Seyit Ali Cabuk (Seyit Ali Onbasi - Koca Seyid)
 
Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı

Seyit Ali Çabuk (Seyit Ali Onbaşı, Koca Seyid)

“Kilitbahir'dir savaşın başlangıç yeri
Mevla'm yardım etti gönderdi Resûl-ü Ekber'i
Çanakkale'dir bizim şehidimizin yeri
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi Koca Seyit

İngiliz vurdu Mecidiye'deki tabyaları
Koca Seyit uyumazdı ki uyansın sabahları
Görseydi kafiri parçalardı şehit anaları
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi Koca Seyit

Cevat Paşa, Cahide Sultan da gördü rüyayı
Akıl ermedi çözemedi kimse bu manayı
Benim askerim bulacaktır sonunda Mevla'yı
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi Koca Seyit

Yüzbaşı Kemal yağız bir delikanlı
Kolları kopmuş, güzel başı da kanlı
Ancak TÜRK askeri olur bu kadar şanlı
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi Koca Seyir

Türk askeri taarruza başladı saf saf
Bre kafir aklın almadı mı bu iş biraz tuhaf
İngiliz'i sarmıştı derin bir gaf
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi Koca Seyit

Fransız'la karşılaştık Conkbayırı'nda
İngiliz'e geçit vermedik Arıburnu'nda
Askerimiz istedi şahadeti Mevla huzurunda
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi Koca Seyit”

Çanakkale önlerinde tarihte ender görülen bir muharebe cereyan etmekteydi. Bir yanda dünyanın en gelişmiş askeri vasıtalarına sahip ve sayıca çok kalabalık Batı ülkeleri, diğer tarafta vatanlarını müdafaa için cepheye koşup; düşmanın topuna, tüfeğine iman dolu göğsünü siper eden Mehmedcik.

Anadolu'nun cihangir ruhlu yiğitleri, şanlı fakat talihsiz devletlerinin elde kalan kısmını müdafaa için cansiperane vuruşmakta. Düşman zırhlılarının yağdırdığı güllelere, yaylım ateşe karşılık vermekte, düşmana adım attırmamaktadır.

Her hususu göz önünde bulundurduklarını zanneden ve hesaplarına göre en geç üç günde Çanakkale'yi aşacaklarını hesap eden düşmanlar yanıldıklarını acı bir şekilde görecek ve zelil bir halde kaçacaklardır Çanakkale önlerinden. Onlar kaçarken, geride Mehmetçiklerin kanları, canlan pahasına kazanıp evlatlarına ithaf ettikleri şanlı bir hatıra kalacaktır.

Çanakkale harbinde tarihlere şanla geçen kahramanlık tabloları çizilmiştir. İşte böyle tablolan çizenlerden birisi de Koca Seyyit'tir.[1]

Seyit Ali Çabuk, ya da Seyit Ali Onbaşı, (d. Eylül 1889 - ö. 1939) I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde çarpışan asker. 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine'dir.[2] Çocukluğundan itibaren gürbüz yapısı ve pehlivanlığıyla dikkatleri çekmiştir. Bu vasfından dolayıdır ki asker ocağında kendisine pehlivanlığına izafeten “Koca” lakabı verilmiş ve “Koca Seyyid” diye tanınmıştır.

Seyit Ali Onbaşı, 1909 yılının Nisan ayında Osmanlı Ordusu'na katıldı. 1912'de Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Çatışma sırasında Fransız savaş gemisi Bouvet vurularak hareketsiz kaldı ve batmaya başladı. Gemi mürettebatını kurtarmak için yardıma İngiliz Ocean ve Fransız Irresistible gemileri geldi.[2]

Seyit Ali Cabuk (Seyit Ali Onbasi - Koca Seyid)

Anadolu ve Rumeli kıyılarından ateş ve dumanlar göklere yükselmekteydi, düşman ateşi aralıksız devam ediyordu. İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden Queen Elizabeth ve Ocean zırhlıları, Koca Seyit'in bataryasının bulunduğu Kilitbahir önlerine gelmiş, kıyıyı top ateşine tutmuştu. Ateş çemberi genişleye genişleye Koca Seyit'in bataryasına ulaşmıştı. Bataryanın sağına soluna mermiler peş peşe düşmeye başlamıştı. Durumun kritik oluşunu gören batarya komutanı “sığınağa!” emrini vermişti. Fakat batarya erleri sığınağa ulaşmadan müthiş bir gürültü kopmuş, sanki yer yerinden oynamıştı. Koca Seyit de o gürültüden sonrasını hatırlamıyordu. Düşman gemilerinden atılan bir mermi cephaneliğe isabet etmiş, cephanelik havaya uçmuştu. Bataryadaki erlerden on dördü şehit olmuş, yirmi dördü ise yaralanmıştı. Sadece Seyit ile Ali isimli arkadaşı yara almadan kurtulmuşlardı. Sağlık erlerinin müdahalesiyle kendine gelen Seyit gözlerini açınca etrafta şehit olan arkadaşlarının cesetlerim görmüş ve arkadaşlarından durumu öğrenmişti. Bataryada ikisinden başka kimse kalmamıştı.

Bataryanın toplarından ikisi toprağa gömülmüş ve kullanılmaz hale gelmişti. Sadece bir tanesi kullanılabilir haldeydi. Onun da vinci kırılmıştı.

Koca Seyit, bir denizde hâlâ ateş püsküren düşman zırhlısına bir yerde yatan şehitlere bir de topa bakmış ve büyük bir hırsla her biri 215 okka (276 kilo) ağırlığındaki mermilere yönelmişti. Arkadaşı Niğdeli Ali şaşırmıştı, Koca Seyit ne yapmak istiyordu. Seyit, şaşkın şaşkın kendisine bakan arkadaşına “Yardım et de mermiyi yükleneyim” demiş, ardından da “Ya Allah” diyerek koca mermiyi kavramış ve Ali'nin yardımıyla sırtlamıştı. 276 kiloluk yüküyle 28'lik topun altı basamağını çıkan Koca Seyit mermiyi topun ağzına yerleştirmeyi başarmıştı. İmanın hem nur hem de kuvvet olduğunu göstermişti Koca Seyyit. Bu hakikati bütün dünyaya ilan edecekti. Şimdi bütün dikkatini vermiş önünde canavar gibi duran Ocean'ın üzerine çevirmişti topun namlusunu. Hedefi iyice tespit edip nişanının doğru olduğuna kanaat getirdikten sonra “Ya Allah, bismillah!” diyerek topu ateşlemişti. Topun gürlemesiyle birlikte karşıdaki düşman gemisinden yoğun siyah bir duman yükselmişti. Anında yalpalamaya başlamıştı. Koca gemi isabet almıştı. Gemi personelinin sesleri kıyıdan duyuluyordu. Vurmuştu Koca Seyit, koca kefere gemisini ve mağrur düşmanın koca gemisi batacaktı.

Düşmanlar, Mecidiye bataryasının saf dışı edildiğini zannetmekteydiler. Kilitbahir cephesindeki komutanlar da aynı kanaate varmışlardı. Fakat Mecidiye bataryasından ateşlenen bir top düşman gemisini batırmıştı işte.

Batarya komutanı Hilmi Bey derhal Mecidiye bataryasına koşmuş ve topu Seyitle arkadaşının ateşlediğini öğrenmişti. Hemen oracıkta onbaşı rütbesini takmıştı Seyit'e. Komutanlar, takdirlerini bildirmekteydi. Seyit ise Anadolu insanının tevazuu ile kızarmakta ve “fazla bir şey yapmadığını, sadece arkadaşlarının intikamını aldığını” söylemekteydi. “Nasıl yaptın?” suâline ise şu cevabı veriyordu. “Cenb-ı Hakk'ın yardımıyla.”

Koca Seyit'in Ocean'ı batırışı, bir anda her tarafa yayılmıştı. Mehmedcik, taze moralle düşmanı şiddetli top ateşine tutmuştu. Gün batımına kadar devam eden şiddetli savaşta düşman perişan edilmişti. Düşman Çanakkale'yi geçememişti. Geçemeyecekti de.

Çanakkale kahramanlarından Koca Seyit 1918'de terhis edilmişti. Köyüne dönen Seyit geçimini temin için çalışmaya başlamıştı. Fakat hain gözler cennet vatanın üzerinde olunca rahatlık yoktu.

Düşmanların hücumları bitmiyordu. Daha düne kadar Osmanlı devletine bağlı olan “uşak tabiatlı” Yunanlılar, 15 Mayıs 1919'da İzmir'i, 28 Mayıs 1919'da da Ayvalık ve Edremit'i işgal etmişti. Vatan, istila altındaydı, Çanakkale'nin şanlı gazisi Seyit onbaşı durabilir miydi? Durmadı ve işgal haberini alır almaz cepheye koştu.

Karış karış vatanını müdafaa eden yediden yetmişe Anadolu insanıyla omuz omuza verip vuruşuyordu. Koca Seyit, Ordunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı büyük taarruza da iştirak etmiş ve 28 Ağustos'ta cereyan eden muharebede iki yerinden yaralanmıştı. Büyük zaferin kazanıldığını hastanede yatarken öğrenmişti Koca Seyyit. Dünyalar kendisinin olmuştu. Artık asırlardır olduğu gibi şanlı bayrağı semalarda hür olarak dalgalanacak, Ezan-ı Muhammedi vatan semalarından eksik olmayacaktı.

Koca SeyitSavaşın kazanılmasından sonra mütevazı hayatını devam ettirmişti. Koca Seyyid, fakirdi, çoluk çocuğunun geçimini sağlamak için bin bir meşakkatle dağdan odun getiriyor, odun kömürü yapıp satıyordu. Koca gazinin madalyası bile yoktu. O da “Müracaat et sana madalya versinler, maaş bağlasınlar” diyenlere, “Biz madalya için, maaş için dövüşmedik. ‘Ya şehit olacağız ya gazi' dedik. Ücretini Cenab-ı Allah'tan bekledik ve Rabbim bize gazilik rütbesini nasip etti” demiştir.[1]

O atıştan sonra Seyit Ali Onbaşı'ndan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyid Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali onbaşı yine savaş çıksın yine kaldırırım dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı plastik bir mermiyle çekilebildi.

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. 1939 yılında akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle vefât eden [2] Koca Seyit geride maddî hiçbir servet bırakmamıştı. Madde bakımından belki dünyanın en fakir insanıydı, fakat, şanlı tarihe malolan şanlı hatıralar bırakmıştı.[1]

Kaynaklar

[1] www.biyotarih.com/?p=183
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Seyit_Ali_Çabuk

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: dilayla, 19.03.2015, 17:33 (UTC):
son mektup fragmanını izledikçe tüylerim diken diken oluyor ağlayasım geliyor ki onlar içlerinde sadece ALLAH korkusu vardı cesurca savaştılar galip geldiler ve çanakkale yi bizlere emanet ettiler

Yorumu gönderen: halıse, 02.07.2010, 20:49 (UTC):
seyit baba nür için de yat senin sayende ve tüm şehit lerimiz sayesinde bü töpraklara basiyöruz canim önlara feda olsün şehitler ölmez vatan bölünmez

Yorumu gönderen: Veli, 12.05.2010, 13:45 (UTC):
Koca Seyit hakkını helan etsinhepimize.Bizde hakkı çoktur onun.Ve affetsin ki onun vatanına bizler sahip çıkamıyoruz.Mekanı cennet olsun .Allah rahmat eylesin.

Yorumu gönderen: ens<r, 29.03.2010, 09:24 (UTC):
HAKLARIMIZ HELAL OLSUN KOCA SEYIT ALI CABUK DAYI


Yorumu gönderen: alitornu, 19.03.2010, 18:29 (UTC):
mekanı elbettee cennetir inşaallah bizlerede onun yaptığı gibi ağırlı alır ırkçı emperyalistlerin kafasına geciririz

Yorumu gönderen: mountainmist, 18.03.2010, 14:54 (UTC):
kemiklerin nur olsun koca seyit ali dayı.

Yorumu gönderen: SLYM, 15.03.2010, 13:26 (UTC):
bnde merve gıbı koca seyıt hakkında ozellıklerını ogrenmek ıstıyorum

Yorumu gönderen: irem, 15.02.2010, 13:13 (UTC):
özelikleri yok

Yorumu gönderen: merve, 08.02.2010, 16:08 (UTC):
ben koca seyit hakkında özellik bulmak istiyorum ama her siteyi aradım bir türlü bulamadım

Yorumu gönderen: ayşe, 12.12.2009, 11:55 (UTC):
seyit aliyi okudukça daha çok seviyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53004796 ziyaretçi (134812738 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler