Seytan'in Gercek Yüzü ve 2012
 
2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

Şeytan'ın Gerçek Yüzü ve 2012

Oktan Keleş

İnsanlık zihnine dünyanın 2012 yılından başlayarak bir çeşit çağ kıyametine gireceğini üfleyenler kimler? Tabii ki meşhur küresel sihirbazlar. Medya ve film sektörünü de kullanarak insanlık bilincine küresel ısınma tabirini soktukları gibi şimdide foton kuşağı tabirini beyinlere montaj yapmaktadırlar. İnsanlıkta bu konuda yeni bir bilinç oluşturmak için dünya çapında oturumlar, sempozyumlar düzenlemektedirler.

Son günlerde ülkemizde de medyada bu konu ile ilgili programlara sıkça rastlanmaktadır. Bu konuda bazı profesör ve yazarların foton kuşağını İslâmî argümanlarla açıklama çabasında oldukları görülmektedir. Netpano.com okurları değerli vaktinizden çalmamak için bu konu ile ilgili uzun uzadıya bilgiler aktarmayacağım. Yalnız konuşmacılardan birinin şu cümlesine karşılık bir çift kelime edip hemen konunun içrek bilgisine gireceğim. Şöyle diyordu bir konuşmacı: "Artık dünya karanlıklardan kurtulup aydınlık çağa girecektir."

Oysa Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz'in dünyayı şereflendirmesi ile zaten karanlıklardan dünya çıkmış ve aydınlığa girmişti. Bunu hemen söyledikten sonra 2012 yılından başlayarak belli periyotlara göre dağılmış tarihler verilerek belli evreler anlatılmaktadır. Dinî ve bilimsel argümanlar harmanlanarak "2012 yılından sonra dünya şöyle olacak.böyle olacak." "Işık çağı başlayacak." diyerek yeni felsefi akımlar ve mistik kavramlar yüklenerek sahte bir dinin ayak sesleri insanlık bilincine duyurularak yavaş yavaş enjekte edilmektedir. Bu çağ sözde bildiğimiz çağlar gibi de değildir. Milyonlar sene zarfında gezegenlerin, yıldızların bir araya gelmesi ile başlayacağı iddia edilen bir çağdır söylediklerine göre. Takdir edilir ki, bu çağa ve bu yeni dine bir de peygamber gerekir. Tabii ki sahte bir peygamber. Senaryo böyle sürüp gitmekte. İnsanlık beynine bunları yerleştirmek için kullandıkları en güçlü silah, zamanın modası 'Mistisizm'dir.

Mistisizmi bilimsel, dinî ve felsefi argümanlarla harmanlayıp insanların beynine reddedemeyecekleri bir şekilde senaryolaştırmışlardır. Hemen burada bizim yazar, çizer ve bilim insanlarımıza da bir uyarıda bulunmak isterim. Sakın, bu hiçbir bilimsel gerçekliği olmayan, dinî kaynaklarda delili bulunmayan senaryoya, bilimden ve dinî verilerden örnekler vererek alet olmasınlar. Bu akımın modalaştırılma ve yaygınlaştırılmasında bir payları olmasın. Hitit, Sümer ve Eski Mısır kaynaklarında bulunan bazı bilgilerle yıldızlara bakıp, gök hareketlerinden bir sonuç çıkartarak bu plana katkıda bulunmasınlar.

Bu bir senaryo dedik. İnsanın aklının reddedemeyeceği delillerle (!) kurgulanan bu senaryo hakkında yazdıklarımıza, 2012'de kullanacakları bir düzenbazlık projesinin belgesini açıkladığımızda umarım hak vereceklerdir. Tabii her zamanki gibi birileri de kızacaktır.

P=13 (PLAN:13)

2012 yılına girildiğinde bütün dünya medyasında bir bomba haber "Flaş! Flaş! Flaş!" spotlarıyla yürürlüğe konacaktır. Konu başlığı: "İnsanlık bilinci, tüm gerçek diye bildiklerimizi, ezberlerimizi bozacak bir bilgi keşfetmiştir."

Bazı eski uygarlıklar (!) şeytanı bugün olduğu gibi boynuzlu, sakallı, toynaklı, yarı hayvan biçiminde tasvir etmişlerdir.

2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

Bunu rasgele yapmamışlardır. Meğerse şeytan yeryüzü coğrafyasının bir parçasında kendi suretini göstermişte, o zamanki uygarlıklar bu sureti ileri bilgileri ile nakşetmişlerdir.

Meğerse şeytan Hazar bölgesindeki bir kara parçasında bu sureti insanlığa gösteriyormuş. Tabii bu şeytanın suretini görebilmek için, uzaydan dünyaya bakmak gerekir.

2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

Eski uygarlıklar dedikleri tabii ki seçilmişleri. Tabii seçilmişlerinin de seçilmişleri. Sözü uzatmayalım. Bu eski uygarlık neden İsrailoğulları olmasın ki?

Bu teknoloji ile uzaydan dünyaya bakıp şeytanın o suretini çekmişler.

Tabii buraya kadar olan düzenbaz kurgu için şu söylenebilinir: "Bu bir hikayedir." Haklısınız; ama devamını okuyup öyle karar verin.

Milattan önce. Basılmış, bugün kataloglarda ve müzelerde bulunan bir paranın üzerinde bu resim nakşedilmiş ve bu bir delil olarak gösterilir. Senaryoları için, tarihsel bir belge sayılan bu eski paranın üzerindeki resmi örnek gösterip, "İşte o söylediğimiz şeytanın sureti bu." derler. Hikayelerine müze ve kataloglarda eski çağlara ait olduğu bilinen bir paranın üzerinde bulunan resimden devam ederler

186 Didrachm circa 490-475, AR 8.71 g. Horseman r., hurling javelin. Rev. Forepart of man-headed bull
swimming r.; below, CEΛΑΣ. Jameson 576 (these dies). SNG ANS 14 (these dies). Jenkins 71.
Iridescent tone, minor die-break on reverse, otherwise extremely fine 1’500

187 Tetradrachm circa 465-460, AR 17.35 g. Slow quadriga driven r. By charioteer holding reins and kentron; in
the foreground, column. Rev. CΕΛΑΣ Forepart of man-headed bull r. SNG ANS 50 (these dies). SNG
Ashmolean 1733 (these dies). Jenkins Gela 230.
Well centred and lightly toned, about extremely fine 6’000
Ex Kunker sale 115, 2006, 73.

Sizde okumaya devam edin lütfen. Bir de bunlara son teknoloji ile uzaydan çekmiş oldukları Dünya fotoğrafında; Hazar'da bulunan o kara parçası, yani şeytanın sureti olduğunu iddia ettikleri, yani paranın üzerindeki o resmi gösterince, biraz bilgisiz ve inanç zaafı içerisinde olanlar için reddedemeyecekleri bir delil olacaktır.

2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

M.Ö DÖNEMİNDEKİ MEDENİYETLERİN KULLANMIŞ OLDUĞU YARI İNSAN YARI HAYVAN GÖRÜNÜMLÜ VARLIKLARIN RESİMLERİ. PARADAKİ SİLUETLE HAZAR BÖLGESİNDEKİ SİLUETİ KARŞILAŞTIRIN LÜTFEN

Şöyle diyecekleridir: "O para çok eski dönemlere ait bir para. Gösterdikleri kara parçası bugün son teknoloji ile çekilmiş bir resim. Nasıl oluyor da o zamanki çağlardan bu bilinebiliyor? Demek ki söylenenler doğru. İşte bilimsel veriler. İşte belgeler. Bu reddedilemez." Bir de şöyle bir kurgu yapılsa: Suret Hazar'da; yani bütün enerji bölgelerinin kesişim yerinde. Savaşlarda enerji anlamında orada. Savaşın olduğu yerde de şeytan mevcuttur. Hadi çık işin içinden çıkabilirsen. Para ve Hazar bölgesinin son çekilmiş resimlerini örnek veriyoruz. Resimleri iyice incelediğiniz zaman bu şeytanî düzenbazlığın ne kadar tehlikeli olduğunu daha iyi anlayacaksınızdır. Doğal olarak aklı karışabilecekler için şu bilgiyi vermek istiyorum.

2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

İŞTE DÜNYANIN UZAYDAN ÇEKİLEN EN NET FOTOĞRAFI. HAZAR BÖLGESİNDEKİ SİLUET GÖZLER ÖNÜNDE

Yukarıdaki fotoğraf, Internet'ten alınmıştır. Fotoğrafın üzerinde teknik olarak hiçbir oynama yapılmamıştır. Bu fotoğrafa google 'Dünya’nın En Net Fotoğrafı' yazıp arama yaparsanız farklı yerlerden aynı fotoğrafa ulaşabilirsiniz. İşte birkaç link

matrax.wordpress.com/2007/08/12/dunyanin-en-net-fotografi/
teknoloji.superonline.com/2007_08_01/haber__EDT20029_27.html
www.generalforum.org/dunyanin-en-net-fotosu-t20416.html?s=dfb61ade13159fbc0d69d37e87fce6a7&;

Hani bizim bir meşhur Piri Reis haritamız vardır. Onunla alakalı da birçok tartışmalar yapılır. O zamanki teknik ile ancak uzaydan çekilebilecek bir haritadır diyerek ecdadımızı da mistisizmin bir parçası haline getireceklerine ecdadımızın ilimde ne kadar ileri gittiklerini araştırsalar birçok sır perdesi aralanacaktır. Buna örnek Takiyuddin'dir.

Ünlü bir gök bilimci ve astronomdur. Merak edenler araştırsınlar. Bunları yazarak vaktinizi almayacağım.

2012, gerçek, ve, yüzü, şeytan'ın

TAKİYUDDİN'İN KIBRIS HARİTASININ ORJİNAL SAYFASI

Takiyuddin'i konu yapmamın sebebi, eylem ve boylam bilgilerini, tüm yerlerdeki saat farklılıklarını, matematiksel bilgisine sahip olarak çizdiği haritalarından dolayı. Mevcut bu ilmi ile tüm kara parçalarının girintilerini çıkıntılarını en ince ayrıntılarına kadar çizebilecek kapasitededir ve bunları da çizmiştir. Meraklıları araştırsınlar. En meşhurları Anadolu haritalarıdır. Geçenlerde bir TV programında Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca bu haritaların kendilerinde olduğunu beyan etmişlerdir.

Kendisi İslam tarihi üzerine ihtisas yapmış, müzeler kurmuş bir bilim insanıdır. Kendisinden bu haritaları deklare etmesini istirham ederiz. Mevcut diğer haritalara konuya meraklılar rahatlıkla ulaşabilirler.

İşin sırrı olan "enlem ve boylam bilgisi", tamamen bilimseldir. Örneğin bu bilgiye dayanarak tasvir edilmiş Kıbrıs haritası, demek istediğimiz anlaşılsın diye örnek olarak gösterilmiştir. Anlatmak istediğimiz, insanlığın zihnini böyle kurgularla, foton kuşaklarıyla, ışık çağlarıyla yabancı olduğumuz birçok terimle kandırıp insanlığın beynine sözde devrim yapmak istemektedirler. Küresel sihirbazların senaryolarına alet olmayalım. Milenyumda da dijital kıyamet olacak diyenlerin yalanlarını hatırlayalım. Bu bilgilerden sonra P=13 suya düşmüştür. Ama diğer P=X' lere dikkat edelim.

Çanakkale şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Ecdadımızın nice kara parçalarına nice şeytanlar gömdüğünü unutmayalım. Saygılarımla Oktan Keleş/netpano.com, oktankeles@gmail.com

NOT: Bu yazımızda detaylı olarak 2012'nin ne olduğunu, ne önem taşıdığını ve bu tarih ile alakalı daha başka ne gibi projeler bulunduğunu yazmadık. Bu kadarlık bir bilgi eğer yeterli gelmez ve 2012 ile planlan diğer şarlatanlıkları öğrenmek isterseniz, internette kısa bir yolculukta size lazım olacak bazı argümanlar verelim. Bu argümanlar bu safsatanın diğer önemli aktör argümanlarıdır: Marduk-nibiru-nefilim-indigo ve kristal çocuklar-her zaman olduğu gibi bir çok şeytanî planın baş aletlerinden Sümerler ve Sümeroloji.

MAKALEDE GEÇEN PARALAR "AUCTION NUMISMATICA ARS CLASSICA AG ZÜRİCH" ESERİNDEN ALINTILANMIŞTIR. KİTABA www.arsclassicacoins.com ADRESİNDEN DE ULAŞABİLİRSİNİZ.

PARA ALBÜMLERİNDE GEÇEN KAYNAKLARDAKİ DİPNOTLAR.

155. Tetradrachm, about 415-405, AR 16.48 g Γ EΛΩ IΩ N Nike deriving galloping quadriga r. Seen in three quarter view; above, eagle flying r. Rev.

Γ EΛ A retrograde above protome of long-bearded androce phalous bull, the river-god Gelas walking I through reeds, ibis and altar before his mid- section; in field I.fish and above bull, ear of corn. Jenkins O.96 (same obv, die) the reverse die unknown to him Of the highest rarity, onlytwo specimens known, struck on a broad flan and goody very fine

Ex Swiss Bank Corporation Zürich, sale 1, 1977.s 52 In the last two issues of the mint of Gela (our coin and Jenkins 485) instead of beging represented swimming as always hitherto, the god is now shown in one case standing still, in the other running.the modelling of the running bull contransts strongly with the rigidity of the standing one reflecting a further evolution of the style of this mint and suggesting the hypothesis that this must be the last tetradrachm struck at gela. Very seldom ıs it that we can say we have on the tondella of an ancient coin a glyptic achievement with perspective on three levels.first there is the heron with the altar.then the monumental bull whose powerful, charging figure dominates the secene with its finely engraved solemm face.finaly the third level with the reeds which show the central theme into greater relief and to complete the whole but beyond the other levels are the mullet fish, the barley grain and the legend

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Nurberdi Annaniyazov, 22.10.2017, 08:14 (UTC):
Bu parayi görmek islesen nasil nirde bulabileris yahut görebileris ajaba

Yorumu gönderen: üzeyir, 30.06.2014, 06:21 (UTC):
güzel yorum ayşegül, aynen katılıyorum.

Yorumu gönderen: napcan, 26.06.2014, 10:26 (UTC):
aynaya bak emre

Yorumu gönderen: eczserkan, 18.08.2010, 09:08 (UTC):
Onların 'tasarladıkları planlarını' boşa çıkarmadı mı?
(FİL SURESİ / 2 )

yine planları boşa çıkacaktır İnşallah ...

Yorumu gönderen: inci tan, 23.07.2010, 10:48 (UTC):
bahsedilen konularla ilgili tüm ayrıntıları SINIR ÖTESİ YAYINLARI nda bulabilirsiniz. burada bahsettiğiniz tüm konuları ayrıntıları ile açıklayan bir çok kitap var orada ki int ten de kontrol edebilirsiniz ki tavsiye ederim...

Yorumu gönderen: süperego, 03.04.2010, 12:51 (UTC):
çok güzel açıklamışsın.bence temel soru sümerler 2012 tarihine nasıl ulaştılar.ayıca yukardan bakılınca akrebe örümceğe şuna buna benzer görüntüler var.fake mi bilmiyorum ama Marsta da insana benzer suret vardı.bunlar boş şeyler.son olarak söyleyeceğim şey huzur İslamdadır.

Yorumu gönderen: ozan, 25.03.2010, 14:13 (UTC):
şeytanı gördüğünüz zaman da aynı şeyi söyleyebilecek misiniz

Yorumu gönderen: ayşegül*, 15.12.2009, 14:03 (UTC):
şeytanın yüzünü görmek için dünyada yaşanan vahşetlere bakmanız yeterli!insanlıktan aldığı intikam sınır tanımıyor.aç tv'yi sadece bi 10 dk.gezin bak bakalım şeytanın kaç yüzü var?

Yorumu gönderen: emre, 15.12.2009, 10:47 (UTC):
ben şeytanın yüzünü görmek istiyorum

Yorumu gönderen: rabia, 14.10.2009, 15:30 (UTC):
süperrrrrBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52995973 ziyaretçi (134790282 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler