Rical'ül Gayb (Gayb Erenleri)
 

Rical'ül Gayb (Gayb Erenleri)

Halk arasında "üçler, yediler, kırklar" olarak bilinen "Gayb Erenleri", Allah'ın sevgili kullarıdır. Bunlar, her devirde mevcut olup Allah'ın emirlerine göre insanları idare etmeye çalışırlar. Ancak bunların kim olduklarını kimse bilemez.

Her çağda Allah'ın tecellisine mazhar olup (ilâhî sırlara erişip) Peygamberimiz'in manevi mirasına sahip olan bir kişi yaşar. Buna "Kutup" denir. Kutbun sağında ve solunda iki yardımcısı vardır ki bunların hepsine birden "ÜÇLER" denir. Ayrıca âlemin dört bir yanında idareyi sürdüren dört kişi daha vardır ki, diğer üçüyle birlikte bunlara "YEDİLER" denir. Bunlardan sonra da dereceleri daha düşük kırk kişi gelir ki, bunlara da "KIRKLAR" denir. Hatta bir rivayete göre bunlardan sonra bir de "Üç yüzler" gelirmiş. Bunlar her devirde mevcut olup ölenin yerine terfi etme yoluyla icraatta bulunurlarmış. Darda kalanlar bunlardan yardım isterlermiş.

Üçler, "tayy-i mekân" ve "tayy-i zamân" sırlarına sahiplermiş. Tayy-i mekân yerin ayak altında dürülmesi ve bu suretle uzak bir yere çok hızlı şekilde gidilmesidir. Kutbun aynı anda iki yerde görülmesinin sırrı budur. Tayy-i zaman ise bir an içinde çok uzun bir zamanın geçmesidir. Buna zaman içinde zaman da denir.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Latife uğur, 04.01.2020, 15:10 (UTC):
Yaziniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Saygılar
Latife Uğur

Yorumu gönderen: Göksel Bakkal, 05.05.2017, 12:44 (UTC):
GAVS KIMDIR VE KUTUP KIME DENIR?
GAVS KİMDİR VE KUTUB KİME DENİR?
Velilerden bir kısmına irşad görevi verilmiş, bir kısmına bu görev verilmemiştir. İrşadın en üstün mertebesi Gavsiyyef'tir. Gavs, manevî mertebelerin en yükseğinde bulunan zattır. Bu zata "Kutub" da denir. Bir başka deyişle Kutbül Aktab, yani kutuplar kutbu demektir.
Gavs dünyadan göçünce onun yerine kutublardan Sâhib-i Şimal geçer.
Ondan bir geride bulunan Sâhib-i Yemin ise Sâhib-i Şimal olur.
Onun yerine Dörtlerden biri Sâhib-i Yemin olur,
Onun yerine Kırklardan biri Evtâd olur. Yedilere alınır.
Onun yerine Üçyüzlerden" biri Kırklara alınır.
Onun yerine Birler"den biri Üçyüzlere alınır.
Onun yerine sâlih kullardan biri Binlere alınır.

RİCALÜ'L GAYB (GAYB ERENLERİ)
Üçler, yediler ve kırklar denilen erenlere Gayb Erenleri denilir. Bunlar Yüce Allah tarafından belli görevlerle görevlendirilmiş Allah dostlarıdırlar. Derece itibariyle aralarında farklılıklar bulunur. Bu manevî derecelerin en üstünü Kutubluk derecesidir. En üst derecede ise Kutbiyyet-i Kübrâ denilen "Gavsiyyet" derecesi vardır. Bu makamda bulunan zat Allah Rasulü (s.a.v.)'nün gerçek temsilcisi, gerçek halifesidir. "Üçyüzler"den her biri bir nebi (peygamber) meşrebindedir. Üçyüzlerden kırkı, Âdem Aleyhisselam'ın meşrebindedir. Bunlara "Abdal" denir. Yetmişi Nuh Aleyhisselam'ın meşrebindedir. Bunlara "Nükeba" denir. Yedisi Allah Rasulü (s.a.v.)'in meşrebindedir. Bunların dördüne "Evtâd", ikisine "İmâmân" denir. İşte bunlardan biri "Gavsül A'zam"dır

(Kasri Arifan dan)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739806 ziyaretçi (134025674 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler