Sakin Ha Ölümü Istemeyiniz
 

Sakın Ha Ölümü İstemeyiniz

Bu dünya hakikaten de çok yoruyor insanı. İnsan bir an evvel Rabbine ve Efendisine kavuşmayı arzuluyor. Gelin görün ki bu duygular içerisinde iken ölümü arzulamamak gerektiğini öğrenmek kişiyi bu imtihana daha da bağlıyor. O yüzden bu dünyayı çok iyi değerlendirmeli ve ahiretin tarlası olarak kullanmayı artırarak devam etmeliyiz.

Ahirete Çıkış, Çok Şiddetlidir!

Buhari ve Nesai Ebû Hüreyre (ra)'dan o da Peygamber Efendimizden; şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: “Sakın hiçbiriniz ölümü istemesin; eğer iyi ise umulur ki iyiliğini arttırır. Şayet kötü ise umulur ki vazgeçer.”

Câbir (ra)'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ölümü istemeyiniz. Çünkü, ölümden sonra, âhirete çıkışın korkunçluğu çok şiddetlidir. Hem de Allah, insana tevbe ve dönüşü nasip edinceye kadar ömrünün uzaması, mutluluktur.”

Buhâri ve Müslim'in rivayetlerine göre, Enes, (ra) şöyle buyurmuştur: “Eğer Resulullah, (S.a.v) ölümü istemekten nehyetmeseydi, ölmemizi isteyecektik.”

Buhâri de Kays İbni Ebi Hazım (ra)'dan şunu nakletmiş; “Habbab (ra)ın yanma gittik. Onu ziyaret edecektik. Hasta idi yedi dağla dağlanmıştı. Bize: “Eğer Resûlullah (S.a.v.) bizi ölümü istemekten menetmeseydi, ölümümü isteyecektim.” dedi.

Amelimize Ne Kadar Güvenebiliriz ki!?

Îmam-Ahmed, Ebû Ya'la, Taberani, Ünunü'l-Fadl (ra)'dan rivayetlerine göre: Resulullah, (S.a.v.) yanlarına geldi, amcası, Abbâs (ra) hasta idi, şikayetlenip ölümü istiyordu. Resulullah (sav); “Amca! Ölümü isteme, eğer sen iyiysen ecelinin ertelenip iyiliğini arttırman senin için daha hayırlıdır; eğer kötü isen, ecelin ertelenip kötülüğünden vazgeçmen yine senin için daha iyidir, sakın, asla ölümü isteme!” diye buyurdu. İmam Ahmed'in Ebu Hüreyre (ra)'dan rivayetine göre, Resulullah (S.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kendisine ölüm gelmeden hiç kimse ölümü istemesin ve ameline güvenmeden ölümün gelmesine dua etmesin.” [İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 18-20.]

İlla isteyecekseniz!!!

Buhâri ve Müslim'in, Enes (ra)’dan rivayet ettiklerine göre, Peygamber (S.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sakın kimse kendisine dokunan bir zarardan dolayı ölümü istemesin. Eğer kendini ölümü istemekten alıkoyamıyorsa şöyle desin;

“Rabbim, yaşamak bana daha hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat; ölümüm bana daha hayırlı olduğu zaman ruhumu al.” Müslim'in Ebû Hüreyre (ra)'dan rivayetine göre, Peygamber (S.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hiç biriniz ölümü asla istemesin ve ölüm gelmeden de gelmesine dua etmesin. Çünkü sizden biriniz öldüğü zaman ameli kesilir. Hem de, müminin ömrü kendisine hayırdan başka bir şey arttırmaz.”

Kalmak sana daha hayırlıdır

Mervizi'nin Muaviye kölesi Kasım (ra)'dan rivayetine göre, Resulullah (S.a.v.)'in işiteceği bir tarzda, Sa'd İbn-i Ebi Vakkas (ra) ölümü istedi. Resulullah, (S.a.v.):

“Ölümü isteme, eğer Cennet ehlinden isen kalmak sana daha hayırlıdır, eğer cehennem ehlinden isen, ne acelen, var ki, ona koşuyorsun” diye buyurdu.

Hâtib'in, tarih kitabında İbn-i Abbâs (ra) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (S.a.v.) şöyle buyurmuştur;

“Hiç kimse ölümü istemesin; çünkü kendisine ne hazırlandığını (Yani başına ne geleceğini) bilmez.”


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52996102 ziyaretçi (134790664 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler