Reformatio Fraternitatis
 
Reformatio Fraternitatis

Reformatio Fraternitatis

Rose-Croix (Gül -Haç) cemiyetinin kadim kuralları cemiyetin her on yılda bir küçük bir reform ve her yüz on bir yılda bir genel reform gibi belirli devrelerde reformdan geçmesini öngörür. Son genel reform 1888 yılında Hermetic Order of the Golden Dawn ve Fransa'da iki Gülhaç cemiyetinin kurulmasıyla gerçekleşti. Bundan önce Almanya'da 1777 yılında Gold und Rosenkreutz cemiyetinin kurulmasıyla gelen reform vardı. Daha önce bu tür reformlar 1666 vs. Oluştu.

Böylece, Reverenda Confoederatio et Sincera Fraternitatis ad Rosae Crucis (Gül-Haç Kardeşlikleri Konfederasyonu) selahiyeti altında Hermetic Order of the Golden Dawn (Altın Şafak Hermetik Cemiyeti) Mabetleri ve College of the R.R. ve A.C. Adepti (Yakut Gül ve Altın Haç Üstadları Koleji) 1999 yılı genel reformasyonu beyan ederler.

Gerçekten bu safhada bir reform gereklidir. Aleister Crowley ve Israel Regardie sır tutma yeminlerini bozarak Hermetic Order of the Golden Dawn ve R.R. et A.C.'in sırlarının yayınlamaları, cemiyet içerisinde oldukça absürd bir durum yaratmıştır. Crowley ve Regardie'nin yaptıklarının gerekli olduğu ya da kasıtlı ihanet olup olmadığı gibi etik sorunları tartışmaktan özellikle kaçınıyoruz. Tartışılmaz bir şey varsa o da sırlarının çoğu açıklanan bir "ezoterik" cemiyetin absürt konumudur.

Bu durumu telafi etmek için Konfederasyonun salahiyeti altında College of the Adepti of the R.R. et A.C hemen geçerli olmak üzere, bütün basılı R.R. et A.C. yazıları dış cemiyete taşımaya karar vermiştir. Dolayısıyla, bundan sonra harici (konfederasyon dahilinde) Hermetic Order of the Golden Dawn Mabetleri teorik ve entelektüel öğretiler yerine majikal/uygulamalı öğretileri esas alacaktır. Basılarak açıklanan bütün majikal sistemler artık ağırlıklı olarak dış cemiyette uygulanacaktır (the Hermetic Order of the Golden Dawn).

1999 Reformatio Fraternitatis'in beyanı vesilesiyle Konfederasyon altında College of the Adepti of the R.R. et A.C.'in sadece çoğu basılarak açıklanan R.R. et C.R.'ın ezoterik külliyatına değil, fakat oldukça kabarık ve yoğun daha eski gizli ve ezoterik ek aktarımlara sahiptir. Bu külliyatın tam mahiyeti ve kökeni R.R. et C.R.'ın sırrı olarak kalması gereği görülmüştür, zira reform görmüş R.R. et A.C.'nin öğreti sistemi doğrudan bu ezoterik aktarımlardan kaynaklanmaktadır. Ancak, diyebiliriz ki bu öğretiler gerek maji/teürji (Havâss)ve gerekse de teorik, pratik/laboratuar ve içsel simya içermektedir. Bu külliyat kısmen R.R. et A.C. ve S.R.I.A.'dan önceki Rose-Croix kaynaklarına dayanmaktadır. Popüler yanılgıların aksine Rose-Croix tradisyonu ne İngiltere'deki S.R.I.A, ne de Rose-Croix teürjik/majikal tradisyonu Hermetic Order of the Golden Dawn ile başladı.

Çok iyi bilinen basılı bilgiler konusunda bir çok Golden Dawn Mabedinin adaylarına uyguladıkları sır tutma yeminleri artık saçma bir konuma geçmiştir. Bu durum konfederasyon dışındaki mabet ve cemiyetlerde daha da absürd durumlara yol açmıştır ve bazen mabet/cemiyet başkanları iç cemiyetin sırları oldukları gerekçesiyle çok iyi bilinen basit ve basılı konularda yanıt vermeye reddetmektedirler. Bazı mabetler R.R. et C.R.'ın basılı bilgilerinin iç cemiyetlerinin sırlarını teşkil ettiklerini iddia ederek, Golden Dawn inisiyelerini henüz dış cemiyetteyken sadece Küçük Defleme Pentagram Ritüeli (Lesser Banishing Ritual of the Pentagram) ve Orta Sütun Ritüeli (Middle Pillar Ritual) uygulamalarını talep ediyorlar. Bu tür saçma durumlar çoğu zaman söz konusu mabet ve cemiyetlerinin inisyelerine bilinen ve basılı R.R. et C.R. bilgileri dışında verecek fazla bir şeyleri olmadığı için meydana gelmektedir.

Reverenda Confoederatio et Sincera Fraternitatis ad Rosae Crucis'e bağlı mabet ve cemiyetler bu tür riyakarlıklara hiçbir ilgisi olmayacaktır. Bunu teyit olarak 1999 Reformatio Fraternitatis'i beyan ediyoruz ve bütün basılı R.R. et A.C. teürjik bilgileri dış cemiyette, Hermetic Order of the Golden Dawn'a taşıdık. Dolayısıyla, reformlu R.R. et C.R. tekrar kapsamlı, EZOTERİK, majikal ve simyasal öğretisi olan gerçek bir EZOTERİK cemiyet konumuna geçmiştir. İşbu beyanla Konfederasyon dahilinde Hermetic Order of the Golden Dawn, R.R. et C.R'ın içerdiği bütün basılı teürjik bilgiler içeren kapsamlı majikal, teürjik ve uygulamalı öğretilerine sahiptir. Bu öğreti sistemi dış cemiyetteyken inisiyeye R.R. ve C.R.'ın öğretilerine bir hazırlık olarak günlük majikal çalışmaları içeren sağlam bir temel vermektedir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52997506 ziyaretçi (134794452 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler