Reiki Nedir?
 
Reiki nedir? What is Reiki?

Reiki Nedir?

Kaynak 1

REIKI sözcüğü iki Japonca kelimenin birleşmesinden oluşmuştur - Rei ve Ki. Kelimelerin yazılışı yanda gösterilmiştir. Üstteki işaret Rei, alttaki işaret ise Ki kelimesinin yazılışıdır. REIKI kısaca 'Evrensel Yaşam Enerjisi' şeklinde tercüme edilebilir, ancak her iki kelimenin anlamları aşağıda açıklanmıştır.

Rei - Manevi Bilgelik

"Rei" işaretinin (ideogram) en kabul edilmiş anlamı Türkçe'de "evrensel" kelimesi ile ifade edilebilir. Ancak bu çok genel bir yorumdur. Japon işaretlerinin çok basitten çok karmaşık ve gizemliye (ezoterik) değişen birden fazla anlamları mevcuttur. "Rei" işareti, her yerde bulunan anlamına gelen "evrensel" kelimesi ile ifade edilebilmesine rağmen bu işaretin gizlediği anlam araştırıldığında, bu işaretin Yüksek Bilgi ya da Manevi Bilinç şeklinde ifadesi ortaya çıkmaktadır. Bu Tanrı'dan ya da Yüksek Benlik'ten gelen bilgeliktir ve her şeyi bilen Tanrısal Farkındalık 'tır. Tüm bireyleri tamamiyle anlar, tüm problem ve zorlukların nedenini ve onları iyileştirmek için gerekeni bilir.

İnsan da iki boyuttan oluşur; enerji ve fizik boyutları. Her şey önce enerji boyutunda gerçekleşir ve daha sonra fizik boyutuna geçer. Reiki de özel bir tür yaşam enerjisidir. Kişinin bilincini ve yaşama bakışını değiştirerek onda temel bir denge oluşturur. Böylelikle yaşamını denge içinde, sağlıklı olarak sürdürmesini sağlar.

"Evrensel Yaşam Enerjisi" (Universal Life Force Energy) anlamına gelen Reiki binlerce yıl önce Tibetli Lamalar'ın kullandıkları Raku-Kei adlı enerji ile iyileşme yöntemine verilen isimdir. "Ruhsal Bilgelik Rehberliğinde Yaşam Gücü" olarak da ifade edilen Reiki şu iki anlam bileşeninden oluşur. "Rei" Tanrı bilincine sahip, bilgili, akıllı ve yaradılıştaki sevgi gücüne sahip demektir. "Ki" ise enerji anlamına gelir.

Reiki bu enerjiye sahip bir kişinin ellerini bedenine koyarak enerjisini kendine ya da başkalarına aktarmasıdır. Bu kişi bir Reiki ustası olmalıdır.

İnsan vücudunda herhangi bir sorun meydana geldiğinde bu aslında enerji sisteminin karışması, dengesinin bozulmasıdır. Baş ağrısı ve psikolojik sorunların yanı sıra herhangi bir organdaki fonksiyon bozukluklarına varana kadar enerji karışıklığı yaşanan durumlarda Reiki enerji sistemine saf bir enerji olarak girer.

İnsanın hem fizik bedenden hem de enerji bedenden oluştuğunu söylemiştik. Fizik bedendeki damar ve sinir sisteminin enerji bedendeki karşılığı meridyen sistemidir. Meridyenler enerjinin aktığı kanallardır. Bedendeki önemli enerji merkezlerine "çakra" adı verilir. "Çakra" adı verilen noktalara ellerimizi koyarak enerji transferi yaptığımızda enerji karışıklığını gidermiş, dengeyi sağlamış oluruz.

Reiki Eğitimi

Herkese açık olan Reiki eğitimi bir gün gibi kısa bir sürede tamamlanabilir. El vererek öğrenilir. Önce teorik kısım öğretilir. Daha sonra, el verme esnasında kişi gözleri kapalı bir şekilde 15-20 dakika sakin bir şekilde oturur ve Reiki eğitimini manevi olarak edinmiş olur. Reiki ustası olmak da çok zor değildir. Önemli olan istemek ve gerekli çalışmaları yapmaktır. Reiki eğitim süreci 3 aşamadan oluşur

Modern Tıp ve Reiki

Enerji beden ve fizik beden birbirinden ayrılmadan hareket eder. Birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Bu durumda modern Batı tıbbı ile Reiki birbirinin zıddı değil tamamlayıcısıdır.

Fiziksel bedenimizin etrafında onu kuşatan bir de enerji bedenimiz vardır. Bu enerji bedende 7 adet çakra yani enerji merkezi vardır. Çakralarımız doğduğumuzda temiz ve açıktırlar. Yaşam boyu edinilen negatifliklerle (kıskançlık, hırs, öfke, ego) çakralarımız kirlenir ve kapanırlar. Çakralarımız kapandığı için evrendeki kozmik enerjiyi bedenimize aktaramayız.

Çakraların fizik bedendeki karşılıkları Endokrin sistemlerinin bulunduğu yerlerdir. Reiki ile oluşan enerji dengesizliğini dolayısıyla fizik bedendeki sorunları da iyileştirebilmek mümkün

Kaynak 2

Ellerle şifa verme sanatı çok eskidir. İnsanlar bunu zamanın başlangıcından beri yapıyor. Hasta olan ya da yaralanmış bir insanın üzerine ellerinizi koymak doğal bir içgüdüdür. Anneler bunun bir örneğidir. Bir çocuk incindiği zaman anneler ellerini incinen yere koyar. İnsan dokunuşu şifa veren özen ve sevgi iletir. Bu enerji bir çok isimlerle bilinir. Çin'de chi, Hindistan'da prana, İbranilerde ruach ve Japonlar tarafından Reiki olarak bilinir.

Reiki bu enerjinin direkt uygulaması ile çok bilinen şifa formlarından biridir. Tüm kültürlerdeki mistikler fiziksel evrenin onun altında yatan daha basit formdaki bir şeyden yapıldığından bahsettiler, modern fizik de Evren'in enerjiden yapıldığını anlama noktasına geldi, bu enerji düşünce ile etkilenebilir. Modern fiziğin bu enerjinin düşünce ile etkilenebileceğini söylemesi gibi, mistikler de bu altta yatan formun düşünce ile etkilendiğini söyler. Onlar daha da ileri gidip düşünmemiz ile ve her gün paylaştığımız düşüncelerle kendi realitemizi kendimizin yarattığını iddia ederler.

Bu enerji Reiki uygulayıcıları tarafından kullanılan doğal bir enerjidir. Reiki uygulayıcısı bu enerjiye daha güçlü bir şekilde ulaşır; çünkü onun aldığı uyumlamalar bedenin enerji kanallarındaki blokları temizler. Uyumlamalar ayrıca şifacının kendi yaşam enerjilerini artırır ve kişiyi Reiki'nin kaynağına bağlar. Bu kaynak şifacının istediği herhangi bir şekilde adlandırılabilir, Tanrıça enerjisi, Tanrı, ilk Kaynak vs. Reiki herhangi bir din ile ilişkili değildir, bu nedenle kaynağı istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz.

Reiki'yi uygulamak için, uygulayıcı şifanın gerçekleşmesine niyet ederek ellerini iyileştirilecek kişinin üzerine koyar ve enerji akmaya başlar. Reiki enerjisi zekidir; çünkü Evren çok zeki bir yerdir. Enerji nereye gideceğini, ne yapacağını bilir; oraya gider ve daha yüksek zeka tarafından yönlendirilir. Enerji kendi akışını yönlendirir. Uygulayıcıdan tam hastanın gereksinim duyduğu miktarda enerji çekilir. Tüm bunlar şifacının direkt bilinçli müdahalesi olmadan gerçekleşir. Şifacının işi yoldan çekilmek, şifa yerini açık tutmak ve bundan sonra ne yapacağının işaretlerini gözlemek/dinlemektir.

Hastalık gibi fenomenlerin kişinin spiritüel büyümesinde önemli anlamlara sahip olduğuna inanılır, örneğin uyanmak için bir mesaj. Tek başına enerji şifası zihin ya da bedenin bir düzensizliğini ortadan kaldırabilir, ancak hastalığın mesajını almadıkça ve sonuç olarak titreşiminizi yükseltmedikçe gerçek iyileşme olmaz. Eğer mesaj alınmazsa; sadece başka bir hastalığı geliştirdiğinizi görürsünüz. Reiki şifası enerjinize uyum getirir ve bilinçliliğinizde ya da titreşiminizde değişimler yaratarak zihin ve bedenin gerçekten temel iyileşmesini getirir.

Mikao Usui'nin modern bilimin evrendeki her şeyin titreşimden yapıldığı sonucuna varmasının farkında olduğu görülüyor. O en yüksek boyutların titreşimlerini “Reiki” olarak isimlendirdi. Onun görüşü ile Reiki daha yüksek boyutlardaki varlıklar tarafından yayılan bilinçli enerjidir. Enerji kendi bilinçliliğine ve zekasına sahiptir ve sevginin, uyumun ve şifanın karakteristiklerini gösterir. Onun gerçek doğası saf ışıktır.

Reiki Ryoho'nun amacı İlahi Amacımızı gerçekleştirmek olan yaşamın amacını gerçekleştirmektir. En sonunda, bu amaç Gerçek Ben olduğumuzu keşfetmek ve Gerçek Ben olarak yaşamaktır. Gerçek spiritüel doğamızı kavradığımız zaman, yaşamlarımız dönüştürülür ve yaşamlarımızın tüm alanlarında sevgiyi ve uyumu uygulamaya başlarız. Sınırlandırıcı düşünce modellerini ve negatif enerjileri salıvermeye başlarız ve dikkatimizi daha şefkatli olmaya odaklarız. Ayrıca daha alt egomuzun isteklerini salıveririz ve tüm varlıklar için uyum, huzur ve mutluluk tesis etmeye doğru çalışmaya başlarız.

Bir şifa türü olarak Reiki kozmik ritim ile senkronize olmamıza ve en saf formundaki sevginin, uyumun ve şifanın Reiki titreşimlerini aktarmamıza izin verir. Bunu etkili yapmaya devam etmek için, titreşimimizi sürekli mümkün olduğu kadar yüksek tutmak hayati öneme sahiptir. Eğer bilinçlilik seviyemiz alçalırsa, Reiki titreşimimizin kalitesi alçalacaktır.

Usui ayrıca Reiki Ryoho'nun psişik güçler geliştirmek ya da garip deneyimlere sahip olmak için bir yöntem olmadığını belirtir. Reiki uyuyan sezgisel ve süpernormal yetenekleri açabilmesine rağmen, bu Reiki'nin ana amacı değildir. Reiki Ryoho ayrıca sadece belirtileri gidermek için değildir, aynı zamanda yaşamın Kaynağı ile birleşmek içindir ve Gerçek Ben'e uyanma vasıtası ile tüm hastalıkları temelinde iyileştirme işleminin başlaması içindir.

Kaynak 3

Reiki kelimesi Japonca'da Transandantal ruhun enerjisi yani kozmik yaşam enerjisi demektir. Yediden yetmişe herkesi maddi manevi sağlığa götüren bir ışık yoludur. Tanrısal sevgisiyle bütüne yönelik ve içinde varoluş ruhunu taşıyan her varlığa, ayırım gözetmeksizin, ancak tekamül sınırlarına uygun bir şekilde etki eden bir uygulamadır. Vücut-Ruh dengesini düzenleyip muhafaza eder ve aynı zamanda bioenerji kapasitesini çoğaltır. Böylece hem mevcut rahatsızlıklar giderilecek hem de oluşabilecek hastalıklardan korunma sağlanabilecektir.

REİKİ spiral şeklinde yedinci çakradan girip geçerek ellerden akar. Olayın özü aslında insanın, tekamülün de ilerlerken kendisini bu sevgiden dışlayarak, egosuyla hareket ederek (çakralarını kapatarak) yaşamını ilerletmeye çalışmasıdır. Bu sebeple Reiki'ye ihtiyaç duymayan, bu derin sevginin sıcaklığından haz almayan insan yoktur. Ayrıca, Reiki kanalı olarak açılan insanlarda bu enerjinin çakra sistemi tarafından nakledilmesi normal kapasitenin yüzlerce kat üzerinde olacağından, bu sıcak şifa enerjisinin yoğunluğu da benzersizdir.

Reiki manipülasyonlarla elde edilen geçici bir tedavi yöntemi değildir ve politik, felsefi ya da dini görüşlerle bağlantılı olmayan dolu dolu saf sevgidir. Ellerimizde ve tüm vücudumuzda hissedeceğimiz bir yaşam akışıdır: Sessizliği hissedin, kendinizi iyileştirin, çevrenizi de.

Siz bir Reiki kanalısınız! Şifacı değil, aracısınız; ne kadar çok Reiki yaparsanız enerji o kadar fazla girecek ve kanalınız genişleyecektir.

Reiki ile sadece iyilik yapabilirsin.

Reiki bir kahramanlık yolu, bir araştırma gezisidir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: fadime, 10.10.2010, 23:16 (UTC):
ben reiki öğrenmek istiyorum beni yönledirin ben kas hastasıyım uzak tan reiki tedavisi istiyorum..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56076113 ziyaretçi (142859453 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)