Süleyman'in Anahtari
 
Goatia

Süleyman'ın Anahtarı

Ruhları ya da tanrıları, iyi ya da kötü amaçla çağıran büyücü, onlarla ilişki kurabilirse, onlara istediğini yaptırabilir, onların sınırsız güçlerinden yararlanabilirdi. Bir an gelirdi ki büyücü onunla özdeşleşirdi, onun ruhunu ve gücünü ödünç alırdı.

Mısır, büyü sanatının eriştiği bu büyü sistematiği, tüm büyücülerin yol ve yöntemidir. Buna "Gizemli söz sayesinde güçle özdeşleşmek" denir. Sırlar kapısını açan bir cins anahtar olan bu gizemli söz fikri, Mısır rahiplerinin büyücülere armağanıdır. Mısır rahiplerinin Gizli kutsal sözcükleri, daha sonra söz edeceğimiz Süleyman’ın Anahtarı ya da Mührü, Tanrı’nın Gizli adı ya da En Büyük adı, büyücülük kuramının temeli olmuştur. Bu ad, söylenemeyecek kadar gizlidir. Tanrı, insan, her şey ad varsa vardır, ad yoksa yoktur.[1]

Yahudilerin bildiği sırlardan bahsedilirken, "Adem’in Sırlar Kitabı" (veya İşaretler Kitabı), "Raziel’in Kitabı", "Enuş’un Kitabı", "Süleyman’ın Anahtarı", "Aziz Abramel’in kitabı" gibi orijinalliği ve varlığı şüphe götüren kitaplardan bahsedilir. Söylencelere göre Yahudilere büyü sanatında yol gösteren kitaplar bu kitaplardır.[2]

"Süleyman’ın Anahtarı" (Goetia/Mefteah Şelamoh) ya da diğer adıyla Kral Süleyman majisi 15. -16. yüzyılda yazılmış ve British Museum’da bulunan birkaç el yazmasına dayanmaktadır. Toplu olarak adı Süleyman’ın Anahtarı, "Clavicula Salomonis" olan bu yazmalar 2 bölümden oluşur. 1. bölüm, Büyük Anahtar Hermetic Order of the Golden Dawn kurucularından S.L. MacGregor Mathers tarafından İngilizceye tercüme edildi ve ilk defa basıldı. Bu kitap, Milattan Önce 10. yüzyılda yaşamış Kral Süleyman tarafından yazıldığı iddia edilmektedir.[3]

Goetia isimli bu kitabın orijinali British Museum’da bulunmaktadır. Kitap, mikrofilmlere çekilerek dışarı çıkarılmıştır. Süleyman’ın Gizli ilimlerinin bir yorumu olan Goetia kitabı 17. yüzyılda İbraniceden Latin diline çevrilmiştir. Fakat 14. yüzyılda Reginald Scott isimli bir maji araştırmacısı bu kitabı o dönemde kendi diline çevirmiştir. Bu kitabın çevirileri "Ars Paulina", "Ars Almadel" ve "Ars Notoria" isimleri altında Latin dillerinde çeşitli dönemlerde yayınlanmıştır.

Kitabın orijinal adı "Goetia – Clavicula Salomonis" (Hz. Süleyman’ın Anahtarı) adını taşımaktadır. Kitapla ilgili kütüphane kayıtları Harl. 6483, and Sloane Mss. 2731, 3825, and 3648. Harl. 6483 1712-3, Sloane 2731… şeklinde geçmektedir.[4]

Bilindiği gibi Hz. Süleyman, Yahudi tarihinin biricik altın çağında tahta oturuyordu, öldükten kısa bir süre sonra İsrail ikiye bölündü ve uzun sürgün ve dağılma dönemine girdi. Ünlü Süleyman tapınağını inşâ etmişse de, Hz. Süleyman, Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil de, bir kral olarak görülürdü. Bilgeliğiyle ünlü Kral Süleyman’da Hitit kanı vardı, karısı Mısır Firavun’un kızıydı. Güçlü bir majisyen olarak Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman efsanelerine adı geçti. Psişik yetenekleri çok güçlü bir varlık olan Süleyman’ın öte alemlerle görüştüğü ve tüm canlılarla irtibata geçebildiği söylenmekteyse daha sonra onun bu gücü pek çok büyü çalışmalarının da temel noktası haline getirilmeye çalışıldı.[3]

Ortaçağ Avrupa’sında "grimoire" denilen birçok büyü reçete kitapları satılıyordu. Bunlar çoğu para, şan, şöhret, mevki, aşk, şehvet, düşmana zarar vermek gibi abes konularda başarı vaat eden siyah büyü kitaplarıydı. Bir yandan büyücünün oruçlar ve riyazetler uygulamaları, İsa, Meryem Anaya, Azizlere, Tanrı’ya uzun dualar, haykırışlar sunmaları ön görürken diğer yandan çelişkili olarak Şeytan, ifritler ve cinler ordusu çağrılıp büyücünün en nefsi isteklerini yerine getirmek üzerine celp ve çağrılar uygulanıyordu. Grimoire’ler satmak üzere düzenlenmişti ve oradan buradan alıntılar yapılır tahrifatlar uygulanıp çarpıtılıyordu.

Yazarları tanınmış kişilere, Papalara, peygamberlere addediliyordu. Fakat her ne kadar grimoire’ler zaman zaman Süleyman’ın Anahtarından alıntılar yapmışsalar, Süleyman’ın Anahtarı bu sınıflandırmaya girmiyor. Menşei ne olursa olsun, kutsal metinleri andıran yetkin ve zengin bir dilde yazılmış ve Yahudi kökenlidir. Hıristiyan unsuru yoktur. M.S. 1. yüzyıl Yahudi tarihi yazarı Josephus, Süleyman’ın yazdığı ve çeşitli varlıkları çağırmak için reçeteler içeren bir kitaptan söz eder. Fakat "Süleyman’ın Anahtarı", daha yakın bir tarihte yazıldığı inanılmaktadır.[4]

Clavicula Salomonis’e karşı çıkanların en büyük dayanağı Ortaçağ’da yapılmış bir sahtecilik eseri olduğu iddiası. Buna karşılık hermetikler arasında ateşli savunucuları da var. Hermetic Order of the Golden Dawn’ın kurucusu ve Mason olan Samuel Liddell "MacGregor" Mathers, ilk kez İngilizceye 1900’ün başlarında çevirdiğinden beri yazmalar tam bir fenomene dönüştü.

Clavicula Salomonis, sıradan ve satılması için Papalara, Azizlere aitmiş gibi gösterilen sahte Grimoire’lardan çok daha farklıdır. Kaldı ki Hıristiyanlıkla alakası yoktur, İncil’le bir bağı bulunmaz. Fakat içerdiği bilgiler Vatikan için sakıncalıdır.

Eski Yahudi dilini kullanmasıyla, tamamen Kabala’ya dayanması ve kapalı yazım tekniğiyle farklıdır. Ayrıca M.S. ilk yüzyıllardaki Yahudi tarihçilerin eserlerinde Hz. Süleyman’ın iyilik ve kötülük için çeşitli varlıkları çağırmak için reçeteler içeren bir kitabı olduğundan bahseder.[5]

İlginç bir nokta, Süleyman’ın Anahtarı gibi Batı büyü kitaplarında bulunan pek çok motif ve öğenin Çin büyüsünde de varlığını sürdürmesidir.[6]

Kaynaklar

[1] Evin Esmen Kısakürek-Arda Kısakürek, "Bizimkiler-Devletler", s.60.
[2] Evin Esmen Kısakürek-Arda Kısakürek, "Bizimkiler-Hıristiyanlık", s.56.
[3] astroset.com/bireysel_gelisim/ezoterizm/ezoterizm22. htm
[4] Mustafa Karnas, "Goetia: Hz. Süleyman’ın Tılsımlar Kitabı", Crea Kitap, Şubat 2012.
[5] definesohbeti.com/showthread.php/8967- Hz. Süleyman-ın-Anahtarı
[6] aksiyon.com.tr/kapak/buyu-kara-sektor_502978


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53270538 ziyaretçi (135572064 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler