Sevdiginiz Renge Göre Kisiliginiz
 
renk falı

Sevdiğiniz Renge Göre Kişiliğiniz

Mavi

Maviyi diğer renkler arasından seçen kadınların duyguları son derece derin olur.

Mavi Seven Kadınlar

Böyle kadınlar sevindikleri zaman çok fazla sevinirler. Üzüntüleri de o derece de derin olur. Sonra duyguları yoğun olduğu kadar duygusal iniş çıkışları da o kadar çok ve ani olur. Böyle bir kadın bakarsınız, bir an neşenin kanatlarıyla uçarken, biraz sonra, hiç nedensiz, üzüntünün derin uçurumlarına yuvarlanıvermiştir.

Duygularını böyle kontrol edememesi, dengesiz bir durumda bırakması, onu şaşkına çevirmiştir. Kendilerinden hiçbir zaman emin değildirler. Çünkü kendi kendilerini hiçbir zaman tam olarak anlayamazlar.

Bu kadının sık sık "Ne oluyorum bilmem." dediğini duyarsınız. Bu kadın aynı zamanda başına neler gelebileceğini de bilmez ve sürekli bir korku içinde yaşar. Korktuğu şey de doğrudan doğruya kendisidir. Çok zaman derin ve acı düşüncelere dalar gider. Başkalarına olan ilgilerinde ise, sevgi dolu, düşünceli ve cömerttir. Aslında durumundan sürekli dostlarına şikayet eder. Ama arkadaşları onun bunu daima kendi kendisiyle ilgili olduğu için yapmadığını, şikayetlerinin samimi olduğunu anlarlar ve ona saygı gösterirler.

Mavi Seven Erkekler

Maviyi seven erkekler, maviyi seven kadınlara oranla, biraz daha sakin ve dengeli olurlar. Buna neden de hayatlarını kazanmak zorunda olduklarındandır. Çalışma hayatında fırtınalı duygusallıklara yer olmadığı gibi, kendi halini düşünüp melankoliye kapılmaya vakti yoktur. Onun için maviyi seven erkekler iş adanaysa, duygularına zorunlu olarak fren vurur. Fakat yine de maviyi seven erkekler sistemle değil, içinden gelen ilhamla çalışmayı tercih ederler. Bu çeşit çalışmayı gerektiren işlerden birinci oldukları halde, metodik ve sabırlı bir çalışma gerektiren işlerde yeteri kadar başarılı olmazlar. Gündelik yaşamlarında değişikliklerle karşılaşmak bunlar için gerekli değil alışık oldukları şeylerdir. Bunun için farkında olmadan sürekli belli bir yerde oturmasını gerektiren işlerden kaçarlar ve gezici işlere yönelirler.

Yeşil

Herhangi bir yeşil rengi seven kadının en belli başlı özelliği kıvrak zekalı ve hazır cevap olmasıdır.

Yeşil Seven Kadınlar

Özellikle alaycı ve iğneli cevap verme konusunda bu kadınlar birincidir. Yeşil seven kadınların yaşamlarında başarılı olmayanları çok zaman alaycı, sinmiş ve fesat olurlar. Ama çoğunluğu iyi bir alaylı espri savurmakla yetinirler. Böyle bir kadını herhangi bir ağız kavgasında ve tartışmasında yenmek hemen hemen imkansızdır.

Yeşil seven kadınların beyinleri durmadan işler. Bunlar çevrelerinde olup biten her şeyi hemen görür ve anlarlar. Fakat beyinlerinin bu hareketliliğine karşılık bedenleri o kadar hareketli değildir. Bazıları da oldukça tembeldir. Çoğu da dayanıksız ve sabırsızdır. Zor ve uzun bir işi yarı yolda bırakmak zorunda kalırlar.

Yeşil Seven Erkekler

Yeşili diğer renklere tercih eden bir erkek çoğu zaman huzursuz ve düşüncesizdir. Aslında kalbinin iyiliğine diyecek yoktur ama, zaman zaman istemeden kalp kırar. Elinde ne kadar para varsa en aşağı yarısını dağıtır. Fakat çoğu zaman cebinde dağıtacak kadar parası olmaz. Her şeyden mutlu olan, nerede akşam olarak sabah diyen bir kişiliği vardır ve başkalarına çok fazla güvenir. Yeşil seven erkeğin büyük bir eğlence ya da işinde olmaz ve evinde yalnız kalırsa, gününü kalabalık içinde geçirmezse için için üzülür.

Yeşil seven kadınlar gibi oda espri sahibi, hoş sohbettir. Kendini ilgiyle dinleyen birkaç kişiye uzun uzun bir şeyler anlatmaktan son derece memnun kalır. Yinede kendini dinleyenleri, adeta teşhir edecek kadar güzel konuştuğunu da eklemekten duramayacağız. Yeşili seven erkekle sorumluluk duygusu zayıftır. Görevlerini pek o kadar ciddiye almaz. Ama sevimli bir adamdır. Onunla geçinmek kolaydır. Sonra karşısındakini mutlu etmek için de elinden geleni yapar

Beyaz

Beyazı her renkten fazla seven kadınlar, bilerek ya da bilmeyerek, kalben düşünce olarak temiz ve saf olduklarını ortaya koyuyor demektir.

Beyaz Seven Kadınlar

Bu kadın nazik, yumuşak, alçak gönüllü asil ve iyidir. Parlak ziyafetler ve neşeli partiler ona göre cazip değildir. Kendini evine adamayı genellikle tercih eder. Eğlenceden çok başkalarına yardım etmek onu doyurur. Zamanında neşeli olmasını çok iyi bilirse de genellikle sakin ve sessizdir. Beyaz seven kadın yaratılıştan derli toplu ve düzenlidir. Beceriklidir de. Eli her işe hemencecik yatar. Prensip ve düşünceleri oldukça temiz ve titiz olduğundan bazen sert ve acımasızdır. Ama adaleti ve doğruluğu çok sevdiğinden kimsenin hakkını yemeye dayanamaz.

Olduğu gibi konuşması ve hareketleri de tutucu, sakindir. Başkalarının dikkatini üzerine çekmeyi hiçbir zaman istemez. Ama dikkatin merkezi olmayı da hiçbir zaman yadırgamaz. Utangaçlık onun yaratılışına tamamen aykırıdır. Hiçbir şeyden korkmaz. Kendinden tamamen emin onun için de doğal ve sakindir. Sporu sever ve kuvvetli, rahat adımlarıyla kendini belli eder.

Beyaz Seven Erkekler

Bütün renklerin içinden beyazı seçen bir erkeğin asla korkak ve çekingen olmayacağına emin olabilirsiniz. Böyle bir erkek, tam tersine soğuk kanlı ve hatta zalimdir. Gayet sabit ve sakin bir insandır ve asla heyecanını dışarıya belli etmez. Telaşsız fakat düzenlidir. Böyle insanların çoğu hastalık derecesinde titiz olurlar. Kuvvetli bir hafızaları olmamakla beraber kişiliklerinin pratik yanı kuvvetlidir. Çok tahammüllü ve enerjik olurlar ve enerjilerine çoğu zaman fazla güvenirler. Bu tiplerin genellikle çok iyi gelişmiş kasları ve biçimli yapıları vardır. Kişilikleri büyük bir sır ve çelişki oluşturur. Çünkü zalim denecek kadar soğukkanlı olmalarına rağmen, cömerttirler. Başkalarına yardım için para, zaman ve çaba sarf etmekten asla çekinmezler.

Çalışkan oldukları için kendilerini eğlenceye verebilmeleri nadirdir. Eğlendikleri zaman da coşkun, taşkın ve biraz da aşırı eğlenceyi severler. Evde birkaç dostla oturup sohbet etmek ya da birkaç kitap okumak bunların kesinlikle hoşlanmadıkları şeylerdir

Sarı

Parlak ve koyu renk sarıyı seven kadınlar dedikoducu olmaya çok eğilimlidirler.

Sarı Seven Kadınlar

Durmadan konuşmayı severler ama konuları sınırlıdır. Davranışları ve hareketleri de durgundur. Ağır ve yüksek konulardan konuşmayı hiç sevmezler ve böyle bir şey konuşulurken genellikle yüzleri boş bir anlam alır. Ama iş bir defa hafif konulara, dedikoduya döküldümü konuştukça konuşur.

Kötü bir kişi değildir. Ancak mütecessistir ve herkesle ince ince ilgilenir. Herşeyi bilmek ister. Pek cömert değilse de, iyiliği üzerinde olduğu zaman herkese yardım etmeyi sever.

Sarı Seven Erkekler

Renklerin içinden, renk seç dendiği zaman sarıyı seçen erkekler, bilmeyerek biraz korktuğunu belirtiyor demektir. Ancak bu korkaklık sadece maddeseldir. Bir ölüm tehlikesi karşısında pes eden, yüksekçe bir duvardan atlamak için epey şüphe edip karar veremeyen bir adam manevi tehlikelere aldırış bile etmez. Düşüncelerini olduğu gibi söylemekten ve başkalarının düşüncelerinden hiç çekinmez. Bazen hiç olmayacak renklerde kıyafetler giyer ve herkesi kendine baktırmaktan zevk alır. Sözlerinde biraz abartıya kaçması olasılığı kuvvetlidir, özellikle kendisi ile ilgili konularda çok fazla över. Herkesle oldukça iyi geçinmesine rağmen, kadın arkadaşları biraz azdır.

Turuncu

Hiçbir zaman sert ve soğuk olmayan bu kadınlar, başkalarına karşı gösterdikleri ilgilerde daima denge oluşturmaya özen gösterirler.

Turuncuyu Seven Kadınlar

Yani kimseye karşı uzak ve soğuk durmak istemedikleri gibi fazla samimiyete ve laubaliliğe kaçmayı da hiç arzu etmezler. Yani her şeyin orta kararının ifrattan daha yerinde olduğunu savunurlar.

Turuncu seven kadın sakindir. Dengesini kaybetmesi çok nadirdir. Kızdığı zaman bağırıp çağırmaz. Sonra hiç kin tutmaz. Kendisine yapılan bir kötülüğü hemen affeder. Ancak, onun bu yumuşaklığını görüp de tepesine binmek isteyenlere hiç tolerans göstermezler. İlk önceleri onun her kalıba sokulacağını zannederler zamanla onun gayet sağlam ve kuvvetli bir kişiliğe sahip olduğunu anlar. Çünkü o hakkını savunmasını bilir. Ama bunu da karşısındakini kızdırmadan ve gücendirmeden yaptırmasını çok iyi becerir.

Turuncuyu Seven Erkekler

Turuncu rengi diğer renklerden daha çok seven erkekler de aynı rengi tercih eden kadınlar gibi, ölçülü insanlardır. Anlayışlı, müşfik, dayanıklı ve sabırlı olurlar. Ama hoşlanmadıkları şeylere de asla göz yummazlar.

Bu tip babalar özellikle, bütün çocukların sevgilisi olurlar, zira çocukların istedikleri pek çok şeyi yapmalarına izin verirler. Ama bu babalar aynı zamanda çok iyi babalardır. Çünkü çocuklarına her gün aynı davranışı gösterirler ve şımartmazlar. Barış sever bir kişilikleri olduğu için genellikle kavgadan ve özellikle sonu gelmeyen tartışmalardan nefret ederler.

Herkesle dost olmalarına rağmen, gerçek ve sürekli arkadaşları çok azdır. Bu tip erkeklerin çoğu kılık ve kıyafetlerine normal bir özen gösterirlerse de, bazıları bu konuda dikkatli olurlar.

Pembe

Pembe rengi seçen kadınların en belli başlı karakteristikleri sürekli ve ılımlı neşelerdir.

Pembe Seven Kadınlar

Bu kadınlar mutlu ve hafif yüreklidirler. Ama asla hafifmeşrep değil. Gerektiği yerlerde ciddi olmasını ve sorumluluklarını idrak etmesini gayet iyi bilirler. Sadece neşe için yaşamazlar. Hayatın düzen ve özenle halledilmesi gereken birçok ağır ciddi konularla dolu olduğunu bilirler. Aslında utangaç ve çekingen olmakla beraber, bunu saklamasını da iyi bilirler ve çok nadir dışarıya vururlar. Coşkun, ateşli ve fırtınalı oldukları çok nadirdir.

Pembe Seven Erkekler

Pembeyi bütün renkler arasından seçen erkeklerin manevi yapıları da, maddi yapıları da pek o kadar kuvvetli değildir. Pembeyi seven bir erkek cesaret ve girişkenlikten yoksundur. Yavaş ve uysal konuşur. Halinde sürekli bir heyecan ve sinirlilik vardır. Son derece alıngan ve hassastır. Çok zaman üzerinde ne yapacağını bilemeyen, sinirli ve endişeli bir hal görülür.

Böyle bir erkek insanları çok sever. Dost kazanmak ve çevresindekileri sürekli mutlu etmek arzusundadır. Zaman zaman dalkavukluğa kalktığı bile görülebilir. Hoş olmayan olaylardan ve tartışmalardan kaçınmak için her isteneni yapmaya ve her söylenileni kabul etmeğe eğilimlidir. Bunu kendi çıkarı için değil de, huzuru korumak için yapar.

Kırmızı

Ne kadar parlak olursa olsun, hiçbir renk, vasat parlaklıkta bir kırmızı kadar gözü çekmez.

Kırmızı Seven Kadınlar

Kırmızı renkler, nar çiçeğinden, gelincik rengine, hafif allardan, kan kırmızıya kadar çeşit çeşittir. Fakat genellikle insanın üzerinde canlandırıcı, kışkırtıcı, heyecan verici bir etki bırakır. Kırmızı renklerden birinden birini diğer renklerden çok seven kadınlar, şen ve hayat doludurlar. Çabuk heyecanlanır, çabuk kızar ve öfkelenirler. Bu kadınlardan bazıları çok da pervasız olurlar. Dans edip şarkı söylemek gibi şeylerden zevk alırlar ve bu zevkleri tatmasını çok iyi bilirler. Bu kadınları somurtkan ve durgun görebilmek zor ve nadir bir şeydir.

Çünkü kırmızı seven kadınlar, felaketle karşılaştıkları zaman, suratlarını asıp düşünecekleri yerde enerji ve istekle karşı saldırıya geçerler. Son derece azimli ve sebatkardırlar. Uzmanlıkları ise bol ve kuvvetlidir. Gelecek üzerine uzun uzadıya planlar yapmaktan ve hayal kurmaktan hiç hoşlanmazlar. Her şeyi bir güne doldurmak onlara daha uygundur. Neşeli, pervasız ve biraz da düşüncesiz oldukları için zamanında sosyete kurallarına hiç önem vermezler. Çevrelerinin ne düşüneceği onlar için hiçbir şey ifade etmez. "Hayat benim değil mi? Dilediğim gibi yaşamakta elbet de serbestim" derler ve diledikleri gibi yaşarlar.

Kırmızı Seven Erkekler

Kırmızıyı her renge tercih eden erkeğin hiç birşeyden korkmayan, tam anlamıyla "erkek" bir adam olduğundan hiç kuşkunuz olmasın. Kırmızıyı seven erkeklerin büyük çoğunluğu, sadece cesurlukla da kalmaz adeta kabadayı olurlar. Tehlikeyi adeta davet ederler. Felaketleri de gülerek karşılarlar. Toplumların gelenek ve göreneklerine karşı umursamaz davranışlarda bulunurlar ve kendi bildiklerinden şaşmazlar. Yine de herhangi bir şeyi herkesden başka, herkesi şaşırtacak biçimde yapmakta ısrar ederler. Böyle erkekler çocukluklarında, bütün mahallelerinin sevimli baş belaları, sevilmekle beraber, yaka silktiren ufak bir canavar olurlar. Büyüdükleri zaman bile üzerlerinde çocukça bir havailik, bir yaramazlık kalır. Kırmızıyı seven erkekler, bir engelle karşılaştıklarında, hiç dengelerini ve yeteneklerini kaybetmezler. Engelleri sakin bir şekilde aşar ve hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Bir kusuru uzun müddet aynı işin başında oturmamasıdır. Çok sabırsız ve tez canlı olduğu için biraz da maymun iştahlılığa, havailiğe kaçarlar. İşlek bir zekası vardır. Herhangi bir işi bu zekası sayesinde hemencecik halledemediği takdirde, uzun zaman uğraşmaz. Bırakır ve başka bir işe başlar.

Kahverengi

Kahverenginin açıklı ve koyulu birçok tonları ve fındık kabuğundan tarçın rengine kadar birçok çeşitleri vardır

Kahverengi Seven Kadınlar

Kahverengiyi seven kadınlar, geniş hayal gücünden yoksun fakat metodik olurlar. Bu kadınlarda ani ve nedensiz duygusallıklara ve parlak bir zekaya pek rastlayamazsınız. Onlar sakin, kendi halinde, sessiz sedasız olurlar. Göze pek çarpmazlar ve olağanüstü bir şey yapmazlar. Ev işinden çok hoşlanan ve bulaşıkları hiç şikayet etmeden, adeta zevkle yıkayan ev kadınları daha çok kahverengiyi seven kadınlardır. Bu kadınların herhangi bir şeyi rasgele düzensiz olarak yaptıkları görülmemiştir. Onlar yaşamlarının her dönemi için önceden plan çıkarırlar. Bir programa uyarak sistemli bir şekilde çalışırlar.

Kahverengiyi seven kadınlar yetenekli olurlar ve bazı ayrıcalıkları vardır. Örneğin, çevrelerindekilerin kusurlarına karşı anlayış ve hoşgörü gösterirler. Gerçekleri, daima sevdikleri için zararsız bir yalan şeklinde söylemekten dahi çekinirler. Çoğu son derece dindar olur. Herhangi bir kanunu çiğnemeyi ya da herhangi suç saydıkları için toplumun çizdiği en dar ve önemsiz, hudutların bile dışına çıkamazlar. Sabır ve sevgileri sonsuzdur. Onun için çok iyi bir eş ve anne olurlar.

Kahverengiyi Seven Erkekler

Kahverengiyi seven erkekler, orijinaliteden yoksun olurlar. Bununla beraber iyi işleyen kafaları, her şeyi gören bir izleme kuvvetleri ve geniş anlayışları vardır. Kahverengiyi seven erkeklerin, en belli başlı özellikleri sade oluşlarıdır. Bu adamlar cicili, bicili, süslü püslü şeylerden ne olursa olsun nefret ederler. Zevkleri sadedir. Davranışları da yaşayışları ve giyinişleri de sadedir. Yaşamda çok çabuk tatmin oldukları için pek fazla para harcamazlar. Bazıları da oldukça cimri olurlar. Paralarının gitgide çoğalması onlar için başlı başına yeterli bir zevk haline gelir. İlgisizlik ve alışkanlık bakımından biraz başları dertte olmasına rağmen azim ve sebat tarafları gayet kuvvetlidir. Herhangi bir engel ya da zorluk karşısında yılmadan çalışırlar.

Bu adamlar asla yüksek ve gösterişli şeyler özlemedikleri için kendilerini olduklarından daha iyi görmekte hiç gözleri yoktur. Tam tersine başkalarının karşısında kendilerini hep kötüleyerek konuşurlar. Bu onların kompliman duymak için yaptıkları bir davranış değildir.

Kahverengi seven erkek kendi kendine çok saygı duyan, kimseye muhtaç olmayan ve tek başına yaşamasını seven bir insandır. Böyleleri özellikle herhangi bir kişiye şükran borçlu duruma düşmek hiç istemezler. Onun için ancak bıçak gırtlağa dayandığı zaman borç alırlar. Gayet mantıklı olurlar ve düşünce ve duygularında asla aşırılığa kaçmazlar. Kanun ve adaleti sevmelerinin sonucu olarak çoğu zaman aile ve konu komşu kavga ve anlaşmazlıklarında ara buluculuk yaparlar.

Siyah

Hayatlarının her noktasında siyahı diğer renklere tercih eden kadınlar hüzünlü kadınlardır

Siyah Seven Kadınlar

Çoğunun da yaşamlarında hayal kırıklıkları oldukları kesindir. Bu kadınların çoğu dışarıdan neşeli, mutlu ve hayat dolu görünürler. Bazen de somurttukları ve günlerce hayal gibi gezdikleri görülür. Bu, onların tanıdıklarını şaşırtmaca da, aslında gerçek yaratılışlarının dışarıya vurmasından başka birşey değildir.

Siyah seven kadınlardan bazıları da sert ve soğukturlar. Parlak gösterişli siyah renkleri ve eşyaları tercih eden kadınlar diğerlerine hiç benzemezler. Bunlar neşeden, mutluluktan ve huzurdan hoşlanan kadınlardır.

Siyah Seven Erkekler

Siyah rengi seven erkekler sert yaratılışlı ve düşünceli olurlar. Hayatın zevklerini günah sayarak mümkün olduğu kadar soğuk bir hayat sürerler. Başkalarının hayatına karışmayı çok severler. Durmadan öğüt verirler. Biraz başa geçtiler mi, çevresindekilerin hayatlarını kontrol etmek isterler. Gerçi niyetleri iyidir ama çevresindekiler bunu anlamaz. Bu erkeklerin çoğu kötümser olur. Yaşamı adeta diğer bir hayat için hazırlık olarak sayarlar.

Mor

Mor eskiden beri ihtişam ve lüksün son basamağı olarak düşünülür.

Mor Seven Kadınlar

Onun için mor rengi seçen kadınlar, ihtişam ve lükse son derece bağlı demektir. Tarih, yüksek sınıfların, saray mensuplarının daima morla bezendiklerini kaydeder. Gerçekten de moru seven kadınlar arasında saltanatı ve lüksü sevmeyen, servet, konfor, ün ve mevki elde etmek istemeyenleri çok nadirdir. Yine de mor rengi seven kadınlar, istedikleri şeyleri elde etmek için harekete geçip çalışmayı akıllarından bile geçirmezler. Her-şeyi daima başkalarından beklerler. Hiçbir zaman lüks ve saltanatın sonu gelmediği için hiçbir zaman doymak nedir bilmezler ve kendilerine bakanları adeta manevi baskı yapmak bu kadınların sürekli yaptığı ve arzu ettiği bir şeydir. Durmadan beğenilip, iltifat yağmuruna tutulmadan kendilerini rahat hissetmezler.

Mor Seven Erkekler

Mor rengi diğer renkler arasından seçen erkekler de, hayatın daha pahalı ve lüks yönünü tercih ederler. Bir sandal sahibi olmak akıllarından bile geçmez. Gözleri daima yattadır. Bir müzikli gazinoda oturup bira içmek onlara basit gelir. Lüks bir klüpte oturup şampanya içmekten aşağısını beğenmezler. Önlerine gelenle dost olmak onlar için duyulmamış bir şeydir. Dostlarını da mevki ve paralarına göre seçerler. Yine de bunlar gösteriş düşkünü birer servet avcısı değildir. Sadece aristokrat düşüncesine sahiptirler ve demokrasi diye bir şeyin var olduğunu kabul etmezler. Hareketlerinde ağır ve dikkatlidirler. Ama her zaman değil. Gerektiği zaman çabuk harekete geçmesini bilirler.

Gri

Koyu demir kurşunisinden, açık gümüş rengine kadar birçok griler vardır.

Gri Seven Kadınlar

Bu renklerden çoğu birçok kimselere durgun, cansız gelir. Ama sessiz sedasız, becerikli kadınlar, griyi her renge tercih ederler.

Böyle kadınlar çok iyi birer meslek kadını olurlar. Bazıları bunları soğuk ve itici bulur. İçlerinden bir bölümü gerçekten soğuk ve iticidir. Fakat çoğu sadece içlerinin dışarıya vurmasını istemez. Duygulan açıktan açığa belli etmenin gereksiz ve hatta hiç hoş olmadığı kanısındadırlar. Tarafsız olmakla gurur duyarlar. Bazıları da duygularını nasıl dile getireceklerini bilemedikleri için içlerinde saklar, hapsederler.

Griyi diğer renklere tercih eden kadınların çoğu iyi birer uzmandırlar. Yani kendilerine seçtikleri alanda usta olurlar ama başka bir alana karşı asla ilgi göstermezler. Zekaları ve düşünce yapıları mükemmeldir. Ama ev hayatını, sıradan bir aile kadını olmayı zevksiz ve anlamsız bulurlar ve bu nedenle iş hayatına atılırlar. Burada kadınların bütün yetenek ve eğilimleri ortaya çıkar.

Griyi Seven Erkekler

Griyi tercih eden erkekler, zeka olarak o derece faal ve kuvvetlidirler ki, elleriyle bir iş yapmaları gerekince, pek yetenekli olmadıkları ortaya çıkar. Bir tek çivi çakmak onlar için önemli bir olaydır. Böyle işlerde tamamen başkalarına güvenmek zorunda kalırlar. Bu da onların biraz onuruna dokunur ve içlerini sıkar.

Ama beyin ve zeka ile halledilecek bir iş oldu mu kendilerine güvenirler. Kendilerine güvenmekte de yerden göğe kadar hakları vardır. Yetenek ve kusurlarını bilirler ve bunları çevrelerinden saklamaya hiç gerek görmezler. Böyle erkekler genellikle son derece kültürlü ve bilgili olurlar. İlgilendikleri ve sevdikleri yoktur.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: efsane, 08.05.2015, 18:25 (UTC):
bence cok guzelBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56080931 ziyaretçi (142876030 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)