Siyasal Simya ve Komplo: Illuminati
 
komplo, simya, siyasal, ve, ılluminati

Siyasal Simya ve Komplo: Illuminati

Texe Marrs

Kategori: Gizli Cemiyetler ve Dış Politika

“Yeni Çağ dergisi, Farmasonluğun Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Ayini, 33. derece Konsey'in resmî yayını. Bu konsey, dünyanın Ana Konseyi olduğunu iddia ediyor. Bu derginin Nisan 1988 baskısının kapağında Başkan Ronald Reagan, üç Mason'la birlikte görülüyor. Başkan, kendisine bağımsız büyük komutan C. Fred Kleinknecht tarafından hediye edilen çerçevelenmiş bir sertifikayı tutuyor. Dergi, başkanın "Şanlı Kardeş Kleinknecht'e yazdığı bir mektubu yayınladı. Bu mektupta şu satırlara rastlıyoruz; "On altı eski başkanın Farmasonluk birliğine katılmaktan şeref duyuyorum." ” [1]

"Hangi parti iktidarda olursa olsun, hiçbir şey değişmiyor!" Bu şikayeti kimbilir, kaç kez duyduk? Gerçekten, iki büyük parti olan Cumhuriyetçiler'le Demokratlar arasında hiçbir fark yok mu? Tarih, ortak düşüncelerimizin tamamen zıddı, şaşırtıcı bir cevap sunuyor.

Nixon ve Ford Dönemi: Rockefeller Saltanatı Sürüyor

1969'dan 1974'e kadar, Cumhuriyetçi Richard M. Nixon, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'in tek sahibiydi. Bu dönemde, bürokrasi üstüne bürokrasi icat edildi. Federal bütçe, hızla arttı ve bütçe açığı genişledi. Özel mülkiyet haklarını sınırlayan ve Anayasa gerektirdiği halde, tazminat bile ödemeden insanların topraklarını elinden almaya yarayan "Çevre Koruma Yasası" gibi meşakkatli anayasal değişiklikler, kongreden geçirildi.

Nixon, dış ilişkiler baş danışmanı olarak Henry Kissinger'i seçti. U.S. News & World Report dergisi, bu atamanın sebebini şöyle açıklıyordu; “Bay Nixon'un dış ilişkiler baş danışması olması için, Bay Kissinger'i "bulunabilecek en akıllı adam" diye tavsiye eden kişi, New York valisi Nelson Rockefellerdi.” [2]

Aslında, siyasetçi Richard Nixon, Rockefeller hanedanlığının kuklasından başka bir şey değildi. Hanedanlığın küresel amaçlarına olan sadakatini kanıtlamak için, çiçeği burnunda temsilciler meclisi üyesi Richard Nixon, 9 Temmuz 1947'de Meclis'in 68 no'lu müşterek kararını açıkladı:

“Kongre, teşkilat kuruluş kanununun 109. maddesine göre, Dünya üzerindeki düzeni sağlayabilmesine yönelik BM'nin harekete geçmesini temin etmesi için, ABD başkanının BM üyelerini genel oturuma davet etmesini gerekli görmektedir.” [3]

Nilson'dan sonra başkanlığı devralan Gerald Ford, Dışişleri bakanı olarak Kissinger'i görevde tuttu ve Amerikan politik tarihinde ilk defa seçilmemiş bir başkan yardımcısı olarak Nelson Rockefeller'i göreve atadı. Nelson Rockefeller, mali skandallar yüzünden görevden alınan beceriksiz Spiro Agnew'in yerine getirilmişti.

Ford ve Nixon yönetimlerinin üst kadrosu, Amerikan karşıtı, Dış İlişkiler Yeni Dünya Düzeni Konseyi yanlısı kabine yetkililerinden oluşuyordu. Başkan Ford da 33. dereceden Mason ve küreselleşme taraftarı CFR üyesiydi.

Carter Dönemi: Rockefeller Saltanatı Sürüyor

1976'da, demokrat Jimmy Carter başa geçti. Göreve başlar başlamaz Zbigniew Brzezinski'yi baş danışmanı ve Milli Güvenlik Konseyi başkanı olarak görevlendirdi. Brzezensky kimdi? Sadece bir CFR üyesi David Rockefeller Sr. Ile birlikte Trilateral Komisyon'u kuran isimlerden biriydi. "Carter kabinesindeki en önemli 19 mevkiye, David Rockefeller'in Trilateral Komisyon'un üyeleri getirilmişti." [4]

Aslında Georgia valisi Jimmy Carter de, Rockefeller'in Trilateral Komisyon'un üyesiydi. Carter, 1976'da Londra'da, Lord Rothschild ve David Rockefeller ile gizlice buluştu ve kendisine, o yıl başkan olması için "yeşil ışık" yakıldığı söylendi.[5]

Reagan Dönemi: Rockefeller Saltanı Sürüyor

1980 yılında Cumhuriyetçi Ronald Reagan, başkan adaylığı kampanyasını başlattığında, her şeyin farklı olacağını vaat ediyordu. Kabinesinde hiçbir CFR ya da Trilateral Komisyon üyesi, onun yönetimine alınmayacaktı. Ama gerçekte ne oldu? Reagan, başkan yardımcısı olarak Skulls and Bones (Kafatası ve Kemik)'ten George Bush'u seçti. Bush, CFR'nin ve Trilateral Komisyon'un direktörüydü. Texaslı genç bir Temsilciler Meclisi üyesi olan Bush, Amerikan egemenliğini sona erdirecek ve tüm yetkiyi Birleşmiş Milletler'e devredecek bir tasarı sundu. Bush, Rockefeller'in çocuk aldırılmasını ve dünya nüfusunun azalmasını destekleyen Nüfus Artışının Durdurulması (ZPG) örgütünün önemli bir üyesiydi.[6]

Cumhuriyetçi başkan Ronald Reagan, hemen hemen kabinedeki her mevkiye Rockefeller hanedanlığının Yeni Dünya Düzeni taraftarı mensuplarından birini atadı. Ticaret Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı, Savunma Bakanı ve Merkezi Haberalma Teşkilatı başkanı, CFR ve Trilateral Komisyon üyesiydiler.

Reagan yönetiminde de İlluminati'nin İç Çember çıkarması, hiç durmadan devam etti. Federal harcamalar, şişti; bütçe açıkları tavana vurdu. Anayasa'ya aykırı bir şekilde, yasalardan faydalanma imkanı tanımadan insanların mallarına haciz konuldu. BATF, FBI, IRS ve EPA, adeta gangsterler gibi çapulculuk yapmaya devam etti. Bankacılıkta, mevduat tasarruflarında ve faizde fiyaskolar yaşandı. Cumhuriyetçilerin yönetimi altında, hiçbir şey değişmemişti; tersine, işler, daha da kötüleşmişti.

İnatla Reagan'ı destekleyenler, yönetimde bulunduğu sekiz yıl boyunca etrafındaki düzenbazlar tarafından aldatıldığını, olanlardan onun sorumlu olmadığını, kirli işleri diğerlerinin yaptığını iddia ediyorlar. Gerçek şu ki, Ronald Reagan, Cumhuriyetçi parti tarafından başkanlığa aday gösterildiği andan itibaren, bu çevrelerle uzlaşmaya başlamıştı. Çok uluslu bir şirket olan General Electric'in reklamı "Ölü Vadi Günleri'nde oynayan Hollwood kökenli başkan, aslında çok daha önceleri onlarla temasa geçmişti.

Ne olursa olsun Başkan Reagan, başkanlığının son günlerinde Illuminati'ye verdiği hizmetlerden ötürü onurlandırıldı. Ralph Epperson, "Yeni Dünya Düzeni" adlı kitabında Reagan'ın, Farmasonluğun yüceltilmiş 33.derecesine kabul töreninin detaylarını anlatıyor: "Büyük Bağımsız Komutan, Şanlı Kardeş C. Fred Kleinknecht'e ithafen yazdığı bir mektupta Başkan Reagan, kendisine ihsan edilen "şeref'ten ötürü Yüksek Ana Konsey'e teşekkür ediyor ve "On altı eski başkanın Farmasonluk birliğine katılmaktan şeref duyuyorum." diyor.[7]

Ronald Reagan, 1980 yılında başkanlık görevini üstlendiğinde Mason değildi. Fakat 1988 yılında 33. dereceden tam bir mason oldu. Masonlar, buna kendi localarında "anında" yükseltilmek diyorlar. Çok ender rastlanan bir durum. Küreci İç Çember, bu adamın makamında gösterdiği performanstan oldukça memnun kalmış olmalı.

Bush Dönemi: Rockefeller Saltanatı Sürüyor

George Bush'un yaptığı karanlık işleri biliyoruz. Yeni Dünya Düzeni'nin kurulması için hararetle çalıştığını, 1992 yılında Rio de Janerio'da düzenlenen ve neredeyse ilahi boyutlardaki Dünya Çevre Zirvesi'ne verdiği mide bulandırıcı desteği, dört yıllık dönemi boyunca insanların mülklerini ellerinden almak için uygulamaya soktuğu çevreci kısıtlamaları, CIA, FBI, BATF ve diğer federal kurumların işlediği vahşi suçları, kurulan FEMA ıslah kamplarını, vergi mükelleflerinden toplanan milyonlarca doların "George Bush Ulusal Sanat Vakfı" isimli cinsel içerikli, pis işler yapan kuruma nasıl akıtıldığını biliyoruz. Tüm bunlar, Bush'un Cumhuriyetçi yönetimi sırasında oldu.

