Ramazan Dualari
 
Ramazan Duaları

Ramazan Duaları

Kategori: Ramazan zel Sayfası

Ramazan Duası I

Allhmme inn es'elke biismikel hsn. Y Allhu fağlem enneh l ilhe illllh. Y Rahmn Er-Rahmn alleme'l Gur'een. Y Rahmu ve knellhu ğafrar-Rahmee. Y Mlik Mliki Yevmiddn. Y Gudds el-Melik'l Guddss-Selm. Y mtel fetelellhul melikl hagg. Y Selm vallh yed' il dris-Selm. Y M'minu el-M'minu'l Mheyminu'l Azz. Y Azz ve knellhu Azzen Hakmee. Y Cebbr el-Cebbr'l Mtekebbir. Y (Kh*)ligu fetebrekallhu ehsen'l (kh*)align. Y Musavviru hvellez yusavvirukum fi'l erhm. Y Briu el-Briu'l Musavvir. Y Evvel hve'l Evvel ve'l (kh*)iru ve'z-Zhiru ve'l Btin. Y Şekru inn rabben leğafruş-şkr. Y Veddu ve hve'l Ğafru'l Vedd. Y Zhiru vez-Zhir ve'l Btin. Y Gim Gimen (m*) bilgisti l ilhe illh. Y Hayyu Allhu l ilhe illh hve'l Hayy'l Gayym. Y lim ve hves-Semul Alm. Y Basru innallhe Basrun (m*) bil ibd. Y Halmu inneh lealmun halm. Y Hakmu ve knellhu Azzen Hakmee. Y Kermu innallhe leğaniyyun kerm. Y Gdiru gul hve'l Gdiru alee en (*y)yeb'a (s*). Y Mgtediru inde mliki (n/m*)-Muktedir. Y Bi (s*) innallhe yeb'a (s*) men fil gubr. Y Rzigu vallhu (kh*)ayrun-rzign. Y Vri (s*) ve lillhi mra (s*)s-semvti ve'l ard. Y Gaviyyu innallhe legaviyyun azz. Y şhidu innallhe alee klli şey'in şehd. Y Mbdiu inneh hve ybdiu ve yud. Y Razzeegu vallhu yerzugu men (y*)-yeşee'. Y Tevvb innallhe kne tevvben (r*)-rahmee. Y Vehhbu inneke entel Vehhb. Y Cellu Zlcelli ve'l İkrm. Y Cemlu fasbir sabran cemlee. Y Veklu ve kefee billhi veklee. Y Kf ve kefellhu'l m'minne'l gitl. Y Veliyy ve hve'l veliyy'l hamd. Y rabbi fetebrekellhu rabb'l lemn. Y Ğaniyyu vallh'l ğaniyyu ve entml fugar'. Y Şkiru innallhe şkirun alm. Y (KH*)allgu ve hvel (kh*)allgul alm. Y Muhsinu vallhu yuhibbul mu'sinn. Y Gadru vallhu alee klli şey'in gadr.

Y Mufeddilu vallhu z'l fadlil azm. Y Mutimmu veyutimmu niğmeteh aleyk. Y Muizzu tuizzu men teşeeu ve tzillu men teşee'. Y Rfiu rfiud-deraceeti z'l arş. Y şefu menzellez yeşfeu indeh. Y Kebru innallhe kne aliyyen kebr. Y Haggu fetelallhul melikul hagg. Y berru inneh hvel berrr-rahm. Y vitru veşşef'i vel vetr. Y Ğaffru inneh kne ğaffr. Y ğafru ve ente (kh*)ayrul ğfirn. Y Hamdu tenzilun (m*) min hakmin hamd. Y Mennnu belillhu yemunnu aleykm. Y Bk ve yebg vechu rabbike zlcelli ve'l ikrm. Y Vhidu gul hvallhu ehad. Y Metnu innallhe hver-razzgu z'l guvevtil metn. Y Hd innallhe yehd men (y*)-yeşee'. Y Bedu bedas-semvti ve'l ard. Y limu limu'l ğaybe veşşehdeh. Y Fetthu ve hve'l fetthu'l alm. Y Muhtu vallhu bim tağmelne muht. Y Gd vallhu yegd bil hagg. Y Samedu Allhs-Samed. Y Hasbu ve knellheu alee klli şey'in hasbee. Y Nasru niğmel Mevl ve niğmen-nasr. Y Vsiu ve knellhu vsian hakmee. Y Ghiru ve hvel ghiru vefga ibdih. Y Kebru kebrul mutel. Y men (→ l) leyse leh veledun (l)-lem yelid ve lem yled ve lem yekn leh kfven ehad. Y men (→ l) leyse kemi (s*)lih şey'in vehves-semul basru niğmel mevl ve niğmennasr ve l havle ve l guvvete ill billhi'l aliyyi'l azm.

