Ruh Esi ve Ruh Ikizi Nedir?
 
eşi, ikizi, nedir, ruh, ruh, ve

Ruh Eşi ve Ruh İkizi Nedir?

Bu makale, İslami çizgiler taşımaz. Sadece ARAŞTIRMACILARA YÖNELİKTİR.

Birisinin ruh ikiziniz ve ruh esiniz (ki bunlar tamamen farklı kavramlardır) olduğunu anlamanın bir kriteri yok. Aşağıdaki yazıda nasıl hissedebileceğiniz yazıyor. Bu tamamen benim şahsi deneyimim. Bir insanın size "evet falanca sizin ruh esinizdir ya da ruh ikizinizdir" deme şansı yok çünkü bu olayın belli bir kuralı yok. Buna cevap verebilecek tamamen sizsiniz. Gözler ruhun aynasıdır. Birinin gözlerinde kendi gözlerinizdeki şeyi görüyorsanız ruh ikiziniz olma ihtimali vardır. Ya da tamamen ayni frekansta titreşiyor ve birbirinizi çekiyor da olabilirsiniz, o zaman ruh esinizle birliktesiniz demektir. Buna ancak yüreğiniz ve ic görüşünüz karar verecektir başkası değil.

Ancak hepimiz bir bütünün parçası isek ya da her birimiz birbirimizin yansımalarıysak o zaman ayniyiz, "ayna'yız demektir. Birisine karşı yoğun çekim hissediyorsak, en istediğimiz özelliği projekte etmekteyiz, yani "o kişi" olarak yansımaktayız aslında, aradığımız ve bulduğumuzu sandığımız her ne varsa hepsi biziz.

Yine de belki sorularınıza cevap olarak yazıyı bir kez daha okursanız, bu konuda aydınlanmış olursunuz.

İkiz ruhlar

Fiziki bedenlerimizi almadan önce enerji boyutunda androjen (hem erkek hem dişi) varlıklardık. Bütünlüğü ve dengeyi kendi içimizde deneyimliyorduk. Fiziki boyuta maddeyi deneyimlemek üzere gelirken burada var olmak için kutuplaşmaya ihtiyaç duyuldu. Bu bölünme bizim içsellik ve dışsallık yönlerimizde de gerçekleşti. İçsel yönümüz dişi yarıyı ve dışsal yanımız eril yarıyı oluşturdu. Fiziksele indiğimizde iki karşıt enerji olarak var olduk, erkek ve dişi olarak. Diğer yarimiz, ikiz alevimiz ya da ikiz ruhumuz olarak adlandırılır. İkiz ruhunuz sizinle benzer titreşime sahiptir, görünüş olarak sadece madalyonun obur yüzüdür.

İkiz ruhların karsılaşması çok nadiren gerçekleşir çünkü ancak fiziki enkarnasyonlarının sonuna gelen ikiz ruhlar karsılaşırlar. Dünyanın artan titreşimi her şeyi hızlandırmaktadır ve sonuç olarak simdi eskiden hiç olmadığı kadar çok ikiz ruh karsılaşmaktadır. Ayni zamanda kişinin ikiz ruhuna Kundalini yükselişi esnasında rastlaması da mümkündür. Bu durumda, ikiz ruhların karsılaşması kundalini enerjisini güçlendirecek ve erkek ve dişi enerjilerin içsel olarak birleşmesi dışsal deneyim olarak yaşanacaktır. Bu ikiz ruhların karsılaşmasının mutlaka kundalini yükselişi ile bağlantılı olması anlamına gelmez. İkiz ruhların karsılaşması tanrısal bir karardır. Her ruh yaşaması gerektiğinde yaşayacaktır. Eğer ikiz ruhunuzun ve sizin, fiziki ortamın yasakladığı bir şeyi enerji boyutunda yaşamanız gerekiyorsa, Tanrı bir yolunu bulacak ve yaşanması gereken yaşanacaktır. İkiz ruhların fiziki boyutta gerçekten karsılaşmalarından yıllar önce etherde karsılaşmaları çok rastlanan bir olaydır.

Pek çok insan eş ruh ve ikiz ruhu birbirine karıştırır. İkiz ruhun karsılaşması yarattığı çekim nedeniyle kuşku götürmez. Kişinin kalmış karmik tortuları temizlenmek üzere, tam kutupsal karşıtı tarafından yaratılan büyük enerji vakumu ile yüzeye çekilince vücutta hissedilen çok yoğun enerji akışı nedeniyle hatırlama-tanıma çok kuvvetle meydana çıkacaktır. Kişi ikiz ruha hayal edilenin ötesinde bir kuvvetle çekilir ki bu daha önce hissedilmiş hiçbir çekime benzemez. İkiz ruhların karsılaşması somon balıklarının akıntı yukarı yüzmelerine benzer bir içsel bilisi uyandırır; her şeye rağmen mutlaka yapılması gereken bir yolculuktur. İkiz ruhların karsılaşmasından doğan güç her ruhun kendi içindeki eril-dişil dengelenmesini başlatır; bu ikiz ruhların karsılaştırılmalarındaki ana sebeptir.

İkiz ruhların karsılaşması için kullanılacak en hafif sözcük "yoğun'dur. Söz konusu olan filmlerdeki gibi bir romantizm değildir. Kişinin ikiz ruhu ile karsılaşmasının kafalardaki "Sonsuza kadar mutlu yaşadılar" senaryosu ile ilgisi yoktur. İkiz ruhların karsılaşmalarındaki ana sebep; yeniden androjen (tam ve bütün) olmak üzere yükselirken içinizdeki karşıt kutupları enerji olarak kaynaştırmaya yardımcı olmaktır.

İkiz ruh ilişkileri Evrendeki her şey ile ayni enerjik ritme sahiptir. Yani, genişler ve büzülür. İlişki içinde bu cezp edilme ve geri püskürtülme (çekim ve tiksinme) olarak deneyimlenir. Genellikle enerjiler kaynaşırken ikiz ruhlar çok yoğun bir çekim hissederler daha sonra kaynasan enerjileri tanır ve dengelerken ise uzaklaşırlar. Bu ritim pek çok kere tekrarlanır ve her defasında büyük ruhsal kargaşalara ve hasarlara yol acar.

İkiz ruhlar genellikle benzer fiziki özellikler taşırlar, iki tutkulu aşıktan çok kardeşlere benzerler. Bağları çok derin ve fiziksel alemin ötesindedir. İkiz ruhlar karsılaşarak enerjik bütünleşmelerini yasamak üzere enkarne olduklarında, karşıt kutuplaşmayı bütünleyebilmek için birbirlerine karşıt enerjiyi yansıtabilmek üzere mutlaka erkek ve kadın olarak enkarne olurlar. Aslında bu tüm kadın-erkek birlikteliklerinde böyledir ama ikiz ruhların ilişkileri kıyaslanmayacak ölçüde yoğun yaşanır.

İkiz ruhların fiziksel ortamda birlikte olmalarını engelleyecek bir durum olması çok yaygındır (örneğin birisi evlidir). Bu zorluk kazara yaratılmamıştır. İkiz ruh karsılaşması kişinin tüm enerji blokajlarının kırılarak, kişinin bilincinde ilahi ve dünyevi olanın kaynaşmasına imkan sağlamak niyetiyle olur. Sonuçta kendi içinde tamamlanmış, enerji düzeyinde androjen (tam ve dengeli) kişi ortaya çıkacaktır. Bu sonuca giderken kişi inanılmaz zorluklarla karsılaşır, yoğun ve acili teslimiyetler yasar ve her bilgisi, inancı ve kalıbı sarsılır, yıkılır. Kaynağımıza donuş; ne güçsüz yürekler ne de dışsal sevinçler ve dünyevi mutluluklar arayanlar için değildir.

Eğer ikiz ruhunuzla karsılaştıysanız ya da karşılaştığınızı sanıyorsanız unutmamanız gereken sudur; Tanrı sizi onunla dünyevi bir "Mutlu aşk hikayesi" yaşamanız için karsılaştırmadı. Siz onunla; kendi içinizdeki bütünlüğünüzü keşfederken içsel dengenizi kurmak ve sürdürmek için karsılaştınız. Eğer ikiz ruhunuzla ilişkinizde ya da diğer ilişkilerinizde zorluk yaşıyorsanız, acıları ve zorlukları kabul edip Tanrıya teslim olmaya devam edin. Gerçeğin ışığının içinizde parlaması için yardım isteyin, durumu ruhsal tekamülünüz için ve kendinizi tanımak için bir fırsat olarak görün. Her şey olması gerektiği zamanda, ilahi plana uygun olarak hallolacaktır. Odağınızı Tanrıdan ayırmayın.

Ruh ikizinizin sizde çok derin duygular ve sevgi uyandırması doğaldır, ikiziniz sizin içinizde olduğunu bilmediğiniz noktalara dokunacak ve onları harekete geçirecektir. Bu çok karmaşık ve acı dolu olabilir, özellikle eğer ikiz ruh ilişkisine günün birinde "Mutlu aşk hikayesi'ne dönüşecek romantik bir anlam yüklemek niyetindeyseniz. Öyle değildir. Basitçe açıklamak gerekirse bu sadece tanrıya yürürken atılan bir diğer adimdir.

Eş ruhlar

İkiz ruhlar bölündükten sonra her bir ayrılmış parça kendisini enerji olarak tamamlayacak başka bir ruhla esleşir. Bu yeni ruh, ruh ikizleri gibi tam zıt değildir, karşı cinsin kutupsallığına sahiptir ama benzer titreşimdedir. Bunlar fiziksele gelen esas eş ruhlardır. Eş ruhlar birbirlerini dengelerler ve birbirlerine eksik olan fiziksel deneyimleri getirirler. Eş ruhlar, ikiz ruhlar gibi karşıt kutupların kaynaşması için katalizör olarak çalışmazlar tam aksine sizin kendi enerjinizi dışarıdan dengeleyen ve dinginleştiren bir oyun arkadaşıdırlar.

İşte bu, bizim insan gözüyle "Mutlu aşk hikayesi" tarifimize en çok uyan ilişki modelidir. Kolayca kurulmuş, dışsal temellere dayanmayan derin bir bağdır. Esas eş ruh cifti birbirini enerji olarak onurlandırır ve dengeler. Birisi dünyevi ve dışa donuk iken diğeri daha içsel ve ruhsaldır.

Özet

Tanrısallığımıza geri yükselirken, ondan uzaklaşırken yaratılmış yolu geri yürürüz ve yolda pek çok formdaki benzer enerjiyi kendimize çekeriz. Geri dönerken, nihai olarak ikiz ruhumuzla ve esas eş ruhumuzla karsılaşmadan önce pek çok eş ruh (oyun arkadaşı) ile rastlaşırız. Her kişi sonunda ruhsal büyümenin bir parçası olarak bu deneyimi yaşayacaktır.

Hem ruh esi hem de ruh ikizi ile karsılaşan biri olarak ruh esi ve ruh ikizi ile karsılaşmanın farklı hem de çok farklı duygular uyandırdığını söyleyebilirim.

Ruh esinizle karsılaştığınızda onunla kocaman bir hayati paylaşacağınızı, ne olursa olsun onun size destek olmak için burada olduğunu anlarsınız. O sizin eksik yanlarınızın tamamlayıcısı, sivri yanlarınızın törpüsüdür. Hem öğretmeniniz, hem öğrencinizdir, arkadaşınızdır, sırdaşınızdır. Kavgalarınız bile sadece birbirinize eksik yönlerinizi göstermek için bir meydan okumadır. Hem fiziksel hem ruhsal olarak hep yanınızdadır ve olacaktır.

Ruh ikizinizi gördüğünüzde bunu anlarsınız, neden olduğunu anlayamadığınız yoğun bir çekim duyarsınız. Bu duygu çok yakıcıdır, göbeğinizden içeri kızgın bir demir sokulmuş gibi hissedersiniz ve en önemlisi gözleridir. Baktığınızda kendi gözlerinizdeki şeyin aynisini onda da görürsünüz "ruhunuzu".... Düşünceleri aynidir, yaşadığı fiziksel mekan aynı olmasa bile ruhsal olarak ayni yoldaşınızdır, karakterleriniz aynidir. Hissettiğiniz, bildiğiniz, gördüğünüz ve algıladığınız her şey aynidir. Siz birbirinizle "invert'sinizdir. Yani ters dönmüş görüntüsü ya da asimetrik görüntüsü.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: gece, 21.06.2018, 07:56 (UTC):
Ben sanırım ruh ikizimle karşılaştım. kalbimde bir kalp daha var gibi. Nedensizce özlüyorum. Acı çektiğinde hissediyorum. Geçen gün sol elim önce biraz uyustu sonra acı hissettim. Hemen ona sordum iyi misin eline ne oldu diye köpek isirmis elini. Bu tesadüf olamaz. Hissettiğini hissediyorum bu çok değişik . bu Allah in bir lütfu. Bir tek bunun nasıl gerceklese bildiğini aklın almiyo . Şimdi nolacak hiç bilmiyorum. Tek bildiğim bir bütün gibiyiz çok değişik...

Yorumu gönderen: LONELY, 25.02.2018, 23:34 (UTC):
BEN RUH İKİZİMİ RÜYAMDA GÖRDÜM ÇOOK NETTİ. sanki benden kopup gitti. ayrılığı söyler gibiydi. ben ise tepkisizdim ama o üzgün duruyordu. yüzü hem çok tanıdık hem çok yabancıydı. o rüyadan sonra sürekli kulağımda birisi ölecek diye sesller duyuyordm iç seste denebilir ama ben bunun gereksiz bir kuruntu olduğunu düşündüm. gerçeği söylemek gerekirse sonra internete baktığımda ölüm haberini gördüm. ben gördüğüm rüyayı internette resmini görünce anladım. şimdi ne olacak kendim ölmüş gibi ve bomboş apayalnız hissediyorum.onu birkere gördüm rüyamda gerçekte ise hiç görmedim.şimdine olacak..

Yorumu gönderen: YDGÇ, 13.09.2017, 19:31 (UTC):
Değerli Aygün,ruh ikizliği durumu ,bence ruhun bedenden çıkması ile bağlantılı pek değil gibi;zira,ruh ikizliği ; sizinle aynı duygu, düşünce ile olaylara bakıştır....Ve,karşılıksız çekim vardır.Hatta bazen fiziksel davranış dahi aynı olabiliyor...Örnek: ikinizin de sinirsel tepkisi kolonya gibi uçucu olabiliyor. Her ikiniz de aynı filmi seyretmekten zevk alabilmek gibi..
Ruh ikizini şimdi bu boyutlara göre incele....Ha,aşk veya kanınızın kaynaması farklıdır;zira ,bunlar bir anlık gelişen duygulardır..Bazen o kişinin fiziği size hoş gelebilir..Ruh ikizini bulmak zor ve tesadüftür.
Saygılarımla....

Yorumu gönderen: Aygun, 13.09.2017, 05:01 (UTC):
Ben de ruh ikizi durumundayim.cok fazla acili bir yol.bazen ruhun bedeninden cikmis gibi hisediyorsun.

Yorumu gönderen: yoğun duygular, 06.09.2017, 21:58 (UTC):
Değerli ziyaretçiler,bundan tam bir yıl önce bu dakikalarda bu sayfada ilk yazımı yazmıştım.Daha sonraları diğer sayfaları da bu sayfada tanıştığım birinin yönlendirmesi ile taramaya,bilgi edinmeye başladım.. Herkes kendisinden bir parça görüyor...Ve,bu şekilde kültür birikimimiz oluşuyor....
Sonuçta ,kişiler kendisinde var olup-olmadığı bilmediği yönlerini keşfediyor.Yani,kendini buluyor...Tabii olarak sizinle aynı titreşimlere sahip kişilerle de tanışıyorsunuz...Devamında sevgi ve saygıya dayalı bir bağ oluşuyor.......
Bu sayfadan edindiğim tecrübe şu;eğer kendinize uzun yıllar sürecek bir eş ya da arkadaş arıyorsanız;ruh eş ya da ikizini çok iyi irdelemenizin gerekli;zira, karşılıksız çekime dayalı sevgi var.İşte bu da karşınızdaki ruh ikizinizin basit olumsuzluklarınızı görmemenizi sağlıyor.Hatta buna biraz empati duygumuzun gitgide daha da geliştiğini söyleyebiliriz.
Saygılar.....YOĞUN DUYGULAR....
Yorumu gönderen: Soulmate, 27.06.2017, 00:12 (UTC):
Sayin FARKINDA umarim kirilmamissindir...unutacagim FARKINDA..ben bosansin istemedim ki...sadece ortada guzel birsey vardi bakalim bu guzel seyi o da farkettimi dedim gercekten farketmis gibiydi ama sonra ustune dusmedi sadece ben buyuttum o buyutmedi bu durumu...onu tam unutacagim dedigimde tekrardan karsima cikti unutamadim karsima cikti derken itiraflarla degil tesadufen gorme imkani oldu akraba mahiyetinde..simdi boyle bir beklentim yok ben onu cok benimsemistim ruh ikizim diye cok tastiklemistim ama bir seneyi biraz askin bir sure onu goremeyisim bana o kadar cok yoldan ulasabilecekken buna yeltenmemesi beni soguttu bosansin gelsin demedim bir aramak nasilsin diye sormasiydi belki beklentim ben anlardim FARKINDA ne amacla aradigini ben anlardim...sadece sosyal medyadan begenileri oldu bir kerede yorumu oldu hahaha...guldugume bakma cok kotuyum FARKINDA

Yorumu gönderen: FARKINDA, 25.06.2017, 21:43 (UTC):
Sn.Soulmate,herhalde bir yanlış anlaşılma olmuş;zira,ben size veya bir başka kişiye bu siteden ;''....sana yardımcı olamam ',dediğimi hatırlamıyorum.Kaldı ki,size yol gösterici olduğumu sanıyordum..Demek ki,olamamışım..Kusura bakmayın;ama,anladığım kadarıyla sizin tek duymak istediğiniz,ruh ikiziniz olduğunu ima ettiğiniz adamın size koşarak geleceğini duymak istemeniz....Bu çok saflık olur;çünkü,adam evli....Boşanması ve yuvasını dağıtması zaman alır...Bu süreçte de birbirinizden soğumalar başlayabilir.....Sonuçta ortada kalan siz olursunuz.....Sözlerim size belki ağır gelebilir;ama,örnekleri toplumda çok.....
Benim bu sitede olmamı eleştirebilirsiniz...Alt tarafı, basit; bana hitaben yazmazsınız.....Ama,unutmayın BERAY size zaten fazlasıyla yardımcı olmuştu....
NOT: Sözlerimi zamanla bana hak vererek hatırlayacaksınız...Ben şimdilik sizi ,kendinize bırakıyorum....Saygılar....FARKINDA..

Yorumu gönderen: FARKINDA, 25.06.2017, 21:21 (UTC):
Sn.Soulmate,6 ay önceleri BERAY adlı kişi sana,bir hayli faydalı önerilerde bulunmuştu...Şu an o öneriler hatırımda değil.Hatırıma gelirse yine bu siteden sana 1-2 güne kadar yazarım...Hafızamı zorlamam lazım;ama,BERAY sana, 'çocuklarını düşün ,' diyordu....İnan ki,senin gibi çare arayanlar bu bloglarda çok...Birbirimize destek verip,makul yol haritaları çıkarmalıyız.....Bazen,egolarımız bizi geri dönülmez uçurumlara sürükleyebiliyor....Eğri oturup,doğru konuşmalıyız. ( Düşünmeliyiz) ...
Eşinizin olumlu yönlerini görün....Bir an için,ruh ikizi düşüncenizden kurtulun......Böyle bir adamın hayatınızda hiç olmadığını varsayın ve hayata bu gözle bakın.......O adama gelirsek;sizi düşünmediğini ben buradan anlıyorum...Siz neden bu durumu hala kabullenemiyorsunuz !....
NOT:Bana soracağınız bir şey olursa,sorun..Yardımcı olmaya çalışırım......Saygılar....FARKINDA..

Yorumu gönderen: Soulmate, 25.06.2017, 21:21 (UTC):
Bir de sunu anlamiyorum sana yardımcı olamam diyorsun..pardon ama ben googledan bu siteyi bulup kendimede bir rumuz bulup sizlerden yardim amaciyla kelimelerle beden dili olmaksizin size ruh halimi anlatiyorum. Bu benim ne kadar yardima ihtiyacim oldugunu gostermiyor mu..yardımcı olmayacaksaniz burada ne işiniz var sayın FARKINDA

Yorumu gönderen: Soulmate, 25.06.2017, 21:00 (UTC):
Evet FARKİNDA o rumuzlu kisi bendim...bunu daha oncede soylemistim...suan ki durumuma bakacagim bana inan..cunku cok bekledim ama ondan bir adim goremiyorum...tamam o da etkilendi benden dedigim anlar da oldu...ama sonuc yok...sonuc yok...bunu beklemekten sıkıldım...inanirmisiniz 1 seneyi biraz askin suredir onu gormuyorum...hbrlerini aliyorum esiyle tatile gidecekmis...ben ise onu oturup dusunup uzuluyorum...ruh ikizim olsaydi beni arardi FARKINDA kesinlikle beni arardi

Yorumu gönderen: FARKINDA, 24.06.2017, 22:53 (UTC):
Sn.Soulmate,sizi anlamakta güçlük çekiyorum;zira,ruh ikiziniz olduğunu iddia ettiğiniz kişinin bir zamanlar ruh ikiziniz olduğunu belirtiyorsunuz.Yani,bir zamanlar ( ! )...Demek ki,geçmişte kuramlar kurmuşunuz....Artık ,buna ,''geçmiş olsun'',diyelim....Ve,kişileri iyi analiz etmeye çalışın.....Her şeyden önce karşımızdaki kişide cinselliği mi yoksa uyumlu bir hayatı mı arıyoruz.!...Bunun da cevabı öncelikle ,kişinin kendisini tanımasıyla olur...Eğer,buna yanlış veya o an'ki duygularınızla cevap verecek olursanız,ilerde ki olumsuzluklarda kimseyi suçlamayın;zira,suçlu sizsiniz....Ben ,uyumluluğu arayanlardanım...Diğer noktalar sonra gelir...
Bence, kendinizi toparlayın...Şu an'ki konumunuza bakın,kendinize buna göre yeni bir yol haritası çizin....
Siz hala bana daha önce sorduğum soru olan, ' 6 ay önceleri bu sitede sizinle aynı rumuzla yazan kişinin siz olup-olmadığını yazmadınız.....Bunu belirtir misiniz......Saygılar.....
FARKINDA .....

Yorumu gönderen: Soulmate, 24.06.2017, 01:40 (UTC):
Suan guluyorum halime..ruh ikizim dedigim adam esiyle tatile gidecek plan yapiyorlar...haahaha nasil bir ruh ikizi ama...delirmisim ben hayali gercek sanmisim yanilmisim...gitsin tatile mutlu olsun...ben ona bir zamanlar ruh ikizim diyecek kadar artik kafamda neler kurmussam....yazik bana yazik kendime...canim kendim...benim ruh ikizim esiyle tatile gidecek ey zalımlar

Yorumu gönderen: FARKINDA , 21.06.2017, 21:23 (UTC):
Sn. SOULMATE, 13 Haziranda size şunu sormuştum,'6 ay önceleri yine bu sitede sizinle aynı rumuzla yazan siz misiniz?' '.. Eğer siz iseniz, zaten o zamanlar size şu an içinde bulunduğunuz ruh eşi-ikizi konusunda yaşadığınız girdapla ilgili yardımcı olundu.. Zira, yazıları takip ediyordum... Ve, sn. ZAMAN 'ın dediklerine benzer tavsiyeleriydi....Üstelik,yol göstericiydi.
Dünkü,sorunuzu cevaplayayım... Ben şu an evli değilim, ama, evliyken başka birisi bana ruh eşi veya ikizi olacak, diye asla dönüp, bakmadım... Karakterime ters gelir..
Sizin, sn. ZAMAN' ın yazısını tekrar okuyun... O yazı sizinle aynı durumda olanlara yönelik... Öncelikle ailenize dönün... Her şeyi yeniden makul biçimde düşünün... Ruh eşinizin dolu tarafını görün.. Sonra ruh ikizinizin boş taraflarını.....
. . . Aslında ben size yazmayacağım, ama, dünkü son sorunuz dokunaklıydı.. Ve, yardıma ihtiyacınızın var olduğunu hissettim. Aslında siz de girdaptan çıkmaya çalışıyorsunuz..... Bu konuyu kolay atlatmak iradenize bağlı. ..Yanınızdaki insana olumlu gözle bakın... O zaman kendinizi de seversiniz, saygınız olur... Saygılar.

Yorumu gönderen: Soulmate, 20.06.2017, 20:43 (UTC):
Erkeklere soruyorum evlisiniz ve evliyken ruh ikizinizle karsilastiniz muhtesem bir elektrik...ama esiniz var...ne yapardiniz bu durumda

Yorumu gönderen: Zaman, 18.06.2017, 01:50 (UTC):
Soulmate için cevap; öncelikle bu ruh ikizi aşkı normal aşk gibi değil. Çok daha öte farklı birşey. Siz onunla birlikte olabilme, yanlış kişiyle evlendim düşüncesini aşmadan acıdan kurtulamazsınız. Siz doğru kişiyle evlisiniz,herşey olması gerektiği gibi oluyor. Eşinizin kıymetini bilin ve onunla mutlu değilseniz kendinizi değiştirin. Mesela ruh ikizinize karşı hissettiğiniz gibi hissedin, özel biri gibi davranın eşinize karşı.. Nasıl da harika bir insan olduğunu göreceksiniz. Çünkü biz nasılsak, nasıl enerji gönderirsek karşıdaki kişilerde öyle oluyor.. Ruh ikizi aşkını yaşamış biri olarak, içe yönelmeler sorgulamalarla o kişiye duyduğum aşkın kendime olduğunu deneyimledim. Kendimi daha çok sevdim,değer verdim. Yıllarca kendimi sevmediğimi anladım. Kendimle daha barışık,mutlu, huzurlu yaşamaya başladım. Soulmate o uzakta acı çekiyorum değil, o acı kendi yokluğunuzun acısı, kendinize kavuşma özlemi olabilir.. İçinize yönelin, düşünün farkına varın derim.. Onca şeyle dışa yönelip kendimizi unutmuşken bu olay kendimizin farkına varması için mucize.. Şükürler olsun ki böyle birşeylerin farkına vardığım için..

Yorumu gönderen: FARKINDA, 14.06.2017, 19:24 (UTC):
Sn.Soulmate,son düşüncelerinize göre yorum yapmamı isterseniz şunu derim;
------Ruh eşinizi bulmuşunuz;ama,siz asıl, koşulsuz sevginin peşindesiniz...Ve,bunu da ancak ruh ikizinizde bulacağınıza inanıyorsunuz ...
Bu tipik olarak şöyle bir şey; kişiye sorarlar ; '' tek çocuğunuz olacak olsa,kız mı erkek mi olmasını istersiniz? '' ,gibi...Kimisi,' erkek 'der kimisi de ,''kız ',' der. Zaten bunu dünkü yazımda ;' kişinin erdemliliği ,'olarak ,yorumlamıştım.Önemli olan,ne istediğimizi tek seferde bilebilmek..
Size 4 haziranda deniz kenarı bir yere gideceğimi belirtip,sizin de şu an böyle bir yerde olduğunuzu yazmıştınız....Ve,şu an böyle bir yer olan Yalova'ya geldim;ama,siz hala şehrinizi belirtmediniz...!
DEĞERLİ AVJİN'e...'' Neden yaşadım ?',diyorsunuz...Belki,yaşayarak tekamülünüzü gerektirenlerden biri de buydu !....Hayatta her alanda bunun örneklerini görmek mümkün...Mesela geçenlerde yaşıtım olan bir arkadaşımın intihar ettiğini duydum....Derinlere daldım;' acaba neden böyle bir ölümü seçti !' dedim....Galiba,'hayatta dengeyi kuramayanlar sınıfındaydı'..Ve,sınıfta kaldı......Saygılar......

Yorumu gönderen: Avjin, 13.06.2017, 23:33 (UTC):
Bir rüya gördüm ve o rüya üzerine onunla tanıştık . Rüya vesile oldu. Daha ilk tanıştığımızda kaybedeceğimizi biliyorduk ikimizde .. denedik .. klasik bir ilişki vasfı yüklemeye çalıştık ama olmadı . Acı çok fazla.. dinmiyor. Kavuşma ihtimali sıfır.hala soru işaretleri ile doluyum ne yaşadım ? Neden yaşadım ? Deneyimi olan var mı

Yorumu gönderen: FARKINDA, 12.06.2017, 22:39 (UTC):
Sn.Soulmate,... 21 nisanda yazan siz iseniz,o halde 6 ay önceleri de yazan siz olabilir misiniz?...----Bu esnada siz hala şehirinizi yazmadınız..Yazar mısınız....Ayrıca,size yardımcı olacağım bir şey varsa ,söyleyin.....
-----Son durumunuz nasıl bir gidişatta...Bence sorunlarınız çözülemeyecek gibi değil...-------
Ruh eşi ile ruh ikizi asla aynı potada değil....İkisine de farklı yaklaşımda bulunursak kafamızı ve mutluluğumuzu meşgul etmez....Unutmayalım ki,ruh eşliliği evlillikte olabilirken,ruh ikizliliğinde illa evlilik veya cinsel duygular ön planda olmayabiliyor...Zaten ince çizgi burada ve kişinin erdemliliği de burada ortaya çıkıyor...Önemli olan irademizi kontroldür.Bunu başaranlar,hayatta da kendiyle barışık insanlardır.....
NOT: Uzun yazmak isterdim ,ama sizden soru gelirse daha yardımcı olabilirim...Saygılar.

Yorumu gönderen: Soulmate, 12.06.2017, 22:14 (UTC):
Evet Farkinda

Yorumu gönderen: FARKINDA , 11.06.2017, 22:54 (UTC):
Sn. Soulmate, 21 nisanda yazan ile 9 Haziranda yazan aynı kişi mi?

Yorumu gönderen: Soulmate, 08.06.2017, 22:49 (UTC):
Hayir biri baskasiyla evliyken hic tanimadigi ruh ikizi karsisina cikiyor ve aci cekmeye basliyor anliyor ki ruh ikizi aslinda evlendigi kisi degilde bu yabanci adammis...o yabanci adamla aralarindaki enerji telepati mukemmel...ama bu yabanci adamda evli...ikisininde eli kolu bagli...iki tarafta saskin urkek mutlu ama maalesef engelleri olan bir ruh ikizleri

Yorumu gönderen: FARKINDA, 07.06.2017, 21:39 (UTC):
Sn. Soulmate, ''her iki taraf da başkalarıyla beraberken........''derken neyi kast ettiğinizi tam olarak anlamış değilim...Herhalde şunu demek istiyorsunuz;taraflar başkalarıyla evlenseler ,bu durumda eski ve yeni aşklarıyla da mı ruh ikizi ! ...Bu kanaatimce şöyle mümkün;eskisini kafasından atmış olması gerekli.....Hıı ,kişi eski ve yeniye de bağlıysa kişinin üzerinde atamadığı duygular vardır.......İşte acı durumu sizde oluşturan bu olabilir.....Bu esnada eski ve aşklarınızdan da haz alıyorsanız biri ruh eşi diğeri ikizinizdir...Buna siz karar verin...( Ben sizi o kadar tanımıyorum ki...! ).........Size,elbette yardımcı olmak isterim ;ama, bana tlf ile ulaşmanız bu ortamda zor...Belki tlf numaranızı bir şekilde şifreli verebilirsiniz...Ki,bunu da size bırakıyorum......
Ayrıca kişi şuna cevap verebilmeli;' ben ruh eşliliğinden yoksa ruh ikizliliğinden mi yanayım!..Yani,hangi tarif bedenime göre..( ! )...Ve,bu hayat sizin........
NOT:Önceki bloklardaki sorularıma neden cevap vermediğinizi anlayamıyorum......Saygılarımla...FARKINDA.

Yorumu gönderen: Soulmate, 07.06.2017, 20:09 (UTC):
Yani her iki tarafta baskalariyla beraberken ruh ikizlerini bulabilirler mi birden karsilarinda

Yorumu gönderen: FARKINDA, 07.06.2017, 15:09 (UTC):
Sn.Soulmate, son 2 yazıma ( 04.06.2017 ) kısmen cevap verebilir misiniz ! Yani, hangi il-ilçede yaşıyorsunuz ?
5-6 ay önce bu sitede sizin rumuzla yazan siz miydiniz ?.
Asıl konunuza ,daha doğrusu acı çektiğiniz noktaya değinmek istiyorum;zira ,sizin 4 gün önce bu konuda ricanız vardı...
Hiç bir aşk sizden üstün olamaz..Yani,eski sevdiğiniz başka şehire gitmişse ve başka biriyle evlenmişse artık giden gitmiştir.Yapılacak tek erdem var;o da,yeni aşklara yelken açmak...Acılarla yaşamak gereksizdir.....Mutluluk kolay elde edilmiyor..Kimse de mutluluğu bize altın tepside getirmiyor.....
Acılarla yaşamak, hayata küsmektir...
Ben ,etrafımda mutlu olacağım noktalara odaklandım....Siz de böyle yapabilirsiniz...
Bu sitede olan 2 sayfaya bakmanızı rica etmiştim....Bakabildiniz mi! ..Yorum yazın.........Ayrıca ,Ruh ikizliliğini kendimce özetleyeyim: Ruh eşliliği ,eşlerin birbirini her yönden tamamlaması olurken,ruh ikizleri bunun tam tersidir.Yani zıtlardır......'''Peki ,böyle ise,bendeki ona karşı çekim gücü neyden !,'' diyebilirsiniz.....Galiba o da şu,kişiler bazen kendi kendilerine yetiyor;fakat ,eksik olan, kendisi hayata daha da bağlayacak bir arkadaş aramaları..Bu ilk bakışta zıtlık gibi,görünüyor olsa da özünde insanlara bakış açıları aynı...Zaten ,bu noktada ( tanıştıklarında) birbirlerini bulduklarına inanıyorlar......Galiba bu illa evlilikle sonuçlanmayabilinir...Zaten ,onlar kendilerine elmanın iki yarısı gözüyle bakıyor. ( zıtlık ,burada ince çizgiyle ayrılıyor.)...........Cinsellik şart değil,onlar için ;önemli olan bir arada olmaları...
Ruh eşliliği yukarıda belirttiğim gibi,eşlerin birbirlerini tamamlaması.Yani,uyumlu evlilik...Eşlerden biri,zengin olmak için,hırsızlığa razıysa diğeri de buna hemen katılıyor....Biri cimriyse diğeri de cimri ,vbg.....
Saygılarımla....FARKINDA..


Yorumu gönderen: Soulmate, 06.06.2017, 22:37 (UTC):
uzagız bırbırımıze belkı 400 km belkı 500..gozlerımı kapadıgım an ıse tam yanıbasımda bana bakıyor..suskun dusuncelı..bır gun bırbırımıze bakakaldık gozlerınde kendı gozlerımı gordum..aslında aynı sehırdeydık a dostlar ama sonra baska sehıre yerlestı..arada benım oldugum sehıre geldıgını haber alıyorum sankı o gun baska guzel hava..kuslar cıvıldıyor..bır kıtapta okumustum ruh ıkızıysenız bırıyle, karsılastıgınız da, ya da onemlı bırsey olacaksa aranızda dogal afetler olurmus bunu yasayanlar oldumu aranızda?

Yorumu gönderen: FARKINDA, 04.06.2017, 15:40 (UTC):
Sn. Soulmate....Belki tesadüftür .Bir yorumda bulunamam ,ama, 5-6 ay önceleri sizin rumuzla yazan birisi veya birileri bu sitede vardı...
Yine bu sitedeki PARANORMAL sayfasının ,''Tesadüfler ve Hayat'' blogunu tümüyle okuyun......FARKINDA...

Yorumu gönderen: FARKINDA, 04.06.2017, 14:55 (UTC):
Sn. Soulmate'e.....Dün geceki yazınızı bugün gördüm.
Önce şunu sorayım,izninizle..Neden ''ı'' harfi yerine ''i''harfini tuşluyorsunuz ?.. Eğer dilimizi yeni öğrenen yabancı kişiyseniz,bunu normal karşılarım..
Yaşadığınız aşk veya her neyse size ızdırap veriyor ve bundan bahsetmek istiyor olduğunuzu belirtiyorsunuz o halde blog sizi bekliyor,yazın.Belki ben size yardımcı olamam ,ama bu sayfayı okuyan birileri yardımcı olabilir...
Bu esnada ben sizden bir konuda yardımcı olmanızı isteyeceğim...4 gün sonra hayatımda önemli değişiklik olacak ve akabinde deniz kenarında bir ilçeye yerleşme fikrindeyim...Meğer siz şu an böyle bir yerdesiniz bana bulunduğunuz yer hakkında bilgi ,tavsiye vbg yardımcı olur musunuz !...
NOT:Bu sitenin AŞK sayfasında ,Her Aşk Karşındaki Olmaktır Aslında' ''yı okuyun....Ve,oradaki ziyaretçi yorumlarını da gözden geçirin.....FARKINDA...

Yorumu gönderen: Soulmate, 03.06.2017, 21:15 (UTC):
Suan inanin bir deniz kenarindayim ve denizi seyrediyorum...bahsederim tabiki...neden olmasin cok aci cekiyorum inanin oyle bir aci ki hem tatli hem aci

Yorumu gönderen: FARKINDA, 02.06.2017, 22:29 (UTC):
Sn.Soulmate, siz herhalde hatları karıştırdınız (!)...Zira ,ben Avjin'den yorum bekliyordum;çünkü,bir aşk acısı içerisinde olan ve bu durumdan kurtulmaya çalışan oydu...
Sizin yaşadıklarınız hakkında bilgim yok.Yorum yapamam...Ama,şunu derim:''Her şeyi bir kenara atın ,yaşamdan keyif almaya bakın''......Gidin bir deniz kenarına ,denizi seyredin...
NOT: Size yazardım;ancak,yolculuktan 2 saat önce geldim,yol yorgunuyum...İyi geceler..Kusura bakmayın......FARKINDA

Yorumu gönderen: Soulmate, 02.06.2017, 21:41 (UTC):
FARKINDA ne olur yaz nasil anladin neler yasadin neler dusundun ne olur yaz icimin yangini diner belki

Yorumu gönderen: FARKINDA, 02.06.2017, 21:10 (UTC):
Değerli Avjin, Soulmate 'in söylediği gibi,çektiğiniz acı ve duygulardan eğer biraz bahsederseniz ;ben sizi çektiğiniz acılardan biraz uzaklaştırabilirim...''Peki,.nasıl olacak derseniz? ,'' size o zaman yardımcı olurum;çünkü,ben de buna benzer durumu yakın dönemde yaşadım ve unuttum.Şimdi moralim çok iyi...Ve,asıl şimdi yaşamdan keyf almaya başladım...
Meğersem acı çekmeme değmezmiş.....
Size sadece şu sırrı vereyim,''aşık olduğunuzun karakteri nasıl biri ,''diye araştırın...
NOT::İsminizin anlamını internetten baktım;''Su gibi,kadın'',olarak açıklama var.....
Su gibi,olup her kalıba ayak uydurmak zor.Bu ancak meziyet gerektirir.Empati- hümanist duygulu olmak da işin ayrı bir boyutu.......


Yorumu gönderen: Soulmate, 01.06.2017, 21:56 (UTC):
Sevgili avjin biraz bahseder misiniz

Yorumu gönderen: Avjin, 01.06.2017, 21:09 (UTC):
Bende benzer şeyler yaşadım acı çektim ve hala çekiyorum

Yorumu gönderen: Soulmate, 20.04.2017, 23:24 (UTC):
Beni unuttunuz

Yorumu gönderen: GÖKKKUŞAĞI, 12.04.2017, 20:25 (UTC):
PEK YAKIN BİR ZAMANDA GECEÇOCUĞU İLE BEN EŞ RUH YA DA RUH İKİZİYDİK.AMA ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE BEN ORTADAN BİR KAYBOLDUM BEN YALANCI ,ŞAKACI,MİLLETLE DALGA GEÇEN KALPSİZ RUH HASTASI BİRİ OLDUM. EVET ADIM ŞİMDİ BU RUH HASTASI.....AİLEM ARTIK ONUN ÜZERİNDE DURMAYACAĞINI SÖYLEDİ.AMA BENİ ÖYLE KORKUTMUŞLARDI Kİ HALA TEL. ÇALINCA ÇIKMIYORUM.YOKSA ONUN KALBİ BENDE KALDI,BENİM Kİ ONDA......ŞİMDİ İNANDIRAMIYORUM. BU YÜZDEN ACI ÇEKİYORUM.İLK DEFA BİRİ BANA İNANMIYOR.İLK DEFA BİR BANA YALANCI,RUH HASTASI DİYOR. SÖYLE NE YAPMALIYIM.

Yorumu gönderen: İlahi , 06.04.2017, 21:52 (UTC):
Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir
Yıllar geçse de inan kalbimin esiridir
Alamaz bin sevgili kalbimdeki bu yeri
Sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri
Her yerde hatıran var
Her şey seninle doğru
Her şeyde senin ismin
Bu yol aşkımın yolu
Alamaz bin sevgili kalbimdeki bu yeri
Sanki içimde açan bu sarmaşık Gül leri...

Yorumu gönderen: Ydgc ye cevap, 04.04.2017, 11:15 (UTC):
İnsanlar zaman zaman zihninde çeşitli düşüncelere kapılabilir , bazı düşüncelerden ve duygulardan sıyrılabilmesi için, çok zekice bir yöntem kullanmak gerekir. Aynı karşındaki gibi hatta bir tık ilerisi gibi düşünmen ve davranman gerekir ki o kendi durumumu fark edebilsin ve sıyrılabilsin.Yardımlaşmak insnaları sevmek fiilinden sonra gelen en güzel fiildir. Ne mutlu size...


Yorumu gönderen: YDGÇ, 03.04.2017, 21:07 (UTC):
İLAHİ rumuzlu kişiye cevap.... Öncelikle şunu belirteyim, eğer ki, siz bu sitede yazılar yazmaya devam etmek istiyorsanız, daha güncel bir rumuzu tavsiye ederim. Bunu siz belirleyin.
Muhtemelen bana soruyorsunuz, "".... Bu sitede başka bir rumuzla yazılarınız var mı?" ", diye.. Samimi cevap, istiyorsanız, '' evet''.. Ama, o zamanlar pek az genele yönelik, yazıyorken Genellikle kişiye özel yazardım....O kişinin sorunları ile alakadar olurdum,fakat gün geldi meğersem bu kişi bir ruh hastasıymış ..Ve, ortadan kayboldu. Yani, insanlarla bu tür oyunlar oynayarak kendi egolarını tatmin ediyormuş.. Bu yüzden kişiye özel, yardımcı olmuyorum.. Belki, çok daha ilerde olabilir. '' Bunu ileriye yaymak daha mantıklı"", derim.
İşte bunlardan dolayı bu sitede var oluş amacımız, kendi sorunlarımıza çözüm ararken benzer sorunları yaşayanlara da destek vermek, daha hümanist düşüncedir.. Eh! bu da bir tür sosyal yardımlaşma, diye düşünürüm... Unutmayalım ki,insanlar birbirleri için, yaratılmıştır. Bu yaratılma nedeni her tür amaç içindir..Örnek: Pilot, inşaat mühendisini taşır.. İnşaat mühendisi. ise, pilota ev yapar..
Bu esnada,küçük bir not. Siz benim sorularıma cevap vermeden, siz sonradan bana yönelttiğiniz sorunuza cevap verdim. Benimle veya başkası ile yazışırken bu sıralamaları karıştırmazsanız, blok yazılarınız daha İçeriğe dönük, samimi ve hızlı anlaşılır hale gelir. Aksi halde, kim! hangi bloktaki yazıya ne yorumda bulundu,! diye karışıklığa sebebiyet vermiş oluruz.. Ben, bu tür hatalı yazışmalarda yanlış anlaşılmalara çok kez şahit oldum... Saygılar. YDGÇ.

Yorumu gönderen: Ydgc ye cevap, 03.04.2017, 19:46 (UTC):

Sizde 04. De yazdığımıza göre anlaşılan sizinde konuşmya ihtiyacımız var... Bu sitede başka rumuzla yazılarınız varmıdır?

Yorumu gönderen: YDGÇ, 03.04.2017, 16:30 (UTC):
İLAHİ rumuzlu kişiye cevap.... İnternette hesap açmıyorum.. Bu kesin bir kuralım değil, fakat, ben bu sitede insan ilişkilerine yardımcı olmak için, yazıyorum...Şunu diyorsunuz:".... dertleşelim, ''... Tamam, buna saygı duyuyorum,fakat,şunu da unutmayalım, belki benzer sorunları yaşayan insanlar da vardır.....
Buradan da dertleşmek mümkün. Bunu ince dokunuş yazılarımızla da yapabiliriz... Öyle çok hızlı bir şekilde ortaya çıkarmanıza gerek kalmadığını siz bana yazıp, ben size cevap verdikçe göreceksiniz.....
Önce cinsiyet, yaş, medeni durum, meslek, memleket, vbg durumunuzu yazın... Ki, bunlar dizi deşifre etmez, fakat, yeniden topluma döndürür.... Eğer, gerekirse, şifreleri tlf numaramı veririm. Ama inşallah buna gerek kalmaz. Şimdilik sizden cevap bekleyeceğim... Mesela ben, şu an İzmir'den Uşak 'a gidiyorum.. Siz de buna benzer bir şey yazarak, kendinizin o an ne yaptığını veya yapmak istediğinizi yazabilirsiniz..... YDGÇ.

Yorumu gönderen: Ydgc ye cevap, 02.04.2017, 22:16 (UTC):
Sizinle paylaşmak isterim,
Bir fake hesap acın Dilersen ,derleşebiliriz.
Saygılar.

Yorumu gönderen: YDGÇ, 17.03.2017, 01:31 (UTC):
İLAHİ RUMUZLU KİŞİ"ye....Size, ilahi rumuzu oluşturacak kadar,etki eden olayı bu sitede bizlerle paylaşır mısınız? Zira ruh ikizlerinde ilahi duygulara rastlamak mümkün. Ancak, çeşitleri çok. ... Ben de buna benzer yoğun duygu yaşadım.

Yorumu gönderen: İlahi , 16.03.2017, 21:37 (UTC):
13.03.2017 saat,06.01 o an unutulmaz bir andı...

Yorumu gönderen: Şems, 13.03.2017, 15:14 (UTC):
Mevlanama sonsuz sevgi ve saygılar.

Yorumu gönderen: Gökkusagi, 21.01.2017, 16:36 (UTC):
Değerli orientiring ve kogiyamata,
Ne dersiniz 'Ruh ikizi' olabilirligi varmidir sizce??

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 05.01.2017, 16:51 (UTC):
Sn.Arzu hanım'a cevap.Geceki yazınızda beni mi kastediyorsunuz?.Cevabınızı bekliyorum...Teşekkürler...GECEÇOCUĞU:

Yorumu gönderen: Arzu, 05.01.2017, 02:45 (UTC):
Ey yüce Allahım bu kardeşlerime içlerine düşdüğü bu durumdan en ahsen çıkış yolları sun..Çünki Bu ikiz Ruhu durumu insanı delirtir cinsinden .Bire bir ben yaşıyorum bu durumu.Ve neler yaşadım neler.Hala şoklara girip çıkıyorum.Şu an o beni okuyor telapatik olarak bende onu.Ve bu bir varış dır İlahi bir yolculuk nirvanaya gidiştir.Lütfen bunu idrak edip Allahın büyüklüğüne sığının.Ben çol yıprandım.Yerdemiyim göktemiyim hala bilemiyorum.Ne olur birbirinize yardımcı olmaya çalışın alttan alın gerekirse.Benim ruh ikizim beni ve dediklerimi ilk önce asla kabul etmedi bana inanmadı.Lakin secdelerde öylr dualar ettimki çok şükür sanırım şimdi beni anladı .Lakin bu seferde ben o bana yaptıklarını unutamıyorum içime işledi resmen .Bu cümle bile az gelir içimde işlemesi şöyle dursun iç diye birşey kalmadı bende.Bu durum hakkında bir çok yazılar var onları okudumda en sonunda anlam getirdim bir çok şeye lütfen sakin olun.Ve elinizi gönlünüzü çekin sabredin Yüreğinizi Allaha çevirin.Zaman içinde yardım gelicek inşaAllah

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 25.12.2016, 15:54 (UTC):
Sn.Dazowen'e cevap.....Aradığınız kişinin ben olmadığıma, herhalde kanaat getirdiniz ;fakat,merak ettim aradığınız kadın kim?..Çünkü,siz bir şeyleri tahmin etmeden yazmış olamazsınız..Bana en azından bu kadının hangi şehir ve mahallesini söyleyin;çünkü,ben de bir kadından haber bekliyordum...Acaba ikimiz de aynı kadını mı arıyoruz ?..Bunu aydınlatmak istiyorum...Saygılarımla..

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 24.12.2016, 17:57 (UTC):
Sn.Alparslan bey'e cevap...son yorumunuzu sonradan fark ettim.ruh ikizi sitesini kapattırmakla sorun çözülmüyor...Asıl sorun, nesillere neleri verebilmek...Yani,insanlara ruhi konuları nasıl ve nerede anlatacağız..Okulda mı,meydanlarda mı,kahvehanelerde mi,camiilerde mi?..Dediğim gibi;ikimiz de sosyal yönlü insanlarız..Gelin!topluma öncü olalım...Bir yol haritası çizelim...Saygılarımla...

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 24.12.2016, 17:46 (UTC):
Sn. Ruh Hastalıkları'na cevap..Belli ki,siz bu ruh eş-ikiz olayına takılı kalmışınız..Ki,bu da bir obsesyonik durum...Ve,bu da ruhsal travma geçirdiğinizi gösteriyor..Şimdiden ,geçmiş olsun...Gelelim,benim bu makalede tespitlerime..Ruh eş-ikizi öyle sizin abarttığınız konu değil..Aslında toplumumuzda bunun adı, ruhen uyuşmadır..Bakarsınız çevrenize ;''anlaşabileceğim arkadaş var mı?,''.Eğer bulduğunuz kişi varsa,işte bu ,burada bahsettiğimiz ,ruh eş-ikiz olayının benzer tanımıdır.Öyle, çok uzaklara gitmenizin bir anlamı yok...Bu vesileyle şunu anladım;siz de benim gibi,sosyal konulara yatkın ve meraklısınız...Sizce sakıncası yoksa ,buna benzer konuları tartışmak ve görüş alışverişinde bulunmak isterim..Birbirimize fikir sunarız..Bilginin,kötüsü olmaz...Yazılarıma bugün devam edemeyeceğim;çünkü,bundan 28 gün önce biri haksız yere ,önyargıyla eleştirdi...Ve,bu bende üzüntü oluşturup,bademciklerimin şişmesine sebep de verince vücudum halsiz duruma düştü.Şu an'da ateşler içerisindeyim..İnternete de haberleri takip için,açmıştım.Bu yazınızı gördüm,cevaplamak istedim..İnanın şu an koltukda zor oturuyorum..Sürekli olarak yatıyorum,dinleniyorum..Hıı ! iyileşince beni haksız yere eleştirenin karşısına dikilip,hesap soracağım..Aksi halde ben bu haksızlığı atlatamam.....Şu an yatmak zorundayım...Eğer isterseniz,tlf numaramı verebilirim.Siz yorumlarınızı yazın;gece uyanırsam,okurum.Yoksa ,yarına kalır...Belli ki,sizinle dost olacağız...Saygılarımla,esenlikler.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56072239 ziyaretçi (142848202 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)