Sabbath-Pagan Festivalleri
 
Sabbath-Pagan Festivalleri

Sabbath-Pagan Festivalleri

Güney yarımküre ve Kuzey yarımkürede farklı tarihlerde kutlanan 8 pagan festivali vardır.

Yule (kyk: 22 Aralık - gyk: 21 Haziran)
İmbolc (kyk: 2 Şubat - gyk: 1 Ağustos)
Ostara (kyk: 21 Mart - gyk: 21 Eylül)
Beltaine (kyk: 1 Mayıs - gyk: 31 Ekim)

Midsummer (kyk: 21 Haziran - gyk: Aralık 22)
Lughnasadh (kyk: Ağustos 1 - gyk: 2 Şubat)
Mabon (kyk: 21 Eylül - gyk: 21 Mart)
Samhain (kyk: 31 Ekim - gyk: 1 Mayıs)

YULE

Gündönümü / Noel (22 aralık): Noel, en büyük karanlık zaman ve senenin en uzun gecesidir. Kış gündönümü, Hıristiyanlığın doğumundan çok önceleri, kutsal kral'ın doğum günü ile birleştirilmiştir. Güneş'in, çok tanrılı dinler geleneğinde erkek tanrıyı temsil ettiği kabul edildiğinden, bu olay Güneş tanrısının dönüşü olarak kutlanmaktadır ki tanrıçanın yeniden doğuşudur.

IMBOLC

Tanrıça genç oğlunu beslerken, ilkbahar gelgitinin fısıltıları duyulmakta. Senenin, büyümenin başlangıcı ile birleştirilen bir zamanı olarak imbolc (2 şubat) aynı zamanda birçoğu için de bir başlangıç dönemidir. Yılın bu döneminde, gelecek yaz ayları için kurulan hayallerin ve umutların tohumları ekilir.

OSTARA

İlkbahar ekinoksu (21 mart): İlkbahar gelgitinin ilk gerçek günüdür. Genç tanrı, olgunlaşıp büyümeye devam ederken, gece ve gündüz eşittir. Ağaçlarda yeni büyümenin filizlerini ve kabaran tohumları görmeye başlarız. Günler büyük bir beklenti ile daha sıcak oldukça enerji gelişmektedir.

BELTAINE

(1 mayıs); Tanrıça ile temsil edilen toprak artık olgun ve bereketlidir ve genç tanrı ona olan aşkını ifade eder. Yazın ilk çiçekleri onların şerefine toplanırken bu bizi coşturan bir zamandır.

Beltaine sebt günü, Mayıs'ın 1. gününe denk gelir. Samhain'le beraber cadıların takviminde en kutsal günlerden biri olarak bilinir hatta kabul edilir. Bu sebt gününde, çember, bahar çiçekleriyle ve özellikle vahşi olanlarla süslenir.ayin esnasında bir may queen çiçeklerden bir çelenkle ve bir may king yeşil yapraklardan bir çelenkle taçlandırılır ve törenin ilk etabı başarıyla aşılmış olur. Hayat kıvılcımı fallus'u temsil eden bir maypole'nin etrafında dans edilir ve havada şeritler sallanırken, ortam nidaları gökyüzüne karışır. Güneşin gücünün giderek artmasını kutlamak üzere bir yandan da dokuz odun kümesi tutuşturulur. Tanrıça, onun bir görünümü olan bereketin ak tanrıçası olarak ve tanrı, greenwood tanrısı olarak onurlandırılır. Beltaine, aynı zamanda kutsal evlilik kutlamasıdır.

Beltaine, cadı yılının büyük verimlilik şenliğidir. Çiçekler ve ilkbahar tanrıçası flora için şarkılar söylenir, danslar edilir. Mayıs arifesinde mayıs habercileri köydeki evlerin kapılarını dallar ve çiçeklerle süslerlerdi ve kullandıkları malzeme evin sahibi hakkındaki duyguları gösterirdi. Sığırların büyümelerini engellemek için kuyruklarına üvez dallarından haclar takılırdı. Çünkü Beltaine zamanında cinler ortalıkta gezerdi.

Mayıs arifesi, aynı zamanda afacanlık zamanıydı. Dükkanların levhaları değiştirilir, kapılar menteşelerinden sokulur, basit şakalar yapılırdı. Cinleri uzak tutmak için kapı önüne çuha çiçekleri konulurdu. Eğer 1 Mayıs'ta güneş battıktan sonra kuyudan su içerseniz, periler tarafından kaçırılır ve 1 yıl 1 gün boyunca periler ülkesinde tutulursunuz. Maypole çevresindeki çelenklere büyük tanrıçanın kan ve sut sırrını yansıtan beyaz ve kırmızı çiçekler konurdu. Maypole mayıs sabahında ağaçlıklardan getirilirdi. Beltane, yılın ikinci büyük döngüsünü temsil eder. Yeni yılın ve yeni oluşumlarının kutlandığı gündür. Tanrı ve tanrıça'nın evliliklerinden sonra birleştikleri gündür ve aralarındaki ilişki bu günde eksik hale gelmiş, tamamlanmış olur. Eski pagan inançlarında bu günde seçilen bir çift tanrıça'nın huzurunda sevişirlerdi. (bakire kız tanrıça'yı, geyiği avlayan genç erkek tanrıyı temsil ederdi) Çiçek tanrıçaları, kutsal çiftler ve avlanma günüdür.

Diğer isimleri: May Day, Bealtaine, Rudemas, Bhealltainn, Giamonios

Renkleri: Kırmızı (tanrı), beyaz (tanrıça).

Sembolleri: Sepet, çiçekler.

MIDSUMMER

Yaz gündönümü/yaz dönümü (21 Haziran): Toprak cömertliğini paylaşmaya başladıkça ilk biçilen otların günüdür. Günlerin en uzun olduğu bu dönem, ateş festivali olarak kutlanır. Ekme ve biçme arasındaki mevsim Haziran, aynı zamanda barış ve evlilik için geleneksel aydır.

Haziranın 21. yani yılın en uzun günü, Midsummer kutlanır. Yaz gündönümü. magickal otlar, wart ve ya da güvercinotu bu yaz döneminde toplanabilir. Çember, yaz çiçekleriyle süslenir ki; günebakanlar bunun için biçilmiş kaftandır. Bugünde şenlik ateşleri yakılır ve güneşin en güçlü döneminde olması kutlanır. Cadılar, alev yalımlarının üzerinden atlarlar ve üvez ile sedefotundan tılsımlar yaparak evlerine ve korunması amacıyla evcil hayvanlarına takarlar. Tanrı, onun bir görünümü olan güneş tanrısı ve tanrıça, yeryüzünün anası olarak onurlandırılır, gururlandırılır.

Midsummer, yılın dönüm noktasını simgeler. Güneş onuruna şenlik ateşleri yakılır ve danslar edilirdi. Bu ateşler, Yunanistan'da Demeter adına yakılırdı. İrlanda'da ateşlerin etrafında ateşi söndürüp şeytanlık yapabilmek için cinlerin uçuştuğu söylenirdi. Ateşin külleri tarlalara verimlilik vermek için serpilirdi.

Amidsummer nights dreamde midsummer arifesi büyülemelerin etlikemelerin ve şakaların zamanıdır. Bu gecede toplanacak bir sürü bitki vardır. Çok küçük oldukları için çıplak gözle görülemeyen eğrelti otu, toplayanı görünmez yaptığına inanılırdı. Midsummer ateşleri, hep meşe ile yakılırdı. Bu ağaç, tüm şimsek tanrıları ve Roma ocak tanrıçası destanın ateşleri için kutsaldı. Aşıklar, Midsummerde yakılan şenlik ateşlerinin üzerinden birlikte atlar ve alevlerin üzerine çiçekler atarlardı.

LUGHNASADH

(1 Ağustos); İlk hasat. Doğa döngüsü devam ettikçe bitkiler gelecek sene için tohumlarını hazırlamaktadır. Güneş (oğul) hala parlak bir şekilde yakmaktadır; ancak geçen günler, sonbaharı müjdelemektedir. Yavru hayvanlar neredeyse tamamen büyümüş ve ilkbaharda büyük umutlarla dikilen bitkilerimiz meyvelerini vermeye başlamıştır.

MABON

Sonbahar ekinoksu (21 Eylül): İkinci ya da devam eden hasat. şimdi, ostara da olduğu gibi, günler ve geceler bir kez daha eşittir. Bahçeler, tamamen çiçek açmıştır ve doğanın bereketiyle yüklüdür. Havada hafif bir ayaz vardır ve yakın-uzun soğuk aylar için hazırlıklar yapılmaya başlanmıştır.

Eylül'ün 21.gününde kutlanan bu Sebt günüdür. İş bu halde günler ve geceler tekrar eşitlenirler ki bundan sonra artık geceler uzamaya başlar. Çember, sonbahar yaprakları, güz gülleri, bezelye, başak, bakla tohumları ve düşen meyvelerle süslenir. Cadılar bu zamanlarda maiden of springi ve mother of summeri uğurlama & yolculama merasimlerine başlarlar. Bir nevi doğanın ölüm vs benzeri kış uykusuna yatmaya hazırlanması gibi, cadılar da crone'ye ve ölen güneş görünümündeki, ölümün ve yeniden doğuşun tanrısına hoş geldin kutlamasına hazırlanırlar bu dönemde. Sebt günüdür.

Bu, ikinci çeyrek gündür ve cadı yılının sonudur. Hasat meyvelerinin ve azalan yaz günlerinin kutlamasıdır.

Son deste tanrıçanın, bakirenin, hasat kraliçesinin sembolü olarak şömine üzerine konurdu. Tarlada çalışanların en genç kızı desteyi keser ve onu kronun hasat yemeğine taşırdı. Bu kıza "caillach" denirdi. Beyaz başlık takılır, giysisiyle çalı süpürge otu filizleriyle tutturulurdu. Hasat şöleninde masa basına oturur ve genç erkekler onunla dans ederdi.

Kendi mucizesini içinde barındıran gün.

SAMHAIN

Keltlerin 31 Ekim gecesi kutladıkları festival. Günümüzde de Halloween'e çevrilmiş bir şekilde kutlar bunu yabancı memleketlerde insanlar. Katolikler de all souls night şeklinde ölen yakınlarını anarlar. (Ekim); en son hasat. Toprak, tanrıya hüzünlü bir şekilde el sallamaktadır. Tanrıçanın bir daha yeniden doğuşu olacağını ve döngünün devam edeceği bilinir. Bu yankı dönemidir. Bizden önce yaşamış eskileri şereflendirme ve görme (kehanet) zamanıdır. Sene çarkına bakıp düşündükçe, ebedi yaşam döngüsündeki rolümüzü anlamaya başlarız.

Birçok craft geleneğinde, yıl döngüsü Halloween'le başlar ve bunun eski Kelt dilindeki ismi Samhain'dir. Bu noktada yılın en karanlık dönemi başlar, sonbahar ekinoksu ile kış gündönümü arasındaki bölüm. Ruhani dünyanın yaşam dünyasına yaklaştığı ve bu ikisi arasındaki peçenin incecik olduğu zamandır. Bu yüzden cadılar, Samhain sebt gününde ölülerin ruhlarının gelip kendilerine katılmaları için davet ederler (aps&mail aracılığı ile)... Çember, bal ve sukabakları, sonbahar yaprakları; ama özellikle meşe ağacı yapraklarıyla süslenir. Çünkü bu yaprak, ölüm tanrısını sembolize eder. Dört ana yöne yerleştirilmesi gereken mumlar, jack o lantern'lerin içine konur ve batı noktasının solunda ölümün girebileceği bir gateway olmalıdır. Ayin sırasında ruhlar çağrılır ve belki saatin ters yönünde bir spiral dansı yapmak yeniden doğuşu sembolize ettiğinden ayine katılabilir. Quija tahtası gibi bir aracın da ayrıca çemberin ortasında bulunması gerekir. Samhain Sebt gününde cadılar, yalnızca sevdikleri ve şimdi yanlarından ayrılmış olan ruhlardan mesajlar almayı değil, aynı zamanda craft'larının eskilerinden, pagan atalarından ve akrabalarından da mesajlar almayı umarlar ummaktadırlar. Tanrıça, onun bir görünümü olan karanlık gizemlerin tanrıçası olarak onurlandırılır. Tanrı ise, ölümün boynuzlu tanrısı olarak onurlandırılır ve yalnızca insanlar değil; ama bunu hayvanlar da yaparlar. Böyle bir gündür Samhain günü cadılıkta.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56744687 ziyaretçi (144632901 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)