Dipnotlar

* Kh: Hırıltılı he.

* m-b: Tecvit kuralı; BE'den nce sessiz (cezimli) NUN ya da iki stn, iki esre ya da iki treli bir harf gelirse; Be'den nce gelen N harfi, M'ye dnşr. rneğin, "Min bağdi" diye okunması gereken bir cmle, "miM bağdi" olarak okunur. (gizliilimler.tr.gg Admin notu)

* n/m: Tecvit kuralı; MİM'den nce sessiz (cezimli) NUN ya da iki stn, iki esre ya da iki treli bir harf gelirse; MİM'den nce gelen N harfi, M'ye dnşr.

* y: Tevcit kuralı; YE'den nce sessiz (cezimli) NUN ya da iki stn, iki esre ya da iki treli bir harf gelirse; YE'den nce gelen N harfi, Y'ye dnşr.

* r: Tevcit kuralı; RE'den nce sessiz (cezimli) NUN ya da iki stn, iki esre ya da iki treli bir harf gelirse; RE'den nce gelen N harfi, R'ye dnşr.

* s: Peltek se.

Ramazan Duası'nın Fazleti

Resl-u Ekrem (sav), birgn otururlarken huzuruna Cebrail gelerek şyle dedi: “Ey Allah'ın Resl. Allah’ın sana selamı var. Bu duayı memtine bir hediye olarak verdi. Bunu okuyan bir m'minin gnahı, Arş ve Krsi ağırlığınca olsa; Allah, onun gnahını affeder. Şyet borcu varsa, borcunu demeye muvaffak kılar. Bu dua, len bir m'min kulun zerine okunursa; Allah, onun zerine yz bin rahmet indirir. Melekler tarafından o kimseye nrdan tabaklar getirilir. Ona şyle derler: “Sen hi korkma; biz, sana mjde vermeye geldik. Kıyamete kadar sana arkadaşlık yapacağız.” Kim bu duayı Ramazan'ın başında, ortasında, sonunda ya da son Cuma gecesinde her ne niyet ve dilek iin okursa, Allah, onun dilek ve niyetini gerekleştirir.”

Ramazan Duası II

Peygamberimiz (sav)'in ğrettiği Ramazan Duası

Estağfirullhellez l ilhe ill hvel hayyul gayymu ve etbu ileyhi inneh hvet-tevvbr-rahm. Allhmme inn es'elke'l cennete vem garrabe ileyhe min gavlin (v)-ve amel ve ezu bike minennri vem garrabe ileyh min gavlin (v)-ve amel ve es'elke m gadayte l gaden en tec'ale gibeteh l rşdee. Allhmme inn es'elkel cennete veneimehee ve istebragahee ve ezu bike minennrive selsilihee ve eğllihee. Y erhamer rhimn.

Bu Duayı Okumanın Fazletleri

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisi şeriflerinde işaret edilen bu duayı kim Ramazan-ı Şerf'te okumaya devam ederse, Allah'ın rahmet ve mağfiretine nil olur.[1]

Kaynaklar

[1] Arif Pamuk, "Resulullah'ın Dilinden Sreler ve Dualar, Fazileti, Esrrı ve Hikmeti", Pamuk Yayınları, Temmuz 2008, İstanbul. S. 900-904.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Elif TANRIKUT, 19.07.2014, 21:04 (UTC):
Çok teşekkür ederim bu duayı okumama nasib oldunuz. Allah Razı Olsun.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56729910 ziyaretçi (144594639 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)