacaktır.
KUCAKLAMA (SARMALAYAN) (ÇAKRA SİSTEMİ)

2. ÇAKRA

Kucaklama (Sarmalayan), Sakral Çakra üzerine çizilir.

Gerçek anlamı ile bu sembol büyük bir atılımdır. Kullanımı ile biyolojideki çeşitli düzeylerde tekrar bir araya gelme sağlanır. Duygu, iki cinsin birbirine karışması şeklindedir, biri ikisininde özelliklerini taşıdığından, her biri diğerini tamamen anlar.

Eşler daha önce olmadıkları nazik bir harmoni içinde olacağından Cinsel enerji daha da fazla yükselir.

Bu bir araya gelişten dolayı çok fazlasıyla paylaşım ve aktarım olur ve olmalıdır. Artık sahte bölünme orada olmayacaktır.
DIA-MI (RUHSAL BEDEN - ASTRAL DÜZEY)

TÜM RUHSAL BEDEN

Dia-Mi, TÜM RUHSAL BEDEN üzerine, neredeyse yaşamsal bedeni tamamen yok sayacak şekilde çizilmelidir. Ayaktan başlayıp, üçüncü göze kadar çizip sonra tekrar ayağa gelinir. Daha sonra Taç çakra çevrelenir.

Bedenin ilerlemesini takip ederek spritüel yetenek kazanmak ve çakraları bir üst düzeye taşımak için, Dia-Mi ruhsal bedenin tüm öğelerini ve güçlerini artıracaktır.

“Kademeli” ilerleme her alanda olacak ve sizin “Işık İşiniz” i berraklaştıracaktır.

İlk kullanımdan sonra, alıcı titreşecek ve tüm bedeninde “yükselmeler” hissedecektir. Hatta yaşamsal bedeninin kendisinden bir ayrılış.

Bu, üçlü ilerlemenin üçüncü ve son aşamasıdır.
AKH-BA (RUHSAL BEDEN-ASTRAL DÜZEY)

Mükemmel denge için Akh-Ba, Taç Çakrası üzerine, ayaklara kadar aşağıya ve tekrar yukarı Taç Çakraya çizilir.

Akh-Ba, yüksek benlik ile yaşamsal bedenin bağlantısını tamamlamaya yardımcı olmak için Ruhsal Bedeni güçlendirir ve hizaya sokar.

Bu adım ile, ikisi arasındaki iletişimin seviyesi muazzam bir seviyeye gelir.

Sonunda tüm zamanlar için bu tarafta perde kalkmaya başlamıştır. Önceden olduğu gibi, geri dönüş yoktur.

Akh-Ba'nın uygulanması ile, alıcı için yeni yönler açılacaktır. Bunlara ruhsal gelişimi üç kat daha hızlandıracak şeklinde bakılmalıdır.
ANKH-HET (RUHSAL BEDEN-ASTRAL DÜZEY)

TÜM BEDEN

Ankh-Het üçlü ruhsal bağlantının üçüncü ve son sembolüdür.

Ankh-Het'i tüm bedene çizin.

Bu sembolün uygulanması üçgeni tamamlayacaktır. Zaman kaydedildiğinden bu yana ilk defa, bütün bir olacaktır.

Değişimlerin ve aşikar hale gelen şeylerin hızı üç kat artacaktır ve bir çok kişi fiziksel olarak sona erecektir. Bu uzun süren bir üzüntü ya da hastalıkda olabilir- ancak hangi şekilde olursa olsun tamamlanması an meselesidir.

Ruhsal Beden ve Yüksek Benlik artık işbirliği ve iletişim için tam bir bir özgürlüğe sahiptir.

Gerçekte bu sembol, Zihin, Beden ve Ruh ayrılığının bitişini müjdeler.

Bu bitişten sonra başlangıç vardır!
GEZGİN

BU SEMBOLÜ BAŞKA BİR KİŞİ ÜZERİNDE KULLANMAYIN

BU SEMBOL SADECE MASTER SEVİYESİNDE OLAN VE GEREKLİ ENERJİLERE SAHİP MASTERLAR TARAFINDAN KULLANILABİLİR.

Gezgin, Master tarafından beden dışında gezmek için kullanılır. Ayrıca Rehberlerle, Ruhlarla ve hepsinden önemlisi Ejder Eşlikçilerle bağlantı kurmaya yardımcı olur. Master'ın öncelikle rehberleriyle iyi uyumlanmış olması gerekir. Bu yolu kolaylaştıracaktır.

Bu sembol üç aşamalıdır.

— İlki yolunuzda size hız vermek için ISIS'in kanatları.

— İkinicisi size rehberlik etmesi için 'RA'nın ışığı.

— Üçüncüsü dönmeniz gereken Toprak Ana.

Gezgin aynı zamanda diğer bir master ile doğrudan “ruhsal bağlantı” için de kullanılır. Bu her ikisini de geliştirecek ve hiçbir konuşma ile sağlanamayacak bilgeliğin derin bir seviyede birbirlerine iletimini sağlayacaktır.
BİR UYARI

Beden dışı deneyimlerde kendinize güvenene kadar, dönme vaktiniz geldiğinde sizi topraklayacak birinin bulunması şarttır. Gözlerinizi açmakta ya da kıpırdamakta zorluk çektiğinizi görürlerse, bunu ayağınızı nazikçe okşayarak ya da sizinle alçak sesle konuşarak yapabilirler. Belki bunun alıştırmasını yaparken bir zaman limiti koyabilirsiniz.
AH-THON

Büyük bir özenle size bu sembolu veriyoruz.

Bu master sembolü düşünce, duygu ve hislerin aktarılmasında ve alınmasında yardımcı olarak kullanılır. Konuşulanların anlatabileceğinden çok daha saf ve doğal bir şekilde.

Bu ton ya da ses sembolüdür. Ah-Thon bir güç sembolüdür ve aktive olmak için Anahtar sembolüne ihtiyaç duyar.

İki (ve sadece iki) Master arasında zihin açıksa, bu ikisinin arasında artık hiçbir sır kalmaz.

Bu deneyim eğer iyi kullanılırsa daha yüksek bir neşe ve anlayış getirecektir. Gerçekte bu, ikisini perdenin bu tarafında hiç olmayacağı kadar yakın hale getirir.

“Bağlantıyı kesmek” için ya da artık o kişiyle bir bağlantı istemiyorsanız, Ah-Thon sembolünü çizip üzerine bir çarpı atın. Bu sizin diğer kişi ile bağlantınızı kesecektir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56738637 ziyaretçi (144616888 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)