Ayrıca yürütme organları, insanları vahşice yakalar, tutuklar ve hatta bazen işkence yaparken, George Bush'un aylak aylak oturduğunu da biliyoruz. Ayrıca Bush ile suç ortaklarının dışarıdan gelen para yardımlarını, Amerika'daki evsiz nüfus çoğalırken; fabrikalar, denizaşırı ülkelere taşınırken ve milyonlarca Amerikalı, işten çıkartılırken; Rusya, İsrail ve Mısır gibi ülkelere gönderdiklerini de hatırlayalım ve elbette ki, Bush'un; "Dudaklarımı okuyun, yeni vergi gelmeyecek!" sözüne rağmen federal vergilerdeki muazzam artışı da.

Clinton Dönemi: Rockefeller Saltanatı Sürüyor

Demokrat Bill Clinton da aşağı-yukarı aynı. 19 kabine görevlisinden 17'si, Trilateral Komisyon ve CFR üyesi. Clinton'un kendisi de Illuminati'nin kontrolündeki grupların ve Bilderberg'in üyesi.[8] Onun zamanında da vergiler arttı ve FBI, BATF, IRS ve benzeri federal kurumlar, anayasaya aykırı bir şekilde casusluk yapmaya, cinayet işlemeye ve suçlarını örtbas etmeye devam ettiler.

Cumhuriyetçi George Bush'un zamanında olduğu gibi, Demokrat Bill Clinton iktidarında da Rus Boris Yeltsin'in Çeçenistan'daki insanları katledilmesine göz yumuldu. Ayrıca Amerikan askerleri, hala NATO'nun ve Birleşmiş Milletler'in kumandası altında.[9]

Selefi George Bush gibi, Bill Clinton'un da patronu, Rockefeller hanedanlığı. Clinton, onların emirlerine tâbi.

Altı Başkan - Tek Sâhip

Yakın tarihimizdeki altı başkanın; Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush ve Clinton'un sicili böyle. Bunlardan her birinin Yeni Dünya Düzeni oluşumu karşısında yerlere kadar eğilen ve ayrıca Illuminati'nin Planı'nı büyük bir özenle hayata geçirmeye çalışan bir uşak ve bir dalkavuk olduğu kanıtlanabilir. Korkunç ve keder verici gerçekse, Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardan beri tek bir siyâsî parti olduğu: İlluminati İç Çemberi tarafından kurulan ve yakından takip edilen para partisi!

Bu, nasıl oluyor? Başkan, kim olursa olsun, nasıl oluyor da her seferinde İç çember kazanıyor ve eğer Illuminati, iktidarlar boyunca senato liderleri ve Temsilciler Meclisi bir yana, her modern ABD başkanını kontrol ettiyse, neden insanlara bir seçim yapma şansları olduğu hayâli sunuluyor? Neden bu aldatmacayı sona erdirmiyor ve bu siyasi parti çekişmesine son vermiyorlar?

Güzel sorular ve ayrıca cevapları da var. Cevaplar, Illuminati'nin Gizli Öğreti'sinde. Dikkatimizi Hegel diyalektinde açıklandığı gibi, bu elitlerin kullandığı SİYASİ SİMYA işlemi üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Simya işlemi, sağ kanattan, sol kanattan, demokrat ya da cumhuriyetçi olmanın neden hiç farklılık göstermediğini ve Amerika'nın totaliter bir Yeni Dünya'ya doğru nasıl ilerlediğini açıklıyor.[10][11]

Kaynaklar

[1] Ralph Epperson, "Yeni Dünya Düzeni"
[2] U.S. News & World Report, 1 Kasım 1971.
[3] Dennis L. Cudy, "President Clinton Will Continue the New World Order", Oklahoma City, 1993, s.13.
[4] Garry Allen, "Say No to The New World Order", Güney Afrika baskısı. Ayrıca bknz. Christopher Lyndon, Atlantic Monthly, Temmuz 1977.
[5] Laurence Stern, Washington Post, 8 Mayıs 1976.
[6] Texe Marrs, "Dark Majesty: The Secret Brotherhood and The Magic of a Thousand Points of Light", Austin Texas, Living Truth Publishers, 1992.
[7] A. Ralph Epperson, "The New World Order", Publiuh Press, Arizona 1990, s.289-290.
[8] CFR ya da Trilateral Komisyon'un tam listesi için; Fund to Restore an Educated Eloctorate, P.O. Box 33.339, Kerville, Texas 78029.
[9] "Sovereignty Sellout", The New American, 11 Temmuz 1994, s.5-9.
[10] Texe Marrs, "İlluminati: Entrika Çemberi", Timaş Yayınları 2007, İstanbul. S.125-?.
[11] www.scribd.com/doc/16800756/illuminati

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: cesur, 23.05.2014, 10:19 (UTC):
bunlar nekadar doğru olabilirBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53004788 ziyaretçi (134812683 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler