Sevginin On Oktavi
 

Sevginin On Oktavı

Karen Danrich aracılığıyla Spiritüel Hiyerarşi

Bu materyalin güvenliği: OrtaOrtaZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıf (Çok Zayıf. Sadece bilgilendirme amacıyla verilmiştir.)

Dünya Anamızın yükselmesi sırasında kendisinin ve birlikte yükselecek tüm varlıkların yükselişini sağlayabilmek için bir çok yeni vibrasyonlar dünyaya iletilmektedir. Bu vibrasyonlar direkt olarak İlahi Hiyerarşik sistem kanalı ile verilmektedir. Bu vibrasyonların amacı varlığın daha ileri vibrasyonlara geçebilmesi için kendini engelleyen yoğun frekanslardan varlığı kurtarabilmektir.

Bu vibrasyonlar ilk olarak insan, yunus ve balinalar için bir yükseliş planına olanak sağlamak üzere verilmiştir. Sizi şaşırtabilir ancak tarihin içinde bulunduğumuz şu zaman dilimi içinde yükselişe geçen balina ve yunus balıklarının sayısı insanlardan daha fazladır. Bu insan varlıklarının içine düşmüş oldukları unutkanlık seviyelerinin bir yansımasıdır. İlahi kanalların dilekleri Dünyanın şu yükseliş süreci içinde insanlara dünya ile birlikte yükselebilecekleri anlayışını kazandırabilmek, böylece gelecekte daha çok insanın bu seçimi yapabilmesine olanak sağlamaktır.

Yaşam deneyimleri içinde yükselişi seçenleri çok farklı gelecekler beklemektedir. Ancak yükselişi seçmemenin sonucu formun ölümü olacaktır ve ruhun reenkarnasyon döngüsü devam edecektir. Yükselişi seçmek ise ölümü tamamen ortadan kaldıracaktır. Böylece yükselmeyi seçenler Dünya, insanlık ve dünya üzerindeki tüm hayvan ve bitki gibi hükümranlıklar açısından çok yeni bir gelecek yaşayacaklardır. Böyle bir netice 0 kesinleşmemişse de dünyanın geleceği açısından çok daha muhtemel bir neticedir.

Şamballa'daki son değişiklikler böyle bir değişimi desteklemektedir. Bu değişiklikler daha insan türünün tohumları atılmadan çok önceleri Şamballa'da 300.000 yıl hüküm sürmüş olan 3. Boyutla ilgili hiyerarşinin tamamen dağılmasını da içermektedir. Yeni idare şekli doğasında işbirlikçidir ve dünya üzerindeki tüm hükümranlıkları da içermektedir. Bu değişimden önce İlahi Hiyerarşilerin rehberliği altında olmak üzere var olan tüm insan, bitki, hayvan, Balina ve yunus hükümranlıkları ayrı ayrı hiyerarşiler olarak var olmaktaydı. Daha derinden ele alınırsa Dünya Ananın yükselişini bir kenara bırakın, herhangi bir türün yükselişini temin edebilecek bir birlik yoktu.

Yeni yönetimde tüm hükümranlıklar eşit olarak temsil edilmekte ancak temsil formun spiritüel evrim düzeyi derecesine bağlı olarak yapılmaktadır. Şamballa'da, Mahavishnu döneminde tüm insan yönetimi Dünya düzlemindeki beden almış varlığın ruhsal evrimine göre yapılmaktaydı. Sadece formunu daha yüksek bir vibrasyon düzeyine yükseltebilmiş olanlar dünyanın yönetiminde söz hakkına sahipti. Böyle bir yönetim tarzı ile Dünya üzerindeki değişik realite düzlemleri arasında denge korunmakta ve Dünyanın geleceği ile ilgili olarak spiritüel evrim her şeyin önünde tutulmaktaydı. Mahavishnu döneminin sonunda (Bakınız: Mastering Harmlessness, Part Two) bu görevleri üstlenenler dağılıp, öldüler. Bu oldukça Şamballa'nın yönetimi de yüksek ancak fiziki olmayan düzlemdeki güçlerin eline geçti.

Dünyayı çevreleyen tüm insanları ve diğer enkarne varlıkları barındıran düzlemler arasındaki kutbiyetin nasıl çalıştığı hakkında da bilgi vermek isteriz. Dünyayı çevreleyen düzlemler bir çok vibrasyona ayrılmıştır. Bir ruh insan formu almak için aynı anda dünyayı çevreleyen 36 değişik realite düzeyinde var olur. Bunlar "Paralel Yaşamlar" olarak bilinirler. (Bakınız: Attaining Liberation.)

Bu 36 düzlem aynı anda yaşanan 36 değişik yaşam demektir. 18 i direkt fiziksel form ile ilişkilidir. Diğer 18 i ise tamamen ayrı realitelerde olup, hem Şamballa içinde hem de güneş sisteminiz içinde direkt olarak gezegeninizin yönetimi ile ilgilenmektedirler. Şimdi kutbiyete gelelim. Bir kişi fiziksel formda iktidar sahibi ise ve diyelim ki aynı anda yaşadığı ilk 18 realite düzleminde şan, şöhret, zenginlik ve şansa sahipse, ikinci 18 realite düzleminde ya çok az ya da hiçbir güce sahip değildir. Bu yaşam tarzlarındaki farklılığa somut bir örnek vermek istenirse diyebiliriz ki birinde sinema sanatçısı olan bir varlık, Şamballa'da tuvalet temizleyebilir.

Bu kutbiyetin getirdiklerinden yararlanmak isteyen ruhlar, dünya realite düzeyinde form alırlarken genellikle, sefalet ve hastalık içeren bedenleri tercih ederler ki, Şamballa realite düzeyinde idareci güce sahip olabilsinler. Aynı şekilde insanlığın çoğu ruhun isteklerine önem vermezler, bu ruhlar yani fiziksel olmayan gücü seçen ruhlar bedenlerinin isteklerine de ilgi göstermezler. Artık buna bir son verilecektir. Şamballa'da yeni bir görev devri sistemi kurulmuştur buna göre Şamballa'da görev alacak tüm ruhların form içinde iken yükselmeleri gerekmektedir. Formun yükseleceği dereceye bağlı olarak, ruhlar daha fazla bir güç seviyesi kazanmış olacak ve bu nedenle de dünyanın idaresinde daha yüksek bir seviye elde edeceklerdir.

Bu değişiklikler sizin güneş sisteminiz içinde bazı şok dalgalarını başlatmışlardır. Benzer değişiklikler Sirius A ve Sirius B gezenleri ve sizin güneşiniz içinde geçerlidir. Bu varlıkların sevgi ve spiritüel evrimlerine bağlı güçlerinin geri dönüşüdür ve bu oluşan çok büyük bir olgudur.

Sizi şaşırtabilir ama şu anda Şamballa'da yunus balıkları ve balinalar insanlardan daha yüksek idari seviyeleri ellerinde tutmaktadırlar. Çünkü bazı balina ve yunuslar formlarını bugüne kadar 1200 bedensel deneyim içinde Mahavishnu formuna kadar yükseltebilmişlerdir ve geçen hergünle vibrasyonlarını daha da yükseltmektedirler. İlaveten tüm insan da dahil olmak üzere tüm cinslerin temsilcileri de bulunmaktadır. İnsanlar içinde bu güne kadar bu seviyeye çıkmış insan sayısı sadece 2' dir. Ancak bu yakın bir gelecekte yükselecek bir sayıdır, zira Bodhisattva düzeyine erişmiş olanlar buna bağlı yükselişlerini hazırlamaktadırlar.

Şamballa'da ilahi dişinin dönüş zamanıdır. Mahavishnuya düzeyine gelen 1200 yunus ve balina içinden 2/3 ü' dişidir. Ayrıca Mahavishnuya bu yıl yükselecek birkaç insan içinden 2/3 ü yine dişidir. Yükseliş hazırlığı içindeki dünyaya eksik olan dişi oktavın yeniden demir atması ile kutbiyetler dengesi yeniden sağlanacaktır.

Şimdi günümüze dönelim. Dünyaya sevginin yeni oktavları demir atmaktadır. Bu vibrasyonlar yükselişe geçenlerin, yükselmeleri için gerekli seviyelerdeki dönüşümlerine engel teşkil eden yoğunluklarını eritecektir. Ümit ederizki hepiniz bu vibrasyonlara meditasyon yolu ile, rüyalarınızda ve şifacılarınız da şifa çalışmaları sırasında erişebilir ve kullanabilirsiniz.

Buyıl ya da önümüzdeki on yıllarda şahsi yükselişinde Bodhisattva seviyesine erişmekte olanlarınız kalp çakranızda bu sevgi oktavlarından bir ya da ikisini taşıyacaksınız. Varlık yükselirken kalp bir lotüs çiçeği gibi açılmaya başlar ve önce 2, sonra 4 ve sonra 6 yaprağı açılır. Bodhisattva seviyesine ulaşanların benzer 40 yaprağı açılmıştır. Bu yapraklar dışarı doğru 75 metre uzanır ve formu sarar ve çevresindeki her varlığı sevgi vibrasyonları ile yıkarlar.

Mahavishnu seviyesine şahsen yükselen bir varlığın kalp çakrasında bin yapraklı bir lotus açmıştır. Böyle bir varlık Sevginin 10 Oktavınıda taşımakta ve hem Dünya üzerinde hem de Şamballa'da liderlik amacına hizmete hazırdır.

SEVGİNİN BİRİNCİ OKTAVI

Eyleme geçmiş Bağışlama (Pembeden soluk pembeye-gümüş-Beyaz renkler)

Sevginin birinci oktavı kucağında ödül olarak değişimi, vizyonların tezahür edebilmesi için gerekli azmi ve bağışlayıcılığı taşır. Soluk pembe-beyaz renk bağışlamanın rengidir ve bağışlama değişimi getirir.

Bağışlamanın eyleme geçmiş hali bağışlama ile ilgili var olan tüm vibrasyonları arıtır, yıkar. Bu vibrasyonlar ruhları değişimi kabule hazır olanların içinde değişime yer açar, yaratır. Bodhisattva seviyesine gelmiş olanlar, bu vibrasyonlar ile yükseliş ya da değişim için gerekli bilgileri fiziksel olarak tezahür ettirebilirler. Böylece diğer varlıkların takip etmeleri gereken yolu açarlar.

Bu bilgi, yükseliş için gerekli ana-modelin (kristal ana-model)Bodhisattva tarafından armağanı kabul etmeyi arzulayan tüm ruhlara sunulan soyut (maddi olmayan) bir armağandır. Bu bireyler yazabilirler, konuşma ya da liderlik görevleri yolu ile yükselişle ilgili bilgileri insanlığın içinde bulunan bilinçli farkındalığın ilgisine sunarlar.

Kendilerini büyük zorluklar içinde tuzağa düşmüş hissedenler, evrimlerine hizmet etmeyen bir ilişki içinde olanlar, ya da spirituel açılımlarını desteklemeyen işlerde çalışanlar, sevginin birinci oktavını çağırdıkları takdirde, karşılarındaki ile ilgili tüm karmaların erimesine müsaade ederler ve böylece yükseliş yolundaki daha yüksek bir basamağa çıkabilmek için gerekli özgürlüklerini kazanırlar. Hasta olanlar ya da bir çeşit rahatsızlığı bulunanlar bağışlama vibrasyonu ile o hastalığın ardında yatan karmayı çözecek ve iyileşme için gerekli değişime yer açacaklardır.

SEVGİNİN İKİNCİ OKTAVI

Eyleme geçmiş Gerçek (Hakikat) (Violet-Gümüşi violet)

Eylem halindeki gerçek; var olan her şeyi gerçeğin vibrasyonlarında yıkar. Böylesi frekanslar Dünya üzerindeki yegane gerçeği hatırlamak için gerekli lütufları almaya hazır ruhları tetikler. Bu frekanslar soyut olarak Tanrı/Tanrıça/Her Şey Olan olma halini hatırlama armağınını sunar. Bu anımsama soyut bir şekilde Gerçeğin vibrasyonlarının, eğer bu armağanı almaya hazır ise, o ruhun alanına demir atmasına yarar. Tanrı/Tanrıça/Her Şey Olan Olma'nın hatırlanması ile birlikte kişinin ruhu yükseliş vaktinin ya da yuvaya dönüş vaktinin geldiğini hatırlamaya başlar. Genellikle "yuvaya" dönüş özlemi bir inisiyenin uyanmasını hızlandıran etkendir

Bodhisattva için eylemdeki gerçeğin vibrasyonunu taşımak çevresindeki yükseliş tohumu ekilmiş olanlara uyanışı getirecektir. Bu tohumlama insanlığın uyanışı ve yükselişi için tasarlanmış bir çeşit genetik hal değişimidir. İlahi müdahale, tohumlamadan ve insan genetiğinin değişiminden sorumludur, böylece Gaia'nın yükselişinde insan formu sona ermeyecektir.

Bazılarının yükseliş için tohumlanmamasını anladığınız zaman bu bireylerin karmaların serbest bırakılması ve ruhların Dünya düzlemi üzerinde zamanlar içinde hedef oldukları karmik dersleri almaları gibi nedenlere hizmet vermek amacıyla var olduklarını da anlarsınız. Böylece sadece belli ruhların gerçeği keşfetmeye hazır olduklarını ve onlara bu konuda yardım edilip el verilmesi gerektiğini kabul edersiniz. Hiç kimse bir başkasını uyanmaya zorlayamaz bu ona zarar vermektir zira o varlık yaşantısının neticesinde uyanmayı seçmemiştir. Bodhisattva başkalarını yaşam deneyimleri içindeki tercihlerinde özgür bırakır.

Yükselenler için ikinci oktav bir ruh olarak gerçeğinizi hatırlamak için çağrılabilir. Bu vibrasyonlar alanınızda hüküm süren çarpıklıkları temizleyecek ve ruhunuza gerçeğin daha berrak bir görüntüsünü sunacaktır.

SEVGİNİN ÜÇÜNCÜ OKTAVI

Eyleme geçmiş güç (Şeftali renginden Soluk-Altın-Şeftali rengine)

Eyleme geçmiş Güç, yükseliş tohumu ekilmişlerde sevgi temeline oturmuş gücün hatırlanmasına yol açar. Başkalarının gücünü ortadan kaldırmak ve dünya üzerindeki kötüye kullanma temelli tüm gücü elinde tutmak,şeytanın (anti-christ'in) gerçeğidir. Gücün kötüye kullanılması Şeytana Dünyada hakimiyet kurma imkanı vermiştir. Bu güç insanlığı güçten korkmaya ve onları güçsüzlüğün, sefaletin ve büyüme, genişleme ve yükselme korkusunun esaretine yöneltmiştir.

Eylemdeki güç, yükselmek için tohumlanmış olanlara karanlığa karşı verdikleri iç savaşlarında başarılı olmak için gerekli şahsi gücü geri verir. Kendi iç şeytanlarına karşı kılıcını kuşanma ve karşı durma becerisine sahip olamayanlar, yükselemezler. İç şeytanlarını parçalamasıyla inisiyenin şuursuz karanlık tarafı da kucaklanılarak aşılır.

Fiziki planda, böylesi armağanlar ve beceriler fiziki plandaki yükseliş ya da spiritüel evrim için bir mücahit olarak tezahür edecektir. Bu armağan ve becerilerin tezahür ettirilebilme şekli değişik düzeylerdedir, yükseliş hakkında yazılar yazıp öğreten birinden, kendi yaşam deneyimindeki tüm etkileşimlerde böyle bir gücü gözler önüne seren birisine kadar değişim gösterir. Gücün doğru kullanılması zararsızlık temelli güçtür. Zararsızlıkta kişi gücünü bir başkasına zarar vermek için kullanmadığı gibi verilebilecek bir zararın yönünü değiştirerek Bodhisattvaya zararı yönlendiren kimseye geri gönderir. Bu şekilde sevgi üzerine kurulmuş güç bedenlenir ve gücün doğru kullanılışı temin edilmiş olur.

İstenmeyen şartlarda sıkışmış olanlar, buna bir hastalık deneyimi de dahildir, destek için sevginin üçüncü oktavını çağırabilirler. Bu titreşimler (vibrasyonlar) kişinin yaşam deneyimindeki istenmeyen durumu sona erdirecek değişimi ya da iyileşmeyi engelleyen umutsuzluk ve güçsüzlük duygusunu çözer.

SEVGİNİN DÖRDÜNCÜ OKTAVI

Eylemdeki Şefkat (Merhamet, sevecenlik) (Soluk turkuazdan Soluk Gümüş-Beyaz-Turkuaz)

Sevginin dördüncü oktavı diğerlerini uyumun, birleşimin, bütünlüğün ve ilahi birliğin vibrasyonları içinde yıkar. 4. oktavdaki sevgi Tanrı/Tanrıça/Herşey Olan'ın sevgisini hatırlamaları için yükselişe tohumlananları tetikler. 4. oktavın vibrasyonları yükseliş süreci içindeki tüm uyumsuz kalıpların dönüşmesine imkan tanır.

Sevginin dördüncü oktavı olan eylemdeki şefkati kendinde barındıran Bodhisattva, belli bir amaç için bir araya gelmiş olan varlık guruplarının bütünlük ve uyum içinde olmalarını sağlar. Eylemdeki şefkat böylesi bir Bodhisattva ile birlikte çalışan varlıkların uyumlanmasına yol açar. Bir çalışma gurubunda uyum ve bütünlüğün deneyimlenmesi sayesinde bu bireyler kendi içlerindeki uyumun nasıl bir duygu olduğunu hatırlarlar. Bunu hatırlayarak bilinçli bir şekilde kendileri de günlük yaşam deneyimleri içinde bu hal içinde olmak için çabalarlar. Birlik ve uyum deneyimi aynı zamanda varlıkların içindeki yükselme arzusunu da tetikler.

Eylemdeki şefkati barındıranların amacı, gelecekteki yükselen insanların oluşturdukları grup ve komünlerdeki birlik bilincini ortaya çıkarmaktır. Böylesi bir şefkati demirlemekle bu topluluklar birlik bilinci üzerine kurulmuş medeniyetlerin doğumuna sebep olacaklar ve hali hazırda var olan rekabet ve ayrımcılık kalıplarının aşılmasına yol açacaklardır.

Yükselen varlıklar için sevginin dördüncü oktavının çağrılması uyumsuz ortamları uyuma kavuşturacaktır. Hasta olanlar, hastalık uyumsuzluğun bir iç halidir. Her hastalıklı hücrenin sevginin dördüncü oktavında yıkandığını imgelemekle bu hücreler uyum için gerekli vibrasyona kavuşacaklardır. Böylece tedavi mümkün olabilir.

SEVGİNİN BEŞİNCİ OKTAVI

Yaşamın Nefesi ya da Eyleme geçen Bilinçli Nefes (Sarı-Altın Beyazdan Solgun Sarı Altın Beyazına)

Eylemdeki bilinçli nefes, başkalarına da bilinçli nefes almalarını hatırlatır. Kişi bilinçli nefes almakla zaman deneyimini aşar ve anda yaşamayı öğrenir. Anda yaşamayı öğrenmekle bedenin yaşlanması durur.

Yaşamın Nefesi aynı zamanda kişinin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan tüm "Chi" nin yani yaşam enerjisinin havanın içinde, üstelik de bedava olduğunu anlamasını sağlar. Böyle bir destek, kişiye var olmayı ve evrimini devam ettirebilmek için kendi dışında hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını, bir başka şeye dayanmasının gerekli olmadığını anlamasını sağlar.

Gerçekliğinizin şimdiki mekanizasyonunda insanlık hayatını idame ettirmek için kendileri dışında bir şeye dayanmayı öğrenmiştir. Yükseliş yolu evrimleşmek için her insanın kendine ve içindeki rehberliğe güvenmesini öğretir. Bu kişinin sadece kendi gerçeğini bulması ve kendi iç seyahatini keşfetmesini değil ama aynı zamanda kişinin güvenlik adına fiziksel planda dayandığı objeleri de geride bırakmasına yol açar. Her inisiyenin evrimi sırasında öyle bir dönemeç noktası vardır ki, o noktadan sonra her tür fiziki araç değerini yitirecek ancak o yoluna onlar olmaksızın da bir sonraki boyutta devam edecektir.

Bodhisattva seviyesine ulaşmış ve başkalarını Yaşamın nefesinde yıkama armağanı ile ödüllendirilmiş olanlar diğerlerine ihtiyaçları olan her şeyin içten geldiğini hatırlatacaklardır. Bu iç rehberliğine dönmeleri ve yol ve yönlerindeki dış etkenleri arkada bırakmalarını sağlayarak yükselmesi tohumlanmış olanlara hizmet verecektir.

Yükselenler ise beşinci oktav sevgiyi, içinde bulunulan anı yaşamak için çağırabilirler. Ancak o an içinde varlık zamanın dışına çıkabilir. Kişi zamanın dışına çıktığı zaman ise hiçbir acı yoktur. Acı sadece enerji akamadığı zaman ortaya çıkar. Enerji ise sadece zamanın içinde durur. Zamanın dışında tüm enerji hareket halindedir ve bu nedenle sancı yoktur. Hasta olanlar için ve büyük fiziksel acıları olanlar için beşinci oktav bilinçli olarak ağrının durdurulması için enerjinin hareket zorluğu içinde olan bölgeye uygulanabilir.

İlaveten, kişinin yaşam deneyimi içinde istemediği ve gereksiz eşyaların ve mülkiyetin ortadan kalkmasında zorluk çekenler için de sevginin beşinci oktavı bağlılık bağlarını çözmeye yardımcı olacaktır. Böylece varlık kendisine devam eden evrimi içinde ve yükseliş yolunda hizmet etmeyen tüm şeylerden kurtularak, özgür hareket etme yetisine sahip olacaktır.

SEVGİNİN ALTINCI OKTAVI

Eylemdeki koşulsuz sevgi (Soluk Gümüşten Soluk Gümüş-Beyaza)

Eylem halindeki koşulsuz sevgi, yükseliş için tohumlanmış varlıklara koşulsuz sevginin düzeltilmiş ana-modelini demirleyecektir. Koşulsuz sevgi öyle bir sevgidir ki sevginin insan deneyimindeki tüm bağımlılık kalıplarının ötesine geçer. Koşulsuz sevgi, bu vibrasyonu almak isteyen her ruha uzanan bir sevgi vibrasyonudur. Böyle bir vibrasyon varlığın yükselme yoluna engel olan ruhla ilişikli her türlü karmasını dönüştürmek için bu vibrasyonu almayı arzulayan ruhlara yardımcı olur.

Ruhla ilgili karma, genetik karmalardan farklıdır. Ruhun yaradılışın diğer sektörleri ve hatta diğer yaratılışların tümü ile ilgili deneyimleri ile ilişkilidir. Ruh karması ile genetik karma arasında genelde bir ilişki vardır ve bu ilişki ruhun belli bir form içinde enkarne olmasına ya da belirli bir forma girmesine neden olur.

Eylem halindeki koşulsuz sevginin demir atması ile birlikte Bodhisattva diğerlerinin de bir Bodhisattva olmak için gereken yolu açmalarını sağlar. Genellikle ruhsal karmalar bir ruhu onların da yeni bir farkındalık düzeyine yükselebileceklerini bilmekten alıkoyar. Bu tip ruhsal düşünce formlarının serbest bırakılmasıyla yer yaratarak, koşulsuz sevgiyi eyleme koyan Bodhisattva başkalarının da şahsi yükselişleri sırasında bir Bodhisattva olmak için gerekli mekanı açar.

Yükseliş içinde olanlar içinse altıncı oktav çağrıldığında kişinin başkaları ile olan ancak süregelen kendi yükseliş yoluna hizmet etmeyen bağlarının çözülmesine yardımcı olur. Bodhisattva haline ulaşmak genellikle yükselmeyi arzu etmeyen insanların geride bırakılmasını gerektirir. Bu en basit haliyle rezonansın bir yansımasıdır. (Yankılama, yansımanın aksetmesi) Kişi uyum içine girdikçe uyumsuz olarak yaşamına devam edenlerle yolları ayrılır. Bu belli bir uyumu kazanan varlıkların, karmadan dolayı belirli bir amacı yerine getirmek için bir araya gelmek yerine, yaptıkları ruh anlaşmaları nedeniyle bir araya gelmelerine yol açar. Altıncı oktavı demirleme armağanı alanlar başkalarını bir araya getirerek gelecekteki yükselişe temel olacak yeni tip topluluklar kuracaklardır.

SEVGİNİN YEDİNCİ OKTAVI

Eylem halindeki Özgürlük (Soluk Altından Soluk Altın Beyazına)

Eylemdeki özgürlük Bodhisattvanın içinden akarak özgürlüğü hatırlatır ve yükselişe hazırlanan diğerlerini yıkar. Sizin dünyadaki yaradılışınız insan deneyimi içinde bir tür hapishane gibidir. Özgürlüğün hatırlanmasıyla ve sadece böyle bir hatırlayışla bir inisiye yükselişi hatırlayabilir. Özgürlüğün bu içten gelen talebi karşısında varlık içindeki tüm karanlıklarla bir savaşa girer ve kendini dünya üstünde hapse mahkum eden tüm düşünce formlarını yaratan varlıklarla yaptığı tüm anlaşmaları fesh eder.

Yükseliş kişinin tüm yaşam deneyimlerinin tüm sahalarında özgürlük oluşturur. Her Bodhisattva işinin bir sonraki fazına doğru ilerledikçe ve sevginin yedinci oktavını bedenledikçe onlar da kendilerini kendi yaşam deneyimleri içinde hapseden tüm düşünce formlarından özgür kılacaklardır. Bu ise inisiyenin halen devam eden insanlık deneyimlerinden çok daha farklı bir yaşam tarzını getirecektir. Bazıları için bu her şeyi vermek ve ruhun kendilerine yaptıkları rehberlik peşinde seyahat etmektir. Başkaları içinse bu yeni bir topluluk yaratmak amacıyla birilerini toplamaktır. Bu özgürlüğün inisiyenin yaşam deneyimi içindeki rolü önemli olmasa da inisiyeye içinde olduğu an içinde neşe ve mutluluk verecektir.

Özgürlük, Bodhisattva için acı verici dahi gözükse, tüm diğer varlıklara istedikleri tercihlerini tüzahür ettirmelerine izin vermesi demektir. Derin bir anlayışla bakacak olursak özgürlük, tüm gerçeklerin kişinin kendi içinde ve tüm diğer realite düzlemlerinde ki başkalarında ifade bulduğu haliyle tezahür etmelerine izin vermektir. Başkalarını bu vibrasyonda yıkadığınız zaman başkalarına o an içinde kim iseler o olmalarına ve yegane gerçeklerini ifade etmelerine tamamen izin verir. Başkalarına bu şekilde izin verdiğiniz zaman, inisiyelerin koşulsuz olarak etraflarında yer alan gerçeklerin tüm diğer tezahürlerini koşulsuz kabul etmelerini hatırlamalarına yardımcı olur.

Yükselenler için ise, kişi yedinci oktavı çağırdığında, kişiyi yükselişten alıkoyan tüm birey ve ortamlarıyla olan bağlarını çözmesine yardımcı olur. Bu vibrasyonlarla inisiyeler aynı zamanda kendi ifade özgürlüklerine kavuşarak, Dünya üzerindeki amaçlarını yerine getirebilirler.

SEVGİNİN SEKİZİNCİ OKTAVI

Eylemdeki İlahi Birlik (Violet, Beyaz dan Gümüşe violet-Beyaz)

Eylemdeki İlahi Birlik Bodhisattva ile birlikte olanları ilahi birliğin vibrasyonları içinde yıkar böylece ilahi birliğin anımsanması ortaya çıkabilir. İlahi birliğin hatırlanması ile varlık Tanrı/Tanrıça/Her Şey Olan'a sedece kendi BEN varlıkları ve Üst Ruhları ile ulaşabileceğini hatırlar. Tanrı/Tanrıça ve BEN kendisini asla bir bedenliye zorlamaz. Bedenli, BEN ile bağlantı kurmayı ve BEN varlığını yaşam deneyiminin içine çekmeyi bilinçli olarak kendi seçmelidir. İşte Sevginin sekizinci oktavı inisiyelere bunu hatırlatmak için tanzim edilmiştir.

Eylem halindeki ilahi birlik inisiyeleri öyle bir vibrasyonla yıkar ki, içte bulunan dişi ve erkeğin birbirleri ile çelişmesine neden olan tüm kalıplar serbest kalmaya başlar. Varlık ilahi birliği bedenlemeden önce içindeki dişi ve erkek bir diğeri ile savaş içinde olmayı bir yana bırakmalıdır. Bu değişiklikler aynı zamanda inisiyenin yaşam deneyimi içindeki kadın erkek rekabetini de sona erdirecektir.

Bir grup içinde, ilahi birlik vibrasyonu orda bulunan birçok bireyin ruh ve bedenlerinin arasında ilahi bir birliğin doğmasına neden olacaktır. İlahi birlik hali her bir grup üyesinin kendi içinde ilahi birliğe ulaşmasını ve bu birliği dışarıya genişleterek kendi inisiyasyon süreci içinde aynısını başarabilmiş diğerlerini de bu birliğin içine alabilmeyi gerektirir.

İlahi birliğin vibrasyonunu kullanma armağanına sahip olanlar kendilerinin etrafında toplanan gruplara ilahi birliğin içinde olmaktan gelen bir vecd hali yaşatırlar. Böyle yaparak yükseliş için tohumlanmış bir çok gruba birliğin kinestetik bilgisini transfer edeceklerdir. Böylesi bir bilgi transferi insanlığın geleceğinde doğacak olan ilahi birlik temeli üzerine kurulacak yeni bir medeniyete hazırlık temin edecektir.

Yükselenler için, sekizinci oktavı çağırmak halihazırda süregelen yaşam deneyiminiz içindeki uyumsuz kalıpları tedavi etmenize özellikle dişi ve erkek arasındaki çelişkilerin çözülmesine yardımcı olacaktır. Sekizinci oktav hasta olanlar tarafından da çağrılabilir, zira hastalık ta bir uyumsuzluktur. Bu uyumsuzluk dişi ve erkek arasındaki çelişkilerden doğacağı gibi, beden ve ruh arasındaki çelişkiden de doğmuş olabilir. Bu tip akortsuzluklar şifa buldukça, tedavi imkanları da ortaya çıkabilir.

SEVGİNİN DOKUZUNCU OKTAVI

Eylemdeki Birlik Bilinci (Gümüş-pembe-Beyaz dan Parlak gümüş Pembe Beyaza)

Bodhisattvaya ulaşanlar ve birlik bilincini eyleme dökenler karşılaştıkları herkesi koşulsuz sevgi temeli üzerine kurulmuş bir medeniyeti hatırlatacaklardır. İnsanlık ancak başka tip bir medeniyetin de mümkün olabildiğini hatırladığı zaman o medeniyet ortaya çıkmaya başlayacaktır.

Eylemdeki Birlik Bilinci ile yıkananlar ve ruhları yükseliş ile uyumlu olanlar Dünya üzerinde kurulacak yeni bir medeniyetin yeni ana-modelini alacaklardır. Bu ana-model koşulsuz sevgi üzerine kurulu toplumların tüm detaylarını hatırlamak üzere uyananlara bu yolda imkan vermek üzere hazırlanmıştır. Bu bilgi ile uyananlar Dünya ve insanlığın yönetimi için yeni bir form oluşturacak çalışma bilgisini ortaya koyacaklardır.

Birlik Bilinci vibrasyonları bireylerin şahsi yükselişlerini etkilemez ancak birlikte yükselmeye karar vermiş birey guruplarını etkiler. Bu vibrasyonun kullanımı bir arada yükselmek üzere anlaşmış ruhları bir araya çekecektir.

SEVGİNİN ONUNCU OKTAVI

Eylem halindeki Koşulsuz Yönetim (Parlak gümüş beyazından Parlak Altın Beyazına)

Sevginin Onuncu oktavı ya da Eylem Halindeki Koşulsuz Yönetim Mahavishnunun bedeninde kalp merkezindeki 1000 yapraklı lotus şefkat merkezini bedenlemesi ile birlikte demirlenir. Bu sevginin dokuz oktavının bir araya gelmesi ile oluşur ve ortaya sevginin 9 prensibi üzerine kurulmuş yeni tip bir yönetim şekli çıkarır.

9 oktavın demirlenmesi ile birlikte, böyle bir birey ile karşılaşan ya da onunla birlikte çalışan tüm grupların derhal 9 oktavı uygulamaya geçirmelerine imkan tanır. Yarının liderleri olmak için ruhsal anlaşmaları olanların uyanması için bu 9 oktavın alınması ile birlikte onun lütufları da başlar.

Bu liderlikler Şamballa ve Dünya hükümranlıkları içindeki tüm fiziksel ve fiziksel olmayan planları kapsar. Bu ilkeler uygulandıklarında bu bireyleri çevreleyen her türlü diğer gücün yıkılmasına yol açar. Daha derin bir anlayışla bakacak olursak Şamballa'nın bu son yeniden yapılanmasını ortaya çıkartabilecek bu duruma ulaşabilmek belli sayıda bireyin bu düzeye gelmesine gerek duyulmaktadır. Söylemekten mutluyuz ki bu geçte olsa başarılmıştır ve Dünyanın geleceği açısından yeni potansiyeller ve yeni ümitler doğmuştur.

ÖZET

İniyiseleri yükseliş süreci içinde Sevginin On Oktavını çağırmaya davet ediyoruz. Bu vibrasyonlar Zihnin bilinçli arzusu ile ya Kundalini ile ya da suptil bedenlerin meridyenleri ile harekete geçecektir. Böyle yaparak kişinin formunda depolanan karma ile birlikte çürümeye, yaşlanmaya, hastalığa sebep veren hücresel çarpıklıklar çözülmeye başlayabilir.

Bu bilgiyi yararlı bulduğunuza ve onu kişisel yükseliş yolunda kullanacağınıza inanıyoruz. Seyahatiniz sırasında yanınızda olacağız. Lütfen sizi sevdiğimizi ve her adımınızda sizi desteklediğimizi unutmayın.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55886403 ziyaretçi (142390267 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)