Sekine Duasi
 
duası, sekine

Sekine Duası

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (sav) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah'ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali'ye tebliğ ediliyor. Hz. Ali, bu olayı şöyle anlatıyor:

“Ben Cebrail'i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”

Sekine ile bildirilen ve Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi ortaya çıkmıştır: Risâle-i Nûr.

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr'u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem'a'yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır. Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O'dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O'nunla var olur, O'nunla ayakta durur, O'nunla devam eder. Allah'ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O'nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O'nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm ya da haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O'nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah'tan istimdat edilir, Allah'a sığınılır, çeşitli isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir. (19ayet aşağıda mevcut)

Üstad on dokuz Kurân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir. On dokuz rakamı Kurân'dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kurân'da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî'nin, İmam-ı Gazali yoluyla Hz. Ali'den ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Nasıl Okunur?

 1. Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
 2. İstiğfar (7 DEFA)
 3. Salavat-ı Şerife (7 DEFA)
 4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
 5. Altı Esma (FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN) her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)

Yani besmele çekilir sonra

"FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN." denir ve 1. ayet okunur. Sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 2. ayet okunur. Sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 3. ayet; sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 5. ayet vs. 19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.

 1. Seyec'alullâhu bağde usriy-yusrâ.
 2. Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm.
 3. Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim.
 4. İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê.
 5. İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê.
 6. Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ.
 7. İnnallâhe kêne semiam-basîrâ.
 8. İnnallâhe kêne alîmen hakîmê.
 9. İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê.
 10. İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê.
 11. Ve yen surakellâhu nasran azîzê.
 12. İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn.
 13. İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz.
 14. İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd.
 15. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû.
 16. Hasbünallâhu veniğmel vekîl
 17. Lê yehzünühümül fezeul ekber
 18. İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn
 19. Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn

Ayetlerin Mealleri

 1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.[4]
 2. Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
 3. Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
 4. Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
 5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
 6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
 7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
 8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
 9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
 10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
 11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
 12. Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
 13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
 14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah'tır.
 15. Allah bana yeter. O'ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.
 16. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
 17. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
 18. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
 19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

Allah kabul etsin.

Okunuşu

Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber

Bismillahirrahmanirrahiym.

(Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun)

Seyec'alullâhu bağde usriy-yusrâ ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm ve innallâhe biküm leraûfur-rahim. İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê. İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê. Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ. İnnallâhe kêne semiam-basîrâ. İnnallâhe kêne alîmen hakîmê. İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê. İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê ve yen surakellâhu nasran azîzê. İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn. İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz. İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû. Hasbünallâhu veniğmel vekîl. Lê yehzünühümül fezeul ekber. İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn. Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn

Dinle

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: nur, 24.08.2017, 21:53 (UTC):
Allah razı olsunn.

Yorumu gönderen: Sevda, 08.05.2017, 17:16 (UTC):
Internette videolara bakarsaniz farkli okuma sekilleri de var.

Yorumu gönderen: Halife, 21.10.2016, 12:24 (UTC):
Daha nasıl açıklansın herşy apaçık yazılmış . Bence sizin nefsiniz anlamak istemiyor .

Yorumu gönderen: akile, 05.08.2016, 13:52 (UTC):
selamün aleyküm arkadaslar!! Aydin arkadasimiz cok aciklayici yazmis..aynen onun yazdigi gibi okunacak kendisine cok tesekkür ederim!!!

Yorumu gönderen: Kübra, 17.03.2016, 15:32 (UTC):
Bu kadar açık ve net ifade edilen bir şeye "açıklık getirin" demekten vazgeçin lütfen :) En açık şekliyle Aydın,16/11/2014te yazmış Daha açık şekli yok :)

Yorumu gönderen: özgür , 30.12.2015, 15:35 (UTC):
Aydın arkadaşım Allah razi olsun senin sayende anladim

Yorumu gönderen: Yusuf, 11.11.2015, 11:47 (UTC):
Arkadaslar, Youtube de yazılış şeklini ve okunuşunu görebilirsiniz.

Assagida yazmis oldugum gibi arama yapin.

( Sekine Duası - Derdiniz,sıkıntınız kalmasın )

Allah cümlemizin dualarını kabul etsin. Amin

Yorumu gönderen: MİRAÇ , 09.11.2015, 13:00 (UTC):
ESSELEMUN ALEYKUM ARKADAŞLAR ÖNCE NİYET SONRA 7 ESTAĞFİRULLAH DENİLECEK 7 DEFA ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALİ ALİ SEYYİDİNE MUHAMMED DENİLECEK 10 DE FA ALLAHU EKBER DENDİKTEN SONRA "FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN Seyec'alullâhu bağde usriy-yusrâ ORADA BULUNAN AYETLER TEK TEK OKUNACAK YABİKİ HEPSİ BU ŞEKİLDE "FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm.BÖYLE DEVAM EDİP GİDECEKSİNİZ.

Yorumu gönderen: hatice , 27.10.2015, 20:31 (UTC):
Çok kolay ya toplam 19 defa okuycaksınız yani hepsinin toplamı 19 yapıyo

Yorumu gönderen: emine, 12.10.2015, 16:25 (UTC):
Çok güzel bir dua dinlerken bana huzur verdi

Yorumu gönderen: Hawk Stronger, 23.03.2015, 03:00 (UTC):
İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz
hangi sure ayet ??

Yorumu gönderen: ilayda, 13.12.2014, 10:26 (UTC):
aslında ben ilk önce arapçasını okudum sornra türkçe mealini okudum sonra 1.sinin araçası 1.türkçesi bunu bikaç defa tekrar ederseniz açıklık ortaya çıkıyor

Yorumu gönderen: merve, 26.11.2014, 15:38 (UTC):
Merhaba,

İki sorum olacak birincisi iş yerinde okumak istiyorum abdestli okumak şart mıdır?
İkincisi;
(besmele+6esma+1.ayet)x19
(besmele+6esma+2.ayet)x19
(besmele+6esma+3.ayet)x19 ... şeklinde mi
yoksa;
besmele+6esma+19 defa 1. ayet
besmele+6esma+19 defa 2. ayet
besmele+6esma+19 defa 3. ayet ... şeklinde mi
ya da
besmele+6esma+1.ayet
besmele+6esma+2.ayet
besmele+6esma+3.ayet .. şeklinde mi?

Cevaplarınız için şimdiden Allah razı olsun, Allah cümlemizin dualarını kabul etsin. Amin

Yorumu gönderen: Aydın, 16.11.2014, 17:19 (UTC):
1. Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
2. İstiğfar (7 DEFA) yani estağfirullah demek
3. Salavat-ı Şerife (7 DEFA)
4. Allah-u Ekber (10 DEFA)

Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber
1. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun Seyec'alullâhu bağde usriy-yusrâ.
2. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm.
3. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim.
4. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê.
5. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê.
6. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ.
7. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İnnallâhe kêne semiam-basîrâ.
8. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İnnallâhe kêne alîmen hakîmê.
9. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê.
10. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê.
11. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun Ve yen surakellâhu nasran azîzê.
12. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn.
13. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz.
14. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd.
15. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû.
16. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun Hasbünallâhu veniğmel vekîl
17. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun Lê yehzünühümül fezeul ekber
18. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn
19. Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn

Yorumu gönderen: gamze, 13.03.2014, 20:53 (UTC):
Rica ediyorum biraz açıkça yazın allah razı olsun

Yorumu gönderen: leyla, 23.11.2010, 10:18 (UTC):
arkadaşlar videodakini takip edin okunuşa göre yazın bir yere onun aynısını yapın.

Yorumu gönderen: hndn, 21.11.2010, 21:50 (UTC):
televizyonda kısa okuyorlar parantez içindeki bölüm sonu oluyo duanın o kadar kısa yani

Yorumu gönderen: gonca, 15.10.2010, 09:50 (UTC):
selamun aleyküm yardım edin ben nabılyapacam simdi bilmiyorm daha geniss anlatım yapın lütfen

Yorumu gönderen: yusuf, 01.09.2010, 06:34 (UTC):
selamün aleyküm. aklıma bi şey takıldı cebrail a.s ın görevi peygamberlere vahiy getirmektir. hz.ali efendimiz peygamber değildi nasıl olurda ona vahiy gelir? bu işte bi tuhaflık yok mu?

Yorumu gönderen: canan, 23.08.2010, 14:41 (UTC):
her ayet 1 defa okunuyor cunku 1 ayet 19 defa demiyor toplam 19

Yorumu gönderen: Mustafa Sadık Balaban, 23.07.2010, 16:23 (UTC):
Sekine duasının çıktısını aldım.Hazırlayıp bizlere ulaştıranlardan Allah razı olsun.Hakkınızı helal ediniz.

Yorumu gönderen: melek, 01.07.2010, 08:00 (UTC):
arkadaşlar yazdığım yazıda a9 yazılan yer 19 olucak tuş hatası haberiniz olsun

Yorumu gönderen: melek, 01.07.2010, 07:41 (UTC):
arkadaşlar nasıl olacağını 1 örnekle anlatayım bende yapıyom bakın önce niye istiğfar salavatı şerif allahu ekberi yukarda belirtile n sayıları kadar okuyun tabi önve niyet edeceksiniz sonra besmele çekip ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun allahın isimlerini birdefa okuyosunuz sonra 1 ayeti seyeaclluhu diye başlayan 1 ayeti 19 defa okuyosunuz besmele çekip sonra tekrar besmele çekip ferdun hayyum kayyumum hakemun adlun kuddusuun deyip ikinci ayete geçiyorsunuz onuda 19 defa okuyosunuz yani her ayetin başında yazdığım allahın isimlerini başta söyleyip ayete geçiyosunuz a9 defa okuduktan sonra diğer ayete geçiyosuzn 19 ayetin herbirini 19 defa okumuş oluyorsunuz 21 gün yapılacak yağtığınız zaman banada dua edin bende yapıyorum allah hepimizin duasını kabul etsin

Yorumu gönderen: melek, 30.06.2010, 09:35 (UTC):
allahın yukarda yazılan ismlerinden sonra her bir ayet 19 kere okunur yani 17 ayete kadar değil

Yorumu gönderen: elif, 29.05.2010, 15:16 (UTC):
çok açıklayıcı değil nasıl okunacağı biraz daha netleştirirseniz sevinirim..teşekkürler

Yorumu gönderen: ebrar, 23.04.2010, 10:26 (UTC):
lütfen açıklarmısınız parantez içindeki 19 esmaül hüsna mI

Yorumu gönderen: kemal, 15.03.2010, 20:26 (UTC):
anlasılmıyor daha anlasılır yazılırsa ıyı olur

Yorumu gönderen: MEHMET, 19.12.2009, 10:15 (UTC):
LÜTFEN AÇIKLIK GETİRİN NASIL OKUNMALI

Yorumu gönderen: 19çarpı, 26.10.2009, 20:05 (UTC):
awd

Yorumu gönderen: haluk, 19.09.2009, 20:29 (UTC):
bunu yazan arkadas daha aciklayici bir sekilde yazarsa memnun olurum.okunusu bolumunde butun ayetleri yazmis ve 17. ayetten sonra parantez icinde 19 defa yazmis ama ustteki tarifinde ”1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.” demis hangisi dogru okuma sekli anlayamadim?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 54129393 ziyaretçi (137982423 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)