Samanyolu Galaksisi'nde Dünyadan Baska Yasanabilir Kac Gezegen Var?
 
Samanyolu Galaksisi'nde Dünyadan Başka Yaşanabilir Kaç Gezegen Var?

Samanyolu Galaksisi'nde Dünyadan Başka Yaşanabilir Kaç Gezegen Var?

Kategori: Astronomi

Bir bilgisayar yazılımıyla yapılan hesaba göre Samanyolu Galaksisi, yaşanabilir 37.964 gezegene ev sahipliği yapıyor. Ancak bunlardan sadece 361'i tam anlamıyla yaşam ortamına meydan hazırlayabilir. Astrofizik uzmanı Duncan Forgan'ın geliştirdiği bilgisayar programı Samanyolu Galaksisi'nde verileri bir araya getirerek Dünya gibi yaşam imkânı olan binlerce gezegen olabileceği sonucuna vardı.

Her ne kadar "teorik" olup "pratik'te pek de mümkün görünmese de bu sonuç, insanoğlunun uzayda yaşam arayışlarını körükleyecek gibi görünüyor. Samanyolu Galaksisi'nde bilinen 330 gezegen bulunuyor. Bu gezegenlerin sıcaklık, su ve mineral zenginliği gibi değişkenler ekseninde incelenmesi sonucunda ortaya üç senaryo atıldı.

İlk senaryo, hayatın başlamasına tam olarak imkan vermese de evrim ortamının oluşabileceği 31.152 gezegenin olabileceği sonucuna ulaştı.

İkinci senaryo ise, göktaşlarının çarptıkları gezegenlerde yaşam ortamı oluşturabilme ihtimali üzerine oturtuldu. Bu şekilde de 6.812 gezegende yaşam oluşabileceği varsayıldı.

Son senaryoda ise, daha kesin şartlarla sorgulama yapıldı. Buna göre hem evrimin hem de yaşamın bir arada oluşabileceği gezegen sayısına ulaşıldı. Bu sayı programa göre 361. Toplam 37.694 gezegen arasında "devede kulak" kalsa da daha kesin ölçütlerde yaşanabilir 361 gezegen olabileceği ihtimali umut verici.

Araştırmacılar, tüm bu olumlu sonuçların yanında evrendeki akıllı uzaylı formlarıyla insan ırkının haberleşmesinin en azından 300 ışık yılı sonra gerçekleşebileceği gibi hayal kırıklığı yaratan bir varsayımda da bulundu.[1]

Gliese 436

Kaliforniya Üniversitesi astronomi profesörü Geoffrey Marcy ise, "Evimizin evrende tek ve benzersiz olmadığını görmeye ve yıldızların çevresinde Jüpiter, Satürn gibi dev gezegenler gözlemlemeye başladık. Hepsi de Jüpiter ve Satürnün Güneş'in yörüngesinde olması gibi, başka yıldızların yörüngesinde." dedi. Marcy, en heyecan verici gelişmenin ise üç yıl önce buldukları, "Gliese 436" isimli yıldızın yörüngesindeki, Neptün'e benzeyen bir gezegen olduğunu söyledi. Uzmanlar, kayalık bir yapısı olan gezegenin suyla örtülü olduğuna emin. Bu, araştırmacılar tarafından yapısı tespit edilen, Güneş Sistemi dışındaki ilk gezegen. Marcy, "Samanyolu Galaksisi'nde 200 milyar yıldız var, belki de bunların yüzde 10'unda, yaşanabilir gezegenler bulunuyordur. Galaksimize benzeyen ve her birinde on milyarlarca gezegen olan yüz milyarlarca da galaksi var." dedi.[2]

Gliese 581

"Astronomy and Astrophysics" adlı derginin son sayısındaki makaleye göre ise, astronomlar, Güneş sistemi dışında, Dünya'dan 20.5 ışık yılı uzakta keşfettikleri gezegenin, insanların yaşamasına elverişli şartlar taşıyabileceğini düşünüyor. Şili'deki La Silla adlı Avrupa rasathanesinde bulunan "Harps" teleskopunu kullanan uzmanlar, "Gliese 581" yıldızının etrafında dolaşan gezegenin, hem sıvı hem de katı yüzeye sahip olduğunu, yüzeydeki sıcaklığın da dünyadaki gibi seyrettiğini belirledi.

Yeni gezegenin arz ettiği özelliklerin, hayat bulunduğunu akla getirdiğini vurgulayan astronomlara göre, gezegen yüzeyindeki ortalama sıcaklık 0 ile 40 santigrad derece arasında oynuyor. Bu da yüzeyde sıvı halde su bulunabileceğini düşündürüyor.

Gezegenin yarıçapının, dünyadan 1.5 kat büyük olduğunu hesaplayan astronomlara göre, gezegenin yüzeyi karalar ve denizlerle kaplı. Astronomların hesaplamalarına göre, kitlesi dünyadan 5 kat fazla olan gezegendeki yerçekimi ise dünyadakinden 2.2 kat fazla. Gezegen, "Gliese 581" güneşinin etrafında 13 günde dönüyor.

Gezegen, kendi güneşinin yörüngesinde Dünya'nın Güne'e uzaklığının 14'te biri mesafede seyrediyor. "Gliese 581", kitlesi Güneş'in ancak üçte biri kadar olan "kırmızı cüce" adlı yıldız türünden. Çok küçük kitleye sahip bu yıldızlar, yaşanabilir gezegen arayışında ilk bakılan noktaları oluşturuyor. Uzmanlara göre, makul yüzey sıcaklığı ve Dünya'ya nispeten yakın oluşu, bu gezegeni uzayda hayat aramaya yönelik müstakbel uzay çalışmalarının öncelikli hedefi haline getirebilir. 2 yıl önce de aynı yıldızın etrafında dolaşan bir gezegen, aynı ekip tarafından keşfedilmişti. Kitlesi dünyadan 15 kat büyük olan gezegen Neptün'ü andırıyordu.[3]

Kainat, Ne Kadar Yaşanabilir

Bilim-kurgu türü hikâyelerde, yıldızlar-arası seyahat eden insanoğlunun "daha ileri teknoloji kullanan" halefleri, Samanyolu galaksisi boyunca egzotik yerleri ziyaret ederler ve farklı biyolojik yapılarda uzaylılarla karşılaşırlar. Gittikleri yerlere isim vermeleri ve bizimkinden çok farklı bir medeniyet ile karşılaşmaları neredeyse bu tür hikâyelerin/filmlerin vazgeçilmezlerindendir. Galaktik merkez, gezegenler kümesi, yıldızlaşan bölge, çift yıldız takımı, kızıl cüce. Seçilen merak uyandırıcı isimlerden bazılarıdır. Bilim-kurgu yazarlarının gayet yenilikçi olmalarının sebeplerinden birisi de, insanların ilgisinin ancak bu şekilde çekilebilmesidir. Şimdiye kadar uzaydaki başka yaratıkların Ay'da, Mars'ta, Venüs'te ya da Jüpiter'de olabileceği düşüncesine dayanan senaryolar gayet yaygın olan hikâyelerdi. Şimdilerde ise kanallar içerisinde yaşayan Marslılar ya da güneşimizin içinde bulunduğu varsayılan boşluklarda -bir çeşit çöldeki serap misali serinliklerde- yaşayanlar tahayyüllerimizin yeni sınırlarını oluşturuyorlar. Ancak, Samanyolu galaksisinin başka hayatlara da evsahipliği yapabileceği şeklindeki düşünceler artık uzay araştırmacıları tarafından daha şüpheyle karşılanır oldu. Nasıl ki Güneş sisteminin büyük kısmı, çok hücreli organizmaların hayatını idame ettirebilmelerine müsait değilse, aynı gerçek bütün Samanyolu galaksisi için de seslendirilmeye başlandı.[4]

Yaşanabilir Bölge

Belirli bir gezegenler sistemi içerisinde, astronomlar bir "Yaşanabilir Bölge" tarif ederler. Tanımı değişmekle beraber Yaşanabilir bölgeler genellikle bir yıldızın çevresinde, üzerinde suyun birkaç milyar yıl kalabileceği bölge olarak düşünülür. Bu bölgeler dairevî şerit şeklindedir. Bu şeritin iç sınırındaki halka, sistemdeki herhangi bir gezegenin okyanuslarını kaybetmeden, Güneş'in etrafında takip ettiği en küçük yarıçaplı yörüngedir. Bir gezegenin okyanuslarını kaybetmesine örnek olarak Güneş sistemimizdeki Venüs yıldızı verilebilir. Bu durumda Venüs, Güneş sistemimizde yüzük şeklindeki yaşanabilir bölgenin iç sınırının dışında kalmaktadır. Enüs'ün bütün suları Güneş'e yakınlığı dolayısı ile sera tesiri neticesinde buharlaşıp yok olmuştur. Yaşanabilir bölgenin dış sınırını ise; bir gezegenin, okyanusları donmadan Güneş etrafında deveran edebildiği yörünge oluşturmaktadır. Bilim insanları farklı büyüklük ve özelliklerdeki herhangi bir yıldız için söz konusu yaşanabilir bölgenin büyüklüğünü kolaylıkla hesaplayabilmektedirler.

Şüphesiz bir gezegenin yaşanabilir olmasına tesir eden başka faktörler de vardır: gezegenin yörüngesinin elips şeklinde olması, büyükçe bir uydunun/ayın gezegene eşlik etmesi, başka dev gezegenlerin varlığı ve gezegenin biyolojisinin ayrıntıları gibi. Ancak bir gezegen eğer yukarıda tanımladığımız yüzük şeklindeki bölgenin dışında bulunuyorsa, yaşanabilirlik açısından bu saydıklarımızın hiçbir önemi kalmamaktadır. Aslında hem yaşanabilir bölgede bulunulsa, hem de diğer şartlara sahip olunsa bile, eğer bir gezegen sistemi ait olduğu galaksinin uygun olmayan bir bölgesinde bulunuyorsa, bir canlı hayatına zemin olması yine imkânsızlaşmaktadır.[4]

Galaktik Yaşanabilir Bölge

Tarif edilen yaşanabilir bölgenin bir de galaktik eşdeğerini düşünmek mümkündür. Samanyolu galaksisinin merkezinden ne çok uzakta ne de merkeze çok yakında bulunan, hayata daha elverişli bölgeler 'Galaktik Yaşanabilir Bölge' olarak tanımlanmaktadır. Böylece yaşanabilir bölge tanımı daha geniş bir alana kaydırılmış olmaktadır. Bilim insanları için, galaktik kimyevî bileşim ile hayat için gereken şartlar arasındaki münasebet bir süredir inceleme konusu idi ve bu ikisi arasında önemli bağlantılar ortaya konmuştu. Ancak yakın geçmişte uzay bilimlerinde önemli bir buluş gerçekleşti: Samanyolu galaksisi içerisinde güneş benzeri yıldızların etrafında dönen Jüpiter gibi devasa gezegenlerin varlığı keşfedildi. Aslında bütün güneş benzeri yıldızlar Jüpiter tipi bir gezegene sahip değildirler. Bugüne kadar keşfedilen dev gezegenler genellikle astronomların metaller olarak isimlendirdikleri helyumdan daha ağır kimyevî elementlerce zengin yıldızların çevresinde bulunuyorlardı. Bu tespitler bilim dünyasını, dev gezegenlerin oluşumunda metal bulunmasının önemli bir âmil olduğu sonucuna götürdü. Aynı zamanda, uzay bilimciler yaşanabilirliği araştırırken, galaksimizin infilak eden yıldızlar ve yıldızlararası yaklaşmalar ile, ne kadar ölümcül olduğu konusunda da yeni bir anlayışa sahip oldular. Bu durumda bahsettiğimiz devasa gezegenler mevcut olsa bile, kompleks hayat formları için uygun olmaları uzak bir ihtimâl olarak gözükmeye devam etti.

Galaktik yaşanabilir bölgenin sınırları iki şarta göre çizilebilmektedir: yaşanabilir bir gezegenin oluşması için gerekli malzemenin bulunabilirliği ve kozmik tehditlerden tecrit edilmiş güvenli bir yerde bulunulması. Dünyamıza bakacak olursak, gerekli kimyevî elementlerin Dünya'nın yaratılışı için bir-araya gelişini modern kozmoloji, astrofizik ve gezegenler bilimi anlamaya çalışmaktadır; buna göre, "Big Bang" diye bilinen büyük patlama sırasında açığa çıkan hidrojen ve helyum, milyarlarca yıl boyunca yıldızlar tarafından pişirilerek zengin bir elementler çorbası haline dönüşmüştür. Yıldızlararası ortamda metal atomları sayısının hidrojen atomları sayısına oranı -metalisite- tedrici olarak bugünkü seviyesine yükselmiştir. İşte bu metaller yeryüzü gibi gezegenlerin yaratılışında kullanılan sebeplerden biri olmaktadır. Bu metallerin fazlalığı gezegenin büyüklüğünü belirler. Dahası, metaller olmadan dev gezegenlerin oluşması bugünkü bilgilerimize göre imkânsızdır, zira bu durumda bütün gezegen belli büyüklükteki bir çekirdek üzerine büzülürdü. Başka gezegenler üzerinde devam eden çalışmalarla, gerekli minimum metalitise tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Yaşanabilir gezegen oluşumunda belirli bir metalisiteye sahip olunması gerektiği gibi, bu oran belirli bir değerin üzerine de çıkmamalıdır. Aksi takdirde büyük, kuvvetli yerçekimine sahip, topografik özellikleri zayıf, uçucu elementlerce zengin dolayısıyla tamamen suyla kaplı gezegenler oluşacaktır. Oysa Yeryüzü'ndeki okyanus ve karaların bir arada bulunması atmosferik ısı kontrolü açısından çok önemlidir. Ayrıca yüksek metalisite gezegenin pozisyon değiştirmesine sebep olmaktadır, bu yörünge değişikliğinin bir yan ürünü olarak yeryüzü gibi daha küçük kütleler sistemin dışına ya da güneşe doğru itileceklerdir.

Sadece metalisite mi? Metalisite, yaşanabilir gezegenler için tek ön şart değildir aslında; farklı elementlerin bulunması da mutlaka gerekmektedir. Yeryüzünde en çok bulunan elementler süpernova patlamalarıyla meydana gelmiştir. Demir, nikel, kobalt, oksijen, silisyum, magnezyum, kalsiyum, titanyum, thorium ve uranyum bu elementlerin önemlileridir.[4]

Kozmik Tehlikeler

Yeryüzü benzeri bir gezegende bütün gerekli atomlar doğru zamanda, doğru yerde bir araya getirilmiş olsa bile, üzerine "yaşanabilir" etiketini yapıştırmak gayet zordur. Çünkü bir gezegen aynı zamanda kozmik tehditlerden de emin bir yere konulmak zorundadır. Bu tehlikeler iki sınıfta incelenebilir: asteroitler (gezegencikler) ve kuyrukluyıldızlar ile, radyasyon fırtınaları. Bizim güneş sistemimizdeki astreoitlerin hareketleri sebepler açısından tamamen Jüpiter'in yörüngesine ve oluşumuna bağlı kılınmış olup, sistemin geri kalanının doğrudan bir tesiri yoktur. Kuyruklu yıldız tehlikesi, galaktik hareketler ile doğrudan ilgilidir. Yüksek enerji radyasyonu, elektromanyetik dalgalar, süpernova patlamalarından gelen gama ışını fırtınaları vb gibi ışınlar ise galaksinin başka noktalarının kompleks hayatlara ev sahipliği yapmasını zorlaştırmaktadır. Bir de bunlara korotasyon dairesine yakınlığı ön şart olarak ekleyecek olursak, galaktik yaşanabilir bölgenin sınırları iyice küçülmektedir. Korotasyon dairesi, bir yıldızın yörünge periyodunun galaksi spiral kolunun dönme periyoduna eşit olduğu yerdir. Bir yıldızın yörüngesi eğer bu daireyle çakışır ya da çok yakın bulunursa, spiral kol kesişmeleri daha az meydana gelmekte ve gezegen daha güvenli durumda kalmaktadır. Spiral kollar güzel gözükebilirler, ancak içerilerindeki yoğun yıldız oluşumları ve devasa moleküler bulutlar kompleks hayat formları şansını hemen hemen sıfıra indirmektedir. Güneşimize yakın yıldızların hareketlerine dair ölçümler, güneşimizin koratasyon dairesine çok yakın bir yörünge izlediğini göstermektedir.

Bugünkü araştırmalar ışığında bilim dünyası galaktik yaşanabilir bölgenin sınırlarını vermekten çok uzak bulunuyor. Kuyruklu yıldızlar, galaktik çekirdek, süpernova, gama-ışını fırtınaları ve yıldızlar dinamiğine ait araştırmalar, canlı hayatına karşı olan tehlikelere işaret ediyorlar. Kâinatın Samanyolu galaksisi dışında kalan kısmı ise, canlı hayatını Samanyolu'ndan da daha az davet ediyor. Çünkü galaksi dışı yakın çevremizde bulunan yıldızların yüzde 80'i daha az parlıyorlar. Parlaklık ya da ışık yayma doğrudan metalisiteyle ilgili olduğundan; dış kâinatın, yeryüzü gibi hayata beşiklik edecek bir gezegene sahip olması çok daha uzak bir ihtimal gibi gözüküyor.

Kâinattaki bir gezegende hayatın mümkün olabilmesi için galaktik seviyede burada anlattığımız onlarca çok hassas seviyede ön şartın biraraya gelmesi gerekiyor. Bu yazının hacmi dışında kalıp zikretmediğimiz ancak bilim dünyasının araştırmaya devam ettiği pek çok astronomik hadisenin de dünya-benzeri bir hayat açısından, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru formatta meydana gelmesi gerekliliği de güneş gibi bir gerçek. Dünyanın yaşanabilirliği açısından başka bilim dallarına bakılması durumunda da belki yüzlerce ön şart ile karşılaşılacaktır. Bir kısım dünya sakinleri varlıklarının sebebi olarak düşündükleri "tesadüflerin" doğru zamanda, doğru koordinatlarda, doğru malzemeyle, doğru oranlarda meydana gelmiş olmasını kutsayadursunlar; biz, sebepleri yaratıp yeryüzünü bize yaşanabilir kılan çok merhametli ve lütufkâr Yüce Rabbimiz'e, kazandığımız eşya bilgisini O'nu, O'nun kudret, ilim ve iradesini bilmede (daha doğrusu tam anlamıyla hiçbir zaman bilememe aczimizi görmede) kullanma kâbiliyeti verdiği için minnet ve şükranlarımızı arz ederiz.[4]

başka, dünyadan, galaksisi'nde, gezegen, kaç, samanyolu, var, yaşanabilir

NASA'nın Dünya Benzeri Gezegen Arayışı

NASA'nın Kepler projesi yetkilileri, Kepler uzay aracının TSİ 6 Mart 05:48'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılacağını belirtti. NASA'nın Astrofizik Bölümü Direktörü Jon Morse, Kepler'in Dünya benzeri koşulların bulunabileceği gezegenlerin bulunması ve incelenmesi çabalarında ilk ve çok önemli bir proje olduğunu belirterek, 'gezegen avcısı Kepler' uzay aracına Samanyolu galaksisinde Dünya ölçütlerindeki gezegenlerin ne kadar sık olabileceğini anlamada büyük görev düştüğünü söyledi.

Samanyolu galaksisinin Cygnus-Lyra bölgesinde 3, 5 yıl boyunca 100 binden fazla Güneş benzeri yıldızı inceleyecek Kepler'in yıldızlardan çeşitli uzaklıklarda Dünya ölçülerinde ya da daha büyük yüzlerce gezegen bulması bekleniyor. Astronomlar, yine de Dünya ölçülerine sahip gezegenlerin çok ender olduğuna işaret ediyor. Kepler projesinin maliyeti 600 milyon doları buluyor.[5]

New Scientist'te yayınlanan makaleye göre, "gezegen avcısı" Kepler uzay teleskopu, Güneş Sistemi dışındaki ilk gezegenleri (exo-planetleri) gözlemleyerek, Güneş benzeri yıldızlar etrafında dönen Dünya benzeri gezegenleri tespit edebilmekte yeterince hassas olduğunu ispatladı. 3, 5 yıl görev yapacak Kepler bu gözlemi sırasında galaksimiz Samanyolu'nda Cygnus ve Lyra takımyıldızları arasında 100 bini gezegenler için birincil öneme sahip 4, 5 milyon civarında yıldızın bulunduğu bölgeye odaklandı.

Kepler'in ilk 10 günlük kalibrasyon dönemi sırasında, üçünde gezegenlerin geçiş yaptığı bilinen 52.496 yıldızdan veri topladığını belirten NASA'nın proje yöneticisi Jim Fanson, Kepler'in yerdeki teleskoplardan çok daha etkin gözlem yaptığını kaydetti. NASA yetkilileri, uzay teleskopunun gözlem yaptığı bu gezegenlerden HAT-P-7b'nin Kepler'in Dünya benzeri gezegenleri tespit etmekte hassasiyetini ortaya koyduğunu belirterek, 2300 santigrat derece sıcaklıktaki bu gezegenin kendi ışığını yaydığını söyledi.

Bunun bir fırın ya da tost makinesinin kızarmış teliyle aynı sıcaklık olduğunu kaydeden bilim insanları, bu gezegenin kızgın bir gökcismi olduğunu ve Kepler'in hem bu gezegen, hem de güneşinden gelen ışığı tespit ettiğini belirtti. Proje yetkilileri, Kepler'in böylece gezegeni yıldızın önünde ve arkasından geçerken tespit edebilecek hassasiyette olduğunun görüldüğüne işaret etti.[6]

Kaynaklar

[1] www.cnnturk.com/2009/bilim.teknoloji/bilim/02/05/
[2] yoldas.cu.edu.tr/blog/blog/default.aspx?id=218&t=Yaanabilir-gezegen-var-m
[3] www.habervitrini.com/haber.asp?id=275113
[4] Scientific American, October 2001. [5] www.tumgazeteler.com/?a=4709928
[6] www.porttakal.com/haber-gezegen-avcisi-kepler-ilk-kesfini-yapti-389330.html

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Orhan bilir, 20.12.2016, 20:40 (UTC):Saygıdeğer arkadaşlar görüyorum'ki biz Müslümanlar olarak bilhassa 20 ve 21 y,y,dan bu yana her şeyi Allah'a havale etmeyi bir meziyet olarak gördük ama hiç aklımıza beyin
düşünce ilim inceleme ve araştırma gibi zahmetlere girmektense
hemen din sömürüsü yaparak ya karşı geliriz yada Allah'ın işine
karışılmaz der kestirip atarız bu cihetledir'ki Hıristiyan alemi her alanda ileride ve kazanımları büyük olmaktadır halen
bu kafadan kurtulmuş'ta değiliz,
Hepiniz bilgiyle yoğrul'un,

Yorumu gönderen: Ahmet Han, 21.09.2016, 10:43 (UTC):
Bende Galaksilere Ve Evrene Çok İlgiliyim. Bana Zevkli Gelen Bişey Bununla Yada uzay Bilimleriyle İlgilenen Dikkat Çeken Arkadaşlar Warsa Yazsınlar.

Yorumu gönderen: Betül, 20.01.2016, 13:19 (UTC):
Başka gezegenler de var biliyorum yeni bulundular onlarda ekleyin nereden biliyorsun sorusunu kesin soracaksınız ben Astronotum hatta Gliese 581 gezegeninin ararken bende vardım .

Yorumu gönderen: uzay, 18.07.2015, 11:23 (UTC):
çok güzel

Yorumu gönderen: sevil, 27.05.2015, 14:02 (UTC):
İnançlı olun biraz diyen arkadaş bilim inançsızlıksa eğer yada araştırma lütfen cep telefonu televizyon pc ve özellikle internet kullanmasın madem ki önceden kabullenmiş dünya ile sınınırlı kalacağımızı bu konuyu okuyup neden yorum yapmış anlamışta değilim

Yorumu gönderen: Tuncay, 27.05.2015, 13:54 (UTC):
yaa arkadaşlar şu oly sinir oluyorum bilimle ilgili veya mitolojik filmlerin yorumlarında illaki durup dururken biri çıkıpta Allah büyüktür o yaradandır gibi söylemlerde bulunmasına . yahu Müslümanlığa yada Din e laf tanmı var yoo hemen belirtiyorlar bizde biliyoruz Allah büyüktür yaradandır ama reklam yapar gibi kullanmayın lütfen siyaset bittide şimdide buralarmı kaldı psikolojik baskı yaptığınızı zannediyosanız yanılıosunuz böyle yaprak insanları teşvik değil itiyosunuz Din den resmen .Bilimle ilgili bişiyede Allah ı karıştırmayın ya

Yorumu gönderen: kral umut, 15.05.2015, 12:10 (UTC):
allahin gucu herseye yeter ama cabuk bir gezegen bulsunlar

Yorumu gönderen: emre fırıncı, 13.05.2015, 17:06 (UTC):
saman yolu yerine evren deseler daha güzel olurdu bence .

Yorumu gönderen: sevgi, 31.01.2015, 07:46 (UTC):
ben astronomiye ilgi duyuyorum bence çok ilginç ve güzel

Yorumu gönderen: Galo, 08.12.2014, 22:35 (UTC):
Bu evrende mutlaka yaşanılacak bir yer vardır ama hiç bir zaman ınsanoğlu bu fiziğe erişemiğecek yaratıcımızın bize verdiği akıl seviyesi oralara erişecek sevıyede değil ve asla bunu hiç bir varlık göremiyecek düşünün 50 milyon ışık yılı yaşınıZ olsa nereye kadar bulundunuz galaksıde nereye varırsınız ? Buna neyın enerjisi yete r ışığın ucunda seyehat etsen nereye kadar ömrünyeter

Yorumu gönderen: ASLI, 27.03.2014, 18:39 (UTC):
BEN BUNU SOMAMIŞTIM

Yorumu gönderen: son goku , 14.12.2010, 00:56 (UTC):
ben su anda namek gezegenındeyım acaba dunyanın koordınatlarını yazabılırmısınız help. sos.
beynınız ne kadar gercekse bu mesajda o kadar gercek

Yorumu gönderen: rob, 12.12.2010, 13:00 (UTC):
kainatta herşey eşsiz allahımızın izniyle keşfedilir yada edilmez,Yüce ALLAHIMIZ izin verirse inşallahzamanla daha aydınlatıcı bilgiler ediniriz

Yorumu gönderen: ercan, 11.12.2010, 00:09 (UTC):
ulen bi kere de tanrının işini tanrıya bırakıp düşünün şu konuları yaa. Sen ne bilecen tanrı ne yapar ne napmaz bırak şimdi allahı da okuduğundan bir şey anlamaya çalış. Yok ki kafa nasıl yapacak onu.

yazıda da hata var samanyolu dışında daha azmış yaşam olasılığı bak sen. Ulen samanyolundayız zaten onu da bilmiyoruz, 200 milyasr yıldız var samanyolu gibi milyarlarca daha (ki yani nerede bitiyor bitiyor mu bitmiyor mu belli değil ve görülebilen kısımda şu an milyarlarca galaksi olduğu biliniyor nokta nokta görüyorlar tabi bir de) başka galaksiler var sanki hepsinin madde içeriğini bulmuşlar bilim adamları tüm evreni öğrenmişler de yorum yapmış samanyolu dışında yaşam olasılığı daha az diye kafadan. Yazmayın siz yorum, derleyen de yorum yapmasın kaynaklardan aktarsın sadece. Atıp tutuyor herkes, çok basit bir konu sanki.

Yorumu gönderen: .........................., 02.12.2010, 11:52 (UTC):
şimdi olmasa elbet bir gün başka gezegenlerde yaşam bulunacak

Yorumu gönderen: Ahah, 07.11.2010, 16:13 (UTC):
yazık şu kokucnuyların yorumlarına bakarmısın. Hepiniz cEhennemliksiniz hAa! hahA
düşün koyun düşün

Yorumu gönderen: oğuz, 17.10.2010, 09:11 (UTC):
bakın dikkatınızı çekmişşse dunyanın üzreninde yeşil yuvarlak bişi var sizce o ne ?

Yorumu gönderen: muharrem, 05.09.2010, 11:14 (UTC):
allahın gücü herşeye yeter dünya üzerinde bile milyonlarca mahluk yaratan allaha uzayda yaşammı yaratamıyacak o ne dilerse o olur

Yorumu gönderen: Aaslıı, 21.08.2010, 20:45 (UTC):
Ben uzaya ve gezegnlere cck dskunumdur bska galaksı adı bulmaya calısıyorum ckk ılgınc seyler buldım buu 5 aydaa

Yorumu gönderen: ümit, 02.08.2010, 06:59 (UTC):
''İlk senaryo, hayatın başlamasına tam olarak imkan vermese de evrim ortamının oluşabileceği 31.152 gezegenin olabileceği sonucuna ulaştı'' 3. paragrafta bu ibare geçiyor lütfen bunu değiştirin evrim diye asla birşey yoktur

Yorumu gönderen: ilayda, 13.06.2010, 15:18 (UTC):
çok karışık,çok ilginç ve bir o kadarda korkunç.

Yorumu gönderen: fizik, 26.03.2010, 16:59 (UTC):
ASTRO FİZİK İLE İLGİLENENLERİ BEKLERİM :)

Yorumu gönderen: m.selim doğan, 15.03.2010, 16:08 (UTC):
samanyolu galaksinin gezegenler özellikleri

Yorumu gönderen: Recep, 09.02.2010, 22:40 (UTC):
İnançla Uzayın Anlamını Söylermisin Acaba Champion Bayağ Önce Yazmışın Yorumu Artık Ne zaman Cevap Verirsen :):)

Yorumu gönderen: ezgisim, 05.01.2010, 18:37 (UTC):
ben çom korktum çünkü uzayla ilgili bir belge yapıyorum önüme neler çıktı ilemessinizzzzzzzzzzz............

Yorumu gönderen: ruşen, 30.12.2009, 23:28 (UTC):
ALLAHIN GÜCÜ SONSUZDUR

Yorumu gönderen: onne5, 31.08.2009, 11:04 (UTC):
müslümanlığın kitabını dünyayadeğil tüm evrene göndermek gerekir

Yorumu gönderen: YUNUS EMRE CİN, 26.08.2009, 19:44 (UTC):
müslümanlığın kitabı sadece dünya ya değil bütün evre
ne ve görmediğimiz alemlere gönderilmemişmidir.inançlı olun ama ilimle beraber.

Yorumu gönderen: champıon, 26.08.2009, 15:55 (UTC):
bırakın masalı ılk ınsan dunyada yasadı sonumuzda dunyada gelecek ... neymıs o yasanacak gezegen arama sacmalını unutun gercekleı grn ınanclı olun brz...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56726652 ziyaretçi (144587987 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)