Semavi Dinlerde Allah'in Isimleri
 

Semāvī Dinlerde Allah'ın İsimleri

Hazırlayan Akhenaton

1. Yahudilik

Rab, Elohem, Elohim, Yahve (Yahova), BEN (zamir), Adon, Adonay (Akhenaton'daki Aten'den), YHVH, Yeho, Yaşuah.

Yahudilik'te Allah'ın 72 Güzel İsmi (Yahudiliğin Esmaü'l-Hüsnā'sı)

NoİsimOkunuşuNoİsimOkunuşu
1 http://www.thehealinggift.com/wp-content/themes/thehealinggift/72img/1.jpgVav Hey Vav37 Aleph Nun Yud
2 Yud Lamed Yud38 Chet Ayin Mem
3 Samech Yud Tet39 Resh Hey Ayin
4 Ayinh Lamed Mem40 Yud Yud Zayin
5 Mem Hey Shin41 Hey Hey Hey
6 Lamed Lamed Hey42 Mem Yud Kaf
7 Aleph Kaf Aleph43 Vav Vav Lamed
8 Kaf Hey Tav44 Yud Lamed Hey
9 Hey Zayin Yud45 Samech Aleph Lamed
10 Aleph Lamed Daled46 Ayin Resh Yud
11 Lamed Aleph Vav47 Ayin Shin Lamed
12 Hey Hey Ayin48 Mem Yud Hey
13 Yud Zayin Lamed49 Vav Hey Vav
14 Mem Bet Hey50 Daled Nun Yud
15 Hey Resh Yud51 Hey Chet Shin
16 Hey Kuf Mem52 Ayin Mem Mem
17 Lamed Aleph Vav53 Nun Nun Aleph
18 Kaf Lamed Yud54 Nun Yud Tav
19 Lamed Vav Vav55 Mem Bet Hey
20 Pey Hey Lamed56 Pey Vav Yud
21 Nun Lamed Kaf57 Nun Mem Mem
22 Yud Yud Yud58 Yud Yud Lamed
23 Mem Lamed Hey59 Hey Resh Chet
24 Chet Hey Vav60 Mem Zadik Resh
25 Nun Tav Hey61 Vav Mem Bet
26 Hey Aleph Aleph62 Yud Hey Hey
27 Yud Resh Tav63 Ayin Nun Vav
28 Shin Aleph Hey64 Mem Chet Yud
29 Resh Yud Yud65 Daled Mem Bet
30 Aleph Vav Mem66 Mem Nun Kuf
31 Lamed Kaf Bet67 Aleph Yud Ayin
32 Vav Shin Resh68 Chet Bet Vav
32 Yud Chet Vav69 Resh Aleph Hey
34 Lamed Hey Chet70 Yud Bet Mem
35 Kaf Vav Kuf71 Hey Yud Yud
36 Mem Nun Daled72 Mem Vav Mem

2. Hıristiyanlık

Rab, El, Elī, Elohim, Father (Baba), Adonai (Aten), Yahweh, YHWH, Rabbi, Rabbani, Gece Ateş Gündüz Bulut Direği, Jehovah Mukaddesh (Kutsal Kılan Tanrı), Messiah (Mesheden), Shammah, Christ (Mesih), İmmanuel, Jacob, Door (Kurtuluş Kapısı), Shepherd (Ēoban), Savior (Kurtarıcı), Creator (Yaradan), Alfa ve Omega (Başlangıē ve Son), Everlasting (Ezelī ve Ebedī), Mighty (Her şeye gücü yeten, el-Kadīr), Merciful (er-Rahmān), Radiance (el-Nur), Gentle (er-Rahīm), Heir (Mülkün Tek Sahibi) el-Shaddaj, el-Berith, el-Gibhor, el-Olam, el-Roi, el-Elyon, Glory (el-Kerīm, Kerem ve İzzet Sahibi), Fire Vine (Ateş Direği), Lamb (Günahsız Kuzu), Hope (Umut), Comforter (Avutucu), Wisdom (Bilgelik), Rock (Kaya), Way Leader (Yol Gösterici), Faithful (Vefalı), Guide (Yol Gösteren), Great (Ekber, Yüce), Author (Yazan), Son (Oğul), Bread (Ekmek), Sun (Güneş), Judah (Yahuda), Teacher (Öğretmen), Advocate, Counselor, Person, Collector, God, Jehovah-Rapha, Jehowah-Şalom (Rab, esenliktir), Jehovah-Sabbaoth, Jehovah-Gmolah, Jehovah-Tsidkenu (Rab doğruluğumuzdur), Jehovah Nissi, Messenger (Haberci), Judge of the Earth (Dünyanın Yargıcı), Eagle (Kartal), Master (Usta), Power (Güē), First-Born (İlk Doğan), Commander (Komutan), Potter (Ēömlekēi), Head (Lider), Church (Kilise'nin Kendisi), Beginning (Başlangıē), Like, Souls, Friend (Dost), İmage, Second Adam (İkinci Adem), Resurrection-Righteous, Holy Spirit (Kutsal Ruh), Begotten, Man, Amen, Horn, Arm, Chosen, World, Ages, Foundation, Abba, Mediator (Arabulucu), Rose (Gül), Purifier (Günahlardan Arındırıcı), Desiried (İstenilen), The Lord, Light of The World (Dünyanın Işığı), God Most High (Ekber, En Yüce Tanrı), Gate (Kurtuluş Yolu), Lion of Judah, Yahuda Aslanı, Deliverer (Kurtarıcı), Prince of Peace (Barış Prensi), God Almighty (Ulu Tanrı), The Lord of Hosts, Bread of Life (Yaşam Ekmeği), Redeemer (Kurtarıcı), Jireh-Provider, Rophe-Healer, Shalom-Our Peace, Nissi-Our Banner, Kadosh, Tsaddıq, Zur, Palet, Yeshua, Holy Child, Rose of Sharon (Şaron'un Ēiēeği), Brigh Morning Star (Parlak Sabah Yıldızı), Truth (Gerēek), Physician (Doktor), Overseer (Gözetmen), Servant (Hizmetkar), Santuary, Unspeakable, Daysman, Branch, Şifa Veren Rab, Günahların Bağışlayıcısı, Yaşam Kaynağı, Koca, Doğruluğumuz Olan Rab, Bedeli Ödeyen, Kral, Yahve Şama (Rab, Orada), Yahve Yire (Rab, Sağlar), Yahve Nissi (Rab, Sancağımdır), Yahve Rafa (Şifa Veren Rab).

3. İslamiyet

Rab, Allah, HÜVE (zamir), Allah (cc), Mevlā, Cenāb-ı Hak, Yaradan.

İslamiyet'te Allah'ın 99 Güzel İsmi (Esmaü'l-Hüsnā)

YazılışıOkunuşuYazılışıOkunuşuYazılışıOkunuşu
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīAllah allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīAzīm allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīVāhid
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīRahman allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīĞafūr allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīSamed
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīRahim allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīŞekūr allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKādir
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMelik allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīAliyy allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMuktedir
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKuddus allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKebīr allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMukaddim
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīSelam allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīHāfız allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMuakhhir
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMü'min allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMugīt allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīEvvel
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMüheymin allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīHāsib allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīAhir
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīAzīz allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīCelīl allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīZāhir
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīCebbār allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKerīm allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīBātın
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMütekebbir allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīRākib allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīVālī
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKhālik allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMucīb allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīBerr
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīBāri allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīVāsi allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMüte'ālī
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMusavvir allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīHakīm allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīTevvāb
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīGaffār allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīVedūd allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMüntekim
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKahhār allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMecīd allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīAfüvv
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīVehhāb allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīBāis allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīRauf
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīRezzāk allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīŞehīd allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMālikü'l Mülk
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīFettah allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīHakk allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīZü'l Celāli ve'l İkrām
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīAlim allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīVekīl allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMugsit
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKābiz allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKāvi allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīCāmi
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīBāsit allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMetīn allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīGāni
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKhāfid allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīVelī allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMuğni
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīRāfi allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīHamīd allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMānī
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMuiz allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMuhsī allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīDarr
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMüzill allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMübdī allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīNāfi
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīSemī allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMuīd allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīNūr
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīBasīr allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMuhyī allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīHādi
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīHakem allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMümīt allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīBedī
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīAdl allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīHayy allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīBākī
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīLatīf allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKayyūm allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīVāris
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīKhabīr allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīVācid allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīReşīd
allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīHalīm allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīMācid allah'ın, dinlerde, isimleri, semāvīSabūr

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56468693 ziyaretçi (143902715 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)